Archives

Fängelse. Del 1. Själ och hjärta, och Gud är god

Man behöver inte ha galler framför fönstren eller ha specifika fängelseceller för att vara i fängelse. Det räcker med att kroppen och själen och hjärtat är i nöd, i fängelset som andra skapat med sin ondska.
Du kanske undrar vad jag menar men bibelorden här nedan får visa hur länge, eller ofta som jag varit i fängelse, en psykisk tortyr de många åren som jag ej visste att jag var fången.
Man kan vara låst eller blåst på många vis och jag vill mena att en dag vaknar man och inser hur ett fängelse kan vara, hur det agerar, hur det pinar och hur svårt det är att begripa sin belägenhet för att man är okunnig eller hjärntvättad.
Det finns en del av er som läser här som kan förstå och det finns de som inte förstår alls vad jag berättar nu. MEN det som står här på min hemsida är olika pinande delar av mitt liv, som syntes vara perfekt…….kan man säga…när man inte vet bättre

Man kan också tala om att fängelsestund kan vara för straff men jag vill kalla det för LIDANDEN, ERFARENHET, LÄRDOM, KUNSKAP, GUDS VÄG, TROHET, och flera orsaker.

Frågan är inte ‘om vi är villiga att dö för Jesus’. Frågan är i stället: Är vi villiga att lida för honom? Kan du svaret?

Heb 13:3 Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar, och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp.

1 Pet 3:19 I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset,

Upp 2:10 Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

Ps 142:8 För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig när du visar din godhet mot mig.

Jes 24:22 De ska samlas ihop som fångar i fånggropen, de ska stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem.

Jes 42:7 för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker

Matt 25:36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.

Matt 25:39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?

Matt 25:43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.

Apg 12:5 Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom.

2 Kor 11:23 Är de Kristi tjänare? Nu talar jag som en galning: Jag är det ännu mer. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara.

Den troendes vapenrustning/ This is a War!/ Agony

 

WAGING WAR by Leonard Ravenhill

Här fanns en video men det finns inte längre kvar på you tube.

_____

Agony-  L Ravenhill

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/Uv59vWZfJB0” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Det finns EN väg till himmelen och det finns MILJONER vägar till Helvetet!

Kunde vi ha predikat mer? Kunde vi ha älskat mer,  gråtit mer, kunde vi offrat mer av oss själva? Det är frågor man kanske får ställa sig  själv en dag! ALLT för Jesus! Visa honom vem du är!

/Maria

 

 

Den troendes vapenrustning /Svärdet

 jesus2.jpgDen troendes vapenrustning:

ANDENS SVÄRD.

Andens svärd är GUDS ORD. Detta är det enda vapen en kristen får använda..Jesus gjorde det.

Satan måste vika inför Ordet. (Se Matt 4:4, 7, 10)GUDS ORD är levande och Verksamt.Det är skarpare än något tveeggat svärd och det tränger så djupt att det skiljer Själ och Ande, Led och Märg och blottlägger Hjärtats uppsåt och Tankar. (Heb 4:12)

Det är viktigt att vi tar Guds Ord på allvar och vet att vi hardetta vapen att använda. Vad Guds ord säger är vad vi skall använda i alla situationer.

Daglig bibelläsning och bön är mat för själen.Jesus är vår Frälsare.

* * * * * * *

Vägen ligger klar och framkomlig men snaror kan hindra, se upp..

Vinden blåser kall och hård, men sommarsköna briser smeker snart din kind.

Det finns nya tider för var och en. Vägen ligger klar, smal och rak, ta inte den som är bred :

Den lockar dig till stordåd och lögner..Ta den smala slingriga som leder till Gud.

Det kommer nya tider för var och en!Tider av stor glädje.

**Maria   

 

 

Den troendes vapenrustning /Otro?

 Håll ständigt TRONS SKÖLD FRAMFÖR ER, MED DEN SKALL NI FÅ DEN ONDES ALLA BRINNANDE PILAR ATT SLOCKNA!Ja vi har trons sköld att hålla framför oss: * Skölden skyddar mot Satans farligaste angrepp: OTRON.

Tvivel är att inte kunna TRO. Otro är att inte vilja tro. Tvivlet plågar min tro – men behöver inte skilja mig från Gud. OTRON däremot får mig att vända ryggen åt Gud. Och slå av strömbrytaren till honom…

Att hålla trons sköld framför sig är att hålla fram Guds löften i Skriften. Vi behöver denna sköld, då den Ondes alla brinnande pilar börjar svischa omkring i luften: “Du tror väl inte på det där?” “Inte bryr sig Gud om dig?” “Skulle då Gud ha sagt?”

Så låter det från den Onde. Men vi behöver INTE bry oss om honom, varför skulle vi det?

TRONS SKÖLD är Jesus själv. Han säger till dig, det som Gud sade till Abraham:

“FRUKTA INTE! JAG ÄR DIN SKÖLD!”

De romerska sköldarna gick att haka fast vid varandra. Gav då dubbelt skydd. Vi behöver varandra. Dina syskon behöver din tro och du behöver deras.

Nästa inlägg här i denna kategori blir om: ANDENS SVÄRD.

 

Den troendes vapenrustning

jesus-lever-309.jpg 

 

Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. //Efesierbrevet 6:10…

Vad skyddar villighetens skor mot, och varför skall vi ha dem?

*Dessa skor skyddar oss mot två av Satans angrepp: ÄNGSLAN och LÄTTJA.   Den som inte har skor måste gå barfota. Hans gång blir ängslig och försiktig. Blicken riktas nedåt. Jag får akta mig…

Det är så som många kristna går. Man är rädd för allt man kan stöta på och stöta mot. Vad skall folk säga? Man är rädd för människor (människofruktan) och rädd för Gud….

Men när vi lyssnar till budskapet om fred, lär vi oss gå med stadiga steg genom livet. Ty detta budskap säger oss att vi för Jesu skull får syndernas förlåtelse och frid med Gud. Jesu fullkomliga kärlek fördriver rädslan. (1 Joh 4:18)

Dessa skor skyddar oss också mot lättjan. Satan vill få oss att stanna upp på vår vandring. Han vill få oss att känna oss håglösa. Men evangelium ger oss en ny vilja. Med skorna på blir det en ny spänst och en ny glädje i våra liv.

Villighetens skor är så viktiga, vad händer om vi inte har dem på? Då kommer vi ju inte ut med det evangelium som Jesus bad oss att berätta om.

Nästa inlägg om vapenrustningen blir om trons sköld./Välkommen.

Den troendes vapenrustning

  jesus_034_small.jpg

Lever du i din egen lilla värld, eller i en trygg värld, eller var tycker du att du befinner dig i dessa dagar? För att bli riktigt trygg behöver alla människor Gud. Och för att få behålla den tro man har på Gud så bör man ta på sig den vapenrustning som jag skriver om här på denna sidan.

Här följer nu en beskrivning och en redogörelse om vad Sanningen är:

*Spänn på er Sanningens bälte!*

Detta bälte behöver vi därför att Satan anfaller med LÖGNEN. “Han är en lögnare och lögnens fader.” /Joh 8:44/

Med många fula knep, med halvsanningar och smålögner vill han lura oss bort från Jesus.

Sanningen som vi tar på oss är Jesus själv. Han är Sanningen. Det betyder att jag inte behöver gå på vad som helst. Och vad som helst kommer INTE ut från mig. Om Jesus är sanningen omkring mig går det INTE att vara oärlig och falsk. Det går inte att svänga sig och smussla och fiffla…

Sanningen som vi tar på oss är Jesus.

Allt det som vi tar på oss är Jesus.

Allt det vi säger och gör blir präglat av Honom. Han hjälper oss att leva äkta och friskt och rakt!

***    ***    ***

Vi lever i en förljugen värld, där smussel och fiffel och båg är vardagsmat för de flesta. Vi lever i en värld där människor roffar åt sig allt de kan och kan gå över lik för att få det som de vill ha. ÄR det rätt? Är Jesus i dem då? NEJ.

Vi lever i en värld som är så korrumperad och förljugen och smutsig. Vi lever i en värld där även de kristna begår grova brott och skändliga saker. ÄR det rätt? NEJ.

Denna världen är på väg mot slutet. Och därför måste ju människor få upp ögonen för vad som sker, och vilja rätta till det felaktiga som de gör.

När frälsningen når dem, så kommer de aldrig mer till att göra de felen de gjort. För JESUS finns i dem. När de får lära känna Gud så kommer ett nytt liv i ärlighet och kärlek att visa sig i dem. Ja. SÅ är det.

Därför: Sök frälsningen och sök Gud, genom Jesus hittar alla fram till ett Nytt LIV. Det gamla är borta och något NYTT kommer.

KRISTUS I CENTRUM: Eftersom Jesus är allt livs centrum är det viktigt att vi har hans kraft inom oss.Börja med att lägga allt det du äger och strävar efter under hans kontroll.

KRISTEN LIVSSTIL :Gud har gett oss den helige Ande för att hjälpa oss att leva efter hans vilja, inte vår egen vilja. För att kunna tillgodogöra oss denna gåva vi fått och utnyttja Guds kraft till att leva på ett nytt sätt måste vi lägga undan alla egna, onda begär. Överlåt därför din vilja till Kristus och bestäm dig för att älska dina medmänniskor.

Den troendes vapenrustning

Klä er i Rättfärdighetens pansar.

Detta skyddar oss mor Satans försök att få oss att framhäva oss själva. Satan gör ju allt för att vi inte skall se på Jesus. Satan säger: “Titta på dig själv, vilken märklig människa du är.”  eller “Tänk vad synd det är om dig.”

Är kanske orsaken till att du är så lättsårad och ömtålig, att u framhäver din egen rättfärdighet? Den ger inte något bra skydd.  Rättfärdighetens pansar är JESU rättfärdighet.

För Jesu skull får jag syndernas förlåtelse och får det rätt ställt med Gud. Jag får göra som Paulus:  Varje dag kasta min egen rättfärdighet på sophögen (Fil 3:8). Jag får varje dag i tro ta emot att “han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet.” (Ps 147:2)

Jag behöver inte ställa mig själv i centrum. Jesus har redan ställt mig där, då han drog mig in i sin kärlek. Jag behöver inte försvara mig själv. Jesus gör det mycket bättre, se 1Joh 2:1-2 och Rom 8:1  /B Pleijel.

Så är det att vara ett Guds barn. Vi får luta oss emot Jesus vid alla tillfällen, och vi vet att vi är rättfärdiggjorda genom frälsningen.

 

Den troendes vapenrustning

  praisethelord.jpg

Vad är vapenrustningen?

När Paulus talar om vapenrustningen sjunger han om Jesus. Att ikläda oss vapenrustningen är att ikläda sig Jesus.

Låt oss ta på oss ljusets rustning… Ikläd er Herren Jesus Kristus. (Rom 13:12,14)

*Jag behöver Jesus på alla känsliga områden: för mina tankar, mina känslor, min vilja. Jag behöver Jesus för att bli bevarad i tron och i sanningen.

Vi behöver Jesus för vår vardagsvandring. Varje plagg i vapenrustningen skyddar mot ett angrepp från Satan. Varje plagg ger en glädje från Jesus. Låt oss därför nu studera de olika plaggen i vapenrustningen. Det är lättare att komma ihåg dessa plagg om man börjar uppifrån. 

OCH GRIP FRÄLSNINGENS HJÄLM:

Den skyddar vårt tankeliv. Och alla inkörsportarna till vårt tankeliv: våra ögon, våra öron, vår mun…

Satan bombarderar oss med Missmod, Orenhet, Fruktan, Avund, Jämförelse, Misstänksamhet…  Innan vi tar på oss frälsningens hjälm får vi först bekänna om vi släppt in sådana tankar och i Jesu namn ta avstånd från dem.

När vi sedan tar på oss frälsningens hjälm är det Jesus vi tar på oss. Hjälmen ger “era tankar skydd i Jesus Kristus”. ( Fil 4:7)

När sedan alla mörka tankar vill komma in, möts de av lovsången om Jesu frälsning. Frälsningens hjälm hjälper mig att ha mina tankar tillsammans med Jesus. Och varje ond tanke gör jag “till en lydig fånge hos Kristus.” (2 Kor 10:5)

Har man frälsningens hjälm på sig under dagen, kan sången om Jesu kärlek sjunga i bakhuvudet, även då man håller på med mycket annat.

Den troendes vapenrustning

Vi ser på vår vardag på olika sätt. Antingen ser vi (förstår och känner och vet) de onda makter som är alldeles under ytan i vår vardag. Eller också är vi inte alls medvetna om vad som äger rum mitt framför näsan på oss. Hur menar jag då?

Det pågår en våldsam strid hela tiden mellan osynliga andliga varelser. De onda krafterna kan åstadkomma en stor ödeläggelse i våra liv. Därför är vår viktigaste vapen: BÖNEN.

Gud kan skydda oss från det onda och göra oss starka, så att vi inte faller i det ondas grepp. Hur kan du förbereda och skydda dig emot Satans attacker? 1. Ta hotet om andlig attack på allvar. 2. Be Gud om hjälp och styrka. 3. Studera Bibeln och lär dig Satans metoder och taktik. 4. Lär dig strategiska bibelord utantill så att du aldrig behöver vara försvarslös. 5. Håll dig till dem som talar sanning. 6. Praktisera det som du lärt av andliga ledare.

Ja man skall inte tro att man går säker ett helt liv utan man skall veta att den onda sidan lurar och vill få kontroll över tankar, känsloliv, tron, och mycket mer. OM man vet detta, då vet man att man har Gud att gå till då man anar att något är på gång, eller om man blir påhoppad plötsligt och hårt.

*Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen, och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.* /Jes 41:13

Den troendes vapenrustning

jcsaves2.gif

Vi utkämpar ett krig här på jorden mot furstar och väldigheter och därför skriver jag:

Det finns fyra klasser av demoner eller onda andar. De är
uppräknade i Efesierbrevet. “Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. (Ef 6:12)

De fyra grupperna: 1 Furstar. 2. Väldigheter. 3. Världshärkare som råder här i mörkret. 4. Ondskans andemakter i himlarymderna. De högsta andar är världshärskare som råder i mörkret.

Guds ord säger att hela världen befinner sig i mörker men att vi troende är ljusets och inte mörkrets barn.

“Gå inte i ok tillsammans med dem som inte tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilkengemenskap har ljus med mörker?” (2 Kor 6:14)

Troende kallas rättfärdighet och otroende kallas orättfärdighet. Den troende kallas ljus, den otroende kallas mörker.

Kristi död och uppståndelse från de döda: “Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bli till skam inför andra, i det han i honom har triumferat över dem.”

 ______________________________

 onda-makter.jpg

Att ha en rustning är bra, och att vara rustad med Guds vapenrustning är så gott. Du har säkert läst om denna rustning som den troende bör ta på var dag, i Efesierbrevet. I kapitel 6 och verserna 10:18 kan du läsa om vad en människa behöver och varför. Bengt Pleijel skriver så här:

*Man sänder inte ut en soldat i striden utan att först utrusta honom. Vi behöver inte gå alldeles oskyddade ut i vardagens kamp. Vi kristna behöver inte gå omkring bleka och mjäkiga, undfallande och svaga. Om vi hör ihop med Jesus kämpar vi ju på Segrarens sida. Det är inte hans fel om vi dukar under i kampen. Det är vårt fel. Ty vi tog inte på oss den vapenrustning han räckte åt oss.

Och varför tog vi inte den på oss?

Beror det på att vi inte insett vem fienden egentligen är?

VEM kämpar vi emot? Fienden är inte varelser av kött och blod, d v s människor. Människor kan trassla till det mycket för oss. Dem skall vi lära oss att be för och välsigna. Men bakom alla vedervärdigheter, som vi kan råka ut för, står “ondskans andekrafter”. Vi behöver Guds rustning för att kunna stå emot”djävulens lömska angrepp”.

Djävulens ondska ser inte alltid så ond ut. Han angriper listigt. Han smyger sig på oss, där vi minst förmodar faran. Hela hans taktik går ut på att få oss att vända blicken från Jesus. Han kan tolerera att vi är kyrkliga. Han har inget emot att vi diskuterar kyrkopolitik eller gudstjänstordningar. BARA VI INTE TALAR OM JESUS. Då vet han att vi är förlorade för honom.

När lovsången sjunges viker fienden. Det finns en märklig berättelse om det i 2 Krön 20:21-22. Läs det!*

I nästa inlägg kommer jag att ta med VAD VAPENRUSTNINGEN ÄR OCH VAD DEN BETYDER FÖR EN TROENDE.

 

Den troendes vapenrustning

paulus.jpg

Den troendes vapenrustning skriver Paulus om i sitt brev till församlingen i Efesos, och till troende i alla tider.

Brevet skrevs inte för att bemöta felaktig undervisning eller problem i församlingen. Det sändes med Tychos för att att styrka och uppmuntra församlingarna i området. Pauslus hade tilbringat över tre år i Efesos.

I Miletos (Apg 20:17-38) träffade han vid ett senare tillfälle de äldste i församlingen – ett möte som präglades av sorg eftersom man visste att det var sista gången som man såg Paulus.

Det finns inga särskilda
hänvisningar eller till människor eller till problem i Efesos, och eftersom orden “i Efesos” (1:1) saknas i de äldsta handskrifterna, är det möjligt att Paulus avsett brevet att cirkulera mellan församlingarna i området.

Församlingen i Efesos kom till år 53, då Paulus passerade staden på väg till Jerusalem. Några år efter sitt treåriga uppehåll i Efesos kom Paulus som fånge till Rom.

Under fängelsetiden fick han ta emot besök från många församlingar, bland annat från Efesos genom Tychikos. Det var då detta brev skrevs, vilket Tychikos sedan fick ta med sig till församlingen på tillbakaresan…..

* * * * *

Den troendes vapenrustning är något vi bör ta på varje morgon innan vi gör något annat. Paulus påminner oss om att församlingen och vi alla troende befinner oss i ett konstant krigstillstånd mot mörkrets nakter, och att man måste utnyttja varje andligt vapen som står till förfogande (6:10-17).

“Jag ber er, jag, som nu sitter i fängelse för att jag tjänar Herren, att leva och handla på ett sätt som Gud förväntar sig av dem han gör till sina barn.” Ef 4:1

http://bibelord.bloggagratis.se

Den troendes vapenrustning

jesus-is-life.jpg

Mot Satan har vi olika utrustningar att ta till. Här kommer olika användningsområden och tillämpningar vi har tillgång till.
Bältet: Satan strider med lögnen som vapen. Ibland låter lögnen som sanning. Det är bara de troende som äger den sanning som kan besegra Satans lögn.

Som kristen är man särskilt utsatt för alla Satans knep och lögner. Vi står ju inte längre på hans sida och blir förvillade, så det är klart att han vill ha oss tillbaka i otro.

Bröstpansar: Satan angriper ofta vårt hjärta – platsen för våra känslor, vår självkänsla och vår trygghet. Rättfärdigheten är Guds erkännande av oss- ett pansar som beskddar hjärtat. Han står på vår sida eftersom han älskar oss och har sänt sin son att dö för oss.

Skor: Satan vill få oss att tro att det är en meningslös och hopplös uppgift att berätta de goda nyheterna för andra människor, en uppgift för svår för oss att klara av.

De “skor” Gud har gett oss gör oss motiverade och inspirerade, villiga, att fortsätta sprida den sanna frid som finns bara hos Gud – goda nyheter som alla måste få del av.

Tro: Vi uppfattar Satans angrepp som förolämpningningar, motgångar och frestelser. Trons sköld skyddar oss från dess brinnande pilar. Med Guds ögon kan vi lära oss att leva över omständigheterna och vara säkra på att den slutliga segern tillhör oss.
Hjälm: Satan vill få oss att tvivla på Gud, Jesus och frälsningen. Frälsningens hjälm bevarar vårt sinne från att tvivla på vad Gud har gjort för vår frälsning.

Svärd: Andens svärd är det enda anfallsvapnet i utrustningen. Det finns tillfällen när vi verkligen måste gå till offensiven mot Satan.Om vi frestas ska vi lita på sanningen i Guds ord.

Satan kan bara besegras med övernaturlig kraft. Den har Gud ställt till vårt förfogande genom den helige Ande som finns i oss. Dessutom har vi tagit på oss hela stridsutrustningen.

…kasta alla bekymmer på honom, ty han sörjer för er./1 Pet 5:7