Archive | augusti 2008

Hjärtats inställning /Positivitet

 jesus_034_small.jpgHar du mött människor som klagar mycket? Har du mött människor som tycker att allt är ett elände och de talar bara negativt….

Sådan behöver man inte alls vara, för det är egentligen en lögn. Det är något man tagit emot och lärt sig att så ska det vara. Det är oerhört många människor som lever i lögnen idag. Det är en sorg att se att så många nästan hänger sig åt, och skryter om, hur negativa de är.

Då kan jag säga: När man vandrat i Jesu kärlek ett tag, så vet man varifrån lögnerna kommer och hur man kan förändras i sitt inre. Är du positiv + eller är du negativ- ?

Om och när du söker Jesus så kommer du efter ett tag att ha så mycket positivitet att det formligen flödar över. Då ÄR ingenting svårt, då ser du med Guds ögon på varje situation, OCH; DU LÄR dig att tänka positivt, och att ha en ande som är glad, trots besvärligheter! Glöm gamla hjulspår och gammalt tänkande! Gå in i något NYTT!  

 *Ett folk som har sina rötter i Kristus måste ständigt hämta styrka och förnyelse i hans liv.* /CR

*Molnet är framsidan av Guds tron. Bakom molnet står ju Herren. Varför suckar du så tungt? Ängslig oro vike fjärran då hans hjärta är så lugnt.*  /E Gustafsson

 

Bön /Är du en hycklare i bön?

 bon.jpgJesus Kristus har lärt oss hur vi ska be. Följer vi hans råd? Det finns många sätt att be på och Jesus varnar oss för att be som hycklarna gjorde då de ville framhålla sig själva;  eller be högt för att andra ska höra hur helig man är.Bön är den största kraften på jorden och vi ska tänka på vad vi gör då vi ber.

Vi har alla något av en hedning och hycklare inom oss, och det är ett felaktigt sätt att vara på. Vi skall inte imponera på andra i långa mångordiga böner som inte når himlen eller att kasta oss in i bönen utan att tänka oss för vad den helige Ande vill.

Vi kanske tror att Gud blir imponerad av vår bön och svarar direkt på en bön som är uppåt väggarna fel. Där har vi en hedning….

Hur bör vi göra då: *Gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser in i det fördolda, belöna dig.*/Matt 6:5-15

Jesus fördömer ett tomt upprepande av ord som inte kommer från ett hängivet hjärta. Vaddå hängivet? Jo, han menar ju att människan som ber skall vara överlåten honom i allt. Vi kan ALDRIG be för mycket om vår bön är ärlig och uppriktig. Men innan vi börjar be så måste vi vara säkra på att vi menar vad vi säger.

Jesus ber oss att be bönen “Fader Vår”. I den bönen finns lovprisning,och vårt åtagande att ära hans namn, respekt, vi överlåter oss till Gud att låta honom visa sin perfekta vilja för oss både nu och sedan. Den innehåller bekännelsen att Gud tar hand om oss, och förser oss med mat för dagen, vi ber Gud att förskona oss från prövningar. 

Vill du be, så gör det med ett ärligt hjärta och tänk på att din själviskhet inte får ta över, be så som Fadern skulle vilja att du ber.*

Att berätta om Nya Testamentet

 candle-light.jpg

Nya Testamentet –  Från Minus till Plus!(Frälsning) En ny start! Så säger jag om det nya som händer där i alla evangelierna och i Apostlagärningarna och i alla breven. Läs hela Nya Testamentet och lär känna Jesus och vad han har för DIG. Be om att få vara honom nära och aldrig lämna honom……

Jag var blind men fick lära mig att se Guds storhet och Nåd för mitt liv. Se, allt vad han vill ge. Käre Herre, lär mig mer! Att aldrig vika från din sida! eller vika av från vägen som leder till himmelen. Ständigt vaka, tro och be, och också få ge av himmelska ord. Hålla blicken stadigt fäst på Jesus….i evig tid.

Så säger jag om Frälsningen och om den tro jag fått som en gåva. Det nya förbundet/blodsförbundet är så mäktigt och stort. Tänk vad Jesus gjort för oss alla.

Jesus beskrivs som kungars Kung. Jesus kan inte jämföras med någon annan person eller någon annan kraft. Han är den störste, härskare över tid och evighet, himmel och jord, människor och änglar. Vi bör ge honom den plats som tillhör honom som kung i våra liv.

Den troendes vapenrustning

Vi ser på vår vardag på olika sätt. Antingen ser vi (förstår och känner och vet) de onda makter som är alldeles under ytan i vår vardag. Eller också är vi inte alls medvetna om vad som äger rum mitt framför näsan på oss. Hur menar jag då?

Det pågår en våldsam strid hela tiden mellan osynliga andliga varelser. De onda krafterna kan åstadkomma en stor ödeläggelse i våra liv. Därför är vår viktigaste vapen: BÖNEN.

Gud kan skydda oss från det onda och göra oss starka, så att vi inte faller i det ondas grepp. Hur kan du förbereda och skydda dig emot Satans attacker? 1. Ta hotet om andlig attack på allvar. 2. Be Gud om hjälp och styrka. 3. Studera Bibeln och lär dig Satans metoder och taktik. 4. Lär dig strategiska bibelord utantill så att du aldrig behöver vara försvarslös. 5. Håll dig till dem som talar sanning. 6. Praktisera det som du lärt av andliga ledare.

Ja man skall inte tro att man går säker ett helt liv utan man skall veta att den onda sidan lurar och vill få kontroll över tankar, känsloliv, tron, och mycket mer. OM man vet detta, då vet man att man har Gud att gå till då man anar att något är på gång, eller om man blir påhoppad plötsligt och hårt.

*Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen, och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.* /Jes 41:13

De sista tiderna

    
Från kontanter till kontrollStår vi inför en dramatisk förändring av hur
vi kommer att få göra våra betalningar?
Signalerna tyder på detta och runt hörnet
ser vi nu det kontantlösa samhället, men
också kontrollsamhället.
Nu har vi blivit vana vid att varorna som
vi köper scannas av vid kassan.
Snart kan det vara dags för ett nytt steg,
– nämligen att vi som kunder skall scannas av.
Selfscanning är det senaste steget som nu
introducerats i en del affärer. Vi ser nu hur
det reklameras för att man själv skall scanna
av varorna, vi ser också en antydan om ett nytt
steg som finns på reklamen för självscanning.
Se foton som visar reklamen för detta, de är tagna i Malmö.

(Funkar inte med dessa bilder här )

..Foto: Peter Capili Hansen..

Det man kan se på denna reklam är att på handen
finns också en kod som avläsningsverktyget kan
läsa av. Nu är detta ännu inte infört, men det
är som om reklamen ville förbereda kunderna på
att detta blir nästa steg.
För den som läser och tror på Bibelns profetior,
blir säkert denna reklam ett väckelserop.
Tankarna går direkt till Bibelns sista bok där det
är profetiskt förutsagt att människor i den sista
tiden kommer att: “ta emot ett märke på högra handen
eller pannan”. Upp 13:16.

Vidare i texten kan man läsa att detta måste man
ha för att kunna köpa och sälja. Denna profetia
verkar inte vara långt borta från att få sin uppfyllelse.

Redan har det ju på några platser gjorts experiment
med att injicera datachips under huden för att
genom dem avläsa kundens konto som finns registrerat i chipet.

Den naturligaste platsen att ha detta är ju på handen.
Det finns dock människor som exempelvis genom
olyckor blivit av med sina händer, då finns ett
alternativ för avläsning, nämligen pannan,
som profetian förutsäger.

Vi kan i detta sammanhang också nämna att efter
ett möte i en kyrka där Holger Nilsson predikat
kom en man fram. Han ville berätta något som han
tyckte var märkligt och intressant.
Detta var vad han berättade:
Han och hans fru var och handlade i en butik
som tillhör en känd affärskedja. Då de skulle
betala med sitt kort och han skulle visa legitimation
med körkortet så att det skulle scannas av säger
expediten att nästa steg blir att man får scanna
av folk på pannan eller handen. Detta hade hon fått
 höra på den kurs som hon varit på, berättar hon.

Frun till paret som handlar finner sig snabbast
och säger till expediten: “Vet du om att det står
i Uppenbarelseboken?” Det visar sig att expediten
inte var en kristen och hade ingen aning om att
 detta stod i Bibeln.

Ja, signaler kommer från olika håll och
de pekar i en riktning: Det är uppenbart att
nya steg är planerade i den utveckling som är
så tydlig, nämligen att vi går emot ett kontantlöst
nytt ekonomiskt system.
Samtidigt som kontanterna försvinner ut från
scenen träder kontrollen in.
Vi verkar ta nya steg emot det antikristliga
kontrollsamhället som Bibeln profetisk varnat för.

Det är viktigt att säga att dessa rapporter inte
skall skapa någon oro och ångest för framtiden.
Gud har allt under kontroll. Det kan också vara
så att när detta system införs kan Jesus ha kommit
 för att hämta hem sitt folk till himlen.
I vilket fall som helst tyder ju allt på att
vi nu lever nära denna händelse.
För första gången i historien hör och ser vi
rapporter som tydligt bekräftar att den märkliga
profetian i Upp. 13 kan stå inför sin snara uppfyllelse.

Det är nu av stor vikt att allt Guds ord predikas.
Många är medvetna om de förändringar som vi här
beskrivit. Ger vi profetisk upplysning kan det
leda till ett uppvaknade och frälsning för
människor. Låt oss inte svika vår uppgift att
upplysa människor om Bibelns profetior!
Författare Holger Nilsson http://www.flammor.com/

 

 

Att bli frälst / Jesu budskap

 

 jesus-2.jpg

Kan människor förstå Jesu budskap?

Eller är de förblindade, förstockade?..

Den frågan svarar Paulus på i 2 Kor 4:3,4

*Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för
dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns
gud har förblindat de otroendes sinnen, så
att de inte ser ljuset som strålar ut från
evangeliet om Kristi härlighet –
han som är Guds avbild.*

En oomvänd person (icke troende) har inte
förmågan att se sig själv som en förlorad
syndare eller att förstå evangeliets budskap.
Han har blivit andligt förblindad av Satan.

Paulus säger: “En oandlig människa tar inte
emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap
för henne, och hon kan inte förstå det,
eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.”
 /1 Kor 2:14

Ingen mänsklig kraft, ingen logik, inga mänskliga
argument, hur goda de än är, kan tränga igenom
det mörker som råder i ett oomvänt sinne.
Vi kan aldrig förklara frälsningen tillräckligt
bra för att vederbörande ska tro.
Djävulen behöver inte göra en person till missbrukare
eller mördare för att hindra hans frälsning.
Han behöver bara se till att hans blindhet
för evangeliet består.
Dessa rader skriver Ronald Dunn i boken
Bönens makt.

Evangelium. Under och Mirakel

dsc00218.JPG

Vad hände då Jesus botade den lame mannen, och varför?  Jesus såg hur stor tro männen hade som firade ner båren genom hålet i taket, med den lame mannen liggandes på den. Han sade till mannen på båren: *Min son, dina synder är förlåtna.*

Men några av judarnas religiösa ledare sa till varandra där de satt: *Vad menar han? Det är ju hädelse! Tror han att han är Gud? Det är ju bara Gud som kan förlåta synder.*

Men Jesus kunde läsa deras tankar och sa genast till dem: *Vilket är lättast att säga till denne lame man: -Dina synder är förlåtna; eller att bota honom? Men jag ska bevisa för er att Människosonen har makt redan här och nu att förlåta synder. Sedan vände han sig till den lame och sa: – Stå upp. Ta din bår och gå hem. Du är frisk.*    //Markus kap 2:5-11

Förklaring: I stället för att säga “du är frisk” till den lame mannen, sa Jesus: “Dina synder är förlåtna.” För judarnas ledare var detta hädelse. Han påstod sig kunna göra något som bara Gud kunde göra. Denna synd förtjänade enligt judisk lag döden (3 Mos 24:15-16). De religiösa ledarna förstod mycket väl att Jesus påstod sig vara Messias, men de dömde honom felaktigt.

Jesus hädade inte, för hans påstående var sant. Jesus är Gud, och han bevisade det genom att bota den lame mannen (verserna 9-11)  /Handbok för livet; Bibeln.

 

Bibelord. Jakobs brev

*Kära bröder, hur kan ni påstå att ni tillhör Herren Jesus Kristus, härlighetens Herre, om ni favoriserar rika människor och ser ner på de fattiga?*  Jakobs brev 2:1

Hur gör vi människor? Ser vi ner på den fattige och ser upp till den som är rik? Hur gör du?

*Den som är välklädd och ger ett gott intryck blir i allmänhet bättre behandlad än den som ser fattig ut. Anledningen är att vi hellre identifierar oss med den framgångsrike än den misslyckade. Vi lyfter oss själva till en högre nivå genom att umgås med dem vi högaktar och beundrar.

Jakob påminner oss om det ironiska faktum att den vi ser upp till mycket väl kan ha skaffat sig sin imponerande livsstil på vår bekostnad. Dessutom kan det vara svårt för den som är rik att jämställa sig med Jesus, som kom som en ödmjuk tjänare. Imponeras du lätt av den som är rik och berömd?

Överger du den svage för den starke? Sådan fördomsfullhet är synd. Gud ser på alla med samma ögon. Om han sätter någon före en annan, så är det snarare den fattige och svage som inte klarar sig själv Låt oss göra på samma sätt! /Handbok för livet/

Antikrist. /När Jesus kommer..

nameabov4.gif

 

Jag fortsätter att berätta för dig ur Bibeln om vad den säger om Antikrist och Jesu tillkommelse: 2 Thessalonikerbrevet talar om missförståndet i Thessalonike, och vad som sägs kommer att hända då Jesus kommer tillbaka. Författare är Aposteln Paulus och årtalet omkring 51 eller 52.

Många i församlingen hade en felaktig uppfattning om Jesu återkomst. Den ökande intensiteten i förföljelsen fick dem att tro att Herrens dag var nära förestående. Man hade tolkat Paulus första brev så att den kunde komma vilket ögonblick som helst. Följden hade blivit att många inte funnit anledning att arbeta utan levde oansvarigt och i sin lättja skyllde på att Jesus ju i alla fall snart skulle komma.  /Handbok för livet/

2 Thess 2:7 *Det verk av ondska och laglöshet……*  (Texten har du i förra inlägget här inunder) Texten säger:

*Första meningen kan också översättas: Laglöshetens mysterium har redan börjat sitt arbete. Mysterium står här för något som ingen kan se förrän Gud avslöjar det. Det är den dolda underström som bär med sig all synd. Vår civilisation har ett sken av anständighet på grund av lagstiftning, utbildning, vetenskap och förnuft.

Om vi blir upprörda av vanlig kriminalitet väntar oss ännu mycket värre fasor när den totala laglösheten drabbar oss. Detta inträffar när motståndet mot den laglöse upphör.

Varför kommer Gud att tillåta detta? Han vill visa enskilda nationer deras synd och få dem att förstå, genom dyrköpt erfarenhet, vad alternativet till underordnande under Kristus innebär. Den människa som är utan Gud handlar inte bättre än ett vilddjur. Till en viss grad härjar redan laglösheten, men den laglöse själv har ännu inte kommit.***

Vi är nog uprörda, ja, och chockade över att så mycket svåra saker händer i vårt samhälle, och en del människor bryr sig inte alls. Knepigt, eller hur?

Förstår vi då, i allt detta som händer, att det inte är normalt? Kan vi se en sanning i Bibeln där det står om att det skall bli ÄNNU VÄRRE i våra samhällen? JA, jag anser att Bibeln talar sanning, och försöker visa oss ALLA på vad Gud säger, tycker, tänker, och vad hans vilja är.

OM vi alla följde Gudsordet skulle fängelserna inte behövas, och invånarna i städerna skulle kunna röra sig fritt på kvällarna, flickor skulle inte bli våldtagna.. dödade, eller rån och rånmord skulle inte förekomma….

För den som tror samverkar allt till det bästa.

*Herrens vägar är de rätta, och de rättfärdiga vandrar på dem, men syndarna kommer på fall.* /Hosea 14:10


This entry was posted on 23 augusti 2008, in Antikrist.

Antikrist. /Vad vet vi?

Den troende vet att det finns någon som kallas Antikrist och som kommer att träda fram i de sista tiderna. Vi är många som anser att de sista tiderna är här nu. Därför läser vi ur 2 Thessalonikerbrevet kapitel 2:*Han kommer att trotsa allt gudomligt som finns och upphöja sig över allt som är heligt. Och han ska ta plats i Guds tempel och påstå att han själv är Gud. (2:4)

*Det verk av ondska och laglöshet som denne upprorsman ska utföra när han kommer ser ni redan spår av. Men själv träder han inte fram förrän den som håller honom tillbaka stiger åt sidan. Men då kommer han, denne ogudaktiga människa, som Herren Jesus när han kommer tillbaka bara behöver andas på för att han ska vara utrotad för gott. (2:7)

*Denne syndens man ska komma som ett Satans redskap, fylld av satanisk makt, och han kommer att lura många med märkliga tecken och under. Med sin förföringskonst ska han vinna över alla dem som är förlorade på sin sida, eftersom de sagt nej till sanningen.

De har vägrat tro sanningen, vägrat älska den och bli räddade genom den. Därför ska Gud överge dem så att lögnen får makt över dem. Och de ska allesammans bli rättvist dömda för att de föredrog orättfärdigheten och vägrade erkänna sanningen. (2:11-12)

Förklaring till stycket: Genom historien har det funnits många “antikrister”- människor som personifierar det onda (se 1 Joh 2:18; 4:3; 2 Joh 7). De har funnits i varje generation, och det kommer att förbli så tills “upprorets människa” träder fram. Strax före Jesu återkomst kommer en allt igenom ond varlese att framträda. Han kommer att vara djävulens verktyg och utrustad med hans kraft. (2:9) Denna person, som förkroppsligar allt ont, kallas ofta Antikrist.

Det är farligt att påstå att en viss individ skulle vara antikrist och därav dra slutsatsen att Jesus snart kommer. Paulus nämner inte om Antikrist i första hand för att vi ska kunna identifiera honom, utan för att mana oss till beredskap mot allt som kommer att hota vår tro. Med en stark tro behöver vi inte vara  rädda för vad som kommer att ske. Gud har allt under kontroll och kommer att besegra Antikrist.

Vår uppgift är att vara beredda när Jesus kommer och att sprida budskapet om honom så att många fler blir förberedda. /Handbok för livet

Bön / Fråga dig själv…..

frihet.jpg

 

Behöver man be? Får man bönesvar?  Jaaaa säger jag på bägge frågorna. Har du bett och tycker att bönen bara når taket och ramlar ner i huvudet på dig, och inte kommer fram till Gud? Så kan det vara…och man kan ju undra varför då. Det kan bero på att du inte är tillräckligt nära Gud, det kan bero på att du inte är koncentrerad, eller på att du inte har tro för den bön du vill sända till Gud. Det finns många orsaker till varför en bön inte når fram. MEN du skall veta: Gud hör alla våra böner.

“Den som sitter under den högstes beskydd
och vilar under den allsmäktiges skugga,
han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på”
(Ps 91:1-2)
 
“Men Herren är för mig en borg,
min Gud är min tillflykts klippa”.
(Ps 94:22)
 
“Han vänder sig till de utblottades bön
och föraktar den inte.”
(Ps 102:18)
 
“Som en far förbarmar sig över barnen,
så förbarma sig Herren över dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är skapade,
han tänker på att vi är stoft”.
(Ps 103:13-14)
 
“Han var deras herde med uppriktigt hjärta
och ledde dem med förståndig hand.”
(Ps 78:72)
 
“Om än min kropp och min själ tynar bort,
så är Gud mitt hjärtas klippa och
min del för evigt.”
(Ps 73:26)

This entry was posted on 18 augusti 2008, in Bön.

Ett ord i dag / Släktbesök!

 th_dove_and_hand.jpg

13 augusti 2008:  Vill meddela dig! som brukar läsa på denna sidan, och andra… att vår familj har besök fr utlandet under ca 14 dagar. Under denna tiden kommer jag kanske inte att kunna skriva här varje dag som tidigare.

Men jag hoppas att du kommer ihåg denna sidan även om det inte står nya texter nu varje dag… Släktingar har rest runt jorden för att komma hit, så det skall bli underbara dagar!  SÅ håll tillgodo med det jag hinner åstadkomma så ofta jag kan.

Kram f Maria

***   Jesus går invid din sida, kanske okänd av dig än. Skall du ej för honom öppna? Han vill bli din bäste vän.  /Lina Sandell-Berg