Archive | maj 2013

Koppla upp dig till högre höjder! där Gud är. Få råd och vishet inför livet

 

Foto Maria

Foto Maria

Gud utrustar oss inte med vishet och ger oss inte framgång för att vi ska flyta omkring, handla oansvarigt och missbruka hans gåvor. Om vi är trofasta mot honom och alltid tänker på vad han avser med oss kommer han att bevara oss från högmod och själviskhet.

Dessa ord här ovan kan låta och se ut som om de vore skrivna på ett språk som inte finns, för det är så många som skulle undra vad som står här…eftersom de inte tror och inte vill följa Gud och ge honom allt och vara honom trogna.
Många människor idag vill ju inte ha Gud som den som leder dem.

Guds visdom är dold för den upproriske och dåraktige– det krävs ansträngning att finna den och vilja att tillämpa den. Vägen till visdom är krävande, och hur många orkar med något sådant krävande idag då allt skall vara fyllt av lättja. Mobilerna går varma och man sover med mobilen påslagen i sängen och man är ständigt uppkopplad. Det är bättre att koppla upp sig till högre höjder, där Gud är, och utbilda sig och få råd inför livet istället för alla de meningslösa saker som folk sysslar och pysslar med!

Läs gärna i Ordspråksboken och ta reda på vad vishet är.

*Utrannsaka mig, min Gud, Och få se mitt hjärta, Pröva mig och visst förnim, Huru jag det menar.
Och se nådigt till, om jag På onda vägar vandrar, Led mig då, o Herre, du, På den goda vägen.*/G Wennerberg 1869

Gud leder oss om vi vill men om vi inte vill så går det som det går. I veckan som varit har jag fått så många bevis på hur satan förstör och hur han far fram som den han är: En mördare och mer. Människor går helt vilse och se på vad som sker då det gäller alla mord , hur många i veckan, i Sverige??
Det är en ond väg som människor vandrar på! Vad vet de om vishet? De följer den onde!

Tänk om de kunde förstå att de kan gå till Jesus och lägga av sina börda och sluta lyda satans knep och tvång! Det är så många som är så  influerade av onda makter. De här orden jag skrivit är på svenska och riktade till den otroende först och främst, jag hoppas många förstår dem i sitt hjärta.

/Maria       Foto Maria

 

 

Ett helgat liv. Stilla bön och frid

 

Foto Maria

Foto Maria

 

“Vänner kallar jag eder.” Joh 15: 15.FÖR många år sedan levde en tysk professor, vars helgade liv var ett under för studenterna. Några av dem fattade ett beslut att söka taga reda på hemligheten härtill. En av dem gömde sig därför i studerkammaren, där den gamle läraren tillbragte sina aftnar. Det var sent, då han kom in. Han såg mycket trött ut, men det oaktat satte han sig ned för att under en timmes tid läsa sin Bibel. Sedan böjde han huvudet i stilla bön, slöt därefter ihop Böckernas bok och sade: “Käre Herre, mellan oss är allt väl.”

Ej finns på jordens vida ring en tryggare än jag,
som går med Jesus hand i hand Guds hela långa dag,
och lik ett barn i kvällens stund får somna i Hans famn
med hjärtat fyllt av frid och på min läpp Hans namn,
Hans, som mig lett,
Hans, som mig bett
att lämna allt åt Honom.
Sven Lidman

Att känna Honom är det högsta en människa kan uppnå. Till vilket pris som helst borde varje gudsbarn sträva efter att komma i ett innerligt förhållande till Herren. Genom bön i det fördolda och personligt studium av Skriften framstår Jesus mer verklig för oss. Han blir mer och mer levande för den, som av allt hjärta far efter att lära känna Honom.

*
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

/Maria

 

447 ord om guld. Det kommer en dom. Synden.

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Storbankernas lurendrejerier. Börser. Wall Street. Profetior. Avgudar i vår tid….  447 ord om guld.

Ps 135:15 Hednafolkens gudar är silver och guld, verk av människohänder.

Ps 119:127 Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld.

Ps 119:72 Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver.

Ords 3:14 Ty det är bättre att få vishet än silver, den vinst den ger är bättre än guld.

Ords 8:10 Tag emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än utvalt guld.

Ords 8:19 Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld, det jag ger är bättre än utvalt silver.

Ords 17:3 Degeln prövar silvret och ugnen guldet, HERREN prövar hjärtan.

Ords 20:15 Det finns guld och pärlor i mängd, men den dyrbaraste klenoden är läppar som talar förstånd.

Ords 22:1 Gott namn är mer värt än stor rikedom, gott anseende bättre än silver och guld.

Ords 25:4 Tag bort slagget från silvret, så får guldsmeden fram en klenod av det.

Ords 25:11 Som guldäpplen i silverinfattning är ord talade i rätt tid.

Ords 25:12 Som en ring av guld och ett dyrbart smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra.

Ords 27:21 Silvret prövas i degeln och guldet i smältugnen, och mannen genom sitt rykte.

Jes 46:6 Man skakar ut guld ur börsen och väger upp silver på vågen. Man anlitar en guldsmed för att göra det till en gud, som man faller ner för och tillber.

Jer 10:14 Alla människor står då som dårar, utan förstånd. Alla guldsmederna kommer på skam med sina avgudar, ty deras gjutna gudabilder är bedrägeri, ingen ande är i dem.

Hes 7:19 De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. De skall inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det, ty det har för dem varit en orsak till synd.

Dan 2:32 Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar

Dan 2:35 Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.

Sef 1:18 Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty fullständigt och med hast skall han göra slut på alla dem som bor på jorden.

Allt brinner upp på Guds vredes dag. Ingenting kommer att finnas kvar, det är jag verkligen medveten om. Är du också medveten om det?

/Maria

 

 

Hälsa/ GMO och våra bin. Bidöden…Svensk media är tyst

 

images

GMO och våra bin

När USA:s utrikesminister John Kerry förra veckan besökte Ryssland tog president Putin överraskande upp och fördömde att USA har befriat de globala bio-genetiska jättarna som Syngenta/Monsanto från allt juridiskt och ekonomiskt ansvar genom Monsanto Protetion Act.
Putin varnade särskilt för GMO grödor som innehåller insektsgift och som dödar bin. John Kerry ville inte alls diskutera det som ryssarna kallar en växande ”bee opokalypso”. Kerrys delegation ville inte ens diskutera utan ansåg bara att bidöden inte kunde härledas till växtgifter och GMO-grödor utan det berodde på andra orsaker.
Enligt det ryska protokollet som i går släpptes i Kreml av ministeriet för Miljö och Naturresurser framgår att Putin var ”extremt vred” över att Obamas regering vägrar att diskutera denna allvarliga fråga.

Den ryska miljömyndigheten hänvisade till att Schweiz, Ryssland, Frankrike, Italien, Slovenien och Ukraina har förbjudit de farligaste GMO-grödorna. De som innehåller neuro-aktiva insekticider kemiskt relaterade till nikotin, kallas neonicotinoids.
De dödar våra bin och kan i förlängningen förstöra vår världs förmåga att växa tillräckligt med mat för att föda sin befolkning skriver det ryska Naturvårdsverket.
Det är en stor händelse att GMO-hotet nu tas upp på högsta nivå mellan Sovjet och USA. Men som vanligt återges inte en så ytterst viktig fråga i svensk media som tydligen vill hålla sig väl med Monsanto och co och som aningslöst backar upp regeringens positiva och naiva inställningen till GMO-grödor.
Rune Lanestrand

http://runelanestrand.wordpress.com/author/lane6645/

/Maria

Foto Maria

Foto Maria

 

Ja, Gud är Allsmäktig. Allt måste tjäna honom. Han har skapat allting. Bibelord.

 

The Bible

Allsmäktig.

Gud är allsmäktig, dvs han har makt att göra allt som står i överensstämmelse med hans heliga vilja. Han saknar sålunda aldrig möjligheter att förverkliga sina planer, 1 Mos 18:14;
Jer 32:17;
Sak 8:6;
Matt 19:26;
Luk 1:37.

Allt måste tjäna honom:
Naturkrafterna, människorna, änglarna,
Job 37:12;
Amos 5:8;
2 Mos 6:1;
Jes 45:1 ff. 13;
Ps 91:11;
Hebr 1:14.

Hans allmakt uppenbaras i att han har skapat allting, Upp 4:11.

Även de onda makterna måste mot sin vilja tjäna Guds avsikter,
 2 Mos 15:9 ff;
Jes 10:5 ff; 13:5.

Eftersom Gud är allsmäktig kan man lita på hans löften. Detta kommer särskilt till uttryck i patriarkernas historia. “För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig såsom ‘Gud den Allsmäktige’ (El Shaddai)”, 2 Mos 6:3, jfr 1 Mos 17:1; 28:3; 43:14; 48:3; 49:25.

“Därför att Gud är allsmäktig kan han vara vår klippa och tillflykt i all nöd, kan han uppfylla våra böner och till sist frälsa oss ur döden.”
De första kristna prisade gärna Guds allmakt. I den apostoliska  trosbekännelsen  heter det: “Jag tror på Gud Fader allsmäktig.”

Både i naturen och historien såg de vittnesbörd om Guds allmakt. Naturen lydde honom, och han härskade över historiens gång. Hermas (ca 140 e Kr.)säger, att världen är skapd för kyrkans skull, vilket betyder:
Gud har skapat världen i det syftet, att  en helig mänsklighet skulle framgå ur den nuvarande tidsålderns kamp.

Källa: Biblisk uppslagsbok.
*
*

/Mariaredroses

Vatikanstaten, kriminell organisation, se artikel

 

Historisk italiensk presskonferens!

Whistleblowers Kevin Annett och Francesco Zanardi tillsammans för första gången i Italiens historia för att avslöja Vatikanens brott

http://itccs.org/2013/05/18/historic-press-conference-in-italy/
Översatt med google

Kevin Annett, har lett en tjugo år lång kampanj där han fördömer handeln med barn som begåtts av Vatikanstaten (annars känd som den katolska kyrkan) och har lämnat in krav mot denna kriminella organisation och andra kyrkor, kommer att närvara vid i en historisk presskonferens kl 11 i Savona, Italien.

Under de senaste månadena har Kevin Annett nominerats för Nobels fredspris av amerikanska och kanadensiska forskare “för att hedra hans outtröttliga insatser för barn och andra offer för brott mot mänskligheten”.

Under de gångna veckorna har han gjort , som en del av sitt jobb som sekreterare för Internationella tribunalen för brott i kyrkan och staten (ITCCS), en Europaturné i aviskt att förena dem som drabbats av våld som begåtts av den katolska kyrkan. Kevin har dessutom organiserat protester utanför Vatikanen sedan i oktober 2009 tillsammans med offer för övergrepp av präster och nunnor.

I februari i år, deltog Mr Annett också i arbetet att organisera den globala händelsen och för att få den före detta påven, Benedikt XVI och andra tjänstemän inom den katolska kyrkan, ställda inför rätta hos den Internationella Domstolen.

Det är första gången som de två kommer tillsammans med syfte att med förenade krafter fördöma brott som skett mot mänskligheten och som begåtts av Vatikanen. De kommer att fortsätta med en rad pågående positiva samarbeten från utlandet fram till idag.
Francesco Zanardi är en aktivist som har stött kampen för mänskliga rättigheter i över 13 år. År 2008 grundade han den italienska stiftelsen Rette L ‘Abuse, för att tala ut om prästerskapets övergrepp i Italien. Bland hans icke-våldsamma men fredliga initiativ, under 2009, inledde Zanardi Italiens allra första hungerstrejk mot Vatikanen, i avsikt att kämpa för både civila rättigheter och offrens rättigheterna mot det pedofila prästerskapet. Hungerstrejken som varar i 35 dagar slutade framför ambassaden i Vatikanstaten i Rom.

Under år 2010 blev Zanardi ökänd för att han avslöjade skandalen med pedofila präster och de grymheter som begåtts av prästerna i Italien. Han fångade internationell uppmärksamhet, liksom i hela Italien, eftersom den italienska befolkningen blint trodde på att dessa skandaler hade bara skett utomlands och inte i hemlandet av Vatikanen.

Under 2011 gör Zanardi ytterligare en pilgrimsfärd på 570 miles, genom att gå från Savona till Rom, i protest mot den katolska kyrkans tystnad och för att täcka upp organisationens skyldighet att den aldrig vidtagit några konkreta åtgärder för att stoppa det skenande fenomenet av pedofila präster i Europa, även om det skedde mer sällan i Italien.

När Francesco anlände till Vatikanen som talesman för de italienska offren, vägrade den dåvarande påven Benedictus XVI att ta emot honom. För första gången i italiensk historia, lyckades Zanardi få den italienska rättvisan att undersöka det romerskkatolska stiftet Savona under år 2012. Domarna verifierade dokument som visade på systematiska brott av deras katolska biskopar, men dessa innefattade även pedofila präster, precis som sina brottslingar i USA.

År 2013 fördömde Zanardi, i samarbete med USA: s organisation SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), biskoparna för att delta i konklaven för att välja en ny påve. Zanardi fördömde dessa italienska biskopar och initierade en världsomfattande petition som samlade in över 15.000 underskrifter som stöder det faktum att det i den här konklaven fanns många representanter ovärdiga att delta för de brott som de har begått, och när han anlände till Vatikanen för att lämna in denna historiska framställning, stoppade Vatikanens polis honom brutalt. De släppte honom efter flera timmar men Vatikanen vägrade att ta bort dessa kardinaler från att delta, och förnekade en uteslutning av kardinal Domenico Calcagno, trots de kunde presentera tusentals med signaturer.

Francesco Zanardi s Rete L’ Abuse Foundation är den enda verkliga organisationen inom det italiensk territoriet som aktivt har bekämpat denna cancersvulst, beståede av pedofili inom prästerskapet, och därför har de varit det enda företaget i Italien som bad den kända och ackrediterade journalisten Silvia Luzi att producera en dokumentär om Vaticanens brott i Italien. Dokumentären kommer att sändas över hela världen inkommande juni, men tyvärr, kan ingen i Italien se den. Den censureras för den italienska allmänheten.

For more information contact Kevin Annett at hiddenfromhistory1@gmail.com or www.itccs.org, and local Italy contacts: retelabuso@gmail.com , www.retelabuso.com www.francescozanardi.org

FRÅN: http://www.nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/vatikanens-brott.html

/Maria

Att FÅ lov att lyda och förstå varför. Bibelord om lydnad

 

Foto Maria

Foto Maria

Man går igenom många olika stadier då man har en tro på Gud. Att t ex verkligen vilja lyda Gud i allt, det är arbetsamt att kämpa sig fram till det beslutet. När man väl förstått vad det innebär (det kallas också för gudsfruktan= respekt) då vet man att man har kommit så pass långt att man begriper hur viktigt det är och att det är lydnaden som tar över i allt det man ska göra och säga och vara.

Verkar det svårt? Ja kanske det, men vet du, det är ju det som är friheten i Kristus. Att FÅ lyda är så skönt, det är som en vacker tavla där Herren målat upp de regler och ansvar vi ska ha. Den är vacker för att vi vill lyda i glädje och tacksamhet! Och han lägger längtan och kärlek i våra inre och vi tycker att det känns så bra att få vara hans barn och lärjungar. Det är skönt att få lära sig dag för dag vad det är som HAN vill ha av mig!

*
Nedan finner du några av bibelorden som berättar om LYDNAD!

1 Petr 1:14 Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga.

Hebr 5:8 Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande.

Rom 16:26 men nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad

Rom 1:5 Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.

2 Mos 24:7 Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sade: “Allt vad HERREN har sagt vill vi göra och lyda.”

5 Mos 12:28 Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig, för att det till evig tid må gå dig väl och dina barn efter dig, när du gör det som är gott och rätt i HERRENS, din Guds, ögon.

Jos 24:24 Folket svarade Josua: “HERREN, vår Gud, vill vi tjäna och hans röst vill vi lyda.”

Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.”

Men Petrus och Johannes svarade dem: “Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud?

Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor.

Apg 7:39 Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten.
Rom 10:16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan?

Tit 3:1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott,

Filem 1:21 Jag skriver till dig, övertygad om att du kommer att lyda mig. Jag vet att du skall göra ännu mer än jag ber om.
Jak 3:3 När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss, styr vi också hela hans kropp.

1 Petr 1:22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.

/Maria

Marias-2737

Prövningar och rop

043

För oss/dem, som väntar på helande till våra värkande kroppar kan denna artikel vara till viss hjälp. Människan har många behov, och bland dem finns helandebehov av stora mått.. Fruktansvärda smärtor är inte lätt att leva med. /Maria

*

“Då sade han: Bären dem hit till mig.” Matt 14: 18.

ÄRO dina behov just denna stund stora och känner du dig alldeles nedtyngd av prövningar och svårigheter. Den gudomliga nåden vill förvandla dem till kärl, som den helige Ande kan fylla. Om du blott rätt förstod lidandets innebörd, skulle detta bli dig till hjälp och skänka dig nya välsignelser som du på intet annat sätt skulle kunna erhålla. – Bär dessa kärl till Herren. Håll dem stadigt inför Honom under tro och bön. Var stilla och upphör med ditt eget rastlösa arbete till dess att Han begynner verka för dig. Handla endast på Hans befallning. Giv Honom tillfälle, och du skall få se, att de prövningar, som hotade att överväldiga dig och bringa dig i förtvivlan nu i stället skola bliva medel till att i ditt liv på ett sätt som aldrig förr uppenbara Hans nåd och härlighet. “Bären dem (alla behoven) hit till mig.” – A. B. Simpson.

“Så skall och min Gud efter sin rikedom i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad l behöven.” Fili 4: 19.

Vilken källa – “Gud”! Vilka tillgångar – “efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt”! Vilken rikedom – “Kristus Jesus”! Det är din härliga förmån att för alla dina behov få räkna med Hans rikedomar, ja, glömma de förra för de senare. I sin kärlek har Han upplåtit sin skattkammare för dig. Förse dig ur denna i barnslig trosenfald, och du skall icke behöva söka mänskliga hjälpkällor och stöd. – C.H M.
“Oss har intet fattats. Nog var vägen trång,
men ej trängre än att Du var med.
Nog var livet kamp och möda mången gång,
men du hjälpte – efter gammal sed.”
Du har hållit Dina löften, Herre kär,
glädjesol och frälsning för Ditt folk Du är.
Oss har intet fattats – Du i överflöd
har oss givit våra själars bröd.”

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

“Huru skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom.” Rom 8: 32.

Marias-2737

 

Frihet i Kristus / bibelord

Foto Maria

Foto Maria

 

FRIHET i Kristus

Luk 4:18 “Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet.
/Jesus citerade den här versen från Jes 61:1-2 och slutade mitt i vers 2 strax före orden “och att vredens dag är inne för deras fiender”. Anledningen är att det var just glädjebudskapet om Guds välsignelse som kännetecknade hans första besök på jorden. Guds vrede kommer vid hans nästa ankomst. Åhörarna väntade sig det motsatta av Messias.

*

Rom 8:21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.
/Den dagen kommer, när synd, död och förruttnelse ska försvinna, och allt skapat ska få den härliga frihet som Guds barn njuter av.

*

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet./ Den härlighet som den helige Ande ger den troende är av en högre kvalitet än den som Mose upplevde. Härligheten förändrar succesivt den troende till större och större kristuslikhet. (Läs Rom 8:29; Gal 4:19; Fil 3:21; 1 Joh 3:2)

*

Jak 1:25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. / Det är viktigt att veta vad Guds ord säger men är ändå viktigare att lyda det. Den effekt vårt studium av Bibeln har på oss blir direkt synlig i vårt uppträdande och i våra attityder.

*
Jak 2:12 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. /Jakob påminner oss om att det räcker att bryta mot ett bud för att vi ska räknas som syndare. Man kan inte vara bara delvis skyldig. Alla har syndat (Rom 3:23) och behöver hjälp av Jesus för att betala priset för synden.

*

/Maria

 

Guds fasta grund och den troendes hopp

 

 

Bild  Rolf, Eva /Maria

Bild Rolf, Eva /Maria

 

2 Tim 2:19 Guds fasta grund består och har detta sigill:  Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten.

 

Den troendes kropp kommer att uppstå en dag, den troende kommer att få leva i evighet med Kristus.

Läs 1 Kor 15:35;    2 Kor 5:1-10;    1 Thess 4:15-18.

 

/Maria

 

EU- en politisk och ekonomisk union om två år. Vad säger Guds Ord? Upp 17:12-13. /Dags att vakna

 

n-w-o6

 

President François Hollande gick på offensiven i dag och kallar på en ”ekonomisk regering” för EU-området och en ”politisk union” i Europa inom två år.

Via Independent.co.uk

http://endtimeinfo.com/2013/05/francois-hollande-calls-for-european-political-union-within-two-years/

Stucken av anklagelserna om att han har varit alltför passiv i sitt första år i regeringsställning, rullade herr Hollande tärningarna om framtiden för EU – förlägenhet av både David Cameron och Tysklands förbundskansler, Angela Merkel.

I en två timmars presskonferens på Elysee Palace, meddelade herr Hollande en rad nya initiativ, däribland en fyra punkt plan för snabba framsteg mot ett mer federalt Europa.

”Det är min plikt att befria Europa från sin svacka och minska missnöjet dess folks som hotar framtiden för Europeiska unionen,” Mr Hollande sade.

BIBELN SÄGER: 12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. 13 De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” 

I Guds Ord ser vi sanningen!

/Maria

Trust

 

 

Hjälpen är nära, sorg förbyts i glädje. Gud är din hjälp om du vill tro

 

Foto Maria

Foto Maria

“Sara födde åt Abraham en son på hans ålderdom, vid den bestämda tid som Gud hade sagt honom.” 1 Mos 21: 2.

“HERRENS rätt består evinnerligen, hans hjärtas tankar från släkte till släkte.” Ps 33: 11. Men vad måste under väntetiden beredas, för Guds stund. Gud har sina bestämda tider. Det tillkommer icke oss att känna dem, ej heller kunna vi göra det. Vi måste invänta dem. – Hade Gud sagt till Abraham i Haran, att det skulle dröja trettio år innan han finge trycka löftessonen till sitt hjärta, då hade modet svikit honom. Därför doldes de långa, mödosamma åren av den barmhärtiga kärleken, och först när de voro så gott som tilländalupna, så att endast några månader återstodo, sade Gud till Abraham: “Vid denna tid nästa år skall Sara hava en son” 1 Mos 18: 14. Den bestämda tiden var äntligen inne. Då glömde det åldriga paret den långa, tröttsamma vakan för jollret, som uppfyllde patriarkens hem. Var vid gott mod, betungade själ. Den du väntar på, kan icke svika dig. Han skall icke komma fem minuter efter den bestämda tiden. Inom kort skall sorgen förbytas i glädje. Vilken fröjd skall icke Herren bereda dig på den dag, då suckan och klagan flytt såsom mörkret vid morgongryningen.

Det tillkommer icke passagerarna att befatta sig med sjökort och kompass. De få lämna dem åt den allvise Lotsen, som säkert styr skeppet i hamn.

Det finns saker och ting, som icke fullbordas under loppet av en dag. I ett ögonblick skapas icke aftonhimlens härlighet, utan under flera dagar bildas det dis, ur vilket Gud reser sina undersköna palats i väster.
“Det följer en morgon på svartaste natt,
har du det väl glömt, o min själ?
När tryckande nöd vill taga dig fatt,
bliv stilla, Gud allt gör väl.

Om Gud än på mörkaste vägar dig för
och djupt ned i dalen det bär,
där vilddjurens rytning kring dig du hör,
O räds ej, din hjälp är när.
Hur gott, att Gud hjälper, när morgonen gryr!
Han känner så väl vad du tål.
I prövningen svår är Han den som styr
din frälsning är ju Hans mål.”

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.