Archive | maj 2014

Korsets stämpel. Den ödmjuka andens och det förkrossade hjärtat..

Foto Maria

Foto Maria

 

“Blås genom min lustgård, låt dess vällukt (kryddor, eng övers) strömma ut.” Höga V 4: 16.

NÅGRA av de kryddor, som omtalas i detta kapitel, äro alldeles enastående. Aloe var en bitter krydda, och den talar om ljuvheten i det bittra, det bittert söta med en underbart fin verkan, vilken endast den kan förstå, som prövat den. Myrra användes till att balsamera de döda, och detta talar om död från något. Det är den ljuvhet, som  förlänas hjärtat, då det dött från sin egenvilja, sitt högmod och sin synd.

Ack, vilken outsäglig skönhet en del kristna äga! Det vilar över dem en prägel av mognad och renhet. Det är korsets stämpel, som vittnar om att de ha dött från något, som en gång var stolt och starkt, men som nu för evigt är lagt vid Jesu fötter. Det är den ödmjuka andens och det förkrossade hjärtats överjordiska skönhet, det är musiken, som klingar i moll och den sötma, som frosten framkallat hos den mogna frukten.

Vällukten uppstiger ur rökelsen, då den kommit i beröring med elden. Rökelsen är det brinnande stoft, som i härliga moln höjer sig från flammornas inre. Detta förtäljer om hjärtan, vilkas sötma måhända framkallats av bedrövelsens lågor, tills moln av tacksägelse och bön fylla själens allraheligaste. Mina vänner, giva vi ut hjärtats kryddor, uppstiger deras vällukt ur våra liv!

“Själv blott ett intet, intet!
Och skull det med smärta än ske,
jag lägger mig djupt i stoftet,
att världen min Jesus må se.
Själv blott ett intet, ett intet,
men Honom ske ära och pris!
Han är ju välsignelsens källa
med strömmar från paradis.”

/Källor i öknen/

I min svaghet är jag stark….2 Kor 12:10
Text: Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.
Parallellställen:

Rom 5:3
Fil 4:12

Vi kommer att vinna en slutgiltig seger, men vägen dit är svår, mycket måste övervinnas på den vägen. Genom svårigheter växer vi.Vårt tålamod prövas dagligen. Låt oss tacka Gud i svårigheterna och bli starka och att vi får växa, låt oss möta allt med den styrka han ger oss. /Jak 1:2-4;  1 Petr 1:6-7/

Foto Maria

Foto Maria

 

Heaven or Hell. False preachers! Falska predikanter. Rick Warren m fl

 

Maria

Maria

*

March 2014 Breaking News Pastor Brian Brodersen lets False Teaching Rick Warren speak ANH Pond

*

Varning för Rick Warren, igen! han är en falsk lärare. Han lurar verkligen människor. Han predikar inte evangelium och predikar inte om att omvända sig och tro evangelium. Han  predikar inte Jesus. Varning för denne man! och för megakyrkorna med falskt flagg och underhållning!

*

BEWARE of the False Gospel

http://youtu.be/VJgpbMwVeOw

False teachers, False Preachers, and Demonic Doctrines. Don’t be fooled. The false prophets are EVERYWHERE. Anyone who gives you philosophy rather than scripture, anyone who tickles your ears and makes you feel cozy, and anyone who does not Glorify Jesus in ALL THINGS is selling you a lie.

Falska lärare, falska predikanter och demoniska doktriner, Bli inte lurad. De falska profeterna finns överallt. Den som ger dig filosofi snarare än skriften, någon som kittlar öronen på dig och gör att du känner det mysigt, och alla som inte förhärligar Jesus i allt, de säljer dig en lögn! Kontrollera allt med skriften- alltid-om du är osäker, lär dig vilka du INTE ska lyssna på. Bibelord: 1 Tim 4:1; Kolosserbrevet 2:8; Jakob 5:1; 2 Tim 3:16; Rom 3:4

imagesbibel

 

Glutenintolerans-Celiaki. De vita gifterna! Bok

Foto Maria

Foto Maria

*

Glutenintolerans – Celiaki. De vita gifterna. Gluten och mjölk. Bok släppt 2012.

Jag är sjuk i celiaki, och även mjölkproteinallergi, min tarm tar inte upp näring, m m,  m m. Det är ett hemskt lidande. Se upp så att du inte blir sjuk i dessa sjukdomar! Se video och läs bok!

VIDEO i Ämnet:

 

 

Jesus till sin tron…

Maria

Maria

Himmelen

 

1.Stor och härlig var den dagen, Då från Oljebergets topp Jesus från de sina tagen For till Fadern åter opp. Till sin tron han återvänder, Genom korset härliggjord, Med de genomstungna händer Än välsignande vår jord.

2.Han som under dödens smärta Har mot världen sträckt sin famn Nu likt Aron på sitt hjärta Bär de återlöstas namn. Hos sin Fader i det höga För de sina beder han, Och för Faderns helga öga Står han som vår frälserman.

3.Helt allena sågs han fara Till sin tron i himmelen, Men med tusen helgons skara Kommer han till oss igen. Jesus, låt din ankomst bliva Fröjdefull och ljuv för mig, Och av nåd mig värdes giva Evig frid och fröjd hos dig! / Lina Sandell

*

Jesus for till himmelen och exakt när det skedde det vet vi ej, men sången här är så fin och Lina Sandell skriver i bilder, så jag tror du kan se en del då du läser texten. Jesus hade förutsagt även  sin himmelsfärd, se: Joh 6:62; 7:33; 14:2; 28; 16:5.

Det är också sant att Jesus är i himmelen och att han lever och det är mäktigt att VETA att han kommer igen för att hämta den frälsta troende HEM till sig. Hem till himmelen!

Det är sannerligen nåd att få flytta hem en dag. Det är så stort att veta. I sången står det också om att JESUS öppnade sin famn för världen, och det är egendomligt att så många förnekar honom. Men en helgdag gör man av hans färd och man är ledig hela långa helgen. Men prisar man hans namn?

 

 

Vissna, som en skugga, visset och torrt…Korsets väg är tuff

Maria

Maria

 

Man kan känna sig vissen och torr, och jag såg på mina rosor i solen ikväll och då kom denna bilden. Jag tänkte på människor nu och förr, d v s genom alla tider har människor gått igenom svårigheter där de känt att det är svårt att gå vidare, kanske förlora mycket.

Bibelorden (det finns ju fler) berättar en historia för dig.  HUR lång eller kort tid vi har, det vet vi ej. Bara Gud vet.  Så..därför får vi verka medan tid är. Men..vad är det vi ska göra då? Jo, verka för Kristus, och få ut evangelium.

Det har påbörjats tider nu då nationer går emot varandra och där EU kommer att vara mer än en ful fisk och Vatikanen kommer att stå fram som enande bland folken. Det kommer tider då människor vissnar bort, ja stora är nationernas ord och de kommer att dra människor i fördärvet och Gud ser allt! Människor kommer att vifta med kärlekens röda färg, men det kommer att bli ännu mer blod på människors fingrar, men samveten är inte vakna. 

Det kommer att ske fasansfulla saker, men man kommer att kalla dem nödvändiga. Krigen kommer att blomstra men skörda liv och det vissna och torra och döda breder ut sig i land efter land. Den troende kommer verkligen  att få lida,  som exempel: se bara i Uppenbarelseboken 13:7:

7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Vi är snart där, allt går i en rasande fart…..

 

Ps 37:2 Ty snart klipps de av likt gräs, som gröna örter vissnar de

Ps 129:6 De skall bli som gräs på taken, som vissnar innan det vuxit upp

Ps 102:12 Mina dagar är som skuggan när den förlängs, jag vissnar som gräs.

Ps 102:5 Mitt hjärta är förtorkat, det har vissnat som gräs, ty jag glömmer att äta mitt bröd.

Ps 90:6 Om morgonen gror det och blomstrar, om aftonen vissnar det och blir torrt.

Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar

Ps 18:46 Främlingarnas mod vissnade bort, med bävan övergav de sina fästen.

Ps 1:3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

2 Sam 22:46 Främlingarnas mod vissnade bort, med bävan övergav de sina fästen.

Job 8:12 Medan den står grön och oskuren vissnar den före allt annat gräs.

Job 14:2 Likt ett blomster växer hon upp och vissnar, likt en skugga flyr hon och kan ej bestå.

Job 18:16 Hans rötter förtorkas nertill, hans grenar vissnar upptill.

Job 24:24 En kort tid är de upphöjda, sedan är de borta, de slås ner och skördas som alla, de vissnar likt axens toppar.

1 Petr 5:4

När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar.

…..Jesus är HERRE! och den som gett sitt liv åt Jesus behöver inte frukta, och kommer att bli ny i himmelen.

 Maria

Maria

 

 

 

Synd. Vad är synd? Video. Predikan.Har du bekänt din synd? Har du vänt om?

Fotot Maria

Foto  Maria

*

Synd. Det vimlar av synd- överallt! Synd är så vanligt så att man snart inte vet att det ÄR synd man håller på med. Men Gud vet ju!
Man talar inte så ofta om synd, eller gör man det? Världen är ju hur syndig som helst. Den vräker ut sin synd för alla att hämta och använda sig utav! Men man talar inte om att det är synd som man bedriver. Nej allt är bara bra! eller? Nej, det är inte bra!
VARJE synd kommer en dag att uppenbaras på samma sätt som Judas synd blev uppenbar för hela världen. /Heskiel 5/

Ditt liv kan ödeläggas lika påtagligt som Jerusalem när murarna föll.

Synden angriper oss inifrån och när Guds tid är inne blir den uppenbar för alla. Tro aldrig att synd kan döljas. Förr eller senare kommer den fram.

Video: David Wilkerson – When Preachers Do Not Preach Against Sin (Pt. 1 of 4)

Vad är synd idag: Det är idag också synd att bryta mot Guds bud, att bryta mot det som han sagt är rätt och riktigt. Våld, mord, otrohet, sexuella synder,och mycket mycket mycket mer. Har man ett samvete och lyssnar till det så bör man veta vad som är rätt och fel. Älskar man Gud så lyder man och slipper synda lika lätt som en som inte tror på Herren.

Ps 36:2 I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon.

Ps 37:38 Men syndarna går alla under, de ogudaktigas framtid blir avskuren. / Hur vill du ha din framtid?

Ps 38:19 Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. /Har du bekänt din synd? kanske är din synd att INTE tro på Gud?

Ps 51:6 Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. /Erkänn inför Gud och vänd om.

Fler bibelställen som borde läsas:

Mos 4:7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.”
1 Mos 18:20 Sedan sade HERREN: “Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.
2 Mos 32:33 Men HERREN svarade Mose: “Den som har syndat mot mig, honom skall jag utplåna ur min bok.
Ps 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland
Ps 1:5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Ps 32:5 Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.

 

Repent

 

 

 

En egendomlig sång…Ökenbrunnen. /Tacka Herren!

Foto Maria

Foto Maria

*

“Flöda, du brunn! Ja, sjungen om den.” 4 Mos 21: 17.

DETTA var en egendomlig sång och en egendomlig brunn. Israels barn hade färdats över den ofruktbara ökensanden, intet vatten fanns inom synhåll, och de försmäktade av törst. Då talade Gud till Mose och sade: “Församla folket, så vill jag giva dem vatten.” Så slogo de sig ned på sanden, togo sina stavar och borrade dem djupt i den brännheta jorden, under det att de sjöngo: “Flöda, du brunn! Ja, sjungen om den.” Och se, ett porlande ljud hördes, vattnet forsade fram, fyllde brunnen och rann ut över sanden. Under grävningen av denna ökenbrunn nådde de den dolda källådran därnere i jordens sköte. Huru skön är icke denna bild! Den talar om välsignelsens strömmar, vilka flyta genom våra liv. Genom tro och tacksägelse skola vi nå fram till dem för att få våra behov tillgodosedda i denna världens öde öken.

Huru funno Israels barn källans vatten? Det var genom att tacka och lova Gud. Där på ökensanden stämde de upp trons sång, under det att de med sina stavar grävde brunnen. Där knorrandet endast drager dom över oss, och till och med bönen törhända förfelar målet, skall lovet än i dag för oss öppna källor mitt i hedmarken. Det finns ingenting som är mera behagligt för Herren än lovprisningen. I tacksägelsen finner tron sitt högsta uttryck. Tackar du Gud såsom du borde? Tackar du Honom för de synliga välsignelserna, vilka icke stå att räkna och vågar du också tacka Honom för sorgen, som endast är förklädd välsignelse? Har du lärt dig att på förhand prisa Honom för dagar du icke sett ännu ?

“Lovsjungom Herren, vår förlossare och Gud!
Från våra hjärtan stige våra läppars ljud
till Herren, som oss hjälper i all nöd!
Han är vår klippa och vårt stöd i liv och död:
Högtlovad vare Herren!”

av Mrs. Chas. E. Cowman.

*

Det är märkligt med sorgen, som gör så ont, och med välsignelsen som gör så gott. Herren vet exakt vad han gör, men många tvivlar på det, så har jag också så många gånger gjort. Men man lär sig att lita på Gud hur svårt det än kan tyckas vara! Håll ut, stå fast! Gud är god!

 

Ord i veckan i människors munnar./ Videos Min Herre, Min Jesus

 

Foto Maria

Foto Maria

 

*

Ord i veckan i människors munnar:

Målgång
Prognoser
Deltagande
Röst
Delaktiga
Rättigheter
Styre
Nationalism
Fascism
Nazism
Kontinent
Demokrati
Öde
Kaos
Segrare
Välstånd
Framtid
_______

Mina ord i veckan blir som vanligt: Min Herre, Jesus, jag älskar dig. Världen ser ut som den gör och om det talar bibeln. Jag kan läsa vad som pågår och jag längtar efter Jesus och får allt av honom. Han är hela min värld. Man kommer snart att ropa efter en frälsare som kan ta hand om världen i dess trångmål, men det blir en falsk Messias. Då är tiden kort att läsa sitt hjärta och se vad man egentligen förstår om tro.
Min Jesus är min Kung, och sedan må det finnas hur många andra kungar som helst på jorden……
“Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom”. Ps 103:11

*

Lord, Keep My Heart- sung by Howard Higashi

Lord, keep my heart always true to You,
Never backsliding, always viewing You,
A heart that is pure that sees only You,
A heart that loves You and treasures only You.

Your love constrains me to give my all to You.
Lord, I can’t help it; my heart is drawn to You.
Oh what a privilege! I give myself to You!
I love You, Lord, dearest Lord.
I love You! I just love You!

*

Lord, how long

 

 

*

 

Vänd inte Guds löften ryggen. NU är det tid att ta emot Jesus!

 

liljekonvalj2

Vänder man löftena ryggen? Gud har lovat oss en viloplats.
Hebr 4:1-16

Några av de judekristna som detta brev skrevs till var säkert nära att lämna den utlovade vilan i Kristus precis som folket på Moses tid hade vänt löfteslandet ryggen. I båda fallen gällde att ögonblickets svårigheter fick väga tyngre än Guds löfte. Man slutade helt enkelt plötsligt att tro att Gud kunde stå för sina löften. Den dagen vi börjar tro mer på våra egna ansträngningar än på Kristus är vi också i farozonen att vända löftena ryggen. Våra egna ansträngningar räcker aldrig. Det är bara Jesus som kan föra oss ända fram. På Mose tid hade man problem och idag har man problem: man känner till Jesus men man känner honom inte personligen. NU är alltid den rätta tidpunkten att när det gäller att tro på Kristus och gå in i hans vila och få frid med Gud. Om jag hade sett på alla mina svårigheter och inte sett på Jesus och hans nåd hade jag inte haft någon tro som helst kvar, då hade jag aldrig fått veta hur ljuvlig Jesus är och hur han kan bära i och genom allt.

En sabbatsvila för Guds folk
1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila. 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.

12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Jesus är den fullkomlige översteprästen
14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Ps 95:11.

1 Mos 2:2.

 Ps 95:8.

I den stille, klare morgen / Se, Han kommer, Jesus kommer

 

 

 

EU-val. GMO VIDEO. . Monsanto, EU/USA. Världsledare, EN RÖST

 

Bild Maria

Bild Maria

Skall DU Rösta i EU-valet? Tillräcklig info? Många frågor? Hur ska man veta att allt kommer att gå rätt till då det handlar om profit och om dödlig majs som hotar insekter m m.

Se denna video och förstå vad Monsanto och GMO är för något. Med frihandelsavtal kommer vi att få hormonstinna biffar, klordoppade kycklingar, och GMO-grödor som förstör oss. Det finns många som varnar för detta, men så få lyssnar på fakta- man vill inte ta till sig sanningar.
Det har gjorts väldigt många djurförsök på GMO och videon visar dig vad det handlar om. Vidare får man tänka efter om Sverige är Sverige hädanefter då vi går in i något som vi inte borde.
Du får också se en artikel här nedan om GMO och vad man protesterar emot i andra delar av världen: GMO. Genmodifierade grödor. Vilka hemska ord. Man kan läsa om i bibelns uppenbarelsebok om handel, allianser, m m.Världen litar mer på pengar, MAKT och nöjen än på Guds ledarskap. Man öppnar också upp för EN VÄRLDSLEDARE. Jag läste i en tidning vad ett parti sagt:  Det är bra att att EU kan TALA MED EN RÖST. Om detta står det i Uppenbarelseboken (en mun) 13:5.

The most wanted documentary about GMO Foods Monsanto

http://youtu.be/8maS4wK579Q

Seeds of Death: Unveiling The Lies of GMO’s – Full Movie

*

OBS! En svensk som yttrat sig är Rune Lanestrand som skriver följande:
“I morgon, onsdagen den den 24 maj visar folk runt om i världen sin avsky för GMO-grödor och genmanipulerade livsmedel. Inte minst i USA och i andra länder där man använder mycket genmanipulerade produkter.
Lägg märke till att det är många demonstrationer i USA och i särskilt i Californien där Monsantos majs som dödar insekter nästan har utrotat alla bin och bl a hotar världens störst arealer för mandelodling som ligger i den delstaten.
Många talare kommer säkert också att ta upp de pågående förhandlingarn mellan EU och USA som kommer att ge Monsanton makt att t o m stämma regeringar om man man försöker hindra importen av GMO-produkter från USA.
I Sverige ordnas det demonstrationer på fem platser. I Molkom, Malmö, Göteborgs, Falkenberg och Stockholm. Här en förteckning över alla de platser det ordnas demonstrationer mot GMO i denna världsvida folkliga manifestation”.

http://www.march-against-monsanto.com/p/blog-page_5.html
Rune Lanestrand

*

 

Ett ankare i stormen. DW länk. HOPPET I JESUS, bibelord

 

Foto Maria

Foto Maria

*

AN ANCHOR IN THE STORM/ Ett ankare i stormen /  HOPP

I denna länk http://sermons.worldchallenge.org/en/node/27747?src=devo-email  kan du läsa om ankaret i stormen: Jesus och hoppet vi har i honom och frälsningen. Bibelorden är följande, ur Hebréerbrevet:

Hebr 6: 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

Hebr 6:19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Hebr 6: 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

Hebr 6:18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger.

Hebr 10:35-36 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

*

Det handlar alltså inte om det hoppet om att allt ska bli bra och fredligt m m, som människor i gemen har i denna onda och förstörda värld, utan det handlar om den Jesus som de frälsta vänder sig till. Vänder du dig till Jesus i allt? Litar du på bibelordet? Sprider du hans ord?

 

Har DU målet i sikte? Video: D W. Är ditt mål himmelen?/Vakna…

Korsets väg

 

David Wilkerson………WAKE UP CHURCH!!!

Har DU målet i sikte? En ständigt aktuell fråga.
Det är många troende som läser denna sidan och det finns de som inte är troende som läser här, och inte vet vilket mål jag menar när jag tar fram de här bibelverserna.
Vi som är troende vill löpa mot målet, springa eller krypa spelar nästan ingen roll, bara vi kommer fram!!   -Låt oss leva rent, Låt oss vara NÄRA Gud!

Våra hjärtan har talat, nej, Gud har talat i våra hjärtan och gett oss av sin kärlek och den och HAN har förändrat oss i grunden! Halleluja! Guds kallelse till himmelen ligger i våra hjärtan, tänk, han har kallat oss, vi är hans barn och en gång ska vi komma hem till himmelen. Därför att Gud har tagit vår hjärtan i besittning och förändrat våra liv så löper vi loppet i kärlek och i tro och i längtan.

Repent

1 Kor 9:26 Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften.

Fil 3:12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.

Fil 3:14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.

Kol 1:29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

1 Tim 1:6 Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat.

Hebr 11:40 Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet.

1 Petr 1:9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

1Joh 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

1Joh 4:12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

1Joh 4:17 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen.