Archive | maj 2007

Kärlek…

 

 

Namnlösrosnov1 Korinthierbrevet 13

 

Kärleken- en gåva

Eftersom kärleken är tålmodig undrar

jag varför människor styrs av otålighet,

och eftersom kärleken är god och hänsynsfull,

undrar jag varför människor ofta är

Hänsynslösa.

Eftersom Kärleken aldrig är skrytsam, så undrar

jag varför Människor är så skrytsamma över sitt eget jag.

Eftersom Kärleken aldrig är Stolt, så undrar jag varför människor

är så stolta över sitt eget jag eller ägodelar, så att de bara ser sig själva.

Kärleken är ju trogen och Kärleken är mild, därför undrar jag

varför människor säger att de är kärleksfulla, när alla kan se att

de ljuger.

Ord kan beröra.. Ord kan störa… Ord kan förgöra… Ord av kärlek?

Ord kan göra en lycklig

*Maria

Bön

 

                /  Övertygelse. No doubt

Bön

Är det finaste jag vet.

Bön

Är en himmelsk verklighet.

Bön

Är då tiden står stilla

Och tiden finns inte

Bara bönen i rummets tystnad.

Bön

Går rakt in i Guds hjärta.

Bön

Som han lyssnar till.

Bön

Får svar.

Bön

Är konkret och trosviss

Bön

gör mina ögon röda

Och min mun leende i ömma tårar

Över att Jesus är med mig i bönen

För den avslutas: I Jesu namn.

Jag tvekar aldrig över att Gud hör,

För bönen är enlig hans vilja

Och då går den fram.

_Maria_

Andens gåvor / Var och en har gåvor….

nadegavor.jpg

Andens gåvor. “Men de gåvor, i vilka Anden uppenbarar sig, givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.” 1 Kor 12:7

Vi kan börja med att titta i Romarbrevet 12 och vers 6-8 där det står om Guds olika gåvor och försöka tänka oss vem som skulle passa för en viss gåva.

En profet är ofta frimodig och bra på att uttrycka sig.

Den som tjänar är trogen och lojal.

Lärare är klartänkta och predikanter vet hur man motiverar andra.

Givare är generösa och trygga.

Administratörer kan organisera och leda andra.

Den som tröstar gläds åt att få ge av sig själv och sin tid för andra.

Det är omöjligt att kräva allt detta av en enda människa. En uttrycksfull profet är troligen inte den bästa själavårdaren och tröstaren och en lärare är kanske inte så bra som administratör. När du granskar dig själv för att förstå vem du är (låt dig inte begränsas av de gåvor som är nämnda här) ska du fråga dig hur du kan använda din utrustning till Guds förhärligande. !
De andliga nådegåvorna delas inte ut åt några få speciellt priviligierade. ALLA Guds barn är Guds gunstlingar, och i gudomlig frikostighet ger han sina gåvor åt alla.

1 Petrus 4:10 säger: “Och tjänen varandra, var och en med en nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.”

Denna vers uppmuntrar dig att tro att du har fått någon gåva- och den manar dig att använda den.

Gud delar inte ut sina gåvor slumpmässigt och och oberoende av mottagarens intresse. Därför står det:

“Varen ivriga att undfå de nådegåvor, som äro de största.”

Därför att gåvorna ges i en mångfald variationer och kombinationer och för en mängd skiftande uppgifter, är de

ofta omöjligt att med absolut säkerhet avgöra vilken eller vilka gåvor som är i funktion. Gåvorn agår ofta in i varandra, men allt verkar samme ene Ande.

Så var frimodig och sök dina gåvor, och förstå dem. Ditt arbete är viktigt. Sångröst t e x är inget vi skall ha för egen vinning utan för att Herren skall bli helgad…

“Försumma icke att vårda den nådegåva, som finnes i dig och som gavs dig i kraft av profetord, under handpåläggning av de äldste.” /1 Tim 4:14

……Inse samtidigt att du inte kan göra allt ensam. Var särskilt tacksam för de människor som kompletterar dig. Låt dina starka sidor komplettera ut deras svaga och tvärtom, och gläd dig över samarbete. Tillsammans ska ni bygga Guds församling.

OBS! VAD är Guds församling? Det är de troende! Inte en kyrka. Se kategori: Guds församl.

Den sovande människan/ väckelse?

 

Den sovande människan behöver höra ordet Väckelse och vad den skulle innebära

Den som går runt och inte längtar efter väckelsen och tycker att allt är lugnt och fint bara för att allt är lugnt i den utsträckningen att man är frälst, behöver vakna.

Jag längtar efter väckelse, i församlingarna

(rättelse 2011 av det jag skrev 2007)

Jag längtar efter stora ting. När människor får se de döva höra, och de blinda få synen, och de lama få kunna gå, då är det väckelse i SVERIGE och inte bara i andra länder.Då ser man att Jesus kan och vill göra under!

Jag längtar efter -samlingar-  fulla av människor som drar ned den helige Ande i sina samlingar så att det inte finns ett öga torrt eller en enda människa som inte darrar av hänförelse och kärlek till Gud. Jag vill se GLOBEN fyllas i stora dundrande möten och där människor får möta den levande Guden.

Utopi? Nej, verklighet i mitt inre. Verklighet i mina böner.

Gud behöver människor i bön.

Jeremia- den gråtande profeten

jeremia.jpg

Jeremia var prästson från Anatot, nära Jerusalem. Hans far hette Hilkia. somliga tror att han var den överstepräst som omtalas i 2 Kon 22:4

Han fick sin profetkallelse i unga år. I Konung Josias trettonde regeringsår, d v s år 626 f. Kr.,Jer. 1:2. Jeremia var samtida med profeterna Nahum, Sefanja och Habackuk. När Gud kallade honom, pekade han på sin ungdom, oerfarenhet och och sin brist på vältalighet för att säga ja, Jer. 1:6

Jeremia var verksam i omkr 50 år. Jerusalems förstöring inträffade år 586 f. Kr., då folket bortfördes i fångenskap. Jeremia undgick detta öde, men fördes senare till Egypten mot sin vilja av judar som blivit kvar. Där slutade han sitt liv.

Jeremia = Den Herren har utvalt. Jeremia bok är den andra av de profetiska böckerna, medan Jeremia kronologiskt är den tionde bland skriftprofeterna.

Jeremia bok är en kombination av historia, biografi och profetia. I kap 36:1-8, 17-18 berättas om Jeremia-bokens tillkomst. Profeten fick i Jojakims fjärde regeringsår (604 f. Kr) Herrens befallning att i en bokrulle uppteckna allt vad Herren hade talat till honom.

Baruk, hans sekreterare gjorde det. Därmed är Jeremia den ende av profeterna i GT som lämnar uppgiften om sin boks tillkomst. Juda rike stod inför sitt sammanbrott. Innehållet i Jeremia bok är bevisat genom historiska händelser, Jer. 1:3

Tidpunkt Omkr år 600 f . Kr

Nyckelvers: Jeremia 3:14

Nyckelord: “Vänd om” = 47 ggr.

Antikrist

Antikrist. Inget vackert namn tycker jag. Vi vet att vi lever i tider som inte är så bra. Det kommer att komma tider som blir värre.

Vi ser dessa tider redan i antågande. Vi märker tydligt att människor vänder sig emot kristendomen och de kristna. Och det kommer att komma fler och fler människor som vänder sig emot de kristna. Så det som står i Uppenbarelseboken skall vi ta på största allvar.

Det var inga roliga tider då man förföljde kristna förr, och de fick lida. I dagens värld får kristna som står upp för Jesus lida oerhört. Vi har inte den förföljdelsen i Sverige så vi kan inte föreställa oss hur det skulle kunna vara . Men läser man rapporter från t ex Kina och andra länder då förstår man att det att vara kristen inte är lätt.

Jesus kallas för Morgonstjärnan i 2 Petr 1:19; Upp 2:28 och 22:16. Han kommer att lysa upp scenen när allt är som mörkast, han kommer att avslöja allt ont, all ondska. Han kommer med sin sannings ljus.

Aposteln Paulus

paulus.jpg

Aposteln Paulus anförtroddes ett evangelium. Han var lärare och apostel. Han sade: “Och detta evangelium har jag blivit satt att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.” /Ef 3:7

Han ville verkligen tjäna Gud, och han gjorde det! Han säger att han är tvingad att predika, och det sade han ju helt rätt i. För Gud gav honom detta. Paulus säger vidare:

Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium! Om jag gjorde det frivilligt, hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen, så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare. (1 Kor 9:16-17)

Paulus var trogen den gåva som Gud gav honom, och det är så man bör tjäna Gud.  Vi har ett ansvar och vi har en Gud som ger oss uppgifter, och inga uppgifter är för svåra, eftersom Gud inte ger oss det vi inte kan klara av. Halleluja, han ger oss det som är perfekt för oss, och hjälper oss att klara av det…

Guds kärlek till oss /Kärlekens gåva

karlek-ar.jpg

1 Joh 4:8 säger oss om kärlek: “Men om en person inte är kärleksfull och vänlig, visar det att  han inte känner  Gud- för Gud är Kärlek.

Johannes säger att “Gud är kärlek”, inte att kärleken är Gud. Världens människor, med sin ytliga och själviska syn på kärlek har vänt på orden och förvanskat betydelsen/förståelsen  av ordet kärlek.  Gud är helig, rättfärdig och fullkomlig. Vi måste lära oss att älska på samma sätt som Gud gör.

I mångt och mycket lever vi i en kärlekslös värld, det kan du se på mycket av det som händer i världen av svält, mord och elände. Vi ser också dem som offrar mycket för andra, och de har lärt sig vad osjälvisk kärlek är : att sätta någon annan före sig själv. Sådant skulle det finnas mer av.

När Gud ser att vi är beredda att älska andra och måna om dem, sänder han dem i vår väg för att vi skall ta hand om dem.

Och att älska Gud betyder att vi gör det han säger till oss….

Andens gåvor / Blås liv…

flower51.gif

“Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. (2 Tim 1:6)(NT-81)

Det finns ett grekiskt ord för “blåsa liv i” . Det är anazopureo som betyder “att tända på nytt eller hålla i full låga”. Paulus uppmuntrade Timoteus att blåsa liv i sin gåva, och han uppmuntrar oss kristna genom detta bibelord att blåsa liv i de gåvor vi fått.

Den måste hållas brinnande för att kunna fungera så som Gud har tänkt. Om inte gåvan är i funktion kan vi inte verka så som Gud vill. Fienden vill att du skall känna mindervärde och fruktan och att du inte skall komma in i det som Gud planerat för dig.

Du kanske vet vad du har för gåvor och vad tjänst du står inför, då är det viktigt att du bryter med allt som kan få dig att backa, bli försagd eller känna modlöshet. Många i Bibelns berättelser har gjort stora ting och lika många har fått modet nedtrampat och kraften att dämpas.

Elia var en sådan man som skrämde många på flykten men sprang och gömde sig för Isebel, och hans tjänst för nationen undertrycktes. När vi blir rädda och tappar modet är det lätt att tappa sin auktoritet….
Så håll din låga brinnande, blås liv i det du vet att du har, och du får se stora saker hända.

Att berätta om Satan / Symptom..

Fruktan är en ande.  Fruktans ande ger dig förvirring, modlöshet, frustration och får dig att förlora perspektivet. Allting blir omöjligt och  ju kraftigare attack från Satan desto större blir maktlösheten och desperationen.

MEN: Om vi tar itu med detta omedelbart, hinner det ej göra den skada det var tänkt att göra. Om vi INTE tar itu med detta, kommer det att få oss att göra saker vi inte vill, säga det vi inte borde…..

Fruktan och försagdhet går att kontrollera, och fattar vi vad det handlar om, så kommer vi att segra i denna striden. Människor vet inte att andemakter försöker styra och ta över deras liv. …

Ty Gud har icke givit oss en försagdhetens ande… 2 Tim 1:7

Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus  /2 Kor 10:3-5

Dikter /jag vill se…!

Jag vill se…..!

Jag vill se lyckliga äktenskap överallt

Jag vill se barn vara lyckliga barn

Jag vill se leende barn som leker tafatt

Jag vill se människor befriade från sår.

Jag vill se människors smärta brinna på

Glömskans eld.

Jag vill se länder enade och starka i frid

och frihet

Jag vill se fängelserna tomma

Jag vill se människors magar bli mättade

Jag vill se friska barn, utan krypande flugor

i sina ansikten

Jag vill inte se diktaturer

Jag vill inte se krig som förgör

Jag vill inte se egoismen styra

Jag vill se leende ögon som säger att allt är väl

Jag vill se människor enade i Ordet

Jag vill se jorden så som den skapades för att vara

Jag vill människor väckas av Guds ord

Jag vill stå stark och envis och klar för att ta emot

dem som ändå måste sörja

Men jag vet att med förenade krafter kan vi få en

salig förändring.

*Maria, just nu..*

och jag vill mer, men tankarna räcker inte till

Livskraft

frihet.jpg

Vill betrakta evigheters….

Jag vill gå i Dina fotspår

Vill betrakta evigheters tid.

Jag vill öppna helt mitt hjärta

och ingenting förtiga inför Dig.

Jag vill sjunga sången som Du har

lagt på mina läppar.

Och nudda strålglansen som jag vet

finns ovanför molnskyars tid.

Lukta mjukt på varje nyfödd dag

och veta att varje sekund Du ger är ny.

Att smaka dina Ord på mina läppar

och känna dem landa mjukt i mina innersta rum…

Så är lyckan, så är livet, allt har Du givit mig.

Jag vill gå i Dina fotspår,

Vartän Du leder mig.

¤maria¤