Archive | maj 2010

Tidningen Flammor / Ta ställning i Gardelldebatten

Dags att ta ställning i Gardelldebatten!
Det är dags att ta ställning i Gardelldebatten! Jonas Gardell har gjort ett frontalangrepp mot kristen tro genom sina böcker och nu senast programmet ”Åh Herregud” som gick på SVT. Hans två böcker, den ena med titeln Om Gud och den andra med titeln Om Jesus, har sålts i stora upplagor. Det är en falsk beskrivning om den Gud och Jesus som Bibelordet presenterar. Hade titlarna istället varit Mot Gud och Mot Jesus, hade de gett mer rättvisa åt innehållet i böckerna.
Att tiga nu duger inte. Skall den störste heretiker som trätt fram i vårt land i nutid få stå emotsagd?
Alla har nu möjligheter att komma till tals och uttrycka sig på det sätt som de önskar, men framförallt – tig inte! Det heter att den som tiger, den samtycker. Det ligger mycket i detta uttryck och det visar också på allvaret om man tiger angående Gardells bibelstridiga påståenden.

Några menar att Gardell böcker gjort att människor närmre sig Jesus. Jag tro att detta är ett naivt tänkande. Jag tror istället att de gör att människor fjärmar sig från Jesus. Den Jesus som Gardell presenterar har inget tilldragande.
Vad som är än mer allvarligt är att Gardells Jesus har ingen förlåtelse för synder att erbjuda och att Jesus heller aldrig menat detta. Gardell menar att detta bara är: ”Kristendomens idé om att Jesu dog för våra synder”, Inte Jesus budskap, (sid 342 i boken Om Jesus).

Det är detta som är så allvarligt att föra ut till folket, det gör att människor inte kommer till Jesus för att få sina synder förlåtna. Gardells budskap kan göra att skaror av människor kan genom detta hamnat utanför gemenskapen med Gud och den eviga saligheten. Kan vi vara tysta inför det?
Genom att förkasta Jesu försonande död för våra synder, finns ingen räddning. Det påskbudskap, som i våra kyrkor har förkunnats, skulle i så fall vara meningslöst och falskt. Den som därför bejakar Gardells budskap sågar själv av den gren som man sitter på och den kristna tron faller till marken tillsammans med denne. /Artikeln ser du på www.flammor.com/ och jag har skrivit under listan där du kan anteckna ditt missnöje, och det gör du här:

På länkarna här nedan finns två listor där Du kan teckna under uppropet.

– På den översta länken, lista 1, tecknar alla som står i någon andlig tjänst eller som är nu pensionärer.

– På lista undre länken, lista 2, kan alla andra teckna sig.

Tack för att Du vill delta!

Lista 1

Lista 2


Holger Nilsson/Flammor.com

Stå upp för Jesus och tron och evigheten! ,ett sant evangelium./Maria

Dikter /Väldoft

 

Tungan; den kan gräva djupt i en människas inre. Tungan slinter lätt och visar sitt ormlika ansikte. Den hugger och far fram som en orkan över oskyldiga människors liv. Den gräver stora djupa sår och som en eld, den förtär.

*

Sätt en vakt framför den, och låt den inte slinta. Låt dina ord andas väldoft  Sätt en vakt framför din tunga Andra slipper höra hårda ord.Tungan slinter lätt och ger andra svåra sår.Men lyssnar du först till ditt hjärta: Då såras inte andra människor.

*

Det är en enkel sak att först få tänka På vad andra skulle vilja höra. Sätt en vakt framför din tunga och låt hjärtat styra dina ord. Mildhet, Godhet, Kärlek, Glädje; Skall ur munnen forsa fram. Sprid en doft! En Väldoft. Och Människors glädje du får se.

*

Det finns en som hör alla våra Ord och Tankar. Låt Dina tankar och Ord få varaVäldoften i en annan människas Liv.  /Maria

Nyheter / (2010)

Netanyahu reser till Kanada, som tidigare planerats. Därefter reser han till USA för att möta president Obama tisdag den 1:a juni. Abbas möter med Obama den 9:e juni.

Övriga nyheter kommer här, som du får fundera över:
Jordbävning 5,7 Kina >> 30/5-10
Obama lovar rensa kusten >> 30/5-10
Filmen BP inte vill vi skall se >> 30/5-10
Till och med forskare förvånade över oljans röda färg >> 30/5-10
Checklista för svåra tider >> 30/5-10
Oljeläckaget närmar sig näringsrika vatten kan förgifta allt >> 30/5-10
Constance Cumbey: Läget i Mellanöstern hettas upp + Solana >> 30/5-10
Våldsamma skogsbränder rasar i Kanada >> 30/5-10
Tusentals flyr dubbelt vulkanutbrott >> 30/5-10
BP skjuter på beskedet om oljeläckan >>

B Obama lovar väldigt många saker, eller hur?  J Solana är på gång? Vulkanutbrott igen i Ecuador och Guatemala,  Oljans färg är röd………det var nyheter det.

_____________

Gud är vår tillflykt, Gud är vår säkerhet. 

 *Om ni kommer bort från Kristi undervisning, förlorar ni nämligen gemenskapen med Gud, men om ni är trogna Kristi lära, så har ni gemenskap med både Fadern och Sonen.* / 2 Joh 1:9

De sista tiderna/Grundlagsändr. Minskad makt…

 

Medan massmedia är fullt upptagna med att skriva om melodifestivalen och fotboll-VM är riksdagen på väg att göra omfattande ändringar i Sveriges grundlag som bland att tillåter militär att sättas in mot folket. Omröstning skall enligt information från riksdagen ske den 2 juni.

Riksdagen kan komma att göra omfattande ändringar av grundlagen

Det är svårt att tro att särskilt många riksdagsledamöter faktiskt har läst den drygt 400 sidor långa proposition som de snart röstar om. Detta trots att det är ”omfattande ändringar” i grundlagen det rör sig om – och det är justitiedepartementet själva som beskriver ändringarna som just omfattande.

I sammanfattningen på webben skriver departmentet:

”I propositionen föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. Det föreslås även ändringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900) samt en rad följdändringar i bl.a. riksdagsordningen. I regeringsformen föreslås ändringar av bestämmelserna om regeringen, riksdagens kontrollmakt, normprövning och domstolarnas ställning.”

Men regeringen vill även göra ändringar i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen, som det skrivits en del om under 2008 i samband med den så kallade grundlagsutredningen. Nu är det dock sällsynt många och omfattande förändringar av grundlagarna som skyndas igenom innan riksdagen går på sommarledighet och riksdagsvalet hålls i höst.

Gud är lösningen på problem som kommer

Minskad makt för medborgarna
Flera av förändringarna syftar till att förflytta makt ifrån medborgarna till politikerna. Nivån höjs för hur många röstberättigade medborgare som måste kräva en kommunal folkomröstning för att den ska genomföras. Andelen höjs från 5% till 10% av de röstberättigande. Samtidigt blir det enklare för kommunala politiker att kräva samma sak. Politikerna kan fortfarande vägra att hålla en folkomröstning såvida 2/3 av kommunfullmäktige motsätter sig det. Resultatet av folkomröstningen är även i fortsättningen enbart ”rådgivande”.

EU-medlemskapet blir grundlag
Sveriges EU-medlemskap och Lissabonföredraget blir grundlagsskyddat, ett hårt slag mot de som vill ta Sverige ur unionen. Medlemskapet har dock funnits i grundlagen sedan 1995.

Offentlighetsprincipen ”upphävs”
Omstridda ”Lex Helene Eduards” blir ny grundlag. Riksdagen ändrar tryckfrihetsförordningen så att myndigheters säkerhetskopior inte längre är allmänna handlingar, i syfte att mörklägga vad kollegorna i S-regeringen gjorde under tsunamin 2004. Det betyder att myndigheter och politiker enkelt kan förstöra, eller som i tsunamifallet, låta offentliga handlingar ”försvinna”, utan att de får återskapas och lämnas ut. Grundlagsändringen har kritiserats för att i praktiken upphäva offentlighetsprincipen.

Militären får sättas in mot svenskar
En annan förändring är villkoren för när statsmakten får sätta in väpnade styrkor på svenskt territorium – en förändring som går i strid med vad Försvarsmakten själva vill. Regeringen vill utöka möjligheterna för att rikta vapen mot det svenska folket – om så krävs – med lagtillägget ”till rikets försvar”. I grunden råder en tvist mellan regering och försvarsmakt om vad som menas med ”krig och krigsfara”.

”Om det anses nödvändigt bör tillämpningsområdet avgränsas till krig eller krigsfara som hotar statens existens eller territoriella integritet eller när det i övrigt vid krig eller krigsfara föreligger trängande behov”, skriver Försvarsmakten. Den lagändring försvarsmakten motsätter sig medger tolkningsutrymme och godtycklighet som i extrema fall innebär att politikerna med vapenmakt kan använda militären – och inte polisen som idag – för att skydda sig själva från medborgarna.

Det har rapporterats om hur svensk militär tränar inför ett tänkt inbördeskrig i Sverige. Samtidigt övade amerikanska styrkor för krig mot den s.k. Tea Party-rörelsen, en medborgarrättsrörelse i USA.  Källa: www.vaken.se Och här läser du mer om detta ämne:

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=741

/Är detta verkligen sant, kan man fråga sig. Tänk över vad detta betyder för Sverige. Läs artikeln igen. Fick vi rösta angående t ex Lissabonfördraget? Nej.  ….  Rättigheter, har vi det? Demokrati? /Maria

Bibelord /Hopp. Job. Ordspr. Psaltaren

Foto: Maria

 

             *Hopp.*

Det är något som alla människor vill ha eller har. Hoppet om en bättre värld, hoppet om ett bättre LIV, eller hoppet om rikedom, hoppet om hälsa. Alla bär vi inom oss något slags hopp inför våra stundande dagar. Bibeln har en hel del att säga om HOPP, och här kommer några bibelord:

*Älska Herren, alla ni som tjänar honom. Alla dem som håller sig till honom beskyddar han, men alla som vänder sig bort från honom straffar han strängt.* /Ps 31:24

*Därför, Herre, står mitt enda hopp till dig.* /Ps 39:8

*Jag står emellertid stilla och tyst inför Herren och väntar på att han ska befria mig. Frälsningen kommer bara från honom.* /Ps 62:6

Job var en man som fick det så svårt och hans ENDA hopp stod till Herren, är det så för dig också? Läs Job´s bok.

*Så får till slut den fattige hopp, och orättfärdigheten måste tystna.* /Job 5:16

*Tänk om Gud ville låta mig få göra det jag mest av allt längtar efter, att få dö under hans hand och bli befriad ur hans fruktansvärda grepp.* /Job 6:8

*Mitt liv drar förbi, den ena hopplösa dagen efter den andra.* /Job 7:6  Så kan det kännas för många.

*Men de ogudaktiga ska inte finna någon möjlighet att fly undan. Deras enda hopp är döden.* /Job 11:20  De som är ogudaktiga kommer att få stå till svars, de känner inte Gud.

*När en ogudaktig människa dör grusas hennes hopp, eftersom allt det hon litat på inte var till någon hjälp.* /Ordsprb 11:7   Vårt enda hopp är: HERREN

*De rättfärdiga kan se framåt med glädje, men de ogudaktiga har ingenting att vänta sig.*/ Ordsprb 10:28    Inget hopp-  utan Gud

*Du kan sova lugnt och tyggt, och behöver inte vara rädd för dessa olyckor, som plötsligt drabbar gudlösa människor. Herren ska beskydda dig och se till att du inte faller.* /Ordsprb 3:26      Den som älskar Gud är trygg.

______________

Naturligtvis finns det fler bibelord, det kommer flera här vid ett annat tillfälle, jag ville bara fästa din blick på Guds ord, och visa vilka skillnader det är mellan en som litar på Gud och har sitt hopp i Gud, och hur det är för den som inte har sitt hopp och sin tro i Gud.

Kram f Maria

 

 

Profetiska nyheter! /Nutid

Alla människor behöver Jesus

Det är år 2010 och det har varit ett första halvår av otäcka händelser, eller är det för att man är mer medveten om händelserna? Jag anser att det som händer nu är en förberedelse för Jesu ankomst, och jag tror att många håller med om det. Vulkaner vaknar och jordbävningar sker. Nu har nedanstående hänt, och om du läser i texten ser du att man fruktar för en stor jordbävning i Grekland. Artikeln är översatt av verktyget Google, för tyvärr klarar jag inte att översätta själv.

* Svåra tider

Turkarna är mycket rädd för grekiska grodan…*

De får bara vara ute efter mat och grönare betesmarker. Men i Turkiet,
det plötsligt kommer i rörelse hundratusentals grodor som tvingade
myndigheterna i grannlandet Grekland att lägga ned en stor motorväg, det ses
som ett tecken på att en förödande jordbävning kan vara nära.

av Thomas Seibert — 28 maj 2010

Tidigare i veckan,  visas en massiv skylt av grodor, uppskattas av lokala
myndigheterna att vara i miljonklassen, översvämmade en väg nära staden
Langadas i norra Grekland, omkring 200 miles väster om den grekisk-turkiska
gränsen. Myndigheterna beskrev “en matta” av groddjur som täcker asfalten.

Polisen stängde  motorvägen öster om staden Thessaloniki
helt i två timmar på onsdagen efter några bilar gled av vägen,
eftersom förare försökte att undvika att slå djuren. En dag senare, trafiken
fortfarande bromsas av grodor, som förväntas fortsätta
i flera dagar.

Thessaloniki trafik polischef Giorgos Thanoglou sade grodorna kan
har lämnat en närbelägen sjö för att söka föda, enligt AP.Men i
Turkiet, nyheter om grodor utlöste omedelbart farhågor om att
djur kan veta något människor inte vet.

“Grodor på motorvägen – jordbävningen i dörren, säger en rubrik i
Turkiska Aksam tidningen.

Tidningen pekar på senaste utredning av brittiska forskare att säga
att det kan finnas ett samband mellan konstiga beteende av grodor och en
efterföljande kraftig jordbävning. Grodor hade sett en förödande
jordbävningen i Kina 2008, och ett liknande fenomen noterades
innan en jordbävning i Italien förra året.

Skriva i aprilnumret av Journal of zoologi, Rachel Grant av
Open University i Milton Keynes sade att paddor på en plats 46 miles
från den italienska staden L’Aquila började visa “en dramatisk förändring i
beteende “fem dagar innan en jordbävning drabbade L’Aquila regionen förra året,
“Överge lek och inte återuppta normalt beteende förrän några dagar
efter händelsen “. Jordbävningen i de tidiga morgontimmarna 6 april förra
år, mäter 6,3 på Richterskalan, dödade mer än 300 personer
och förstörde flera medeltida städer i området.

“Det är oklart vad miljömässiga stimuli de paddor var att svara på
så långt i förväg [jordbävningen], men minskad padda- aktivitet
sammanfaller med pre-seismiska störningar i jonosfären, som upptäckts av
mycket låg frekvens radio klingande, “ett utdrag ur artikeln.

Forskare säger att det finns inget sätt att förutsäga jordbävningar. Men allmänheten i
Turkiet, ett land där skakningar uppstå i regionen nästan varje dag
och där runt 20.000 människor dödades av en massiv jordbävning 1999,
är mycket mottagliga för rapporterna om påstådd genombrott i jordbävnings-
prognoser, särskilt om dessa synpunkter är anslutna till ovanliga
naturfenomen.

Efter 1999 skalvet i nordvästra Turkiet, som slog till i mitt
i natten, sade rapporter att djur som vargar och hundar visade en
ovanligt och spännande beteende strax före katastrofen.

Människor ser också ut i rymden för att hitta tips på en kommande jordbävning. Eftersom
1999 skalvet inträffade bara sex dagar efter en solförmörkelse, en ny förmörkelse
i Turkiet under 2006 utlöst farhågor om att en annat skalv var på väg att slå till.
Människor i en central Anatolian provins har lämnat sina hem och flyttade in
tält som en försiktighetsåtgärd, men jordbävningen uteblev.

Ändå ledde Langadas paddan migration turkiska tidningar för att påminna
sina läsare att en massa paddor plötsligt dök upp i en kinesisk stad
dagar innan det ödelades av en jordbävning år 2008. Det fanns också
rapporter som säger att djur i en djurpark 600 miles öster om epicentrum
den kinesiska skalvet började uppträda konstigt före evenemanget. Runt
90.000 människor dog i jordbävningen.

Grekiska myndigheterna har sagt att paddornas rörelsen nära
Langadas var ett årligt evenemang och att det inte var något att oroa sig för.
Men det höll turkiska tidningar från att dra ett samband
mellan hoppande grodor och hotande katastrof. “Jordbävningen är
kommande, “den Takvim sade dagligen, medan de Vatan tidningen sade
påstådda sambandet mellan paddor och en ny stöt av
“Rädsla inspirerande påstående.

Turkiska experter säger att det finns en stor diskrepans mellan ett överflöd av
jordbävning rädsla och påstådda tecken på undergång å ena sidan och en brist på
konkreta åtgärder för att förbereda en kommande jordbävning på den andra.

Nästan hela Turkiets territorium är dock att jordbävningsdrabbade,
men  forskarna säger att Turkiets metropol Istanbul, en stad
minst tolv miljoner människor, kommer förmodligen att drabbas av en större
Jordbävning vid något tillfälle under de kommande decennierna, myndigheter och medborgare är långsam med att vidta säkerhetsåtgärder.
Tiotusentals hus i Istanbul, inklusive skolor och
sjukhus, tros vara för svag för att motstå ett större jordbävning och
gator markerade som akuta filer hållas öppen hela tiden för
räddningspersonal att ta sig igenom vid ett jordbävningar rutinmässigt
igensatt av trafik och felparkerade bilar. En uppskattning säger
omkring 70.000 människor kan dö i ett Istanbul- jordbävningen.*

Ok dåligt översatt..men icke desto mindre ointressant.Länken på engelska:http://groups.google.com/group/bible-prophecy-news/browse_thread/thread/35d16225b96717c4#

Det enda vi har är Gud. Den ende vi kan lita på är Gud. Den ende som räddar är Gud. Människor måste inse detta fakta. Varför tror du allt detta händer? Gud vill komma till tals med människor!

Fler nyheter som inte ser trevliga ut:

Oljan kan leda till ekologisk katastrof >> 29/5-10
Spaniens kreditvärdighet nedvärderat >> 29/5-10
Nuvarande Internet kan stå inför sitt slut >> 29/5-10
Matbrist i Gulfländer >> 29/5-10
G20 måste koordinera finansiella reformer >> 29/5-10
Syrien rustar Hezbollah från hemliga baser? >> 29/5-10
Flera jordbävningar runt  Australien >> 29/5-10
Konspirationstankar om oljeläckaget >> 29/5-10
Obamas politiska roll i fara Pga oljeläckaget >> 29/5-10
Snart får vi veta om de klarar av läckan – 60 – 70 % chans >> 29/5-10
Chansen för Terror i Sydafrika hög >> 29/5-10
Nytt jättelikt oljebälte funnet >> 29/5-10
Aska från vulkan stänger flygplats i Guatemala >> 29/5-10
Råttplåga av bibliska mått i Kina >> 29/5-10

Läser  ickekristna sådana nyheter? Är de intresserade av vad som står i bibeln? Vill de ha sådana nyheter? Vill sovande kristna veta?  …..jag tar med nyheterna här och du får själv avgöra vad du ska tycka. Ta vara på dina dagar, vänd dig till Jesus och frälsningen. *Jag vill prisa dig, min Gud och kung, och för evigt lova ditt namn. Stor är Herren! Prisa honom för alltid! Hans storhet är ofattbar!* /Ps 145

/Maria

Guds kärlek till oss/ Lita på Herren!

 

Ge det bästa du har till Gud. Ge ditt hjärta.

Ordspråksboken kap 3:13-15

*Den människa som kan skilja mellan rätt och orätt och har gott omdöme och förstånd, är lyckligare än den som äger silver och guld. Sådan vishet är nämligen mycket värdefullare än dyrbara juveler. Den kan inte jämföras med någonting. Visheten ger:

ett långt liv, rikedom, ära, glädje, frid.

______________

Vad strävar människor efter? Att ära Gud eller att själva få äran?

______________

*Bara visheten ger ett innehållsrikt liv och det är bara den som håller fast vid detta som blir lycklig. Genom vishet skapade Gud jorden och med sin kunskap formade han rymden och hela universum. Hans klokhet lät vattenkällorna bryta fram från djupen och regnet att strömma ner från himlen.*  Ordspr Kap 3:18-20

*Herrens förbannelse drabbar dem som avskyr honom, men han välsignar dem som lyder honom. Han visar inget förbarmande med dem som förlöjligar honom, men han hjälper dem som vet att de behöver honom. De visa och kloka  blir ärade, men dårarna får skämmas!.   Ordsp kap 3:33-35

Dessa ord ur Ordspr boken vill visa hur god Gud är och hur rättvis han är och hur han vill ha oss människor. Han vill att vi ska sträva efter att bli visa och kloka och hur vi ska lita på honom. LITA på honom, ja, i ALLT.  Litar du på att HERREN kan ta hand om dig, eller går du i egen kraft? Personligen har jag ingen annan än Gud att gå till!

Lita på Gud, då blir allt bra!

De sista tiderna /USA och skulden och krigen

Nya pengar till kriget i Afghanistan  /Referat 1/

Den amerikanska Senaten har (27/5 2010) röstat igenom ett förslag att ge mer pengar till kriget i Afghanistan och Pakistan. Pengarna ska gå till de 30 000 soldater som skickades till fronterna i början av året.

Finaniseringsplanen

* 60 miljarder dollar går till AfPak kriget
* Ytterligare 5 miljarder till katastrofen på Haiti (och stöd till allierade i kriget mot terrorismen)
* 100 miljoner till arbetet med oljeläckaget i Mexikanska gulfen

Delstater med ekonomiska svårigheter, sjukersättningar till arbetslösa och sjukvård för pensionärer (Medicare) fick styka på foten i detta lagförslag. Man lovar att arbeta för nya pengar till ersättning för arbetslösa och planerar vidare för kommande skattsänkningar.

Statsskuld

USA:s statsskuld uppgår för närvarande till 13 000 miljarder dollar. Skulden har ökat med hela 2000 miljarder dollar, sedan Obama Administationen tillträdde (2009).

Link: US debt clock:
http://www.brillig.com/debt_clock/

Då räknar man inte med hela summan utbetalningar/lån/stöd till bankerna i bankkrisen (2008-2010). Där figurerar siffror på upp till 30 000 miljarder dollar i omlopp (enligt Bloomberg News, juli 2009). Ingen kan riktigt säga hur mycket!

Link:
U.S. Rescue May Reach $23.7 Trillion, Barofsky Says (Update3)
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aY0tX8UysIaM

USA är idag världens mest skuldsatta land, om man räknar både privat och offentlig skuld (följt av Storbritannien).

http://makewealthhistory.org/2009/02/13/the-worlds-most-indebted-countries/

USA:s skuld till Kina (som håller i en stor del av statsobligationerna) uppgår till ca 770 miljarder dollar (2009).

en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt

Dollarns roll

Dollarns fördelaktiga roll som valutareserv och överenskommelsen att betala olja i endast dollar (petrodollars) gör att de båda ländernas skulder inte i allmänhet ses som en fara för världsekonomin. De har/tar sig rätten att överspendera och har gött/göder sina banker med otroliga mängder billig (idag snudd på gratis!) kredit. (En av orsakerna till den globala ekonomiska krisen är överflödet av “gratispengar” och finanspapper det går att extrahera ur dem). Så länge världen tror på och köper dessa ekonomiska överenskommelser så verkar det inte vara några problem!

(Återkommer med info om ekonomin på Irland, Lettland och Rumänien i nästa referat!)

Janne Olofsson

Alla kan vi se att ekonomierna sviktar väldigt, och detta är nyheter som är viktiga att veta, för så här ser det ut.  Mer pengar till krigen….Kommentarer?  /Maria

Jesus är Vägen och Sanningen och Livet.

Nyheter /Vetet, övriga nyheter. Nära Gud..

Det står i bibeln om vetepriser. Versen kommer här: *Och en röst bland de fyra väsendena sa: “Ett kilo vete för en hel dagslön, eller tre kilo korn, men skada inte olivoljan och vinet.”  /Uppenbarelseboken 6:6  Se då texten nedan och fundera lite:

* Plågor, farsoter och sjukdomar

Mutant svampstammar, attackerar globala vetegrödor *

* Från: AFP
* 27 maj, 2010 04:27

Forskare har identifierat fyra nya stammar av en vete-dödande svamp
som skulle kunna äventyra den globala livsmedelsförsörjningen. (!)

Den muterade stammar av svampen, kallad Ug99, har sitt ursprung i Afrika, men
sannolikt kommer att spridas i Asien och därefter, sade Borlaug Global Rust
Initiative (BGRI), ett USA-baserat försvar med inriktning på vete- smittämnen.

“Den nya mutationer – identifierades förra året i Sydafrika – kommer att göra
vetegrödor mer sårbara eftersom patogener nu hittar nya vind-
banor för migration, “BGRI sade i ett uttalande tillkännagav sin nya
forskning.

Studien identifierar mutationer gjordes vid universitetet i
Free State, Sydafrika, och kommer att presenteras på åttonde
Internationella Vete konferensen att hållas i den ryska staden St
Petersburg nästa vecka.

Ug99, en variant av den dödliga vete lidande brukar kallas stamceller
rost är en rödbrun, vind-buren svamp som orsakar växter att falla
över och kan utplåna en hel skörd.

Det framkom i Östafrika för ett decennium sedan och har sedan dess spridits så långt som till 
Jemen och Iran, ledande forskare att förvränga att utveckla nya,
Ug99-resistenta raser av vete, sade BGRI.

De nya stammar av svampen är en “allvarlig utmaning”, David Hodson, en
vete expert på livsmedels-och jordbruksorganisation i United
Nationerna var sagt i ett uttalande.

Forskare har åberopats av BGRI sade att svampen utgjorde en allvarlig risk för
tätbefolkade och fattiga länder i Sydasien och i
längre sikt skulle kunna nå Australien och Nordamerika.

Ug99 *hotar att sprida sig till andra vete-producerande regioner i Afrika
och Asien, och potentiellt, hela världen*, sade Arun Kumar Joshi, en
vetenskapsman med Mexiko-baserade International majs och vete
Förbättring Centre.

“Hotet är särskilt akut i Sydasien, som tillverkar 20 per
procent av världens vete för en befolkning på 1,4 miljarder människor, “Joshi till.

Vete står för 30 procent av den globala spannmålsproduktionen och 20 per
procent av den mat kalorier som världens befolkning förbrukar varje
dag, enligt uppgifter från BGRI, som bygger på Cornell
Universitet.*

Artikeln kommer från nedanstående länk och är översatt av Google, inte så bra översättning men jag ville ha med texten för jag tror att det är överensstämmande med bibelns texter.

 http://groups.google.com/group/bible-prophecy-news

Övriga nyheter där denna nyhet är inbakad:

Jordbävning Vanatu 7,2 med tsunamivarning >> 28/5-10
Mer städer på randen till konkurs >> 28/5-10
USA går en intensiv orkansäsong till mötes – ej bra för oljesanerare >> 28/5-10
CNBC – Dollarkrasch i Juni? >> 28/5-10
Iran har upptäckt USA – Ubåtar i Gulfen >> 28/5-10
Biden: Bryssel kan bli den fria världens huvudstad  >> 28/5-10
Katlas aktivitet upp 200 % >> 28/5-10
Singapore stränder fylls med olja >> 28/5-10
Här är hotet som kan slå ut allt vete på jorden >> 28/5-10
Hagel som golfbollar i Colorado >> 28/5-10
Forskare varnar för att den andra vulkanen på Island vaknar >> 28/5-10
Är du redo för märket? >> 28/5-10
Obamas plan: Globala trupper skall beskydda Israel >> 27/5-10

Detta är inte glada nyheter, jag vet det, men läs dem för att bilda dig en uppfattning om nuläget, och ta vara på varje stund du har med Gud. Han vill upplysa dig genom Bibelns ord och ge dig mer av sanningar genom den helige Ande.  /Maria

Avfallet i kristenheten / B Hinn falsk profet

Tidningen Världen idag har en annons om att Benny Hinn skall vara med på Europakonferensen. Hur kan den tidningen ha med en sådan annons? Vet de inte vem B Hinn är? och om lyxlivet han lever, och  att B Hinn säger att fattigdom är en demon…m m.  Jag skulle önska att de läste nedanstående text som jag tycker förklarar väldigt tydligt vad B Hinn gör för felaktigheter:

Kristna idoler

Den respekterade ledaren för missionsorganisationen Ljus i Öster rapporterar i senaste numret av tidningen med samma namn, att den i Sverige mycket kände TV-evangelisten Benny Hinn betalade över 70.000 kr per natt för en hotellsvit. Till sitt försvar för att ifrågasätta hotellnätter säger Hinn: “Jag har bara en kropp att använda för Gud och jag vill därför inte låta Guds verk hindras av brist på vila”. Hans talesman låter också meddela, att var och en som försöker skada Benny Hinns väckelsearbete kommer att anmälas och ställas inför rätta. Hot och förbannelser uttalas över var och en som vågar ifrågasätta detta ministry, som påverkar stora delar av svensk kristenhet. Wilgot Fritzon nämner också om ett annat ministry vars ledare bär en Rolex-klocka för 300.000 kr och äger sju bilar (varav en Mercedes för 700.000 kr) och kläder av dyrbaraste märke. Samtidigt dör, om min uppgift är korrekt, 30.000 barn om dagen av svält. Är det tillåtet att ställa frågan om detta är kristen kärlek?

Om man vill få klarhet angående vad Benny Hinn förkunnar är Internet en stor tillgång. Källhänvisningar och tidsangivelser finns att tillgå för Hinns bisarra undervisning på en rad områden och du kan läsa om detta på denna hemsida under ämnet “Tredje vågens karismatik”. Här tar vi upp bara några exempel på hans hot och förbannelser:

”Jag lägger en förbannelse på varje man och varje kvinna som sträcker ut sin hand mot denna smörjelse! Jag förbannar den människa som vågar uttala ett ord mot detta ministry”
(The Christian Channel Europe – Benny Hinn ”This is Your Day” 7.30 am – 8.00 am, 11 okt. 1999 ).

”Den helige Ande är över mig….Den dagen kommer när de som attackerar mig kommer att falla döda ner….Rör inte vid Guds tjänare; det medför döden….Ve över er som rör vid Guds tjänare. Ni ska få plikta för det” (Miracle Invasion Rally, 22 nov. 1991).

En ofattbart skrämmande värld öppnar sig för den som vill sätta sig in vad som utspelar sig främst inom karismatiska- och trosrörelseinriktningar världen över. Vi möter här gigantiska Knutbytragedier med ekonomiska svindlerier, sexuella utsvävningar och andligt maktutövande, även om mordoffren inte kan sägas vara vanligt förekommande. Oftast tystas dessa ner för att skandaler ska undvikas.

Men bibeln är sannerligen inte tyst i detta ämne och varnar återkommande för dessa falska profeter, som har vänt sig bort från sanningen och menar att “gudsfruktan är ett medel till vinning”, eller som det står i en nyare översättning, att “gudsfruktan är en god affär”. Vi uppmanas här att “hålla oss borta från sådant”. Vi kan alltså inte ha någon andlig gemenskap med den som vill tjäna pengar på sin tro eller lär ut detta till andra. Varför det? Därför att den andliga gemenskapen är icke-existerande. Varför det? Därför att dessa människor är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen (1 Tim. 6:5). Vad har de försökt att göra? De har i sin dårskap försökt att tjäna två herrar.

Skulle då detta verkligen vara helt omöjligt? Svaret får vi från Jesus: “Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon ” (Matt. 6:24). Detta omöjliggör all andlig gemenskap med trosrörelsen som med sina doktriner om den troendes rättighet till ekonomiskt välstånd, t. ex. överflödets lagar och Abrahams välsignelse, har vänt sig bort från sanningen.

För den som vill se sanningen, är det lätt att konstatera att Benny Hinn lever ett orättfärdigt lyxliv i Jesu namn på godtrogna människors bekostnad. Vakna upp, sluta gå med strömmen och gör din egen bedömning! Hinn påstår att ”fattigdom är av djävulen och Gud vill att alla kristna ska leva i materiellt överflöd” (TBN, Praise-A-thon, 2 aug. 1990 ) och att ”fattigdom är en demon” (11 juni 1990, ibid. ) Man kan undra om församlingen i Jerusalem var besatt av demoner eftersom den var fattig?

Med mer än 35 års erfarenhet som vuxen i kontakt med människor ute på olika arbetsplatser och inom idrottsrörelsen, har jag i församlingarna mött de mest godtrogna och lättmanipulerade karaktärer, som villigt låter sig bedras av fejkade helanden, löften om personlig framgång på det ekonomiska området och som verkar ha ett enormt behov av idoler=avgudar.

Det är inte lätt att få till ett samtal med utpräglat ekumeniskt inriktade människor. Bibelns uppenbarelse, klart uttalade vägledning och normer för kristet liv är numera underställd den enda gällande enhetstanken. Varje enskild troende förbehåller sig rätten att själv välja sin andliga inriktning, ingenting är mer rätt än något annat och ingenting ”negativt” får störa denna denna falska enhet. Tanken på att Antikrist är på väg att tillskansa sig herravälde på det politiska, ekonomiska och även religiösa (andliga) området inför tidens avslutning, var förr i tiden en levande verklighet för väckelsekristna. Idag får man uppfattningen att en församling som nämner namnet Jesus, vad den än i övrigt må stå för och förkunna, i sig utgör en garanti för att ingen kan bli bedragen. Innanför församlingens dörrar kan alla känna sig trygga i den andliga gemenskapen.

Församlingens ledare, som i allt större utsträckning kallar sig apostlar, har tagit sig samma auktoritet som bibelns motsvarigheter och kan från sin upphöjda position styra och ställa efter eget behag, och de stackars fåren rättar in sig i ledet, till synes helt omedvetna om bibelns varningar för ett tidsskede, där falska profeter härjar och andlig villfarelse tilltar mer och mer. Jesu ord om att den tid kommer då kärleken kommer att svalna hos de flesta och ”många falska profeter skall träda fram och bedra många ” (Matt. 24:11-12), har listigt dränkts i ett hav av känslomässiga upplevelser som ska förena oss alla.

Dessa falska profeter dyrkas idag som idoler av många kristna bekännare. Och det är slipade estradörer vi har att göra med, som vet vad publiken vill ha och lämnar få besvikna efter sina framträdanden. I Jesu namn använder de sig av alla upptänkliga knep och förförelsekonster för att få suga i sig beundran av sina tillbedjare, som med fotbollsfanatikers villighet är redo att vallfärda över landet och offra tid och pengar på andligt geschäft, allt för att få sola sig i glansen av sina idoler.

Wilgot Fritzons granskning är mycket välkommen, eftersom kristna ledare oftast tiger som muren om oegentligheter av denna dignitet inom kyrkorna. Ändå är det just ledarna som har ett stort ansvar, att beskydda fåren för dessa vargar, som går hänsynslöst fram och tuggar i sig fler och fler offer.

Dagens förvirrade andlighet, där enligt Jesu ord falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda, belyses även av aposteln Johannes i 1 Joh. 4:1: ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud”. Behovet av andlig klarsyn har aldrig varit större inom svensk kristenhet.

Kristna med rättfärdighetspatos borde därför reagera. Antagligen finns inga möjligheter med nuvarande lagstiftning att förpassa Benny Hinns svenska motsvarigheter bakom lås och bom, och medan det andliga bedrägeriet fortsätter, dras naiva efterföljare in i den religiösa karusellen, genom att applådera och välkomna kristna idoler med rockstjärnestatus. Man skulle i kärlek vilja nå dessa människor med uppmaningen: skaffa er ett eget liv.

Om rättfärdighet och rättvisa fortfarande har någon plats i det svenska samhället, bör alla krafter samlas för att väcka opinion mot dessa samvetslösa bedragare. Människor som tjänar pengar på sin tro och skor sig på hårt arbetande människors surt förvärvade slantar, hör hemma på ett enda ställe. Där skakar man galler.

Jan Johansson  från http://www.kts.just.nu/  

En artikel som de flesta troende borde läsa. /Maria

Profetiska budskap! /NWO 2009 och 2010

Den som följer med i bibeln och läser  och begrundar och ber och tackar Gud för upplysning och vakenhet behöver inte vara rädd för s k otäcka nyheter. Den som inte följer med i världshändelserna och inte har en fast förankrad tro på Gud, den kan lätt bli förvirrad och känner att den inte vet vad den ska tro. Hur känner du? Vet du var du står? Därför att jag vet att det kan vara svårt att förstå bibeln, särskilt för dem som är nyfrälsta så försöker jag på alla sätt att vara informativ om lite av varje. Jag kan inte allt, men bibeln och Guds ord litar jag på.

Jag tar med en artikel här om de människor som tycks sitta på olika maktpositioner och vad saker och ting kan komma att betyda.Artikeln är från JanneochElvors sida. 

Det kontantlösa samhället kryper inpå oss och det är ju vad Uppenbarelseboken säger oss –  man kan säga att här finns info om mycket av bakgrunden av det vi ser nu, och vem är Solana? och kommer han att ha en speciell position  framöver? Profetiska budskap finns det gott om. Varsågoda:

Är detta profetiornas uppfyllelse? Se läget idag 4 Juni – 09 >> Daniels 70:e årsvecka. Solanas makt har bara ökat sedan detta skrevs och den fred som enligt profetiorna skall föra med sig en delning av Israel är nära.

Solana och EU har allt vad som krävs för att genomföra ett globalt kontantlöst samhälle. En “kris” skulle ge Solana legal makt över hela EU och dess militär de 10 hornen och satellitsystemet Gallileo. Det här kan mycket väl vara profetiornas uppfyllelse så du gör väl i att läsa igenom detta.

Solana och EU uppfyller en hel del profetior >>

En liten bakgrund För 15 år sedan följde jag en berättelse som behöver berättas idag. Det handlar om en upptäckt av ett 10 statsförbund i en stark militärallians i Väst Europa (WEU) som mycket väl kan ha profetiska dimensioner i uppfyllandet av profetiorna om ändens tid hela vägen från Daniels 70:e årsvecka. I det tidiga 90 – talet då jag arbetade som journalist, hade jag ingen aning om att det fanns så många olika vägar att uttyda profetior på. Min åsikt har alltid varit den bokstavliga tolkningen av Bibeln. Så vad som nu följer är inte menat att vara ett argument för en speciell metod av profetietolkning. Utan det är min upplevelse av GT:s profetior i Danielsboken Dan 9:27 Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren.” Det är allmänt tolkat så att det här handlar om att en ny ledare skall komma fram ur ett återuppväckt Romerskt Imperium. Han kommer att bekräfta eller göra ett befintligt förbund (avtal) ännu starkare och det skall gälla över en 7 års period. Israel skall vara med i det förbundet (avtalet). Efter 3 ½ år kommer så denne ledare att sätta stopp för Israels återupptagna tempeltjänst med offer. På andra platser i Danielsboken ser vi att den här ledaren skall komma fram ur en 10 – nationers allians. Dan 7:7 Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Dan 7:8 Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord. Och på väg till makten kommer denne ledare att “underlägga sig” 3 konungar av de 10 i alliansen.

Dan 7:24 Och de tio hornen betyda att tio konungar ska uppstå i det riket och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar.

I UPPENBARELSEBOKEN kan vi lära oss att den ledaren skall också vara identifierad med ett nummer = 666.

Upp 13:18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.

Kära vänner, precis allting som är skrivet ovan ser ut som det får sin uppfyllelse idag framför våra ögon. För första gången på 2000 år ser vi idag ett nytt Romerskt Imperium stå där med globala planer på en världsregering. Och som jag sa förut så finns det ett 10 statsförbund i en stark militär allians som utgör ryggraden i EU, nämligen Western European Union (WEU).

1 Januari 1995 blev Grekland officiellt den 10:de i denna allians som både är med i Nato och i EU. Vad som nu binder dessa 10 länder så starkt samman är ett gemensamt avtal som är känt som artikel 5 i Brysselavtalet. De 10 är kända som Bryssel avtalets militärmakt. I december 1998 i Wien under en EU konferens skapade EU huvudena (cheferna) en ny tjänst – som på engelska heter Office of High Representative for Common Foreign and Security Policy for the European Union.

Den som hade den här tjänsten skulle vara den som hade mandat i EU att sköta om utrikes- och säkerhets politik mot den Ryska federationen. Mot Ukraina och Balkan och de Baltiska staterna (det här är faktiskt också profetiskt) även mot Medelhavsländerna. Det komiska i allt det här är att det fanns 1150 dokument att ta upp och registrera – men när det gäller den här tjänsten så fick det nummer 666 För mig som journalist var det just här som de riktigt stora politiska intrigerna startade. Samtidigt som man I EU var ivrig i Wien med att skapa en Office of High Representative for Common Foreign and Security Policy for the European Union, var NATO chefen Javier Solana upptagen med att omstrukturera NATO för en tid ”efter kalla kriget” och vad det betydde skulle bli tydligt för en del av de europeiska ledarna. Sovjet var inte längre något militärt hot ansåg man och att förlita sig på Amerika behövdes inte längre.

Så Solana delade upp NATO i 2 strategiska grupper – en i Virginia – NORFOLK – och en i Bryssel för Europa. Med andra ord, Solana delade NATO mitt itu. Han gjorde de 10 i WEU alliansen en andra pelare i NATO. I oktober 1999 när hans jobb som Natos chef var slut blev Javier Solana EU:s Office of High Representative for Common Foreign and Security Policy for the European Union (Mr 666) inte nog med det, han blev också generalsekreterare i Europa rådet (EU:s verkliga makt). Redan efterföljande månad blev Javier Solana också chef över de 10 i militär alliansen (WEU). Nu har Solana verkligen skaffat sig makt i EU och är en framgångsrik ledare i det uppstigande gamla Romerska riket. Mer politiska intriger skulle snart följa. Den 4 juni år 2000 antog de 10 WEU nationerna deras Assembly Recommendation 666.

Detta dokument som skulle rekommenderas av Europarådet och handlade om att WEU skulle hållas intakt och utgöra EU:s militära gren. Det skulle också ge the High Representative (J SOLANA) makt att gripa in med vapen vid en krissituation (den makten har inte ens EU:s presidentskap). Det här har nu ytterligare förstärkts den 6 december 2007 – HÄR – Eftersom Solana nu var chef för både rådet och WEU så handlade det här egentligen om att Solana ger makt åt Solana (politisk manipulation). Månaden efter tog Frankrike över (en av WEU) det rullande 6 månaders presidentskapet. Omedelbart börjar Solana tillsammans med den franske presidenten att implementera Recommendation 666 10 statsförbundet WEU blev nu EU:s nya militära gren.

Den 13 Dec – 07 skedde något oerhört profetiskt starkt – De 10 hornen WEU + Solana styrker sin makt över EU. Nu skulle snart det berömda SOLANA BESLUTET komma. Det innebar att ta bort alla dokument som EU rådet (Solana) tyckte skulle vara hemligstämplade från allmänhetens ögon- detta beslut ansågs av många vara en kupp. Solanas nya vision I mars 2003 utan FN:s medgivande startade USA kriget mot Irak och det splittrade åter igen EU:s dröm att ha en gemensam utrikespolitik för nu uppstod motsättningar.

En del stödde USA, andra inte. Några månader senare händer det omöjliga – i Juni 2003 levererade Solana en 10 sidig säkerhetspolitik för ledarna på en konferens i EU som var i Grekland. Den heter: A Secure Europe in a Better World Den hade 3 grundläggande delar. Lägg märke till att Bush sa vid Irak kriget att det här handlade om den nya världsordningen om det är samma ordning som Solana nu snackar om så är det här stort och GLOBALT.

(1) Planera att upprätta en ekonomisk och en politisk stabilitet genom hela EU:s område (2) UPPRÄTTA EN NY INTERNATIONELL ORDNING. En ny världsordning – en global regering satt över länderna. Bibeln talar om det här men det är ANTIKRISTS RIKE. (3) Öka EU:s militära medel för att kunna strida mot banditstater och massförstörelsevapen och terrorism (Det kan handla om religion)

Det var otroligt att se reaktionen på Solanas nya vision. Han inte bara lyckades ena EU utan månaden efter ingick han ett strategiskt avtal med Washington. Mycket av det här avtalet är hemligstämplat men en sak är säkert USA och Europa är nu på väg mot samma mål – THE NEW WORLD ORDER.

KNUTPUNKTEN ISRAEL

De här politiska utspelen i EU och i USA vore helt obetydliga i sig om det inte hade med Israel att göra. Guds centrum är alltid Israel när det gäller det politiska ändetidsscenariot. Och det politiska spelet om NEW WORLD ORDER har med Israel att göra i högsta grad. I november 1995 förhandlade Javier Solana framgångsrikt fram Euro-Mediterranean Partnership for Peace (Euromed). Denna överenskommelse var mellan 15 EU – medlemsstater + 12 länder runt Medelhavet med palestinierna + Israel. Faktum är att det här var så enastående skickligt förhandlat att man tror att det var just detta som gjorde att Secretary of State Warren Christopher rekommenderade Solana till chef över Nato till Bill Clinton. Målet med Euromed var att skapa en region av fred och stabilitet över hela Europa och Medelhavsområdet. Det råkar vara så att om du tar EUROMEDS kartor så ser de exakt ut som de gjorde under det gamla stora Romerska imperiet. Medelhavet var förr ansett vara ett romerskt hav och när EUROMED kört igång kommer det på nytt att bli ett EU hav.

Man hade svårt att nå framgång med Euromed så nu tog Solana fram ett nytt projekt: European Neighborhood Policy (ENP) och det var bara till för att stärka, förstärka och sätta ny fart på Euromed. ENP är ett stort paket av finansiella överenskommelser som skall gälla för varje land som är med i Euromed. Dessa överenskommelser innehåller aktionsplaner (AP) för varje land individuellt. Meningen med detta är att få insikt i varje lands process så att man kan uppfylla kraven i EUROMED. ENP var från början implementerat med samma medel som redan fanns. Men nu förstod man att dessa medel inte skulle kunna räcka till för att täcka ENP så Solana blev ombedd att skapa ett nytt fundamentalt ekonomiskt organ – och det fick då namnet: the European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI). När dessa nya instrument tar over blir det ett “nytt ENP” och det kommer att ske 1 Januari 2007. Vad som är mycket profetiskt laddat här är att ENPI är ett 7 årigt avtal. Med andra ord, det “nya ENP” är skapat för att styrka eller förstärka det redan ingångna EUROMED från 1995 och då skulle det gälla i 7 år.

Är detta profetiornas uppfyllelse? Se läget idag 4 Juni – 09 >> Daniels 70:e årsvecka.

SOLANAS NYA TRON

När Frankrike och Holland förkastade EU:s nya konstitution mötte EU:s ledare en ny kris. Existerande avtal ger dem tid till 2009 för att vidta nödvändiga förändringar inom unionen. Den nya konstitutionen hade förenklat detta och gjort dessa förändringar. Hur som helst, utan konstitutionen i laga kraft så måste nu en väg framåt skapas för att slutföra de nya förändringarna (EUROMED) inom ramen för redan ingångna avtal. Det förde EU:s ledare in på en 2 spårig tankebana. Man var nu tvungen att förverkliga alla förändringar som var möjliga under tiden som man fortsatte att jobba med konstitutionen. Eftersom EUROMED var det viktigaste just nu för EU så var man tvungen att bereda plats för sin The High Representative (Solana, ”Mr 666”) att ha en egen plats i EU kommissionen. (EKONOMIN!) Eftersom det är den kommissionen som har hand om all EU:s ekonomi så blev det nu naturligt att ge Solana en plats här 1 januari 2007 för det var ju han som skulle övervaka och administrera sin nya ENP. I december 2006 var Europarådet tvunget att öppna dörren för Solana in i EU – kommissionen och det utan konstitutionen.

Europarådet och EU:s ledare gav bifall åt en ny fredsplan för Mellanöstern sponsrat av Spanien, Italien och Frankrike. Som ett resultat av detta beslut fick Solana mandat att ta denna plan till de andra i kvartetten: USA, FN och Ryssland. Nu satte man igång med en stor ansträngning att sätta ny fart på den avkylda fredsprocessen i Mellanöstern. Det ledde fram till den så kallade Madrid + 15 konferensen.

Elvor och Janne Ohlin:

Vi har följt den avlidne troende journalisten Herb Peters tankar i hans bok: Recommendation 666 >> och vi är väldigt rädda för att han har rätt. Det skulle föra med sig att många troende inte alls är förberedda för den tid som bibeln kallar för “vedermödan” eller “födslovåndan” för det är samma sak.

Väldigt många troende sitter fast i en felaktig eskatologi som säger att vi skall bort härifrån innan Antikrist och vedermödan kommer. – Se vår sida om Jesu tilkommelse >>

David Wilkerson kallar den teologin för en villolära >> I sin bok Americas Last Call.

Se läget idag 4 Juni – 09 >> Daniels 70:e årsvecka. David Wilkerson skriver i sin bok synen från – 73 >> att han ser en man från ett återuppstått Romarrike som griper in i ett ekonomiskt kaos för att bringa ordning på världens ekonomi. Och Solana har tillgång till hela Gallileosystemet som inte bara handlar om GPS utan också om framtidens ekonomi ett kontantlöst pengaöverförings – system.

Vi tror alltså att den post som Solana just nu innehar och som är benämd med talet 666 mycket väl kan vara vara den man som stiger fram ur detta nuvarande ekonomiska kaoset och försöker att ordna upp det med teknikens hjälp och Solana har möjlighet till det.

Constance Cumbey är en annan som sett det här >> Även Fullfilled Prophecy följer utvecklingen >>

Under våra profetiska nyheter >> kommer du att kunna följa en daglig rapportering om aktuella nyheter som går i den här linjen. Vi tror att man så länge till kommer att tillåta sådana här hemsidor att existera.

När man läst detta inlägg kan man ju fundera på vad som händer just nu, och då kan man gå till profetiska nyheter hos paret elvorochjanne.se

Bibeln är den viktigaste boken anser jag och den ger oss den kunskap vi behöver i de här tiderna. Var ivrig att öppna bibeln och be Gud visa dig vad du behöver speciell kunskap om, låt den helige Ande leda dig i allt som har med tro att göra, då går du rätt. Att dessutom bli en brinnande troende, det är min önskan att DU blir.

Jesus säger: *Min uppgift är at kalla syndare till gemenskap med Gud. Jag vänder mig inte till dem som redan känner Gud.* /Luk 5:32 För att nå fram till Gud måste man ångra sig, och omvända sig, alltså vara medveten om sin synd. Synd: att inte tro, att inte bry sig om Gud. Jag tror att det finns oerhört många som tror att de verkligen känner Gud, och jag tror att många av dem känner sig verkligt säkra på himmelriket. Men frågan är: TILLHÖR de Gud av HELA sitt hjärta? Gör du det? Det är mer än dags nu att ta ställning inför evigheten! /Maria

Det finns bara en Gud / Vi är gudar-läran

*Vi är gudar-läran* Fråga och svar från Lennart Jareteg Bibelfokus

Anonym frågade:

Fråga

Hej, jag har en fråga om det här med “vi är gudar-läran”. Dessa två Bibelord brukar åberopas:

Joh 10:34: “Jesus svarade dem: ‘Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?’ ”

Ps 82:6: “Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.”

Vad betyder detta? Har Du möjligtvis en förklaring.

Svar

Ja, detta är ju Bibelord som trosrörelsens teologer ibland hänvisar till för att bevisa att vi är gudar eller som gudar, och då kan man få dessa Bibelord över sig när man samtalar med folk i just trosrörelsen. Men då har man ryckt dessa ur sitt sammanhang och inte funderat på vad som menas.

Summan av Guds Ord är sanningen, så en vers utgör vanligen inte sanningen. Läser vi Bibeln i sin helhet VET vi att människan varken är gudomlig före eller efter pånyttfödelsen. Vi är bara människor och kommer alltid att vara människor. Det är satans lockelse (1 Mos 3:5), kärnan i de flesta villoläror, att vi skulle vara/kunna bli gudomliga på något sätt. Bibeln kallar de troende ibland för Guds barn eller Guds söner, men vi har inte fått Guds natur för det, vi är “bara” som pånyttfödda människor adopterade till att vara Guds barn. Vi blir inte gudomliga i oss själva genom tron, men Guds Ande tar sin boning i oss. Det är stor skillnad på det.

Trosrörelsen menar trots allt att vi blir gudomliggjorda när vi blir pånyttfödda. Då är det ju konstigt att man pekar på ett Bibelord i GT (Ps 82:6) som avser judarna vilka inte var pånyttfödda då Gud sa detta till judarna (Joh 10:35: “Om han nu kallar dem som fick Guds Ord för gudar…”. Alltså handlar Bibelordet om något annat än att kristna kan bli gudomliga. Gud säger något till judarna här.

När Jesus i Joh 10:34 citerar Ps 82:6 så gör han det retoriskt och lite ironiskt. Hans budskap var inte till oss att “ni är gudar”. Inte heller var hans budskap till judarna att de är gudar. Det han svarade på var judarnas anklagelse om att han hade jämfört sig med Gud:

  • Joh 10:33: “Judarna svarade: ‘Det är inte för någon god gärning vill vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa’.”

Här ser vi att klassisk hebreisk/judisk tro är att vi människor bara är människor och att det är en hädelse att säga att vi är gudar eller gudomliga. Självförgudning är ju ursynden från Eden, det visste judarna även vid Jesu tid, och detta skydde man som pesten. Nu insåg inte judarna att det var Gud själv, i mänsklig gestalt, som stod framför dem, så på ett sätt reagerade de ju rätt utifrån sin tro. Deras syn på denna hädelse borde alla kristna ta efter! (fast inte att stena folk så klart)

Eftersom nu de skriftlärde var så högmodiga över sin höga lärdom i Skriften, så svarade Jesus dem alltså retoriskt och hänvisade tillbaka till Skriften (Ps 82:6) för att sätta dem på hal is. Så gjorde Jesus ofta. Om vi nu tittar på vad Ps 82:6 handlar om så förstår vi att den versen inte ger oss stöd för att vi efter pånyttfödelsen blir gudomliga. Som jag nämnde tidigare talar Gud i hela Psalm 82 till det judiska folket, och det han säger är inte ord av uppmuntran eller en “utkorelse” där Gud gör människan gudomlig. Nej, hela Psalm 82 är en förmaning från Gud, han gick tillrätta med ett folk som handlade som om de vore gudar. Han gick tillrätta med deras högmod och att de pga detta förtryckte och såg ner på oskyldiga människor. Gud pekar i Ps 82:7 på att judarna ändå bara är människor och måste dö som alla andra. Detta är beviset för att de inte är gudar:

  • Ps 82:7: “Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller.”

I Ps 8:6 läser vi: “Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen”. Här är det också tydligt att vi människor inte är gudar, men dock närapå i vissa avseenden. Men vilka avseende då? Av resterande text i Psalm 8 förstår vi att det är för att vi människor har fått uppdrag att vårda jorden och råda över djuren som vi är “nästan gudaväsen”. Det är alltså inte för att vi skulle ha fått någon egen makt över änglar och demoner eller ha någon gudaliknande position som vi benämns så. Det är alltså för att Gud har gett oss jorden att förvalta. Vi är herrar över jorden, men inte gudar. Och det är precis så det ser ut i verkligheten också. Vi bör ofta jämföra Bibelns Ord med verkligheten, då ser man tydligare vad som kan menas. Då ser man också att vi minsann inte är några gudar. Möjligen är vi lika de grekiska gudarna som var äregiriga och fulla av lusta, avund, mordlust, och de hade stort begär efter vin, lyx och sex. Kan det möjligen vara dessa gudar trosrörelsen ledare avsett när de sagt att de är gudar? Likheterna är ju stora mellan dem!

Jag skall avslutningsvis säga att det finns många faror med “vi är gudar-läran”, en ser vi i Trosrörelsen där denna lära varit destruktiv för många människor. En sak som inte så många känner till är att denna lära var en hörnpelare i byggandet av Nazityskland, jämte darwinismen. Du kan läsa en artikel om detta i nr 4 av tidningen Genesis från 2009. Där står t.ex. ett citat från den tyske professorn och filosofen Ernst Bergmann, som var en av Tysklands intellektuella som starkt propagerade för Adolf Hitler. Bergmann sa:

“Utplåna legenden om Gud som blev människa, och människan skall själv resa sig upp som gud, som Kristus. Hon skall bli medveten om sig själv som sådan och hennes innersta skall ta gudomlig form”.

Ja, denna lära är onekligen olustig och farlig. Vi ser i citatet också faran med att förneka Jesus som Gud. Idén om att människan kan bli gudar, eller som Gud, tjänar främst till att upphöja och gudomliggöra ledare av olika slag i sådana kretsar. Detta hjälper sådana ledare att ignorera Bibelns bud och ibland även samhällets lagar. Man kan ju inte ifrågasätta någon som är gud, eller hur?

/Lennart /      Tack Lennart!/Maria  Ta till er detta, ni som besöker min sida, gå också till Bibelfokus!