Archive | oktober 2007

Bibelord / Hebr 12

 

Hej och välkommen

Kraftlös? Svag?   Javisst är vi svaga ibland, både till kropp och själ. Men det finns en som har styrka att ge oss: Jesus.

Han kommer till oss i vår svaghet:

*Låt kraften på nytt fylla era kraftlösa händer och trötta ben. Gör en rak, jämn väg för era fötter, så att de svaga och haltande som kommer efter er inte faller och gör sig illa utan i stället blir starka.* /Heb 12:12-13

Efter oss kommer många andra, och vi som menar att vi lever för Kristus har ett stort ansvar att förvalta. Vi får hjälpa dem runt omkring oss med våra krafter, det finns alltid den som är svagare.

Att vittna om Jesus

 dsc00178.jpg

Hej och välkommen

 

Många vet inte om de skäms för

evangelium eller ej,men då måste de ta

ställning och se över sitt liv och tänka till om

vad deras frälsning betyder för dem och för andra.

De som inte är frälsta förstår inte vilket liv de kan få,

och just därför är det den kristne som skall ut och berätta

om vad TRO handlar om. Därför har jag skrivit en dikt här om

betydelsen av att gå ut med evangelium.

 

Här följer ett Bibelord om vad Jesus säger om sig

själv och den betydelse som hans saninng har.

 

Jesus säger: Jag har fötts och kommit hit till världen för

denna enda sak:

Att vittna för sanningen.  Alla som älskar sanningen är mina efterföljare. /Joh 18:37

*Det är katastrofalt om vi känner till sanningen

 men inte handlar efter den.*

*Villig att gå ut.*

Förkunna ett brinnande och gott evangelium,

ja det vill jag.

Att försaka för hans namns skull, ja det vill jag.

Att ge honom första platsen,

ja, det vill jag.

Därför går jag villigt ut, med villighetens skor,

Därför går jag villigt ut, med hans ord i hjärtat.

Det kommer andra dagar, svåra dagar,  och när dessa

kommer, då vet jag:

Jag har gjort så gott jag kunnat

och inte har jag skämts för evangelium.

 

**maria**

 

KRAM fr Maria!

Hurdan är Gud? /Personlig

 mailcard0131.jpg

Många frågar sig hurdan Gud är. Man frågar sig om han verkligen är snäll och omtänksam och rar och gullig eller är han dum och tråkig och trist….

 

Den Gud jag känner är alltigenom god. Han är mycket personlig. Han är en verkligt god Far som ömmar för alla sina barn. Men precis som en jordisk far vill uppforstra sina barn till att bli goda människor som skall göra gott och kunna klara sig bra i livet, så vill vår Himmelske Far ännu mer för oss.

 

Och är det något som vår Far vill, så är det att vi ska lyssna. Han vill ge oss råd och han vill ge oss av sina sanningar, han vill att vi ska kunna avgöra vad som är rätt och fel i vår vandring med honom. Om vi står fasta i hans Ord får vi stabilitet. Ordet hjälper oss i alla sammanhang att hitta rätt, för alla situationer.

 

I Psalmen 57 : 2  kan vi läsa om att Gud aldrig överger oss, han är alltid med oss, och sviker oss aldrig. Han vill att din själ ska må bra, han vill att själen och kroppen skall vara i harmoni så att vi kan höra hans ord.Han vill ge vår själ styrka och ro. Stärkta i vår tro kan vi gå ut och vittna och arbeta för honom på det sätt som han önskar. Stärkta och trygga genom hans styrka i våra liv kan vi förmedla hans ord på ett sätt som människor förstår och förmår ta emot.

Herren är vår herde, och oss skall intet fattas…. Ps 23:1

 

*Prövad kan en kristen bli– men aldrig övergiven.* /E Gustafsson

 

Framtiden och väckelsen

Hej och välkommen

Framtiden. Ja det finns framtid, men den kan te sig olika för oss alla. För den som tror, är ju en framtid hos Gud den som vi väntar på. Det kan ju tyckas konstigt i en icketroendes öron, men så är det.

Om vi tittar på världen sådan som den är idag, kan ju även en som inte tror, tycka att det ser väldigt mörkt ut på olika sätt. Eftersom jag är en troende och är mycket glad över det, men inte så glad över världens elände, så anser jag att det behövs en väckelse över världen.

I den väckelsen kommer miljoner människor att ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre. Det kanske också låter knepigt… men så kommer det att bli. Du kanske kallar mig fanatiker, det får stå för dig, för jag vet att det kommer en världsvid väckelse.

Här får jag rätta mig själv…2010….    Det är judarnas frälsning det handlar om, enligt Joels bok.

 Kanske det kommer små väckelseeldar över Sverige, jag hoppas verkligen det, men nu är läget inte i väckelsetider (2010)  inte 2019 heller!!!!

*Se jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar.* /Upp 22:12

Nyckelbegrepp ; Förklaringar

 prastkrage.jpg

För den ovane bibelläsaren kan en hel del ord och begrepp vara svåra att förstå, så tyckte jag ofta förr, och då var det svårt att kunna läsa bibeln och begripa vad där står. Därför denna kategori, som jag hoppas du skall ha nytta av.

Nyckelbegrepp i Romarbrevet:

Utvald: Rom 9:10-13  

Gud utväljer en individ eller ett folk för ett särskilt syfte.

*

Rättfärdighet: Rom 4:25; 5:18

Gud frikänner oss och för oss in i rätt förhållande till honom.

*

Försoning: Rom 3:25

Jesu offer utplånar Guds straff för synden.

*

Återlösning: Rom 3:24; 8:23

Jesus har betalat priset för synden. Vi behöver inte dö- han har dött för oss.

*

Helgelse: Rom 5:2; 15:16

Att med den helige Andes hjälp bli mer och mer lik Jesus.

*

Förhärligande: Rom 8:18-19

Den troendes slutgiltiga tillstånd efter döden när full kristuslikhet har uppnåtts. (1 Joh 4:4)

*

Kända sånger /Saliga visshet

 dsc00024.jpg

Många härliga sånger finns det som handlar om tron på Jesus. Denna sida skall tala så mycket som det bara går om Jesus och hans underbara frälsning till oss och om ett nytt liv. Idag tar jag med sången: Saliga Visshet.

1. Saliga visshet, Jesus är min! Han är min herde, kallar mig sin. Saliga visshet, allt är nu väl! Jesus har löst min kropp och min själ.

KÖR: Han är min glädje, Han är min sång, Honom jag prisar livsdagen lång. Han blir min lovsång evigt hos Gud. Han är min brudgum, jag är hans brud.

2. Allting jag uppgav, allting jag vann, Evighetsdagen härlig upprann. Himlen är öppen, änglar från Gud Bringa till jorden frälsningens bud.

3. Nu kan jag salig sjunga hans pris, Själen nu njuter himmelens spis. Jag är ett stoft, dock renad av Gud, Jesus är min, och jag är hans brud.

4. Döpt med Guds Ande efter hans ord, Saliga visshet- himmel på jord! Eld på min tunga, eld i min barm, Han har mig fyllt med kärlek så varm. /Fanny Crosby

Det är härligt att få sjunga hans lov, det är härligt att få be, det är härligt att veta att han alltid är med. Vad jag än upplever och var jag än befinner mig: HAN ÄR MED.

Jesus /Han lever/Och rättelse i text

 dsc00004.jpg

Jesus lever, heter denna sidan. Och det är så sant, att han lever.

*Sök ej Kristus bland de döda, Ty han lever, fast han dog. Graven kunde ej föröda Den som syndens välde slog. Jesus lever, Jesus lever –  Döden han som byte tog!

Ondskan graven väl förseglat, Jesus öppnar dock dess port. Han har krossat dödens reglar Och dess  udd tillintetgjort. Jesus lever, Jesus lever- Jublen så på varje ort!

Jesus lever, denna hälsning Går igenom sekler fram. Jesus lever till vår frälsning, Fasta han dog, på korsets stam. Jesus lever, Jesus lever! Leven alla! Prisen högt vårt påskalamm!/ PP Bliss

Detta är så underbart! Jesus lever, fast han dog. Hur många vet det? Titta i texten och där ser du: Ondskan hade förseglat graven men Jesus öppnar dödens port. Han har övervunnit ondskan och döden, därför har du möjlighet till frälsning i dag. Idag är frälsningens dag!

Tänk att vårt Sverige inte vet detta, att han lever. Om alla visste detta, att han existerar, skulle det bli rusning till varenda kyrka och församling. Därför skriver jag om att han lever, för det är sanning. Ta till dig orden och tänk på att en gång är det försent att välja väg. Jesu väg leder till himlen. /Rättelse: detta skrev jag 2007 och hade inte koll på vad som händer i fråga om alla möjliga konstigheter som händer inom olika samfund….så någon större rusning efter Jesus syns det inte vara!Och man vet inte att man borde ut ur Babylon!/ M

Den sovande människan

 

Hej och välkommen hit.

Jag har tidigare skrivit om den sovande människan. Den människan är en människa som har förkastat Guds budskap, eller som aldrig velat höra något om hans härlighet. Det är trist och bedrövligt enligt min syn att se på Guds kärlek och hans sons kärlek.

Det går människor runt omkring oss varje dag som inte förstår eller som inte fått chansen att förstå att det liksom brinner i knutarna nu.

Vi  går mot andra tider, tråkiga hemska tider. Men som sagt; människor sover, de ser inte tidens tecken. Precis som det var i Sodom och Gomorra, då drack man, spelade, horade, gjorde allt för att ha ett roligt och spännande liv i sus och dus.  Ojoj, de fick ett allvarligt och hemskt slut.

Det kommer denna tidens människor också att få. För det är så att vi lever i de sista tiderna. Jag tror inte att det kommer att bli 50 år till som denna jorden får bestå.

Jesus säger i Matteus kap 24:27-28:

*För precis så som blixten flammar över himlen från öster till väster, så ska det vara när Människosonen, återvänder. och där liket är där kommer gamarna att samlas.

Så fort den tidens förföljelser är slut kommer solen att förmörkas och månen att förlora sin glans. Stjärnorna ska slungas ur sina banor, och universums krafter ska skakas.

Därefter kommer tecknet på min ankomst att visa sig på himlen, och det kommer att höras jämmer och klagorop över hela jorden. Och jordens alla folk ska se mig komma på himlens skyar med makt och härlighet. Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar ska jag sända ut mina änglar, och de ska samla in mina utvalda från jordens och himlens yttersta gräns.*

 

Så kommer det att bli.

Jesus säger: Himmel och jord ska försvinna, men mina ord ska bestå för evigt. /Matt 24:35

Kända sånger /Låt mig få höra…

 j316.gif

Gillar du att sjunga?  Vad bra!   Det gör jag med,och här öppnar jag en kategori som skall ta med älskade och kända sånger. Idag börjar jag med en sång som många söker efter på nätet.

 

Låt mig få höra om Jesus…

1.Låt mig få höra om Jesus, Skriv på mitt hjärta vart ord, Sjung för mig sången så dyrbar, Skönaste hörd på vår jord, Sången, som änglar i natten Sjöngo för herdar en gång: Ära till Gud i det höga, Frihet från bojornas tvång.

 

Kör: Låt mig få höra om Jesus, Skriv på mitt hjärta vart ord! Sjung för mig sången så dyrbar, Skönaste hörd på vår jord!

 

2.Säg mig det åter och åter, Hur på vår jord han gick kring, Frestad föraktad och ringa, Ägande själv ingenting. Synderna mina dem bar han, Smärtorna tog han på sig, Redo att hela och hjälpa, Redo att uppoffra sig.

 

3.Låt mig få höra om korset, Kvalen och smärtan han led! Visa mig graven i berget, Där man hans kropp lade ned. Kärlek, o, viska det åter, Det var för mig, som han dog, Det var för mig, som han uppstod. Herre, min Gud, det är nog!

 

/Fanny J  Crosby

 

Kända och älskade sånger finns det gott om, och jag tänkte att ur boken SEGERTONER ta med många av de kända och älskade sångerna genom tiderna.  Så välkommen att titta in här igen….

*

Kärlek /Rom 13:9-14

 pljani.gif

Ordet kärlek är speciellt, eller hur?  Som kristen skall man följa kärlekens lag. Den står över all annan lag. Men vad innebär den då?

 

Om kärleken kräver det ska vi handla utöver våra mänskliga och samhälleliga förpliktelser och efterlikna Gud i hans engangemang.  ??? Du kanske har frågor…

 

Ibland kan man dra fördel av att en människa är i olycka… Eller man kan ha bristande intresse och säga: Det där är inte ”mitt bord”, jag behöver inte bry mig.

 

När jag talar om att denna världen inte mår bra, att vi borde ha ett samhälle som är genomsyrat av kärlek i stället för av egoism, då är det dessa saker här ovanför som jag menar.

 

Jesus skulle aldrig vara sådan att han inte bryr sig. Han hjälper i allt, varje människa.

 

Älskar vi andra som oss själva? Är vi beredda att försaka något eller att mista något för någon annan? Är vi beredda att i kärlek ställa upp för varandra? Är vi beredda att ta aktivt ansvar för andra?

Kärlekens lag. Praktisk kärlek och handling. Så som Jesus vill se oss göra, skall vi göra.

Rom 13:9-14    Älska din nästa

 

Brev som riktar sig..

evighet.jpg

Att vara troende är inte alltid så lätt. Att inte vara troende måste vara hemskt jobbigt. Det är många år sedan jag blev frälst, men jag kan fortfarande komma ihåg den attityd jag hade och den låga självkänslan som jag brottades med.

Alltså var det jobbigt, ja väldigt arbetsamt, men jag visste inte då, vad jag skulle få uppleva med Jesus vid min sida.
I dag kan jag verkligen vittna om vad Jesus gör och vill göra i människors liv. Man måste lära känna vad tro är först innan man kan försöka förklara på djupet. Därför finns denna kategorin här, där jag kan skriva dig ett brev, om sådana saker som jag själv skull undra över.

Gun-Britt Holgersson skriver såhär:

*Var och en av oss är ett tempel där Guds Ande bor. Var och en av oss är ett vittne som på Jesus tror. Vi är Guds församling, i världen ett ljus, till att visa alla vägen hem till Faderns hus.*

Visst är det vackra, innehållsrika och förklarande ord? Jag har en andaktsbok med bibelord och dikter som jag använder för denna hemsidan ibland. Som ofrälst är man väldigt nyfiken och vill veta så mycket som möjligt om hur livet kan gestalta sig då man får en tro.

Att vara kristen är inte en dans på rosor, det finns många törnen på vägen. Men att gå bland törnen och kunna plocka blomblad är skönt. Jesus är ju med hela tiden, hela vägen fram till Gud, till slutdestinationen. När vi nalkas slutet en gång, då tror jag att alla mödor är glömda. Då finns bara Fadern och Faderns kärlek att famnas av. /maria

Hurdan är Gud? /Sanning

dsc00046.JPG

I Gud hittar vi och förstår sanningen. I Markus 4:22 kan vi läsa:

*Allt som nu är gömt kommer en dag att dras fram i ljuset, och det som fortfarande är hemligt ska var och en förstå.*

Jesu sanning har förts fram i ljuset och är inte dold för oss. Men vi kanske inte kan förstå eller tillämpa denna sanning just nu. Först när vi omsätter Guds ord i handling kommer vi att förstå och se mer av sanningen. Sanningen är uppenbar, men vår förmåga att förstå den är bristfällig. När vi lyder den, skärper vi vår synförmåga och ökar vår förståelse. (Jak 1:22-25)