Archive | augusti 2009

Dikter. Ge honom allt..

 Ge sitt liv.

Min lycka min sorg och allt jag har…

Ge sitt liv åt Jesus!

Vad betyder det?

Jag ger min lycka, min sorg, och allt jag har…

Ja jag gjorde det, och fann det bästa i livet.

Ge sitt liv åt Jesus!

Missförstådd, hånad, hatad, ja så var Hans liv,

Vem var Han som kämpade i död för alla?

Vem var Han som lades ner i graven kall?

Vem var han som uppstod från döden för att vi skall få leva?

Han är Gudason och tillika Gud, och Honom har jag gett mitt liv.

Tack att du är den du säger att du Är:

Du är den som all makt blivit given, Du är vägen sanningen och livet!

Du mot syndare har stor barmhärtighet.

/Tack för mitt liv. /Maria

Gud och himlen /Guds storhet..Vår Far

 

 Fader Vår som är i himmelen.Nej, han är inte så avlägsen.För himlen och Gud bör ju finnas i våra hjärtan.

Fadern som är i himlen vet vad hans barn på jorden behöver, och är du troende så vet du att Gud som är i himmelen hör dig då du ber och ropar. Gud vet ju redan innnan du ropar att just du ska ropa på honom. Är inte det underbart?

Nu är det inte så att bara du och jag har ensamrätt till Gud, för han har ju MÅNGA barn, men var och en av oss  är ett av dem alla. Det är också underbart. Vi tillhör hans stora familj och vi vet att vi kan komma när vi vill och tacka för bönesvar, vi kan tacka för att han finns och hör oss då vi ber för någon/några eller när vi ber för vår egen situation.

Ja han finns i himmelen men han syns också tydligt här på jorden, för han syns i människor som vill väl, och i människor som har tagit på sig ansvaret att vara hans sändebud och bönefolk. Sådana finns det gott om, men inte alla syns så bra, man bara vet att de finns där. Det är också underbart att veta.

Ur våra egna perspektiv syns himmelen och allt vad där är, det syns så väldiga, och det är väldeliga. Ja det kan verka ofattbart. Men ju mer man lär känna Gud och hans kärlek desto mer övertygad blir man att allt är så som det står i Ordet och hur det verkligen fungerar i verkligheten.

Guds rike kan man inte SE, eller dra gränser, eller beskriva dess domäner. Jesus talar om Guds rike som en storhet i människors INRE. Vi önskar att i människors inre skall strömma av levande vatten (Jesus) och vi önskar att Guds rike (Gud i människors inre) skall komma för att få rum i människors hjärtan.

Guds rike är där Jesus Kristus är Herre. Är han Herre hos dig?

*Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt ut, har du inte mod att börja, säg, hur går det då till slut?* Lina Sandell-Berg

/Maria

 

 

Ett Guds barn/ Relationen till Gud

 

 

Fiender.   Usch vilket ord.   Kamp.   Å vad det kan vara svårt att leva ibland.   Kraft, ja var hämtar man den mitt i kampen, om inte hos GUD?

Det finns ingen annan som kan kämpa kampen för dig, som vet vad det handlar om då man känner sig trött och ledsen för oförrätter/elakheter/lögner som begåtts.

GUD VET ALLT och han är alltid beredd att hjälpa, styrka, glädja, överraska, gråta, hela, förvåna, och vilja att vi lyder. VI kan inte ordna allt själva, det går inte, för vi trasslar till saker och ting och går fel vägar och är allmänt yra då det gäller att fatta vad man skall ta sig till i en pressande situation.

När man börjar förstå att GUD vill hjälpa då gör man som alla de övriga Gudsmänniskorna i bibeln; man ropar till Herren om hjälp. OCH hjälpen kommer. Gideon i Domarboken av rädd för överheten. Gud hade förståelse för detta men uppdraget han hade kallat Gideon till, stod fast. Han hjälpte Gideon på alla sätt och Gideon fick mod.

Så är det för oss också, Gud ger oss MOD. Gud ger oss KRAFT, håller du med om det? Har du varit i situationer som du inte hade klarat utan Guds hjälp? Det har säkert varit tuffa tag för dig med, du som läser här på sidan. Jag har också varit utsatt för hemska saker och är inte klar med bekymmer än…men jag vet vart jag skall vända mig: TILL HERREN!

Ta nya tag, ja. Se framåt, ja. Be och tacka för att Gud är god, jaaa. Självtillräcklighet är en farlig fiende, för den får oss att tro att vi kan fixa allt själva, oj vad lurade vi blir då. Vi kan bara åberopa seger och få seger då vi räknar med Gud och lägger allt i hans händer!

Vi har Bibeln att tillgå och lita på, Guds ord är inte lögner, det är ett sätt att leva på att förstå hans ord och leva efter dem. I bibeln står allt som vi behöver veta för våra liv. Det är den viktigaste boken vi kan läsa och det är de viktigaste orden vi kan få tag i och det är den viktigaste kontakten vi kan få: GUD.

Relationen mellan dig och Gud =LIV.   Låt relationen bestå och låt den växa, för att gå den väg som Gud har bestämt för dig.

Har Gud första platsen i ditt liv?

*Herren står ut med vår svaghet och ser i den möjligheterna. Jag är glad att få förkunna: Sådan är Kristus. /B Karlsson

 pray12s1.gif

Bibeln /Vanliga människor…..

 

Gud använder VEM han vill till de uppdrag och uppgifter han vill ha utförda. Vid närmare betraktande visar det sig att Bibelns huvudpersoner är vanliga människor som du och jag. Skall vi titta på några av dessa “vanliga” personer?

* Jakob. Känd som lögnare,

Uppdrag: att ge namn till Nationen Israel 1 Mos 27

* Josef. Slav

Uppdrag: Att rädda sin familj och släkt 1 Mos 39 ff

* Moses. Herde (och mördare i landsflykt)

Uppdrag: att leda Israel från fångenskap til en enda nation 2 Mos 3

* Gideon.Bonde *Att befria Israel från midjaniterna; Domarboken

* Jefta. Son till en prostituerad

Att befria Israel från ammoniterna; Domarboken 11

* Hanna, Hustru *Att bli mor till profeten 1 Samuelsboken 1

* David , Herdepojke ,och yngst av syskonen Att bli Israels störste kung; 1 Samuelsboken 16

* Esra,   Skriftlärd *Att leda återtåget till Juda och att skriva en viktig del av bibeln, Läs Esra, Nehemja

* Ester, Slavflicka *Att rädda sitt folk från förintelse   Läs Ester

* Maria,   En flicka ur folket Att bli mor till Jesus Kristus . Läs Luk 1:26-38

* Matteus, Skatteindrivare Att bli apostel och skriva ett av evangelierna Läs Matt 9:9

* Lukas, Grek och läkare, Att bli Paulus följeslagare och skriva ett av evangelierna Läs Kol 4:14

* Petrus, Fiskare, Att bli apostel och tongivande ledare under den första kristna tiden och att skriva två av breven i Nya Testamentet.

/Ja här finner du en del människor som Gud använde till att göra stora och mäktiga saker. Dessa människor var villiga att bli använda, kanske under protest iband, men Gud vet vad han gör och han vet precis vilka kvalitéer vi har och hur han skall använda oss till att göra det han har tänkt. Är inte det spännande tycker du? Har du funderat på hur du skulle vilja bli använd av Gud?

anihearts.gif

  /Maria 

 

 

 

 

Himlen, Guds plats/ Himmel och helvete

 

  

Läs detta om:    Två herrar och två riken

Som vi alla är medvetna om är det två herrar och två riken som vill regera här på jorden. Det ena är ljusets rike där Jesus Kristus är Herre, och det andra är mörkrets rike där satan är herre. I satans rike råder hans lagar. Där sparkar man på den som redan ligger slagen till marken. Där sitter egot i högsätet och där råder själviskhet, lusta, otrohet, mord och lögn, ja, allt ont. Guds Ord är mycket tydligt vad detta beträffar. Ordet säger, att när vi föds till denna världen så föds vi automatiskt in i mörkrets rike.

Jag talar nu om vuxna människor, inte barn och spädbarn. De tillhör Guds rike, fram till den dag de vuxit upp och fått insikt om de båda rikenas förutsättningar och därigenom ställts inför att välja mellan det goda eller det onda.

Ledaren för mörkrets rike är lögnens fader och därtill en tjuv och bedragare vilkens uppgift är att stjäla, slakta, förgöra samt göra allt han kan för att vilseleda alla människor. Mörkrets rikes slutliga destination är den brinnande sjön. Se Upp. 20.

Ljusets rikes slutliga destination är Himlen, där Jesus Kristus sitter på Guds Faderns högra sida, och manar gott för oss.

Som medborgare i mörkrets rike kan man inte göra några anspråk på det som tillhör ljusets rike, Guds rike. Man kan till exempel inte göra anspråk på dess slutliga destination, vilket är Himlen och den plats vi som är födda på nytt skall tillbringa evigheten. Den platsen tillhör bara dem som blivit födda på nytt, vilket också innebär att vi fått våra namn inskrivna i Livets bok.

I detta rike, Guds rike, råder andra lagar, vilka är förlåtelse och rening från all synd och orättfärdighet. Där råder försoning, frihet, glädje, frid, kärlek, hälsa och läkedom. Ovanpå allt detta får vi en Fader som älskar oss mer än vad vår jordiske far någonsin kunnat göra. För att bli en medborgare i ljusets rike krävs, som sagt, bara en enda sak, nämligen att vi blir födda in i detta rike. Detta sker ögonblickligen när vi tar emot Guds Son, Jesus Kristus som vår personlige frälsare.

Låt mig få åskådliggöra detta genom följande illustration. Som svenska medborgare, alltså född på svensk mark, kan jag exempelvis inte gå till de amerikanska myndigheterna och begära att få del av alla de förmåner en person har som är född i Amerika. Jag blir absolut nekad till detta, hur gärna jag än vill åtnjuta dessa förmåner. Med andra ord, vi är vad vi är födda till.

Hade jag däremot blivit född i Amerika hade jag inte ens behövt tänka på detta, eftersom jag då automatiskt tillhör detta rike. Jag kan heller inte komma till dig och hävda att det är jag som skall ärva alla tillgångar du äger i din familj. Varför? Jo, jag är inte född in i din familj. Jag kan spendera alla mina tillgångar i rättegång efter rättegång där jag hävdar att det är jag som skall ärva dig. Om jag skulle göra så skulle jag bli betraktad som en dåre.

Om vi däremot är födda av samma föräldrar äger både du och jag fullständiga rättigheter till alla tillgångarna i familjen oavsett hur mycket eller lite det rör sig om. Samma förhållande råder i Guds rike. I det ögonblick jag blir född på nytt blir jag omedelbart en fullvärdig medlem i Guds rike. Därigenom äger jag fullständiga rättigheter att åberopa alla Guds rikes tillgångar och förmåner. Bibeln är mycket tydlig vad detta beträffar. Vi kan se detta i Kol. 1:13 där dets står så här:

“Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.”

En del människor har för sig att bara man lever ärligt, inte lurar någon, kanske till och med ger en slant till ett evangeliskt arbete, eller om man gör många goda gärningar, inte talar illa om någon, går till kyrkan och kanske läser Bibeln regelbundet har man en garanterad plats i Guds rike. Är detta den tro och uppfattning vi möter hos människor, har de blivit grundlurade och går därigenom garanterat miste om den boning som är tillredd åt alla som är födda på nytt. Ingen kommer in i Guds rike som inte är född in i Guds familj. Lägg märke till betoningen på de två sista orden i föregående mening.

Däremot om jag accepterar evangeliets klara budskap om att jag måste födas på nytt, alltså bli född in i Guds familj, får jag Gud som pappa och Jesus som min bror. Jag kan då frimodigt och utan fruktan träda fram inför vem som helst och hävda att allt som finns i Guds rike tillhör mig. Detta har pappa lovat. Det står så i hans bok, Bibeln.

Det räcker alltså inte med att vara snäll, laglydig och skaffa sig teologiska kunskaper och därigenom tro att allt är ordnat för evigheten. Nej, alla som vill ha en plats och en boning i Himlen måste acceptera dess krav och förutsättning, nämligen att födas in i den, bli en ny skapelse i Kristus. Bibeln har en mycket intressant berättelse som jag vill citera. Det är berättelsen om Nikodemus. Han var en aktad och mycket lärd religiös person, en farisé. Vi läser om honom i Joh. 3:1-16.

Han hade, vad jag förstår när jag läser sammanhanget, förstått att Jesus Kristus var sänd av Gud eftersom han säger: “Ingen kan göra sådana tecken, som du gör, om inte Gud är med honom.” Mänskligt sett kan man nog tycka att Nikodemus hade en garanterad plats i himlen eftersom han satt inne med så mycket kunskap om Gud.

Tyvärr var inte alla dessa kunskaper värda något, eftersom Jesus säger till honom att han måste bli född på nytt för att få del av Guds rikes fullhet och kraft. Samma sak gäller idag. Vi, alla människor, som vill komma in i Guds rike måste alltså födas in i det. Därigenom mina vänner, har vi tillträde och tillgång till allt som Gud givit oss genom tron på hans Son, Jesus Kristus.

Oliver Lindberg i FTM-Missions nyhetsbrev 2001-08-10.

/Detta säger dig en hel del eller hur? Det finns ljus och mörker och här på sidan försöker jag tala om att man bör tillhöra Jesus Kristus och hans eviga rike./Maria

 

 

Radikala sanningar /Tårar /Bilderberger

 

 

Jag har tidigare skrivit om att Gud gråter över sitt folk, och över det folk som inte vill känna och erkänna honom. Därför kommer det nu några rader från Benjamin Beddome, om just Jesu tårar:

*Om Kristus över syndarna grät Skall då våra kinder vara torra? Låt floder av ångerfull sorg svämma över vårt öga.

Guds Son i tårar Förundrade änglar ser på. Förvånas även du min själ: Han grät dessa tårar för dig.*/BB

Bibeln talar om för oss om händelser där Jesus grät. Bibelns kortaste vers: “Och Jesus grät.”/ Joh 11:35, Lazaros död. Vid ett annat tillfälle: – efter Jesu oerhörda triumftåg in i Jerusalem- stod han på berget och grät över stadens förestående ödeläggelse: Luk 19:41; Grundtextens ord har innebörden “höga rop”. Hans klagan hade en orsak. Jesus såg allt med evighetens ögon. Hans medlidande blandades med eviga tårar, och varje gång Herren grät, handlade han också.

Och varför tror du att jag tar med så mycket om tårar? Jag kanske vill lära DIG att gråta Jesu tårar? Ja, det vill jag.

Därför fortsätter jag med att säga: Vad betyder all lyx och alla pengar och allt annat som du kan få för pengar, om du inte har Jesu kärlek i ditt hjärta? Du kanske tror att allt är väl, och att du kommer att gå långt då det gäller arbete, och status,

MEN: Du kan också komma att stå fullkomligt naken och barfota vid domen.

Att lära känna Jesus är vad människor behöver göra, och att lära sig vad hans tårar betyder, det är ett måste för att vi ska kunna handla rätt i livet, och det är:

Att bli frälsa och räddade för EVIGHETEN! Den evighet som du inte känner……men det finns en himmel, och där vill Gud ha dig en gång. Så skynda nu med att lära känna Jesus, en dag kan det vara för sent.

*Herre, hör min bön, och låt mitt rop komma inför dig..Ty jag äter aska som bröd och blandar min dryck med gråt.* /Ps 102:2, 10

Vi vänder oss till Gud.

http://jihadimalmo.blogspot.com/  Läs om bråket om Aftonbladets artikel m m

OCH:

LÄS MER HÄR I NEDANSTÅENDE LÄNK OM Bilderbergergruppen: För en mer detaljerad titt på stegen mot att skapa en central bank, regional valuta, en global Reservvaluta och en Världsregering, se: Andrew G. Marshall, The Financial New World Order: Towards a Global Currency and World Government: Global Research, April 6, 2009] LÄNK:

Andrew G. Marshall is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization (CRG). He is currently studying Political Economy and History at Simon Fraser University.

/Maria 

Sanningar om Jehovas vittnen

jesus-is-lord.jpg

Det florerar en hel del osanningar. Då menar jag om vad Jehovas vittnen sprider för osanningar, det är väl dags att klargöra en del saker.

Jag är ingen expert men sunda förnuftet kan ju tala om för mig och andra att det inte står väl till med deras “lära”. Den är för det första påhittad av en man vid namn Charles Taze Russell,f 1852, död 1916. Vad säger då deras lära? Jag tar upp en del saker här:

*Den kristna läran om Gudomens treenighet förkastas av JV såsom varande “en satans uppfinning, som det kristna prästerskapet anklagas för att vara upphovsmän till, och den kallas oförnuftig och falsk.

JV skriver: “Han var en Gud, men icke alls den allsmäktige Guden.” Här framgår det att de numera tror på t v å Gudar i alla fall. Men de erkänner icke Jesus vara en gudomsperson så som Bibeln lär.

*När Jesus Kristus kom till jorden, kom han enbart som människa.”      JV förnekar det gudomliga elementet vid Jesu människoblivande.

 Bibeln säger oss att:

Kristus i utvärtes motto befanns vara “såsom en människa”, (Fil 2:7), men samtidigt att gudomens hela fullhet bodde i honom lekamligen, (Kol 2:9)

*Kristi Gudom: JV förkastar Bibelns lära om Kristis Gudom:

“Sonen är icke lika i makt och härlighet med Fadern.” “Jesus var icke någon gudamänniska”. Så står det i deras böcker.

DU KAN LÄSA I följande bibelställen om att KRISTUS ÄR en gudomsperson:

Rom 9:5; 1 Joh 5:20; Joh 1:1. Detta kallar JV för djävulsdyrkan, för att vi gjort en “människa” d v s Jesus till Gud. På en bild i deras böcker visas några kristna som knäböjande tillber vid ett altare. Under bilden står det: “Avgudadyrkan”, Dräpen avgudadyrkarna!”.

Vår skrift dvs BIBELN, lär emellertid att Jesus Kristus var Guds Son redan före världens begynnelse. Läs därför: Ps 2:7, 45:7; Joh 3:16; Kol 1:15; Joh 1:1-14 m fl.

*Kristi självexistens:

Åter och åter poängterar JV, att Kristus är ett “skapat” väsen.

Detta påstående står i rak strid mot Bibeln, som säger, att Jesus är “född”, “förstfödd före allt skapat”, (Kol 1:15) Han står över det skapade, ty “genom honom har allt blivit till (Kol 1:16, 17; Joh 1:3). Han är SKAPAREN. – icke någon skapelseprodukt.

Därför äger han- till slillnad från skapelsen – “liv i sig själv” (Joh 5:26), d v s sk självexistens, och “gör levande, vilka han vill.” v 24.

Ja nu får du läsa bibelställena och se att JV inte kan ha rätt i det de säger. Är du en troende behöver du knappast läsa detta inlägg, men jag tar med denna information från Folke Thorells bok: Lögnprofeter,   för jag anser att människor inte skall komma in i JV:s sekt. Jag återkommer i ämnet.

Det finns bara en Gud/Förnekelse

 

his21.gif   Halleluja, jag har hittat hem!

Varför låter människor ett helt liv gå, innan de tar emot Gud i sitt hjärta? Varför leker de kurragömma med Gud? Varför bedrövar de Herren med att förneka hans närvaro?

Att leka kurragömma med Gud kan bara sluta på ett sätt. Gud kan se igenom oss, Gud kan se igenom träden vi gömmer oss bakom! När en storm är i antågande och vi är rädda för blixten, gömmer vi oss bakom ett träd? Vi måste tänka på att blixten kan slå ner! Och vi letar efter en plats i skogen, där vi kan gömma oss?

“Och de hörde Herren Gud vandra i lutsgården, när dagen började nalkas. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården.” /1 Mos 3:8/

Så var det för Adam och Eva, de första människorna, de gömde sig för Gud. De flesta av oss tycks tro att Gud är överallt, men ändå lever vi som om han inte fanns någonstans. Det är synd.

När vi blir smärtsamt medvetna om denna synd bör vi ropa: “Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon.” /Ps 51:6/

Då kanske vi fattar: Jag gömde mig för dig, Herre, jag nonchalerade dig, men dina ögon såg mig.

Bestäm dig för att vara ett barn till Gud, gå in i hans famn, och stanna där, för att behaga honom. Omfamna honom istället för att förneka honom. Du ska veta att du förr eller senare kommer att möta honom, varför inte nu då, med ett villigt hjärta?

“Dock, jag, Herren, utrannsakar hjärtat.” /Jeremia 17:10/

Min Herre / Matt och Predikaren

 

 namnlos-bibeln.jpg

Många människor vill bli som GUD, den Gud som de i mångt och mycket föraktar eller inte tror på. Hur menar jag? Jo, de säger att KUNSKAP ÄR MAKT, och de strävar efter kunskap och de strävar förtvivlat efter MAKT.

 Det, i sin tur, blir till en AVGUD, och det tycker inte Gud om. Det är ju Han som har all makt och all kunskap. Det har i alla fall jag lärt mig, har du? Vi experimenterar med kloning, med arvsanlag, med embryon, och vi tror att makten ligger i människans händer.

Teknologin har faktiskt gått för långt. (Min åsikt) Jesus sade att det är bättre att ha ett hjärta fullt av Gud än ett huvud fullt av kunskap. Var kan man läsa detta då? 

Jesus säger: “Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv?” /Matt 16:26. Det är allvarsord!

 Och Salomo sade: “…den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga” /Pred 1:18

 Ju mer en människa förstår desto större blir hans plåga. Den som har stor kunskap ser ofullkomligheten lättare. Den som ser mycket uppfattar mer av ondskan i världen. Orkar du betala priset av att få vishet som Salomo?

Orkar du betala priset av att vet HUR det egentligen står till i världen? Ja det är en fråga du måste ställa dig, precis som jag gjort.

 Man måste nämligen vara beredd på att gråta mer, be mer, känna mer, tänka mer, fråga mer., lida mer……. Ändå är det Gud som har all visdom. Hänger du med i hur jag menar?

Det finns en fråga som lyder så här också: Vill du gå här omkring i livet och inte veta något alls om GUDS STORHET och MAKT? Eller vill du vara helt okunnig om vad han kan och vill göra i DITT LIV? OM GUD UTELÄMNAS i våra liv reduceras mänsklig kunskap till en lista på problem.

 Lämnad åt sig själv är människan oförmögen att komma med lösningar och svar på sina problem. Hon måste ha tillgång till Guds evighetsperspektiv och låta honom komma med lösningen. Detta har Gud lärt mig, och jag är evigt tacksam……..VILA I GUD.

Guds kärlek till oss/ Frågor till oss

 

dsc00158.JPG

Gud har mist många av sina barn. Många har gått vilse eller har lämnat honom helt. Ja han är ledsen. Ibland får man betjäna Gud och vara nära honom i HANS SORG, inte är det bara vår egen sorg som skall bli stillad av honom, vi måste också tänka oss in i HANS situation.

Jag skrev att människor lämnat honom eller gjort honom ledsen och det är sant. Som troende får vi aldrig ta för givet att allt är BRA, det finns mindre bra saker även om vi tror.

 Aposteln Paulus sade till församlingen i Korinth att de skulle pröva sig själva, de skulle undersöka om de levde i tron. Lever du i tron och för tron på Gud? Du kan pröva dig själv genom att ställa vissa frågor…som kommer här:

*Är det möjligt att jag lever i olydnad mot Herren?

*Finns det något i mitt liv som bedrövar Gud?

*Behagar mina handlingar Herren, eller åsamkar jag honom sorg?

*Är Gud glad att han födde mig in i den här världen, eller är hans hjärta förkrossat över mitt liv?

*Finns det mer att få från honom efter frälsningsupplevelsen?

Förväntar sig Gud någonting från mig?

Detta är frågor som vi borde ställa oss, vare sig vi varit troende länge eller kort tid. När vi “drabbas” av hans eviga kärlek, och vet att vi är hans barn, ja då har vi mycket att göra. T ex att vara vid Herrens fötter och tala förtroligt med honom eller vara tysta och stilla och ta emot av hans vishet och kärlek.

“Det finns en gudomlig sorg, sade den skotske 1700-talspredikanten John Wlch, “som leder människan till liv. Den sorgen verkas fram i människan av Guds Ande, och i den gudfruktiges hjärta, så att han sörjer över synden för att den har misshagat Gud, som är en så kär och så underbar Fader.”

Jesus tog alla sorger på sig, alla förbannelser och alla förkastelser. Han tog varje smärta och varje hån och varje sjukdom och varje tår…Jesus lever idag, och han älskar dig och vill vara med dig varje stund.

Radikala sanningar /Jihad /Barnäktenskap..

  

 Världen behöver bli frälst

Vill man vakna och se sanningar? Det finns sanningar som är mycket obehagliga och som man helst inte vill veta något om. Därför kommer jag att ge dig en länk här som handlar om pedofili och barnäktenskap!

Det är SHARIA-lagar som tillåter detta, och detta vill man tydligen ha i vårt land. Är det dags att protestera tycker ni? Se länken HÄR:

http://jihadimalmo.blogspot.com/search/label/pedofili

I denna länk kan du läsa om pedofili som islamistisk tradition, och vilket deras religion stödjer/tillåter. Är det rätt?

Du kan också se, om du scrollar ner, hur 450 pedofiler får en brud. Och du kan läsa om hur HAMAS stoppade nyheten om bröllopet/en.

http://jihadimalmo.blogspot.com/ OCH HÄR ser du andra saker som du kanske inte hade en aaaning om! Du kan också se en saudisk expert som berättar om BARNÄKTENSKAPEN. Jag mår illa.

Det förekommer mycket knepigheter runt vår värld och detta jag visat här är bara en bråkdel.

Det är ju väldans tur att man har vänner på “nätet” som kan hjälpa en att få fram sanningar.

Jesus avslöjade falska profeter och falska ledare, det kommer han att fortsätta att göra, och domen kommer säkerligen att bli hård. Människor missbrukar Guds lag å det grövsta och detta är fruktansvärt.

Jesus säger  t ex i Luk 20:47 så här:

*Men till och med när de ber sina långa böner och ser fromma ut, funderar de ut planer på hur de ska kunna lura änkor på deras egendomar. Därför väntar dem Guds strängaste dom.” Ja det finns många som gör många olika gruvliga fel. …

http://jihadimalmo.blogspot.com/search/label/pedofili

Helvetet /Artikel

 t_bibles036.jpg

De har varit i helvetet

Vad du kanske inte visste om nära-döden-upplevelser!

Finns helvetet? Ja bland sekulariserade svenskar finns det nog inte någon annanstans än i den här världen. Och i kyrkans värld är också okunnigheten tydlig. Jesper Mattson är präst i Lunds stift och svarar på frågor på Svenska kyrkans hemsida. I hans föreställningsvärld dömer inte Gud någon till ett evigt straff i helvetet. Och skulle helvetet finnas så tror han att det är tomt. Det är nog en ganska vanlig tanke bland många präster idag, vad annat har de fått lära sig på den sekulariserade högskolan? Men också i frikyrkan så är inte läran om “den dubbla utgången” längre given. När Svenska Journalen (som är en del av tidningen Dagen) tar upp ämnet 2009-03-07 så finns det tre läror om livet efter döden att välja på och Owe Kennerborg som man tillfrågat (han är rektor på Teologiska högskolan i Stockholm) säger att “Arvet efter helvetesförkunnelsen är tungt och belastar oss idag”, och det är rubriken Svenska Journalen vill sätta över ämnet. Torsten Åhman förtydligar i Svenska Journalen 2009-04-24 sin ståndpunkt med att hävda att de som hamnar i helvetet förintas. Men vad säger de som har varit där?

Det finns i vår nutid en mängd personer som kan ge personliga vittnesbörd om vad de varit med om, en del har skrivit böcker om detta, andra har berättat om det på annat sätt. Jag har gått igenom vad som finns på You tube, och jag vill presentera en del av detta här nedan. De bekräftar precis vad Bibeln säger om vad det är att gå förlorad.

När det gäller nära-döden-upplevelser är det dock en sak man måste förstå när man läser eller lyssnar på sådana upplevelser. Det finns också sådana som beskriver livet efter detta som ingenting att vara rädd för, på andra sidan väntar alla våra anhöriga. I Hemmets Journal 2008-09-18 finns en artikel man kan belysa detta med. För övrigt är detta den tro som väldigt många svenskar matar sig med genom veckotidningarnas lättsamma gosiga läsning. I denna artikel berättar HJ om Erika från Malmö som i sin lägenhet tar emot personer som söker upp henne för att få information om anhöriga på den andra sidan. Hon kan också förflytta människor till tidigare liv (tror hon). När hon var 4 år började andar hälsa på henne. Hon håller seanser för enskilda personer där hon säger sig bli en länk till dem som finns på andra sidan. Hon säger: “Tänk så många som väntar på oss när vi går över. Alla människor vi känt. Och alla hundar vi haft!”

Hon begriper dock inte att dessa andar inte är några anhöriga utan demoner som kan förställa sig till olika människor med den människokännedom de haft och får genom kontakter med t ex Erika och andra människor genom deras liv.

När icke kristna dör och får nära-döden-upplevelser så är det dessa andar som de kommer i kontakt med, men det visar sig också att när de tror att den här människan inte kommer att leva upp igen, då visar de sitt rätta ansikte och tar henne till helvetet.

Det viktigaste vi kan göra är därför att inte låta oss luras utan förstå att det finns bara en säker väg till himlen och den går genom Jesus och vår tro och bekännelse till honom. Genom Jesus kan våra synder bli förlåtna. Genom Jesus får vi en ny natur som gör oss passande för himlen, utan Jesus har vi samma natur som den Onde har och får dela hans öde.

Så vad händer när en människa dör, vad betyder ljuset i tunneln, vem är ljusgestalten många möter, och vad är det för välkomstkommitté som står och väntar på andra sidan?

Det här är viktiga frågor som vi kristna måste ta på allvar, vi kan inte lämna detta till new-age andligheten att besvaras och förklaras. Det är inte alls ointressant om det är Gud eller djävulen som figurerar i de här sammanhangen. Det är väldigt viktigt att vi kristna har ett bibliskt förankrat svar att ge till alla som har frågor om detta. Om vi kristna inte vet vad som händer efter döden, hur ska vi då kunna vara trovärdiga när vi förkunnar evangelium? Ett evangelium utan evighetsperspektiv, vad är det värt?

Därför är det väldigt illa när präster och pastorer inte verkar veta någonting om livet efter detta! Och inte heller får lära sig någonting på sina utbildningar. Det är också en falsk ödmjukhet att invagga människor i att allt är väl bara för att de har upplevt tröst i en nära-döden-upplevelse (NDU). Genom Bibeln och framförallt Nya Testamentet vet vi väldigt mycket om livet efter detta, uppenbarelsekunskap som Gud har gett oss kristna och som allmänreligiösa människor och dyrkare av främmande religioner helt saknar. Deras kunskap grundar sig i mångt och mycket på just NDUer.

Vi har t ex den tibetanska dödsboken som är en blandning av NDU-kunskap och transresor under djup meditation. Sådana mystiska “gudsupplevelser” får vi se upp med i kristna sammanhang.       Vi hittar inte Gud i oss själva under   djupmeditation!

Miljontals människor har haft NDU-upplevelser, både kristna och icke-kristna. Men det finns skillnader mellan dessa grupper. Det finns en verklig Kristus-gestalt och det finns en ljusgestalt vars identitet uppenbarar sig efter den önskan den döde helst skulle vilja möta. Denna ljusgestalt talar aldrig om Golgata och tar väldigt lätt på människans synder.

Synd skiljer inte människan från denna ljusgestalt som uppenbarar sig som rent medvetande och en gudomlig kärlek, men som i själva verket är en djävulens ängel som uppenbarar sig i en ljusets gestalt. Är sådant helt obekant för oss kristna? Eller förstår vi inte att Paulus vet han skriver i 2 Kor. 11?

Ett praktexempel på detta är boken “Omsluten av ljuset” av Betty J. Eadie. Denna bok tillägnar denna kvinna sin Herre och Frälsare Jesus Kristus, men bokens innehåll genomsyras av ett humanistiskt “evangelium” utan Golgata, och ljusgestalten hon möter är i själva verket Satan.

Den verklige Jesus som uppenbarar sig i Bibeln har hon aldrig lärt känna, därför tar hon också med öppet sinne emot denna blandning av new-age och mormontro, där alla människor har varit andar hos Gud i en tillvaro före jordelivet. Betty är för övrigt medlem i Mormonkyrkan, enligt Charisma juli 1994.

När hon möter denna ljusgestalt, som hon påstår är Jesus hennes frälsare, så har hennes begångna fel och försyndelser ingen betydelse. Denne falske Jesus visar henne sedan att alla religioner på jorden är nödvändiga, att varje religion kan användas som ett trappsteg till ytterligare kunskap om Gud och att det är legitimt att byta filosofi eller religion allt eftersom man når ett högre stadium av förståelse beträffande Gud. Var och en förstår att detta är en grov villfarelse!

Men denna boken är ett praktexempel på hur Satan faktiskt kan uppenbara sig som Jesus själv! Men det är väl ingenting nytt för den som har läst Matteus 24. Och Eadies bok visar även på vilket skickligt sätt djävulen kan visa på världar som liknar en himmelsk tillvaro. Därför måste vi inse att när människor, som inte är verkligt pånyttfödda i tron på Jesus som sin Herre, möter en ljusgestalt och anhöriga på andra sidan, så är det inte verkliga anhöriga, utan demoner som kan förskapa sig i mänskliga skepnader och lura människor, på samma sätt som de gör i spiritistiska seanser.

Ingen icke kristen som “dör” kommer automatiskt att möta GUD på den andra sidan. De kommer istället i kontakt med den onda andevärlden, samma andevärld som de spiritistiska medierna kontaktar! Och för den delen även samma källa som Mariauppenbarelserna kommer ifrån.

Men det är också så att så länge som de jordiska banden (silkessnöret) inte är AVKLIPPT HELT, så kommer inte heller demonerna att visa sig i sin rätta skepnad. Smith Wigglesworth, som brukar kallas för trons apostel, berättar i en bok om en händelse som inträffade under hans besök i Sverige.

“En dag när jag var ute och gick, fick jag se en man falla omkull i en portgång. Genast flockades en skara människor runt omkring honom, och alla sade, att mannen var död. Jag befallde mannen att resa sig i Jesu namn, och han reste sig upp ögonblickligen. Herren sade åt mig, att han ville använda denne man som ett vittnesbörd om vad Gud kunde göra, varför jag inbjöd honom till mötet på kvällen. Mannen kom också och vittnade om sin upplevelse. Han berättade om de mest hemska saker djävulen hade sagt åt honom, innan han löstes från hans grepp och kom till liv igen.”

Demonerna blev i detta fallet lurade. Silkessnöret var avklippt, men de hade inte beräknat att en sådan gudsman samtidigt skulle ha vägarna förbi!

Detta bara ett exempel av många fler. Kenneth Ring visar i boken “Livet nära döden” att NDUer leder till uppkomsten av paranormala fenomen som klärvojans, telepati och prekognition. Detta visar mycket tydligt att de ockulta makterna kan inta en person, som haft en NDU, som sitt redskap efteråt. Genom NDUn så kommer de ockulta makterna in i personens personlighet och hon blir ett medialt redskap för den demoniska andevärlden.

Det är så att en kristen blir vid sin död hämtad och eskorterad av Jesus eller Guds änglar till himlen, medan en icke kristen blir hämtad av fallna änglar och demoner till helvetet. En annan NDU-bok är skriven av Karlis Osis och Erlendur Haraldsson och heter “Vad de såg i dödsögonblicket”. Enligt dessa författare så var vart sjätte fall de hade kommit i kontakt med en mindre angenäm upplevelse, framförallt i Indien är dessa ganska vanliga t ex detta fall. “Det står någon här! Han har en kärra med sig, så han måste vara en yamdoot (en budbärare från dödsriket enligt deras tro). Han måste ha kommit för att hämta någon. Han retas med mig, han säger att han skall hämta mig! Men, Mamie, jag vill inte gå, jag vill stanna hos dig! Sedan sa han att någon drog honom ur sängen. Han bönföll: Var snäll och håll mig, jag vill inte gå! Hans smärtor ökade och han dog.” Det gick nog inte bra för denne indier. Utan frälsningen i Jesus Kristus går det lika illa för alla människor till slut. Själafiendens främsta mål är att människor ska gå till helvetet.

 

Det är helt klart så att Guds ord gäller och att människan bör ta emot frälsningen i Jesus Kristus,  redan här på jorden. Det finns ett helvete, vill du hamna där? Jag vill inte det, jag har varit i “helvetet på jorden” och det andra helvetet lockar mig inte.Därför är jag frälst och troende på Kristus. /Maria

Det är helt klart så att Guds ord gäller och att människan bör ta emot frälsningen i Jesus Kristus,  redan här på jorden. Det finns ett helvete, vill du hamna där? Jag vill inte det, jag har varit i “helvetet på jorden” och det andra helvetet lockar mig inte.Därför är jag frälst och troende på Kristus. /Maria