Archives

Stolthet eller ödmjukhet/ Brännande Ämne i sluttider

Evangelion´s video: Ja här hör du vad stolthet kan åstadkomma på fel vis, och att Ödmjukheten kan få alla tårar att rinna och att man förändras. Stolthet, det mänskliga förståndet tar all kredit. Kristenheten är illa ute också, med alla de predikanter som tror att de är JESUS själv. Det finns många falska personer där ute bland oerfarna människor, som vill ha hjälp, och som otroligt fort kan gå fel, bli lurade. ENANDE med islam kan bli Chrislam snart i blivande, det är inte ok.

2 Kor 1:12Detta är vår stolthet och vårt samvetes vittnesbörd: här i världen, och särskilt mot er, har vi uppträtt heligt och rent inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd.
2 Kor 1:14det ni redan delvis har förstått om oss: att vi är er stolthet, liksom ni är vår, på Herren Jesu dag.
2 Kor 11:10Så sant Kristi sanning finns i mig ska ingen i Achaias områden ta ifrån mig den stoltheten.
Gal 6:4Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra.
Kol 2:18Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av “ödmjukhet” och ängladyrkan, som pratar på om det han har sett och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne.
Kol 2:23Visserligen ser det ut som vishet, med självvald fromhet, “ödmjukhet” och späkning av kroppen, men det har inget värde utan tillfredsställer bara det köttsliga sinnet.
Kol 3:12Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
1 Tim 6:11Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.
2 Tim 2:25Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till insikt om sanningen
Jakob 1:21Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och har makt att frälsa era själar.
Jakob 4:6Men större är nåden som han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.
Jakob 4:10Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.
1 Pet 3:8Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet.
1 Pet 3:16Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal.
1 Pet 5:5Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.
1 Pet 5:6Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne.

Vad vet du… Jesus släkttavla och Matteus evangelium

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Evangelium1.jpg

Kapitel 1

Jesu släkttavla

1 Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.

2 Abraham blev far till Isak,

Isak till Jakob,

och Jakob till Juda

och hans bröder.

3 Juda blev far till Peres och Sera

genom Tamar,

Peres till Hesron,

Hesron till Ram,

4 Ram till Amminadab,

Amminadab till Nahshon,

Nahshon till Salmon.

5 Salmon blev far till Boas

genom Rahab,

Boas till Obed genom Rut,

Obed till Ishai,

6 och Ishai till kung David.

David blev far till Salomo

genom Urias hustru.

7 Salomo blev far till Rehabeam,

Rehabeam till Abia,

Abia till Asa,

8 Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

9 Ussia till Jotam,

Jotam till Ahas,

Ahas till Hiskia,

10 Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11 och Josia till Jekonja och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon.

12 Efter bortförandet till Babylon blev Jekonja far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13 Serubbabel till Abihud,

Abihud till Eljakim,

Eljakim till Asur,

14 Asur till Sadok,

Sadok till Jakim,

Jakim till Elihud,

15 Elihud till Eleasar,

Eleasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16 och Jakob till Josef, Marias man.

17 Alltså blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och fjorton led från fångenskapen i Babylon till Kristus.

Jesu födelse

18 Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet.

20 Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: “Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.”

22 Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23 Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel.

 Det betyder: Gud med oss.

24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

Inledning till Matteusevangeliet

Matteus blev kallad till apostel utanför tullhuset (9:9, 10:3) och var enligt traditionen den förste att skriva ner Jesu undervisning. Papias skriver i början av 100-talet e Kr: “Matteus sammanställde orden på hebreiska och var och en tolkade sedan efter sin förmåga.” Denna första hebreiska eller arameiska version, kanske med endast Jesu ord och inte hans gärningar, bör ha tillkommit mycket tidigt, troligen på 30-talet e Kr innan apostlarna lämnade Jerusalem. Det grekiska Matteusevangeliet som vi har i dag följer Markusevangeliets ordningsföljd så nära att det troligen har färdigställts efteråt, någon gång mellan slutet av 50-talet och 70-talet e Kr. Matteus skriver för en judisk läsekrets och citerar ofta GT:s profetior för att visa att Jesus är Guds utlovade Messias.

Peter Krabbe´s blogg säger följande om NATO m m, LÄS:

GOD NATTO

9 MARS, 2024 18 KOMMENTARER

Så var det då klart! Nu är vi för evigt räddade undan den ryska björnen och kan sova lugnt i all framtid. USA och alla dess lakejer vakar över oss och ser till att vi aldrig mer hamnar i en krigssituation. NATO är ju starkast i världen och ingen VÅGAR hota eller anfalla ett Nato-land.

Eller är det inte så, trots att vår eminente och kloka statsminister försäkrar oss att det är just så det är?

Nja. Om man inte gärna sätter sig i en bil med en blind vid ratten bör man nog inte heller sätta sig i sin röda stuga med Kristersson som hustomte. Riskerna att bilen krockar och att huset brinner ner är nog ungefär lika stora. Så om Kristersson är klok eller INTE KLOK lär visa sig inom kort.

Så varför jublar då samfällt både våra politiker, media och mannen på gatan? Har de alla missuppfattat något eller är det så enkelt att det är JAG som inte är klok?

Kanske det. Men jag kan ändå skissera vad som ligger närmast. Vi har tre faser framför oss.

  • Den första innebär ett hybridkrig mot Ryssland som främst kommer att drabba de nytillkomna länder i alliansen som på ett avgörande sätt nu förändrar maktbalansen i världen, nämligen Sverige och Finland. Hybridkrig är inte ett krig som utkämpas mellan två krigsmakter, utan en långtgående mobbning av civilbefolkningen i vårt land. Sinnrika sabotage av vår industri och civilsamhället genom strömavbrott, dataintrång, raderade bankkonton och betalningsrutiner, havererade telefonväxlar och utslagna sjukhus och myndigheter. Vi kommer aldrig att kunna bevisa vem som ligger bakom, men kommer att få höra ” Ryssland närstående organisationer” som misstänkta. Det passar ju dessutom bra eftersom vår infrastruktur redan ligger en generation efter många utvecklingsländer och vi får nu någon att skylla på även när orsaken är vår egen oförmåga. Dessutom ger det våra ”vänner” chansen att bygga om och ”utveckla” våra databaserade nätverk så att de blir mer anpassade till en styrning från våra egna imperiebyggare.
  • Den andra fasen innebär att vi blir delaktiga i en ekonomisk krigföring, som inte heller berör våra krigsmakter mer än marginellt. Vi blir solidariskt tvingade att omfatta alla beslut som tas i Washington rörande import- och exportförbud till den enda delen av världen som kommer att fortsätta att utvecklas. Sanktioner och restriktioner enligt långa listor kommer att avgöra vad vi får köpa och sälja, äta eller dricka. Våra affärer kommer att tömmas på varor från ”den förbjudna världen” i öster, trots att det ändå är där som solen går upp, även fortsättningsvis. Länder som Ryssland och Kina med tillväxt 5-10 % kommer att skratta högt när vi konstaterar negativa tal för vår egen del. Är det så svårt att förstå att dessa länder inte längre behöver oss, de klarar sig bättre själva?
  • Den tredje fasen får vi hoppas dröjer lite till, men då är vi framme vid det militära krig som NATO hoppas på. Försvarsorganisationen går till anfall. Ingenting annat räcker för att knäcka ”de asiatiska skurkarna”, de måste utplånas med hjälp av bomber och granater istället. Men det räcker inte med soldater och stridsvagnar i ett för världen avgörande krig, alla vet ju att Putin kommer att använda kärnvapen eller hur? Men alla vet kanske inte att den främsta amerikanska krigsdoktrinen är ”first strike”? Den som slår till först med kärnvapen vinner kriget, snabbt och enkelt. Därför måste NATO vara först med att avfyra sina kärnvapenmissiler, innan ryssarna hinner lyfta ett finger. Turligt nog ligger USA på betryggande avstånd på andra sidan jordklotet, men Östersjöområdet med sina köpta jubelidioter inser naturligtvis att detta är nödvändigt för solidariteten inom NATO – vi hjälper varandra och Sverige har ju fått vara ifred i två hundra år nu, så visst är det vår tur att rädda världen? Vi vet ju att vi blir hyllade och ihågkomna för vårt mod, även om vårt f.d. land ligger i ruiner och våra kroppar blivit till aska, så var vi ju ändå hjältar. För ryssarna hade redan lyft ett finger, det låg redan på avtryckaren.

Skall vi avsluta med att vara tydliga? Sverige har just skrivit under sin egen dödsdom. Det finns ingen som helst tvekan om detta. När USA har fyllt norra Finland och Norge med kärnvapenmissiler riktade mot Murmansk, som är Rysslands livlina norrut, täppt till låset till Östersjön och Kaliningrad genom att spärra Öresund och de danska Bälten för rysk fartygstrafik och spärrat inloppet till Svarta Havet och Sevastopol med Turkiets hjälp så återstår bara för Ryssland att slå till mot dessa tre projekt och det blir inte med konventionella vapen, det kan jag lova. Norden kommer inte att existera längre, hur mycket vi än ropar efter NATO. Ryssland har ändå en bakdörr mot Stilla Havet, det kommer USA att få erfara. Denna gången är det vi själva som bygger en järnridå mot öster, men vi kommer att få fingrarna i kläm…

Så bilden av vår Kristersson när han skakar hand med en av världens ledande sionister i Washington är förvisso historisk, men kanske inte på det sätt som ni tror…

God Natto

Peter Krabbe

Maria: -Ja detta är intressanta åsikter och förklaringar m m, eller hur? Jag hoppas att DU /NI får en mer klar bild av denna kurragömma-lek och lögner m m. Vi lever inte i ett fritt land! Vi trodde det? Vi är mer än någonsin omgärdade av tokar som vill sitt EGET BÄSTA men inte landsmännen de ska dra försorg om! Jag har inga ord… men väntat är detta som sker!

Vi ska i mål hos/med Jesus.

Joh 15:9Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

När jag är svag är jag stark/Kraft från Gud/ VIDEO: False preachers

Repris på bibelns ord om uthållighet, kraft och stryka från Gud, PLUS VIDEO

2 Kor 12:9-10, 5 Mosebok, Jes 40:31

Filipperbrevet4: 13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Man kan knappast tro att man kan vara STARK när man är svag, men det är sant! Man är (kan vara) så stark medan man bokstavligen krälar runt på alla fyra av tårar och i problem. Det har jag lärt mig, för GUD lyfter oss upp och hjälper oss i allt, det svåra tar han på sig och hjälper oss igenom då vi är svaga och kanske utom oss. Den erfarenheten har jag. Gud talar i sitt ord om LIDANDE på jorden, d v s lidande i att vara troende och annat!

Gud ber oss att vara frimodiga och inte vara rädda då vi vittnar om honom och sprider hans ord.
Idag får vanliga människor sprida Guds ord antingen på ett jättefint och utvecklande o lärorikt vis, eller det kan vara HELT FEL med den s k kunskapen eller med den människan som sprider det kan vara en villo-lärare, det finns många på ‘nätet’ SE VIDEO! NEDAN . FÖRR på profeterna tid m m så var det en annan sak att vara stark för att nå ut, men det är inte så nu, för människor bryr sig inte så mycket om att bli en kristen och följa Gud, så nu får vi vara starka på andra vis.

Josua 1:6 Var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem.
Josua 1:7 Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går.
Josua 1:9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart än du går.”

Apg 20:35 I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt: Det är saligare att ge än att ta.”

Idag får vanliga människor sprida Guds ord antingen på ett jättefint och utvecklande o lärorikt vis, eller det kan vara HELT FEL med den s k kunskapen, se videon nedan om falska predikanter!

2 Korintierbrevet 7 Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet✱, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 8 Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, 9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.”
Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. 10 Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.

Jesaja 40:31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.
De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta.

/ Tänk er för ni som är nyfrälsta, se videon!
VIDEO om falskheten!

FALSE PREACHERS: John MacArthur, Voddie Baucham, Justin Peters, Kenneth Copeland, Joel Osteen, Joseph Prince, Joyce Meyer, Steven Furtick, TD Jakes, Jesse Duplantis, Benny Hinn, Creflo Dollar, Bill Johnson, Sid Roth, Andrew Wommack, Rod Parsley, John Hagee, Larry Huch, Paula White, and Todd White.

Dessa ska man INTE LYSSNA ELLER ENS SE PÅ. I videon finns ockulta saker….

Den binära prästen talar om ‘mångfald’. SKÄMS.

NORDEN

Norge viger sin första ”icke binära” präst

PUBLICERAD IDAG 9:45

 – AV JAN SUNDSTEDT

Montage. Foto: Alex Ramstad Døsvik/FB, Jssfrk

Alex Ramstad Døsvik vill bidra till att kyrkan “blir en större plats som kan rymma mer mångfald”.

På söndag vigdes Alex Ramstad Døsvik till präst i Trondheim och blir därmed den första öppet icke binära och transsexuella präst som vigs i den norska kyrkan.

Alex Ramstad Døsvik, 29 år, säger sig länge ha känt en kallelse att bli präst och när norska kyrkan 2016 beslutade om samkönade äktenskap bestämde sig också Alex för att börja studera.

– Det är roligt att kunna bidra till att kyrkan blir en större plats som kan rymma mer mångfald än vad den har gjort tidigare, säger han till norska statskanalen NRK.

Under söndagen vigdes Alex till präst vid Nidaros stift och Sverresborgs församling i Trondheim. Det gör honom till den första öppet transsexuella och icke binära prästen inom den norska kyrkan. Han säger sig ha förhoppningar på att hans roll i kyrkan ska bidra till att hjälpa unga finna vägen till kyrkan och sig själva.

– Jag hoppas att mitt val kan vara en dörröppnare och hjälpa ungdomar och vuxna att själva hitta vägen till kyrkan. Det viktiga är inte vem som är präst, utan att vi har människor som följer sin kallelse, och att de inte hålls tillbaka och hindras från att följa sin kallelsesäger Alex till norska kyrkan.

“Det är sorgligt”

Även om Alex beskriver att responsen från andra människor mestadels varit positiv har många också varit starkt kritiska till beslutet. Alex menar att det är “sorgligt” att inte fler kan vara mer “öppna” och anser att det är någonting som sänder fel signaler till unga.

– Jag tycker att det är sorgligt att människor inte kan vara mer öppna, men den sorgligaste signalen de sänder är till unga människor och vuxna som inser att de har en annan läggning eller könsidentitet.

Alex försäkrar vidare att hans predikningar “väldigt sällan” kommer att handla om kön – istället ska Gud, Jesus och Den Helige Ande vara i fokus.

Jan Sundstedt
jan.sundstedt@nyadagbladet.se

Maria: Man kan googla på icke-binär, vad är det? Alex är lurad, som så många andra.

Hur kan man vara icke-binär?

Som icke-binär kan man till exempel vara mitt emellan tjej och kille, ett annat kön, flera kön eller inget kön. Man kan också ha en flytande könsidentitet. Identitetsskapande process är en process som sker under en längre tid och som kan gå fram och tillbaka i ett sökande.

ÄR HAN PRÄST? JAHA? Men har han inte läst vad bibeln, Guds ord säger om avvikande sexualitet?

KAN MAN HA FLERA/VARA i FLERA KÖN SAMTIDIGT???? Det tror jag bestämt INTE. Alex har förstått skapelsen fel i så fall och bör inte vara i kyrkan med denna åsikt eller s k kön. BIBELN är tydlig OM KÖN:

1 Mos 1:27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
1 Mos 5:2Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa den dag de skapades.

Kristendom, Himmel eller Helvete, Ro och frid med Gud.

Nåd och Frid och Kärlek, det är VAD JESUS GER!

Se och lyssna till videon. Jag ser att, och tror, att det är väldigt svårt i dag, jämfört med för cirka 10 år sedan, att få människor att lyssna till Guds ord. Det tar verkligen emot. Det är sorgligt att man inte ser VAD som SKER i Världen och BLAND människor. Det är ett sådant hat, det är hat emot kristendom, och det skulle bli så i de sista tiderna, ja. Det är en sorg. Jag vet vad sorg är, mannen i videon vet vad sorg är , han, vi, vet också vad FRID ÄR. Lyssna till sången, det finns många som varit i helvetet på jorden. Jag var där också ett tag, jag och många med mig har erfarenhet. Erfarenhet är vi många som har av att vara UTAN GUD och att VARA MED Gud, men kämpa i mörker, där inget ljus finns m m.

Ser man vanlig ut, d v s utan tatueringar och vilt hår m m, då går det sämre att få människor att lyssna om ens liv, men är man utstyrd och ser vild ut så får man vittna om sitt egendomligt ‘dåliga liv’, sådana liv som de religiösa INTE klarar av att se/möta/höra om! Det är ju en väldigt brokig skara som GUD TAR HAND OM. HANS SKARA är ofta Handplockade, de är speciella människor, som de s k vanliga, ofrälsta el dyl människorna inte förstår.
Eller de ojar sig för mycket OCH KLAGAR PÅ DEN BRUTNE, det har jag sett många gånger, (ändå ber han/hon om NÅD) och man vill att människor skall bli Religiösa- ja vad är det? Vet du det?

Det är inte ok, -fariséer… otrogna…JESUS slogs emot dem, och de dödade honom.

2 Pet 1:2 Nåd och frid vare med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus.

Ps 85:9 Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk, till sina trogna, men de får inte gå tillbaka till dårskap.

Ps 85:11 Nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid ska kyssas.

Ps 119:165 Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.

Ps 120:6 Länge nog har min själ bott bland dem som hatar frid.

Ps 120:7 Jag vill ha frid, men säger jag ett ord är de redo till strid.
1 Joh 5:3 Detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början: att ni ska leva i kärleken.
3 Joh 1:6 De har vittnat inför församlingen om din kärlek, och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud.

Att ÄLSKA 1 Joh 4:7 Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.
1 Joh 4:8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.

Dödshjälp/Artikel. Gud säger nej, men människan går emot hans ord i det mesta. De 10 Guds bud.

VÅRDINDUSTRIN Brak-succé för Kanadas dödshjälpsprogram – 44.958 döda sedan 2016

VÅRDINDUSTRIN

PUBLICERAD 19 NOVEMBER 2023

 – KRISTOFFER HELL

Foto: Elien Dumon. Licens: Unsplash.comÄldre personer. Foto: Elien Dumon. Licens: Unsplash.com (free use)

Äldre personer. Foto: Elien Dumon. Licens: Unsplash.com (free use)

Det är svårt att beskriva Kanadas dödshjälpsprogram som landet införde 2016 som något annat än en enorm framgång. Bara mellan 2016-2017 fördubblades antalet ansökningar om dödshjälp. 2022 avled 13.241 människor med dödshjälp.

Den vanligaste sjukdomen som föranledde en begäran om dödshjälp var cancer (63%). Spannet med flest kandidater var 71-75 åringar. Statistiken visar också att män, oftare och tidigare än kvinnor, gav upp kampen för livet.

Inledningsvis skapades dödshjälpsprogrammet för att förkorta lidandet för människor med dödliga sjukdomar som cancer, men 2022 gick det bra att begära dödshjälp också för kronisk smärta, allmän svaghet, blindhet/dålig syn, dålig balans, problem att svälja, m m.

Européer som gett upp hoppet om sin framtid kan lagligen be om att få bli dödade i Beneluxländerna, Tyskland, Schweiz och Spanien. Passiv dödshjälp är tillåten i Österrike och Norden.

I Sverige uppger Karolinska Institutet att svenskar är positiva till aktiv dödshjälp, vilket en riksdagsledamot Markus Wiechsel från Sverigedemokraterna (SD) också motionerade för 2022.

Kanadas dödshjälpsprogram

Håller den kanadensiska trenden i sig kan antalet avlivade år 2030 hamna på mellan 25.000 och 35.000 – med en totalsiffra över statligt dödade människor sedan 2016 i häradet 200.000.

Kanadas dödshjälpsprogram
Eutanasi i Kanada. Diagram: canada.ca/en/health-canada
Eutanasi i Kanada. Diagram: canada.ca/en/health-canada
Eutanasi i Kanada
Eutanasi i Kanada. Diagram: canada.ca/en/health-canada

Passiv dödshjälp innebär att livet förkortas genom att man undviker medicinska och tekniska hjälpmedel för att hålla en döende person vid liv.Referenser och relaterat

Kristoffer Hell
journo@rushpost.com

De tio budorden:
1 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3 Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4 Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5 Du skall inte dräpa.
6 Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7 Du skall inte stjäla.
8 Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9 Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10 Du skall inte ha begär till din nästas hustru, eller hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

FÖLJER MAN DESSA BUD IDAG??? Är man troende och dödssjuk eller om man tror att man är på väg att bli galen av sjukdom etc, då VET man att Gud hjälper i allt, då ber man kanske Gud att få dö, men Gud har sin tid och människan ropar på nåd i de flesta situationer. Jag har varit där själv då jag ropat att jag inte orkar mer. GUD ha räddat mig i alla böner, i alla situationer, och han HÖR DEN SOM ROPAR. MEN de som INTE KÄNNER GUD gör ju som det står i artikeln, m m. Vad säger du?… Att INTE vilja eller orka LEVA är en av våra största frågor idag. Man förstår inte alltid vad en människa går igenom, eller hur! Samhället blir mer tolerant än vad det borde i dessa frågor eller tvärtom: Oförstående!

JA Sök HERREN medan TID ÄR! Snart är det för sent!

Debatt. Forssmed och Elsa Widding om Pandemifördrag

Under fredagen genomfördes en interpellationsdebatt i riksdagen på begäran av den tidigare SD-riksdagsledamoten Elsa Widding.

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/de-manskliga-rattigheternas-stallning_hb10172/embed/

På andra sidan stod socialminister Jakob Forssmed. Detta gällande WHO:s pandemifördrag och ändringar av det internationella hälsoreglementet. Men de båda hade knappast samma uppfattning om vad bestämmelserna innebär.

Enligt Forssmed handlar det om ett ökat samarbete och utbyte av information om globala hälsohot för att kunna ”vidta de åtgärder som krävs för att skydda befolkningen, att skydda liv och hälsa”. Det är det förhandlingarna handlar om och inte, sade Forssmed, om att WHO:s generalsekreterare skulle få befogenhet att besluta om svensk pandemihantering.

Under fredagen genomfördes en interpellationsdebatt i riksdagen på begäran av den tidigare SD-riksdagsledamoten Elsa Widding.

På andra sidan stod socialminister Jakob Forssmed. Detta gällande WHO:s pandemifördrag och ändringar av det internationella hälsoreglementet. Men de båda hade knappast samma uppfattning om vad bestämmelserna innebär.

Enligt Forssmed handlar det om ett ökat samarbete och utbyte av information om globala hälsohot för att kunna ”vidta de åtgärder som krävs för att skydda befolkningen, att skydda liv och hälsa”. Det är det förhandlingarna handlar om och inte, sade Forssmed, om att WHO:s generalsekreterare skulle få befogenhet att besluta om svensk pandemihantering.

– Det skulle ju varken Sverige eller andra medlemsländer acceptera, läste socialministern från sitt papper. Däremot finns det ju en samsyn bland WHO:s 194 medlemsländer att covid-19-pandemin blottade flera brister i det internationella samfundets förmåga att hantera en hälsokris av global karaktär.

Elsa Widding höll inte med.

– Jag förstår att du inte har läst de här förslagen, hävdade hon i kammaren. Ministern påstår att den nya pandemilagen eller ett reviderat IHR inte kommer ge WHO:s generalsekreterare befogenheter att besluta om svensk pandemihantering. Det är ju exakt det här som revideringen av IHR syftar till och ingenting annat, att ge WHO ökade befogenheter, en möjlighet att bestämma över medlemsstaterna vid pandemier men också mellan pandemier. Det är det här som gör så många jurister väldigt, väldigt bekymrade. Sverige är ansvarigt att vidta de åtgärder som WHO bestämmer och dessutom utan dröjsmål om vi skriver under det här.

Enligt Widding säger samtliga jurister hon pratat med motsatsen till vad socialministern påstår-

Läs mer på swebbtv.seFarligt att ifrågasätta vaccinet, enligt socialministern

– Det skulle ju varken Sverige eller andra medlemsländer acceptera, läste socialministern från sitt papper. Däremot finns det ju en samsyn bland WHO:s 194 medlemsländer att covid-19-pandemin blottade flera brister i det internationella samfundets förmåga att hantera en hälsokris av global karaktär.

Elsa Widding höll inte med.

– Jag förstår att du inte har läst de här förslagen, hävdade hon i kammaren. Ministern påstår att den nya pandemilagen eller ett reviderat IHR inte kommer ge WHO:s generalsekreterare befogenheter att besluta om svensk pandemihantering. Det är ju exakt det här som revideringen av IHR syftar till och ingenting annat, att ge WHO ökade befogenheter, en möjlighet att bestämma över medlemsstaterna vid pandemier men också mellan pandemier. Det är det här som gör så många jurister väldigt, väldigt bekymrade. Sverige är ansvarigt att vidta de åtgärder som WHO bestämmer och dessutom utan dröjsmål om vi skriver under det här.

Enligt Widding säger samtliga jurister hon pratat med motsatsen till vad socialministern påstår-

Läs mer på swebbtv.seFarligt att ifrågasätta vaccinet, enligt socialministern

https://www.vaken.se/farligt-att-ifragasatta-vaccinet-enligt-socialministern/

Maria: Det är mycket allvarligt detta! Det är en skandal, igen. ÖVERFÖRMYNDERI. SENA TIDER. PLANERADE SORGER och SJUKDOMAR! SE SWEBB-TV OCKSÅ!

TRO. ? Så många värjer sig emot att VILJA tro på Gud, dörren till honom är inte öppen för evigt.

DU som känner Gud och har varit frälst länge vet hur livet var utan Gud. De som INTE är frälsta NU, ja det är MÅNGA, och det är en katastrof! ALLA ALLA borde vara det och ta emot hans kärlek. DÖRREN kan snart stängas för den som inte knackade på och sökte Gud för länge sedan. Det är så många som skrattar åt vår tro, men så sorgligt, de råkar ju väldigt illa ut. Det försöker man säga till dem, men de skrattar ännu mer. Världen blir mer och mer smutsig och man hånar verkligen den troende, det får vi känna på hela tiden då vi skriver som detta här eller annat på/i media. Man blir mer och mer kall inför att det faktiskt finns en Gud. Ok, de får tycka så men det är så oerhört sorgligt att vara den som stör dem med ‘dumheter’ och ‘lögner’.

Ps 80:20
Herre Gud Sebaot, upprätta oss! Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.
Ps 106:8
Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd.
Ps 106:10
Han frälste dem från motståndarens hand och befriade dem från fiendens grepp.
Ps 106:8

Ps 37:39De rättfärdigas frälsning kommer från Herren, han är deras borg i nödens tid.
Ps 50:23
Den som offrar lovets offer ärar mig, och den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning.”
Ps 68:20Lovad är Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning. Sela
Mark 11:22Jesus svarade dem: “Ha tro på Gud!
Joh 14:1Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
Apg 16:34Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud.
Rom 4:20Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran,

De sena tidernas villfarelser, Mega-kyrkor,Vargar i fårakläder. D Wilkerson, 2 VIDEO, SVENSK TEXT, lättast om du ser dem på youtube. Tryck i rutan ‘undertexter’. Ta fram svenska texten.

Vi får höra en predikan på 27 minuter med D Wilkerson, och den belyser det vi sett ett tag: MEGAKYRKOR, Otrohet emot Gud, Hur tiden rusar iväg och hur man inte respekterar Guds ord. Denna svensktextning är inte helt perfekt men ändå fullt förståelig. Jag hoppas att du får en bra stund här med att tänka till hur det faktiskt är i Sverige också, nu på 2000-tal, sena tider. Gud välsigne dig.

Kom ihåg: Kristus är Guds vishet

1 Kor 18 Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd

. 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?

21 När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. 22 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23 men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, 28 och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, 29 för att ingen människa ska berömma sig inför Gud

 30 Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren.

Se på youtube, tryck på ‘undertexter’ för svensk text.

ANSVAR?

varnar för coronavaccin rekommenderas inte covidvaccin många biverkningar vaccinera barn mot covid dölja sanningen Justitiekanslern största organiserade massmordet Not taking the vaccine

Kommer det största organiserade massmordet i världshistorien att undgå ansvar?

2023-10-04 Från: Vaken.se

De ackumulerade bevisen är överväldigande för att covid var en orkestrerad pandemi. Avsiktlig användning av det felaktiga PCR-testet, avsiktlig falsk rapportering av covid-dödsfall till följd av Världshälsoorganisationens riktlinjer och ekonomiska incitament till sjukhus att rapportera alla dödsfall som covid-dödsfall och förbjuden behandling med kända botemedel producerade en hög grad av rädsla som drev massorna att acceptera covid-”vaccinationen” som genererade enorma monetära vinster för Big Pharma och tillhörande kullar som Anthony Fauci och massiva intrång på civila frihet av regeringar.

Nästan ingen dog av covid själv. De dog av brist på behandling. Protokollet var att om du blev smittad och om du förvärrades efter en vecka, gå till sjukhuset där du lades i respirator, en felaktig behandling som vanligtvis var dödlig. Läkare som räddade livet på sina patienter med ivermektin och HCQ straffades. Företagsläkare avskedades, och de i privatpraktik drabbades av attacker på sina medicinska licenser av myndigheter, vilket resulterade i förlust av licens att utöva medicin. Mycket framstående medicinska forskare som blåste i visselpipan om detta dödsmaximerande tillvägagångssätt demoniserades, och alla ansträngningar gjordes för att tysta dem och förstöra dem professionellt.

Det största antalet dödsfall, som fortsätter dag för dag, är från Vax. Överallt varje dag faller plötsligt sportstjärnor och underhållare som fungerade som reklam för säkerheten för covid-”vaccinet” döda. Det korrupta medicinska etablissemanget blundar.

Nedstängningarna, maskerna, ”vaccinet” gjorde extraordinär skada för människor och gynnade ingen utom Big Pharmas vinster och regeringens agenda för att försvaga medborgerliga friheter.

Allt detta är känt, och det har inte funnits någon ansvarsskyldighet. Ett program för massmord och skador på världens befolkning ignoreras. Medicinska myndigheter rekommenderar fortfarande Death Jab, även för spädbarn. Detta garanterar att en andra och en tredje omgång av dödsfall och skador kommer från mer orkestrerade pandemier. Bill Gates har lovat lika mycket. Sådana trovärdiga populationer kan förvänta sig inte mindre.

Varför ignoreras denna mordiska komplott mot mänskligheten? Tusentals medicinska forskare och läkare ignorerar det inte, men media fortsätter att anklaga de ledande experterna i världen för att sprida ”desinformation”. Ansträngningar fortsätter att göras för att tysta vetenskapen och undertrycka information. Universitet och medicinska skolor själva är en del av ansträngningarna för att förhindra att sanningen erkänns.

En annan del av problemet är att många av dem som lurades och som så bestämt försvarade Vax, lockdowns och masker till familj och vänner är för generade för att erkänna sitt misstag. De är för ömtåliga för att säga: Jag gjorde ett misstag och har förstört mitt barns hälsa och dödat min mamma. Myndigheterna känner till människors svagheter och använder sina svagheter för att skydda och främja myndigheternas agendor.

Majoritetens otillräcklighet, godtrogenhet och svaghet är oförenlig med den fortsatta medborgerliga friheten. Totalitarismen håller på att sätta in, och den tolereras av massorna och välkomnas med glädje av demokraterna och vänstern.

Nedan finns fler rapporter om bevis för att covid-”pandemin” var ett massivt, mordiskt bedrägeri.

Världshälsoorganisationen orsakade att dödsfall felaktigt registrerades som ”covid-dödsfall” för att skapa rädsla för den officiella berättelsen

INGEN FOLKHÄLSOMYNDIGHET GÅR ATT LITA PÅ

De köps och betalas av Big Pharma

https://rwmalonemd.substack.com/p/its-evil-to-fake-deaths-to-panic?utm_source=substack&utm_medium=email

Många som är fullt vaccinerade för COVID blir nu blinda

Dr Naomi Wolf avslöjar Pfizers avfolkningsagenda, vilket framgår av sina egna dokument

Paul Craig Roberts

Fritt översatt från: https://www.paulcraigroberts.org/2023/07/25/will-the-largest-organized-mass-murder-in-world-history-escape-accountability/

Originaltext: anthropocene.liveKommer det största organiserade massmordet i världshistorien att undgå ansvar?

Tyngd av världens synder, (översättn) -Jesus bar på allt

Ron Pagel har skrivit detta och jag har lånat texten, från Engelskan.

“År 1986 publicerade The American Medical Association en artikel med titeln “The Physical Death of Jesus Christ”. Det beskriver hela processen för Jesu rättegång till hans död på korset. I Luk 22, innan Jesus arresteras, står det skrivet att han var i stor nöd & svettades blod. Även om det är sällsynt, erkänns det som Hematidros, orsakad av höga mängder av stress.

Då ansågs korsfästelsen vara den värsta döden för den värsta brottslingar. Men det här är inte allt Jesus mötte. Han uthärdade piskandet så hårt att det slet köttet ur hans kropp. Han blev slagen så fasansfullt att hans ansikte var slitet och hans skägg var trasigt. En törnekrona, 2-3 tum långt skuren djupt in i hans hårbotten. Läderpiskan brukade piska honom hade små järnkulor & vassa ben. Kulorna orsakade inre skador medan de vassa benen slet upp hans kött. Hans skelettmuskler, ådror och tarmar vi exponeras, vilket orsakar stor blodförlust. De flesta män överlever inte den här sortens tortyr. Efter att Jesus blev svårt piskad tvingades han bära sitt eget kors medan folk hånade och spottade på honom.

Korsfästelse var en process avsedd att ingjuta olidlig smärta, skapa en långsam & plågsam död. Naglar så långa som 8 tum kördes in i Jesu handleder & fötter. De romerska soldaterna visste att senan i handlederna skulle slitas & brytas, vilket tvingade Jesus att använda sina ryggmuskler för att stödja sig själv att andas. Föreställ dig kampen, smärtan, modet.. Jesus uthärdade denna verklighet i 3 timmar!

Johannesevangeliet skriver att efter Jesu död, en romsk soldat genomborrade hans sida med ett spjut & blod & vatten kom ut. Forskare förklarar att från hypovolemisk chock gör den snabba hjärtfrekvensen att vätska samlas i säcken runt lungor & hjärta. Vätskeuppsamlingen i membranet runt hjärtat kallas Perikardial effusion & the lungs, Pleural effusion.

För världen är kristendomen så dum som den kan bli. De tror att det är för de svaga. Men när man konfronteras av korsets verklighet är det uppenbarligen ingen vacker syn. Det är brutalt & hemskt. Detta är vikten Jesus bar på. Tyngden av världens synder, allt för att vi ska kunna leva. Guds vrede är helt tillfredsställd i Jesus. Det här var vad som krävdes. Ångra & tro! Jesus är “Gud bland oss” i köttet. Jesus är vår frälsare. Jesus älskar dig så mycket, Han gick igenom detta andliga och fysiska straff för dina och mina synder. Jesus är Herren, den allsmäktige Gud, den eviga fadern. ”