Archives

Spärras din väg? Hinder i Din väg? HERREN hjälper.

Man kan när som helst råka ut för sådant man känner, vet, tror att man inte kan klara av. Det är en sorg. Är man en troende på Gud så VET man att HAN hjälper i allt. Därför vill jag visa dig denna texten ovan som så klart berättar VEM som, och VAD och HUR Gud kan hjälpa, dig/er. Gud visar vägen.

Hindren kan vara grymma, man förstår inte, man vill gråta av leda och sorg, ja. Det har jag gjort många gånger i livet, men det underbara är att jag har fått sådan otrolig hjälp av Gud. Han har öppnat hindren, stålportar och annat. Ordentligt igen-stängt har det varit och ingen utväg synts. MEN Jag VET ju vad som skett i under från honom.

Nu är det så att hjälp behövs och jag påmindes om denna bok som jag har här hemma (‘Alla dagar’, av Birgit Karlsson), och om detta ämnet skrev jag för ett år sedan. Det har skett mycket i mitt liv de senaste åren och jag väntar som sagt på mirakel IGEN, ja jag är tjatig på Gud, och han säger att man ALDRIG skall ge upp!! No, NEVER!

Gud är med dig och hjälper dig om du vill tro på det!

Tro, bara tro!Tro och tacka

FRID

Kan vi ha frid i hjärtat när vi ser all galenskap runt omkring oss? Kan vi leva i frid varje dag och skall vi och kan vi orka ända fram till Jesus kommer tillbaka?
Jaa vi kan ha frid i våra inre även om det är tumult, ja så tror jag. Även om en ‘katastrof’ är närvarande så kan man ha ork att orka igenom. Det vet jag. Vi blir starkare för varje dag, vi har bönen, vi har närheten till Gud/Jesus varje stund, ja så är det. Vi som tro har en ypperlig och otroligt stor fördel:

V I HAR JESUS!

Ef 1:3-14 Utvalda i Kristus
3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 4 Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, 6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd 8 som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. 9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.
11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, 12 för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. 13 I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.

Kol 1:20 och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.
Kol 3:15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma.
Fil 1:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.
Fil 4:7 Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
Ef 4:3 Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: ..
Ef 6:15 Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.

Därför, o Fader i det höga, Jag i din hand mitt väl förtror. Jag vet ditt hulda fadersöga Ser ock den mask i stoftet bor. På glädjens eller sorgens stig, Du leder mig dock sist till dig. / Sv psalm 15:5

En nödvändig o gullig varelse.

Gud talar. Vill du bli använd?

VILL du bli använd av Gud? Vill du vara ensam med honom och höra hans ord till dig? Den som frågar honom får svar, men många frågar inte, de pratar själva och predikar själva och förvränger hans ord och hör inte vad han vill säga. Säger du: Använd mig! ?

5 Mos 5:27Träd du fram och hör allt som Herren vår Gud säger, och tala du till oss allt som Herren vår Gud talar till dig, så vill vi höra det och göra därefter.”
2 Krön 18:13Men Mika svarade: ”Så sant Herren lever, det min Gud talar, ska jag säga honom.”
Job 33:14Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det.
Amos 3:8När lejonet ryter, vem skulle då inte bli rädd? När Herren Gud talar, vem skulle då inte profetera?
Job 42:4”Lyssna nu, så ska jag tala. Jag ska fråga dig, och du ska ge mig besked.”
Job 42:5Förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon.
Job 42:7När Herren hade talat dessa ord till Job, sade Herren till Elifas från Teman: ”Min vrede brinner mot dig och dina båda vänner, för ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Job.
Job 11:5Om bara Gud ville tala och öppna sin mun mot dig
Job 12:8Tala till jorden, den ska undervisa dig, fiskarna i havet ska ge dig besked

Välkommen att läsa om Jesu kärlek och nåd på denna sida. Låt själen vederkvickas.

Foto Maria

Med denna sida vill jag, och önskar jag, att min kärlek till Jesus kan ge just den som läser här, ett nytt hopp och ett nytt liv och förståelse för evigheten som väntar. Det gäller att välja rätt, att välja Jesus!

Med denna sida med olika slags frågor och artiklar och vittnesbörd och videos m  så önskar jag att just du som läser får uppleva Jesus till fullo och förstå meningen med ditt liv. Du är så välkommen att kommentera och tycka till om texterna och annat, det skulle glädja mig och andra om just du har några ord på vägen till oss alla. Låt detta vara ett forum.. Låt oss vara frimodiga! DU som är här för första gången vill jag önska allt gott och att du känner att du hamnar rätt här. Sidan har många besökare.   Några rader från en text som Levi P översatt till svenska:

 • Jag törstar och jag längtar att äga mer av Gud, Att nådens ström må fylla mig, ringa Jesu brud. Jag litar på Guds löfte, att Jesus kan så väl Uppfylla varje tomrum, som finns uti min själ.
 • Och skyarna de samlas med regn för törstig jord, Och själar vederkvickas, Guds frälsning bliver spord. Vi hava fått en försmak av vad vår Gud förmår Och vilja leva ständigt i nådens jubelår. /L P

-Allt har sin tid, ja, och vi får vara Guds barn! Halleluja!!

Take Time Today!!! CB Gud talar till dem som har tid att lyssna, och han lyssnar till dem som tar sig tid till att BE.

 • Ps 51:12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.

 

 

 

Andlig blindhet.Förstockade hjärtan, bibelord. Men slöjan togs bort…2 Kor 3:16

 • Låt dem vara. De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller båda i gropen.
  (Matt 15:14)

  Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.
  (Joh 12:40)

  Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 
  (2 Kor 3:16)

  Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.
  (2 Kor 4:4)

  I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog.
  (Ef 4:17-19)

  Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.
  (2 Petr 1:8-9)

  Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon.
  (1 Joh 2:11)

 • Det är underbara och sanna bibelord som du får ta del av  här och du kan tänka dig att DE ÄR MÅNGA I DENNA VÄRLDEN SOM ÄR FÖRBLINDADE!

*

-Det krävs att vi blir mogna kristna som kan ta en batalj och VETA VAD SOM ÄR RÄTT OCH FEL. ATT stå på klippan JESUS och veta att JESUS är med oss i ALLT! Hade vi varit förblindade hade vi blivit mer än lurade många gånger. Därför ser samhället och  världen ut som det gör för att människor inte kan förstå vad som är vad….

God4

 

NamnlösMaria

Lovsång, vet man vad det är? Ära Gud på disco? /Psalmer och hymner och Gudsfruktan

 Sedan han hade rådgjort med folket, ställde han upp sångare som skulle prisa HERREN i helig skrud, medan de drog ut framför den beväpnade hären. De skulle sjunga: “Tacka HERREN, ty hans nåd varar i evighet.” Och när de började att sjunga och lova, lät HERREN ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda, och de blev slagna.
(2 Krön 20:21-22)

Jubla i HERREN, ni rättfärdiga, att lovprisa honom hör de rättrådiga till. Tacka HERREN med harpa, lovsjung honom till tiosträngad psaltare. Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop.
(Ps 33:1-3)

Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön.
(Ps 147:1)

När de hade sjungit lovsången, gick de ut till Oljeberget.
(Matt 26:30)

Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem.
(Apg 16:25)

Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.
(Ef 5:18-19)

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.
(Kol 3:16)

Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.
(Hebr 13:15)

Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger.
(Jak 5:13)

Och de sjöng en ny sång:”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.
(Upp 5:9)

De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som är friköpta från jorden.
(Upp 14:3)

*

Tänk er in i varje bibelställe här ovan och tänk efter hur det egentligen var DÅ och HUR det ska och borde vara! Det är vissa skillnader eller hur…

NamnlösMaria

Ja vi lever i Sanningen. Vi erkänner och KÄNNER JESUS. / Gör du också det?

 

vi-lever-i-sanningen

Svart eller vitt…. ……….

Är det inte märkligt…  att människor tror att man inte talar sanning? Om vad då?

Om Sanningen om Jesus och att han är  den han är: Skaparen, Gud.  Vi förmår allt i sanningen. Alltså: Att vara I SANNINGEN, och inte UTANFÖR SANNINGEN.

*

I sanningen är vi då vi ERKÄNNER och KÄNNER JESUS. Då är vi INTE EMOT sanningen, Vi är i den.

2 Kor 13:8

Ty icke mot sanningen, utan allenast för sanningen förmå vi något.
*

Johannes skriver om sanningen därför att han vet att mottagarna kan FÖRSTÅ sanningen, för att de lever i den och inte i lögnen.
1 Joh 2:21
Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn kommer av sanningen.

*

Vi är MÅNGA som vill vara I SANNINGEN och leva för Jesus, men många, många blir bespottade och förlöjligade och trampade på och hånade av en hop som tror att de känner till ALLT om något…vad?  Jo: Evolution och big bang som INGET betyder. Ateister och andra förnekare som HATAR JESUS. Men på ‘jul’ kan de gulla med Jesusbarnet i krubban.

Vi som känner JESUS vi vill leva för honom och vi ger inte upp! Vi håller hans bud och vandrar vidare och vi VET att vi kommer att hämtas HEM av Jesus en dag! VAR ska de som INTE TROR VARA?  Svara på det!

2 Joh 1:4
Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi hava fått ifrån Fadern.

*

 

057            NamnlösMaria

Det viktigaste valet i livet. Porten kallas trång och vägen heter smal. Sover du? Kämpa för tron.

235 Foto Maria /Maria

Det viktigaste valet i livet–  inför framtiden,  var skall du tillbringa den?

*

Ingen hinner fram till den eviga ron, Som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron, Varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång, och vägen heter smal, Hela Herrens nåd är ställd uti ditt val, Men här gäller tränga, ja tränga sig fram, Annars är himlen förlorad.

Hindren äro många, Göra motstånd, min själ, Satan dig nåden ej unnar. Träng dig framom, allt som vill hindra ditt väl, Övergiv världens brunnar. Lyd ej hennes röst som ropar: Följ med oss! Ty, min dyra själ, du måste då förgås. Nej, för Jesu kärlek jag råder och ber: Strid i Guds kraft för din krona.

Härlighetens himmel är värd all din flit, Värd all din bön och din längtan. Ingen ångrar sig, som har väl hunnit dit, Kronan förtjänar din trängtan. Därför vakna upp och se dig flitigt om, Laga dig till reds till Herrens stora dom. Bröllopskläder fordras av var och en själ, Som in i staden skall komma.

Aldrig blir du insläppt i himmelens land, Skriften det tydligen säger, Aldrig kastas ankar på himmelens strand, Om du sann tro icke äger. Tron skall rädda dig, så framt du räddas skall; Därför, käre, hör och res dig från ditt fall, Bättra dig och tro Jesu ljuvliga ord. Detta, ja detta är vägen.

Hela vida världen Gud bjuder och ber: Kämpa för sällhetens krona. Herren dig så gärna den skatten ock ger, Sträva därefter i trona. Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, Jesus klappar på, han ömmar för ditt väl, Nådens helge Ande vill störa din sömn. Salig är du, om du vaknar. /L Linderot

*

ÄR DU VAKEN? eller Sover du?

 

NamnlösMaria

 

Herren är min hjälpare. Därför ger jag inte upp. Ger du upp i bön?

 

rosor16

 

Hebréerbrevet  13:6

Alltså kunna vi dristigt säga: »Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?»

Ja det är en underbar bibelvers, eller hur? VAD kan människor göra den som tror? Den som tror på Jesus vet ju att HAN hjälper i ALLT! Den som tror har ju gett sitt liv till JESUS för att HAN är ständigt närvarande i en troendes liv. Till HONOM går man med allt och tror på hans hjälp i allt.

Det är så skönt att veta att JESUS har lösningen på alla problem. Bönesvaren jag fått är oerhört många och  människor tror kanske att man får bönesvar som att knäppa med fingrarna, nej då, så är det ej. Det kan gå åratal då man ber och man tror, och bönesvaren kan dröja väldigt länge, men de kommer alltid på något vis.

Trots  omständigheterna, hur det än ser ut och tårarna kan vara många, trots allt så finns han där, nära, nära, i en troendes hjärta. Nära. Man får alltid svar på allt, kanske ej som man hade tänkt, utan till och med bättre och man lär sig hela tiden att göra Guds vilja och VAD Guds vilja är.

Därför ger man inte upp, därför slutar man inte att TRO!

NamnlösMaria

Guds uppmaning till sitt folk ! /Artikel

035/ Foto Maria

 

Guds uppmaning till sitt folk

Publicerad 2013-01-19 http://experimentlandet.blogg.se/2013/january/guds-uppmaning-till-sitt-folk.html

“Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.” (Upp. 18:1-8).

Den romersk katolska kyrkan med påven som överhuvud, har sedan kristendomen blev en accepterad religion i början av 300 talet, setts som den främsta representanten för Guds församling och hans rike här på jorden. Detta trots att denna kyrka och alla andra kyrkor, inte är skapade av Gud utan av människor.

Kyrkorna och frikyrkorna har inget med Jesus Kristus och Gud att göra. Gud uppmanar oss istället att dra bort från det stora Babylon som innefattar alla kyrkor, frikyrkor, religiösa organisationer och kyrkosystem där falska läror förkunnas. Han vill inte att vi deltar i hennes synder för då kommer vi att drabbas av hennes plågor.

Guds budskap till oss kristna kan inte bli tydligare än i uppenbarelseboken. Synderna som kyrkorna, det stora Babylon (romersk katolska kyrkan, moder till alla skökor och skändligheter på jorden) tillsammans med andra kyrkor och ett hycklande prästerskap, har begått, är så många att de tornat upp sig ända till himlen.

Kyrkorna har allt sedan avfallet tog fart, påstått sig företräda Gud och Kristus samtidigt som de har begått de mest bestialiska gärningar man kan tänka sig gentemot både kristna och icke kristna.

Miljoner människor har förföljts, torterats och mördats i kyrkans namn och av kyrkliga företrädare genom historien. Det beror på att kyrkorna inte är och aldrig har varit från Gud. De är från Satan och hans andemakter.

“Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.” (Matt. 7:18-20)

Eftersom kyrkorna inte är från Gud utan har kommit till genom religiös otukt så är det en annan ande än Guds ande som styr i kyrkorna och över dem som arbetar där. Det innebär att prästerna och pastorerna inte kan predika Guds ord på ett ärligt, oförfalskat och adekvat sätt. Gör de det kan de hamna i onåd hos sina chefer eller komma på kant med församlingen.

De riskerar helt enkelt att bli avskedade och istället för att predika Guds ord och det som skiljer kristenheten och de kristna från världen och det världsliga, väljer de flesta präster och pastorer att predika det som människor vill höra. Människor vill höra att Gud älskar alla även om de inte lyder honom eller lyssnar till hans ord och att alla kommer till himmelen när de dör.

Antalet medlemmar (vilka medlemmar som helst, bara de vill ha gemenskap, sång, musik och gott kyrkkaffe), är viktigare för kyrkorna och frikyrkorna än Gud, Guds ord och kristna som tar hans ord på allvar och vill följa Kristus.

De som har överlåtit sig åt Kristus (blivit döpta i helig ande vilket han har lovat skall ske med alla som uppriktigt har ångrat sina synder, bett om förlåtelse för dessa och erkänt honom, hans död för oss på korset, Kristus försoningsblod samt hans uppståndelse från de döda) och blivit pånyttfödda, det vill säga blivit nya skapelser i Kristus, måste genast dra bort från kyrkor och frikyrkor där den katolska skökoanden har nästlat sig in. De måste dra bort från det stora Babylon innan det är för sent.

Kristna som träffas i kyrkor och frikyrkor, är en del av ett organiserat kyrkosystem och inte en del av Kristi kropp, en levande organism. Dagens kristna har inget ansvar för vad kyrkorna har gjort sig skyldiga till i det förflutna och det jag skriver här riktar sig inte till enskilda katoliker eller protestanter. De flesta är goda och fina människor men alla har ett ansvar för vad de är medlemmar i.

Skökoanden, satans ande, är och kan inte vara något annat än densamma i dagens kyrkor som under den stora inkvisitionens tid och under den tid då kyrkorna förföljde sina egna på grund av att de lät döpa sig eller på grund av att de samlades i hemmen och läste Guds ord vilket var fallet i Sverige under 1800 talet.

En levande organism, Kristi kropp, kan aldrig bli ett kyrkosystem, en förening eller organisation och en organisation, ett kyrkosystem eller en förening kan i sin tur aldrig bli en levande organism, Kristi kropp.

“Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den likafullt till kroppen.

Och om örat säger: Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet ? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.

Ögat kan inte säga till handen: Jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna: Jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver.

Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg.

Lider en kroppsdel ,så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp, och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, amdra till lärare; åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal.

Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra”. (1 Kor. 12: 12-30).

Det enda som har hänt sedan kyrkan upphörde med att förfölja, tortera och mörda sina motståndare samt människor ur de egna leden, är att satan, har ändrat taktik. Han har insett att han tillsammans med kyrkorna, inte kan utrota de kristna som håller sig till Guds ord. Istället försöker han med list och med hjälp av olika ordnar, inte minst jesuitorden, att få över dem på sin sida genom ekumenik, ockultism, spiritism, meditation och självförgudnings läror. Förföra och förvilla är hans paroll och det lyckas han bra med.

Jesuitorden är en orden inom den katolska kyrkan. Denna orden grundades av ockultisten Ignatius Layola 1534, och dess huvudsakliga uppgift blev att hejda den protestantiska (lutheranska) reformationens framfart under mitten av 1500 talet.. Jesuiterna var precis som RKK, inte förtjusta i Martin Luthers teser och särskilt inte i den tes som utmanade avlatsdoktrinen och som handlade om att människor kunde bli frälsta genom att betala pengar till den katolska kyrkan. Jesuiterna och RKK (den stora skökan), menade att det är okey att ta betalt för frälsning. Snacka om avfall från bibelns lära om frälsningen genom nåd!!

“Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det” ( Ef. 2:8)

Så här uttryckte sig Napoleon om Jesuiterna:

“Jesuiterna är en militär organisation, inte en religiös orden. Dess överhuvud är general för en arme inte blott och bart fader abbot för ett kloster. Och denna organisations målsättning är MAKT. Makt i dess mest despotiska utövning. Absolut makt, allmän makt, makt att kontrollera världen genom en enda mans vilja. Jesuitism är det oinskränktaste av despotismvälden och samtidigt det största och mest enorma missbruk.

Jesuiternas general insisterar på att vara mästare, härskare över härskaren. Varhelst Jesuiterna ges tillträde kommer de att bli mästare, kosta vad det kosta vill. Deras sällskap är av naturen diktatoriskt och därför är de en oförsonlig fiende till all konstituerad myndighet. Varje handling, varje brott, hur rysligt det än kan vara, är ett förtjänstfullt arbete, om det begås i Jesuiternas sällskaps intresse, eller på generalens order“.

Adam Weishaupt (Illuminatis grundare) var jesuit och illuminati är som många vet, motståndare till allt ordnat styrelseskick. Deras mål är att:

1. Avskaffa alla existerande regeringar.
2. Avskaffa allt privat ägande.
3. Avskaffa arvsrätten.
4. Avskaffa nationalismen (patriotismen)
5. Avskaffa alla religioner.
6. Avskaffa familjen.
7. Skapa en världsregering.

De är liksom Jesuiterna emot Amerikas två största dokument “oavhängighetsförklaringen och konstitutionen” vilka är fyllda av protestantiska deklarationer. Vatikanen fördömde oavhängighetsförklaringen som ondska och kallade Förenta Staternas konstitution för ett sataniskt dokument. (The Dollar and the Vatican, Ozark Book Publishers, 1988. S. 26).

Här följer ett utdrag från Jesuiteden. Känsliga läsare varnas!

“Min son, du har redan instruerats att uppföra dig som en hycklare: Att vara katolik bland katoliker, och vara spion bland dina egna bröder – att inte tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att vara reformert bland de reformerta, att vara hugenott bland hugenotterna, att vara en kalvinist bland kalvinisterna. Bland protestanterna – var i allmänhet som en av dem! Tillägna dig deras tillit, och försök till och med att tala från deras predikstolar.

Framhåll med hela din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk dig så djupt att du blir en jude bland judarna, så att du blir i stånd till att insamla information som kan vara till nytta för den orden, som en trofast påvlig soldat. Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd genom att du får dem att gå i krig, och skapar revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser.

Ta parti för förkämparna i hemlighet, i samråd med din Jesuitbroder…som kanske står på den andra sidan, och öppet går emot den sida som du har förbindelse med… så att kyrkan tillslut blir den segrande parten, i de överenskommelser som gjorts vid fredsförhandlingarna, och att målet rättfärdigar medlet.

Du har instruerats i din uppgift som spion, att samla in all statistik, fakta och information som det står i din makt från alla källor. Att vinna familjens tillit hos protestanterna och kättare av varje klass och natur, liksom hos handelsmannen, bankmannen, advokaten och på skolor och universitet – i parlament och lagstiftande församlingar, hos myndigheterna och statsråden – att vara allt för alla människor, för påvens sak, vars tjänare Ni är in i döden“.

Fortsättningen kan ni läsa här:

http://www.endtime.net/svensk/eliten.htm
http://www.tidenstecken.se/jesuitoath.htm

Och här kan ni hitta mer information:

http://www.biblebelievers.org.au/blackpope.htm

När Jesus sa till sina apostlar att de skulle gå ut och göra alla människor till hans lärjungar var han noga med att de också skulle lära sig att hålla allt som han hade befallt.

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut“. (Matt.28:19-20)

Följande citat är hämtat från den romersk katolska kyrkans katekes paragraf 882..

Påven, biskop av Rom och Petrus efterträdare, “är den ständiga och synliga principen och grundvalen för enheten mellan de många biskoparna och de troende” – “I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt.”

Att påstå sig vara Kristi ställföreträdare på jorden är till exempel inte att hålla de bud som vår herre har befallt. Det är hädelse. Ingen mänsklig varelse kan ta Kristus plats på jorden. Det är hjälparen, den helige anden som verkar i Jesus ställe. Han leder människan in i hela sanningen i Jesus Kristus och föder henne genom Jesus till ett nytt liv.

“Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er” Joh. 14:16-17)

Läran om skärselden, nattvardsdogmen att brödet förvandlas till Kristi fysiska kropp som äts upp gång på gång, fastan på fredagar och fastan före påsk, mässan som ett offer, avlat (syndernas förlåtelse började säljas) samt uppmaningen att ha gemenskap med de döda, är tidiga och senare avsteg från den apostoliska tron.

RKK,s katekes paragraf 958.

Gemenskapen med de avlidna. “Pilgrimskyrkan är starkt medveten om denna gemenskap med hela Kristi mystiska kropp. Från kristendomens äldsta tid har hon hållit minnet av de döda i stor vördnad. Hon har också burit fram böner för dem, eftersom det är en helig och from tanke att be för de döda så att de skall befrias från synd. Vår bön för dem kan inte bara hjälpa dem utan också göra deras förbön för oss verksam”.

Bibeln säger att vi inte skall tillbe döda personer eller bilder/bildstoder.

“Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkarl, ingen som ägnar sig åt besvärjelser, som rådfrågar de dödas andar eller spådomsandar och söker vägledning hos de avlidna. Herren avskyr alla som gör detta, och det är sådana skändligheter som gör att Herren, din Gud, driver undan folken för dig“.       (5 Mos 18:10-12)

“Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden“ (2 Mos.4)

Satan har under lång tid haft kontrollen över den romersk katolska kyrkan och över alla de kyrkobildningar som går i hennes ledband . RKK är den stora skökomodern och de andra kyrkorna och samfunden är hennes döttrar. Döttrarna måste ta avstånd från sin avfälliga moder för annars är de delaktiga i det avfall som skett, som sker och som eskalerar i vår tid.

Ingenstans i bibeln uppmanar Gud de kristna att bygga kyrkor eller frikyrkor. Ordet kyrka nämns inte ens i de äldre översättningarna. Bibeln talar om församlingen, Guds församling och inte om baptister, katoliker, lutheraner, pingstvänner och andra kristna inriktningar. Den här uppdelningen är ett satans påfund i syfte att bryta Guds församlings gemenskap och enheten mellan hans trogna. Satan vill slå split mellan Guds barn och det är genom förförelser och villoläror som han ständigt vinner nya anhängare. Den enhet som finns i anden har inte något något med det yttre (världen) att göra.

Gud har en enda församling. Det finns bara en församling och det är Guds församling som består av människor tillhörande olika nationer vilka har det gemensamt att de är “födda på nytt” i Jesus Kristus och döpta i den heliga anden. Eftersom de är födda på nytt och döpta i den heliga anden, kan de leva och lever i enlighet med Guds ord och hans rättfärdighetsprinciper. I Guds församling finns inga hycklande namnkristna eller något falskt prästerskap som förför människor och drar dem bort från Gud för att de själva är styrda av satan och hans ande. I Guds församling är Gud överhuvudet.

Att sätta ett annat namn på Guds församling skulle vara som en förolämpning mot Gud och lika med avgudadyrkan. Gud är Gud och har sin församling. Gud behöver inget namn på sin församling. Inte heller de som tillhör församlingen har behov av något annat namn. Gud är själv namnet över alla andra namn och Guds församling känner man igen genom att de som tillhör denna församling styrs av samma ande, av enhetens ande som kommer från Gud.

“Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus” ( Ef. 4: 11-15)

De flesta präster och pastorer har för länge sedan slutat att kämpa för bibelns sanningar och deras förkunnelse har mist sin sälta. De undervisar inte om Guds församling, Kristi kropp och dopet i den helige ande utan har valt den breda vägen, ekumenikens väg, som är en bekväm väg till helvetet.

Tyvärr finns det inget som talar för att omvända individer ändrar livsstil i enlighet med Guds ord och hans rättfärdighetsprinciper om de inte samtidigt får kunskap om vad Guds församling, Kristi kropp och dopet i den helige anden är för något. Hur många människor har inte kallat sig kristna genom tiderna för att sedan stödja eller vara med om att starta samt underhålla krig och konflikter?

Det är först när de nyfrälsta får kunskap om vad Kristi kropp, Guds församling och dopet i den heliga anden är för något som de kan söka och komma i kontakt med Gud, Kristus och den helige anden (hjälparen) för att få del av alla de underbara nådegåvorna som beskrivs i bibeln.

“Nådegåvorna äro olika, men Anden densamma: Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma andes hjälp meddela kunskap.

En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal, Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill” (1 Kor. 12: 4-11)

Falska läror har blandats ihop med Jesus Kristus rena evangelium och protestanterna som en gång motsatte sig katolska kyrkans villoläror och tog avstånd från hennes våldsamheter, är numera hennes samarbetspartners.

“Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville gå in har ni hindrat.” (Luk11:52)

“Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”(Matt. 7:13-14)

“Inte alla som säger, Herre, herre till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då skall jag säga dem som det är: Jag känner er inte. Försvinn härifrån ni ondskans hantlangare” ( Matt 7: 21-23)

Den protestantiska läran har brutits ner bit för bit genom den katolska infiltrationen och av liberal teologi. Katolicismens målsättning (kyrkosystemet, inte enskilda katoliker) är inte endast att få in sina män och kvinnor i kyrkolivet utan också i politiken så att de kan verka för ett upplösande av nationernas självständighet och deras slutliga sammanbrott.

De ekonomiska problemen som tornar upp sig över hela världen och inte minst i Europa med bankkriser och dylikt, är ett resultat av hemliga och ogudaktiga gruppers ihärdiga arbete för satan och hans andemakter. Jesuiternas, Illuminatis, bilderberggruppens, sionisternas och alla hemliga ordnars mål (vare sig de kallar sig religiösa eller inte), är den nya världsordningen. Se punkterna ovan!

I det fördolda arbetar de som har den religiösa makten (de falska profeterna) tillsammans med de som har den ekonomiska makten, för att förslava majoriteten av mänskligheten ekonomiskt, socialt, religiöst, andligt och kulturellt. De som är uppmärksamma märker av detta i sina samhällen mycket tydligt och att förfallet sker i en allt snabbare takt samtidigt som förvirringen bland vanliga människor ökar.

Tillsammans utgör dessa ondskefulla krafter det stora Babylon, odjuret, antikrist och den falska profeten som vi kan läsa om i uppenbarelseboken. De arbetar för att mörkrets, hatets och osämjans furste skall kunna få kontroll över världen. Men det kommer inte att lyckas eftersom Gud redan har besegrat den onde en gång för alla.

När bibelns lära/Guds lära, förändras, växer okunnigheten och det går att förföra även de allra minsta. Genom att föra in mytologi, etik och filosofi i skolornas religionsundervisning (på samma antal timmar), förvandlas kristendomen till ett religiöst pluralistiskt ämne.

Det blir allt vanligare att skolavslutningar inte längre får hållas i kyrkorna men det beror inte på muslimerna och att de blir störda (även om någon enstaka förälder kanske kan störa sig på detta) utan på att den protestantiska läran skall utplånas. Detta sker lättast genom en successiv nedmontering/nedbrytning.

Kyrkor, frikyrkor, kyrkosystem och religiösa organisationer, kan aldrig få syndernas förlåtelse.
Därför måste kristna som tillhör eller vill tillhöra Guds församling, fly bort från kyrkor och samfund om de inte vill bli delaktiga i hennes synder och drabbas av hennes plågor som det står i uppenbarelseboken.

När Jesus dog på korset så beredde han en väg till Gud för människor. Inte för kyrkor och för religiösa organisationer. Kyrkorna har ingen del i Jesu försoningsverk på korset och de kan inte bli frälsta eller bättra sig. De blir bara värre och värre. Deras synder läggs på hög och tornar slutligen upp sig ända till himlen.

“Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast“ ( Heb. 10: 19-23).

NamnlösMaria

Kom till Jesus! Vem du än är, Han finns för dig! Lär känna Jesus

Jesus5

Att lära känna Jesus, ja det är många många många som behöver honom, men kanske man inte VET eller inte ens VÅGAR tänka på hur det skulle vara….en liten repetition kommer här om att få möta Jesus och vad han gör i ens liv. Varsågoda:

*

DU

Vem Du än är; Jesus känner Dig. Vad Du än har gjort; Jesus har förlåtit dig. Vad Du än har sett; Jesus har sett det redan.

När Du trodde att livet var slut- Jesus var med Dig. När Du fick Din tro – Jesus bad för Dig.

När Du bestämde Dig för att följa Honom; Jesus log.

Det var för Dig han dog. /Maria

_____________

https://gospel.jesuslever.eu/28553-2/
https://gospel.jesuslever.eu/ingen-ar-som-du-herre-du-ar-stor-och-stort-och-maktigt-ar-ditt-namn/
https://gospel.jesuslever.eu/vand-dig-inte-ifran-honom-tarar-som-inte-gratits-an-copyright-maria/

Dikt/Maria  :

När jag brände alla mina ljus och bara stumparna var kvar, för små för att tända igen, då stod du där och undrade vad jag höll på med.Det är ju Du som är ljuset! men jag såg det ej, för jag var för upptagen av all min självömkan.När jag försökte sätta ihop mitt liv igen, av det fallna korthuset och de svåra passagerna… Då stod du bredvid mig och sade ett: KOM.Men jag hörde det ej för jag var för upptagen med att titta på mina ögons tårar, och titta in i mitt blödande hjärta.Men plötsligt fick jag upp mitt innerstas dörr, och jag släppte in dig och vi kramades och du höll mig i din famn, och du sade: Jag släpper dig aldrig, mitt barn.Där är jag idag….I din famn Herre, och jag kommer aldrig att lämna dig, för du är Vägen och Sanningen och Livet.Tack Jesus./Ditt barn Maria

*

Jag önskar alla människor frälsning, jag önskar och ber för att fler skall VAKNA och ta emot JESUS. Då får man det som Jesus önskat oss alla: Evigt liv. Resan kan vara svår och lång innan man blir hans barn, och resan i att lära känna honom är inte alltid lätt, men den är nödvändig.  Gud välsigne dig som söker JESUS av hela ditt hjärta.

name-graphics-maria-545505

 

Varför är du en kristen? / L Jareteg artikel

208foto Maria

Varför är du kristen?


Joh 6:68: ”Herre, till vem skulle vi gå?”Jag tror det kan vara vettigt att fundera över orsaken till varför man själv är kristen eller funderar på att bli kristen. Vi ser i Bibeln att det t.ex. skall komma mycket förförelser i den yttersta tiden, och för att klara sig från det är kärleken till sanningen tydligen avgörande (2 Tess 2:9-12). Man bör fundera lite mer kring vad det kan betyda för egen del.

Vi skall ta en snabb titt på den större hop av människor som under en tid följde Jesus. Den gruppen bestod av många fler personer än de tolv lärjungarna. Dessa personer hade fascinerats av Jesu tecken och under och de hade blivit mättade vid hans bröd- och fiskunder. Men när Jesus började utmana dem med lite mer djupare tal om Sanningen, då blev det för mycket för dessa. Plötsligt höll inte deras fascination över Jesu kraft längre. Vid ett tillfälle sa de: ”Det här är en svår tanke . Vem står ut med att höra den?”. Det resulterade bl.a. i följande:

Joh 6:60-66: ”Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom.”

Vid ett annat tillfälle sa några andra i denna grupp t.o.m. att Jesus var besatt av en ond ande, trots att de tidigare hade följt honom (Joh 8:52). Till sist var det bara de tolv särskilt utvalda lärjungarna kvar i Jesu närhet, och det Petrus då sa till Jesus är både intressant och viktigt:

Joh 6:67-69: ”Då sade Jesus till de tolv: ’Inte tänker ni väl också gå?’ Simon Petrus svarade honom: ’Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige.’ ”

I dessa ord från Petrus ryms en uppfattning om att det inte finns något som helst alternativ till Jesus/Gud.Jesus är ju allt! Han är ju Sanningen med stort ”S”! Jesus är Gud! Han är den som skapat mig och allt annat! Vad finns det då för alternativ till det? Vad finns det för alternativ till Jesus Kristus? INGA!!!

Jag tror det var precis detta Petrus avsåg, när han sa: ”Till vem skulle vi gå?”. Det fanns inget alternativ för Petrus och de andra lärjungarna (bortsett från Judas). Om Jesus nu är Sanningen förkroppsligad, då är DET egentligen den enda vettiga anledningen till att följa honom. Vi vet ju även att han är kärleken förkroppsligad och att han vill vårt allra bästa.

Varför är man då kristen?

Vi kan se oss omkring i den s.k. kristenheten och märka att det finns många olika anledningar till att människor kallar sig för ”kristna”. Men den avgörande frågan är ju vilken anledning som gör mig till en sannkristen – sett ur Guds perspektiv. Jag redovisar nedan några olika anledningar till att människor ser sig som kristna. Kanske är det lite generaliserande. Självklart kan en del människor också tillhöra flera av dessa grupper, men många tillhör endast en. Sedan skall man vara medveten om att man som nystöpt kristen kanske inte helt och fullt är en del av endast den grupp nedan som jag menar är den enda vettiga, men om man vandrar med Gud kommer man mer och mer in i den gruppen, och till slut är det den enda grupp man tillhör. Tack o lov!

1.     Man kallar sig kristen av tradition för släkten har alltid varit det.
Denna grupp lever med i den tradition som familjen och släkten följt under många år. Kristen tro är i detta fall en slags kulturell yttring. Det viktiga är tillhörigheten, kristna högtider och yttre religiösa uttryck. Tillhör man endast denna grupp, så har man varken förstått eller underordnat sig evangeliets sanna innebörd. Gud blir abstrakt. Ett passande bibelord här kan vara detta:

Jak 1:27: ”Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.”?

Visst kan det vara stämningsfullt med traditioner, gudstjänster, kristna vigslar, dopförrättningar osv, men det är inte dessa tillställningar och yttringar av tron som gör oss till sanna kristna. Har vi inte kärlek till vår nästa, då är inte heller våra gudstjänster värda något i Guds ögon.

2.     Man kallar sig kristen för att man hoppas på att tron skall gå med ”vinst”.
Den här gruppen kan vi jämföra med de personer som följde Jesus pga att han hade gett dem mat vid bröd- och fiskundret. Om man blev mätt en gång kanske det fungerar fler gånger? Kanske det kan fungera på fler områden i livet också? Kanske det kan mätta begäret efter både det ena och andra?
Denna grupp jagar alltså från ställe till ställe för att vinna välsignelser. Man ”sår in i Guds rike” av egna medel för att förhoppningsvis få ut en större utdelning i andra änden. Tron blir som att spela på Lotto: spännande men fyllt av jagande och besvikelser. Tillhör man endast denna grupp, så har man varken förstått eller underordnat sig evangeliets sanna innebörd. Gud är långt borta. Här är ett talande bibelord:

1 Tim 6:3-10: ”Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan, så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant leder till avund, bråk, förtal, misstankar och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne som har tappat bort sanningen när de menar att gudsfruktan ska ge vinst. Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.”

Visst har Jesus lovat att sörja för våra behov när vi söker Gud och hans väg, men vi är inte utlovade något liv i överflöd. Guds välsignelser får aldrig vara en sann kristens fokusområde!

3.     Man kallar sig kristen för att man älskar tecken och under och vill vara med där det händer häftiga saker.
Detta liknar den större grupp av människor som följde efter Jesus; de gillade när det var ”show”! Men de gav upp lärjungaskapet när det började bli lite jobbigt, när det blev motgångar, när det blev djup ”teologi”, när det blev allvarsord från Jesus själv. Evangeliet har man knappast förstått i denna grupp. Fokus ligger inte på Gud utan på de predikanter som erbjuder den bästa showen. Här är ett talande bibelord samt ett varningens bibelord till denna grupp:

1 Kor 1:22-23: ”Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.”

2 Tess 2:9-12: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Visst kan Gud låta tecken och under ske, men inte på estrader och scener så att människor blir upphöjda. Tecken är just tecken och därför inte någon standard. Om Gud låter tecken och under ske, så är det för att bekräfta sitt Ord (Mark 16:20). Den sanna kristna vandringen är inte en vandring bland bländande shower, den är en ökenvandring, en korsets vandring, där min köttsliga natur skall dö bort.

4.     Man har den kristna tron som en fin eller spännande ”sak” eller sysselsättning, som en hobby.
Det här är gruppen som ständigt och främst intresserar sig för sådant som är utanför det centrala i den kristna tron. Det handlar om myter, släktregister, siffror och årtal, numerologi, bibelkoder, tidstecken, tolkningar kring yttersta tiden, förutsägelser och spekulationer, osv. Evangeliet är i bästa fall något sekundärt. Här är ett talande bibelord:

2 Tim 4:3-4: ”Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

Visst är Bibeln otroligt spännande, innehållsrik och enormt djup i sitt budskap, men vi har aldrig fått en uppmaning från Gud att försöka hitta dolda budskap bakom texterna. Det är ju just de synliga texterna som ÄR Guds Ord och det viktiga! Och visst har Jesus sagt åt oss att vaka och hålla ett öga på de tidstecken SOM HAN RÄKNAR UPP, men detta får aldrig bli den sanna lärjungens huvudsysselsättning och främsta intresse!

5.     Man har den kristna tron som ett medel till självkänsla och aktning från andra.
Det här är gruppen ”fariséer” som sysslar med det religiösa för det ger utdelning i form av ära, berömmelse, aktning. Det ger också en självkänsla där man tycker att man gjort sitt för att förtjäna Guds gillande. Evangeliet är för denna grupp de egna gärningarna och olika ritual etc. Här några talande bibelord:

Rom 3:27: ”Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag.”

Luk 6:26: ”Ve er när alla människor talar väl om er! För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.”

Matt 6:5: ”Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.”

Visst är det bra att leva ett anständigt liv och göra goda gärningar, men det är inte genom det som man blir räknad som en sann kristen.

6.     Man är kristen för att man ser det som Petrus såg: det finns ingen annan sanning!
För denna grupp finns inget alternativ till Gud eftersom han ÄR Sanningen, och det är den man vill ha. Man har blicken fäst vid evigheten, och vill få det eviga liv som Gud lovat den som omvänder sig och tar emot evangeliets fria gåva. Man har förstått att Gud dessutom vill oss så mycket gott att man bara vill vara i hans närhet. Här stannar man kvar även om bönesvar uteblir. Här trivs man även om Gud inte skulle utföra några tecken och under för dagen. Här finns barnaskapet och trons vila. Här kan man vara sig själv eftersom man vet att Gud redan känner till allt om mig men ändå tar emot mig – för Jesu Kristi skull. Här får Gud vara GUD! Detta är den sant frälsande tron. Detta är den enda vägen till frälsning, till evigheten och till Gud!

Det enda alternativet!

Som du nu förstår är det den sista gruppen jag vill lyfta fram som den med en tro som är lik de första lärjungarnas tro. Detta är en tro som inte ser någon annan sanning än Gud själv, som Skapare av allt det skapade, som uppehållare av allt det han står för och har gjort och gör. Detta är den tro som erbjuder helgelse och mognad, och som därmed kan få innebära att man blir beredd att lida för Jesu skull, att man kan offra av sitt eget för att vinna andra för tron och värna om andras bästa, att man kan stå stadigt när det blåser hårt, att man kan stå pall mot förföriska villfarelser och falska tecken och under. Detta är den absolut säkert frälsande tron! Det är denna tro som leder till det eviga livet hos Gud! Och varför då allt detta? Jo, för den sätter Jesus/Gud själv i centrum, den underordnar sig honom och hans vägledning, och den sätter sin förtröstan till hans godhet, nåd, hjälp och omsorg, till Evangeliet!

Se det här som en uppmuntran

Den här texten var nu varken tänkt som någon teologisk avhandling eller som en teologisk smocka. Tanken var att uppmuntra dig till att syna din egen tro. Bli alltså inte livrädd om du upptäcker orena motiv i ditt liv för att vara kristen. Att få hjälp med rätt motiv, rätt fokus, rätt prioriteringar är definitivt något som också ingår i den helgelse som Gud erbjuder sina barn under den Helige Andes ledning. Gud har tålamod med oss, och han har sällan lika bråttom som vi har. Men det är aldrig fel att gå till Gud med en bekännelse när man upptäcker något som är snett i ens eget liv och i den egna tron. Be om att få den Helige Ande/Hjälparen i fullt mått, för det har han lovat att ge åt den som ber om det (Luk 11:13). Be också om kärlek till Sanningen, för det är också något som vi kan få ta emot från Gud (2 Tess 2:9-12). Då har du sällat dig till Guds ”lilla hjord”!

Luk 12:32: ”Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har beslutat att ge er riket.”

Jes 55:1-4: “Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.”

Matt 28:20: ”Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

/Lennart  http://bibelfokus.se/blogg_150922

*

Att bli en troende, en efterföljare, en lärjunge, det är något mycket underbart! Bli det DU med!

name-graphics-maria-545505