Archive | juli 2011

Gud i samhället / Gud är trofast !!

 

Det varslas om nya kristider för Sverige och om det kan vi läsa i E24Världen, är det förvånande?

Vi kan också läsa om jordbävning i Alaska, sidan heter Bible Prophecy, och  nu vi vet också att radikala islamister försöker ta över tempelberget
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/146168#.TjFSNc0T93U

Ja det har ju hänt mycket mer förstås denna veckan som gått och denna helgen har det varit andra hemska dåd, tyvärr är det precis som vanligt.

_______________
Vad som än sker kan den troende vara säker på att Gud är med och bär en igenom allt. Gud borde finnas i samhället, hos varje människa, i personens inre. Bara då kan man få känna friden…….

*Gud är trofast, vare det din borgen För var dag och stund som än går in. Gud är trofast. Under glädjen, sorgen Du får vara hans, och han är din. Gud är trofast, han skall undanrödja Alla nät och snaror för din fot. Gud är trofast, han skall styrka, stödja Och dig rädda undan stormens hot.*/ P L /

 *Din tron står fast ifrån fordom tid, du är från evighet.* Ps 93:2  /Maria

Det finns bara en Gud/ Saligt är det folk….

 

Psa 89:15  (89:16) Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandra, o HERRE, i ditt ansiktes ljus.
Psa 89:16  (89:17) I ditt namn fröjda de sig alltid, och genom din rättfärdighet upphöjas de.

Guds tron vilar på rättvisa och rättfärdighet och är omgiven av kärlek och trofasthet. Detta är förutsättningarna med Guds handlande med människor.

Som Guds sändebud skall vi följa hans föredöme. Låt allt du gör präglas av rättvisa, rättfärdighet, kärlek och trofasthet. Ingen orättfärdig, kärlekslös eller oärlig handling kommer från Gud.
/Maria

Ett Guds barn / Den levande Gudens stad

 

Sinai berg som symboliserar den hårda lagen
Sinai berg – En symbol för lagen
Foto: Getye – Ungern

 

En högtidsskara och församling vid Sions berg
Av Johnny Dahl
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Heb 12:22-24

Här skriver aposteln till de omvända hebréerna för att uppmuntra dem att vara uthålliga i sin kristna tro och visar på den stora skillnaden mellan den Judiska församlingen med dess
mosaiska lag och den Evangeliska församlingen under nåden som liknar församlingen i Himlen. Detta är att komma till Sions berg för att där ingå i en högtidsskara av alla troende runt omkring vår jord av både judar och hedningar och det är en stor glädje att få vara med i denna församling.
Kontraster mellan lagen och Evangelium


Min käre läsare. Oavsett om du är medlem i en kyrka eller inte och du är en troende så ingår du i denna högtidsskara vid Sions berg som finns överallt vartän du befinner dig på denna jord. Denna andliga församling av alla sant omvända är världsomspännande och då vi en gång har kommit till Jesus för frälsning och har lämnat vårt gamla syndfulla liv så är vi medlemmar av denna högtidsskara och kan glädjas att vi är mitt i den; om än det kan kännas ensamt ibland av att inte känna sig hemma i en jordisk, fysisk församling. Detta är den universella församlingen som sträcker sig från öster till väster; från norr till söder och om vi än är i den mörkaste källare eller om vi befinner oss på toppen av Kebnekaise så har vi denna församling med oss och då våra namn är skrivna i Himlen så kan vi känna oss trygga i att allt kommer gå väl och vi behöver inte misströsta i detta. Det är som om jag skulle ta dig virtuellt i handen och hälsa på dig för att så lyfta bägge våra händer och ge all ära till Jesus Kristus som är huvudet över denna församling av alla förstfödda från svunna tider; idag och ända intill tidens slut.

Det finns en kontrast genom hela texten som aposteln visar hebréerna i vilken han säger: “Nej”. Vad är det han säger nej till? Han säger nej till det gamla förbundet av lagen och visar dem istället på det nya förbundets Evangelium och det gör han genom att visa på skillnaden mellan Sinai berg som man kunde ta på (vers 18) och Sions berg som är av andlig natur som man inte kan ta på med händerna. Han säger det till dem för att de inte skulle återfalla i judaism likväl som till oss för att vi ska fortsätta vår vandring i nåden och inte falla in i lagens stränghet utan fortsätta vara fria i den frälsning vi har emottagit från Jesus. Därför har vi en gemenskap med dessa omvända hebréer och alla andra som blivit omvända genom den fria nåden som ingen av oss har gjort sig förtjänt av utan för alla var det en Guds gåva. Låt oss därför bli uppmuntrade av denna text att ha kommit till Sions berg och ta del av dess andliga mening för vårt personliga välbefinnande och låt oss kasta bort all eventuell lagiskhet som kan finnas hos oss och istället glädja oss över den frihet som Evangelium ger oss.

Lagen – Nåden


Det är ju detta som är den stora kontrasten. Lagens ordning gentemot nådens ordning och alla goda saker förhöjs av dess motsatser. Ljuset lyser starkare för den som har gråtit sina tårar i mörker och maten smakar så mycket bättre för den som har upplevt hunger och friheten känns så mycket ledigare för den som har upplevt bundenhet och Sion är så mycket mildare på grund av Sinai. Kontrasten mellan den fria nåden och lagen gör att nåden framträder som mer värdefull och dyrbar för den själ som har upplevt lagens stränghet.

Sinai berg var klippigt, mörkt och ödsligt och knappast hade någon människa satt sin fot där förrän Herren Gud steg ned där i sin härlighet. Det fanns inga hus eller byggnader; inte heller fanns det någon grönska eller mark som skulle passa för boskap utan möjligen var det en plats enbart för ödlor som trivs i bergstrakter. Det var utan tvekan en ogästvänlig plats där endast årstidernas alla växlingar med dess stormar och oväder hade påverkan på detta berg. Det var i allt en hård och stel plats utan mänskligt liv och just på detta berg valde Gud att komma ned med lagen och därför blev Sinai berg en symbol för vad lagen skulle bli för oss. Det har gett oss en föreställning om helighet men har inte erbjudit någon väg dit; inte heller har det gett ett ängsligt hjärta någon plats för vila och inte heller har det försett någon hungrig själ med andlig föda och därför kan det aldrig vara en plats där en församlad folkskara reser upp en stad för dem själva som ett tempel för den levande Guden. Så är det med Sinai berg och så är det med lagen.

Kontrasten till Sinai Berg är Sions berg som är den Evangeliska församlingen som är mild och lätt; fri från tvång och hårdhet och här ges en klarare insikt om de himmelska boningarna som är det slutgiltiga målet därför att här har de troende kommit till den himmelska världen och till en himmelsk gemenskap. Det var till detta Sions berg som hebréerna hade kommit och här hade de funnit vila för sina trötta själar efter den tid de levt under den mosaiska ordningen med dess föreskrifter (lagen) och nu var de befriade från dessa ceremoniella ritualer. Så är det för alla dem som kommer till Sion. De hör ett Evangelium som Gud har sänt dem genom sina tjänare och genom att de öppnar öronen och hör så blir de befriade och får vila.

Hur underbart och förlösande är det väl inte för en syndare att få “lägga bort allt som tynger och då särkilt synden”, men också andra bördor och belastningar efter att ha varit i bundenhet under många år. Ja; så till den grad att livet tycktes passera revy, men det finns en folkskara runt vår jord som kan intyga denna frihet och som vi gärna; av kärlek till vår Frälsare, delar med oss av till andra som vill höra Evangelium och vill ha en närmare inblick av vad som finns därovan då detta jordeliv är så förgängligt. Dessa frälsta själar har kommit till insikt om detta förgängliga och t.o.m. bergiga landskap som finns i vår värld, där det går så många vilsna själar som inte finner någon ro utan de bara går och går emot ett ingenmansland tills de måhända en dag får nog av denna klippiga tillvaro och dras emot en mildare tillvaro och denna tillvaro finns vid Sions berg.

Den levande Gudens stad


I församlingen har Gud sin närvaro där Han vistas och rör sig och talar till sina tjänare genom att vägleda dem så att de går på rätta vägar och inte far vilse och vi; som Guds barn ber till honom och Han hör våra böner och besvarar dem när det är rätt tid för Honom. Han förser de sina med vad de behöver i rätt tid och i rätt stund och helgar och tröstar sina barn och talar till dem genom Gudstjänsterna så att de får ett Ord på vägen för att stärka sina törstande själar och Han förbereder dem för Himlen genom att ge dem än mer omvändelse och rening och ger dem en försmak av hur det himmelska livet efter detta jordeliv kan vara och ger dem en längtan dit där de får vara med Honom evinnerligen. Gud regerar på alla områden och det finns inte den minsta yta Han inte har uppsikt över, utan Han känner till allt och är det så att någon är i nöd så sänder Han en ängel till denne person i sin församling för tröst och lättnad.

Detta är det himmelska Jerusalem och särskiljer sig från det jordiska Jerusalem därför att det är Guds andliga stad; också detta är en kontrast. (Ps 46:4)En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning.
Folkbibeln
Det är en stad av frid och frihet där dess innevånare och medlemmar är de troende i församlingen och dess Fridsfurste är Jesus Kristus. “Min frid ger jag er” säger Jesus och denna andliga frid har alla medlemmar del av och den friden kan aldrig någonsin bli funnen i något jordiskt eller världsligt utan den är av andlig natur och ges till dem som kommer till tro på Kristus. Är inte detta en underbar plats; så säg? Här samlas vi i en ömsesidig kärlek och helig gemenskap genom Evangelium och här är vi befästa av Gud själv och Hans kraft runt omkring oss genom frälsningen som är vår mur utåt och genom Jesus så fröjdar vi oss i nådens frihet och blickar framåt och uppåt, emot den eviga friheten och härligheten i Himlen. De som är medlemmar av denna församling är de som är födda på nytt av Anden och det är dessa som konverserar med Himlen därför att de är avsedda för den och därför är deras största intresse läran som kommer från ovan och inte från nedan; det himmelska och inte det jordiska.

Änglar i mångtusental

 
En annan kontrast vi kan se är att vid den tiden då Gud steg ned på Sinai så “brann det av eld”. Det dundrade och blixtrade och hela berget höljdes i rök därför att Herren hade stigit ned på berget i eld. Vilken mäktig och fruktansvärd syn det måste ha varit och då vi vet hur det ser ut när drar ihop sig till ett åskväder och när sedan det börjar blixtra och dundra av dessa krafter så kan vi åtminstone förnimma hur det kunde sett ut. Nu emellertid; har de troende kommit till en annan form av eld och det är “till änglar i mångtusental” vilka är som en eldsvägg runtomkring oss och vissa kallas serafer (brinnande) därför att de kommer och går som eldsflammor och finns med de troende överallt. De är utsända av Gud; bekräftade av Jesus; andliga och odödliga och mycket kraftfulla och gör i allt vad Gud har befallt dem att göra. (Heb 1:7)Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.
Folkbibeln
(Jes 6:3)Och den ene ropade till den andre: “Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.”
Folkbibeln

Vi; som troende har gemenskap med alla dessa och ingår i samma familj och med dessa tillber vi tillsammans vår Gud och prisar och ärar Honom för allt i våra liv. Änglarna har direktaccess till Himlen där alla änglar finns och detta är den plats dit alla Guds utvalda ska få komma till och vara med dessa för evigt. Under den tid vi vandrar härnere så är dessa himmelska varelser oss till hjälp då vi hamnar i nöd eller då fara uppstår så kommer ett antal av dessa eldsflammor som räddande änglar eftersom våra dagar ännu inte var till ända, utan det fanns mer vi skulle göra för att Guds rike skulle utbreda sig än mer på vår jord. De är också våra försvarare emot onda andemakter och kämpar i striden mot dessa, utom synhåll för våra ögon och om vi kunde se dem så skulle vi upptäcka att det finns en hel del runtomkring oss i detta nu. Men sådana ögon får vi inte förrän vi kommer till Himlen utan låt oss bara glädja oss i att de finns med när sjukdom kommer över oss eller då vi varit på resa och kanske hamnat i ingenmansland så har de guidat oss på rätt väg igen så visst finns de där; alla Guds utsända medhjälpare och det i tusental. Tusen och åter tusen så far de världen runt och utför sina uppdrag; dels för att förhärliga sin Gud och dels för de troendes välbefinnande och säkerhet.

Ni har kommit till en högtidsskara

Aposteln säger också att “ni har inte kommit till töcken och mörker” och av detta kan vi förstå att töcken och mörker är tecken för sorg och bedrövelse och vad är då kontrasten till detta tillstånd? Jo; det är glädje och den största glädjen är att få tillhöra en högtidsskara vilket också framgår i texten i det att aposteln säger: “Ni har kommit till en högtidsskara.” Detta är en glädjefest då alla de utvalda av både judar och hedningar samlas i Guds församling och dessa kommer från alla världens hörn helt enligt Guds oändliga avsikt med sitt folk som Han samlar in från de mest avlägsna platser till att bli medlemmar i Hans församling. Han känner till varenda en av dessa eftersom “Herren känner de sina” och om än de befinner sig i en fysisk kyrka eller ute i en öde öken eller ensamma framför en datorskärm så har Han dem under full uppsikt och Han samlar in dem en efter en genom Jesus Kristus till denna högtidsskara.

Det här är Guds barn från alla tider; från förr och nu och ända intill tidens slut och vilken glädje är det väl inte att delta i denna glädjefest; det är som om det vore fest varje dag; ja, en nationaldag för Guds världsomspännande nation där inga gränser finns utan där endast Hans eviga Allmakt råder och vi som deltagare tillber och prisar Honom för alla Hans mäktiga verk på vår jord, just för att Han är vår Fader och vi Hans barn. Hur underbara är väl inte alla Hans vägar när Han låter sina under ske med den mest obetydlige människa till att föra in henne i denna högtidsskara och om det var en lagbunden människa; hur mycket större blir då inte glädjen av att genom nådens Evangelium få uppleva frid och frihet för hennes betryckta själ. Mörkret blev förbytt till ljus och det töcken hon befann sig i försvann liksom i ett nu; då slöjan togs bort och hon fick se Jesus och hon fick se ljuset. (2 Kor 3:16-17)16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Folkbibeln

Skrivna i Lammets Bok

 
Det är en församling “av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen” och kan även kallas den osynliga församlingen av alla Guds barn och likväl som den existerar här på jorden så gör den det i Himlen också där de heliga från forna tider befinner sig. De som ingår i denna skara kallas de förstfödda vilka inte endast är apostlarna vilka emottog Anden som förstlingsfrukt; inte heller de först omvända bland judarna som kom till tro på Kristus utan också alla Guds barn som är födda från ovan; förenade i Kristus och som har sitt intresse i Honom. De har alla samma förmåner och värdighet och är alla Guds arvingar; de är alla de förstfödda och deras namn finns skrivna i Himlen och inte på jorden för det är inte varaktigt. Nej; dessa namn finns skrivna i Lammets Bok som är förvarad i Himlen utom räckhåll för människors nyfikna blickar och utom räckhåll för onda andar att radera den och i den boken har Gud den exakta vetskapen om de utvalda och om deras rätt till det eviga himmelska livet. Alla dessa som kommer till Sions berg har kommit till Guds församling och är då bland de förstfödda och har därför sina namn skrivna i denna Himmelska Bok. Fröjdefullt; eller hur?

En ytterligare kontrast till detta “töcken och mörker” som fanns över Sinai är att vi har kommit till “en domare som är allas Gud”. Nu kanske du; min läsare förfäras över detta och även om de som befann sig vid Sinai vid den tiden darrade så att knäna skakade så behöver inte vi göra det därför att “Gud är ljus och att inget mörker finns i honom”. Vilken kontrast det är mellan mörkrets lag och en försonande Gud! Det är Jesus som banar väg till Gud och då vi omfamnar Honom genom nåden så behöver vi inte frukta Gud så att vi skälver i hela kroppen. Varför skulle Gud komma med en fördömelse över dem Han har frikänt genom Kristus? Det är ju alldeles orimligt! Om du som jag har blivit frälsta av nåd så behöver vi inte frukta att Gud ska komma med någon bestraffning över oss så att vi skulle gå och bäva för denna mest hela dagarna. Nej; har Han en gång återlöst oss genom sin Son så är det oåterkalleligt och fastslaget. Mörkrets lag har ersatts av ljusets Evangelium och då vi har fått nytt liv genom Kristus så är det istället en förmån att ha tillträde till Domaren och vi som Hans barn fortsätter att uthålligt att löpa vårt lopp och siktar mot målet därovan för att där emotta rättfärdighetens segerkrans.

Vi har alltså inte kommit “till töcken, mörker och storm” och det stormade verkligen på Sinai vilket kan känneteckna de förfärliga förbannelser som kom av lagen, men också ett starkt tecken av Guds majestät över alla naturkrafter. En motsvarighet och kontrast till detta är “andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen”. Vilka är de? De är dessa som Jesus har “gjort fullkomliga” och det är ingenting av dem själva utan genom att Han har inplantat rättfärdighet i deras ande och därför är de också fulländade och har frid. De har utkämpat striden och de har sprungit sitt lopp och de har varit uthålliga och de har funnit vila. De är uppfyllda av en salig lycka och det lyser av Gud genom deras ögon och Hans härlighet reflekteras i deras ansikten och allt som kan liknas vi storm eller oro är totalt borta för där finns endast frid. De har nått sin lyckas hamn och stormar berör dem inte mer och du och jag har gemenskap med dessa, vartän de befinner sig. Om de befinner sig i Himlen så lever vi i hoppet att finna dem där och om de fortfarande tjänar här på jorden i Guds församling så är vi knutna till dem även här genom vår tro och Guds omsorg av alla sina barn.

Det nya förbundets medlare, Jesus

Det hördes också ett starkt basunljud från Sinai vilket gjorde det än mer ohyggligt och det var Gud som som sände ut detta starka alarm och det är sagt att detta genomträngande basunljud sändes ut om och om igen. Istället för detta öronbedövande ljud har vi kommit “till det nya förbundets medlare, Jesus” och de ljuva tonerna från stämman som säger: “Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.” Här finns det inget störande för öronen utan det är en mild röst med en underbar och inbjudande klang av Evangelium.
(Jes 42:2 -3)2 Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. 3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.
Folkbibeln
Här dundrar inga starka budskap ut liksom: “Håll er borta!” utan den heliga ömheten ropar: “Kom och var välkommen!” Gud har kommit till människan i sin egenskap av Medlare i Jesus Kristus och i Honom finns inget att ängslas över utan allt är bara av uppmuntran till att i glädje tro på Honom som Medlaren av det nya förbundet som inte tvingar utan verkar fram i människan att vilja och göra det rätta. Detta är den största välsignelse en människa någonsin kan åtnjuta och istället för ett alarmerande basunljud så hör vi den behagliga och frälsande rösten från Jesus som bjuder oss att sätta vår tillit till Hans frälsning och så bli evigt välsignad.

Ännu en kontrast är att samtidigt med basunljudet så hördes en röst som talade och folket som befann sig nedanför berget bävade och bad att de skulle få slippa höra på denna starka röst och fruktade att Gud skulle tala direkt till dem.
(2 Mose 20:19)De sade till Mose: “Tala du till oss så skall vi höra, men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö.”
Folkbibeln
Nu emellertid; har vi kommit till en annan röst och det är rösten av “det renande blodet som talar starkare än Abels blod.” Det hörs en röst från Sions berg och det är rösten som går ut till alla de oräkneliga änglarna i Guds församling; det är Herrens röst som i sin fulla majestät är väl bekant med sin “högtidsskara, en församling av förstfödda” som känner igen detta glädjefulla ljud. Det är ett ljud av Ord; av Guds Ord som talar liv, förlåtelse, försoning, glädje och en evig lycka och lyckliga kan de människor vara vars öron har öppnats till att urskilja denna himmelska röst. (Ps 89:15-16)15 Saligt är det folk som vet vad jubel är, HERRE, i ditt ansiktes ljus vandrar de. 16 I ditt namn gläder de sig alltid, genom din rättfärdighet upphöjs de.
Folkbibeln
Desto mer vi hör Guds röst; desto mer får vi höra om Himlen och dessa Ord kan vi aldrig få för mycket av och det är aldrig tröttande för örat att höra dem; inte heller plågar de någons hjärta utan vi har kommit till Sions berg och vi har blivit tvättade och vi har blivit renade i Jesu blod och därför glädjer vi oss av hela vårt hjärta för det verk Han har utfört i oss.

Den osynliga församlingen

 
Detta är vad aposteln ville förmedla till de omvända hebréerna och detta budskap går ut till alla de troende för att bli påminda om medborgarskapet i denna församling och att inte falla ifrån i någon slags lagiskhet liksom för hebréerna att inte återgå till judaism utan fortsätta att glädja sig i att vara medlemmar av denna högtidsskara från jordens alla hörn. (Luk 13:29) Och människor skall komma från öster och väster, norr och söder och ligga till bords i Guds rike.
Folkbibeln
Är du inte glad över detta? Ja; själv fröjdas jag så himmelskt mycket i min ande då jag har denna skara för mina andliga ögon; alla de som Gud har bestämt sedan Evighet till att ingå i denna osynliga församling och vi kallar den osynlig därför att i de synliga och fysiska församlingarna; om än så rena så finns det medlemmar som förvisso kallar sig bekännande kristna, men som i själva verket är hycklare eller är vilseledda angående deras andliga tillstånd. Likaså har Herren sanna troende isolerade på de mest osannolika platser som är verkligt omvända och har omfamnat nåden med hela sitt hjärta. Om du tillhör en fysisk församling och av någon underlig anledning känner dig ensam mitt i denna samling så låt dig inte förvånas över detta eftersom “många är kallade men få är utvalda”.

I Guds församling ingår alltså de som är födda från ovan och det är alla förstfödda och den förstfödda framför alla andra är Jesus Kristus och då vi blir ett med Honom blir vi de förstfödda av Gud och allt är av nåd och åter nåd. Vad har vi själva gjort för att förtjäna detta goda från Gud? Vad har du gjort? Vad har jag gjort? Inte mycket än att ha levt som de värsta syndare utan det var då Guds Ande träffade oss som vi fick del av denna urskiljande nåd av de Han har förutbestämt till denna högtidsskara och församling av förstfödda. Då Gud nu har gjort detta verk med en allt igenom svag människa; hur mycket mer är Han då inte värd att bli upphöjd över allt och alla; inte minst oss själva. Vi har kommit in i denna högtidsskara genom tro på samma sätt som Abraham sedan gammalt såg det himmelska hoppet där han kom vandrades som en främling här på jorden.

En himmelsk gemenskap i församlingen

Genom samma tro så har vi kommit till Jesus Kristus genom nåden och har så en andlig och himmelsk gemenskap med alla dessa som gått före och alla dem som lever nu. Vi vandrar i samma hopp och i samma Ande och vi lever i helighet liksom de andra och vi har att göra med samma andliga fiender och vi utstår kampen och hastar framåt till samma vila och seger, till den slutgiltiga segerglädjen. Vi dröjer inte; vi undviker lathet; vi ber om mod och vi ber om mer nåd och vi kommer ihåg att de som gått före oss kämpade väl och gav inte upp och inte heller ger vi upp. Vi; som Guds barn är arvtagare och vi har alla de förmåner som en förstfödd kan få och allt detta flödar ut från Gud till att upprätthålla gemenskapen i Sin församling där ingen någonsin ska gå förlorad utan Gud håller sin vakande hand över den och bevarar den intill tidens slut.

Då striden är hård så sänder Gud ut sina tusenden av änglar till de troendes försvar och då någon kommer på obestånd eller i ett lidande så är det nära till hands att se det som ett straff, men i själva verket så är det en prövning som kommer; antingen som ett test av tron eller ett medel för att göra Guds krigare ännu starkare för de bataljer som väntar framöver. Därför glädjer vi oss i prövningar för att Kristus ska framlysa än mer i vår svaghet och vi klagar inte över dessa utan ser de som en fostran och för att vår tro ska växa sig än starkare. Satan har inte makten över en troendes liv utan Gud håller han kedjad och vi som siktar mot slutmålet står emot alla dessa brinnande pilar eftersom vi har tusenden av brinnande serafer till vår hjälp som inte låter oss gå förlorade och räcker det inte med tusen så sänder Gud åter tusen av hela sin ängla-armé till vårt försvar och därför ska vi aldrig vackla. Himlen är oss nära i församlingen och vi har fått en försmak av de himmelska boningarna och änglarna kommunicerar med oss och Himlen och den som har öron må höra vad de har att säga till församlingen och denna ängla-musik lyssnar vi gärna till; eller hur? (Heb 1:14)Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen?
Folkbibeln
(Ps 91:11-12)11 Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. 12 De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Folkbibeln

Detta är den Evangeliska församlingen i all sin skönhet som är alldeles “sjuk av kärlek” till Jesus Kristus och detta är det frihetens Evangelium som är den totala motsatsen till lagens tvång. Apostelns budskap till hebréerna och oss andra är alldeles klart i det han har visat på hur det nya förbundet överglänser det gamla genom att det nya är mer himmelskt och det gamla hör jorden till. Påminnelser är bra för glömska människor och det är sunt att få sinnet uppfriskat på nytt, då det är så mycket annat i världen som vill dra en troende på avvägar och så komma vilse igen. Därför så gläds vi över apostelns budskap att vi har kommit till en församling av förstfödda för att också förbli där som trogna och uthålliga medlemmar och jag hoppas att du; min läsare, har fått upp ögonen för detta eller att de var öppna redan.

Född på nytt


Jag hoppas att du förstår det här nu. Om du inte kan uppfatta detta budskap om högtidsskaran som jag har försökt att framställa för dig genom denna text så är det förmodligen så att du lever av köttet och inte har blivit född på nytt av Anden. Du vill väldigt gärna ingå i denna skara, men hur skulle det gå till om inte strömmar av levande vatten har börjat flöda genom dig? I denna församling av förstfödda så är det enbart de pånyttfödda som ingår och därför måste du bli född på nytt; för hur skulle du annars kunna uppfatta denna andliga högtidsskara om du inte var född av Anden? Det är Guds Ande som gör detta verk med dig och gör dig till en ny skapelse i Kristus och då det väl har skett så är dörren öppen och du välkomnas av en ängla-röst som säger: “Kom in och var välkommen!”

Nu kanske någon tänker: “Ja; men jag är ju en troende och jag går till kyrkan varje söndag och deltar i Gudstjänsterna, men ändå känner jag mig inte fylld av Anden.” Ja; men Anden kan man inte tvinga fram utan dessa strömmar av levande vatten kommer då du lämnar det världsliga förlustelserna och lämnar de gamla syndfulla stigarna och intresserar dig för det som hör Himlen till; för du vill väl dit; eller hur? Hur blev det med omvändelsen? Var det en engångsföretelse eller fortsätter du att lägga bort din gamla människa och låter dig förnyas till sinnet i en ständig överlåtelse till din Frälsare? Det går inte att samtidigt älska världen och älska Jesus och därför måste vi lämna det världsliga både i tanke och handling genom att inte längre leva på den här världens vis för att verkligen vara ett med Jesus;
(1 Joh 2:15-17)15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.
Folkbibeln
inte så att vi lever som i en frälsningsbubbla utan att själva betydelsen av världen blir så ointressant att vi inser dess förgänglighet. Det är endast saker och ting som kommer och går, men Guds rike består för evigt och då detta blir väl förankrat i en människas själ; ja, då kommer också Andens nådeströmmar att bli uppenbarade i den människan.

Är tiden inne?


Kanske det är så att du lever i ett regelsystem och om du känner dig tillfreds med det så må det vara så, men om det är så att det har blivit till en börda som bara blir tyngre för vara dag så är tiden inne för en förlösning från detta betyngande tryck. Eller är det så att du har konstruerat dig ett eget fängelse genom en slags inlåsning av dig själv och på så sätt göra dig ointaglig för omvärlden; om det är så och du känner dig tillfreds med det så må det vara så. Om inte; så är tiden inne för en förlösning även från detta eller är det så att du har skapat sådana strikta rutiner i ditt liv och till varje pris måste hålla dig till dem och om du på något sätt skulle avvika från dessa så tror du att döden är nära.

Eller är det så att du är slav under droger och alkohol som jag själv var en gång i tiden så kan jag förnimma hur du har det och det är det närmaste helvetet man kan komma här på jorden därför att det tar livet av så många människor, men en här och en där får livet åter och det kan du också få. Vill du leva eller vill du dö? Vill du fortsätta i dessa plågor eller vill du bli fri. Jag önskar dig livet åter! Jag vill dig inget ont! Jag förmedlar endast det som Anden inger mig att förmedla och Jesus kom för att “ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna” och om Han har gett mig frihet och livet åter så kan Han göra det med dig också. Det finns inget tvingande i detta utan allt är av nåd och om du känner dig träffad av detta budskap så är det Guds Ande som berör din själ och då är förlossningen nära. “Tro på Herren Jesus så blir du frälst!”

Slutligen; då vi blivit tvättade rena genom blodet av det nya förbundets medlare; Jesus som grundligt har rengjort våra samveten och gjort oss till nya varelser så kommer vi till denna högtidsskara och församling vid Sions berg där det är fest; ja, det är en feststämning för alla Guds barn vars namn är skrivna i Himlen och denna glädje överskrider allt annat och om vi än ser bröder och systrar i den fysiska kyrkan och är glada över att träffa dessa så är glädjen ännu större av att vara en del av den världsvida församlingen av alla folkslag och med andarna och med änglarna som rör sig kring oss och har gemenskap med oss och vi med dem.

Så; kom då och låt oss kasta av oss allt som binder oss och kasta av oss våra bördor och låt oss tjäna Herren som har gett oss frihet i det Han leder oss att göra och låt oss bli fyllda till bredden av de andliga välsignelser som strömmar från ovan och låt oss se på omvärlden med andra ögon och inte längre vandra omkring som slavar under en slavdrivare utan som fria människor som har allas Domare på sin sida och inte behöver frukta något i detta livet eller i döden. Vi står därför vid Sion i djup vördnad för Gud, men samtidigt är vi uppfyllda av glädje eftersom vi står i Hans fulla närvaro tillsammans med alla de som har blivit blodköpta genom Jesus Kristus. Därför säger vi: “Herre; vad vill Du att jag ska göra?” “Här är jag, sänd mig!” “Sänd mig, använd mig, förhärliga Dig i mig och låt mig vara en förmedlare så att Ditt rike ska spridas över hela jorden!” Vi som glada återlösta och befriade lyssnar gärna till vad Han har att säga oss och utför mer än villigt det uppdrag Han har satt oss att göra och på så sätt ska Guds rike fullkomnas här på jorden såsom det är i Himlen. Att dö för Honom är liv och att leva för Honom är Himlen! Detta är frihetens Evangelium genom Jesus Kristus; vår Frälsare. Amen. / J Dahl/  Tack Johnny!  /Maria

http://www.minfrid.se/anden/en-hogtidsskara-och-forsamling-vid-sions-berg.shtml

Terror/Breivik,Bin Laden/Politik och samhälle,utan Gud

 

LÄR KÄNNA JESUS! Bli en Jesu lärjunge! Jesus tar bort ondskan

-Vad tycker vi om Breivik? Är han en ny Bin Laden? Janne Olofsson  gästbloggar om artikel i Expressen:

http://www.expressen.se/nyheter/1.2513860/professorn-stora-likheter-med-bin-ladin
Utan tvekan utnyttjas massakern i Norge för att forma politisk opinion i väst. Kan det tänkas att Breiviks handling helt enkelt borde rubriceras som vettlöst mördande och lämna politiska vinklar därhän?

Breivik ska ha skrivit ett manifesto på 1500 sidor och bloggat på högerextrema sidor på nätet.Vad är det som är kriminellt – mördande av 76 ungdomar, eller de av tidningarna utnämnda extrema bloggarna på nätet?

Här säger en norsk sociolog att Norgeextremisten Breivik är rätt lik Bin Laden.Oj, vad väntat! Det är ju precis vad han är skapad att vara. En terrorfigur ersätts av motsatsen efter ungefär 10 år av antimuslimsk opinionsbildning (Bin Laden var för kalifatet/mot väst/mot Israel och Breivik för Europa/för Israel/mot muslimer!).

Vi har haft 10 år av kampanjer mot muslimer/Al Qaeda/terrorister (clash of civilizations!) och nu kommer 10 nya år för muslimer/multikultur,multireligion, pluralism (globalisering!)? Demokrati och multikulturella samhället hör ihop, sägs det i Norge.

Efter massakern i Norge får också terrorkriget ny energi att fortsätta: ny säkerhetsteknik implanteras, polismyndigheter smälta samman i nya samarbeten (Interpol/Europol/Haagdomstolen/säkerhetssamarbeten osv) och den multikulturella programmeringen fortsätter som förut.

Söndra och härska är vad det globala samhället behöver desperat. Så här utnyttjas massakern för att göra politiska poänger och div samhällskritik rubriceras högerextremism/kriminella åsikter.

Det är ganska svårt att INTE se programmeringen om man känner till den!
– Måste barn skjutas för att demokratin och dess terrorkrig ska fortsätta?

Hur många “muslimer” har mördats i 10 år av terrorkrig?
Vad brukar detta kallas i tidningarna?

Arbeta för demokrati i Mellanöstern…humanitär intervention…

Kan det tänkas att Breivik gjorde vansinnesdåd? Kan det tänkas att terrorkriget (-en) är ett organiserat och mycket lukrativt vansinne?/Janne O

*

 /Tack Janne ! för dessa funderingar och tankar kring de avskyvärda dåden som skett i Norge, vi kan räkna med att fler sådana otäcka saker kommer att ske, trots att man tydligen arbetar “hårt”  för att sänka terrorn. Breivik kan vara en bricka i ett större spel än vi vet! Om terrorister tycker jag inte och jag vill säga att man borde skrota vartenda Tv-Spel och all annan skrot som ungdomar o äldre ser på. Skrota alla tv-program som innehåller våld, ja vet du: Skrota TV! BIO,  m m som innehåller våld.  Vi har ett sjukt samhälle i vartenda land, där allt är tillåtet! OM vi skulle leva efter vad Gud säger istället så skulle det sannerligen märkas på folket! AMEN.  /Maria

Himlen; Guds plats/ Vi vet så lite…..

 

Vi vet så lite om himmelen, om himlarna och den himmel och jord som bibeln säger ska komma- vi människor vet så lite fast vi anses så kloka. Vi läser vår bibel och ber till vår Fader och hoppas och önskar och väntar på svar…….

Gamla Testamentet om himmel
Deu 10:14  Se, HERREN, din Gud, tillhör himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt vad därpå är;

Deu 30:19  Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva,

Deu 31:28  Församlen nu till mig alla de äldste i edra stammar, så ock edra tillsyningsmän, för att jag må inför dem tala dessa ord och taga himmel och jord till vittnen mot dem.

Deu 33:28  Så fick Israel bo i trygghet, Jakobs källa vara i ro, i ett land med säd och vin, under en himmel som dryper av dagg.

1Ki 8:27  Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymma dig ju icke; huru mycket mindre då detta hus som jag har byggt!

Neh 9:6  Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.
_____

Några Verser om himmelen  ur Nya Testamentet:

Mat 5:18  Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

Act 17:24  Den Gud som har gjort världen och allt vad däri är, han som är Herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som äro gjorda med händer,
Rev 14:7  Och han sade med hög röst: “Frukten Gud och given honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbedjen honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor.

Rev 20:11  Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.

Rev 21:1  Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer.

_____

Några samlade verser ur hela bibeln

Exo 31:17  Den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen vilade han och tog sig ro.

Deu 4:26  då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att I med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit I nu gån över Jordan, för att taga det i besittning; I skolen då icke längre leva där, utan skolen förvisso förgöras.

Psa 20:6  (20:7) Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.

Psa 115:16  Himmelen är HERRENS himmel, och jorden har han givit åt människors barn.

Jer 23:24  Eller skulle någon kunna gömma sig på ett så lönnligt ställe att jag icke skulle se honom? säger HERREN. Är jag icke den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN.

Jer 33:25  Men så säger HERREN: Om mitt förbund med dag och natt icke är beståndande, och om jag icke har stadgat en fast ordning för himmel och jord,

Eze 8:3  Och han räckte ut något som var bildat såsom en hand och fattade mig vid en lock av mitt huvudhår; och en andekraft lyfte mig upp mellan himmel och jord och förde mig, i en syn från Gud, till Jerusalem, dit där man går in till den inre förgården genom den port som vetter åt norr, där varest avgudabelätet, det som hade uppväckt Guds nitälskan, hade sin plats.

___

1.Till härlighetens land igen Jag ser dig, Jesus, fara, men jag på jorden måste än En gäst och främling vara. Långt från mitt hem jag vandrar här, Mitt sällskap sorg och möda är./J O Wallin

___

Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna, Men den som tror skall finna, Löftena de stå kvar./ L Pethrus

Jesus / is Lord of all. Vår frihet finns i Jesus/Gal 5

 

Vi har vår frihet i Kristus Jesus!

Att leva i köttet och ej bära frukt:

Om detta kan du läsa i Galaterbrevet 5:16-21:
*
*
Gal 5:16  Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till.

Gal 5:17  Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen.

Gal 5:18  Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen.

Gal 5:19  Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,

Gal 5:20  avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,

Gal 5:21  missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

*

 
Men….det är ju så som så många lever idag, man lever i köttet, Allt är ju tillåtet, och man talar inte om att man måste Omvända sig från detta leverne.  VET MAN INTE:

Frihet till synd är ingen frihet eftersom den omedelbart gör oss till slavar under satan, under andra eller under våra egna onda begär. Den som är slav under synden har inte frihet att leva ett rättfärdigt liv. Den som är kristen har fått friheten att leva rättfärdigt och att ära Gud med sina handlingar och ska inte tillåta sig bli slav under synden. 

Nej, jag tror inte att man fått Ordet förklarat för sig och särskilt inte idag då  det tydligen inte predikas om att man inte kan vara den man var förut om man skall leva ett NYTT liv- tillsammans med Jesus. Det verkar som om allt är gångbart nuförtiden.    

Vända om?-   ja.  Få kunskap? JA.     /Maria

Falska religioner../ Herdar. Herren är min herde!

 

På tal om “andliga ledare”, och hur deras tjänst ser ut, hur den  borde se ut, hur den kan bli och vad Gud säger i den frågan ..så kan du läsa om det i bl a: Hesekiel

Det handlar om Israel och det handlar  också om de tider vi lever i nu…med allt kivande o bråk i församlingarna och felundervisning

Hesekiel 34.

Jer 23:1-4

1 Kor 9:24-27

Rom 8:28

Läs också:
Ps, 23

Jer 23:5-6; Joh 10:11, Heb 13:20-21, Upp 21

En god herde:
Tänker först på sin hjord
Tar hand om de svaga och sjuka
Vårdar sin hjord
Håller samman jorden
Ser till att fåren har vad de behöver

*
*


En dålig herde:
Tänker först på sig själv
Är mån om sitt eget välbefinnande
Härskar med makt och grymhet
Överger och skingrar sin hjord
Behåller det bästa för egen del

Ni är många som läser här på sidan, och det är jätteroligt!… TACK, och ni har nog, de flesta av er, mött någon av de herdarna som visas upp som exempel här….

Gud själv har det yttersta ansvaret för sin skingrade hjord och är en god herde. Vi kan alltid vända oss till Gud och be om hjälp. Han har kontrollen i allt och kan vända tragik till något gott för sitt rike! (Rom 8:28)   AMEN

/Maria

Bibeln/är den bästa boken..Förkunna med frimodighet

 

I Tidningen Dagen idag publicerades en undersökning  om hur viktigt det är att läsa bibeln och vad människan får ut av det och hur ofta man läser bibeln och hurudant intryck man tar av Guds ord. Är det viktigt att läsa bibeln varje dag?  Vad svarar du?

Ger du frågan till mig så säger jag att det är livsviktigt.   VA? Livsviktigt?

Ja det är mat- Guds Ord- den godaste maten- den finaste maten till hela kroppen och sinnet, till hjärtat- även om hjärtat gråter så stillas det av kärleken i Guds ord. Så anser jag att det är.

När jag blev frälst 1989- efter det fick jag inte mycket undervisning-  men några år efter så började jag på allvar att läsa läsa läsa läsa……
Och Gud var god och lät den helige Ande lära mig mer och mer, och  därför kom denna hemsidan till 2006. Då ville jag på allvar skriva ur bibeln. Det har fortsatt, sidan är kvar, och jag har vuxit mycket sedan  de första orden som kom till här. Ja det var när jag blev sjuk i kroppen och sittandes som bibeln visade sig vara min stora hjälp och kärleken till Guds ord min kraft och tröst.

Att bibeln är en skatt (även om människan skäller ned den med jämna mellanrum), så är det den boken jag tycker bäst om, alla andra böcker är nästan slängda. 15-20 papperskassar har slängts på “tippen” och skivor och band har åkt samma väg. Europakonferensmat vill jag inte ha och inte mat av annan sort heller.

Guds ord, min bibel, det är den käraste bok jag har, och jag samlar på fina och bra exemplar för att ha i reserv om någon behöver.(Second hand Läkarmissionen brukar ha gratis att ge) Jag tror att i tider som kommer, så kommer inte vanliga biblar att säljas i affärerna- ja det börjar redan nu att synas i hyllorna. Kanske biblar kommer att förbjudas, vad vet jag, så jag samlar, behöver du en så kontakta mig, jag har skickat till personer i Sverige...

*
*

*Mar 10:24  Men lärjungarna häpnade vid hans ord. Då tog Jesus åter till orda och sade till dem: “Ja, mina barn, huru svårt är det icke att komma in i Guds rike! *

*Luk 5:1  Då nu en gång folket, för att höra Guds ord, trängde sig inpå honom där han stod vid Gennesarets sjö,

*Luk 8:11  Så är nu detta liknelsens mening: Säden är Guds ord.

*Luk 8:21  Men han svarade och sade till dem: “Min moder och mina bröder äro dessa, som höra Guds ord och göra det.”

*Luk 11:28  Men han svarade: “Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.”

*Joh 3:34  Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått.

*Joh 8:47  Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord; och det är därför att I icke ären av Gud som I icke lyssnen därtill.

*Act 4:31  När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.
Låt oss förkunna Guds Ord med FRIMODIGHET!!!   /Maria

 

Kärlek /Kärleken från Gud till dig. Störst är kärleken

 

LÄS  1 Kor 13:1-13  Kärleken är störst av allt.
Man kan ju verkligen tänka till om ordet kärlek. Gör det du också, då du ser bibelorden här nedan, och kanske tänker du på att det finns väldigt LITE av kärlek i världen, det ser ut att finnas desto mer hat och terror i stället. Och…  GUD ÄR KÄRLEKEN….och människor vill inte ha hans kärlek….är det så? Om Gud och hans kärlek till oss handlar dessa bibelord om…

*
*
Rom 5:8  men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare.

Rom 8:39  varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 12:9  Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

Joh 5:42  men jag känner eder och vet att I icke haven Guds kärlek i eder.

Joh 13:1  Före påskhögtiden hände sig detta. Jesus visste att stunden var kommen för honom att gå bort ifrån denna världen till Fadern; och såsom han allt hittills hade älskat sina egna här i världen, så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek.

Joh 17:26  Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem.”

Rom 1:31  oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.

Rom 5:5  och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Rom 5:8  men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare.

Rom 12:9  Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

Rom 12:10  Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.

Rom 13:8  Varen ingen något skyldiga – utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen.

1Co 4:21  Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till eder med ris eller i kärlek och saktmods ande?

1Co 16:14  Låten allt hos eder ske i kärlek.

2Co 7:15  Och hans hjärta överflödar ännu mer av kärlek till eder, då han nu påminner sig allas eder lydnad, huru I villigt togen emot honom, med fruktan och bävan.

Gal 5:6  Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

_

Det finns människor som desperat söker efter kärlek. Det finns de som har kärlek i överflöd. Hjälp mig att be för alla dem som behöver GUDS kärlek i sina liv och att de  inser VAD hans kärlek är.

/Maria

Att lyda Gud / Jesus Kristus befriar

 

Det kan ta tid att lära känna Jesus.

-Gud är god, ja, sannerligen så är han det.

-Var och en av oss har områden i livet där man är drabbade av frestelser och dåliga vanor som är svåra att övervinna. Sådana svagheter måste man ta itu med, eftersom de ger satan ett fotfäste.  Såhär säger Gud:
1Jn 3:7  Kära barn, låten ingen förvilla eder. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig, likasom Han är rättfärdig.

1Jn 3:8  Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar.

1Jn 3:9  Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd förbliver i honom; han kan icke synda, eftersom han är född av Gud.

1Jn 3:10  Därav är uppenbart vilka som äro Guds barn, och vilka som äro djävulens barn, därav att var och en som icke gör vad rättfärdigt är, han är icke av Gud, ej heller den som icke älskar sin broder.

___

Detta avsnitt handlar inte om kampen mot en särskild synd, även om man för ögonblicket ser ut att sitta fast i den. Johannes talar inte om dem som ännu inte har vunnit en fullständig seger i sina liv, utan om människor som har för vana att synda och söker efter ursäkter att fortsätta med det.

För att få seger på områden där synden regerar ska man:

* söka den helige Ande och ledning i Guds ord dagligen

* Fly bort från begär och lusta, och

* söka hjälp och förbön hos troende syskon.

Vi är födda på nytt när den helige Ande lever i oss och när en helige Ande leder oss. Som nyfödd kristen har vi fått Guds förlåtelse och han accepterar oss som sina barn. Varför syndar man då?  (Många människor har ett sådant problem)

För att man kanske inte begripit att det man gör är en synd, eller att man inte förstår HUR man skall bli fri, eller man kanske inte VILL bli fri! Kanske är man så nyfödd att man inte har kunskap eller inte förstår hur allvarligt det är i Guds ögon.

Har du en synd i ditt hjärta eller kropp som du tycker att du inte kan bli av med? VISA GUD att du verkligen vill bli fri! HAN kommer att hjälpa dig då ditt hjärta gråter av ångest över att göra fel emot Gud.

-Syndanöd, det är bra det!  Sedan bör Omvändelsen komma.

-Det är inte alltid så att man blir hel och ren och fri då man blir frälst, många människor berättar om  s k frälsningsupplevelser där de  “tvingats fram till frälsning“, och då är det tyvärr så att man inte kunnat eller hunnit vända om, men alla närvarande tror det, och människan lever med en lögn, kanske i många år utan att förstå, människor får tyvärr fel undervisning i församlingarna och inte rätt hjälp! att bli fria. /Maria

Tack för den frihet jag fick.

NWO / RFID-chip K Albrecht

 

Vad som sker när det gäller  Antikrist och märket som man skall ha för att köpa och sälja, är det 666? kan man fråga sig, så har Dr Katherine Albrecht här en presentation som är nog så klar och viktig för oss alla att ta del av.
Hon är känd som  RFID-kvinnan. Hon säger att Obamas healthcare är: RFID databas.  Se videon:

VIDEO:

<iframe width=”425″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/9l_Cg4MxtCE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

CTDM: America Restoring A Heritage – Katherine Albrecht

This is the presentation done by Dr. Katherine Albrecht covering RFID and other privacy issues at the America Restoring A Heritage conference held in West Virginia in the summer of 2009 by Pastor Butch Paugh.

Dr.Katherine Albrecht comes from a Christian perspective and is now known as the RFID lady. She has a very important message- we all need to be aware that the chips are an invasion of privacy and can be scanned at a distance with a rudimentary device – they have problems! – Oppose REAL ID act.- Support libertarian candidates who will support our wishes . Obamas heathcare= RFID database. Future= no ID no pay no play . Use cash more try to downsize your cards.

Dr.Katherine Albrecht kommer från ett kristet perspektiv och är nu känd som RFID-damen. Hon har ett mycket viktigt budskap, att vi alla måste vara medvetna om att chip är ett intrång i privatlivet och kan skannas på avstånd med en rudimentär apparat – de har problem! – Motarbeta REAL ID handlingar .- Stöd frihetliga kandidater som kommer att stödja våra önskemål. Obamas Alla produkter och lösningar = RFID-databas. Framtida = ingen id ingen betalar ingen lek. Använd kontanter mer, försök trappa ner dina kort.

NWO-          När du sett den videon ovan kan du fortsätta att fördjupa dig i och lära dig vad det är för tider vi lever i och vad vi kan vänta oss! Läs vidare HÄR:
 

http://www.antichips.com/  Här kan du läsa om cancer av chip, övriga risker, och framförallt protester!  Ja jag kallar detta terror mot människor.
 

/Maria

Jesus /Var vid korset / Lead me to the Cross. Fri.

 

Lead me to the Cross

 
*Luk 14:27  Den som icke bär sitt kors och efterföljer mig, han kan icke vara min lärjunge.

*Gal 6:14  Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.
1Co 1:4  Jag tackar Gud alltid för eder skull, för den Guds nåd som har blivit eder given i Kristus Jesus,
1Co 1:5  att I haven i honom blivit rikligen begåvade i alla stycken, i fråga om allt vad tal och kunskap heter.
1Co 1:6  Så har ju ock vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos eder,
1Co 1:7  så att I icke stån tillbaka i fråga om någon nådegåva, medan I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse.
1Co 1:8  Han skall ock göra eder ståndaktiga intill änden, så att I ären ostraffliga på vår Herres, Jesu Kristi, dag.
1Co 1:9  Gud är trofast, han genom vilken I haven blivit kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.

De troende i Korinth hade fått ett löfte om frikännande från all synd när Jesus skulle komma tillbaka (se Ef 1:7-10) Det hade inte något med deras andliga gåvor (1:4) eller uppträdande att göra utan berodde enbart på vad Jesus hade uträttat genom sin död och uppståndelse (se Kol 2:15)

Gud har sagt att han vill räkna alla som lyder hans ord som fria från synd när Jesus kommer tillbaka (1 Thess 3:13); (Hebr 9:28) och Gud håller vad han lovar (1 Thess 5:24). Om du tror på Kristus är du frälst och blir frälst, och jag hoppas  verkligen att du stannar KVAR vid korsets fot och vid Jesu kärlek tills han kommer.

/Maria