Archives

Fukushima 2014 /Videos. Vad sker där nu?

 

2014:”Fukushima Nuclear Disaster Threatens USA & North America Fukushima Style USA Nuclear Crisis”

http://youtu.be/sh2X2shDnP8   SE   VIDEO/s

Det  angår oss alla, eller hur. Djuren i haven dör, fisken är förgiftad, människor och djur får cancer….

*

 

Top 10 Fukushima Expert Quotes @ http://CVMCo.WordPress.com
2014: “Fukushima Nuclear Disaster Threatens USA & North America Fukushima Style USA Nuclear Crisis” Compliments Of *General Electric, Dwarfs Chernobyl & 3 Mile Island COMBINED^ http://how.to.survive.radiation.infol…

Three nuclear energy experts (Scott Portzline, Arnie Gundersen, and Kevin Kamps) in separate hours, discussed the status of the nuclear disaster in Fukushima, the cover-ups of scientific data, as well as general issues about nuclear power, and nuclear waste. Last week there was a spate of false reports about Fukushima’s Unit 3 having new radiation plumes of steam coming from it, and that people living on the West Coast should prepare to evacuate, Portzline detailed. While this was a hoax, the climate of uncertainty around Fukushima has been created by the lack of truth from TEPCO (Tokyo Electric Power Company), as well as the US government, and the International Atomic Energy Agency, he commented. “In my opinion, Fukushima is a level 8 on the international nuclear event scale, (the levels normally only go up to 7),” as there are multiple sources of radiation, and the situation requires international assistance and monitoring, Portzline continued…See Top 10 Fukushima Expert Quotes @ http://CVMCo.WordPress.com

More Videos By CVMCo.
[2014 Top 10 Fukushima Experts]
https://www.youtube.com/watch?v=9mn8X…
[FUKUSHIMA UPDATE] Nov/2013…
https://www.youtube.com/watch?v=IoEK-…
https://www.youtube.com/watch?v=M60Zd…
[NUCLEAR NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=dVMtk…
[Solar Storms]
https://www.youtube.com/watch?v=YVe8I…
[PUBLIC WARNING]
https://www.youtube.com/watch?v=v2_8k…
[EMP]
https://www.youtube.com/watch?v=7d2_-…
https://www.youtube.com/watch?v=5OIs6…
[HISTORY]
https://www.youtube.com/watch?v=e4Pz1…

http://how.to.survive.radiation.infol…

*

 

/Maria

Världskriser- — Jag litar på Gud och bibeln är sann

 

Truth

Medan världen är i kris………..

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/10/01/fukushima-could-be-15000-times-worse-than-hiroshima-with-removal-of-fuel-rods/

http://endtimeinfo.com/category/news/economy/

http://endtimeinfo.com/category/news/world-in-turmoil/

http://endtimeinfo.com/category/news/world-government/

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/10/01/large-fireball-seen-acoss-six-midwestern-states/

****
Medan världen går vidare i sina stora och svåra kriser och svåra plågor som tycks vara oändliga och mer olösbara för varje dag, se vad som sker i USA t ex. – så får vi troende kristna se på Jesus och hämta all vår kraft från honom och evangelium och lita på Gud i allt. Det ser inte bra ut i världen och det har jag inte räknat med heller, vi är ju i de tider som bibeln berättar så klart om. Jag fick frågan igår: Tror du att allt som står i bibeln om världens undergång och allt annat, är det sanningar? – är det sant? Mitt svar blev: Ja jag tror på Guds Ord. Jag litar på Gud och undergången kommer, och för den troende betyder det i slutänden att få komma till ett evigt liv med Jesus. I världen litar man inte på Gud utan på sig själva och regeringar som är på fallrepet- GUD ÄR EVIG- han vet allt och till honom borde man ha vänt sig……..
*

“Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom.” Ps 37: 5.
Ordet “förtröstan” är trons kärnord. Det är ett gammaltestamentligt ord, givet, på trons tidiga och outvecklade stadium. Ordet “tro” uttrycker en viljeakt, “försanthållande” är ordet för en sinnets eller förnuftets yttring, medan “förtröstan” är hjärtats språk. De två förstnämnda hänsyfta på en sanning man tror på, något man hoppas och väntar. Men förtröstan innebär mer än detta. Den ser och känner och stöder sig på en person, på kärlekens stora, sann och levande hjärta. Låt oss då förtrösta på Honom, trots alla dröjsmål, svårigheter och avslag och trots allt som synes, även om vi ej förstå vägen och ej veta utgången. “Förtrösta” likväl på Honom, han skall göra det. Vägen skall öppnas och det rätta resultatet uppnås. Slutet skall bliva frid, då molnet försvinner, och den eviga dagens ljus bryter fram.

“Gud göre med mig vad Han vill, jag vill helt stilla vara. Hans maning må jag lyssna till i medgång, motgång och fara. Hur Han mig för, vad än Han gör, är allting gott, ej skada rör den i Hans händer vilar”

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

 

/Maria

Har du tro?

new0209

Japan/ Marken sjunker… Till kollaps? ?

 

Kärnkraftverket i Fukushima :

End Time Info Update /Fukushima
http://endtimeinfo.com/2012/10/ground-under-fukushima-unit-4-sinking-structure-on-verge-of-complete-collapse/

Though the mainstream media has long since abandoned the issue, the precarious situation at the Fukushima Daiichi nuclear power facility in Japan is only continuing to worsen, according to a prominent Japanese official.
During a recent interview, Mitsuhei Murata, the former Japanese Ambassador to both Switzerland and Senegal, explained that the ground beneath the plant’s Unit 4 is gradually sinking, and that the entire structure is very likely on the verge of complete collapse.
This is highly concerning, as Unit 4 currently holds more than 1,500 spent nuclear fuel rods, and a collective 37 million curies of deadly radiation that, if released, could make much of the world completely uninhabitable. As some Natural Newsreaders will recall, Unit 4 contains the infamous elevated cooling pool that was severely damaged following the catastrophic earthquake and tsunami that struck on March 11, 2011.

*

SVENSKA:   Även de traditionella medierna har sedan länge övergett frågan som gäller den prekära situationen vid Fukushima Daiichi kärnkraftverk i Japan som bara fortsätter att förvärras, enligt en framstående japansk tjänsteman.
Under en intervju nyligen förklarade Mitsuhei Murata, fd japanska ambassadören, till både Schweiz och Senegal, att marken under anläggningens reaktor 4 gradvis sjunker, och att hela strukturen är mycket troligt på gränsen till total kollaps.
Detta är mycket betydelsefullt, eftersom enhet 4 idag innehar mer än 1.500 tillbringade kärnbränslestavar, och en kollektiv 37 miljoner curie av dödlig strålning som, om det släpps ut, kan göra en stor del av världen helt obeboelig. Som vissa som läser Natural News(tidning på internet) minns innehåller Unit 4 den ökända förhöjda kylpoolen som är allvarligt skadad efter den katastrofala jordbävningen och tsunamin som drabbade Japan den 11 mars 2011.
*

Jaha! Ojdå! Det här verkar mycket allvarligt eller hur? Har du hört någon säga ngt om detta? Läs hela artikeln i länken du fått i övre delen av texten! Skall vi verkligen ha kärnkraft? vad tycker du? /Maria

 

 

År 2012 /Genetiska mutationer i Japan/ Artikel

 

Svensk sommar…en dag i solen….

*

I Japan har genetiska mutationer hittats hos fjärilar från området kring kärnkraftverket Fukushima, som havererade i samband med tsunamin som drabbade landet förra året. Och det är strålningen från kärnkraftverket som är orsaken.

Det finns många länkar till denna nyhet (du kan se den på Sveriges TV Play)och jag valde att visa denna:

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/muterade-fjarilar-efter-fukushima

*****

Muterade fjärilar – en hemsk upptäckt /Rune Lanestrand skriver:
14 augusti 2012

Nu rapporterar japanska forskare att man har funnit muterade fjärilar kring Fukushima som har utvecklat extra antenner och fått missformade vingar.
Är denna uppgift riktig så har våra värsta farhågor för vad den farliga atomkraften kan ställa till med besannats.
Avveckla kärnkraften nu! Innan det är för sent! Stäng omedelbart de två farligaste kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn.
Vad ska SSM (Statens strålskyddsmyndighet) nu hitta på för att förringa denna hemska upptäckt. De statliga kärnkraftsvurmande tjänstemännen på SSM har ju gjort allt för att förringa de närmast oöverblickbara skadorna efter reaktorhaveriet i Fukushima.
Rune Lanestrand/ http://runelanestrand.wordpress.com/
sr gp svd dn

*******

REAGERA SVENSKA FOLK! INNAN SVERIGE BLIR ETT NYTT FUKUSHIMA! /Maria

Jag har personligen inte någon sommar sett så lite av flugor, humlor, getingar, bin m fl smådjur, som i år. Det är rekordartat och illavarslande!/M

 

Japan/ Fukushima, Artikel Rune L

 

Dra rätt lärdom av Fukushima

12 mars 2012
På årsdagen av tsunamin och kärnkraftskatastrofen i Fukushima bröts den tystnad som präglat svenska mediers rapportering om det japanska reaktorhaveriet. Inte bara på nyheterna utan i går kväll sändes ett gripande reportage av korrespondenterna i svt.
Tyngdpunkten låg på barnens perspektiv. Det var nästan så man grät när barnen berättade hur de sörjde sina klasskamrater och sina hem som de tvingats lämna innanför den avspärrade zonen på 20 kilometer runt Fukushima.
Jag hoppas att detta utomordentliga reportage sågs av kärnkraftshökarna inom Alliansen, kärnkraftsindustrin och även av Stefan Löfven som är starkt för kärnkraften. Och att de drar slutsatsen att de risker kärnkraften medför gör att Sverige ska avveckla i stället för att bygga nya kärnkraftverk.
Följ Tysklands exempel som tagit beslut om avveckling och satsa på alternativa energikällor och en industri som står beredd att exportera alternativ till kärnkraften när nästa reaktorhaveri inträffar. Finns inte alternativen då blir det panik och kaos när opinionen kräver snabbstopp för den farliga kärnkraften.
Rune Lanestrandhttp://runelanestrand.wordpress.com/

/Maria

Hälsa /Plutonium. Luftburen plutonium i Litauen från..

 

Fukushima: Luftburen plutonium har upptäckts i Litauen
 
I en studie som publicerats i the Journal of Environmental Radioactivity bekräftas det nu, att mätningar som gjorts av luften i staden Vilnius, har plutonium upptäckts som härstammar från Fukushima. Då plutonium har svepts med av jetströmmar befaras nu att stora delar av Europa, Nordamerika och Atlanten är exponerat.

Plutonium som i huvudsak är alfastrålning är allra farligast om det som stoft kommer in i lungorna via inandning och kan ge lungcancer. Symtomer på lungcancer kan vara, hosta, upprepade lunginflammationer, luftrörsinfektioner, trötthet, smärta i bröstet, andningsbesvär, heshet, ledbesvär och minskad vikt eller aptit.
 
Det som är oroväckande är att ovanstående symtomer har ökat under hösten och vintern, men enligt Smittskyddsinstitutet beror det på att en bakterie av mykoplasma-släktet har ökat kraftigt i landet vilket i sig är allvarligt. Men myndigheten själva verkar ta det med ro och bara det, gör det ännu mer oroväckande…

Frågan är om det går att koppla ihop dessa samband, eller att det bara är en ren tillfällighet? Från både myndigheter och svensk media är det knäpptyst, vilket gör det ännu mer misstänktsamt, då tystnaden kan vara ett tecken på mörkläggning.
 
UPPDATERING:
 Ladda hem [3 mb] studien som publicerats i the Journal of Environmental Radioactivity

Artikel från
http://www.happysmile.se/

 /MariaVi måste hålla oss vakna…. 

så att vi kan förstå vad som sker

Japan /Fukushima Artikel R Lanestrand

 

Reaktorhaveriet i Fukushima hotade Japan som stat /Artikel Rune Lanestrand

Till “randen av det värsta”  beskriver The Japan Times reaktororhaveriet vid Fukushima den 11 mars. Nu tar den hårt kritiserade premiärministern Naoto Kan bladet från munnen.

Kan som tvingades avgå berättar nu för Japan Times att företaget Tokyo Power Co som driver kärnkraftverket i Fukushima ville överge den skenande reaktorn

Enligt tidningen nekades detta av premiärministern som därmed räddade Japan från det värsta scenariet med en utrymning av Tokyo´s 30 miljoner invånare. I verkligheten en storskalig evakuering som inte varit möjlig enligt tidningen.

-Om personalen dragits tillbaka skulle ingen bott i Tokyo i dag säger Kan. De radioaktiva utsläppen skulle blivit upp till flera tiotals gånger mer än vid rekatorhaveriet i Tjernobyl.
-Det var ett ögonblick när jag inte var säker på om Japan skulle kunna fortsätta att fungera som stat säger Naoto Kan.
Om detta scenario får vi knappast läsa något om i de kärnkraftsfrälsta stora svenska medierna. De heroiska svenska utlandskorrespondenterna lär ha lämnat Japan.

Kärnkraftshökarna med folkpartiledaren Jan Björklund i spetsen som till varje pris vill bygga nya kärnkraftverk i Sverige borde om de törs besöka Fukushima och samtidigt be om ett möte med Japans förre premiärminister Naoto Kan.

Björklund och andra tokstollar inom folkpartiet har ju sagt att man ska lära av Fukushima. Hans Blix, fp har t o m påstått att reaktorhaveriet i Fukushima har visat hur ofarlig kärnkraften är då man klarade “incidenten” utan några större problem.

De långsiktiga effekterna av all den radioaktiva strålning som läckte ut och som fortfarande läcker ut från Fukushima får vi inte svar på förrän om något tiotal år. Men tidningarna i Japan är fulla med tips om vad man kan äta för att få i sig så lite cesium som möjligt. Importerade livsmedel är de mest efterfrågade.
Rune Lanestrand
http://runelanestrand.wordpress.com/2011/09/26/reaktorhaveriet-i-fukushima-hotade-japan-som-stat/

Japan / Multipel Härdsmälta

 

Multipel härdsmälta vid Fukushima

Multipel härdsmälta vid Fukushima

Det börjar nu uppdagas att kärnkraftsolyckan i Japan är långt allvarligare än man erkänt. Det är nu bekräftat att reakator 1, 2 och 3 genomgick en fullständig härdsmälta endast timmar efter olyckan den 11 mars 2011. Uppgifter om lögner och felaktigt mätdata har rapporterats i alternativmedia sedan olyckan och vi vet fortfarande inte vad som är sant.

Nu erkänner man även att reaktorhärden kan ha smält ned genom marken och är på väg ned till grundvattnet. Konsekvensen av detta enligt en erkänd japansk politiker kan vara att stora delar av Japan inte kommer att vara beboligt längre.

Att det finns så lite säkra källor att tillgå runt olyckan visar på hur fritt information kan manipuleras utan att det skapar någon större reaktion bland befolkningen. Fortfarande så vet vi mycket lite om olyckan och det är möjligt att den information vi får nu också är felaktig och används för att manipulera utvecklingen

Mikael Cromsjö
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1200

Källor:
http://www.naturalnews.com/032657_Fukushima_meltdown.html

Japan/ Fukushima. Har vi glömt Japan? Radioaktivitet…

 

Thom Hartmann: Fukushima…ticking time bomb?  Vad vet man och vad är det man INTE säger ang kärnkraftsolyckan?
http://www.youtube.com/watch?v=JwBuRNmxOlI&feature=player_embedded#at=22 Fukushima

Radioaktiviteten är större och det fortsätter tydligen att höjas och kvinnor och barn evakueras…se gärna filmen här och fundera över vad vi i Sverige hade fått veta vid en sådan olycka här  – borde få veta-   och hur rädda människor hade varit. Vi har säkerligen fått nedfall av radioaktivitet/strålning här också, men det talas tyst om sådant.

Finns det möjligheter att få en sorts förnybar energi? MÅSTE vi ha kärnkraft?…..inga svar på frågan..men..en dag kan det komma att smälla än värre…
/Maria

Gen 1:12  jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.

Gen 1:26  Och Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.”

-MEN nuförtiden, ja sedan länge-  så dör  både människor och djur i mängder…för ondskan och okunnigheten och nonchalansen  är stor /M

Ett ord till dig/ Japan… D Wilkerson..Beskydd

 

Sverige i vårtider…

http://earthquake-report.com/2011/04/21/very-strong-aftershocks-seashocks-in-the-northern-part-of-honshu/

Japan drabbades igen av ett efterskalv på 6.1 idag. Det är verkligen fruktansvärt och vi ska ju vara så tacksamma att vårt land inte drabbats av sådan hemska saker/katastrofer. Men vi kanske har det för bra för att reflektera över hur andra har det , mer än en kort stund.

Vi måste känna ödmjukhet. Gör vi det?  Vi måste känna med dessa människor och be för dem? Hoppas man gör det.

____

D Wilkerson säger i sin bok FESTEN ÄR ÖVER, utgiven av Evangeli Press Förlag , Örebro 1978:

*BESKYDDAD:
Mitt under våldet ger Gud vila! Medan jorden skakar, går Guds barn vidare i tro och förtröstan på hans löften om befrielse. I all brist kommer Gud att fylla alla behov. De, som väntar på Jesu återkomst kommer inte att sakna bröd. Det finns löfte om mat för den hungrige, frid för den som har bekymmer, beskydd under katastrofer, styrka i varje kris, ljus i mörkret, liv i döden, glädje i sorgen, ro mitt i förvirring, skydd mot våld, befrielse från pesten, förlossning genom skaror av änglar, renhet i en tid av orenhet, ett öppet förråd i tider av brist, en säker klippa, när stormfloden kommer, en skyddad plats i varje storm och en klar röst, som leder, när alla andra röster har blivit förvirrade. …/D W.

____

Det du läst om här står faktiskt också i bibeln, det är inte påhittat. Det vi kan se i raderna ovan är sådant som en kristen skall känna till, och säkert gör man det, MEN! det gör ju så ont i bland ändå, eller hur?
Ibland känns det som man skall gå under av sorg eller problem… Jo jag vet, jag har varit där…

Gud är god och han har faktiskt löften för oss. Vi behöver inte vara rädda, tänk på det. Hylla och prisa Gud! Var nära honom i glädje! /Maria

Japan /Hälsa/Strålning? Varningar? och:GUL SNÖ

 

Européer uppmanas undvika mjölk och grönsaker p.g.a. radioaktivitet

Européer uppmanas undvika mjölk och grönsaker p.g.a. radioaktivitet

Published by Network on 2011-04-14 (540 reads)

Strålningsrisken från utsläppen av radioaktivitet på grund av kärnkraftsolyckan i Fukushima “är inte längre försumbar, säger CRIIRAD, den franska forskningsmyndigheten för radioaktivitet. Man varnar gravida kvinnor och små barn för att dricka mjölk eller regnvatten, vilket bör undvikas. De bör också undvika att äta vissa typer av grönsaker och ost på grund av farligt höga nivåer av strålning som de kan innehålla på grund av det radioaktiva nedfallet från Japan som sprids över hela världen

Läs mer om CRIIRAD:s varning på: euractiv.com

CRIIRAD säger nu att konsumtion av dessa livsmedel betraktas som “ett riskfyllt beteende.” Och ändå, i praktiskt taget samma mening, hävdar organisationen att det finns “absolut inget behov” för någon att ta jodtabletter.

Precis. Det finns alltså såpass mycket strålning i den mat som beskrivs så du antagligen inte kan äta den. Men ändå anses strålningen så ofarlig att du inte behöver skydda dig från det med jod. Det är fantastiskt hur dessa människor tror att de kan ha både och.

Institutet fortsätter med att säga att dricka regnvatten kan vara farligt, men att stå ute i regn är helt säkert. Det finns faktiskt ändå någon mening med detta, eftersom intag av radioaktivt vatten verkligen är långt mer farligare än att bara vara dränkt i det. Men USA: s nukleära myndigheter gör ingen sådan åtskillnad, förresten.
Trots dessa varningar, är det verkliga problemet att få är villiga att erkänna att Fukushimanedfallet kommer att fortsätta under flera månader. Och under detta nedfall kommer det att finnas en kumulativ belastning av strålning som regnar ner på gräs, frukt och grönsaker som utgör den globala livsmedelsförsörjningen. Hur höga dessa nivåer blir kan man bara gissa, och hur höga doser de djur som betar gräs – som kor, getter och får – tenderar att ytterligare koncentrera radioaktivitet, som producerar mjölk och köttprodukter som är långt mer radioaktiva än gräset vilket de matas med.

Detta är mycket sorgligt, naturligtvis, eftersom det innebär att produkter från djur från fabrik, uppfödda på Majsbaserat industrifoder troligtvis att bli mindre radioaktiva än utomhusvistande gräsätande djur vars nötköttsprodukter vanligtvis är mycket bättre. Även om jag personligen inte är någon som konsumerar kött, är jag en stor anhängare av dem som väljer kött från naturligt uppfödda djur framför kött från industriella djurbesättningar.

Vad jag börjar undra i allt detta är dock hur hög radioaktivitetsnivåerna i hela livsmedelsförsörjningen kommer att bli? Ser vi en framtid då vi måste ha en Geigermätare med till mataffären?

Kommer vi snart att ha två lådor med äpplen i butiken som heter “Pre-Fukushima” och “Post-Fukushima?”

Och för alla de människor som redan har lagrat mat, bra för er! All den mat ni lagrat innan Fukushima är naturligtvis inte radioaktiv, och det kan komma en dag då icke-radioaktiva livsmedel betingar ett enormt pris.

För dem som vill fortfarande att förvärva och lagra icke-radioaktivt hälsosam mat, kolla www.StorableOrganics.com där du kan hitta ekologiska livsmedel och superfoods förseglade i stålburkar för långsiktig beredskap. Hela inventeringen finns i “Pre-Fukushima,” förresten.

För de som inte lagrat någon mat, kan ni börja tänka på vad ni ska äta om ännu en explosion inträffar i Fukushima och ännu ett massiv moln av radioaktiva isotoper släpps ut mot de landområden där livsmedelsproduktion sker i världen. Denna situation kommer bara att bli värre innan det blir bättre.

Och tyvärr, även om du odlar din egen mat är det ingen lösning på allt detta, eftersom dina egna trädgårdar är lika mottagliga för strålningsnedfall som kommersiella grödor. Endast de som odlar mat i växthus kommer i stor utsträckning skyddas från det radioaktiva nedfallet. Kanske är det en bra tid att köpa några groddar också, eftersom du kan gro frön i ditt eget kök och odla dem fria från strålning. På bara tre dagar kan du förvandla en hög med frön till en näringsrik sallad. Lägg till lite avokado och balsamvinäger och du har en härlig lunch!

Källa: Artikel av Mike Adams på naturalnews.com 2011 04 13
Även publicerad på Red Ice Creations

Översättning av JOW, network@vaken.se

http://m.nsd.se/default.aspx?id=6098065&p=Senaste+Nytt    LÄS OM: GUL SNÖ

*Mina frågor angående radioaktivitet är om det verkligen är så att vi är drabbade av den i Sverige eller kommer vi att bli det under våren och sommaren? VEM berättar för oss om det? i tid, dessutom?  Har du frågor? Eller är du passiv? Vad vet du? och vem varnar oss?*

  /Kram f Maria