Archive | maj 2008

Att bli frälst /Fri

nameabov4.gif

Välkommen hit denna fina soliga dag.

FRI! Det kan du också bli.

Varför skriver jag det?

Jo, för att varje ny dag, den dag som idag är, är ju Frälsningens dag. Idag kan alla som känner betryck, är sorgsna, skadade i själen, lider av olika slags beroende, och mycket mycket mer bli fria:

De kan bli fria, dvs: Du, som läser kan också bli fri.

För då man vänder sig till Gud med alla sina bekymmer, rädslor, tillkortakommanden och elände, blir man fri.

För Jesus har dött för oss alla, och alla sorger och eländetar han bort. AMEN.

Johannes 3:16 säger:

Ty så älskade Gud världen, att han gav dem sin enfödde Son, för att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv.

Detta är Guds Ord och de är sanning.Ta med dig dessa ord i dag, och ta ett beslut om att få vara med Jesus,han som älskar dig mer än du någonsin kan fatta.

Kram f Maria

Radikala Sanningar/Vad säger Jesus?

Jesus sade många sanningar och därför var han ju inte populär. Han säger fortfarande många sanningar men alla lyssnar inte till hans ord. Han säger såhär i Matt 5:17 angående LAGEN:

“Tro bara inte att jag kommit för att upphäva Moses lag och det profeterna sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att de ska förverkligas. Jag försäkrar er:

 Varje ord i lagen skall gälla så länge jorden består och tils dess syfte är uppnått. Den som bryter ett enda bud, och lär andra att göra likadant, kommer att vara den minste i himmelriket. Men de som håller Guds lagar och lär andra göra det kommer att bli stora i himmelriket. Men jag varnar er. Om ni inte har mer att komma med än fariséerna och de judiska ledarna, så kommer ni alls inte in i himmelriket.”

Något att tänka på, eller hur?

 Genom hela Israels historia har Guds lagar missförståtts och förvridits. Jesus talar om ett nytt sätt att förstå lagen och dess ursprungliga syfte. Han var inte emot lagen men han var emot missbruk och överdrifter som lagen hade utsatts för.

Hurdan är Gud? /Älskar oss….

pray12s1.gif

Jag har inte en aning om vad DU vill läsa här, men jag vill skriva om:  Gud älskar sina barn. “Och att älska Gud betyder att göra vad han säger till oss, och det är egentligen inte alls svårt, för allt som kommer från Gud övervinner världen. Vi kan besegra världen genom vår tro.” Så står det i 1 Joh 5:3-4

Jesus har inte lovat att det skulle bli lätt att följa honom. Sista delen av vers 3 kan också översättas: Hans bud är inte tunga.

Hårt arbete för Jesus och självbehärskning för hans skull känns inte betungande för den som älskar honom. skulle bördan kännas tung kan vi /bör vi/ be Jesus att bära den. /Handbok för livet/   Han hjälper oss i allt.

Joh 5:14  “Vi litar naturligtvis på att Gud lyssnar på oss, när vi ber honom om något som överensstämmer med hans vilja. Om vi vet att han hör oss, vad det än gäller, då vet vi också att vi redan har fått vad vi bett om.”

Den sovande människan/Vakna.

 irchgr14.gif

Man kan fråga sig om man skall skriva så att människor får upp sina ögon och sinnen eller om man skall vara en sovande människa i tron, som inte vill inse vissa sanningar. Det finns oerhört många böcker om Radikal Kristen Tro. Och den bästa boken är naturligtvis BIBELN.

Man kan också fråga sig varför inte de som säger sig vara kristna vaknar till och ser hur tiderna är och varför.

Man kan också fråga sig varför det ser ut som det gör i världen. Jag skriver om de sista tiderna, jag försöker ta med artiklar som är verkligt bra och upplysande, men det är inte mycket gensvar här.

Det finns kristna som sover , det vet jag, men jag tänker inte sova, för Jesus har bett oss vara vakna, intill den sista timmen då han kommer tillbaka. Och han kommer att komma tillbaka. Det har vi Bibelns/Guds ord på.

Och då kommer en och annan plötsligt att fatta att det som de en gång hörde och läste är Sant.

Jesus säger: “Och därigenom att lagslösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma. / Matt 24:4-8, 12, 14

Vem läser och lyssnar? Lyssnar vi och läser vad Jesus säger? Är det någon som är radikal, så är det han.

Evangelium / Helande

image10.gif

Något som människor undrar väldigt mycket över det är: Helande.     Kan Gud hela? Sker helanden idag? Varför blir inte jag helad? Hur skall man be för Helande? Helar Jesus människor fortfarande? Är helande en lögn?

Ja det finns hur många frågor som helst. För att man överhuvud taget skall kunna tro på helande här i Sverige idag, krävs det nog att man har en Gudstro, att man vet vad Guds Ord säger, och att man vet vem Jesus är och har en personlig relation till honom. Det står inte någonstans i Bibeln att inte Jesus helar, att han inte vill hela, eller bara helar några få.

Jesus säger aldrig till en sjuk person att han inte kan bota honom eller henne. Han säger inte heller att han inte har tid för deras problem, eller att Gud vill att människan i fråga skall vara KVAR i sjukdomen.

Jesus uppväckte Lasarus från döden. /Joh 11:4; 40-44/, Jesus delade inte ut sjukdomar till folket. Han helade dem. Han ömkade sig verkligen för människorna. Han gick runt i städer och i byar och helade alla som var sjuka och kom till honom. Har du läst det? OM inte du har läst detta skall du läsa i Evangelierna om vad Jesus gjorde, och Jesus är densamme fortfarande. Vad kan det bero på då att inte folk blir friska? Ber de? Tror de?

Den spetälske mannen kom till Jesus och sade: “Herre, om du vill kan du göra mig ren.” Jesus svarade vad Guds vilja är: Att han ville hela mannen. Och vad hände? Mannen blev ren, alltså frisk.

Gud var med Jesus i detta arbete för de sjuka, Gud visade Jesus och talade till honom och sade vad  han ville skulle ske! Gud var med honom. (Apg 10:38); När du vet att helande finns tillgängligt för ALLA, då kan du också tro på att det finns för dig. Men om du är en troende så måste du meditera över vad Guds ord säger och vad du har att göra är att TRO på vad Guds ord säger.  Och det säger att: Gud vill hela dig. Många människor vill inte tro att Gud är god och helar dem, för de har kanske en hel del olika negativa erfarenheter.

Gud vill att DU ska söka honom, be honom om vad just Du behöver. TRO på hans ord, TRO på hans löften, och du kommer att få se UNDER och MIRAKEL.

Jag är själv sjuk i min kropp, men jag ger aldrig upp om att TRO på ett helande. Jag BEKÄNNER vad Guds Ord talar om för mig, och jag TROR och Vet att Gud kommer att hela mig. Men jag kan inte bara DRÖMMA om ett helande någongång i framtiden, om låt säga 30 år eller så, för jag VET att Jesus dog på korset för mig, OCH genom Hans sår är vi helade. Därför tror jag att jag skall bli fullständigt frisk, och läkare o andra kommer att häpna då detta sker.  AMEN.

  /Mer om detta med helande kommer framöver i denna kategori.

Ett ord idag / Frid i Gud

jesus-2.jpg

Hej och välkommen.
Söndagen strålar av sol och
himmelen är blå.

Det är härligt.
Angående spektaklet i går på ESC
på Tv, anser jag att alldeles för mycket
pengar slängs ut till ingen nytta på
detta. Världen svälter och här kastar
de ut en maaaassssa penga-miljoner….
Är det rätt?

Nej det anser inte jag.
        

Friden som Gud ger kostar inget,
jo i och för sig så krävs det ju att man
är intresserad av att få ta emot den…
Men när man väl lärt känna honom, då vet
man var man hör hemma.
Detta är det så många som egentligen vill ha,
men de vet  inte hur de ska
komma dit.

Varför inte söka honom, medan tid är?
Sök och du skall finna…. ja man finner
honom väntande på sig, om man söker.

Om du på grund av okunnighet eller ovillighet
inte tror på att evangeliet är till för dig,
att det är glada nyheter,
och att Guds löften är sanna,
löften för din framtid, för din hälsa,
din familj,
kan Guds kraft inte vara verksam i dig,
och du ser inga övernaturliga resultat.

Då blir det heller ingen seger i ditt
liv. Det blir förgänglighet.

När tron får näring av kraften i Ordet
(Guds ord) så har den i sig förmågan att
övervinna världen med dess förgängelse,
motstånd och attacker.
Att lita på Gud är att övervinna världen.
KRAM f Maria.

Livet i Kristus /Inte schlager

  dsc00051.JPG

Ikväll smäller det igen….Melodifestival. Skall du se på dåligheterna? Jag anser det handlar om Avguderi; Pengar, Sex, Idoler… Vad är det för liv?

Livet i Kristus, står det här ovan. Och då menar jag det livet som Kristus ger de troende. Ett liv så vitt skilt ifrån TV:s och idolernas värld. Livet i Kristus är klart 100% bättre än att leva som de gör (dessa idoler m fl).

Min största och finaste förebild är Jesus Kristus.

Och idag har jag sett ett program i TV 2, EXISTENS heter programmet och går i repris i morgon.  Det handlar om vår tid på jorden, vad som händer med jorden och hur nära vi kan vara ett slut. I programmet ser du Holger Nilsson från http://www.flammor.com/

 Se programmet.

*”Det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola visa sig och stora tecken på himlen.” /Luk 21:11/

Men bryr sig folk om att det kan vara på väg mot slutet? De kanske inte vill veta…..ja sååå har de ju alltid sagt, de kristna……   Att lyssna på vad ens hjärta säger, det är viktigt, och mitt hjärta säger att det är allvarliga tider vi lever i.

 

Guds kärlek till oss /Guds Ande

Gud har en enorm kärlek till oss alla.  Hur uppenbarar han sig för oss då? Genom sin Ande i sitt Ord. Hans Ord är Hans uppenbara vilja för oss. Hans vilja är att vi skall följa honom och lyda honom och tjäna honom.

Gud är Mer än en Bibeltext. Men det är också så att Han är allt. Han har skapat allt, han är allt, och han har gett oss sin egen Son, Jesus, för att frälsa oss. För många människor är Gud så outgrundlig, och så frånvarande och upphöjd över allt , att de inte vågar närma sig honom.

Därför bör varje människa ta tag i sina funderingar, sin otro, och göra klart för sig vem Gud är. Att skapa en levande relation, det är till för alla. Han vill att du skall lära känna honom, och han vill visa dig sin kärlek.

Han är en god Gud och han vill att vi ska ha hjärtat fyllt av tro. Han vill uppenbara för dig vem han är, och vad han kan få göra för dig i ditt liv. Ta tag i saken, och ta tag i ditt liv, lär känna den helige Ande och fylls av frid.

Hebreerbrevet 1:3 säger att Jesus är Guds “härlighets återsken och hans väsens avbild.”

Hebreerbrevet 10:7 säger: “Se, jag kommer- i bokrullen är skrivet om mig- för att göra din vilja, o Gud.”

Evangelium /Under och Mirakel

 Jesus botade människor då han gick på jorden. Han botar människor även idag, i alla världsdelar finns människor som kan vittna om Jesu kraft. Det är ett brännbart ämne, och att säga att Jesus botar, helar och läker, det vågar jag.

Just för att Jesus Kristus har gjort så mycket gott för mig, i olika knepiga situationer, så vet jag vem jag har att lita på, och jag litar på hans ord. Hans ord är alltigenom sanning och gäller idag. Vi måste veta vad Guds ord säger, och be utifrån det. Vi måste alltså veta att det är Guds vilja att t ex hela en människa.

Det kan ta lång tid att komma fram till att Gud vill hela, men då vi kommit in i hans ord och fått det i våra hjärtan så VET vi att hans vilja är att vi ska må bra och kunna få hans hjälp i allt. I Apg 10:38 står det om att Jesus vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld; ty Gud var med honom. ..och när folket kom till honom “botade han alla slags sjukdomar och all slags skröplighet.” Detta kan du läsa om i: Matt 9:35; 12:15; 14:14; 35-36; 15:30,31; Mark 6:56; Luk 6:19; 9:11, mfl  Tvivlar du fortfarande? Gör inte det, utan kom till Jesus och lär känna honom och hans helande kraft.

Ett ord idag./Dödhavsrullarna

 

Dödahavsrullarna som upptäcktes för
60 år sedan i Israel, var ett fynd som
på ett oerhört starkt sätt bekräftade
Bibelns tillförlitlighet. Det blev ett
slag emot de som ville påstå att bibel-
texterna förändrats under århundradena.

För att vi skall förstå betydelsen av
Dödahavsrullarnas upptäckt kan vi citera
vad man skriver på framsidan av boken
Dödahavsrullarna av John M. Allergo:
”den största händelsen i bibelforskningens
historia”.
Vidare ett citat av professor
William F. Albright: ”den mest viktiga
upptäckten någonsin i fråga om Gamla
Testamentets manuskript”.

Fyndet av Dödahavsrullarna blev ett
slag emot de som velat ifrågasätta
tillförlitligheten av Bibelns texter.
De som menat att texterna förvanskats
under århundradena, fick här ett bevis
på att så inte är fallet.

Plötsligt så kom genom fyndet i
Qumrangrottorna, skriftrullar och fragment
över alla Gamla Testamentets böcker utom
Esters bok.
Skrifterna var flera århundraden äldre
än de texter som man tidigare haft
som underlag för översättning till olika språk.

År 1947 var ett betydelsefullt år.
Det var som om Gud ville visa världen
att Hans ord går att lita på.
Profetiorna om ett återupprättat land
för det judiska folket, samtidigt som
fyndet i Qumran, visar att Guds ord
står fast genom årtusendena med samma
klarhet för mänskligheten.
 
 
Publiceringsdatum: 2007-11-15

Författare: Holger Nilsson

/Maria
 

Lärjungar / Alla kan bli…

godsword.gif

Alla kan bli lärjungar, och alla kan få följa Jesus. Det vore bra tycker jag, om alla tog ett sådant beslut.  Många tror att det är ett problem att tro på Gud. Men det är inte sant. Däremot är det så att då man börjar tro kan man få problem, för att man börjar se hur fel man levt. Och att då ändra på det sättet att leva till det sätt som Gud vill, det kan vara jobbigt värre.

Men:

Gud är inte problemet. Det är ofta vi själva som inte vill släppa ifrån oss olika saker. Gud behandlar alla lika, han gör ingen skilnnad, han älskar oss alla. Och det som står i hans ord gäller alla, har gör inga undantag för vissa personer. Han tänker att hjälpa dig i allt du behöver hjälp med, och han vill att de löften han har för DIG, skall gå i fullbordan. Just därför måste du lyda och underordna dig hans ord.

Om vi tittar på hans ord och börjar förstå att vi kan få hjälp i Ordet, så kommer en helt ny värld av tankar o kärlek att öppna sig för oss. När vi börjar förstå att hans Ord är fyllda av kärlek, då kan vi ta emot  och bli styrkta och vägledda. Det är den helige Ande i frälsningens gåva som ger oss klarhet.

När vi kommer lite längre i vår tro kan vi vara beredda att bli Jesu lärjungar. Och då kan man gå ut och berätta/vittna om vad Gud gjort i ens liv. Det är underbart att få göra det. Att vara Jesu lärjunge, ja det är väldigt speciellt och dyrbart.

“Ingen som tror på honom skall någonsin komma på skam.” Rom 10:11

Ett ord i dag

Jesus och lagexperterna:

Jesus varnade för lagexperterna som älskade att framstå som heliga och upphöjda, medan de i själva verket var bluffmakare. Kristi sanna efterföljare utmärker sig inte genom skrytsamt uppförande. Att läsa Bibeln, be offentligt eller följa gudstjänstritualer kan bli till hyckleri om man gör det för att synas eller bli upphöjd. Låt ditt handlande stämma överens med din tro.

Du måste leva för Kristus också när ingen ser dig.

Orden ovan kan man förstå då man har sett på olika människor som upphöjer sig själva och verkligen tror att de vet allt om Bibeln, och vet att vara perfekta. Det finns ingen som är perfekt mer än Jesus. Det är honom vi skall efterlikna. Han är ofelbar.