Archive | december 2009

Ett ord till dig/ Välsignat Gott Nytt 2010

julelys-102.gif

 

Gott Nytt År 2010, vill jag önska Er alla som tagit del av denna hemsidan under 2009.
Jag tackar för alla besök och önskar att ni återkommer lika flitigt under år 2010. Tackar också för alla nya vänner jag fått genom denna sidan!

Jag skriver ingen årskrönika, och de som känner mig vet att detta året inte varit så lätt, men att Herren varit med på underbara sätt.
Önskar också att du blir välsignad i ditt troendeliv under det nya året och att du får vandra med Herren på ett fantastiskt och rikt sätt.
Kom ihåg:
Lev för Herren varje dag
Be om kunskap om din Gud
Be att Gud styrker dig i svåra beslut, att han leder dig fullständigt.
Glöm inte läsa Guds ord och ta till dig hans sanningar

Jag önskar er alla ett Välsignat Nytt År.

Stor Kram f Maria 000200bf.gif

Det finns bara en Gud/ Jesus är Gud även 2010

   

Vi står inför ett nytt år, och decennium. 2010. Ja det är verkligen märkligt hur fort tiden går. Den som är troende måste komma ihåg sanningen om Jesus Kristus, detta nya år och med glädje vilja förkunna vidare om hans helighet och härlighet.
Kolosserbrevet 1:15-16 kan och vill ge oss en påminnelse om Jesu gudomliga natur, det är det starkaste i hela bibeln.

*Kristus är den synliga bilden av den osynlige  Guden och han fanns till innan Gud hade skapat någonting.
Ja, Kristus är i själva verket skaparen. Han har skapat allt i himlen och på jorden, både det vi kan se och det vi inte kan se, andevärldens kungar och riken, härskare och ledare.
Allt skapades av Kristus för att tjäna honom.*

Detta är sannerligen starka och sanna ord. Guds ord ljuger inte. Jag hoppas att fler och fler, ja tusentals och åter tusentals detta nya år 2010 skall lära känna Jesus Kristus och ta emot honom som Herre i sina liv.
Låt oss alla kämpa för Guds rikes utbredande.
Jesus är inte bara  jämställd med Gud (Fil 2:6), han är Gud /Joh 10:30, 38; 12:45; 14:1-11)
Han ger oss inte bara en föreställning om Gud utan uppenbarar honom – visar oss honom (Joh1:18; 14:9)
och är herre över allt och alla (Rom 9:5; 10:11-13; Upp 1:5; 17:14)
Han är helig (Heb 7:26-28; 1 Pet 1:19;2:22; 1 Joh 3:5), och han har makt att döma världen
(Rom 2:16; 2 Kor 5:10; 2 Tim 4:1).
Alltså är han herre över hela skapelsen!, Andevärlden inräknad. I likhet med de troende i Kolossai måste vi tro
på Jesus Kristi gudom (att Jesus är Gud), annars blir vår kristna tro IHÅLIG, MISSRIKTAD och MENINGSLÖS.
Detta är en central sanning i den kristna tron.

Om du vill bära med dig Jesus Kristus in i 2010 och arbeta för honom, då läser du och tar till dig bibelorden som en central sanning i ditt hjärta och blir till människors hjälp att hitta Jesus 2010. Hjälp människorna!

Ett ord till dig/ Gudsbehagare

 

Bibelord finns det många, men jag vill säga dig en speciell sak:

Vi kan vara Själv-behagare, eller Människobehagare, eller GUDSBEHAGARE.

Vilket vill du vara?

Jag hoppas du vill vara en GUDSBEHAGARE, för då kommer du att vara i

GUDS VILJA.

Vår bön bör vara: “Fader, jag vill vara en son / dotter som kan behaga dig.”

Har vi den bönen på våra läppar och i våra hjärtan, då kommer vi att få behaga

Gud och göra hans vilja och göra vad gott är.

Bless U!

Hoppas du kommer in här och hälsar på i morgon!  /Maria
 

Ett ord idag / Familj

Familjen som samhällets grundsten
“Familjefrågan är en ödesfråga för samhället precis som abortfrågan. […]

Därför är det extra sorgligt att även vissa kristna samfund inte står fast i stödet för familjen genom att i queer-ideologernas anda ge upp äktenskapets könskomplementaritet.”

Reflektion
Hela texten Familjen och respekten för livet ödesfrågor för samhället  av Bengt Malmgren är ett läsestycke väl värt att fundera över i den samhällsprocess som ständigt pågår med ny lagstiftning där gränser ständigt flyttas utåt i liberalismens och socialismens konsensus – och i demokratins namn (se EXKURS nedan).

Läs även andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

EXKURS Demokratin är hittills det minst dåliga styrelseskicket, men – kanske – inte det bästa. En av dess allvarligaste begränsningar är majoritetsdiktaturen. De flesta stora ting i denna värld har utförts av minoriteter. Det främsta exemplet är Jesus Kristus. Kirkegaard beskrev en gång majoritetsproblemet med orden: “Massan är lögnaktig.” Majoriteten kan ibland ha rätt, och minoriteten kan ibland ha fel. Den som förletts att tro att majoriteten alltid har rätt, den bör fundera över de historiska exemplen Kopernikus och Galileo.

Henrik Ibsen skildrar i dramat En folkefiende hur Doktor Stockmann, huvudpersonen, funnit gift i stadens vattentäkt. Stockmann ropar till folkmassan som kastar sten genom hans fönster: “Jag revolterar mot den urgamla lögnen, att majoriteten alltid har rätt… Hade majoriteten rätt, då den bara stod och såg på, medan Jesus korsfästes?”

En av demokratins allvarliga vanföreställningar är att majoriteten alltid har rätt. Men, det är väl inte sant. Den har nästan alltid fel… :://Mission XP-Blogg/D Selander

Bibelord /Apg 16:31

   cb030210.jpg

Det finns ett bibelställe som jag verkligen tycker om och ofta refererar till.
Det handlar om frälsning till vår släkt, vår familj. Bibelordet är: APG 16:31 och lyder:
*Tro på Herren Jesus, så blivet du med ditt hus frälst.* Ja det tror jag på.

En berättelse om detta:

En kvinna i Wisconsin gav sitt hjärta till Jesus och accepterade honom som sin frälsare. Samma kväll läste hon i sin Bibel detta ovanstående bibelställe.

Hon föll ned på sina bara knän och gjorde anspråk på den sista delen av versen som ett löfte att Herren skulle frälsa hennes man. Hennes man skulle följa med henne till kyrkan och gå fram för att ta emot Herren. Men henns man råkade höra när hon bad. Han blev rasande. “Håll mun, kvinna!” Försök inte med det där religiösa snacket på mig!”
Kvinnan kom tillbaka till kyrkan kvällen därpå och klagade:

“Jag kan inte fatta det här! Ända sedan jag började bedja för min man har han blivit värre och värre!” Pastorns svar blev: Prisad vare Herren!
Guds vägar är INTE som dina vägar. Den människa som blir arg är närmare Gud än den som är likgiltig. I Upp 3:15-16 står det: Jag ösnakr att du vore antingen kall, eller varm…men nu, då du är ljum…skall jag utspy dig ur min mun.”

Eftersom hon gjort anspråk på bibellöftet, var hennes man redan närmare Gud än förr./När du börjar be för någon att hon skall ta emot Jesus, måste du inse att Gud kommer att låta det ske på SITT sätt. Men du kan lita på att det kommer att ske ett under.

Guds vägar kan vi inte förstå, men vi kan prisa honom och tacka honom för att de människor vi ber för skall bli frälsta och räddade. Amen.

De sista tiderna/Varför?

 irchgr22.gif

Varför  /Frågan gäller de tider vi lever i…..
Varför dör alltfler träd och buskar av alla sorter i våra samhällen, står nakna spretande mot skyn? Varför förstår inte människorna att när träden dör står vi på tur!!
Varför försvinner miljontals småfåglar?
Varför är fåglarna dödstysta i våra samhällen varför finns inte småfåglar längre?
Varför utrotas nu bin och humlor och utrotar vi dem kan vi glömma att odla något mer!
Citat Albert Einstein: ”Försvinner bin och humlor har vi fyra år på oss innan slutet!”
Varför utplånas varje dag djur och växter för all framtid? De kommer ALDRIG igen!
Varför är det allt fler som inte kan sova?
 
Varför framförallt kvinnor?

Varför är så många människor utbrända, uttröttade och deprimerade?
Varför breder Tröttheten ut sig som en epidemi i vårt samhälle?
Varför har allt fler huvudvärk migrän och synrubbningar?
Varför har aggressioner och våld i samhället ökat dramatiskt?
Varför är det så många flickor som tänker taga livet av sig, 24%,
Varför pojkar, och varför är det så många som lyckas?
Varför är det så många som är el och strålningskänsliga?
Varför är i Sverige 1 miljon nu drabbade i olika former av strålningsrelaterade hälsoproblem?
Varför ökar den gruppen varje dag?
Varför negligeras denna grupp varför ”finns” inte deras besvär eller sjukdom?
Varför måste så många människor flytta ut i skogen, ofta därpå flytta ännu längre bort.
Varför finns det inte någon strålningsfri skog kvar?
Varför går åldersdiabetes allt längre ned i åldrarna?
Varför får nu ettåriga barn typ I diabetes och typ II?
Varför ökar Fettmaepediemien?
Varför ökar Alzheimer och Parkinson hela tiden?
Varför är Malignt Melanom tre gånger mer frekvent i Sverige än i Grekland.
Varför skall nu barnen skyddas från sol i skolan, på lekplatser mfl. platser där barn vistas.
Varför?  Sverige har inte mer sol än Grekland däremot 100ggr mer strålning!
Varför ökar Cancer och varför uppträder Cancer i allt fler former?
Varför ökar Barncancern dramatiskt och Barnleukemi?
Varför vill inte Folksam längre försäkra barn? De är för ofta sjuka.
Varför är det 50.000 nya cancerfall årligen och varför ökar antalet hela tiden??
Varför följer cancerkurvan helt effektkurvan över den radiofrekventa strålningen med en tydlig början 1955 då FM och TV-sändningen började och ökar sedan i takt med den allt ökande radiofrekventa elektromagnetiska strålningen som nu flyttat in på gator och torg, in i husen, in i hemmen?
Varför accepteras detta som en modern livsstilssjukdom?
Varför hade det blivit ett himla liv och katastrofinsatser om det varit Turberkulos??
Varför är den sk. ”moderna läkarvetenskapen” helt inriktad på allt större maskiner och allt mera medicin för allt större kostnader allt kraftigare centralisering för att kunna investera ännu mera resurser, inte för att göra folk friska genom att söka orsaken till sjukdomar utan för att täppa till symtomen på sjukdom??
Varför vill den nuvarande sk. medicinska  behandlingen inte göra människor friska utan sälja allt mer och allt dyrare medicin, allt dyrare system, för att täppa till människors symptom istället för att göra dem friska??
Varför skapas gigantiska pengaflöden i sjukvårdsindustrin, istället för att spåra orsakerna till sjukdomar och se helheten och att människor är och förblir friska och att de inte blir sjuka???
Varför inser inte samhället att våra jordar och födoämnen är helt utarmade vilket medför  stor näringsbrist hos människor och djur plus alla gifter, miljögifter, elektromagnetisk radiofrekvent strålning samt  radioaktiv joniserad strålning mm.mm. som belastar den mänskliga organismen och alla andra organismer till döds??
Varför tillåts denna massiva radiofrekventa elektromagnetiska strålningen som helkroppsbestrålar allt levande dygnet runt, året runt, år ut och år in?? Dessutom ökar strålningen månad för månad då nya ännu starkare system utvecklas hela tiden????????
Varför har Sverige oerhört mycket högre tillåten strålning, 10W/m2  än delar av övriga Europa, 10.000 miljarder ggr högre än den naturliga bakgrundsstrålningen????
10 miljoner ggr högre strålning än vad man i Salzburg i Österrike har beslutat,  1mickroW/m2???  Mer än 1000 miljarder ggr högre än vad mobiltelefonen behöver för att fungera?
Varför skall vi Svenskar anses vara extremt tåliga för EMF Radiofrekvent elektromagnetisk strålning när man är försiktigare i många andra nationer?
Varför vågar Våra Valda Ombud och Våra Myndigheter negligera seriös forskning, oberoende av mobilindustrin, i en stor mångfald av varningsrapporter från hela världen som visar på konsekvenserna av något som aldrig funnits förut, 10.000 miljarder gånger starkare än den naturliga bakgrundsstrålningen?
Varför tager inte Regeringen, Våra Valda Ombud och SSM , (som skall vara medborgarnas opartiska kontrollorgan till skydd av medborgarna), del av alla de forskarrapporter från medicinska tidskrifter och forskare från hela världen, vilka entydigt visar att elektromagnetiska fält EMF från strålande system som mobilmaster, mobiler och allehanda trådlösa produkter, skadar människan, dess arvsmassa och hela naturen?
Varför tager inte Regeringen, SSM, Socialstyrelsen mfl. Myndigheter detta på Allvar och sitt Ansvar som Vi Folket har lagt i Edra händer som Våra Valda Ombud?
Varför skickas inte all Radio TV Datatrafik telefon mm. via optisk kabel som har en oerhörd kapacitet med mycket låg energianvändning och försumbar elektromagnetisk radiofrekvent strålning, EMF?? LÄS MER HÄR:

Continue reading

Livskraft /Blott en dag….

  13153246501.jpg 

Guds trofasthet är så stor. Honom kan vi alltid lita på. Ibland kan man få nog av olika saker som plågar, där är jag nu, och jag förstår den som har det svårt på olika vis. Men Gud finns ju!

Han har inte gett upp oss, varför skulle vi ge upp då? Nej, det kommer inte på fråga för min del. Just nu är det väldigt tufft, men Guds storhet, nåd och trofasthet tänker jag inte glömma. Jag vet att han gör under, jag vet att han kan och vill hela oss människor, ja jag vet att jag kan ropa till honom, och LITA på honom. Han har allt i sin hand, och det räcker för mig. Han har också dig  i sin hand.

Jag går till Jesus, han har lidit och dött för mig. Han har en öppen famn för oss, och en utsträckt hand, i alla lägen är han min Fader, Min Frälsare, mitt allt.

Kram Maria

**Blott en dag, ett ögonblick i sänder, O, vad tröst, evad som kommer på! Allt ju vilar i min faders händer, Skulle jag, som barn, väl ängslas då? Han som bär för mig en faders hjärta, O, han giver ju åt varje dag Hult dess lilla del av fröjd och smärta, Så av möda som behag.* /Lina Sandell

Ordspråksboken 14 /Guds välbehag

 

 

Vad är “Guds välbehag”?. I Ordspråksboken kan vi läsa: *Dårarna har det gemensamt att de är likgiltiga inför synden. Över de gudfruktiga däremot vilar Guds välbehag.* /Ordspr 14:9

– Guds välbehag vilar över dem som handlar vist. Det är kanske inte så ofta vi upplever det i vardagen. Som bilförare kan vi vara irriterade över varandra, i snabbköpskön frodas ilska och irritation, vi vill behålla vår plats.

Både arbetstagare och arbetsgivare kan vara missnöjda och kräva sina rättigheter. Men gemenskapen bland Guds folk kan skapa det välbehag vi söker.

Det kommer när vi först av allt tänker på våra medmänniskor! och förutsätter att de i sin tur har rätt motiv och är inställda på att handla kärleksfullt.

Om du möter irritation bland människor i din omgivning, i ditt vardagsliv är det på sin plats att du frågar dig på vilket sätt som DU kan vara till välsignelse för dem.

Vi möter människor varje dag som skulle behöva ett uppmuntrande ord, ett leende, lite hjälp, stöd…ger vi dem det?

*Den som inte vill veta av Gud, tycker att allt är tråkigt. Den gudfruktiges liv däremot är spännande och rikt.* /Ordspr 14:14

Jesaja bok/ Frälsning genom Messias

Vi får lov att vänta och längta efter ett fridsrike. Vi väntar ännu på det fridsrike då små barn ska kunna leka med rovdjur… Alla profetior uppfylldes inte i och med Jesu första ankomst. Så har till exempel naturen inte återfått den balans och harmoni den skapades med (se Rom 8:9-22).

Denna fullkomliga harmoni är möjlig i en framtid då Kristus själv regerar över hela jorden. I boken Jesaja kap 11 kan du läsa om ett nytt skott som kommer ur Juda. Juda (Davids kungliga familj) ska också fällas som ett träd, men ur dess stubbe kommer ett skott att växa, nämligen MESSIAS. Han kommer att bli större och mäktigare än det första trädet och bära mycket frukt. MESSIAS är uppfyllelsen av Guds Löfte om en efterkommande till David, som ska regera i evighet. (2 Sam 7:16)
I Jesaja 11:1-5 står det: Davids kungliga familj ska skäras av och huggas ner som ett träd. Men från den avhuggna roten ska ett skott växa upp, en ny gren från den gamla roten. Herrens Ande ska vila över honom, visdomens,, förståndets och kraftens Ande, Herrens kunskaps och fruktans Ande. Hans lust ska vara att lyda Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser, efter falska bevis eller rykten, utan han ska försvara de fattiga och de som blivit utnyttjade. Han ska döma deras förtryckare. Han ska vara klädd i rättfärdighet och sanning.* 

DENNE MAN är MESSIAS.

När detta skrevs? Ca 700 f Kr. av Jesaja, Amos son. Syfte: Att kalla Juda rike tillbaka till Gud och förkunna Guds frälsning genom Messias. Vid tidens avslutning kommer Guds folk, som är kringspritt över hela världen att samlas igen. KRISTUS återkommer då för att regera över hela jorden.

Prisa och tacka honom ur djupet av ditt hjärta och dela de goda nyheterna om honom med dina medmänniskor.

*Alla dem som är uthålliga i sin tro vill han bevara i fullkomlig frid.*/Jes 26:3/ 

Se till att vara uthållig i din tro, Herren är nära den som litar på honom, och tror, fast det kanske ibland är väldigt hårt och jobbigt på många vis. Lita på att Herren för dig fram, för ett bestämt syfte, tappa alltså inte modet!

Det finns bara en Gud /Allvetande

*Hur kan du, Jakob, och du, Israel, säga att Herren inte ser era svårigheter och att han inte är rättvis? Förstår ni ingenting? Förstår ni ännu inte att den evige Guden, han som har skapat hela jorden, aldrig blir trött och svag? Ingen kan utforska hans förstånd. Han ger ny kraft åt de trötta och ny styrka åt de svaga.* /Jes 40:27-28
Ja man kan fråga sig hur Gud alltid vet om man är för svag eller har för lite styrka, och han är där och fyller på de krafter vi behöver för varje natt och dag. Är inte det fantastiskt? 

Gud avbildas ofta som en herde som har omsorg om, och leder sin hjord. Tänk till om vad detta egentligen betyder! Han kallas herden i Ps 23, den gode herden i Joh 10:11, ja det finns så många bibelställen om vad han betyder för oss.

Ska man inte kunna älska Gud? Jo. Han vill hjälpa våra nationer att växa i kärlek och styrka och föda dem, men människor förstår inte vad han vill göra för oss alla. Har Du tänkt på att vi snurrar runt på detta klotet som kallas jorden och Gud har skapat allt detta? Är vi tacksamma, så tacksamma som vi borde?

Allt vi har och är, är ju från honom. Och en sak borde vi tänka på: Den nation är starkast som förlitar sig på Guds makt och omsorg. Vi ser nationer som tror de är starka nu och leder med stark hand, de tror det, ja. Men om de vände sig till Gud så skulle allt se så mycket mer annorlunda ut. Ledare, som låtsas vara kristna och bedjande till en stor Gud, de skall verkligen skämmas, för Gud kommer att göra upp med dem.

En del är också så ovetande att de tror att inte Gud ser dem, han, som är allvetande. Jag slutar detta inlägg med att be för Sverige, med att be att svenska folket vaknar ur sin slummer, och får se en Gud i aktion, för att de vill det!

http://www.youtube.com/watch?v=FMrAafe7Mns&feature=related

 

Ett ord idag / Kärlek, tacksamhet…

 

irchgr22.gif

I frid, kärlek och tacksamhet
Kontakt. Vår kontakt med Gud börjar med tro. I kontakten växer hoppet och tron. Hoppet växer då vi förstår vad Jesus har gjort för oss. I stället för att vara fiender till Gud har vi blivit hans vänner, ja, hans barn.

I den växande kärleken kan vi nå ut till andra som inte fått känna kärlek alls. Låt oss vara en växande skara som visar på Guds kärlek, som förvandlar människan.

Det finns så många löften för vår framtid, vi måste hålla fast vid dem och hålla dem för sanna.

Mycket måste övervinnas på vår väg..skuld, oro, otro, Motgångar utvecklar vårt tålamod.  Det stärker karaktären och gör oss starka.

Det finns så många löften för vår framtid!

Vårt tålamod prövas dagligen och inte alltid är det lätt att leva. Låt oss tacka Gud för att han omformar oss och drar oss närmare sig, i tålamod och kärlek och hopp inför framtiden.

Låt oss mogna och växa och se hans löften bli infriade,i våra liv.

Gud styr historien, han kan och vill visa oss vägen som vi ska gå. Det ligger en väg öppen till Gud som går genom vad Jesus gjort för oss, på den vägen kan vi alla få gå, i frid, i kärlek och i tacksamhet.

*Maria

http://www.youtube.com/watch?v=hXsiWoyjw60&NR=1

He knows my name

http://www.youtube.com/watch?v=Qp_PolBwjEw&feature=related

The Battle belongs to the Lord

 

Den helige Ande /FRID

fleurs_2294.gif

I denna helgen har det skett tragiska olyckor, i snöoväder och bränder. Det är oerhört tragiskt. Det gör mig så ledsen.Hoppas människor tar det lite lugnare och inte har bråttom och inte är vårdslösa. Kör försiktigt! Och lämna inte stearinljusen utan tillsyn!

– – – –

Vad är Guds frid?  *Om vi inte lyder Guds lag kan vi inte känna hans frid. Jesaja säger: O, att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rättfärdighet såsom havets böljor.* /Jes 49:18
*Kärlek är ett annat villkor för frid. Psalmisten sjunger: “Stor frid hava de som hava din lag kär, och intet finns som bringar dem på fall.* /Ps 119:65

Om vi är fyllda med Guds Ande, lever i hans Ande och vandrar i den Anden, är vi garanterade att ständigt få ha Guds frid i våra hjärtan.
-Frid MED Gud medför Guds frid till dess den lugnar dina nerver, uppfyller ditt sinne, överflödar din ande och mitt i all oro ger dig förvissningen om att allt är väl.En berättelse om frid:

-En man som är snickare mottog en brådskande kallelse från en missionär i syd-Amerika. Missionen behövde någon som kunde bygga en kyrka. De bad snickaren säga upp sitt arbete i USA och resa dit för att hjälpa dem. Det finns bibliskt stöd för en sådan kallelse. Det var på en sådan kallelse som Paulus reste till Asien till Macedonien.

Snickaren hade två av ledljusen på rätt plats – den objektiva måttstocken (Guds Ord), och omständigheterna (Guds försyn). Men det mittersta ljuset, det inre vittnesbördet, den helige Ande (Guds frid) fattades. Han bad: *Herre, jag är villig att resa* Men fortfarande upplevde han ingen frid, bara en malande rastlöshet inom sig.

En del människor tar den malande rastlösheten för Guds kallelse. De blir ofta vilseledda och konsekvenserna blir tragiska. Gud talar ibland på ett plötsligt sätt, men han kräver väldigt sällan att du skall göra något, förrän  du har upplevt hans frid och förvissning i saken.
I detta fallet med snickaren kom aldrig Guds frid och snickaren var vis och drog den slutsatsen att Gud inte ville att han skulle åka till syd-Amerika. Hans avslag betydde att kyrkan inte kunde byggas. Men tiden utvisade att han hade handlat rätt. Inom ett år förstördes varenda byggnad inom det området. – Då upplevde snickaren Guds frid över att resa – och han for.*

Inre frid är vår nyckel till vägledning. När du känner inre frid kommer du att finna Andens ledning mycket noggrann och exakt. …

fleurs_2294.gif