Archive | september 2014

Påven skall välkomna aliens som “våra bröder”! VIDEO/Vatican.Läs artikel/article

 

Antikristliga

Här är en video om Vatikanen – som säger att inom en snar framtid ska “aliens” visa sig och bli välkomna som våra bröder! Påven säger att de kan döpas och bli kristna! De är fria från den ursprungliga synden och är i full gemenskap med Skaparen!!!


*
HUR tänker påven? Vad är detta? Ett skämt? Nej detta är på blodigt allvar och tillhör det som ska ske i de sista tiderna! Visste du det?
The Vatican is preparing the world’s 1.2 billion catholics for the imminent discovery of extraterrestrial life. Pope Francis has reportedly drafted a major statement about extraterrestrial life and its theological implications that is expected to be publicly released soon.

For article with references, go to: http://exopolitics.org/vatican-preparing-statement-on-extraterrestrial-life/

Vatican prepares for imminent discovery of extraterrestrial life (S02E16)

*

Vatikanen förbereder världens 1,2 miljarder katoliker för den förestående upptäckten av utomjordiskt liv. Påven Francis har enligt uppgift utarbetat ett stort uttalande om utomjordiskt liv och dess teologiska konsekvenser som förväntas bli offentligt släppt inom kort.

For article with references, go to: http://exopolitics.org/vatican-prepar…

Vatican prepares for imminent discovery of extraterrestrial life (S02E16)

min-forgiven  ONLY JESUS can save

 

 

name-graphics-maria-650578

Tillit till Herren. Nåd.

 

Rosa Arboga

Tillit till Herren

Ett finskt ordspråk säger: “Olyckan kommer inte med skälla om halsen.”

Olyckan överraskar oss i allmänhet. Men det är också ett annat faktum, som mycket ofta slår in. Olyckan kom som en överraskning in i Jobs liv. Men det räckte inte med bara en olycka. Den förde med sig en hel serie av olyckliga händelser. Detta kan konstateras också i mången annans liv. En olycka kommer sällan ensam, utan den drar med sig en hel serie av andra olyckor.

Sjukdomen för med sig ett svårt ekonomiskt läge. Ett svårt ekonomiskt läge leder åter till många försakelser. Många försakelser för med sig nya svårigheter, ibland i en sådan mängd att till och med utomstående måste undra, vad Herren riktigt kan mena med allt detta.

Vi vågar inte börja tolka Herrens avsikter, då vi inte vet dem och inte känner dem. Men sådana serier av olyckor kan ändå väcka en del tankar hos oss. Innan Herren kan välsigna oss med en fullkomlig välsignelse, måste han bryta ned vår egen kraft. Och denna känsla av egen kraft är så seg i oss, att den naturliga människan gör allt för att kunna bevara den.

Herren vill försätta oss i ett tillstånd av total hjälplöshet, men just detta vill vi inte underkasta oss. Därför måste han lägga tyngd på tyngd. Du bär ganska lätt en femkilos tyngd. Men en femhundrakilos tyngd kan du inte längre lyfta. Den måste du redan låta någon starkare bära.

Herren vill föra oss fram till den punkt, där vi tvingas att överlämna allt åt honom att bära. Härtill fordras en oerhörd tillit till den levande Herren, och en sådan tillit har vi i allmänhet inte under tider av nöd. I en sådan bedrövelse förmår vi inte överlämna något åt Herren att bära. På sin höjd kan vi lämna oss alldeles hjälplösa i hans vård.

Men det är just det mål Herren syftar till. Då du totalt hjälplös blir kvar i Herrens händer, har han fått till stånd just det han strävar efter. Sedan Herren fått absolut makt i ditt liv, är det lätt för dig att anförtro dig i hans vård också i alla andra avseenden. Du har inte längre det synliga till ögonmärke utan det osynliga, och den levande Jesus är nu allt för dig.

Av Paulus brev förstår vi, att detta var Herrens väg med honom. Gud ville ha denne man helt i sitt våld, men han ville också vara den mannens kraft. Därför tog Herren från Paulus alla hans egna möjligheter genom att lägga börda på börda, tills mannen blev så fattig, att han rentav fann behag i dessa sina stora bördor.

Han gladdes över att han blev allt svagare i sig själv, för ju svagare han blev, desto mer kunde han fyllas med Kristi kraft. När hans egen kraft nått nollpunkten, då kunde den helige Andes kraft fylla honom. Och nu först var han ett sådant redskap, som Herren obehindrat kunde bruka.

Herre, tag bort min egen kraft och förmåga, men låt mig förnimma din kraft. Hjälp mig att verkligen så fullständigt nöja mig med din nåd, att din nåd är mig nog.

Bibelord  2 Kor 11: 24-31. Jes 43: 1-2.

Urho Muromaa.

*

name-graphics-maria-545505
Jag har fått utav den nåden, jag vet vad hjälplöshet är. Jag tror på Herren, jag litar på Herren. Han är allt för mig.

 

 

Ingen är som du, HERRE, du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.

 

Strömsholm m m höst 052

Hur ser ditt hjärtas dörr  ut?? Får Jesus komma in där?

Låt kärleken brusa i ditt inre…..

Jesus älskar alla jordens människor med en stor, stor kärlek. Och då man vet det kan man fråga sig: Älskar ALLA människor JESUS KRISTUS av hela sitt hjärta och hela sitt förstånd, eller bara ibland då de får bönesvar?

Jesus älskar människorna och han vill ju att vi ska älska honom och följa honom och han vill vara vår bästa vän.

Han är min bästa vän, och många gånger har jag varit en hård människa, men han fick mig att vända om till att ÄLSKA HONOM.

Många gånger fick Jesus fråga sina lärjungar om de förstod vad han sade eller inte. Han tyckte de var väldigt tröga på att “fatta”. Är det kanske så med oss också? Ja det tror jag och det är för att det är brist på rätt undervisning om vem Jesus är och vad han förmår och vad han vill för oss och att vi ska göra för att kunna gå vidare som starka människor. Man blir stark när man blir prövad, och man blir övertygad om att Guds ord är sant då man umgås med Gud varje dag och stund.

*

1 Tess 3:13 så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Fil 4:7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

Apg 21:13 Då svarade han: “Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd inte bara att låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull.”

Mark 8:17 Jesus märkte det och frågade dem: “Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt?

Matt 9:4 Jesus såg deras tankar och sade: “Varför tänker ni så ont i era hjärtan?

*

Jer kap 10: 6 Ingen är som du, HERRE, du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. 
7 Vem skulle inte frukta dig, du folkens konung? 
Ty fruktan tillkommer dig. Bland folkens alla visa 
och i alla deras riken finns ingen som du. 
8 Alla är de oförnuftiga och dåraktiga, 
från förgängliga trägudar hämtar de vägledning. 
9 Silvret som hamrats ut har förts in från Tarsis 
och guldet från Ufas. Det som träslöjdare och guldsmeder har gjort 
blir sedan klätt i blått och purpur. Allt är tillverkat av konstnärer. 
10 Men HERREN är den sanne Guden, 
han är den levande Guden, den evige Konungen. 
För hans vrede bävar jorden, och folken kan inte uthärda hans förbittring.

*

Kristne sanger. TEKST :
Til deg som ennå går i verden uten fred,
du planer har for livet, men ei for evighet.
Du tenker på din fremtid og satser alt på den,
men hvor skal du da være i evighet, min venn ?

Du tenker kanskje på at du må søke Gud,
men får det ikke til å leve etter alle bud.
Og alt ser derfor håpløst ut, du skyver allting bort.
Og dermed kan du regne med en lukket himmelport.

En dag det blir for sent, du får ei flere bud,
og aldri mere sjanse til å vende om til Gud.
Da nytter ei å rope, ei gråte eller be.
For frelsens dør er lukket for tid og evighet.

I dag kan du bli frelst og lykkelig og fri,
om du vil gå til Jesus og livet ditt Ham gi.
Han synden din har sonet og gjelden din betalt,
så kom nå du til Jesus, Han som vil gi deg alt !

 

name-graphics-maria-650578

 

EU- det nya Sovjetunionen. Video med svensk text!

 

Antikristliga

EU det nya Sovjetunionen – Vladimir Bukovsky

 

VIDEO: Hur länge till ska EU, den nya Sovjetunions-rörelsen klara av att bedra sina medborgare, hur många människoliv ska kommunismen få skövla denna gång innan folk säger ifrån! Blir det några Nürnbergrättegångar emot förövarna som försöker ta ifrån européerna sin frihet och sin identitet? Vladimir Bukovsky, en viktig komponent i det forna Sovjettidens förfall talar om likheterna mellan EU och Sovjet och hur farligt nära vi kan vara en ny katastrof. Framtiden står för dörren, hur tänker du agera? http://verklighet.bloggo.nu/EU-det-nya-Sovjetunionen—Vladimir-Bukovsky/

*
Det är många som gillar EU- gör du?  Jag hoppas du sett videon som vill klargöra vad EU är och VAD EU GÖR. Kanske är inte den information och uppfattning som människor fått av EU är den rätta, se videon och förstå att EU är ett fördärv!  De sista tiderna är här och det kommer en kollaps över världen, och inte bara i EU.

Gud vet allt och han vet vad EU står för.

name-graphics-maria-545505

 

 

Glad eller sörjande? Dystra aningar och frostnätter i hjärtat?

Sony 019

Kom ihåg Guds kärlek och omsorg i stunder av ensamhet och förtvivlan….Gud är ändå god.

Varför måste jag gå sörjande?” Ps 42:10

KAN DU, troende vän, besvara denna fråga? Kan du finna någon orsak till, att du så ofta går sörjande i stället för att vara glad? Varför överlämnar du dig åt dystra aningar? Vem sade dig, att natten aldrig skulle övergå till dag? Vem sade dig, att frostnätterna skulle bli många under bedrövelsens vinter, att snön skulle falla tätt och hagelskurarna förbytas i häftiga förtvivlans stormar? Vet du ej, att dag följer på natt, att flod följer efter ebb, att vår och sommar komma efter den långa vintern? Hoppas, min vän! Hoppas beständigt, ty Gud skall icke svika dig! – C.H. Spurgeon.

Gud är god uti den ljusa stunden,
när mitt öga ej ett moln kan se.
Gud är god, när utav tvivel bunden
ångestfullt om hjälp jag synes be.
Gud är god, när jordisk fröjd och lycka
göra stigen banad för min fot.
Gud är god, när livets stormar rycka
undan allt jag här mig stödde mot.

Gud är god, när hopp och tillit brusa
som en mäktig flod ur hjärtat fram.
Gud är god, när man min fröjd vill grusa,
och mitt hopp tycks komma blott på skam.
Gud är god i livets alla öden,
hur på jorden än de växla må.
Gud är god och trofast in i döden,
ständigt håller Han att lita på.

E.A.

*

Gud är god genom alla tider om man bara lär sig vem han är och att älska honom, då går man igenom det som är svårt med Herren i sitt hjärta, och tvivlar inte på att han är med i allt.

name-graphics-maria-545505

NWO-Illuminati- Män vill ha män. Sodom och Gomorra

 

The-world-300x49   is in the hand of SATAN

Satan ljuger hela tiden: lögner, lögner, lögner, spyr han ut och människor tror mer på honom än på Gud.. Sådan är den nya världsordningen, även kallad för NWO, New World Order och det betyder ONDSKA..

Den ockulta modeindustrin/Showbusiness, visar oss detta om vi är uppmärksamma. Ett exempel som är ytterst farligt är vad Lady Gaga sysslar med, förvrider huvudena på unga och äldre! Men hon är med i planeringen för den nya tiden.
Hosea 4:6 berättar för oss om kunskap
Det finns de som vill manipulera oss och lura livet av oss, (satans plan)detta förklaras i videon du kan se nedan.

Har du hört talas om Illuminati? Jag hoppas det för då vet du vad ondska är och vad de planerar, de går hand i hand med satan. De är hemliga sällskap t ex Frimurare och andra grupper ( skapat år 1776 av Adam Weisshaupt) som alltså har hemlig visdom, kunskap.
Satan har många namn, bl a:Lucifer, Prince of darkness

David Rockkefeller säger 1994 att det ska komma en ny världsordning, George Bush och B Obama säger likadant. NWO är här redan med kontrollsamhället och den polisiära makten!

Se videon The New World Order Evil Occult & Fashion Industry Exposed

Vilken äcklig video, man skyltar med att man gjort abort t ex! Satan har de okunniga om NWO i sin hand, ja hela världen följer honom redan, och sedan Antikrist på det!

,och se mer om Illuminati här: NWO https://gospel.jesuslever.eu/category/nwo-2/
Hela världen svämmar över av äckliga ockulta saker men man är så van vid det så man reagerar inte eller man vet INTE vad det betyder. Nu har du fått en varning och du kan se otaliga videos som förklarar skeendet innan Jesus kommer tillbaka.

Jesus sade att det skulle vara som på NOAS tid, då Jesus kommer tillbaka, och visst är det så redan och värre kommer det att bli! Idag såg jag att programmet Bonde söker fru innehåller MÄN som vill Ha MÄN! Otäckt vad långt det gått med homosexualitet = SEX.
Gud hjälpe oss alla och hjälp dem som syndar och inte förstår bättre med att inte följa Gud och lyda honom.

Jesus-is-Lord8

Herren

Kristet ansvar /Midnattsropet

 

skog 105

Kristet ansvar

Det är valtider. Lägg din röst på Nasaréens parti. Jesus Kristus har gett församlingen en programdeklaration som inget parti kan göra. Den är grundad på Guds rättfärdighet och har sin förutsättning i himmelrikets politik och den nya födelsen. Jesus själv initierade verksamheten genom att på plats efter plats där han vandrade fram förmedla detta nådens budskap som återges i Lukas 4:18-19:
”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.”

MR publicerar här en aktuell ledare skriven inför valet 1973:

Att det andliga klimatet i Sverige är oroväckande, står numera klart. Och det är oroväckande i så hög grad att vi måste åtgärda det.
I det läget träder besserwisser-människorna fram och säger: låt oss inte längre vara avskilda från världen, utan låt oss med kristna synpunkter göra vad vi kan för att slå nya broar. Med vår kraft och våra synpunkter kommer samhällets ruttenhet att förminskas och kristna tankar får möjlighet att sätta sin prägel på staten, så lyder dagens kristet politiska evangelium. Man tycks inte se någon konfrontation mellan Lammets kristendom och politiken. Man har en vision om att det finns olika vägar att frambära evangeliet på och att de politiskt aktiva kristna har hittat en framkomlig väg.
Det är ingen evangelisk skatt man funnit när man talar om ett politiskt engagemang. Hela evangeliets idéstruktur motsäger ett dylikt engagemang. Att dra politiska växlar på kristendomen är en negation. Det är att dra ned gudomliga fakta till ett lägre plan, än där de rätteligen hör hemma.
Det är kanske svårt att säga en bestämd dag, när kristna ledare började tala om ett kristet politiskt engagemang. Desto lättare är det att konstatera hur dogmen om kristen politik till dags dato blivit en kär vän för ledande kristna och kristna redaktörer.
Det vittnar om den typiska vågrörelsen att en dogm snabbt sprids bland närliggande fraktioner. Och till yttermera visso: att det inte är någon allmän ny forskning som leder fram till dylika dogmer, utan att det rör sig om ömsesidig påverkan.
Nu är kristna politiker ingenting nytt i det här landet. De har länge varit verksamma både i riksdagen och kommunerna. Under en och samma tid har en andlig utarmning av oerhörda proportioner ägt rum.
Vad som nu skett är att det kristet politiska intresset fått en mer konkret utformning i ett politiskt parti. Det finns ingen biblisk anledning och ej heller någon historisk, att fästa förhoppningar till denna nya konkretion.

Däremot kan man tänka sig att kristna krafter användes på ett slagfält, där aldrig några bibliska segrar någonsin är vunna. Under samma tid förblir det slagfält, där Jesus väntar för att dirigera sina evangelister och förkunnare, anmärkningsvärt öde.
Det är av yttersta vikt att ha klart för sig att Jesus inte kämpar på den politiska barrikaden.
Jesus vill ha bönekristna och andekristna, några andra kristna är Han inte intresserad av.
Han verkar i Guds församlingar på jorden, i de lokala församlingarna. De är Guds fästen på jorden, där den andliga elden stiger mot skyn: Gud tronar på Israels lovsånger. De lovsångerna kan få Honom att förlåta mycket av yttervärldens dårskap.
På den politiska vägen rycker inga kristna upp det här landet ur dess andliga utarmning. Men Guds församlingar kan göra det: genom bön och förbön och genom att alltmer fyllas av Ande. Hundra andefyllda och osjälviska kristna skapar genast ett nytt läge. Vad skulle inte tusen kunna uträtta. Det är så vi måste räkna. Inte i politiska proportioner.
Världen har alltid varit andligt utarmad. Men Guds församlingar har inte alltid varit det. Det drar kalla vindar bland svensk kristenhet idag. Vindskydden är murkna. Muren vacklar. Men det är inte ett problem som man löser genom att bygga politiska plattformar och skaka fram politiska skjutjärnssoldater.
En fallen, ljum svensk kristenhet, får därför finna sig i att ta ansvaret för de senare årens allt snabbare sekuklariseringsprocess. Istället för att ty sig till och hämta kraft vid de andliga klipporna, har man skjutit ut skeppen för att ta sig en nyfiken titt på världens hamnar. Men havet har ett bråddjup och kom ihåg; havets vän är stormen.

Men ära vare Gud, vi ser hur Jesus åter och åter går utanför institutionerna, och söker upp människor som ännu inte hunnit avancera till institutionsplanet och blivit inventarier i Guds rike, utan är öppna, famlande och svaga i egen kraft.

http://www.midnattsropet.se/2014/09/kristet-ansvar.html

 

name-graphics-maria-545505

 

På vilket sätt läser du bibeln? Video! Vad har du lärt dig om sluttiderna?

Bild Bibel clip artMH900309391

Hur läser du bibeln?  Här visar videon hur man bör läsa bibeln/på vilket sätt alltså och att Jesus INTE kommer tillbaka innan vedermödan. Vägen till hur man läser bibeln för att få den rätta informationen om sluttiderna. Bibelverser nedan.

The Way to Read the Bible to Get the Right End Time View

Bibelverser:

Luk 10:26

Matt 24:21-31

Mark 13:19-27

2 Thess 2:1-8

1 Petr 4:12-13

1 Petr 5.4

1 Petr 5:8-10

Joh Upp bok 7:14

Joh Upp bok 13:4-8

Joh Upp bok 14:11-13

Joh Upp bok 19:11-21

Många människor är lurade, ja många har fått lära sig att människor som är troende skall få flytta hem innan vedermödan, men så är det inte. Läs bibelorden och se sanningar.

name-graphics-maria-545505

 

 

 

Jesus dog, och uppstod, för alla. Vänd om och tro evangelium.

Ske din vilja
Alla profetior om Jesu död och uppståndelse uppfylldes…….
och utlämna honom åt hedningarna, som skall håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen skall han uppstå.” [kap]
Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem skall ni döda och korsfästa, andra skall ni gissla i era synagogor och förfölja från stad till stad. [kap]
“Ni vet att det om två dagar är påsk.* Då skall Människosonen bli utlämnad till att korsfästas.” [kap]
Pilatus frågade dem: “Vad skall jag då göra med Jesus, som kallas Messias?” Alla svarade: “Korsfäst honom!” [kap]
Han frågade: “Vad har han gjort för ont?” Men de skrek ännu högre: “Korsfäst honom!”[kap]
Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. [kap]
När de hade hånat honom, tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. [kap] (profetian uppfylldes)
När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.[kap] (profetian uppfylldes)
Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra. [kap]
På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. [kap]
Ängeln sade till kvinnorna: “Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. [kap]
De skrek: “Korsfäst honom!” [kap]

*
U P P S T Å N D EN:

Men han sade till dem: “Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. [kap]
Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. [kap]
Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. [kap]
*

Jesus dog för dig och för mig-  ja han dog för ALLA på denna jorden. Han gav allt för att vi skulle få möjlighet till frälsning och till ett evigt liv med honom. När du ser bibelorden ovan så ser du ju hur striden är över: JESUS dog för oss och han BESEGRADE SATAN också för att han (Jesus) uppstod från döden och han kommer tillbaka för att döma  jordens invånare. Därför kan Satan inte ta ditt liv om du har Jesus till Herre.

Du är FRI då du är frälst och lever så som Gud vill, alltså efter hans vilja.

Sök Jesus innan det är för sent!!!  

Marias-238-300x225  Satan är besegrad!

name-graphics-maria-545505

 

Nåden hör de ödmjuka till. Gud renar och luttrar oss i elden. ..Tjäna Herren

 

Herren

Nåden hör de ödmjuka till.

Använd aldrig din tid till att grubbla över de yttersta orsakerna till någon händelse. Vi har nämligen fallenhet att fundera över varför någon svårighet har drabbat oss och ofta också att fråga, om denna svårighet innehåller ett Guds straff för någon synd.

Ett sådant resonemang är totalt fruktlöst. Du finner inte svaret genom att grubbla. Ju mera du funderar, desto större plats ger du åt åklagaren, tills anklagelsernas störtskur blir så häftig, att du formligen begravs under den.

Gör upp ditt mellanhavande med Gud. Bekänn uppriktigt också dina hemligaste synder och nämn dem vid deras rätta namn. Men tro sedan också, att Herrens löfte om förlåtelse för alla dina synder är sant och orubbligt. När du så har klarat upp ditt förhållande till Gud, skall du upphöra att grubbla över orsakerna till ditt lidande.

Jag har märkt, att det är lättast att bära ett lidande, när man tar det direkt ur Herrens hand. Det har varit Herrens vilja, att jag hamnat på detta sjukläger. Varför vet han ensam.
Allt lidande är ingalunda strafflidande. När det gäller Job till exempel, finner vi, att hans lidande för honom rentav var ett reningslidande. I denne fromme mans hjärta hade kanske innästlat sig rätt höga tankar om hans eget jag. Herren erkände, att Job var sin tids frommaste man, men kanske Job också tänkte något ditåt om sig själv.

Därför måste Herren föra honom in i sådana djup av lidande, att hans naturliga fördärv skulle bli uppenbart också för hans egna ögon. Och det blev uppenbart. Job erkände visserligen inte, att någon bestämd synd skulle ha orsakat hans lidande, så som hans vänner påstod. Men han bekände tydligt sin syndfullhet inför Herren. Och nu såg han den också klarare än förr. En sådan inre rening avser Herren många gånger, då han lägger oss på smärtans läger. Mitt i plågorna där lär vi känna de svaga sidorna i vår natur. Vi blir lätt sårade, missnöjda, fordrande och otrevliga på många sätt också i de människors ögon, som trott så mycket bättre om oss.

Detta är mycket förödmjukande för oss. Men vi måste ta denna förödmjukelse ur Herrens hand. Herren har sin egen goda avsikt när han på detta sätt inför våra ögon blottar vårt inre fördärv. När vi kommit ut ur denna degel, är vi mildare mot andra lidande människor, vi orkar bättre bära denna avoghet och vi förstår, att de också själva lider av den, på samma sätt som vi led, när vi råkade in i en liknande reningseld. Nåden hör de ödmjuka till. Ju ödmjukare, desto större nåd. När du stigit upp från denna sjukbädd, väntar dig således en ännu större nåd än förut.

Herre, jag erkänner inför dina heliga ögon, att jag förtjänat detta lidande. Jag har förtjänat till och med ännu mera. Men nu vill jag inte se det i ett sådant ljus utan ta denna tid ur din hand som en reningstid. Låt detta lidande bli mig till välsignelse och till rening av mitt hjärtas inre. Då kommer dessa dagar att ha ett bestående värde i mitt liv.

Bibelord: Ps 51: 12-14. Mal 3: 3.

Från “Tröstens Gud” av U Muromaa.

 

You Are My Hiding Place

Psalm 59:16

name-graphics-maria-650578

 

Hela vägen går han med mig./ Höj rop till HERREN!

 

skog 147

Alla borde klappa i händerna och tacka Gud, höja rop och glädje till Herren.  Men ack, man kommer bara allt längre och längre ifrån honom i denna världen. Denna världen är ett stinkande kloakhål då det gäller mycket av det som vi upplever och ser och hör i vår omgivning. Bara hos Jesus finns det ro från ångest och oro.

Alla borde klappa i händerna och få erfara den ro och frid och glädje och tillit som man får då HERREN är med.

Ty Gud är kung över hela jorden, men människor tror inte på det, de är sig själv närmast och uppträder själva som kungar och furstar.

Gud sitter på sin heliga tron  och man (NWO) har  planerat att Antikrist skall sitta där och styra, hur ska nu det gå till? A-krist kommer att åka rakt ner i den brinnande sjön! SWOPP! så är det över  för hans del trots de år han ska regera i världen. Dumheter…de räknar inte med Gud förstår du!

Räknar du med Gud? Det borde du göra för snart kommer han att tala om vem han är- för alla!

Hela vägen går han med mig!

 

 

Foto O L, Följ Jesu

Foto I L, Följ Jesus

 

name-graphics-maria-545505

Livet ÄR ingen dans på rosor. Psalm 40.Lovad vare Herren

ros gul 005

Livet ÄR ingen dans på rosor.

Varför skriver jag det, det vet väl alla?  Nej alla vet inte att livet kan vara mycket svårt. Jo, … mina tankar i dag går naturligtvis till min man som får cellgiftsbehandling och inte mår så bra. Livet går hårt fram i bland kan man säga, men den som tror på Gud vet VAR han har sin HJÄLP.

Att vara sjuk, det gillas inte av alla, för antingen har man syndat svårt säger de, eller så är det ngt annat fel på en.  Det är fel att säga så.

Vi hankar oss framåt en dag i sänder, och ropar på Gud varje stund. Vill du vara med och tacka Herren för hälsa för min make , så är jag glad. Naturligtvis vet vi att Gud kan och vill hjälpa och vi ser hans ledning klart och tydligt i allt det som skett i sommar. När man än läser psalmen så ser man Gud i den, psalmen  är verkligen för alla tillfällen och omständigheter i livet.

*

Ps 40

Tacksägelse och bön

1 För sångmästaren, en psalm av David.
2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
3 Han drog mig upp ur fördärvets grop,
ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa
och gjorde mina steg fasta.
4 Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN.

5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN
och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar.
6 HERRE, min Gud, många är de under du har gjort
och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig.
Jag ville förkunna dem och tala om dem,
men de är fler än man kan räkna.

7 Slaktoffer och matoffer vill du inte ha
– du har öppnat mina öron – brännoffer och syndoffer begär du inte.
8 Därför säger jag:
“Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig.
9 Att göra din vilja, min Gud, är min glädje,
din lag är i mitt hjärta.”

10 Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet
i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar,
du, HERRE, vet det.
11 Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta,
om din trofasthet och din frälsning talar jag.
Jag tiger inte om din nåd och din sanning
för den stora församlingen.

12 Du, HERRE, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig,
må din nåd och din sanning alltid bevara mig.
13 Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna.
Mina synder har hunnit ifatt mig, jag orkar inte se dem.
De är fler än håren på mitt huvud, och mitt mod har övergivit mig.

14 HERRE, var mig nådig och rädda mig,
HERRE, skynda till min hjälp!
15 Låt alla dem som står efter mitt liv
komma på skam och blygas. Låt dem som önskar mig olycka
vika tillbaka och blygas.
16 Låt dem häpna och skämmas som säger till mig: “Rätt åt dig, rätt åt dig!”
17 Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig.
De som älskar din frälsning må alltid säga:
“Lovad vare HERREN!”
18 Jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig.
Min hjälp och befriare är du. Min Gud, dröj inte!

*
Gud är underbar och god och vet allt om alla och önskar människors frälsning.
medarbetare  /Maria