Archive | juni 2008

Om Jesu återkomst

Ja, Jesus kommer en dag tillbaka. Då kommer Alla människor att få se honom på skyarna. Det kommer en dag då alla som tvivlat och vägrat tro, får se att den troende talat sanning.

 

En del människor blir frälsta genom att se en film, kanske du hör till den kategorin, eller de blir frälsta på något annat sätt, sätten är många och själv blev jag frälst genom en telefonlur.

Himmelen är evig, Gud är evig, och Messias är vår frälsare och Gud.

Filmens bibelord (Jes 40:28, 29) lyder: “Förstår ni ännu inte att den evige Guden, han som har skapat hela jorden, aldrig blir trött och svag? Ingen kan utforska hans förstånd.”

och vers 29: “Han ger ny kraft åt de trötta och ny styrka åt de svaga.”

Herren ska sörja för sitt folk.

 

Profetiska budskap

Profetiska ordet i SVT

Det profetiska ordet och budskapet om
att Jesus snart kommer tillbaka, gick
i maj månad ut till svenska folket genom
Sveriges Television.
Programmet tog upp klimatförändringarna
och en av de intervjuade var Holger Nilsson.
Programmet sändes första gången den 19 maj
och sedan i repriser. För den som missade
programmet och är intresserad av vad som sades
i detta, ger vi här en bild av det.
Intervjun var gjord på Vita bergen i
Stockholm. Anna Lindman Barsk var den som
ställde frågorna och vi återger här
huvudinnehållet i intervjun.

Från Vita bergen, Stockholm

Anna: Hur tänker du när du hör om klimatförändringar och miljöhot?
Holger: Ja, då tänker jag på Bibelns profetiska
budskap. Bibeln innehåller ju till stora delar
ett profetiskt budskap om vad som skall hända
och inte minst i den yttersta tiden.
Och då ser man att det blir väldigt dramatiska
omvälvningar i samband med det som Bibeln kallar
att Jesus skall komma tillbaka, Jesu andra tillkommelse
och det här är stora tecken på detta.

Anna: Lever vi i den yttersta tiden nu?

Holger: Ja, det gör vi verkligen.
Vi verkligen lever i slutet av den yttersta
tiden och vi kan snart få gå in i att möta
den här stora dramatiska händelsen när Jesus
kommer på himmelens skyar.

Anna: Du ser glad ut när du talar om detta,
de flesta är rädda?

Holger: Ja, men när man bara ser hur världen
blir bara värre och värre och sämre
och det blir så svårt här i världen så
är det väldigt skönt att veta att man har
en bättre värld att gå till, himlen.

Anna: Vad kommer att hända med dig och andra som tror?

Holger: Ja, Bibeln talar om att de som tror på
Jesus Kristus skall ryckas upp honom till mötes
och så skall vi för alltid få vara hos Herren
Jesus Kristus. Så det är väl därför som jag är så glad.

Anna: Vad händer med de andra?

Holger: Ja, de blir dessvärre kvar på jorden
och går in i den dramatiska avslutningen som
Bibeln talar om och använder ett ord som heter
”vedermödan” som kommer att bli väldigt svår.
Och det är därför som det nu är så viktigt
att människorna vänder sig till Gud.
Ordet ”frälst ” betyder ju räddad och här har
Gud en räddningsplan för alla människor som vill
vända sig till honom, undan de här katastroferna
som vi nu ser inledningsfasen på.

Anna: Men när du läser Bibeln och försöker
förstå vad som händer i världen.
 Hur lång tid tror du att det är kvar?

Holger: Personligen tror jag att det kommer att
 ske i min generation.

Anna: Varför sker det här just nu?

Holger: Det är för att vi har kommit så
långt när det gäller den profetiska utvecklingen,
att detta händer nu, helt enkelt och över hela
fronten och när det gäller andra profetior också,
så har de samma budskap: Att snart kommer Jesus tillbaka.

Anna: Jag tänker på alla som engagerad sig i
miljörörelsen och försöker göra något åt
klimatförändringar, är det någon idé att man kämpar?

Holger: Det är ju många forskare som säger
att det är för sent att rädda jorden.
Jag vill ju inte slå ner modet på dem
som försöker rädda detta, men vi måste ändå
vara realister och det är därför som jag ser
det på det här sättet.
Alltså, Bibeln har ju i första hand kallat
oss att rädda människan, inte skapelsen.
Skapelsen är dömd till sin under gång,.
Det talar Jesus om, Paulus, Petrus och
inte minst Bibeln sista bok, Uppenbarelseboken
har detta tydlig, klara budskap.

Från Filadelfia, Stigsjö

Längre fram i programmet kom det klipp i
från en inspelning som SVT också gjorde i
Filadelfia i Stigsjö.
Från predikan där hade man klippt
olika meningar och satser som också visades.
Ja, på detta sätt gick det profetiska ordet
ut till människor som satt framför TV-apparaterna
och som vi vanligtvis inte nås av budskapet.

Den dag vi återupprättar den eskatologiska,
profetiska förkunnelsen i församlingarna blir vi
också intressanta för människor utanför kyrkornas
led. Det är nu stora möjligheter för församlingarna
att visa att Bibeln har något att säga om denna tids
händelser och vad de betyder. Låt oss inte missa
att ta vara på detta!
 
 
Publiceringsdatum: 2008-06-15

Författare: Holger Nilsson

Apostlagärningarna /Missionärer…

 jinside21.gif

Missionärer i Nya Testamentet och deras resvägar:

Namn: Filippos   Anledn. till resan: En av de första som predikade evangeliet utanför Jerusalem. Apg 8:4-40

Namn: Petrus och Johannes  Anledn. till resan:  Besökte nyomvända samarier för att uppmuntra dem. Apg 8:14-25

Namn: Paulus (till Damskus) Anledn till resan: Skulle fängsla kristna men mötte Jesus. Apg 9:1-25

Namn: Petrus   Anledn till resan: Leddes av Gud till Cornelius familj, en av de första icke-kristna familjer som blev kristen.  Apg 9:32- 10:48

I Lydda, en knutpunkt för viktiga handelsvägar, blev den förlamade Aineas botad. Från Joppe sände man bud efter honom när Dorkas, en älskad kvinna i församlingen hade dött. Petrus uppväckte henne. UNder besöket där fick han den syn som förberedde honm för besöket hos Cornelius I Caesarea.

Namn: Barnabas   Anledn till resan: Reste till Antiochia för att hjälpa nyomvända, sedan till Tarsos för att ta med Paulus till Antiochia och sedan vidare till Jerusalem  Apg 11:25-30

Namn: Barnabas, Paulus, Markus Anledn till resan:  Reste från Antiochia till Cypern, Pamfyllien och Galatien på sin första missionsresa    Apg 13:1-14:28

Namn: Barnabas och Markus  Anledn till resan:  Blev oense med Paulus och reste på egen hand från Antiochia till Cypern  Apg 15:36-41

Namn: Paulus, Silas, Timotheos, Lukas   Anledn till resan:  Lämnade Antiochia för att hälsa på församlingarna i Galatien, och fortsatte till Mindre Asien, Makedonien och Achaia på den andra missionsresan.

Namn: Apollos  Anledn till resan: Reste till Efesos från Alexandria; blev undervisad där av Priscilla och Aquila; predikade i Athen och Korinth.   Apg 18:24-28

Namn: Paulus, Timotheos, Erastos   Anlend  till resan:  På den tredje missionsresan b esökte man återigen församlingar i Galatien, Mindre Asien, Makedonien och Achaia    Apg  18:23  ,  19:1-21:14

* Jesus är Vägen Sanningen och Livet  *

Ett ord till dig /Gud löser problem…….

 image3c.gif

Undrar du över hur Gud kan lösa problem? Eller undrar du över OM han kan lösa problem?

Ja han KAN lösa problem. Varför? Jo, för att han behandlar alla människor lika och han har lösningen på allt som är svårt för oss. HAN är inget problem, Han är lösningen. Det är inget fel på det han sänder ut till oss, att lyssna på, det är i så fall vi, mottagarna, som det är fel på.

Människor klagar väldigt ofta på Gud, de säger att han inte bryr sig, att han inte lyssnar, och att han inte hör deras böner. Det är helt felaktigt att tro det. Han hör, ser, lyssnar och älskar oss.

Men människan gör UPPROR, och vill inte lyssna eller bry sig. Det är för jobbigt att Underordna sig Guds Ord.

Det måste tydligen alltid finnas en lättare väg. Men då ska du veta att det är inte lätt att finna Gud om man inte vill lära känna honom och lyda honom.

Han vill att man skall göra det som ORDET säger, alltså: hans röst och Bibeln. Där finns vägledning för våra liv, men inte alla bryr sig, och sedan går det bra att klaga…..

Bibeln säger att Gud inte har anseende till personen. Det betyder att han behandlar alla lika, och han behandlar oss bra, han älskar oss. Säger han något i sitt Ord, så tänker han inte göra ett specialundantag för just dig.

Däremot tänker han hjälpa Dig/er med allt som smärtar, och han vill ge dig allt han har, SÅ att hans löften kan gå i fullbordan i ditt/ert liv. !

Men då måste du underordna dig hans Ord.

Gud fördömer dig inte för bristande tro, han klagar inte på dig eller hotar dig. Han ÄLSKAR dig.

“Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: “Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud.” /Mark 7:6-7

Evangelium / Guds kraft

image10.gif
 

I Romarbrevet kan vi läsa om att: “evangeliet…är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror… Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är ock skrivet: “Den rättfärdige skall leva av tro.” /Rom 1:16-17

Evangelium betyder glada nyheter. Det betyder att Gud kommer till oss med glada nyheter om något gott. Evangeliet är ju Guds Ord, så evangeliet är glada nyheter till DIG och har i sig Guds kraft till frälsning.

Evangeliet är egentligen så enkelt, men människor krånglar till det. Ordet frälsning betyder mer än att bli född på nytt.  Det betyder på grekiska “räddning”. Men det ser inte ut som om så särskilt många vill bli räddade till och för evigheten och för ett evigt liv.

Det betyder att evangeliet i sig har räddning  till dig på många områden, sinnets bevarande, befrielse, bevarande från ondska, frid, och kroppens helande.

Gud är intresserad av dig, av hela ditt liv, på alla områden. När löftena som Gud har gett kommer in i dig, genom att du tar dem för sanna, och håller dem för dyrbara, så verkar Guds kraft i dig. Är inte det mäktigt?

Ompröva ditt tyckande om Bibeln, om Gud, om Jesus, och våga pröva Guds ord för din mun, för din kropp och din själ.

Jesus sviker ej. Men denna tidens människor har en tendens att svika och göra illa. Jesus gör inte så, han ger överflödande glädje och FRID.

 

 

 

 

 
 

 

Hurdan är Gud /Guds resurser

 

Jag hittade idag ett häfte i min bokhylla. Det heter: Hur minus kan bli plus. Författaren är bokförläggaren Harry Lindquist, grundare av Svenska Journalen.

Han skriver följande på en av sidorna:

Gud är kärlek, Gud är som en far och mor för oss, Han bor i oss, Alla hans resurser finns i oss antingen vi känner det eller inte, antingen vi är glada eller nedstämda.

Tvivel och fruktan har ingenting med det att göra. Det är så. Därför kan vi vara trygga. Därför kan vi vara nöjda och glada. Därför behöver vi praktiskt taget aldrig vara rädda. Guds rike är inom dig med alla dess resurser.

Att äga en sådan livsåskådning, som jag här skisserat, är en fantastisk tillgång i livet. /H L

Ja att äga den livsåskådningen och veta att Gud har omsorg om varenda stund i vårt liv, det är sannerligen underbart, en verklig tillgång. Jag är så glad att ha funnit LIVET MED JESUS.

De sista tiderna /Naturen vi fått

 th_b65d1.jpg

 

FRA-lagen skrivs det om i mängder av bloggar på nätet,så därför skriver jag inte om det nu. Ni förstår nog vad jag tycker,,,,

Men jag kan skriva om att oljan håller på att ta slut, och att Kina och andra länder överkonsumerar och att blir oljan ännu dyrare,då blir det snart ajöss för flygtrafiken. Inga solresor till värmen…

Jodå, det finns mängder med brännbara och aktuella ämnen att blogga om, och det görs sannerligen.Vad folk inte förstår, det är att vår jord befinner sig i omvälvandekris. Vi pratar om globala uppvärmningen och om andra existensiella problem, men vi tar inte upp Guds syn på saken.

Antingen vågar man det inte, eller också är det något allvarligt fel på människors tro.Om människor visste hur illa det egentligen är, så skulle det verkligenvara så att man går man ur huse för att ta reda på hur man kommer tillrätta med sitt *problem* TRO.

Det finns en Gud i himmelen som våndas över människors feghet och slapphet  och ovilja att förstå vad han vill göra, och vad Han vill att VI ska göra.

Då säger jag,(jag som inget hellre vill än att alla ska nås av Guds Ord) Ni får se hur det går en dag…. HAN väntar på ditt svar att vilja följa honom och få se en annorlunda värld. HELST NU.

Kram f Maria

 

En värld i brand

  jesluvsu1.jpg

 

 

Hur ser det ut idag utav människors gärningar?Är de alltigenom goda?

Är de eftersträvansvärda?Detta är fel enligt Guds ord:

Orena tankar

Onda begär

Hat

Fiendskap

Avundsjuka

Vrede

Strävan efter att själv få det bästa

Kritik

Intriger

Illvilja

Mord

Avgudadyrkan

Ockultism

Dryckenskap

Vilda fester

Sexuella perversiteter

Girighet

Själviskhet

Stöld

Lögn*****

Känner du igen något av det här, i samhället av idag?

Det gör jag och jag är inte glad åt det, och Gud är mest ledsen utav alla.****

http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=b9d62404e938a3d73567        Take Me In……

///Maria

Att berätta om Nya Testamentet

Vad innehåller Galaterbrevet och när skrevs det och av vem? Svar får du här: 

frihet.jpg

 

Författare till detta brev är Paulus, och brevet skrevs omkring år 49 i Antiochia, före apostlamötet i Jerusalem år 50.    …Vem var mottagare till detta brev?  De församlingar i södra Galatien som grundats  under Paulus första missionsresa bl a i  Ikonion, Lystar och Derbe.

Historisk situation: De nyomvändas, speciellt icke-judars, förhållande till de judiska lagarna var den unga församlingens största inre konflikt. Särskilt var detta ett problem för dem som kommit till tro och för de  församlingar som grundats genom Paulus arbete under hans första missionsresa. Brevet är ett försök att komma till rätta med frågeställningen. Något år senare, under apostlamötet i Jerusalem, löstes konflikten genom att ledarna enades i sin upfattning.

Nyckelvers: “Kristus har alltså befriat oss. Se nu till att ni förblir fria och inte än en gång blir bundna i de judiska lagarnas och ceremoniernas bojor.”

Denna vers är mycket intressant:

 “Kristus dog för att befria oss från synd och en lång rad av lagar och regler. Han gjorde oss inte fria så att vi skulle kunna utnyttja situationen och göra det vi själva önskade-  det skulle omedelbart leda oss tillbaka till slaveri under våra egna begär. Nej, tack vare Jesus är vi nu fria att göra det vi inte kunde förut- LEVA OSJÄLVISKT.

De som åberopar friheten att få sin egen vilja fram eller för att hemfalla åt sina egna begär faller omedelbart tillbaka i synd.” 

Vad vi ska komma ihåg i detta brev är hur Paulus talar om att lagen inte kan frälsa oss, och att genom gärningar kan ingen bli frälst- BARA genom tro på Jesus Kristus. Detta bevisar Paulus.

Det är ett underbart brev att läsa; LÄS det du också.

Ett Guds barn /Nåd

rose891.gif

Kan vi prestera tro? Kan vi ta oss någonting? Kan vi skryta med vår tro? Jag svarar nej på de frågorna som många ställer sig. Man kan läsa i 1 Korinthierbrevet om vad Paulus säger om detta: ” Lägg märke till detta bland er själva, kära bröder. Det är inte många av er som har hög utbildning, inflytande i samhället eller kommer från en förnäm familj. I stället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med, för att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan.

Han har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar just för att förbigå dem som tror att de är något. Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud.”

Precis så är det. Ingen kan skryta med något inför Gud, för det är bara Herrens nåd som har frälst oss. Det är så i mitt fall; det är bara av nåd som jag får vara ett Guds barn. Jag är inte mycket i folks ögon, jag är “bara” Maria, som blivit frälst och fått lära känna Gud, för att till exempel du som läser skall få reda på vem Gud är.

Jag kan inte skryta med att jag har hög utbildning eller en hög plats i samhället. Det enda jag har är Guds kärlek över mitt liv. En vanlig enkel människa är jag, som gett sitt liv åt Gud. Tänk, att jag skulle få uppleva att jag har en Fader i himmelen som älskar mig. Det är stort och mäktigt.

Paulus säger vidare i 1 Kor 1:3 “Om någon vill skryta, så ska han bara skryta med vad Herren har gjort.”

Ja så är det. Därför vill jag tala om vad Gud har gjort för mig. Och detta kan han göra för dig. Frälsa dig, hela dig, och lära dig allt du behöver veta.

/Den människa som inte har Anden kan inte förstå och inte ta emot de tankar från Gud, som den helige Ande ger. De låter oförnuftiga, eftersom bara de som har den helige Ande inom sig kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart./ 1 Kor 2:14

Därför är det helt ofattbart för många många människor, då man säger att man känner Gud, att man älskar Jesus, och vill leva för honom………………

Tro /Trons Ande

  th_blessyou-1.jpg 

Tro.  Jesus säger att det vi ber om i bön, det skall vi få. Men många tror inte att Ordet från Gud är sant. Jesus säger i Matt 21:22 “Allt vad ni med tro ber om i er bön, det skall ni få.”

Det är ett löfte, och det är sant. Men det fordras tro till att förstå att det är sant. Djävulen är snabb att svara oss efter att vi bett…: “Tror du på det där? Det är inte sant…Orkar du vänta på bönesvar?”

Har du lärt känna Gud och vill lita på honom i allt, och du är nära honom, då vet du att det Ordet säger, det är sant. Det står i Hebréerbrevet 11:1 att: “tron blir en övertygelse om ting, som man inte ser.” /trons kapitel.

Varje troende människa har fått trons Ande. Detta kan du läsa om i 2 Kor 4:13. Där står det såhär: “Utan att vara rädda säger vi vad vi tror, och litar på att Gud tar hand om oss, precis som psalmisten gjorde när han sa: “Jag tror, och därför talar jag.” Vi vet att samme Gud, som förde Herren Jesus Kristus tillbaka från de döda, också kommer att föra oss till liv igen tillsammans med Jesus och ställa oss tillsammans med er inför honom.”

Kristus Jesus vann seger över döden och därför har vi evigt liv. Därför kan vi som troende också veta att det Gud sagt i sitt ord är sant. Han ber oss att tro. Ska vi inte göra det då? Skall vi gå i otro? Nej.

Guds ord och löften är sanna, och när du vill det som Gud vill för ditt liv då kommer: “Anden vår svaghet till hjälp”. /Rom 8:26

Man kan säga att man vet saker och ting, man vet att man vet, att man vet…. Så säker kan du bli på att du VET att Guds ord är sant. Det är tro. Och Anden hjälper dig att förstå.  Anden hjälper dig att hålla fast i de orden du fått.

Paulus var en man som verkligen koncentrerade sig på att bygga upp sin invärtes människa, så ska vi också göra. Han bekymrade sig inte för motgångarna utan levde i sin överlåtelse till Kristus. Han hade tro som försatte berg, han ville vinna segerkransen, han ville löpa sitt lopp klart och stå inför Gud och veta att han var rättfärdig och klar med allt… Den uppståndne Jesus Kristus ber för dig, älskar dig och manar gott för dig/den som vill tro.

“Han har kommit från himlen och är därför större än alla andra. Jag kommer från jorden, och mitt förstånd är begränsat till det jordiska.”  /Joh 3:31

…Men den helige Ande talar om för oss vad sanning är…

Ett ord i dag. /Dårskap-Vishet

Välkommen.

dsc00111.JPG
Jag vill önska er alla en sköön helg och jag gör det med en bild av rosor.
Ta vara på sommaren som tyvärr är så kort, men rätt använd kan den bli den bästa i ditt liv.

Jag skall inte dansa runt midsommarstången idag, men väl äta en god middag på någon restaurang.

Det är både moln och sol här just nu, men jag hoppas för alla firare att de får en dag med sol och värme, och en ljus natt.

Önskar också att alla får frid i sina hjärtan denna sommar och att fler vågar söka Gud.

Det är så vackert i Sveriges avlånga land, och semestrarna har väl kanske börjat för en del.

Visdomen klappar på era hjärtan och vill in.

Visheten och dårskapen visas i Bibeln som två kvinnor.

De bjuder in till fest, för att tävla om människors gunst.
Visheten är ansvarsfull och riktar sig till människors förstånd,
medan dårskapen spelar på känslor och begär.

Det är lättare för dårskapen att få gensvar, men den erbjuder bara
kortvarig berusning.

Den tillfredsställelse som visheten ger är däremot varaktig.

/Ordspråksboken kapitel 9 vers 1-18 Läs gärna. Dessa ord riktar jag även till landets politiker som håller på att sänka detta land totalt i smuts och elakheter mot dem som har svårt att försvara sig.

KRAM f Maria!   

Hur vet vi att Jesus…………..