Archive | september 2009

Dikter /Måttstockar och Jesus

 Tankar.. Måttstockar- genier och Frälsaren

De stora genierna, uppfinnarna, författarna och idolerna,

De är bragdernas män och kvinnor,

Men varifrån fick de sin intelligens? Från aporna?

Nej.

Den största intelligensen någonsin är Skaparen.

De stora hjältarna och de många dårarna hyllas..var och en på olika sätt.

 

Den största intelligensen måste ju ändå vara den som skapat himmel och jord,

men människor tror att DE är Gud. Är det tecken på intelligens?

Jag är glad att kunna säga att Frälsaren Jesus är den störste, och tackar för att han mäter med andra mått än de som världen mäter med.

 /Maria

Min Herre /Hans är makten och äran

 

  

Tänk om hela jorden kunde göra det som Gud vill:

Ge Honom Lov och Ära!

Jag tar med en sång här som handlar om det:

1. Vi ger Dig lov, Vi ger Dig ära,  Från varje land stiger Lov och Pris, Från jordens djup, Upp till Din himmel, En sång till Dig, Som gav Ditt liv.

Vi ger Dig lov , Vi ger Dig ära, Din är all makt och härlighet! Bland alla namn finns inget större, från evighet till evighet.

2. Du gav helt bort din egen ära, Du gav helt bort din härlighet, Vår synd och skam du ville bära, Och visa oss barmhärtighet. Vi ger Dig lov, Vi ger Dig ära,Från varje land stiger lov och pris! Från jordens djup och till din himmel,En sång till Dig,Som gav Ditt liv.

3. Du gick till den som var förlorad, Du sökte den som var i nöd, för alla dem som var i nöden, Brann din kärlek och din glöd.

Vi ger Dig lov, vi ger Dig ära, Din är all makt och härlighet, Bland alla namn finns inget större, Från evighet till evighet. Vi ger dig lov, vi ger Dig ära, Din är all makt och härlighet…*

Ja Hans är Makten och äran och människor lever på jorden utan att känna till om hans kärlek och barmhärtighet och Nåd. Det är hemskt att veta detta. Läs texten igen och du kan fyllas av längtan att få in JESU kärlek i Ditt hjärta.

Jesus är vägen sanningen och livet.

Människofruktan/det finns nåd för alla

Att svika eller bli sviken.. Skuld?

Här kommer en sång om just detta:

 1. *Han sa: Du ser en man som lyckats ganska bra, För många blev jag någon  att se upp till, Men djupt i mig finns spår, Av mina svikna ideal, Från den smärtan blir jag aldrig riktigt frii, Jag har försökt att glömma all min ånger och min skuld, över människor och tillfällen jag svek.

 2. Nu finns det de som säger: Skuld är en chimär, En tankens arv vi fått, från religionen, Att en högre kunskap lär dig vem du innerst inne är: Ett Gudaväsen, utan skyldighet, Men det ter sig ganska cyniskt, När jag tänker på vår värld, Som i blod är sårad av vår själviskhet,

Refr:Än finns det tid att låta livet återvända, att finna frid i kraften att förändra, Jag vet att varje nyfödd dag, ju finns i varje andetag, En möjlighet till full försoning!

3. Ibland så dömer vi oss själva allt för hårt, Vårt samvete kan utnyttjas av andra, Och att veta vem som är oskyldig kan vara svårt, för ingen av oss känner helt sig själv. Bara Gud kan hela oss med sanning och med Nåd, Och förnekelse gör aldrig någon fri.

Refr: Än finns det tid att låta livet återvända, Att finna frihet, finna kraften att förändra,Jag vet att varje nyfödd dag, ju  finns i varje andetag,: En möjlighet till full försoning.

Den  som har fått full förlåtesle har också lättare att ge, åt någon annan, samma chans att börja om. Än finns det tid…Än finns det tid…

/

Ahnell, Hallström R Nicklasson.

 

Svikna kan vi känna oss, och bedragna och kraftlösa.

Men det finns en Gud som förlåter våra misstag, våra synder. Han vill inget hellre än att vi förstår att vi är befriade, och att hans NÅD gäller för oss./Maria

 cb030210.jpg

Ordspråksboken 28 / Lita på Gud

 

candle-light.jpg

Att lita på sig själv i allt eller lita på Gud? Detta tar Ordspråksboken upp i kapitel 28:26. “Den som litar på sig själv är ett dumhuvud! De som däremot tar emot Guds vishet kan vara trygga.”

Jag håller med om det för att det är ju så att många människor högaktar sig själva istället för Gud. De vet vad de vill, de bestämmer själva vad de ska göra, och andra högaktar dem för att de är viljestarka och framgångsrika. De synes också ha djärva målsättningar och stor kampvilja.De är också självsäkra och vägrar ta emot råd, för de vet ju bäst..

Men vad säger Gud om det då? De utgör en fullständig kontrast till Guds ideal. Ingen människa känner ju framtiden, och kan ju därför heller inte med säkerhet förutsäga konsekvenserna av felaktigt handlande/beslut.

Den självsäkre dömer sig själv till undergång, eftersom den inte inhämtat Guds råd och vishet i sin egen situation. Gud kanske vill att denna människa ska göra helt annorlunda; alltså handla enligt Guds plan. Den som är vis gör sig beroende av Gud. Jag litar inte på att jag vet bäst, jag vill alltid fråga Gud om vad som är rätt och fel, ja jag är beroende av Gud i mitt liv.

Livskraft /HOPP /Umgås med Gud

 
 

Visst kan vi alla någon gång känna oss tyngda av sorg, men det finns ju HOPP. Det hoppet vi har är i Jesus Kristus. Paulus skriver i 1 Thess om hur en kristen livsföring bör vara, du kan läsa i 1 Thess om:

* Vi kan varna de lata (5:14)

*Trösta de modlösa (5:14)

*Ha omsorg om de behövande (5:14)

*Ha tålamod med alla (5:14)

*Göra gott (5:15)

*Vara glada (5:16)

*Be alltid (5:17)

*Vara tacksamma (5:18)

*Pröva allt som predikas (5:20-21)

*Hålla sig borta från det onda (5:22).  Jesus har uppstått och han skall komma tillbaka, och han har lovat oss evigt liv. Under den tid vi väntar på Jesus återkomst får vi försöka leva så som Jesus vill.

Han vill att vi ska vara vakna över denna tidens tillstånd och han vill att vi ska vara i bön för andra, han vill också att vi ska evangelisera. Ja så säger han. Och eftersom den troende är ljusets barn och inte mörkrets (5:5) därför måste vi hålla oss vakande, och Paulus ber oss att vi ska vara klädda i trons och kärlekens rustning. Detta är uppmaningar som vi måste ta på allvar.

Det kan ju faktiskt vara svårt att följa Paulus uppmaningar, för, HUR ska man kunna vara glad jämt? och Hur ska man kunna be jämt? och hur skall man alltid kunna vara tacksam? Det är frågor som ofta ställs.

Jo man kan vara i bön jämt, Och det finns Alltid skäl att vara tacksam, och man kan faktiskt vara Glad. Det handlar väldigt mycket om vilja och det handlar förstås mest om Kärleken till Jesus.

Man kan förändra sin attityd, och genom att man vet att man känner Jesus, då blir allt så mycket enklare. Ett medvetet beslut att LYDA Gud gör att allt blir lättare. Vi kan inte alltid ligga på knä och be, men vi kan leva i ett tillstånd av konstant bön. Vi är ju i allt beroende av Gud, så varför inte erkänna vårt stora behov, och därför umgås hela tiden med Gud. Det finns ju faktiskt inget viktigare, anser jag.

*Fridens Gud ska själv göra er fullkomligt rena, och bevara er fläckfria  och starka till ande, själ och kropp till den dag, då vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka.* 1 Thess 5:23

horse35.jpg

Bibelord/ Frälsning Apg 10:45

 anihearts11.gif

Fiskare eller predikant?    I Apg 10:45 kan du läsa om att bli eller att vara, en lärjunge till Jesus. Petrus och Cornelius var två mycket olika personer. Cornelius var en rik ” hedning” med militär bakgrund och Petrus var en enkel judisk fiskare.

Petrus hade blivit en predikant, ja det är stort. Men båda hade faktiskt en plan för sina liv. Gud hade gett dem det. I Cornelius liv skrevs den här dagen historia, jag läser den NU, och jag har läst den förr. Vad hände?

En judisk kristen ledare och en nyomvänd romare upptäcker båda hur Gud använder den andra personen för att öka deras egen insikt. Cornelius behövde Petrus för att få höra evangeliet och bli frälst, och Petrus fick genom Cornelius lära sig att frälsningen gäller ALLA och inte bara judarna.

Vi behöver ofta varandra för att Gud ska kunna utöka vår kunskap om honom och hur han arbetar.

Gud kanske arbetar med dig just nu, då du läser dessa rader, för Gud kan allt. Och han vill att alla skall bli frälsta, det är ju därför han använder situationer och människor för detta syfte: Frälsning.

Cornelius insåg att han behövde undervisning och gemenskap. Så är det idag med, den nyomvände behöver undervisning och gemenskap, men det skall ske på och i den nivå som den nyomvände är i…tvinga ingen att ta emot sådant den inte kan ta emot.

Ta det lite lugnt med den nyomvände. Inge slags korvstoppning eller för stora krav är bra. I den första kärleken till Jesus måste man också få njuuta av hans härlighet.

****

Gud utvalde judarna bland alla folk och gav dem lagen just för att de skulle sprida kunskapen om Gud till alla andra folk. Se: 1 Mos 12:3; Ps 22:28; Jes 32:4; 49:4; 56:3; 60:1-3; Jer 16:19-21; Sak 2:11; Mal 1:11; Rom 15:9-12)

Just du kan vara den som Gud vill använda till stora ting! /Maria

Ett ord idag /Guds eviga ord

 

ist2_2701041_love_bible_scripture2.jpg 

Hur kan Guds ord hålla oss vid liv? Världen är full av ondska, men Guds ord håller oss vid liv genom sina löften om seger över ondskan.

 I världens ögon är vi värdelösa utan att ha ett bra utseende eller gott om pengar. Men Guds ord säger att vi är värdefulla därför att det är Gud som har skapat oss och han älskar oss.

 Världen är full av besvikelser, men Guds ord uppmuntrar oss. Världen kan inte ge några varaktiga svar, men Guds Ord har tillfredsställande, eviga svar.

Läser vi de så håller vi oss levande. I Psalmen 119 finns så många underbara ord att ta till sig och lita på. **Jag har helt tappat modet. Ja, jag är totalt uppgiven. Håll mig vid liv genom ditt ord.* 119:25-26.

Pengar tycks vara det som människor längtar mer efter, än Gud. Psalm 119:36, *Ge mig kärlek till ditt ord och låt inte mitt habegär ta överhanden. Vänd mig bort från det som är värdelöst och utan mening, och bevara mitt liv. Säg mig än en gång att dina löften gäller mig, för jag litar på dig och tjänar dig.*

 Viktigare än rikedom är lydnad för Gud, för det är en evig tillgång som gäller i himlen och inte bara här på jorden. (Luk 12:33) Vi ska göra vad Gud ber oss om oberoende av de följder det har för vår ekonomi. Genom att lyda Guds lagar blir vi fria att handla efter hans vilja och att bli vad han har avsett med oss.

Genom att gå på Guds väg blir vi fria att kunna uppfylla hans plan med våra liv.. *Ditt ord, Herre, står fast i himlen för evigt. Din trofasthet består från generation till generation, precis som jorden som du har skapat./Ps 119:89 ..

*Dina ord är som en lykta, som lyser upp stigen framför mig och hjälper mig att inte snubbla* /Ps 119:105

TRO / Ingen religion. Bara Jesus

 

th_blessyou-1.jpg   Det finns bara en Gud. Lär känna honom!

Sökare.   …Det står i tidningen Hemmets Vän, att SÖKARE inte Hittar Till Kyrkan.

Jag citerar:

* Även om sekulariseringen i det svenska samhället är tydlig när man mäter antalet kyrkobesök, så finns en tydlig trend i motsatt intresse för andligt sökande och ett intresse för existensiella frågor är märkbart bland människor. Men det sökandet finner inte alltid sin hemort i kyrkan.”

Det religiösa /(!) uppvaknandet kan också märkas bland  kulturpersonligheter i Sverige. Anders  Carlberg, grundare av Fryshuset i Stockholm, uttrycker det så här: “Kyrkan har matchboll, fast man inte fattar det!”

…dessa ord säger Strängnäsbiskopen H-E Nordin…

I artikeln står vidare att läsa om att angående sekulariseringshypotesen så kommer religionen att dö i ett modernt samhälle.

Maria säger: det är INGA hypoteser. Det handlar om att vi är styrda från makthavare, som inte vill ha någon form av kristendom i detta landet..

Är det så svårt att fatta?   Sverige är lurade på sin tro sedan Länge.   I debatten som kan läsas i “Hemmets vän” så säges det att religionen ärpå väg tillbaka i samhället.  ???

Marias kommentar: Vaddå religion?? Tro på Gud och på JESUS som Herre, är inte religion, det är en tro. Jag är INTE religiös! Aldrig. Jag tror på en stor Gud som gör under och jag tror på Jesus som HERRE.”

Det sägs i artikeln att MORALEN måste ha en grund och därför har religionerna en viktig roll.”

Maria säger:   För att rätt förstå vad moral är och hur man tar hand om de sina och hur man lever ett vettigt liv, så behöver man få kristendomskunskap, och man behöver få veta vem Gud är. Men hur får man reda på detta i dagens samhälle? Människor lider och får inte reda på att det finns en Gud? Det är verkligen höjden av villfarelse.  Maria säger:

Vaddå religionerna? Religion eller religioner/måste ju betyda FLERA religioner? …. För den troende på Jesus Kristus som Herre, och som tro på Gud, Skaparen, och som människor som tror på BIBELN och dess trovärdighet…..behövs inga religioner./flertal/—-

 Bara Jesus och hans död på korset…det är Livet för oss troende. /Jesus lever.

En värld i brand/ DNA. Upplys..t

 

DNA

Skicka vidare detta till många!

1. Falska DNA-bevis kan nu konstrueras i lab

På senare tid har polisen i Sverige och många andra länder kraftigt utökat användningen av DNA i brottsutredningar. Flera svenska debattörer, exempelvis förre kd-ledaren Alf Svensson, kräver ett nationellt DNA-register omfattande alla svenskar. Nu visar det sig skrämmande nog att information i ett sådant register kan användas för att konstruera falskt DNA för en valfri människa.

Tidningen New York Times avslöjar att forskare i Israel har visat att det är möjligt att byta ut DNA-information i blod och saliv så att blodet eller saliven ser ut att komma från en annan människa. Forskarna har gjort det, och på prov skickat det manipulerade vävnadsprovet till ett DNA-laboratorium. Detta märkte inte manipuleringen, utan bekräftade den falska identiteten. Forskarna har också visat att den som har tillgång till en DNA-databas, exempelvis polisens DNA-databas, kan konstruera DNA från en valfri människa i databasen och “ladda” blod eller saliv med denna med denna människas identitet.

“Man kan helt enkelt konstruera en hel brottsscen. En vanlig biologistudent kan göra det”, säger Dan Frumkin, som är huvudförfattare till det vetenskapliga “paper” som publicerats om saken i tidskriften Forensic Science International.

Den som inte har tillgång till en DNA-databas kan ta mikroskopiska DNA-fragment från exempelvis en kaffemugg och mångfaldiga DNA-informationen, för att sedan “ladda” blod eller saliv med den. Den mångfaldigade DNA-informationen kan också skickas till till en firma som gör genetisk analys, exempelvis för att avslöja benägenhet att få vissa sjukdomar. De israeliska forskarna fruktar att detta ska komma att användas mot så kallade kändisar. Dessa kan alltså utsättas för “genetisk paparazzi”, som forskarna uttrycker saken.

Jag har själv varit aktiv i debatten som motståndare till ett nationellt DNA-register (alltså ett register omfattande hela befolkningen). I den debatten har jag bland annat mött förre kd-ledaren Alf Svensson och professor Madeleine Leijonhufvud som motståndare. För att avfärda integritetsriskerna med ett register har de sagt att ett sådant inte innehåller några vävnadsprover utan “bara” koder, en slags sifferkombinationer som utvunnits ur vävnadsproverna. Nu visar det sig alltså att det ändå är möjligt för den som har tillgång till registret att konstruera en valfri människas DNA. Så mycket var alltså de lugnande uttalandena värda den gången. Denna artikel kommer från Pär Ström:

http://parstrom.wordpress.com/ Här får du adr till hans:BBB

Big Brother Bulletin

Läs mer på dessa länkar:

New York Times: www.nytimes.com/2009/08/18/science/18dna.html

Islam/ Korset

 

 dsc00545.jpg

De flesta muslimer tror inte på att Jesus dog på korset. Jag vill berätta följande:

*Och de sade: “Vi har förvisso dödat Kristus, Jesus, Marias son, Guds apostel” – men de hava varken dödat eller korsfäst honom, utan det tycktes dem blott så… de hava ej dödat honom i verkligheten, utan Gud har upptagit honom till sig, ty Gud är väldig och vis.” (Koranen 4:157-158/4:156).

 Det finns blandade åsikter bland muslimer om Jesu sista dagar, hans korsfästelse och uppståndelse. Tidiga muslimska läromästare verkar genomgående vara tysta i ämnet. De stora Hadithsamlingarna (samlingar med traditioner om Muhammed) av Burkhari och Muslim nämner inget om korsfästelsen.

De flesta muslimer menar att en korsfästelse inte var en värdig död för en så god profet som Jesus. Med hänvisning till ovanstående korancitat hävdar de flesta av dagens muslimer att Jesus aldrig korsfästes. Det är en vanlig föreställning att han togs upp till himlen utan att dö och att någon annan dog på korset i hans ställe.

Det finns åtskilliga variationer av denna teori, men många muslimer säger att lärjungen Judas korsfästes i stället för Jesus. Man antar att han gjordes lik Jesus, och att han korsfästes som ett straff från Gud på grund av sitt förräderi. En del muslimer tror att Jesus blev korsfäst, men att han överlevde och dog senare, eller att han överlevde och sedan blev upplyft till himlen utan att dö. …

Texten är hämtad ur www.open-doors.se

Och vi kan förstå att muslimerna behöver räddning/frälsning och få reda på att Jesus lever och har frälsning att ge till dem. Muslimer behöver förstå varför Messias behövde dö och hur hans uppståndelse ger oss nytt liv.

Vi kan också få be att fler muslimer skall få uppenbarelsen att Jesus är den som segrat och övervunnit vår synd och skuld, bundenhet till onda andar och dödens skräck, för att ge oss räddningen. Be i enlighet med: Luk 24:19; Apg 3:13-16

Min Herre / ..vilja likna dig

 

Varför tillkännagav Jesus sitt rike både genom predikan och helande? Om han bara hade predikat skulle man kanske ha betraktat det som enbart andligt.

Om han å andra sidan hade botat utan att predika, kunde man lätt ha missförstått den djupa andliga betydelsen av hans uppdrag.

De flesta av hans åhörare förväntade sig en Messias som kom med rikedom och makt till nationen. De föredrog materiella välsignelser före andlig urskillning.

Sanningen om Jesus är att han var/är både Gud och människa, både andlig och kroppslig, och den frälsning han erbjuder gäller både kropp och själ. Varje grupp eller lära som betonar själen före kroppen eller tvärtom löper risk att förvränga Jesu goda nyheter. Om detta kan du läsa i Luk kap 9, då Jesus sänder ut de tolv lärjungarna. Målet de hade var att täcka hela Judeen med Jesu budskap. Genom att resa utan bagage kunde de resa snabbt.  …Läs om de tolv.

http://www.youtube.com/watch?v=VyvBL655SSU&feature=related    I ditt ansiktes ljus

http://www.youtube.com/watch?v=TPzWqWuYjaU&feature=related   Spikarnas Konung

Ja den troende är förlåten och kan gå fri!

Låt Jesus komma och beröra våra innersta, låt Jesus få tala till dig i dag om frälsning och nytt liv. Det Nya livet i Kristus är det finaste man kan få.

http://www.youtube.com/watch?v=nFEx3XEEO6Q&feature=related  Utan dig – G Häljestig

Utan Jesus? Nej, utan Jesus kan jag inte leva.

http://www.youtube.com/watch?v=RBte2kPkgys&feature=related  Ödmjukhetens Konung

 /Maria

Guds folk/Israel och Iran…

 

 

Ja, låt oss prata lite om kärnvapen

USA: Iran närmar sig språnget fram till den första raketladdningen.

De olika amerikanska underrättelsetjänsterna har kommit fram till samma bedömning under sommaren: Iran har tillräckligt med anrikat uran för att kunna ta “språnget” och börja producera kärnvapen.

Det uppgav New York Times häromdagen och man stödde sig på källor i de amerikanska underrättelsetjänsterna.

Ungefär samtidigt signalerade Iran vilja att inleda samtal med USA för att förhindra att USA och europeiska stater som Tyskland och Frankrike fattar beslut om skärpta sanktioner mot Iran. Inte meddetsamma, men nästa år.

Den här senaste ronden inleddes när den amerikanska representanten vid IAEA, Internationella atomenergikommissionen i Wien, rapporterade om de slutsatser man nått på högsta håll i Washington, nämligen att den iranska regimen nu har tillräckligt med nukleärt bränsle för att kunna producera egna kärnvapen.

Däremot har iranierna till synes inte nått fram till det stadiet att man redan kan konstruera en stridsspets för en långdistansraket, som skulle kunna bära och detonera en atombomb, exempelvis över Israel.

Enligt New York Times rapport kom USA:s representant vid IAEA, Glyn Davies, med de alarmerande uppgifterna för att sätta press på övriga stater i väst att inte vänta längre, utan gå samman med USA, om ett beslut att införa nya och striktare sanktioner mot Iran, om Iran vägrar ge mera insyn i landets verkliga kärnvapenpotential. Det framgick också att experterna i USA verkar vara väl medvetna om att Iran har många fler underjordiska installationer och nukleära fabriker än man känner till i västvärlden.

Amerikanerna har velat fram och tillbaka en hel del i sina analyser om hur snabbt den iranska potentialen faktiskt vuxit de senaste åren. För cirka två år sedan offentliggjordes en tungt vägande säkerhetsrapport i USA som gick ut på att Iran hade bromsat eller rentav lagt ner planerna på att framställa egna kärnvapen. Nu har man tänkt om igen i Washington. Och man tvekar inte att säga att makthavarna i Teheran verkar vara fast beslutna att genomföra en egen kärnvapenproduktion, även om man absolut förnekar det.

Iran fortsätter som förut att hävda att produktionen av anrikat uran bara är till för fredligt bruk, för produktion av elkraft och liknande. Men man fortsätter samtidigt att anrika uran långt över det fredliga behovet.

Det är just mängden uran som man accelererat fram vartefter, som stärker misstankarna i USA och resten av världen om att Iran redan inlett en hemlig produktion av de komponenter som behövs för att framställa en atombomb och att det nu bara är en tidsfråga innan man nått målet.

“Det är alltså hög tid för västvärlden att börja agera på samlad front mot de iranska ambitionerna”, sade den israeliske ställföreträdande premiärministern Dan Meridor under veckoslutet. Han underströk samtidigt att det inte rör sig om något slags israeliskt ultimatum. Han förnekade bestämt att det israeliska flygvapnet redan skulle “ligga i startgroparna” för att angripa de iranska installationerna. Det är väl också i sammanhanget en myt att israelerna måste förstöra rubb och stubb, som Iran gömmer under jord.

Det räcker med att slå ut acceleratorerna vid anläggningen i Natanz för att göra klart att Israel inte inte tänker tolerera utplåningshot, något som Iran inte alls hållit under lock utan riktat direkt mot den judiska staten.

Det är givetvis också en myt att israelerna inte skulle kunna slå ut hotet vartefter – i flera omgångar – om den israeliska statsledningen anser att det iranska utplåningshotet håller på att bli genomförbart.

Redan de underförstådda beskeden om att de israeliska angreppen kan komma att upprepas skulle kunna uppskjuta det iranska vapenprogrammet med flera år och rentav få de islamiska prästerna, som har makten i Iran, att tänka om och skrinlägga planerna mot Israel.

Men vad sitsen också handlar om idag är tyvärr faktum att USA funnit sig i att Iran blir nästa kärnvapenmakt i världen. Och att Iran som en följd kan komma att dominera all politik i Mellanöstern. Man kan inte bara bli ett dödligt hot mot Israel, man kommer dessutom att kunna sabotera alla de amerikanska intressena i Mellanöstern eller bli en förlamande och farlig motpol till alla USA:s arabiska allierade i området. Och det gäller både Saudi Arabien och Egypten och andra mindre viktiga arabstater som redan uppfattar prästväldet i Iran som ett direkt hot mot de egna intressena.

Intressant nog varnar Ryssland i den vevan Israel för att söka slå ut de iranska installationerna med vapenmakt. “Det vore en katastrof för hela Mellanöstern om det skedde”, sade Vladimir Putin under veckohelgen. Inte många i dagens läge skulle våga komma med motsatta överslag, att det kunde bli en katastrof, om Iran satte in kärnvapen mot Israel.

Det enda som skulle kunna uppmuntra en kalenderbitare i Israel är kanske att dagens amerikanska experter tror att Iran på sistone inte har intensifierat en produktion som skulle bana väg för en kärnvapenladdning lämpad för en av Irans existerande långdistansraketer. Samma raketer, med en räckvidd på mellan 1300 och 1600 km, som lätt skulle nå Israel.

Läs fortsättningen här: Continue reading

This entry was posted on 23 september 2009, in Okategoriserade. Leave a comment