Archives

Se på Jesus i alla omständigheter. Han hjälper alltid- i allt. /Sakarja 3

026foto Maria

Sakarja kap 3.  Läs det.    Sakarja var profet i Juda omkring år 520 f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.  Guds plan gäller även om vi är besvikna, missmodiga och uppgivna.Vi kommer att bli GLADA. Gud beskyddaar och leder oss troende. Vi ska lita på honom och följa honom, oberoende av omständigheterna. Omständigheterna kan vara fruktansvärt plågsamma och man kan må mycket dåligt av dem, men om vi tittar på JESUS då och vet vad han gjort för oss så förstår vi: Han dog för oss. Då går det lättare att vara i de omständigheter som kommer att lösa sig. Gud griper ALLTID in och hjälper den som är i svårigheter även om det ser  ut som om det är ‘kört’. Idag har vi här hemma fått två bönesvar och det var mycket roligt.

Herren har talat och han talar fortfarande och han söker hjärtan som förstår. Fläckarna efter synd kan bara Gud avlägsna, och han kan göra det för människor idag på samma sätt som han var villig att göra det för israeliterna på den tiden.
Vi behöver inte gå i ‘blodiga kläder’ och med blod på händerna’ hela livet. Gud försäkrar i sitt ord att om vi är villiga att lyda honom skall Jesus Kristus rena oss fullständigt. (Ps 51:3-9).

NamnlösMaria2

Att berätta om Sakarja

bibeln.jpg

Sakarja föddes i Babylon under Israels folks fångenskap där och kom redan som ung till Jerusalem år 538 f Kr.

Den persiske kungen Kores, som hade besegrat Babylon året före, hade beslutat att alla landsförvisade fick återvända till sina egna länder. Sakarja och Haggai var bland de första att återvända till hemlandet. Prästen och profeten Sakarja   började sitt uppdrag samtidigt som profeten Haggai ((520-518 f Kr).

Han frambar sin första profetia två månader efter det att Haggai hade börjat profetera. I likhet med Haggai uppmanade Sakarja  folket att fortsätta arbetet med att återuppbygga templet, som nu hade stått stilla under nästan 15 år.

Sakarja fick kämpa mot folkets andliga likgiltighet, deras uppgivenhet över fiendernas förtryck och deras besvikelse över att arbetet med grunden till det nya templet inte hade kommit längre. Det kan vara lika förödande i vår tid att försumma det andliga livet och att inte sätta tjänsten för Gud först av allt.

När du läser Sakarjas bok kan du få inspireras av hans liv i lydnad och efterföljelse.  Ta inte avstånd från Gud se upp för falska lärare… Anförtro dig till Gud, var trogen mot hans ord. Var ett gott föredöme för din nästa.

Att berätta om Sakarja/ Sakarja bok

jdfm01s1.gif

Sakarja bok hade som syfte att ge Guds folk hopp för framtiden genom att berätta om befrielsen genom Messias. Sakarja uppmanade folket att sluta synda och koncentrera sitt intresse och sina krafter på att bygga upp templet. Hans profetiska syner visar hur Israels fiender straffas, att välsignelser ska komma över Jerusalem och att Guds folk måste avhålla sig från hyckleri, ytlighet och synd.

Genom sina syner fömedlar Sakarja hopp till folket. Det är viktigt också för oss som lever idag att ta till oss hans uppmaning att vara rena medan vi väntar på att Jesus ska komma.

Samtidigt med budskapet om hopp och uppmuntran gör Sakarja det klart för dem som lyssnar att Messias rike inte kommer omedelbart efter det att templet återuppbyggts. Israels fiender ska falla och Messias ska komma, men innan alla välsignelser kommer väntar stora svårigheter. På samma sätt kan vi idag ställas inför mycket av sorg och besvikelse inna vi får se Messias återkomst och hans eviga rike.

Tittar vi på hur folk levde då och hur de lever nu så ser vi likheter… Ytlighet, penningkärlek, orenhet, hyckleri, lögn…. I alla tider har det varit svårt för människan, och det är svårt NU. Det är svårt att se att det går neråt och inte uppåt. ………….. När Jesus kommer tillbaka………….

Att berätta om Sakarja/ Profetior

godsword2.gif

Att ge Guds folk hopp för framtiden genom att berätta om befrielsen genom Messias, det gör Sakarja i sin bok. Sakarjas bok är en av de viktigaste bland profetböckerna med detaljerade förutsägelser som uppfylldes i och med Jesu liv och förkunnelse.

Sakarja säger att återuppbyggnaden av templet bara är den första akten i det drama som skall påskynda den messianska tidens ankomst. Sakarja förkunnar ett hänförande budskap om hopp för dem som återvänt från förskingringen.

I Sakarjas profetior kommer du att upptäcka detaljer som rör Jesu liv och som skrevs ner 500 år före hans födelse. I Sakarjas bok kan du också se löftet om Jesu återkomst.

*Kapitel 6 vers 12-13 talar om Jesus som skall komma:

“Berätta för honom vad Herren, härskarornas Gud, säger: “Du representerar den som skall komma, han vars namn ska vara “Grenen” och som ska växa ut och bygga upp Herrens tempel. Honom tillhör äran och makten. Han ska regera som både kung och präst i fred och harmoni.”

*Kapitel 8 vers 7-8: En dag ska Kristus regera i sitt rike här på jorden. Då ska alla som tillhör honom vara med honom.

“Var övertygad om att jag ska rädda mitt folk från öster och väster, vart de än har blivit utspridda. Jag ska föra dem tillbaka hem, så att de kan leva i trygghet i Jerusalem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras rättfärdige Gud, och jag ska förlåta dem deras synder!”

*En kung ska komma: Kap 9 vers 9-11

“Gläd dig, mitt folk! Ropa av fröjd! Se. din kung kommer! Han är den rättfärdige, Segraren, och han kommer ridande på ett åsneföl, i ödmjukhet men också med makt! Ändå rider han i ödmjukhet på en åsnefåle!. Jag ska ta ifrån Israel alla vapen, hästar, vagnar, och bågar, och han ska skapa fred mellan folken! Hans rike ska sträcka sig från hav till hav, ja, över hela världen. ( Jesu triumftåg)

På grund av det blodsförbund jag ingick med dig ska du slippa dö ensam och bortglömd.

(Guds förbund med sitt folk bekräftades genom offerblod, och var en förebild för Jesu blod som rann vid korsfästelsen på Golgata. Blodet var Jesu egen “underskrift” av det nya förbund som Gud genom hans offer upprättade med sitt folk.

*Kap 10 vers 4 Hörnstenen

“Från dem ska hörnstenen komma, pelaren som allt hopp hänger på, bågen som vinner slaget och härskaren som råder över hela jorden.”

(Redan 500 år före Jesu födelse kallar Sakarja honom bland annat “hörnstenen”. (se även Jes 28:16) och härskaren (se även 1 Mos 49:10; Mika 5:2) Denne Messias skulle bli stark, mäktig, segerrik och trovärdig, svaret på alla Israels problem. Det är bara genom Messias som alla Guds löften till sitt folk kan uppfyllas.

*Kap 10 vers 6 :

“Jag ska ge styrka åt Juda, och jag ska rädda Israel. Jag ska upprätta dem därför att jag äslakr dem. det ska bli somom jag aldrig hade förkastat dem, för jag, Herren ska höra deras rop.”

En dag ska Gud förena sitt folk. denna vers talar om judarnas återförening (se även Jer 31:10), detta var en överraskande förutsägelse. Nordriket Israel hade nämligen sedan befolkningen tvingades i landsflykt år 722 f Kr så fullständigt blandats upp med andra folk att en återförening med mänskliga medel inte var tänkbar. Men för Gud är det möjligt.

*Kap 10 vers 10: Judarna återkommer

“Jag ska föra dem tillbaka från Egypten och Assyrien och låta dem slå sig ner i Israel, i Gilead och Libanon. Det ska knappast finnas utrymme för dem alla!” Egypten och Assyrien symboliserar här alla de länder från vilka judarna återkommer efter förskingringen. Namnen Egypten och Assyrrien väcker till liv minnen av slaveri och skilsmässa.

*Kap 10 vers 11 Gud beskyddar när de återvänder:

“De ska kunna vandra tryggt genom svårigheterna, för vågorna ska hållas tillbaka. Nilen ska torkas ut, och det ska vara slut på Assyriens och Egyptens makt över mitt folk.”

*Kapitel 12:3-4: Stort framtida slag om Jerusalem

“Jerusalem ska bli en tung sten, en börda för hela världen. Alla folk på jorden ska förena sig för att försöka lyfta den, men den kommer att krossa dem.”

På den tiden ska jag skapa förvirring bland alla de arméer som drar upp emot henne. Men de ska uppträda som dårar. Jag ska vaka över Juda folk men låta dess fiender bli förblindade”, säger Herren.

Några tror att det gäller Harmageddon, den sista stora striden på jorden. De som motarbetar Guds folk kommer inte att bestå för evigt. All ondska, allt lidande och allt förtryck kommer i en framtid att utrotas en gång för alla. Continue reading