Archives

Kristna drömfångare, m m, finns det och vad är det? SVAR får du här. Mona’s sida berättar detta:

http://monalola62.blogspot.com/2023/06/kristna-dromfangare-finns-det-och-vad.html

Kristna drömfångare, finns det och vad är det?

Sean Christie har satt ihop videon under, som är knappa 3 min lång.

Jag har översatt den, och jag hoppas att detta inte kommit eller kommer komma till Sverige, för mycket som kommer hit har vi importerat från just USA, när det gäller kristendomen av idag.

Satan jobbar övertid idag för att mixa in förvirring i kristendomen, det mest uppenbara sker genom den ekumeniska rörelsen, där man blandar in alla världsreligionerna ihop med kristendomen.

Mer subtilt är blandningen med hedniska saker som t.ex. kristen Yoga, kristna tarotkort (ödeskort), den hädiska Helige Ande brädan (spel), nu har vi även fått kristna drömfångare. Dessa kommer från en sida som heter ”first cry = Första skriket/gråten”:

Som man kan se på bilden så kallas dessa för ”Rooh drömfångare, med ett kristet tema. Men gör inga misstag här, det går inte att kombinera kristendom med drömfångare. Samma sak gäller för kristna drömfångare, som kristen Yoga och kristna tarotkort.

Så vad är Rooh? Genom att göra en google sökning ser vi att det är en term som används i Islam. Det verkar vara beskrivet som Allas ande, i shia-islam beskrivs den som en Guds varelse större än Gabriel och Mikael som sändes för att informera och vägleda Muhammed. Och precis som de Ouija board som du numera kan köpa åt barn på amazon.com, så kan du köpa ”Rooh Christian dreamcatcher = Rooh kristen drömfångare” där också.

Jag (Sean) har försökt att hitta källan till detta och såg att de kom från ett företag

”Rooh Wellness = Rooh Välmående” i Indien.

Det tar oss till deras hemsida där du kan köpa olika sorters drömfångare med olika sorters gudar från hinduismen, buddismen, islam, New Age, kristendom på, som t.ex. Ganesha, Shree Ram Bhagwan, – Fatimas hand, Allah, Krishna, Suryadhyanam, Hanuman Jai Shree Ram, Laxmi, Shiva, Jungru Maria, Jesus (katolsk), guru Nanak. Kristna (kors).

Det intressanta är att drömfångare härstammar från den indianerna, eller de inhemska i Amerika, och Kanada och ansågs vara en kraftfull, skyddande talisman. Dessa hängdes över sängen för att hindra dålig luft eller dåliga drömmar från att hända.

En talisman beskrivs som ett objekt som tros ha magiska krafter och som bringar tur. Detta är vidskepelse och inte från Gud.

Bibliskt sett kan en lyckobringare vara vad som helst, som magiska band, armband, pannband, amuletter eller vad som helst. Skriften är klar över att Gud är emot detta.

Ps 31:7 Jag hatar de so håller fast vid tomma avgudar, jag litar på Herren.

2 Kung 23:24 Josia skaffade bort andebesvärjarna och spåmännen, och husgudarna och allt det avskyvärda som man kunde si i Juda land och Jerusalem. Han gjorde det för att upprätthålla de lagord som fanns skrivna i den bok som prästen Hiskia hade funnit i Herrens hus.

Sätta sin tilltro till någon annat än Gud, vad det än vara må, är avgudadyrkan. Drömfångare är en form av trolldom eller häxkonst. Så det spelar ingen roll om din drömfångare har ett kors på sig eller en Jesus figur. Detta är bara ytterligare ett sätt som Satan förenar andra lögner med kristendomen.

________TACK MONA för denna information som vi ger till dem som inte vet vad som pågår inom den s k kristenheten! Ytterst allvarligt är det och måste synas och gås igenom. Allvarliga fel sker inom de s k kristna leden.

Världsväckelse?? NEJ, det blir det inte

Stora skaror, stor väckelse i de sista tiderna, STOR ARME”, “böneskolor” och strategiska bön och konferenser. Reklam för JONATHAN CHANs falska evenemang “The return 2020” som “predikar” om en (obiblisk/falsk) stor GLOBAL väckelse genom en “RÖRELSE som har SYFTET (inte klokt !!) om en världsväckelse” (se bilden längst ner i mitten om hemsidan “The return” Jobathan Chan).Se varning i denna Bibelstudie: https://bibelfokus.se/joel——————————————————————

———Angående evenemanget The return:Evenemang “The return 2020” som hölls i Washington den 26 september och som annonserar en (falsk) global väckelse.Billy Grahams son – Franklin Graham liksom Carter Conlon 😔 och Paula White m fler deltog.Bibeln talar däremot om en stort avfall i de sista tiderna innan Jesus återkomst (se bl a 2 Tess. 2).Så här står det på hemsidan av evenemanget (“thereturn.org“) ledd av Jonathan Cahn som har märkliga egna tolkningar om Bibeln och känd för att använda ockulta symbol: “The return (“Återkomst”) är en sista tidens rörelse med ett mål – tillkommelse av Gud – individuellt, KORPORELLT, nationellt, GLOBALT – och med sista målet av VÄRLDS VÄCKELSE.…”Märkligt att namnet Jesus syns inte i reklamen!Den ockulta Baal obelisken (gammal hednisk dyrkan av könsorgan/reproduktion/ frimurarsymbol mm) i Washington ska alltid vara i centrum i dessa evenemang. Samma ställe där Hillsong håller sina globala evenemang i enhet med påven.

INTE BRA!!!

NEJ NEJ INTE BRA!!!!!!!!

NEJ NEJ NEJ /Världssammankomst, Världsväckelse? NEJ NEJ!!!

Kan vara en bild av text där det står ”Bönesl öneskola Lars Enarson 1 DITT PERSONLIGA BÖNELIV 54:34 MP3 AUBIO”

NEJ!!!

TACK för att jag fick se detta o denna reklam för falskheten och ta med detta här!!!

ALLT handlar om rykte, pondus och pengar i mängder… /Maria m fl

Karismatiker, mystiker och liberalteologer- hand i hand. Bibelfokus

Karismatiker, mystiker och liberalteologer – hand i hand

Från: http://bibelfokus.se/blogg/120501

Ett antal år tillbaka var det nog få som kunde se att det fanns en gemensam plattform för ekumenik mellan karismatiker, mystiker och liberalteologer. Karismatiska kristna såg sig själva som de mest bibeltrogna och någon tanke på ekumenik, enhet, samarbete med de andra grupperna fanns inte på kartan. Mystiker höll sig för sig själva och liberalteologerna tycktes förakta allt som hade med bibeltrohet att göra.

Men idag är läget ett helt annat. Nu står dessa tre grupper – karismatiker, mystiker och liberalteologer – helt ogenerat ofta tillsammans. Hur kunde det blir så? Har karismatikerna blivit flummiga och liberala? Eller har de andra blivit karismatiska?

Först måste jag göra klart att jag själv är helt för den bibelförankrade karismatik som är förknippad med sund evangelisk kristen tro. Jag är för andedop och Andens gåvor. Jag har själv upplevt det och det är till stor välsignelse under vår kristna vandring.

Men kristen karismatik har nu utvecklats åt ett håll som är helt obibliskt. Biblisk karismatik handlar om att få kraft att leva det kristna livet på rätt sätt, att få kraft att vittna om Jesus för vår omvärld, samt att göra Guds församling mogen och ståndaktig. Falsk karismatik handlar om att självfokuserat söka andliga upplevelser, och just där står väl så gott som hela den karismatiska rörelsen idag (med alla församlingar och samfund som tagit in detta).

Modern kristen karismatik har alltså kommit att bli det som även är en definition av mystik, nämligen ett sökande efter andliga upplevelser (inte minst de inre) som skall föra den sökande allt närmare andlig perfektion, gudomlig natur och GUD. Karismatiska upplevelser är idag ofta svårförklarliga upplevelser (och ej bibelförankrade), precis som inom mystiken.

Men liberalteologin då? Tja, där kanske man inte har dragit åt det direkt karismatiska hållet. Där har man istället tilltalats av den gamla katolska och/eller österländska mystiken. Det är idag många protestantiska liberalteologer som är mystiker, och många katolska mystiker kan sägas vara liberalteologer. Så man kan inte direkt anklaga liberalteologer för att vara oandliga, de är ”bara” var bibeltrogna kristna tycker ”liberala”. För liberalteologer passar mystiken in som handen i handsken eftersom mystika upplevelser upplöser religionsgränser och även religiösa påbud. Det enda sanna blir de mystika upplevelserna, och eftersom man i dessa finner ”sin egen gudomlighet” så blir ju egentligen allt vad man själv tycker är rätt och fel det som ÄR rätt och fel. Man kan med mystiken som redskap egentligen acceptera vad som helst – allt utom bibelförankrad kristendom så klart!

Att det nu är på det här sättet som jag försöker beskriva bekräftas ju av att flera av nedanstående personer har så mycket gemensam. Flera är dessutom goda vänner och samarbetspartners.

Ulf Ekman – pastor i Livets Ord/Trosrörelsen, karismatiker och mystiker
Peter Halldorf – pastor i Pingströrelsen, karismatiker och mystiker
Anders Arborelius – katolsk biskop i Sverige, munk, karismatiker och mystiker
Wilfrid Stinissen – katolsk munk och mystiker
KG Hammar – tidigare Sveriges ärkebiskop, liberalteolog och mystiker
John Shelby Spong – protestantisk biskop, liberalteolog och mystiker
och många är de som följer i dessa herrars fotspår……….tyvärr!
Vill du få lite mer kött på benen kring det jag kort beskrivit i denna blogg, så rekommenderar jag den artikel av Solveig Hendriksen som vi precis publicerat här i BibelFokus: Mystik och andlig utveckling

För de tre grupper jag beskrivit ovan, är inte heller ekumenik med New age-rörelsen långt borta. Många ”kristna” mystiker är faktiskt redan där. Plattformen för denna ekumenik är inte minst mystiken, den falska karismatiken och de upplevelser som är förknippade med dessa. Jag har själv tidigare skrivit om detta i artikeln ”När kommer ekumeniken med New age?”

/Lennart J

____________________Uppdatera dig gärna om dessa viktiga saker på Lennarts sida__________________

Ulvar i fårakläder. Artikel: Falskhet

 

 

imagesCACTFZT85

 

ULVAR i FÅRAKLÄDER, Artikel från:

Angela Ander: Blogg – Laglöshetens hemlighet

 

Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar” (Matt 7: 15)

I maj förra året (2015) höll Frälsningsarmén i den stad där jag bor ett möte och det var inte vilket möte som helst. Frälsis som påstår sig vara ett kristet samfund hade bjudit in en etablerad baptistpastor vid namn Torbjörn Freij för att värva anhängare till en villolära med namnet “Celebrate Recovery”

Denna villolära (onda andars lära) uppstod i Kalifornien 1990 med några tiotal personer och initiativtagaren var bland annat den välkända pastorn Rick Warren och Saddleback Church, som idag har växt till en internationell företeelse för stöd och upprättelse åt 2,5 miljoner människor.

I deras program står det att Celebrate Recovery är:

1. Baserat på ord av Jesus Kristus.
2. Fokuserat på framtiden.
3. Lägger stor vikt vid personligt ansvar.
4. Utmanar till en andlig och konkret överlåtelse till Jesus Kristus.
5. Lägger vikt vid växt och läkedom i den gemenskap som smågruppen utgör.
6. Är till för alla människor som söker frihet från livets sår, smärta, skam, ovanor och beroenden.
7. Är en ledarskapsfabrik.

Efter cirka fyrtio minuters lovprisning av frälsningsarmén, ekumeniken, samförståndet mellan alla religioner, det sociala evangeliet, människans förträfflighet och den svenska generösa flyktingpolitiken fick jag nog och gick därifrån. Spyfärdig.

Men jag hann fråga Torbjörn Freij hur han ser på försoningsläran vilket han inte ville svara på. Då ställde jag samma fråga en gång till och då sa han att det inte spelade någon roll i sammanhanget.

Det spelar med andra ord inte någon roll hur en pastor (väletablerad) som har i uppgift att vara en herde för församlingen och stå upp för Kristi evangelium ställer sig till försoningsläran som utgör grunden för kristendomen? Utan den går det knappast att tala om kristendom överhuvudtaget.

Celebrate Recovery liksom många andra villoläror baserar sig på ett människocentrerat stegprogram, är indelat i 3 faser och vänder sig till missbrukare och människor som vill ta itu med sina sår, ovanor och beroenden.

Läran bygger på AA/NA,s tolvstegsprogram men i tolvstegsprogrammet så talas det om en högre makt vilket kan vara vilken makt som helst (alla kan ha vilken gud de vill) och AA/NA är inte ett religiöst/kristet program. Celebrate Recovery däremot definierar till skillnad från tolvstegsprogrammet denna högre makt (kraft) som Jesus Kristus.

Fas 1 Handlar om att utforska, kommunicera och inbjuda och det pågår i 30 dagar och man uppmanas köpa material, stegstudiehäfte och DVD samt predikoutkast m.m.

Fas 2 Handlar om träning, planering, förberedelse och pågår i 60 dagar och man uppmanas köpa stegstudiehäften och ledarhandledning.

Fas 3 Handlar om fortsatt tillväxt och pågår till dag 90 och forsätter efter det. Man uppmanas köpa ännu mer DVD, CD och studiematerial.

Några exempel från AA,s tolv steg med bibliska jämförelser från Celebrate Recoverys program:

1. Från AA,s tolv steg: “Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende – eller det vi brottas med – att vi inte längre kunde hantera våra liv“.

Sedan följer från bibeln:

Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott” (Rom 7: 18)

2. “Vi kom till tro på en kraft större än vår egen – Jesus Kristus – kunde återge oss vårt förstånd”

“Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske” (Fil 2: 13).

Kommentar: Här har man bytt ut Gud mot Jesus Kristus.

3. “Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer”.

“Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, eder andliga tempeltjänst.” (Rom 12: 1)

4. “Vi gjorde en grundligt och oförskräckt moralisk självrannsakan”

“Låtom oss rannsaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till HERREN” (Klag 3: 40)

Och här följer åtta principer för tillfrisknande byggda på Saligprisningarna av pastor Rick Warren:

1. “Inse att jag inte är Gud. Jag erkänner att jag är maktlös när det gäller att kontrollera min tendens att göra det som är fel, och att mitt liv är ohanterligt

Och så kommer detta:

Saliga äro de som är fattiga i anden” (Matt 5: 3)

2. “Uppriktigt tro att Gud finns, att jag betyder något för Honom, och att han har kraften jag behöver för mitt tillfrisknande“.

Och sedan.

Saliga äro de som sörja” (Matt 5: 4)

3. “Medvetet välja att överlåta hela mitt liv och min vilja till Jesu omsorg och kontroll“.

Saliga äro de saktmodiga” (Matt. 5:5)

4. “Öppet granska och erkänna mina fel för mig själv, för Gud och för någon människa jag litar på

Saliga äro de renhjärtade” (Matt 5: 8)

5. “Frivilligt underkasta mig varje förändring Gud vill göra i mitt liv och ödmjukt be Honom att ta bort mina karaktärsfel

Saliga äro de som hungrar och törstar efter rättfärdighet” (Matt 5: 6)

6. “Utvärdera alla mina relationer. Förlåta dem som har sårat mig, och gottgöra för smärta som jag har vållat andra – undantaget då jag genom att göra detta skadar dem eller andra

Saliga äro de barmhärtiga, Saliga äro de fridsamma” (Matt 5: 7, 9)

7. “Avsätta daglig tid med Gud till självrannsakan, bibelläsning och bön för att lära känna Gud och Hans vilja för mitt liv och för att få styrkan att följa hans vilja

8. “Överlåta mig själv till Gud och låta Honom använda mig till att ge dessa goda nyheter till andra, både med mitt exempel och genom mina ord

“Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull” (Matt 5: 10)

Vad säger bibeln om allt detta?

Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar” (2 Joh 1: 9-11)

Trots detta så resonerar många före detta missbrukare och avfällingar (som kallar sig kristna) som så att det går att nå det goda genom att kompromissa med Jesus Kristus evangelium. De tänker inte på att kompromisser (att blanda bibelns lära, Guds ord, med människoverk) är en del av Satans list och att missbrukaren/missbrukarna (som kallar sig kristna och som tidigare missbrukat) lyckas att hålla sig nyktra i utbyte mot livslång träldom.

De blir aldrig riktigt befriade då de har anslutit sig till ett falskt evangelium. För att kunna hålla sig nyktra (drogfria) måste de anamma Satans lära genom att genomgå olika steg där karaktärsdaning, ett filande och putsande på den syndiga naturen, är viktigare än Gud och Guds nåd.

Man skulle kunna säga att de har skrivit ett kontrakt med djävulen där de förbinder sig att gå regelbundet på möten och att dra in så många människor som möjligt i villolärorna med resultat att dessa människor, som kallar sig kristna, för människor som annars hade kunnat bli frälsta, till helvetet.

Gud vill inte att hans barn beblandar sig med onda andars läror. Även om dessa läror (villoläror) till det yttre syftar till något gott så är de ändå onda andars läror.

Detta säger inte jag utan Guds ord. Det handlar inte om att leta fel eller att kritisera och döma pastorer, predikanter eller andra kristna som är snälla och bara vill väl utan om att lyfta fram Guds ord. Inte för att jag är bättre eller duktigare än någon annan utan för att det är det vi kristna har som uppgift att göra om vi vill följa Jesus.

I annat fall kan vi välja att låta bli och stå upp för världen men då behöver vi inte låtsas att vi är kristna för att det låter så snällt och barmhärtigt och för att kristna som såväl icke kristna skall se upp till oss.

Då är vi inget annat än hycklare. Nu kanske känsliga läsare/kristna ryggar tillbaka och tycker att ordet hycklare låter fel och kränkande (något sådant kan man ju inte kalla någon som säger att den är kristen) men varför inte tala klarspråk? Var det inte det Jesus gjorde när han tog itu med fariséerna och de skriftlärda?

Vi kan inte stå upp för Jesus och de bibliska sanningarna, Guds ord, samtidigt som vi står upp för alla möjliga och omöjliga människomeningar och människoläror/villoläror. Som kristna kan vi inte acceptera att präster och pastorer som är herdar för fåren och får lön för att vara det samt säger sig vara frälsta trots att de inte är frälsta vilket många av dem de bevisar gång på gång likt villoläraren och den falska Torbjörn, för människor till helvetet.

Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen” (Rom 1: 18-25)

*

Tack för artikeln, jag anser att den är helt rätt.

NamnlösMaria

 

Patricia King, New Age och Kundalini-dans, Falsk profet, dyrkan av demoner och demoniska andar. Illuminati/Satanisk ande

 

nicubunu-Emoticons-Sad-face Jesus or Antichrist

Videon: Vi lever i de sista dagarna där vi ser antikrists ande och en världsreligion visa sitt ansikte i många aspekter genom chrislam, genom påven och hans kontakter, genom samexistera-kampanjen och genom den nya tidsåldern new age. I den här videon tar vi en titt på den falska profeten Patricia King. Patricia King är en falsk lärare som ger den nya tidsålderns rave-anda till ungdomar som genom ekstasis dyrkar en ny kundalini- dans som är dyrkan av demoner och demoniska andar. Patricia King predikan: hon ljuger, Patricia King en falsk ljud-ande, Patricia King använder illuminati och antichrists falska läror, falska profeter som visar sluttiderna. Världens ände kommer och Guds dom kommer. Jesus Kristus är vägen Sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom Honom.

Maria:Den sataniska anden, hyllandet av köttet, och att man ska gå utanför sig själv är typiska i kundalini och new age, vi lever i tider då allt handlar om köttet och människors känslor och uppfattningar av njutning. Så är världen idag och det är skrämmande hur fort detta gått. I utlandet är det värre än här tror jag bestämt, men man ligger inte långt efter i Norden för här sprids all möjlig smörja och icke-kristendom!

Bibelverser: 2 Tim 2:15   15. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud
såsom en som håller provet, en arbetare som inte behöver
blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord.
  1 Tim. 4:6 f. Tit. 2:7 f.

1 Petr 1:13 

13. Omgjorda därför ert sinnes länder och varen nyktra; och
sätt med full tillit ert hopp till den nåd som bjudes er i och
med Jesu Kristi uppenbarelse.
  Luk. 12:35. 21:34. Rom. 13:13. Ef. 6:14. 1 Tess. 5:6.
14. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begärelser
som ni förut, under er okunnighets tid, levde i,
  Apg. 17:30. Rom 12:2.
15. utan bli heliga i all er vandel, såsom han som har kallat
er är helig.
  Matt. 5:48.

 

NEW AGE ILLUMINATI ANTICHRIST CHURCH PATRICIA KING FALSE PROPHET

ENGLISH:

We are living in the last days we are seeing the antichrist spirit of the one world religion show its face in many facets through chrislam through the pope and his dealings through the coexist campaign and through the new age in this video we take a look at false prophet patricia king. patricia king false teacher as she brings in the new age rave spirit to the youth through ekstasis worship a new kundalini dance that is worship of demons and demonic spirits patricia king sermon she lies patricia king audio false spirit patricia king illuminati antichrist teachings false prophets exposed end time apostasy best clips. exposed end times . end of the world Gods judgement will come. Jesus Christ is the way the Truth and the Life no man cometh to the Father but by Him /John 14:6

 

NamnlösMaria

Del 2: Video: NWO och Antikrist´s system. Påven och NWO. En NY VÄRLDSORDNING

NWO:

VIDEO Part 2

År 2007 hade (och fortfarande har) påven en uppmaning om att skapa en NY VÄRLDSORDNING baserad på ‘andliga’ värderingar.
De visa männen i världen verkar vara mystiska men viktiga figurer eftersom kyrkan började sin mission med att bringa Kristus till världen säger PÅVEN. Han ställer en fråga till de vise männen och de svarar med att indentifiera olika klasser av ledare:
1. Politiska auktoriteter
2. Intellektuella människor och vetenskap
3. De världsledande av världsreligionerna.

Alla kategorier är viktiga eftersom kyrkan skall fortsätta sitt arbete ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN, säger påven.

EN NY VÄRLDSORDNING behövs säger påven och det gäller ekonomi, politik och speciellt på kulturellt och spirituellt område, d v s är en förnyad HUMANISM. Se förklaring: http://sv.wikipedia.org/wiki/Humanism
En NY social, politisk och ekonomisk ORDNING fungerar inte om det inte finns någon sprituell förnyelse, om vi inte finner Gud, säger påven.
*

Vatikanen och FN diskuterar framtiden om Gud. Folk kommer från hela världen för att söka FRED, se hindun i videon 1:57 i videon. Du ser också Dalai Lama. Den form av ‘kristendom’ som de söker är inte av BIBLISK ART eller av Bibelns ord, för Bibeln säger att JESUS är församlingens huvud. Men här handlar det om MARY (Maria) i Vatikanen!

Man tror att Mary säger att hon är mor till Jesus och har meddelande från himmelen, men det är från helvetet. (Mary har inget att säga till om till den troende kristne, min kommentar)

Det är Vatikanen som har skapat den trebenta stolens PLAN, NWO och en världsreligion:
Globalt politiskt styre
Globalt ekonomiskt styre
Globalt religiöst styre/En global religion och detta i enhet i namnet av “Eukaristins Kristus”.

Eukaristin  Nattvarden  http://www.bibelfokus.se/node/151
*
The Purpose Driven PEACE PLAN planerar:
*Det sista hoppets PLAN. Planen är ‘uppfunnen’ av människor. Planen inkluderar P.E.A.C.E-plan: Många evnageliskt kristna är inskrivna/involverade i denna plan.
Planen är väldigt EKUMENISK
Planen är väldigt POLITISK
Planen handlar om GLOBAL EKONOMI.

Rick Warren har skrivit många böcker och videon berättar nu om vad han skrivit om den 3-benta stolen. Han säger i en intervju:
En trebent stol kommer att falla och en tvåbent stol kommer att falla, och företag och regeringar kan inte ensamma lösa olika problem. Därför:
DEN TRE-BENTA STOLEN ÄR KYRKAN.
Det finns en offentlig sektor, det finns en privat sektor och det finns en trossektors roll.

*
I Bibeln står det i Matteus evangelium om att Jesus berättar för lärjungarna om hur det ska bli då Jesus skall komma tillbaka, hur världen kommer att se ut då och vilka skeenden man kan vänta sig. Rick Warren som är en falsk profet säger i sin bok att Jesus sagt till lärjungarna att de INTE ska BRY SIG OM DEN SAKEN!
Så är det INTE, Jesus har ALDRIG SAGT SÅ.

Jesus har förklarat skeendet för alla människor som läser bibeln som är troende en bok till alla folk i alla tider, han berättar sakligt hur det kommer att bli och det är ingen hemlighet som ingen ska veta något om. Rick Warren far med falska uppgifter, men så gör falska profeter.

VAD SADE JESUS DÅ? Jesus sade att lärjungarna skulle vara vakna! De skulle vaka och vara vaksamma på tidens anda och vara beredda på olika svåra saker.. Det fanns redan på Jesu tid sådana som likt R Warren ljög om vad som stod i skriften och om vad Jesus sagt och som ville ljuga och BEDRAGA oss om Jesu återkomst. MEN den som kan sin bibel VET vad som gäller.
“För många skall bli bedragna”. Matteus 24:4 och fler bibelställen. Och många ÄR bedragna redan!
*

Det tredje benet är KYRKAN, den publika sektorn, privatsektorn och trossektorn. Churches: (kyrkor) Faith sector= Definition=
R Warren säger i intervjun att han säger till folk att: Vill ni gå ut med mig och bekämpa sjukdomar som AIDS, orättvisor m m, och arbeta tillsammans med de som har OLIKA trosinriktning. (Buddhister, Hinduismen katoliker,, m fl)

Alltså:
Den FRAMVÄXANDE KYRKAN är den vi har nu, Faith Undone, de som INTE har TRO, tro som inte finns. Det är en EKUMENISK KYRKA.

Den ekumeniska kyrkan handlar INTE om att tro och bli frälst, utan om Upplevelser och att rädda planeten JORDEN, och få ner himmelen på jorden.Många blir på så vis ledda tillbaka till den Romersk Katolska kyrkan (RKK) som praktiserar bl a gammaldags medeltida klosterväsendes disciplin och annat. SE VIDEON: ROAD TO ROME av R Oakland.

*
Detta är en varningstext och vi ser redan nu hur det kommer att gå. Den som är vaken har sett olika tendenser till att Vatikanen kommer att styra, många tror att Påven är den siste påven innan Antikrist och likaså så tror man att påven är ANTIKRIST, och en slags antikrist är han ju!
VAR VAKNA ni som vet vad som gäller, för en NY VÄRLDSORDNING ÄR REDAN HÄR; märker ni det? Se er omkring och tänk till om hur världen är idag och den kommer att bli värre: alltså: NWO är här.

NamnlösMaria

Video. Roger Oakland.World History, Church history, & Last Days Apostasy

 

Foto IL

Foto IL

 

Roger Oakland- World History, Church History, & Last Days Apostasy

A lecture on current geo-political events and the status of the christian church today.

*
*

Förstår vi tiderna vi lever i? Vi är i en tid av stor förvirring och av att bli förledda och också i tider av att vara lurade, ja bedragna.
Vi står inför en ny världsordning och ett slut, och det är farliga saker, samtidigt som den troende vet att Jesus ska komma tillbaka. Roger Oakland är mycket tydlig i sin predikan om vad som sker nu och att i namnet Jesus så predikar man ett evangelium som inte den troende bör eller ska stå för. En annan Jesus predikas!Den länken till den videon ser du längst ner.

Man predikar att alla är “gudar” och man kan undra vad som pågår. När man vänder sig bort från GUD, vänder man sig till gudar som inget förmår.

Videon jag vill visa är mycket bra och många borde se den/dem och LYSSNA och förstå att det går utför med den s k kristenheten. Det gäller verkligen att vara vaken och ha olja i lamporna.  Gud varnade folket innan floden kom, nästa gång kommer det eld och svavel.

Jer 11:9-11 HERREN sade till mig: “En sammansvärjning har avslöjats bland Juda män och Jerusalems invånare. 10 De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Juda hus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. 11 Därför säger HERREN så: Se, jag skall låta en olycka drabba dem, som de inte skall kunna komma undan, och när de då ropar till mig skall jag inte höra dem.

Video 2. Roger Oakland – Another Jesus?

name-graphics-maria-545505

Bibelfokus.Repetition.Villolärare. Länkar.Emerging Church.

Fotot Maria

Foto Maria

*

Villolärare

 

Denna dagen har gått i plågans tecken. Denna dagen har varit så sorglig. Jaha varför det då..Jo, Det finns så många villoläror och villolärare. Men Jesus sade ju att det skulle bli så i de sista tiderna, eller hur? ..Man ser tydligt  hur illa det står till i detta landet med andligheten. Inte bara Sverige är drabbat utan många många människor över hela jorden får lära sig fel saker. Ska man tro på en lära och en person istället för på Gud?….Tro på och älska Gud.

 

…. Nu tänkte jag visa  lite länkar nedan från Bibelfokus.se som blir som en Repetition…. som är lätta att ta del av, de är sanna och det är bra att få reda på vad man INTE bör tro på eller vad man INTE bör lyssna på. Det är ett Sverige i utförsbacken och detta landet kallade man en gång för kristet. Det ser nu mer ut som om man är glad och stolt för att man INTE tror på Gud eller Jesus. Man kan tala om Gud i största allmänhet men inte om Jesus, m m….

Nej man talar inte om Jesus för man vet ju inte vem han ÄR. Han hänger INTE kvar på korset, det är en sak som är klar. Han sitter på Guds högra sida och skall komma tillbaka och hämta de troende. Just det.

Dessa länkar nedan innehåller så mycket bra material att ta del av och lära sig utav, eftersom tiderna bara blir värre och värre. Jag har funderat hela dagen idag om denna artikeln du ser nu, och nu postar jag den och hoppas att man tar del av informationen!

http://bibelfokus.se/villolaror

http://www.kristenmp3.se/SvenReichmann/Andlig%20klarsyn/Andlig%20klarsyn.mp3

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Nyhetsbrev Karin Jansson. UMU/YWAM m m. Varning!

 

search_1443362748

Ett nytt Nyhetsbrev som bör läsas noga, från Karin Jansson, kommer här:

*

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

Ett nytt nyhetsbrev:
Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg: UMU / YWAM = NAR-anslutet – Del 6 >>

För Sanningen,
Karin Jansson                                  
 Mer info i denna länk

 

 

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

 

Något ur innehållet:  ………..Det gäller naturligtvis YWAM / UMU runt om i världen – även Sverige, tyvärr!
http://ywamrestenas.se/sv/aboutrestenas/aboutywam/ – Info om UMU

*
Ungdom Med Uppgift är en internationell frivilligbaserad rörelse med kristna från olika bakgrunder, kulturer
och kristna traditioner (= Ekumenik!) som är överlåtna till att tjäna Jesus över hela jorden. Ungdom Med Uppgift är också känt under förkortningen UMU (YWAM, uttalas ”wajwäm”) och vårt syfte är kort sagt att lära känna Gud och gör Honom känd. ( Ordet ”Ekumenik” går EJ att hitta i Bibeln – sök själv! Ett ord från RKK om enhetssträvan för att få alla tillbaka in under påven… Länkar för att läsa mer om detta:
http://www.bibelfokus.se/search/node/ekumenik http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumenik http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekumeniskt_koncilium )

*
Det är verkligen angeläget att  läsa om detta som går jorden runt nu och är villoläror och andra konstigheter. Bli inte bedragen!

Foto Maria

 

 

Gud vanäras i den moderna läran../Bibelfokus.se

 

imagesCA5A2L5B

 

Gud vanäras i den moderna läran om andlig krigsföring
Respons på den dåliga teologi som anammas av lärare i andlig krigsföring
– av Bob DeWaay
Från:   http://bibelfokus.se/dominion

*

”HERREN har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt.” (Psalm 103:19)

”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo” (Apg 17:26)

”Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.” (Rom13:1)

Många populära lärare ifrågasätter Guds suveräna rådslut över sin egen skapelse. Deras obibliska scenario lyder så här: ”Gud gjorde Adam till världshärskare; Adam begick ’högförräderi’, och överlät det herraväldet över jorden till Satan; och Kristi förlossargärning var att återerövra sitt förlorade herravälde”. Enligt denna teologi, överlämnade Kristus världsherraväldet till kyrkan, när Han steg upp till himlen. Kyrkan, i sin tur, förlorade det åter till Satan, på grund av okunskap, otro, och oenighet. Nu i dessa sista dagar, blir påstådda profeter och apostlar uppresta, för att ta kontrollen över de sataniska styrkorna i himlarymderna, och kristna världen. Detta sker genom att kyrkan tar över städer genom att binda och kasta ut de mörkrets andemakter som regerar över dem. Många lärare av denna herraväldesteologins andliga krigsföring anammar detta tillvägagångssätt, som kan skilja sig åt i smärre detaljer.

’Herraväldesscenariot’ [dominionismen] och dess underliggande teologiska antaganden är obibliska. Vi ska gå igenom dessa olika lärosatser punkt för punkt, och jämföra dem med vad Bibeln säger. Citat från populära lärare som anammat olika nya läror om andlig krigsföring kommer att ges, för att visa hur vittspridda dessa idéer har blivit.


Gav Adam världsherraväldet till Satan?

Herraväldesteologin har sin utgångspunkt i detta antagande: Adam gavs inte bara herravälde över den icke-mänskliga skapelsen, utan över hela världen, andligt och politiskt. Somliga går så långt att de menar att Adam var “gud” över jorden. Exempelvis undervisar Kenneth Copeland:

”Guds orsak till att skapa Adam var hans önskan att reproducera sig själv. Jag menar, en reproduktion av honom själv… Han [Adam] var inte lite lik Gud, han var inte nästan lik Gud, han var inte ens underställd Gud. Det här är svårt för vår mänskliga hjärna att förstå, men jag säger er bara vad Bibeln har sagt.”

Copeland undervisar vidare att Adam hade totalt herravälde över jorden. Earl Paulk har en annan version av detta:

”Den enda platsen under Guds herravälde vid den tiden var Edens lustgård, given till Adam och Eva. Andar kontrollerade fortfarande jorden, men Gud sade till Adam och Eva att ta herravälde över dem.”

Ett genomgående tema i dominionistisk andlig krigsförings-teologi är att Guds auktoritetssfär är begränsad. Det är som om delegerandet av auktoritet vore detsamma som att förlora den.

Nästa steg i utvecklingen av denna lära är maktöverföringen från Adam till Satan. Ed Silvoso skriver:

”På grund av att Adam, Guds ställföreträdare på jorden, överlät sitt lagliga herravälde till Satan, så blev Gud tvungen att erkänna Satans lagliga ställning, trots det falska sätt den hade vunnits.”

Kenneth Copeland beskriver situationen efter att Adam ”begick högförräderi, använde den auktoritet, och överlämnade den i händerna på en främmande ande.” Resultatet blev att, ”Nu stod Gud bokstavligen på utsidan, som åskådare.” Copeland betonar åter denna punkt: ”Efter att Adam hade överlåtit den, så hade inte Gud längre någon auktoritet här.” Enligt denna populära undervisning, låg jorden, dess invånare, och till och med dess andevarelser utanför Guds auktoritetssfär. Satan påstås ha erhållit lagligt herravälde över jorden av Adam, och Gud måste erkänna Satans auktoritet.

Om det vore sant, så var tydligen de bibliska författarna helt omedvetna om det. Det Gamla Testamentet betonar Guds universella auktoritet över allt – det inkluderar Satan. I exempelvis Jobs Bok, så måste Satan be Gud om tillåtelse för att få röra Job (Job 1:6-12). Psalmförfattaren beskriver Guds auktoritet:

”Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron. Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. Ty jordens sköldar tillhör Gud, högt är han upphöjd.” (Ps 47:8-10)

Till och med när de onda smider onda planer, och utför dem, så verkar de ovetandes för Guds syften, som Josef sa till sina bröder:

”Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv.” (1 Mos 50:20)

Till och med vår Herres korsfästelse, som genomfördes av onda människor, var ’Guds förbestämda plan’. (Apg 2:23-24)

Bibeln presenterar knappast Gud som saknandes laglig rätt till sin egen skapelse. Abraham kallade Gud ”hela jordens domare”. (1 Mos 18:25) I Hesekiel 18:4 sa Gud, ”Se, varje levande själ tillhör mig,” Detta till trots, påstår många populära lärare att Gud har förlorat herraväldet över jorden till Satan. I Apostlagärningarna 17:26 beskriver Paulus hur Gud har bestämt “gränserna” för alla nationer, vilket är en återspegling av 5 Mos 32:8. Gud använde till och med hedniska kungar, som persern Cyrus, för att göra sin vilja och låta ära sig. (Jesaja 45:16). Det är otänkbart att Gud skulle kunna bestämma nationernas gränser, om han saknade laglig auktoritet över jorden.

Ett annat mäktigt motexempel till denna teori är Jona och Nineve. Ingen kastade ut [andliga] makter och krafter från Nineve. Staden var extremt ond, välkänd för sitt våld och förtryck. Jona ville inte ens att Nineve skulle omvända sig. (Jona 4:2). Att hela staden omvände sig är inte tack vare någon mänsklig strategi för andlig krigsföring. Nineves omvändelse var Guds verk, med den enda mänskliga hjälpen från en man som inte ville ha något att göra med det.


Teorin om Jesu offer som lösen.

Nästa fel i den dominionistiska omskrivningen av Bibelns lära är att man ändrat på syfte av Jesu offer. Kristus dog, resonerar man, för att Gud skulle kunna återta vad Adam hade överlämnat åt Satan. Historiskt sett, kallas detta för “lösenteorin” om Jesu offergärning. Denna teori dök upp tidigt i kyrkohistorien, men förlorade till förmån för den mer bibeltrogna läran om ställföreträdande offer. Här följer en summering av “lösenteorin”:

”I denna situation offrade Gud Kristus till den Onde i utväxling för syndare. Satan tog villigt emot offret, då han insåg att han fick mer än vad han gav upp. Men när han hade fått Kristus ner i helvetet, så insåg han att han inte kunde hålla honom kvar. På den tredje dagen uppstod Kristus i triumf, och Satan blev lämnad utan vare sig gisslan eller lösensumma.”

Det är vanligt att populära “trospredikanter” dekorerar denna teori med dramatiska berättelser av hur Kristus kämpade i helvetet med Satan, och en del påstår till och med att Kristus gjorde detta som endast en man – att han hade förlorat sin gudomlighet.

Lösenteorin är förknippad med herraväldesläran om andlig krigsföring i sin påstådda förklaring till hur Gud kunde återerövra laglig auktoritet över jorden och människorna. Exempelvis, ger Ed Silvoso denna förklaring:

”Innan Jesu seger på Golgata, skulle Gud inte utmana Satan direkt i frågor rörande människan och världen under hans kontroll. Om han gjort det, skulle Satan ha kunnat kalla Gud för en överträdare.”

Han fortsätter att förklara, att sända Jesus var det ända sättet att “lagligen” återta styret över jorden.

Denna teori vanärar Gud. Den bygger på antagandet att Gud måste betala en skuld till Satan för att få tillbaka sin egen skapelse. Det denna teori fräckt ignorerar, är det faktum att människan stod i skuld till Gud, och var rätteligen under Guds vrede! Vi stod under lagens förbannelse (Gal 3) och väntade evig förtappelse. Bibeln använder termen “nådastol” [ordagrant “soningsställe”], som i Romarbrevet 3:25:

”Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet,”

Offerblodet hälldes ut på nådastolen för att tillfredsställa Guds vrede över synden. Jesu offer handlar om att vi blir frälsta från Guds vrede, inte om att Gud blir frälst från Satans påstådda lagliga rätt över Guds egen skapelse.

”När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.” (Rom 5:9)


Så varför har vi fortfarande problem?

När man lärt ut att Kristus återvann Guds lagliga rätt till sin egen skapelse, så går lärare i andlig krigsföring vidare med att förklara varför världen fortfarande är en enda röra. Problemet är kyrkan. Enligt deras teorier, så vann Kristus seger, och sitter högt över alla härskare och välden (Ef 1:20-22), vilket är sant. Kristus har all auktoritet. Men man påstår att kontrollen över “himlarymderna” måste vinnas av kyrkan. Kristi upphöjda position är till ingen nytta, om kyrkan, till vilken han har delegerat all makt (kom ihåg att man antar att delegerad auktoritet innebär förlorad eller överförd auktoritet), tappar bollen. Det som hände Adam kan potentiellt hända igen.

Detta problem förklaras på flera sätt av olika lärare. Ed Silvoso lär:

”Kyrkan har nu potentiellt satts i kontroll över himlarymderna, en gång behärskade av ’prinsen av luftens välde’. Men kyrkan måste gå in och övervinna fienden för att återta himlarymderna i sin Herres namn, så att de av Satan fängslades ögon öppnas.”

Självklart levde kyrkan i okunskap i nära tvåtusen år, till dess att moderna lärare i andlig krigsföring kunde komma och upplysa oss. Predikan av evangelium, tro på Gud, och pånyttfödelse i den Helige Ande antas förhindrat innan kyrkan tar ”kontroll” över ”himlarymderna”.

Kyrkan fick aldrig i uppdrag att kontrollera himlarymderna. Betänk detta: Jesus berättade för Petrus att Satan hade begärt “tillåtelse” från Gud att sikta Petrus som vete (Luk 22:31). Gud, med sin suveräna översikt över universum, gav Satan tillåtelse, vilket bara ledde till Petrus omvändelse och följande tjänst. När vi väl har fått kontroll på himlarymderna, kommer Satan då be oss, snarare än Gud, om tillåtelse? Har kyrkan tillräcklig kunskap, vishet, och makt att regera en sfär som bara bitvis finns återgiven i Bibeln, och att styra denna sfär för allas bästa? Jag skulle inte tro det. Kyrkan är varken designad eller utrustad för det. Gud har kontrollen över himlarymderna. Vadhelst Guds rådslut tillåter Satan och hans onda anhängare att göra, kommer endast att resultera i vinning för Guds folk, och vara till ära för Guds omutbara syften. (Läs Rom 8:28-39). Kristus gav kyrkan auktoritet att ”göra lärjungar”, inte att ta kontroll över himlarymderna.

Många lärare i andlig krigsföring vränger Skriften för att få det att framstå som om vi ska härska över jorden och himlarymderna. Man citerar följande stycke:

”Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.” (Ef 1:22-23)

Antagandet är att Gud satte kyrkan som huvud över allt, så att vi som hans kropp kan utöva auktoritet över ”allt”. Men texten säger inte att han gav ”huvudrollen” över allting till kyrkan, utan att han gav ”honom, som huvud över allt, till kyrkan”. Det är en enorm skillnad. Vi har tagit emot Kristus, inte “huvudrollen”. Kristus regerar, och Satan måste fortfarande be om lov, som i fallet med Petrus. Vår trygghet finns i Kristus och i hans goda styre över sin skapelse, inte i vårt påstådda herravälde i hans ställe.

De som lär ut herraväldeslärans andliga krigsföring tror att Gud är utlämnad åt kyrkans agerande. De lär ut att Gud är ”utsatt”, och kraftigt begränsad i översynen av sin egen skapelse. Exempelvis, så undervisar Silvoso att kyrkan har makt att överlämna jorden och himlarymderna till Satan. Han skriver:

”Satans enda alternativ är att försöka lura kyrkan, Guds agent på jorden, att överlämna åt honom det som har anförtrotts i hennes vård av Gud, ganska likt det han gjorde mot Eva, och sedan mot Adam, i lustgården.”

Han upprepar ofta temat att kyrkan står i position att ge jurisdiktion (laglig rätt) över den andliga sfären, och därmed även över jordens städers öde till Satan. Gud skulle då kunna hamna tillbaka i det sorgliga läge som dessa lärare påstår rådde under det Gamla testamentet.

Vi borde inte se Gud som utsatt och begränsad ens med avseende på vårt gudagivna ansvar att predika evangelium. Ändå skriver Silvoso:

”Bön opererar i sfären av Guds självpåtagna begränsningar. Dessa är områden där Gud, av för oss okänd anledning, väljer att begränsa sina valmöjligheter, och som en konsekvens, sin handlingsfrihet.”

En annan lärare i andlig krigsföring säger: ”Vad sårbar Gud har gjort sig själv för vår skull!” Kristus bygger sin församling. Gud utväljer människor ur den fördömda massan, och sänder dem ut med sitt frälsande budskap. Aldrig att Gud kallar oss att vara kosmiska härskare, eller mästare av universum, som han skulle ha backat undan för, för att lämna oss, eller djävulen att råda.

För att visa att jag inte överdriver deras påståenden, fundera på detta uttalande av Francis Frangipane, som gör anspråk på att ha sålt hundratusentals böcker om andlig krigsföring:

”Den kyrka som framgångsrikt för krig mot Isebel kommer att vara den kyrka som ärver den härliga ’Morgonstjärnan’, vilket kommer att vara en synlig, yttre ära, som symbol för en dold, inre renhet. Det kommer att vara en kyrka som utövar ’auktoritet över nationerna’, på grund av att hon har besegrat Isebels ande, som försökte avkläda Guds tjänare deras auktoritet.”

Han antar att Isebel i Uppenbarelseboken 2:20 är en ande som för närvarande kontrollerar mycket av samhället och kyrkan. Isebels huvudsakliga fiender är moderna profeter, som är “Elia” kommen i anden, innan Herrens återkomst. Han uttrycker:

”När man ser Isebel så påtagligt manifestera sig själv, så bekräftar det bara att Elias ande också är här, och bringar omvändelse och reser upp krigande profeter över hela vårt land.”

I linje med herraväldeslärans vanliga anspråk, förutsätter detta att kyrkan genom historien tillät sig själv och resten av samhället att behärskas av Satans agenter, men att det nu kommer nya profeter med nya uppenbarelser, som kommer att föra oss till världsherravälde.


Makten av Ord och Enhet?

När man nu har bestämt att kyrkan har rollen att råda över himlarymderna i Kristi ställe, bjuder herraväldeslärarna i andlig krigsföring på flera teorier om hur man kan avgöra om vi eller Satan har övertaget. En nyckelprincip är den påstådda makten i ord. Frangipane skriver:

”Kristus, som vår bekännelses Överstepräst (Heb 3:1), tar våra ord – må de vara i tro eller i otro – och gengäldar oss evigt liv i proportion till våra ord.”

Det antas i denna lära att Kristi prästerskap är begränsat till sina ord. Denna inkorrekta och inadekvata bibliska exeges gör det stora misstaget att få ordet ”bekännelse” att innebära att Kristi prästerliga roll begränsas till sina ord. Vi bekänner Kristus som vår Överstepräst, är författarens mening. Frangipanes misstolkning upphöjer våra ord på Kristi bekostnad. Larry Lea betonar också ordens makt:

”Djävulen kan inte veta alla dina tankar. Men han kan veta vad du säger. Dina ord kan ge honom den ingång han behöver för att verka ondska.”

Det här är ett gemensamt tema i dominionistlägret. Silvoso lär ut att vi skapar ”jurisdiktion” (laglig rätt) för Satan genom ilska, oförlåtelse, eller oenighet. Han resonerar:

”Så snart en sådan jurisdiktion är skapad, så kan Satan och hans demoner invadera de himlarymder som de tidigare evakuerats från. Och detta kan de göra, därför att kristna, genom outredd vrede, förnekar vikten av det exempel som ges i Efesierbrevet 3:9-10, genom att undanhålla varandra nåd.”

Djävulen får tydligen jurisdiktion i himlarymderna varje gång kristna blir arga (jämte andra problem, som att man inte samsas med andra kyrkor i samma stad). Om vi säger fel ord, inte går med på dominionismens program för andlig krigsföring, insisterar på renlärighet på bekostnad av enhet, eller bara är okunniga om naturen, identiteten eller planerna hos de olika andliga krafter som verkar i världen, så gör vi oss skyldiga till att ha placerat Satan i auktoritet över våra städer och nationer. Jag överdriver inte deras position; den genomsyrar allt de skriver. Om allt detta är sant, vad finns det då för hopp? Enligt denna lära, så är det inte Gud som är vårt hopp, utan våra ord, vår ”uppenbarelsekunskap”, våra strategier, och vår vilja att underordna oss dessa rörelsers profeter, som är vårt hopp!

Vi kan inte ens hoppas på Jesu återkomst, enligt vissa. Earl Paulk skriver: ”Om inte kyrkan utövar sin auktoritet, så kommer Jesus Kristus aldrig att återvända.” Med tanke på dessa lärors antaganden, så är det svårt att se hur det kan finnas något hopp. Kristi suveräna auktoritet har tydligen blivit sårbar för att dribblas bort av hans efterföljare till djävulen, genom deras svagheter och tendenser att komma tillkorta i kristen perfektion. Satan får allt mer jurisdiktion! Silvoso betonar:

”Dessa två element [ilska, och att misshaga Anden] tillåter djävulen och hans onda styrkor att träda in i jurisdiktion i de [himlarymder] sfärer, som skapats genom vår olydnad. Eftersom Satan inte kan utmana Jesu auktoritet, så utmanar han kyrkan i sfären av delegerad auktoritet. I sin essens är det en upprepning av vad han gjorde i Edens lustgård.”

Vi skulle påstått kunna ge Kristi auktoritet tillbaka till Satan – som om djävulen någonsin hade haft det!

Makten i våra ord ses som en kreativ kraft som vi måste etablera under Guds rådande. Under en sektion med rubriken ”Att Skapa med Gud”, skriver John Dawson:

”På grund av att vi är lagliga förvaltare av denna planet, så är det viktigt för en människa att tala ut auktorisering för änglarna att agera.”

Vårt herravälde ska tydligen innebära makten att ”binda och lösa” (jag har skrivit tidigare om felanvändningen av denna fras), som vi kan åberopa enligt Matteus 18:18. Dawson fortsätter:

”Inom vår herraväldesrätt ingår privilegiet att tala i existens Guds syften, när Han förmedlar Sina tankar till oss.”

Herraväldesläran ser ord, kopplat med enhet och tro, som krafter som ger människor makt att ”etablera verklighet”.

Flera herraväldesförkunnare använder berättelsen om Babels torn som exempel på denna påstådda mänskliga kraft. Den mänskliga kraften i ord och i enhet, påstår de, kan användas av vem som helst, för gott eller ont. De påstår även att det var mänsklig enhet som låg till grund för Pingstdagen. Man menar tydligen, att om kyrkan enas och använder de tekniker vi diskuterat, så kan vi skapa ett kristet herravälde över hela planeten, utan att Jesus kommer åter. Vi har utlovats större mirakler än de Jesus gjorde, större väckelse än i Apostlagärningarna, och makt och auktoritet tidigare okänd i kyrkohistorien. Allt detta medan Gud är ”utsatt, sårbar” och på något vis har förlorat sin suveräna kontroll över sin egen Skapelse.

Ett exempel på hur långt vissa kan gå i att vränga Skriften, återfinns i Francis Frangipanes förklaring till Babels torn. Han citerar Första Mosebok 11:6, och kommenterar:

”Han [Gud] sa att vad människan än föresatte sig att göra, det hade hon förmågan att åstadkomma.”

Inte exakt så. HERREN sade:

“Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.” (1Mos 11:6)

De föresatte sig att bygga Babels torn, och det hade de också gjort, om inte Gud hade gripit in. En enad, fallen mänsklighets föresatser och intentioner är onda (1Mos 6:5). Gud valde att inte låta dem förverkliga den fulla potentialen av sina onda intentioner, att fullgöra det de föresatt sig, utan att underordna sig Guds auktoritet.

Frangipane illustrerar vad han tror versen menar genom att citera mänskliga bragder och storverk. Han kommenterar sedan:

”Ännu idag är dessa saker del av vår värld, på grund av människans makt att etablera verklighet. Om en människas sinne kan föreställa sig något, och han kan få sina medmänniskor att tro på det, så kan deras andar åstadkomma det. Och med få undantag, blir ingenting omöjligt, även för en så liten grupp som två eller tre, när de väl tror att någonting kan hända.”

Detta skiljer sig knappast från den populära, ofta upprepade New Age devisen, ”vad helst en människa kan föreställa sig, det kan hon också åstadkomma.”

Första Mosebok 11 lär oss hur det är Guds suveräna kraft som griper in i mänskliga affärer, inte någon ”enhetens inneboende kraft” som vem som helst kan nytta för att ”etablera verklighet”. Ändå manar herraväldeslärarna i andlig krigsföring kyrkan att använda enhetens påstått inneboende kraft, för att ta kontrollen över städer och nationer. Fundera på detta: vad var det som hände vid Babels torn? De byggde aldrig klart det. Gud grep in, förbryllade deras språk, och spred ut dem över hela jorden. Hur kan ens någon kristen lärare påstå att denna incident visar på obegränsad mänsklig förmåga att skapa, och att Gud på något sätt skulle ha förlorat kontrollen över sin skapelse, både i Gamla Testamentet och i Nya? Incidenten visar på Guds obegränsade, suveräna makt att gripa in i mänsklig historia för att fullborda sina syften!

Pat Robertson använder samma bibeltext på liknande sätt. Efter att ha citerat 1 Mos 11:6-8 kommenterar han: ”Guds utvärdering är rakt på sak: En enad mänsklighet blir absolut överväldigande.” Vad svårt det verkar vara för moderna evangelikaler att hitta Guds suveränitet någonstans, även där den är som kraftfullast demonstrerad. Det här är för sorgligt. Många har köpt in sig på en människotillverkad teologi som vanärar Gud. Denna teologi kommer inte att resultera i avhysandet av ”andemakter och herravälden”, kristet herravälde över städer, eller en värld under kristna ”överherrars” herravälde. Den kommer bara att resultera i en kyrka som är lamslagen av rädslan att om en ”negativ bekännelse” yttras, eller om det blir nödvändigt att korrigera felaktigheter, snarare än att ta del i en urvattnad ekumenik, så har vi givit Satan jurisdiktion över planeten, och Gud kommer att lämnas kvar på utsidan, som en åskådare.


Nero-teologi

Nero är känd för att ha beskyllt kyrkan för Roms brännande. De romerska hedningarna förföljde regelbundet de kristna, och påstod att de bar ansvaret för allt dåligt som hände i deras städer. Tertullianus [kyrkofader från andra århundradet] kommenterade detta:

”Om Tibern höjer sig så högt som stadsmurarna, om Nilen inte sänder sitt vatten över fälten, om skyarna inte ger något regn, om det blir en jordbävning, om det kommer hungersnöd eller farsot, direkt skallar ropen, ’Iväg med de kristna till lejonen!’ Vad? Ska ni ge sådana folkskaror till ett ensamt djur?”

Vilken ironisk skruv, när vår dags kristna lärare beskyller kyrkan för vad som än händer i en stad! Ed Silvoso betonar: ”Stadens tillstånd är alltid resultatet av kyrkans tillstånd.” John Dawson påstår: ”Vi som troende håller våra städers öde i våra händer. Väckelse eller dom, vilket blir det?”

Man undrar varför Paulus inte berättade om dessa läror för de kristna i Rom. Varför led de sådan förföljelse (Paulus blev slutligen martyr där), när de enkelt kunde ha använt makten i sina ord för att etablera verklighet, komma i total enhet, bundit stadens ’starke man’, proklamerat herravälde över staden för kyrkan, och haft en sådan väckelse att inget hedniskt motstånd hade blivit kvar. Alla de hemskheter som hände kristna i Rom under de följande tvåhundra åren hade kunnat undvikas.

Dessa läror inte bara vanärar Gud, de vanärar trofasta kristna som predikat evangeliet under de senaste två tusen åren. Världens städer är fortfarande hedniska. Tydligen visste inte de kristna missionärerna genom historien hur man skulle ta herravälde över andemakter. Må Gud hjälpa oss att ära honom genom att erkänna hans suveräna kontroll över sin egen skapelse, och omutbarheten i hans eviga syften.

Historien om Gud, människan och evigheten handlar inte om en kosmisk löpartävling med osäker utgång. Guds eviga syften är inte ansträngda, kompromissade, och riskerar inte heller att omintetgöras av människa eller djävul. Gud kommer att fullborda alla sina syften för sin kyrka, för Israel, och för mänskligheten, oavsett dessa falska läror. Han kommer att göra detta genom evangeliets enkla budskap.

”Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.” (1 Kor 1:21).

Historien vilar i Guds händer, inte våra. Vår del är att tro på hans Ord, och hedra honom med vår beroende lydnad.


Översättningen gjord av en av BibelFokus vänner.

Originalartikel på engelska med källhänvisningar finns via nedanstående länk:
http://cicministry.org/commentary/issue48.htm

*

redroses

Evangelium /Vända sig till Gud

 

*

Minnen från Smith Wigglesworth  och tillståndet i nutidens kyrka
av John Fawett

   Min farfar reste med Smith Wigglesworth i Nya Zeeland och vid 68 års ålder kan jag fortfarande tydligt minnas honom berätta om miraklerna. Det bestående minnet var dock inte mirakler utan närvaron. Jag har aldrig kunnat ge tillfredsställande ord för att beskriva detta, men dessa män inte bara vandrade i närvaron av en helig Gud, de utstrålade det, den moderna religiösa dårskapen skulle buga i tysthet om den hade varit där.

   Jag minns farfar och farmor som kommer från sina rum en kväll efter en dag av bön, de sa aldrig något, men deras tjänst var kraftfull; den gick rätt in i ens ande med renande kraft och resultatet blev att Jesus fyllde synkretsen så att varje annat intresse bara dog.
   Jag minns min indignation när en journalist fått tag i några av Smith Wigglesworth ursprungliga manuskript och presenterade dem i en bok och sedan fortsatte att resa i världen och predika men samtidigt levde han ihop med en annan kvinna.

   Minnet av Smith Wigglesworth drar många till att vilja önska sig samma erfarenheter men få är villiga att gå vandringen, det är delen som det inte ofta talas om. Smith Wigglesworth  tvekade aldrig till att identifiera tjuven och rånaren, men kunde också gråta med den ångerfulla och leda honom till seger. Att kompromissa var inte hans stil men nu måste huset fyllas och världen har kommit in i helgedomen.

   Du kanske har lagt märke till att i Laodicea ägde man sin kyrka – Upp. 3:14 – och Jesus var utanför – vers 20. Alla andra kyrkor beskrivs vara på någon lokal plats, men inte Laodicea, de hade tagit sig rätt till självstyre och kunde inte se sitt sanna tillstånd. De trogna och sanna vittnena var utanför, inte i helgedomen. För många år sedan avsatte jag 3 dagar och nätter för att söka Guds vilja i en viss fråga, jag hade lärt mig att förkrosselse är grunden till sann tacksägelse och överlåtelse grunden för verklig lovprisning. Tid och känsla försvann, himlen öppnade sig och Hans härlighet var så stark och levande, hans kärlek var påtaglig och kraftfull. Jag frågade honom: ”Herre hur upplever du din kyrka?”

   44 år senare gråter jag fortfarande, tyngden av Hans sorg ökade tills jag var tvungen att be honom att sluta, jag skulle dö, jag kunde mänskligt inte klara av tyngden av sorg som Jesus hade över sin kyrka. Hans härlighet och hans kärlek var fortfarande där, så verklig. Jag låg på golvet när upplevelsen kom till ett slut, jag var tillbaks i en mycket overklig värld. Under de kommande tre dagarna kunde jag inte prata, min kropp darrade över hela mig. Hans arvedel var avfallen och jag visste det.

   Efter den upplevelsen började det verkliga tillståndet i kyrkan uppenbaras, ingen kyrka var undantagen. Tragiskt så har skaror vikit av från att följa Jesus och den smala vägen som leder till livet, vikit av mitt inne i kyrkan därför att vargen har tillåtits att ströva omkring efter behag i huset. Otukt toppar listan – en nära tvåa är homosexualitet. Äktenskapsbrott är statistiskt ingen skillnad från världens standarder. Många argumenterar över vad som är rätt och fel i dessa frågor, men arvedelen har avfallit och Jesus är utanför.
   Jag vet att vad jag har skrivit kan verka negativt och utan ett riktigt svar. Jag tror att jag har uttryckt mitt hjärtas rop att Jesus ska älskas och äras över allting. Ropet från Joels hjärta beskriver tillståndet och tillhandahåller svaret mellan förhuset och altaret, någon måste betala priset för Jesu ära.
 

   “Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan. Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd åter till Herren, er Gud. Han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek, han ångrar det onda han hotat med. Kanske ändrar han sig och låter välsignelsen vara kvar, till matoffer och dryckesoffer åt Herren, er Gud.

   Stöt i horn på Sion! Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling! Kalla på folket, påbjud en helig sammankomst! Kalla på de gamla och samla barnen, också dem som ännu får bröstet. Må brudgummen lämna sin kammare och bruden sitt gemak.
   Mellan förhuset och altaret skall prästerna gråta, skall Herrens tjänare ropa: “Herre, skona ditt folk, lämna inte de dina att skymfas så att de blir till en visa bland folken. Varför skall hedningarna få säga: Var är deras Gud?”

   Då greps Herren av lidelse för sitt land och av medömkan med sitt folk. Och Herren svarade sitt folk: Jag skall ge er säd och vin och olja, så mycket ni behöver. Aldrig mer skall jag tillåta att ni blir skymfade bland folken.” (Joel 2:12-19).

Översättning: Bertil Lundberg

www.tidenstecken.se