Archive | december 2008

Terror. /Frihet

 
 

 
 På många håll i världen är det inte alls lätt att vara en kristen. Så var det förr och så är det nu. Paulus skriver i sina brev i bibeln vad en kristen kommer att få utstå.Men den kristne ger inte upp, utan följer Jesus och Guds ord.

*Vi är trogna Herren, vare sig andra hedrar oss eller föraktar oss, vare sig de kritiserar oss eller rekommenderar oss.Vi är ärliga, men blir kallade lögnare. Världen struntar i oss, men Gud känner oss. Vi lever i dödens närhet men är fortfarande vid liv.Vi har blivit skadade, men har räddats från döden.Vi är bedrövade, men samtidigt har vi vår glädje i Herren.Vi är fattiga, men vi ger rika andliga gåvor till andra.Vi äger ingenting, och ändå njuter vi av allt.** 2 Kor 6:8-10

I Sverige har inte förföljelsen börjat mot de kristna ännu, inte så som i andra länder.

Men…den kommer. Då kostar det på att följa Jesus.I Sverige får man tycka o tänka NÄSTAN som man vill….men inte så länge till. Det kommer andra och bistra tider för detta landet och för världen.Vi går mot en världsregering och mot en världsvaluta och mot Antikrists uppdykande.Vi lever i en högst orolig tid.

/Maria

 

Att gråta äkta tårar. /Får ej vittna…

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder.

Av de 23 miljoner innevånarna är kanske 0,3 procent kristna. 84 procent är sunnimuslimer och 15 procent shiamuslimer.Talibanerna har infört en stark islamisering av landet.

Att vittna öppet om kristen tro är förbjudet. Att lämna islam kan betyda döden. Men Talibanerna diskriminerar även Shi´a-muslimer och utövar våld mot afghaner som inte på etttillräckligt bra sätt följer deras tolkningar av Sharia-lagennär det gäller klädesdräkt och tillbedjan. 8 januari 2001 tillkännagav talibanledaren Mullah Mohammed Omar att alla afghaner som går över till kristendomen eller judendomen kommer att avrättas.

Eftersom alla förväntas vara muslimer så gäller detta hotet också alla kristna som lever i hemlighet i Afghanistan. Se mer om Afghanistan här.

Fem afghanska män, som alla hade konverterat till kristendomen,har i olika händelser blivit dräpta nära gränsen i östra delen  av landet sommaren 2004. Alla fem blev knivhuggna till döds eller  ihjälslagna av taliban-anhängare som anklagade dem för att ha lämnat islam och spridit kristendomen i sin omgivning. Den förste som blev dräpt var Mullah Assad Ullah. Hans strupe blev knivskuren  av en grupp talibaner för att han enligt uppgift var involverad i omvändelser av muslimer till kristen tro. Den 7 augusti blev mordet på Naveed ul-Rehman bekräftat. Hans döda kropp blev funnen utanför hans bil ett stycke från marknadsplatsen där Ullah blev dräpt.

Ingenting rapporterades stulet från hans bil. Inga spår finns som  kan avslöja mördarna. Under juli månad blev tre afghanska kristna mördade i händelser som ägde rum 15, 23 och 28 juli. Alla efterlämnade hustrur och fyra av de dräpta hade också flera barn.

Åtminstone 33 utländska hjälparbetare har dödats av talibanerna de senaste 18 månaderna. (Compass Direct 040910)

Polis i Afghanistan har gripit en man som anklagas för att ha  övergått från islam till kristendomen. Om han vägrar att återgå  till islam kan han drabbas av en dödsdom. Expressen 060319.

Domstol avgör afghansk kristens öde. Afghanistans regering säger att  det är domstolens sak att avgöra en afghansk kristens öde. Flera västländer har uttryckt sin oro för att mannen ska dömas till dödenför att ha avfallit från islam. Dagens Nyheter 060322./ Detta skrevs 2006 men i år 2008 har vi hört o sett ännu fler som blivit drastiskt avrättade….. Läs o häpna…  Hämtat från http://www.tidenstecken.se

 

Vittnesbörd/ Han blev en kristen

 

 j284.jpg

Vittnesbörd av den nu evangeliske bibelläraren T A McMahon

 

Jag var en romersk katolik för mer än 30 år. Jag blev en katolik genom barndopet. Det barndopet tog bort min synd och ledde mig på vägen till himlen. Några år senare, när jag begick en förskräcklig synd, blev jag dömd till helvetet för den. Då kom sakramenten till  min hjälp. Bikten hjälpte mig tillbaks till stegen till himlen.

Nattvarden hjälpte mig att klättra uppför den, men varje gång jag syndade ordentligt så ramlade jag ner igen, på väg mot helvetet.

Avlösning från prästen bröt mitt fall och liturgin fick mig att  stiga uppåt igen. Mitt liv var neråt, uppåt, neråt, uppåt, neråt, uppåt. Så tacksam som jag var för avlösningen, så visste jag  fortfarande att jag personligen måste betala för mina synder, antingen här på jorden eller i skärselden för att kunna komma till himlen. Hur länge skulle jag behöva lida för att kunna bli renad från alla mina synder? Ingen kunde säga mig det.

Skulle jag klara det till himlen? Så, ja – om…om jag inte dog med  en allvarlig synd i min själ. Men ingen kunde försäkra mig om det.

Inte ens påven Johannes Paulus II. Även för honom, den så kallade Kristi ställföreträdaren, Guds chefsrepresentant på jorden, skulle att tänka så vara på gränsen till en allvarlig synd. I alla fall, som en hängiven katolik gjorde jag allt som var i favör för mina odds. Mässor, bekännelser, nattvard, radband, novenas (en bön eller andakt som hålles i nio på varandra följande dagar.

Den brukas som uthållig bön för en särskild angelägenhet, ibland under påkallan av ett helgons förbön), korsväg (en andaktsform med 14 stationer som skildrar Kristi väg från det han blev dömd till  gravläggningen), eukaristisk fasta (man skall avhålla sig från att äta och dricka den sista timmen för mottagandet av nattvarden),skapular (en del av vissa munkars och nunnors ordensdräkt), medaljer (små invigda metallskivor som är präglade med en bild av Kristus eller ett helgon), heligt vatten, rökelse, nådeshandlinga,lidanden, vädjanden till Maria, bön för hjälp från de heliga och så vidare.

Mitt hopp var i Kyrkan, dess sakrament och ritualer. Men det var inte alls något hopp, det var slaveri till en människotillverkad religion.

(T A McMahon pekar i sitt vittnesbörd på två bibelord som hjälpt honom med det som den Katolska kyrkan inte kunde ge honom:)

Ef.2:8-9 Folkbibeln “Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte  av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.”

Rom. 4:4 Folkbibeln “Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat.”

(Översatt från The Berean Call, 1998)

Guds folk /Kärlek

  000200bf.gif

Tror du på Bibelordet du läser…?Är den kristna kärleken en känsla eller ett VAL?

Jag vill säga att den är ett val.

Bibelordet säger:

*Den som säger att han vandrar i ljuset men hatar sin kristne bror, han är fortfarande kvar i mörkret. Men den som älskar sin kristne bror, *vandrar i ljuset* och kan se hur han går och behöver inte snubbla i mörkret och falla i synd.

Den som hatar sin kristne bror vandrar däremot omkring i andligt mörker och vet inte vart han går, för mörkret har förblindat honom så att han inte kan se vägen.* 1 Joh 2:9-11

Många kristna säger att de älskar alla och vill alla väl,det är ju inte sant, för det finns de bland de kristna som verkligen inte beter sig bra. Johannes som skriver detta brev vill peka på vår GRUNDINSTÄLLNING till människor.

Ser vi på människor som att de är i vägen, att de hotar vår egen position, eller till och med som fiender? MEN vi kan medvetet välja att engagera oss för våra medmänniskors välbefinnande och behandla dem med respekt, vare sig vi hyser medkänsla eller ej.

OM VI VÄLJER ATT ÄLSKA, Kommer Gud att ge oss den styrka vi behöver och VISA hur vi ska uttrycka kärleken i Praktisk handling. Gör så.

…Men den som fortsätter att göra Guds vilja ska leva i evighet…./1 Joh 2:17

Vidare: Nu kan vi alltså säga vem som är ett Guds barn och vem som tillhör Satan. Den som lever ett liv i synden och inte älskar sin bror visar att han inte tillhör Guds familj, för det budskap som vi har hört från början är att vi ska älska varandra…/1 Joh 3:10…           Gud är kärlek.

 fleurs_2294.gif

This entry was posted on 27 december 2008, in Okategoriserade. Leave a comment

Att vittna om Jesus /Liv.

  klarhet.jpg

Den där frågan om man vågar följa Jesus.. står ju kvar.

För det är ju så att om man aldrig fått frågan så kan man inte svara.Svara kan man göra ifall man får evangelium presenterat för sig.

Har DU fått evangelium presenterat för dig?

Jag fick det.. för cirka 20 år sedan,ganska sent i livet, och jag kan aldrig sluta tacka för att jag fick veta att Jesus lever, och att det finns nytt liv att få.

Därför måste alla vi som har denna nyheten att berätta gå ut och vara ivriga att ge den vidare.

Därför måste vi veta om att det är nödvändigt att gå vidare och inte ge upp.

Leva i förväntan! Jesus kommer snart! Ja han kommer snart.

MEN till dess måste vi gå vidare och berätta om att det finns ett möte att få med honom som dött för oss alla.

************

“Eftersom en så total utplåning väntar vår jord, måste vi leva heligt och gudfruktigt. Ni bör se fram emot den dagen med förväntan och göra ert för att påskynda den. Gud ska låta himlarna brinna upp och himlakropparna smälta och försvinna i flammor.

Men istället för det gamla har han lovat oss nya himlar och en ny jord, där det bara kommer att finnas det som är gott.” 2 Petrus brev 3:11-13

Vågar du följa Jesus?

En ny himmel och en ny jord.

 
 

Evigt rike.

“Vi ska ärva ett evigt rike som aldrig kan förstöras eller blekna bort och det väntar på oss i himlen, utom räckhåll för all förstörelse. Och Gud ska genom sin mäktiga kraft se till att ni tryggt och säkert kommer dit och kan ta emot hans frälsning, eftersom ni ju tror på honom. Den ska bli er vid tidens slut.Gläd er därför och jubla! En underbar glädje ligger framför oss, även om vi för en tid kan få det svårt här nere.”

Om detta kan du läsa i 1 Petrus brev 1:4-6

Visst längtar vi till himlen?  /En ny himmel/och till ett evigt rike som aldrig kan förstöras. Ja det kommer att bli så en gång. För bibelns ord, Guds ord är sanna.

Allt vi har här på jorden kommer att blekna bort och försvinna.

Det är bara Guds vilja, hans ord och arbetet för honom som består.

Låt oss koncentrera oss på det nya och eviga livet i KRISTUS.

******

Gudomen:

I detta brev kan du också läsa om Gudomen: 1 Petr 1:2

“Kära vänner, Gud vår Far utvalde er för länge sedan och visste att ni skulle bli hans barn. Och den helige Ande har varit verksam i er så att ni lyder Jesus Kristus, som har renat er med sitt blod. Jag ber att Gud ska ge er all den nåd och frid som ni behöver.

Versen säger alltså:

Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den helige Ande. Alla tre samverkar för att förverkliga vår frälsning.

Fadern valde oss innan vi valde honom (Ef 1:4). Sonen dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom 5:6-19)

Den helige Ande är verksam i våra liv för att förverkliga syftet med frälsningen och avskilja oss för uppgiften att behaga Gud.

Detta med Gudom och treenigheten är något som så många har så svårt för. Men i t ex detta bibelord kan du se vad det står.  …

Tro /Han är min herde

 

pinkrose.gif

Herren är min herde och mig skall inte fattas…Ps 23 i Psaltaren.

Ja vi får verkligen erfara att det är han..vår herde, vår klippa, till honom får vi gå med allt.

Gud är mäktig och samtidigt god, han är evig och ständigt närvarande.Gud har omsorg om alla och särskilt de svaga..

I vår bönestund här hemma idag  har vi gråtit av glädje. Varför? Jo för att de enda ord jag egentligen kunde få fram, de var:

Jag vill bara Prisa dig Herre! Jag vill bara Tacka dig Herre!

Å jag älskar dig!

Jaha vad var det för bön då?…Jo det var en bön från våra tacksamma hjärtan, för att han lyssnar och för att han ger oss möjlighet att rätta till våra tankar, då de går fel.

Å jag vill bara tacka honom och prisa honom för den här dagen och kvällen som var!

Nu är det morgon snart och jag är så förundrad över att han lägger ner så mycket av sin klokhet i oss människor, och att leder oss så som han vill , och att vi kan ta emot.

Om Vi Verkligen vill höra vad den helige Ande vill säga oss, då hör vi, då förstår vi.Den människa är starkast som litar på Gud.

Jag vill beskriva Gud för DIG, jag vill beskriva Jesus för DIG, jag vill tala om hur viktigt det är att ha en tro som bär DIG.

Om vi har förtroende för honom lyssnar vi när han talar till oss. Då kan vi också få det TÅLAMOD som behövs för att VÄNTA på att hans LÖFTEN till oss ska UPPFYLLAS.

Därför lär jag mig tålamod, för det har han bett mig….

Halleluja! Jesus lever sannerligen.

Livet i Kristus/ Jesus är Gud

 

 image3c.gif

Det fordras egenskaper av dem som vill bli ledare, och det fordras egenskaper av den som vill vara Jesu efterföljare.

Det är en träning i att eftersträva de egenskaper som Gud vill ha hos oss.Att bli mer och mer lik Jesus, är vad vi ska sträva efter.

I brevet till Timotheus talar Paulus om att akta sig för villolärare, (1:3-11), Paulus talar om att hålla fast i tron på Kristus (1:12-20).

Paulus understryker också bönens betydelse (2:1-7).m m. Brevet har mycket att lära.

Och vi kan alla lära av brevet då vi går ut för att arbeta för Gud.Vem är Gud….

Paulus skriver i Hebreerbrevet 1:1-3  Käre bröder, sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu på det yttersta av denna tid,talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makt ord bär allt, har han- sedan han hade utfört en rening från synderna- satt sig på Majestätets högra sida i höjden.”

Jesus är inte bara Guds talesman utan dessutom Gud själv, samme Gud som talade på Gamla testamentets tid. Han är evig och han var verksam tillsammans med Fadern vid världens skapelse (Joh 1:3;Kol 1:16). Han är den fullständiga uppenbarelsen av Gud. Du kan inte få en bättre bild av Gud än att betrakta Jesus Kristus. Han förkroppsligar Gud på ett fullkomligt sätt.

Gudaktighetens hemlighet: Erkänt stor är  gudaktighetens hemlighet: “Han är den som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningar, trodd i världen, upptagen i härligheten.”/1 Tim 3:16

 

 

 

Kristus Jesus / Min Herre..

 jesus_picofhisfacebesidecrosses.jpg

Idag är det onsdag den 24 december 2008.De flesta firar “julafton”, Jesu födelse.Vet man med SÄKERHET att Jesus är född då?Troligtvis är han inte född den dagen! Se artiklar under: Sanningen om jul……Men alla firar inte Jesus..Jag skulle vilja säga: Med Jesus i Hjärtat….

“Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja över dem som bo i dödskuggans land skall ett ljus skina klart.

Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädjes underskördetiden, såsom man fröjdar sig…”

Jesus är: “Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.”Jes 9:2-7

I en tid av totalt mörker lovar Gud att sända ett ljus som skall lysa över alla i dödsskuggornas land.

Detta ljus är både en underbar rådgivare och en mäktig Gud. Detta hoppets budskap uppfylldes genom Kristi födelse och grundandet av hans evighetsrike.

Han kom för att BEFRIA ALLA människor från slaveriet under synden. Detta barn som skall bli folkets räddare och befriare är MESSIAS,

Jesus.

Matteus citerar detta avsnitt när han beskriver det uppdrag Jesus  fått (Matt 4:15-16). Sebulon och Naftali representerar här hela nordriket, Israel.(Jes 9:1)

Det var i dessa trakter Jesus växte upp och verkade.

Jesus är Herre!

Aposteln Johannes kallar också Jesus för “ljuset”. Själv kallar sig Jesus “världens ljus”. (Joh 8:12)

Ja han är det ljus som världen behöver, nu och i evig tid.

Det är mörkt därute i världen…se på Jesus, och kom till honom och få evigt liv och evig frid.

“De ska återvända till Israels land från Assyrien, Övre och Nedre Egypten, Etiopien, Elam, Babylonien, Hamat, och länderna, utmed kusterna.(Den då kända världen).Jes 11:12: *För folken ska han resa ett banér att samlas omkring. Han ska samla de förskingrade israeliterna från jordens alla ändar.* En dag kommer Kristus att komma tillbaka och han kommer för att regera över hela jorden. /.

/Se f ö kategori om just julen!

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                

                                                                                                                 

 

 

 

Förföljelse av de kristna /Kina

 

  frihet.jpg  för dem… ..

Förföljelse drabbar nu även Kinas godkända TSPM-kyrka

PÅ MORGONEN den 17 december 2008 kom poliser tillsammans med nästan ett tusen oidentifierade personer, ledda av regeringstjänstemän från Yancheng i Jiangsuprovinsen och rev ned Chengnan kyrka i Tinghudistriktet. Rivningen av denna registrerade kyrka kom mindre än 24 timmar efter det att kyrkan vunnit en rättegång för att skydda sin byggnad mot samma personer som attackerade den. Mobben tog med sig egendom som tillhör kyrkan och misshandlade mer än 10 kristna. Kontakter rapporterar att förstörelsen var ett resultat av att regeringstjänstemän och mäktiga affärsmän samverkar för att tillskansa sig kyrkans eftertraktade  egendom med våld.

CHENGNANKYRKANS PASTOR Ding Jianling säger att han är mycket bedrövad över att kyrkan har förstörts och att bröderna blev slagna.

Pastor Ding har lämnat denna uppmaning: “Var god och be för oss. Vi hoppas att myndigheterna kommer att ångra sig för vad de har gjort och må de vara förlåtna. I fullt dagsljus ockuperade de vår egendom med våld och bröt mot lagen medvetet. Regeringen måste ge oss en förklaring till detta.”

CHINA AID (CAA) anser att detta är en allvarlig händelse av religiös förföljelse. Detta är ett talande fall som exponerar regeringens förföljelse mot en Tre-Self Patriotic Movement (TSPM) kyrka, trots det faktum att TSPM-kyrkor är registrerade och godkända av regeringen.

Tvångsrivning av juridiskt registrerade kyrkor verkar vara en ny utveckling under senare år där korrupta myndigheter och statliga fastighetsutvecklare konspirerar tillsammans för enorma ekonomiska vinster på bekostnad av mindre gynnade sociala grupper och religionsfrihet.

BOB FU, ledare för China Aid säger: “Den centrala regeringen har vid många tillfällen uppgivit, både i Kina och utomlands, att kyrkor som registrerats kommer att få rättsligt skydd av regeringen. Hur regeringen hanterar händelsen i Yancheng kommer att vara en prövosten för att pröva giltigheten av deras påstående om religionsfrihet och rättssäkerhet i Kina.

China Aid fortsätter att arbeta för alla kristna i Kina som förföljs för sin tro.”

R E F L E K T I O N Förföljelsen i Kina mot kristna har trappats upp efter OS i Peking.

Husförsamlingskyrkan är de kristna oregistrerade som förföljs mer än någonsin.

Nu förföljs också den egna registrerade TSPM-kyrkan. Skälet är uppenbarligen ekonomiska.

Den totalitära staten Kina har inga gränser för utnyttjandet av människor på alla plan i det kinesiska samhället. Må kärlekens omsorg också i bön omsluta alla 1.395.500.000 invånare i Kina.

KÄLLA China Aid: Registered Church in Jiangsu Province Demolished, Christians Beaten  /  Mission XP /Maria
 

Himlen; Guds plats

 

1w15.gif

Jag tror inte att vi blir besvikna en gång då vi som troende kommer till Guds nya stad.

Uppenbarelseboken sista syn är en fantastisk beskrivning av den nya staden, och det är vårt nya hem.

Hur vi än funderar och tänker oss att den ser ut, så tror jag inte att någon ens kan föreställa sig hur det blir.

En plats har gjorts i ordning för oss, där vi inte har några fysiska begränsningar och där underbara upplevelser väntar.

Ja det står i Bibeln att staden skall vara fylld av Guds härlighet, och bara i vakna drömmar kan vi kanske tänka oss hur det skall bli.

I den nya staden finns inget tempel, för Gud kommer att äras och upphöjas och prisas dagen lång överallt där vi är. Inget kan hindra vår gemenskap med honom.

Längtar du dit?

Är du frälst så tror jag att du vill arbeta klart med att vittna och arbeta för Gud här nere först, för det finns en skörd att hämta här på jorden. Det finns oerhört mycket kvar att göra och många många många skall väl följa med Dig till himmelen en dag?

Upp 21:10..och framåt.

Guds folk /Vågar du?

 

jesus_shepherdwithstaff_bestwonderfulpic.jpg

Vågar du följa Jesus?

Det står i Joh Upp 21:7-8:

“Den som segrar ska få alla dessa välsignelser, jag ska vara hans Gud och han ska vara min son.

Men de fega, som förnekar mig och som är otrogna mot mig, förrädarna och mördarna, de som lever i omoral och de som står i kontakt med onda andar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats blir i sjön som brinner av eld och svavel. Det blir den andra döden.”

(Ja jag har tagit med detta bibelställe förut..men….jag tycker detta är så viktigt.)

“De fega” är inte de som är svaga i tron eller ibland drabbas av tvivel, utan de som vänder sig bort från Gud och inte längre törs följa honom.

De har inte mod nog att våga stå upp för Kristus och är inte ödmjuka nog att acceptera hans auktoritet över sina liv.

Gud jämställer dem med mördare, lögnare, avgudadyrkare, med omoraliska och korrumperade människor och med dem som utövar svart magi. Det finns många sådana människor som lever sitt liv i mörker….

“Segrare” är alla de som håller ut till slutet utan att förneka Kristus (Mark 13:13). De kommer att få del av alla de väslignelser Gud har lovat.

1. Att äta från livets träd. 2. Att undkomma eldsjön. 3. Att få ett nytt namn. 4. Att få makt över folken. 5.Att få sitt namn i livets bok.

6. Att bli pelare i Guds andliga tempel. 7. Att sitta bredvid Kristus på hans tron. Alla som uthärdar ondskans prövningar och förblir trogna tillhör dem som Gud kommer att belöna.

Vågar DU följa Jesus?

This entry was posted on 22 december 2008, in Okategoriserade. 2 Comments