Archive | mars 2014

Video:The Chemtrail & Geoengineering Conspiracy-New Evidence August 2012 (WITWATS)

 

The Chemtrail & Geoengineering Conspiracy-New Evidence August 2012 (WITWATS)

VIDEO omVÄDERVAPEN

WATCH  http://youtu.be/UWpp_I8nEiU

A growing number of people all around the globe are looking up to the skies to see long, lingering lines spewing out of the rear of aircraft & wondering, “What in the world are they spraying.” Watch Video!

I recently received a tweet after posting a link to an article on my blog entitled “What in the world are they spraying” the gentleman tried to convince me the lines being laid down by planes were the same lines he had seen since his childhood in the 50’s, namely ‘contrails’, I argued the case for ‘Chemtrails’ a phenomena he thought to be preposterous, choosing to remain comfortable in his denial.

The documentary highlights new evidence which casts an ominous shadow over Governments, military and large corporations like Monsanto, who are involved in weather modification projects around the world. It has been said “He who controls the weather, controls the world.”

The chemicals being sprayed, such as Barium, Strontium, Aluminium Oxides, Copper Sulphates & Potassium Iodide, to name but a few, contribute to soil infertility, rising Ph levels & rising bronchal ailments, such as Asthma, (from which I suffered greatly as a child) in fact, respatory deaths in the U.S have moved from the 8th largest killer to the 3rd in the last 10 years.

Ur Innehållet i videon: Dokumentären belyser nya bevis som kastar en olycksbådande skugga över regeringar, militär och stora företag som Monsanto, som är involverade i vädermodifieringsprojekt runt om i världen. Det har sagts “Den som kontrollerar vädret, kontrollerar världen.” De kemikalier som sprutas , såsom barium , strontium , aluminium Oxider koppar Sulfater och kaliumjodid , för att nämna några , bidrar till jord infertilitet , stigande pH-nivåer och stigande bronkit krämpor , såsom astma , ( som jag lidit mycket som ett barn ) i själva verket har respatory dödsfall i USA flyttas från den 8: e största dödsorsaken till den 3: e på de senaste 10 åren . SE VIDEON! Tala om att manipulera vädret och varför!

Organic farmers around the world are seeing a massive decline in crop production, compared to what they produced 10 years ago, I find it too coincidental that Monsanto offer GM seeds that are resistant to A-Biotic stress, a common cause of crop failure across the globe, not only are these seeds modified in such a way to resist drought, flood and the barrage of chemicals being sprayed upon them from above, they are terminator seeds, meaning the crops they produce don’t actually seed, causing the farmer to buy more seeds the following year from Monsanto.

For me, I see this as another case of big corporations funding presidential campaigns in return for legislative favours that benefit big pharma & big agra, whilst small farmers go bust & George Soros runs around spending billions of dollars buying up the land they and their ancestors farmed on……its tantamount to legaslised robbery.

In summary:

People around the world are noticing that our planet’s weather is dramatically changing. They are also beginning to notice the long lingering trails left behind airplanes that have lead millions to accept the reality of chemtrail/geoengineering programs.

Could there be a connection between the trails and our severe weather? While there are many agendas associated with these damaging programs, evidence is now abundant which proves that geoengineering can be used to control weather. In this documentary you will learn how the aerosols being sprayed into our sky are used in conjunction with other technologies to control our weather.

While geoengineers maintain that their models are only for the mitigation of global warming, it is now clear that they can be used as a way to consolidate an enormous amount of both monetary and political power into the hands of a few by the leverage that weather control gives certain corporations over the Earth’s natural systems. This of course, is being done at the expense of every living thing on the planet.

Peace….Langerz.

Credit to Truthmediaproduction for the video.

FN:s klimatpanel har kommit ut med rapport angående Klimatförändringar. Märkligt….när man ser olika videos om vad som VERKLIGEN SKER!  Och: NEJ till GMO och Monsanto!

BILDER ur videon:

chemtrails 073

chemtrails 066

chemtrails 064

chemtrails 059

chemtrails 058

 

 

chemtrails 054

Controlling weather…

 

chemtrails 050/  

 

http://www.geoengineeringwatch.org/documents/Scales.pdf

http://www.geoengineeringwatch.org/climate-engineering-and-weather-warfare-an-unfolding-catastrophe/

http://www.geoengineeringwatch.org/ads/

http://youtu.be/VE8wsCEdY9A

 

Video: WILL YOUR RELIGION TAKE YOU TO HEAVEN?/Bibleverses

Bild Maria

Bild Maria

*

WILL YOUR RELIGION TAKE YOU TO HEAVEN?

Are you confident that your faith, and your religion will take you to Heaven one day? What makes you think that you are going to Heaven? Are you sure that you are not on the road to Hell instead? Tune in to this message because there is absolutely nothing more important than you own soul!

http://youtu.be/rVYsOhlAhDM

 1. John 14:6;
 2. John 8:42-44;
 3. Act 4:10-4:12
 4. John 3:3
 5. John 3:6
 6. John 3:7
 7. John 3:36
 8. Mark 16:15
 9. Mark 16:16
 10. 1 John 5:10-5:12
 11. Rom 5:6
 12. Rom 5:8-9

Read the book: Counterfeits at your door    By James Bjornstad

*
*

Är du säker på att din tro och din religion kommer att ta dig till himlen en dag? Varför tror du att du kommer till himlen? Är du säker på att du inte är på väg till helvetet i stället? Lyssna på detta meddelande eftersom det inte finns något absolut viktigare än din egen själ!  SE VIDEO! från MYSOULREFUGE

 

Ge upp./Förkrosselse. Ja, Gud är stor.

Foto Maria

Foto Maria

*

Att ge upp är svårt och att bli av med bitterhet är svårt, och det är svårt att sluta med att försöka “hjälpa Gud”. Jag vill be dig lyssna på denna predikan som är mycket allvarlig men det är en slags humor i den också. Man kan försiktigt  le lite åt sig själv, och också grina åt sina egna dumheter. Varsågod, Sven Reichmann kommer här:

http://www.kristenmp3.se/SvenReichmann/Bli%20stilla/3.%20Allt%20samverkar%20till%20det%20b%C3%A4sta.mp3

http://www.kristenmp3.se/index.php?mode=SvenReichmann2 Här kan du se övrigt med S R

 

Tack Herre. Lovprisning

Foto Maria

Foto Maria

 

Tack HERRE

Jag har en underbar make. Denne underbare make fyllde år idag och honom har vi firat med blommor och blad och gott att äta. Tack Herre, för den mannen som är en gåva till mig. Jag bad ju om en kristen man för ca 15 år sedan och jag fick verkligen ett bönesvar! Tack HERRE för att han och jag tillsammans får gå DIN VÄG, och lyda dig och tjäna dig.

Ps 103

Lovprisning till Herren för hans godhet

1 Av David.
Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!
2 Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar,
3 han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,
4 han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
5 han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.

6 HERREN handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta.
7 Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar.
8 Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd.
9 Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt.
10 Han handlar inte med oss efter våra synder
och lönar oss inte efter våra missgärningar.
11 Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
12 Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
13 Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom.
14 Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.

15 En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor.
16 Vinden drar fram över dem och de är borta,  deras plats känner dem inte längre.
17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,
18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.
19 HERREN har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt.

20 Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning.
21 Lova HERREN, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja.
22 Lova HERREN, ni alla hans verk, överallt där hans välde är.
Min själ, lova HERREN!

Enträgen bön

 

Tro/Bild Maria

PERSISTENCE IN PRAYER

http://sermons.worldchallenge.org/en/node/27045?src=devo-email

Some Bible teachers claim it is unbelief for us to ask God for the same requestover and over. No- …. Read the sermon.

*
*

Vissa bibellärare hävdar att det är otro för oss att be Gud om samma begäran om och om igen . Nej , det är fel och det har försvagat tron hos människor. .Gud befaller oss att be, söka , snabbt och ropa i verkningsfull , allvarsam bön.   Matt 07:07,  Luk 18:1-8 , Daniel 9:02, Jakobs brev 5:14-16  Det gäller helt enkelt att härda ut, hålla ut i bön! Vi ber naturligtvis för att vi behöver hjälp! annars hade vi ju inte bett! Och vi ber enträget och allvarsamt i många ämnen som gäller många olika saker. Den som håller ut och väntar på Gud får svar, och kanske inte alltid det svaret den bett om, för Gud vet ju bäst hur han skall svara på bön, han gör det som är bäst för oss.

Maria

 

Försoningens tjänst. Kärleken driver oss.

Bild Maria

Bild Maria

*

Försoningens tjänst

11 Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. 12 Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. 13 Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er. 14 Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. 16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. 17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Jesus-Kristus7-300x93

 

/Maria

 

 

Han kommer att befria dig! Guds löften.

 

Foto Maria
Foto Maria

*

Gud har många löften till oss. Det är bara Gud som kan tillfredsställa våra djupaste behov, och om detta står det oerhört mycket om i bibeln som är Guds ord.

*

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.
Förklaring: Jesus var trogen Gud i lydnad och syndade aldrig (1 Petr 3:18) Han var trogen när han gick i döden för oss (Hebr 2:9) och nu tjänar han troget i förbön för oss (Rom 8:34, Hebr 4:14-15) Jesus är trogen i sin tjänst, och Paulus vill också vara det. Vi ska också vara trogna i vår tjänst, Jesus har gjort allt för oss.
2 Kor 7:1 Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.
Förklaring: Omvändelse innebär två saker – att vända sig bort från synd och vända sig till Gud.
Gal 3:21-22
Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen.
Förklaring:
Syndens järngrepp är en verklighet som alla har upplevt. Vi människor är fångade i synd, nedslagna av tidigare misstag och kvävs av begär som vi vet är fel. Gud vet att vi är syndens fångar och har förberett en väg för oss ut ur eländet- tron på Jesus Kristus. Alla är fångade i syndens grepp, och bara de som sätter tro till Kristus har fått möjligheten att komma ur det. Se upp till honom. Han kommer att befria dig!

Ps 61:6 Du, Gud, hör mina löften, du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn.
Förklaring: David lovprisade alltid sin Gud, både i goda och dåliga tider. Han hade lovat att tillbe Gud varje dag, något som visar hur högt han vördade honom. Har du något att prisa Gud för idag? Om du gör det dagligen kommer du att uppleva att detta höjer dig över vardagens bekymmer och ger dig en bestående trygghet i tillvaron.
2 Petr 1:4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.
Förklaring: Eftersom vi själva inte har de nödvändiga resurserna att leva så som Gud har tänkt, ger han av sin egen natur till oss så att vi kan hålla oss borta från synden och leva för honom. Satan vill vilseföra och förstöra och få oss på fall, men vi har Jesus Kristus som hjälper oss i allt.

*Löftena kunna ej svika, Nej, de stå evigt kvar. Jesus med blodet beseglat Allt vad han lovat har.

Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna, Men, den som tror ska finna, Löftena de står kvar.*              /Levi P/

 

 

 

 

Villfarelse/ Strong Delusion of “Christian” Zionism. VIDEO

 

Bild Maria
Bild Maria

*

The Strong Delusion Of “Christian” Zionism! (Original Audio Version)

Another Must Listen!

WATCH: http://youtu.be/GbzY0flumOI

From: MYSOULREFUGE·

Det finns en mycket god chans att du har fastnat i kraftig villfarelse av “kristen” sionism. Vi lever i en tid då stora “kristna” ledare arbetar hand i hand med EJ frälsta judiska religiösa ledare från den sekulära världen, som inte tror att Jesus Kristus är Messias! Bibeln varnar oss om sådana saker, och Bibeln talar om den “anda av Antikrist” som talas av människor som inte tror att Jesus Messias har kommit i köttet!

Och för denna sak GUD skall sända dem kraftig villfarelse, att de tror på lögnen: Att de alla skulle bli fördömda som trodde inte sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. (2 Tess 2:11-12) Bibelord nedan.
*

*

There is a very good chance that YOU have been caught up in the STRONG DELUSION of “Christian” Zionism. We are living in a day when major “Christian” leaders are working hand in hand with UNSAVED Jewish religious leaders from the secular world, that do NOT believe that Jesus Christ is the Messiah! The Bible WARNS us about such things, and the Bible talks about the “spirit of antichrist” which speaks of people who do NOT believe that Jesus the Messiah has come in the flesh!

And for this cause GOD shall send them STRONG DELUSION, that they should BELIEVE A LIE: That they all might be DAMNED who believed NOT the TRUTH, but had pleasure in unrighteousness. (2 Thessalonians 2:11-12)

 1. Joh 5:39-40
 2.  Joh 5:45-49
 3.  Acts 3:22-26
 4.  Deut 5 Moseboken 18:15-18 5.
 5. Gal 3:16
 6. Mark 16..
 7. Joh 14:6
 8. Acts 4:10-12
 9. Gal 6:14-16
 10. Rom 9:6
 11. Joh 8:23-24
 12. Acts 8:3
 13. Acts 22:4
 14. Rom 1:16
 15. Gal 3:7
 16. Mark 15:38-39
 17. Joh 1:29
 18. 1 Chor 5:7
 19. Rom 5:8-9
 20. Rom 2:28-29
 21. John 3:6-7
 22. 1 Joh 2:22
 23. 1 Joh 4:3
 24. 2 Joh 1:7
 25. Matt 5:44
 26. Joh 18:10
 27. Luk 22:51
 28. Luk 23:33-34
 29. Joh 18:36
 30. 2 Chor 10:4
 31. Hebr 13:13-14
 32. Gal 4:26
 33. Hebr 11

2 Chor 11:3-4

*

 

 

 

Gud är inte förvirrad, han ser allt på denna jord.

 

Repent

Foto Maria

*

Tankar….

Nyheter, ja dåliga nyheter har forsat fram från media i veckor, och nyheterna fortsätter ut i radio och tv om mord på journalister och det är ett allmänt förvirrat och mordiskt läge på många ställen.
Den ende som inte är förvirrad- det är ju Gud.

Han har ju allt detta under kontroll och han vet ju allt om vem som gör vad här på jorden.
5 Mos 4:32 Fråga tider som varit, tider som varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga från himlens ena ände till den andra: Har någonsin något så stort som detta skett eller har man hört talas om något som är detta likt?/Varför förstår man inte vem han är?
Vi som är troende vet att det kanske inte alls dröjer länge innan Jesus kommer tillbaka. Och tills dess kommer fler krig och elände att ske.
Tit 2:13 …medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

5 Mos 4:32 Fråga tider som varit, tider som varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga från himlens ena ände till den andra: Har någonsin något så stort som detta skett eller har man hört talas om något som är detta likt?/  Men det pratar man inte så mycket om!

Upp 16:21 Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår.
Människorna kommer att in i det sista vägra att förstå att Gud finns, att Gud har sista ordet och att det kommer en dom. Det är förfärligt att se att allt kommer att störta samman, och människor inte förstå- ja det kommer att bli så.

Så…Joel 2:13 Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda.
Budskapet i Joel är tidlöst. Ingen av oss vet när vår sista stund kommer. Gud vädjar om att man skall vända om innan det är för sent. Detta är något som upptar mina tankar dagligen, ja de människorna som förnekar Gud och skrattar rått åt den med tro- den kommer att ångra sig. Herren är god, Herren är rättvis, Herren är full av nåd.
Ps 100:5 Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.

*

*En liten tid att lampan troget sköta, Att här i bön och väntan hålla ut, Och sen jag skall med fröjd min Jesus möta, När långa prövotiden tagit slut.* JC

 

 

Bibelfokus: Naturliga sol- och månförmörkelser som profetiska tecken??

Foto Maria

 

Naturliga sol- och månförmörkelser som profetiska tecken??

 *

För några år sedan meddelade den amerikanska pastorn Mark Biltz en ”upptäckt” som handlade om att särskilda sol- och månförmörkelser skulle sammanfalla med judiska högtider och den yttersta tidens händelser, men även med Jesu återkomst. Flera kristna webbplatser har fört fram det Mark Biltz förmedlat, och Biltz fick därmed även visst utrymme för annan undervisning (som jag och andra ansett vara en form av ”ny-judaism”).

Bloggdiskussionerna om Mark Biltz spekulationer tar då och då ny fart, och ibland anses de som tycker att spekulationsvågorna går för höga vara vilseledande. Personligen tycker jag att diskussionerna kring detta ämne ofta brister vad gäller ett balanserat reflekterande över tillgängliga fakta och Bibelns budskap. Biltz har t.ex. vid flera tillfällen ändrat sig i sina tolkningar och uttalanden, utan att för den skull klargöra detta. Om upphovsmannen till dessa spekulationer ändrat sin tolkning, hur skall vi då kunna vara säkra på vad han för fram? Dessa spekulativa tolkningar har helt klart fått ett alldeles för stort fokus, och det som är mest väsentligt för oss kristna riskerar därför att hamna i skuggan av det sken som bländar. Med anledning av detta vill vi analysera Biltz ”upptäckt” här på BibelFokus (artikeln kommer nedan).

Visst är det spännande med astronomiska händelser, men dessa sol- och månförmörkelser som Mark Biltz (och nu många andra) lyfter fram är helt naturliga. De förekommer då och då på vår himmel, och det går att räkna både bakåt och framåt för att fastställa när dessa inträffat/skall inträffa. Och eftersom den judiska kalendern och därmed också judarnas högtider är knutna till månens gång, så är det inget övernaturligt med att det då och då blir en månförmörkelse (eller solförmörkelse) i samband med en judisk högtid, inte heller med flera månförmörkelser i rad. Det går som sagt att beräkna. Dessa sol- och månförmörkelser är dessutom väldigt kortvariga, och de är bara synliga från begränsade platser på vår jord. En solförmörkelse kan dessutom inte ske samtidigt som en månförmörkelse. Sedan är det även en självklarhet att dessa naturliga sol- och månförmörkelser endast kan observeras om vädret tillåter det.

Jag har en god vän som satt sig in ordentligt i fakta och dessutom analyserat det som Mark Biltz fört fram vid olika tidpunkter. Analysen har han gjort i ljuset av fakta och Bibelns vittnesbörd. Jag publicerar därför här en artikel skriven av min vän (i pdf-format) för att få in lite sans och balans i diskussionerna. Han har med hänsyn till olika anledningar valt att vara anonym. Men med denna text i andra vågskålen får ni som är läsare på olika kristna webbplatser möjligheten att själva göra en balanserad bedömning. Och snälla, läs hela artikeln och begrunda innehållet innan du har eventuella synpunkter.

Personligen tror jag inte att Jesus kommer tillbaka år 2015 – vilket Mark Biltz tidigare faktiskt antytt – det dröjer att tag till. Glöm inte vad Paulus skrev om Jesu återkomst:

2 Tess 2:3-8: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty FÖRST måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son [Antikrist], öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.”

Vi skall dessutom inte behöva snoka på Internet, studera NASA:s tabeller och spekulera för att gissa när Jesu återkomst närmar sig. Det räcker med att läsa Bibeln och vara vaksam över vad som händer i världen (och vi räknar då så klart med Guds ledning också). Jesus sa med avseende på just världshändelser: ”När ni SER allt detta hända, skall ni på samma sätt VETA att han är nära och står vid dörren” (Matt 24:33). Jag tror inte dessa Jesu ord inkluderar återkommande naturliga sol- och månförmörkelser.

Kom dessutom ihåg detta: att precis när Jesus kommer, så slocknar solen, månen och stjärnorna, inte bara för en timma, utan fullständigt (Jes 13:10), och vi går då in i en ny tidsålder! Det skall ALLA jordens folk kunna se, förstå och förskräckas över (Upp. 6:12-17)! Himlafenomenen som skall uppstå i samband med Jesu återkomst blir mirakulösa, övernaturliga och mäktiga. Dessa kan inte NASA beräkna!

 

FRÅN:  http://bibelfokus.se/biltz_2014_2015

 

Foto Maria   / Maria

 

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus

Bild Maria

Bild Maria

*

Låt Jesus Kristus regera i ditt liv:

Vi ska se på Jesus som frälst oss och gett oss ett nytt och evigt liv tillsammans med honom. Han vill visa oss till målet. Syndiga människor visade honom sitt hat. Hur kan man HATA JESUS? Hur kan man IGNORERA JESUS?  Vi som tror på honom hatar inte honom, vi älskar honom och vill följa honom genom allt. Det tar tid att förstå hur viktigt det är med en tro men när vi väl förstått lämnar vi inte JESUS. Vägen är inte lätt, den är mycket svår, men HAN visar oss rätt väg och vi har bara att följa.

Hebr 12:2
Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

*

I början av vår tid som frälsta troende är vi som andliga spädbarn. Det finns de som står kvar på samma fläck och inte vill mogna. I 1 Petr 2 läser vi om levande stenar och om heliga präster, det är Guds församling det- de troende. Kristus Jesus är grundstenen och överstepräst. Är det inte underbart att vi som troende har fått erkännandet och förmånen att få att leva tillsammans med Jesus och lära av honom.

1 Petr 2:5
Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

 

Vi får kraft och mod av Jesus att fortsätta kämpa, och på det viset når vi ANDRA MÄNNISKOR med evangelium och allt vad det innebär.

*

Matt 11:25

Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.
*

De “kloka” är högmodiga i sin egen kunskap, och “barnen”, är de  som är vidöppna för sanningen i Guds ord.  Tack för att jag får vara ett Guds barn!!!

 

     MariaFoto Maria

Den globala byn. Bibeln- jordbävningar, stridslarm …Ps 2

 

                var vaken  

 

 

 

 

Det sker många olika märkliga och farliga saker i världen, precis som förr, och de eskalerar minsann också..tycker jag. Håller du med om det eller ser du inte vad som händer? Läser man bibeln så ser man att man nämner framtiden på särskilda vis. Följande bibelställen säger något om t ex framtiden som är nu, och jordbävningar. Att de har blivit fler förnekar man på olika ställen men samtidigt kan man höra att de faktiskt har blivit fler otäcka skeenden runt om i världen…jag tror i alla fall att vi är i tidernas ände. Vattnet, fisken, luften, människorna är förgiftade….fler och fler insjuknar i farliga sjukdomar, och hjulen rullar och mer ska mer ha…

Om jordbävningar och var de skett och sker och hur starka de varit kan du läsa om här nedan i länken, och t ex kan du läsa om ‘Ring of Fire’.

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/category/seismic-tremors/

*

Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Mark 13:7 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Mark 13:8 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på ‘födslovåndorna’.

Luk 21:9 Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart.”

Luk 21:11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

2 Petr 3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

*
Jes 17
Damaskus och Israel skall straffas
1 Profetia om Damaskus.Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.
*

Profetia om Damaskus

Jer 49:23 Om Damaskus. Hamat och Arpad kommer på skam,
ty ett ont budskap har de hört. De fylls av ångest,
likt ett upprört hav som inte kan bli stilla.
24 Damaskus har tappat modet och vänt sig om till flykt,
skräcken har fått grepp, ångest och vånda lik en barnaföderskas har kommit.
25 Hur övergiven är inte den berömda staden,
min glädjes stad?
26 Därför måste de unga männen falla på gatorna,
och alla krigsmän förgöras på den dagen,
säger HERREN Sebaot.
27 Jag skall tända eld på Damaskus murar,
och den skall förtära Ben-Hadads palats.

*

Ps 2

Guds Son och hans motståndare

1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar?
2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra
mot HERREN och hans Smorde:*
3 “Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.”
4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem.
5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem:
6 “Det är jag som har insatt min konung
på Sion, mitt heliga berg.”

7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min son,
jag har i dag fött dig.
8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel
och hela jorden till egendom.
9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.”

10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden!
11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!
12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred
och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas.
Saliga är alla som flyr till honom.

Maria