Archive | november 2009

Gud i samhället /Visa dig utan mask

 

dove2.jpg 

Hur skall den kristne vara? Dvs den troende. Paulus säger klart och tydligt att det är fel att imitera ett kristenliv:* Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, nej, jag förkunnar det oförfalskat, som det kommer från Gud. inför Gud och för Kristi tjänst.* /2 Kor 2:17/

Vi skall inte köpslå med Guds ord. Vi skall vara uppriktiga, ärliga och gudaktiga människor! Som kristna skall vi inte spela en roll eller ta på oss någon mask. Vi skall inte förtrösta på våra egna ansträngningar i att leva det kristna livet.

I stället ska vi vara i Kristus och låta honom arbeta genom oss. Paulus säger inspirerad av den helige Ande: *Ta av er masken! Försök sluta imponera på andra. Sluta upp med att hyckla. Sluta överskyla era synder. Sluta låtsas vara segerrika. Ingen bryr sig egentligen om den roll du spelar. Vandra ärligt och öppet i Jesus Kristus så att han kan börja sitt verk i ditt liv!*

Vi kan njuta av det segerrika liv som Paulus beskriver BARA när vi låter maskerna falla och låter Kristus göra oss till de människor han vill att vi ska vara. Vi kan utbreda Kristi väldoft endast när vi tar av oss våra msker så att världen kan se Kristus genom oss./Luis Palau/Tid att sluta låtsas.

Ja så skriver Luis och jag håller med, gör du det med? Skall vi kristna ta av oss våra masker och sluta spela segerrrika, och visa att vi är så svaga, utan Kristus, men att vi i Kristus är starka och värdiga att gå ut med evangelium.

Vi troende skall vara värdiga, och gudfruktiga, vänliga och kärleksfulla och kunna erkänna fel och brister, vi är INTE perfekta, men ju längre vi går med Kristus, desto bättre blir det. KASTA ALLA självpåtagna masker och visa vem du är. Bara då kan Kristus verka i dig och genom dig, FÖR ANDRA Människors skull. /…Be för era medmänniskor och tacka Gud för allt som han kommer att göra bland dem/1 Tim 2:1

Islam / Skillnader och mer..

Det finns väldigt mycket som människor inte känner till om Islam, därför finns denna kategori om Islam på min sida. Man borde ta till sig information om islam som religion, och kunna se jämförelserna med kristendomen. Det finns uppenbara och väldiga skillnader, fastän man inte tycks kännas vid dem. Islam och kristendomern står inte för samma religion eller för en och samme Gud, och om detta läser du här:

Klippdomen (kallas också för Omar-moskén) är byggd på tempelberget där judarnas tempel stod. Den byggdes av den muslimske ledaren Abd el-Malik år 688-691. På insidan av byggnaden finns ingraverat på klassisk arabiska: ”O ni bokens folk, överskrid inte gränserna i er religion, och påstå inte om Gud annat än det som ä sant! Messias Jesus, Marias son, är endast en Guds apostel, och Hans Ord som han förkunnade för Maria, och ande av Hans ande. Tro därför på Gud och hans apostlar, och säg inte: ”Gud är tre”. Det är bättre för er. Gud är endast en Gud. Fjärran vare det från hans ära att han skulle ha en son.” (från Sura 4:171).

En miljard människor har Koranen som Guds heliga bok, och ett antal tusen av dem har på senare tid invandrat till Sverige. Men vad innehåller deras bok? Är den trovärdig? Är det samma Gud där som i Bibeln? Flera kyrkliga företrädare i vårt land har hävdat att kristna och muslimer ber till samma Gud.

När man läser Koranen framgår det klart att Muhammed anser sig tro på samma Gud som Adam, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, David, Salomo och Jesus (42:11). Men, anledningen till att Muhammed gör detta är att han menar att dessa bibliska personer trodde på Gud på samma sätt som han själv gör! Muhammed är i Koranen inseglet på alla tidigare profeter (33:40), och därför kan han lägga sina egna ord i tidigare profeters mun.

Den röda tråden i Bibeln är Guds försoningsplan, men i Koranen är det “islam”, det vill säga att underkasta sig Gud och lyda hans apostel Muhammed. Koranen anser sig själv vara Guds slutliga skrift, nedsänd av Gud och uppenbarad genom ängeln Gabriel för aposteln och profeten Muhammed.

Enligt ortodox muhammedansk uppfattning är Koranen fullständigt fri från alla slags brister och ofullkomligheter. Det påstår också Koranen själv (4:84, 18:1). Men författaren av Koranen visar att han ägde mycket små kunskaper om judarnas bok Gamla Testamentet och nästan ingen kunskap alls om de kristnas Nya Testamentet. Det visar alla felaktigheter som Koranen kryllar av. Ett graverande exempel är 5:79 och 5:116. Där beskrivs treenigheten som Gud, Jesus och Maria! /Vilket är fel, min anm!/ Resten läser du HÄR:

http://www.tidenstecken.se/koranen.htm Här finns början och slutet på artikeln.

GLÖM heller inte av att läsa:

http://www.wordmworld.net/bubble-words/oppet-brev-journalister

http://www.wordmworld.net/bubble-words/vaccinationsnyheterna

De sista tiderna /Osanningar?

Det är märkligt i detta landet att man skall gissa sig till sanningar. Detta är ingen politisk blogg, den handlar i huvudsak om tro,  men jag kan inte sluta förvånas av att man ljuger människor fulla med osanningar.

Och jag har hittat  länkar  du bör läsa som handlar just om Sveriges journalister, alltså om massmedia som inte säger sanningen och om annat folk som spyr ut halvsanningar och osanningar. Här finns en länk till sanningar om vaccinationerna. Läs.

LÄNKAR  SOM DU BÖR LÄSA ÄR:

http://www.wordmworld.net/bubble-words/oppet-brev-journalister

http://www.wordmworld.net/bubble-words/vaccinationsnyheterna

LÄS OCH BEGRUNDA OCH VAKNA!

Jesu härstamning

  

I Matteus kan vi läsa utförligt om hur Jesus föddes och förbereddes för sin uppgift här på jorden.

I Matteus står det: *Detta är Jesu Kristi förfäder, från David och Abraham: Abraham, Isak, Jakob (Jakob var far till Judas och hans bröder), Judas, Peres och Sera (deras mor hette Tamar), Hesron, Ram, Amminadav, Nahshon, Salma, Boas (hans mor hette Rahav), Oved (hans mor hette Rut), Ishai, Kung David, Salomo (hans mor var Urias hustru), Rehabeam, Avia, Asa, Josafat, Joram, Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia (Jojakin och hans bröder (födda vid tidpunkten för fångenskapen i Babylon),

Och efter fångenskapen: Shealtiel, Serubbabel, Avihud, Eljakim, Asor, Sadok, Akim, Elihud, Elasar, Mattan, Jakob, Jakob var far till Josef, (Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus Kristus, Guds Son).

Detta är de fjorton generationerna från Abraham till Kung David, de fjorton generationerna från kung David till fångenskapen och de fjorton generationerna från fångenskapen till Kristus./Matt 1:1-17

Matteus evangelium är förbindelselänken mellan Gamla och Nya testamentet och påpekar ofta hur Jesus UPPFYLLDE PROFETIOR ur Gamla testamentet. Att börja med släktregister var faktiskt något av det bästa Matteus kunde göra för att fånga intresset hos en judisk läsekrets.Det var alltid genom härkomsten man visade att man tillhörde Guds utvalda folk.  …..

I de första sjutton verserna, som omspänner en tidrymd av 2000 år möter vi 46 personer. Alla de nämnda hade det gemensamt att de var förfäder till Jesus, men vad gäller personlighet, andlighet och erfarenheter var de verkligen olika.  ….

Jesus / Fylld med sång

13153246501.jpg 

**Jag kan icke räkna dem alla, De prov på Guds godhet jag rönt; Likt morgonens droppar de falla Och glimma likt dessa så skönt. Jag kan icke räkna dem alla, De prov på Guds godhet jag rönt

Likt stjärnornas glänsande skara De hava ej namn eller tal Men stråla likt dessa så klara Jämväl i den mörkaste dal. Likt stjärnornas glänsande skara De hava ej namn eller tal.

Jag kan icke räkna dem alla, Men ack, må jag tacka dess mer. Guds kärleks bevis må jag kalla De under av nåd han beter, Jag kan icke räkna dem alla, Men ack, må jag tacka dess mer. /Lina Sandell-Berg/

Jag är innerligt tacksam, för att jag är frälst, för att jag denna söndag får ytterligare en dag med Jesus. Jesus, han som är min bäste vän, En vän som aldrig sviker. Jag är tacksam för att han fyller mitt hjärta, med sång, även om jag ibland är ledsen.

*Gå Sion, din konung att möta, Jerusalem, gläds åt din Gud! Strö palmer på väg för Messias Och red dig som väntande brud! Kör: Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud!…

Han kommer från eviga fröjder, Han lämnar sin tron av kristall, Sin ära i ljusets palatser Och lägges på strå i ett stall. …/E Nyström

Vi kan verkligen vara glada att Kristus Jesus lever. Han lämnade sin himlaboning för att komma till jorden, för att Gud ville det, för att Gud ville ge oss en Frälsare, en Herre.

Tack Gud för allt du gjort för mig, Tack Gud, för allt du ville och vill göra för människorna. Låt varje hjärta ta emot din kärleks härlighet.

*Var inte rädd, Maria*, sade ängeln. “Gud ska välsigna dig på ett underbart sätt!” Läs Luk 1:29-38

 

NWO // NWO… och mer

 Vet flertalet människor i Sverige om vad politiken egentligen handlar om? Nej jag tror inte det. Därför att människor måste bli upplysta om vad som sker så tar jag med vad Janne O skrivit i sin blogg:

http://jannesnackar8.blogspot.com/2009/  Läs och börja förstå vad som händer:

Världsordningen tolererar inte självständiga ideologier (reella politiska alternativ) och traditionella religiösa yttringar. Det gäller både Islam och kristendomen, utan vill istället inkorporera alla religioner i sig och skapa ett globalt nätverk av välgörenhetorganisationer, som kan smälta samman med FN systemet.

Inom den globala världsordningen, finns det redan en religion: New Age (som i sig innefattar uttryck för alla världens religioner).

Religionerna behöver FN:s sanktioneras under deklarationen om mänskliga rättigheter och i synkretistiska konferenser

(många New Age organisationer har sedan länge varit inkorporerade i FN systemet).

Enligt den globala världsordningen är kristen tro är “en sanning” bland flera. “Alla gudar är lika goda” i FN:s projekt Interfaith Dialogue. En “sanning” får inte exkludera någon annan.

FN:s olika Klimatprojekt (Agenda 21, Global Compact och arbetet inom IPCC) har både en ideologisk och andlig sida: Dyrkan av Gaia och den globala samhörigheten i konceptet “en värld, en mänsklighet” är ett uttryck för andligheten. moder Jord “måste skyddas” och det gör man tex genom att avstå från barn (eller ha högst ett), att leva hållbart gör man genom att förbruka så lite energi och genom att konsumera så lite som möjligt. En “god samhällsmedborgare” i denna globala vision är en medborgare som gör så lite påverkan på sin omgivning som möjligt. “Världen kan inte hålla så många innevånare som idag”, är en vanlig åsikt som ligger till grund för arbetet i många FN:s organisationer (UNPF, United Nation´s Population fund t.ex.).

Vi kristna måste se om våra hus och stå fast i tron, när dessa globala rörelser vill omforma den kristna tron till att passa dess moral och dess ideologier. Vi har Guds löften och behöver inte förlita oss på att “globaliseringen ska skapa rättvisa i tredje världen” och att “grön teknik ska rädda Östersjön”, eller vad nu det snackas om i tidningarna och våra självutnämnda ledare lovar göra för oss.

Summa: I den globala världsordningen arbetar människor som talar i politiska dubbeltungor.

Oinskränkt makt över varje medborgare är målet och en njutning för dessa människor. Hur långt du låter dem gå, avgör du själv!

Ormens logik härjar i dessa globala organisationer.

(De är inte demokratiska system utan jaktplatser för världens finanshajar och vargflocken av karriärsugna byråkrater och världens jätteföretag flaggar bakom de flesta av organen!)

Herren har besegrat dessa krafter, på Golgata.

Och Han kommer tillbaka för att skipa rättvisa i sitt Rike.

Snart, är Han här!

Vi ska vara glada över det!

Vi ska vara förberedda i bön och omtanken om vår nästa.

Tiden är inne.

Gör ditt hjärta redo!   /Janne O

Nu fick du en hel del info här och tankar som du borde försöka förstå, Lugn- det kommer mera! från oss som vill tala om vad saker o ting handlar om. Tack Gud för att du är god och talar om för ditt folk vad som händer…./Maria

Guds kärlek till oss / Guds löften

th_100_3888whiteroses.jpg 

Guds löften är inte hemliga.Han uttalar dem öppet så att alla kan höra dem. Gud uppfyller varje löfte. Varför skulle vi tvivla på honom? Tvivlar man för att man inte VET att han ger /gett oss löften, ja så kanske det är. Men vi behöver aldrig leva i ovisshet med en Gud som är både sanning och rättfärdighet.

Om detta kan du läsa i Jesaja 45:18-19. Gud talar bara det som är rätt och sanning.

Vi möter både goda och dåliga tider i livet, tacka Gud under alla omständigheter.Möter du motgång så be Gud visa dig vad du kan lära av motgången, så att du kan tjäna honom ännu bättre.

Jag fick en mycket trist upplevelse idag, där jag bor var det människor som blivit vräkta, och firman som ombesörjde detta, kastade ut ALLA saker, möbler, Tv, dator, mattor och möbler, ut genom fönstret! Rakt ner på gården hamnade allt. Det var verkligen hemskt! Var ska de människorna bo nu..Jag vet också att de inte är svenskar och inte kände Gud, och jag skulle önska att de gjorde det, för då hade detta tråkiga inte hänt.

*Öppna hjärtats dörr, Vidare än förr, Och släpp Herren Jesus in För att bliva evigt din. Honom må du städse hylla; Varje brist han mäktar fylla, Varför har du icke förr Öppnat hjärtats dörr?* A Storm.

De sista tiderna/EU och nya regler

 witns013.gif

Religiös enhet? VAD vet du?

Vart är världen på väg? Inte vet alla vart det bär hän..tyvärrrrr. Det finns så mycket info på så många sidor på “nätet”, mina vänner på många sidor där skriver oerhört intressanta inlägg, men på grund av sjukdom kan jag inte längre översätta dem….

Jag vet i alla fall att Englands statsminister vill ha en global ekonomisk världsordning, och jag vet att dessa tankarna inte är unika, utan det vill både påven och B Obama. Har du tänkt till? Vet du vad som gäller? En GLOBAL NY VÄRLDSORDNING ÄR PÅ GÅNG.

Och:

Därför att JESUS KRISTUS lever idag och vill få oss att VÄNDA oss till Honom i dessa tider och svårigheter som är nu och i de kommande tiderna, så vill jag ännu en gång  få DIG att tänka till: GUD VARNAR SITT FOLK!, ja så som han alltid har gjort, MEN lyssnar man?

Vi måste lyssna på Gud, reagera över det vi ser och läser, och ta till oss vad som händer på arenan där ute. För vi går mot tider som inte är bra! Lyssna på Gud och Be. politiska beslut kommer att komma och du kommer att må illa av dem.

EU startade som en ekonomisk allians, och senare utvecklade detta sig till en politisk union. OCH som sista punkt önskar de en RELIGIÖS ENHET! Ställer DU UPP PÅ DET?

Livet i Kristus /Kom till ro

th_blessyou-1.jpg

Trygghet, ja det är många som längtar efter det. Därför kommer en text jag skrev för ett tag sedan:

*Som ett barn*

*…som ett barn.. Vara trygg i Faderns famn, där får jag vila ut. Jag får svepa trygghetens mantel omkring mig, och veta att Gud är nära. Som ett barn… Blicka in i en värld utav ljus. Trygghetens mantel är skön och varm Och jag vilar trygg i min Faders famn.*

Det är där vi ska vara: I Faderns famn, där inget kan skada oss, för Herren är ju med oss.

Det är där vi ska vara: I Faderns famn, Han visar oss vilka vi är i Honom, och vi kan vila ut från sår och smörja.

Kom och lär känna mig, säger han, han, som har all makt.

*Kristus är den synliga bilden av den osynliga Guden och han fanns till innan Gud hade skapt någonting. Kristus är i själva verket skaparen.*  

 /Ta till dig dessa ord, och jag hoppas du får en trängande längtan efter att få vara i Faderns famn och att han skall lägga ner en längtan i DIG som säger att Du vill följa Honom, resten utav Ditt liv./ Maria

666/Vad betyder detta..

O, det dyra Jesu blod. Jesus är Herre

Vilddjurets märke sägs vara 666. Många undrar över detta det vet jag. Men detta talet skall vara en människas tal och det står i Uppenbarelseboken 13:17-18 följande: *Märket var antingen vilddjurets namn, eller det tal som står istället för dess namn. Detta är en hemlighet, som kräver noggrann eftertanke för att avslöjas. De som har förstånd och insikt kan räkna ut vilddjurets tal: det är en människas tal, och talet är 666.*

Då kan man fråga sig följande: Den nuvarande påven har en titel: VICARIUS FILI DEI. Detta är latin och betyder: Guds vikarie, Guds Son, Och de latinska bokstäverna har ett talvärde. Då kan vi börja räkna följande:

När vi sätter/räknar samman dessa tal får vi: 666.5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666, Och det är talet för den människa som det står om i Uppenbarelseboken, så tolkar/förstår vi det. Detta är talet för påvens titel. Se för övrigt denna blogg om talet 666:

http://aletheia.se/2007/12/27/vicarius-filii-dei/

Man kan alltså undra och fundera här, och många har fått huvudbry, det förstår jag. Detta tror jag inte är en s k “konspiration” utan det är mycket allvarligt, både om detta om talet är osant eller sant.

Jag lämnar det vidare till dig och jag återkommer i frågan. När man sedan inför en lagstiftning om att söndagen skall vara helig, då börjar kanske det stora eländet.. Läs Uppenbarelseboken.

Att vägra acceptera viddjurets märke är detsamma som att överlåta sig helhjärtat åt Gud och föredra döden framför en kompromissande inställning till tron på Kristus.

Ett ord idag/Åtgärdat fel!

Hej på er denna fredag. Som ni ser nu så är felet som denna sida hade, nu åtgärdat! och nu ser det ut som vanligt igen!Tack gode Gud för att du hjälpte mig. Passar på att skriva om Guds storhet och nåd.Inga hinder skall vara oss övermäktiga, inte heller ett fel på en hemsida.Gud är god och vet vad man behöver för att nå ut med evangelium. Att lyda Gud är detsamma som att älska Jesus. Kärleken är mer än vackra ord.- Det handlar om överlåtelse och livsstil.Vi ska visa att vi älskar Jesus. Jesus bestämde sig för att göra Guds vilja, så skall vi också bestämma oss för att göra, då blir det så som Gud vill. Jesus var ansatt av satan, det är vi också emellanåt, men vi behöver inte låta satan vinna över oss, i alla omständigheter är Gud den som är störst. Vi går alla igenom prövningar, och det gäller att vara förnuftig och fråga Gud om lösningen, för lösningar på alla problem finns.

Om Jesu återkomst / Skynda

jesluvsu1.jpg

Jesus Kristus. Han är underbar. Varför? Jo för att:

Han vet vad jag kan och inte kan, Han vet vad jag orkar och vad jag inte orkar, Han torkar mina tårar och ger mig nytt mod,

Han vet vad jag tänker och tar bort dåliga tankar, Han vet vad jag är ämnad till även om inte jag själv vet det,

Han dog för mig och uppstod för mig, han kallade mig till att vara hans barn, Han talar om för mig att jag är värdefull, fast jag är sjuk,

Han reser mig upp då jag faller, Hanälskar mig och han går aldrig ifrån mig, Han tillrättavisar mig då jag gör fel, eller går fel, Han vet exakt vad jag tänker och han vet exakt hur han skall lösa de problem jag har,

Han vet att jag vill följa honom och han visar mig den vägen, han låter mig undervisas och han låter mig vara jag, Han är underbar och han vill allt gott för mig.

Han vet att jag vill lovsjunga honom och han ler då han hör mig.., han vet att jag behöver honom mer än allt annat, och vi trivs tillsammans…Han räddade mig från döden

Vad vill han för dig? Jo han vill visa dig detsamma som han visat mig, och det jag precis berättat om. Han är min Herre, och han kan bli din Herre, om du vill. Du borde söka honom och bli hans förtrogne så fort som möjligt, för tiden är kort innan han kommer tillbaka.

Skulle du då stå där med skammen och säga: Jag kände dig inte, förlåt. Och ännu hemskare: Jesus kan komma att säga till dig, bort från mig, jag känner dig inte, för att du inte ville tro på mig. Skrämmande eller hur? Ta emot frälsningen han har åt dig idag, nu, för han letar efter ditt ärliga hjärta, och vill rädda dig från elände, själviskhet, dumhet, otro, och mycket mer.

*Håll verkligen utkik! För ni vet inte när husets herre kommer tillbaka!* Mark 13:35,36, 37.. Jesus talar om sin återkomst, som kan vara mycket nära och det gäller att tänka till nu.

Profetia om den sista tiden kan du läsa om i: Mark 13:1-23, Matt 24:1-28, Luk 21:5-24, Om Kristi återkomst läser du om i: Mark 13:24-27, Matt 24:29-31, Luk 21:25-28, Snälla du tänk på att Jesus är verklig, inte död, tänk på att han har LIV att ge dig.

http://jannesnackar8.blogspot.com/ LÄS gärna denna blogg om hur EU får folket att sova m m. Demokrati?