Archive | april 2007

Psaltaren 33:1-5

jesus-saves.jpg

Gud är vår Skapare, herre, frälsare och befriare. Han är värdig att ta emot vårt lov och pris. Gud är trofast och hans ord går att lita på. Därför kan vi jubla och sjunga av glädje!

När vi behöver trygghet då har vi Gud, när vi behöver glädje, då har vi glädjen i Gud. När tröst behövs går vi till Guds trygga famn.

“Ni alla rättfärdiga, låt er glädje välla fram i lovprisning till Herren, för det är rätt att prsa honom! Spela lovsånger på stränginstrument och harpor! Sjung nya sånger för honom, spela på alla era instrument och sjung av glädje!

Allt vad Herren säger det menar han, och allt han gör kan man lita på. Han älskar allt som är gott och rätt. Överallt på jorden kan man njuta av hans godhet.” Psaltaren 33:1-5

Att sjunga och spela och fröjdas, det gillar jag, kanske du med? Att lova och prisa honom gör en så glad. Det är så gott att veta att våra sånger och tillbedjan kommer upp till honom och han njuter av att höra sina barn sjunga av glädje.

Så vi bör sjunga och spela så ofta vi kan. Om vi kan sjunga eller inte spelar inte så stor roll. När vi diskar eller går runt med dammsugaren så är det härligt att sjunga till Herren. Så höj upp din röst och prisa Gud!

“Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.” Kol. 3:16

Dikter / Du, min broder

 

 

Du, min kärlek, Du, min Broder. Med lätta andetag Du blåser mig till Vakenhet.

Du ger mig en ny dag från dig. Du min enda kärlek. Du är min Fader och min broder.

Din kärlek lyfter mig till höjderna, i vars land du bor. Att skåda efter dig är mer än allt för mig.

Jag dricker ur din källa, och blir alltid vederkvickt.

I mitt inre är det alltid strålande vår och evighet. Beroende på att du är min Far och Bror för evig tid.

Du säger varje dag till mig: Gå ut och kärlek till världen sprid.

*

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Rom. 8:33

Hurdan är Gud? / Tvivel (2)

praise-to-the-lord.jpg

TVIVEL PÅ GUDS EXISTENS? del 2 /Tvivel/Orsaker

Hur tänker du då du undrar över om det finns en Gud? Är det den vanliga frågan som spökar: Varför gör han inget åt lidandet?

Kanske är det såatt man undrar detta och då vill jag tala om att det är den fria viljan som styr människor. Fri vilja har vi fått av Gud att göra egna val. Han hade ju gärna sett att vi skulle vara så kloka att vi tog hand om jorden så som han ville från början, förstås. Det finns också en ond makt, som ni vet.

Tvivel kan ha många orsaker:

… Jag tror att den största orsaken till att människor inte tror idag (orsak till sekulariseringen) är att vi i detta landet inte har någon form av kristendomsundervisning längre. Skolorna lär inte ut vad tro är. Nu för tiden skall allt handla om undervisning om Evolutionen och Darwins teorier. Hur många vet att Darwin på sin dödsbädd erkände att det inte var så som han sagt?

Hinduism, islam, buddhism, New Age, och en hel del andra religioner eller religionsbetonade rörelser finns att välja mellan. Samhället talar inte om en god Gud idag som håller sin hand över Sverige och andra länder….

När jag var liten hade vi kristendomsundervisning, med underbara lektioner om Gamla testamentet och om vem Jesus är. Vilka underbara dagar!

Och ändå: Jag blev inte frälst förrän 20 år senare.Men längtan fanns.

MEN: Kunskapen om Jesus och judarna och vad tro var, hade jag alltid med mig i hjärtat. Vi sjöng i skolan: Din klara sol går åter opp…… Det var tider det. På morgonsamlingen i åk 7 var det morgonbön. Vilka tider det var! (Respekt för varandra, inga könsord klottrade eller sagda!) Det fanns en anda av hjälpsamhet och kärlek mellan människor som inte finns idag.

Gud har så innerligt mycket kärlek till oss alla att ge, men inte alla vill ha den och ett överlåtet liv i kärlek. Gud vill att vi kommer och har en levande relation med honom i bön, samtal, lovsång, bibelläsning m m. Så har jag det och jag kan säga att jag är en lycklig människa. Jag har ingen ångest, oro eller problem som är oöverstigliga.

Jag litar på honom och att han för mig fram i livet. Han älskar mig och vill mig väl, därför frågar jag honom om min framtid och inte går jag till spåtanter eller horoskop. Att lyda hans bud är självklarheter och inget annat.

Allt vi behöver veta om honom står i hans Ord, så börja där och titta och läs, och du kommer att finna att en hunger kommer att komma till dig, av att få veta, av att få kunskap, och att få en trygg plattform i livet.

Kommentera gärna det jag skriver. . Skriv gärna en rad eller maila mig om du vill.

Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Rom. 8:31

KRAM fr Maria. Önskar dig en fin vecka, ett gott liv i frid.

Många människor skulle vilja säga: Förbarma dig, Herre, jag är i nöd…Ps 31:10

Hurdan är Gud? / Tvivel? (1)

karlek.jpg

Man kan tvivla på Guds existens. Och varför tvivlar man? Jag tror att mycket av sanningen ligger i vårt mänskliga intellekt. Vi människor har ett begränsat förstånd. Jobs vers säger:“Kan väl du utrannsaka Guds djuphet eller fatta den Allsmäktiges fullkomlighet? Hög såsom himmelen är den – vad kan du göra? – djupare än dödsriket – vad kan du förstå?” /Job 11:7,8

Aposteln Paulus säger: “O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hurur ougrundliga äro icke hans domar och huru outrannsakliga hans vägar!” /Rom 11:33

Vi kan se en gränslös kärlek och nåd förenad med allmakt. Så mycket som det är nyttigt för oss att veta kan vi förstå.Mycket av det som behandlas i Bibeln är så djupa och betydelsefulla att vi med vårt mänskliga intellekt inte kan förklara eller fatta dem. Om vi har svårt att kunna se och fatta naturvärlden med alla dess kryp och djurens utseende och beteende, hur skall vi kunna fatta vem Gud är?

Gud har i sitt Ord gett oss bevis på vem han är. Varför skall vi då smula i sönder Bibeln och ifrågasätta det han sagt? Vi bör inte tvivla på hans ord eller på de bud han gett oss. Aposteln Paulus säger att det i Bibeln finns åtskilligt som är svårt för oss att förstå..De svårförstådda ställena i Bibeln är just väldiga bevis för Bibelns gudomliga ursprung. Varför inte ta det till sig?

Eftersom det finns tvivlare och det finns gudsförnekare som inte kan ta till sig Guds Ord, så förblir Bibeln hemligheter som inte tycks vara sanna. De förkastar därmed Guds Ord. Även de som är troende tvivlar ibland. Det finns en ond makt som kallas för Satan som vill förvilla och förmörka vårt sinne, att göra oss oemottagliga för en Gud som är Allvetande.

Om vi kunde få veta allt om Guds sanningar skulle vi sedan inte ha fler sanningar att tillgå. Det skulle inte vara nyttigt för oss att förstå allt eller uppnå alla mål, att inte ha mer att sträva efter. Vi skulle bli stillastående; Gud skulle inte längre stå högre än människan.

Hans Ords sanningar skall lysa för oss och vi kommer att bli allt klarare över hans mening med oss. Han har ju en plan färdig för varje människa på jorden.

Är du inte nyfiken på hans plan för just dig?

Människor avgudar ofta förnuftet och sätter det högre än Gud. Men om vi har barnets enkla tro och emottaglighet kommer Bibeln och dess sanningar att visas oss. Läs Bibeln, be Gud att uppenbara sina sanningar för dig. Bli en troende idag, och du skall få evig lön.

Fråga efter HERREN och hans makt, sök alltid hans ansikte. Ps. 105:4

Att berätta om Satan / Lurad

jesus-ar-vagen.jpg

IDAG: LURAD

Många många många människor vill ta sitt eget liv. Det är oerhört många som vill avsluta sitt liv av olika tragiska orsaker. Vem tror du har lagt ner den önskan i personer som annars skulle haft en underbar tillvaro?

Vågar jag säga Satan? Jaa, det vågar jag. För jag har sett i mitt eget och i närståendes liv hur han lurat och ljugit och fått människor på helt fel väg.

Satan är väl medveten om att den svagaste människa, som förblir i Kristus, om den redan är troende, eller som blir frälst, är räddad, och är starkare än mörkrets härskaror och att han om han framträder öppet, skulle möta motstånd.

Därför lockar han Jesu folk bort från den starka fästningen under det att han ligger i bakhåll med sina styrkor, alltid färdig att förgöra alla som vågar sig in på hans mark. Bara när vi ödmjukt överlåter oss åt Gud kan vi vara fullständigt trygga.

Trygghet är något som alla söker och vill ha, ända sedan vi föds är tryggheten det mest primära i en människas liv. För att få trygghet i livet kan personer gå över lik, och de vet inte att tryggheten inte sitter i pengar eller i fina hem.

Nej, tryggheten finns i vårt hjärta då vi säger ja till Jesus och nej till Satan. Ingen kan vara säker en enda dag eller ens en enda timme utan bön! Framförallt bör vi bedja Herren om vishet att förstå hans Ord.

Satan är en mästare att citera Bibeln. Han tolkar bibeltexterna på sitt eget sätt för att få oss att vackla. Under det att vi hela tiden är på vakt mot Satans angrepp, bör vi ständigt be i tro: Inled oss icke i frestelse.

Ordet frestelse är och betyder prövning. Många är de prövningar vi skall gå igenom, men med en stor trygg Gud kan vi gå igenom alla otäcka saker utan att gå under.

En gång är det försent för att vända om från uppror till lydnad, från överträdelse till lydnad, från hat till kärlek.

Sov gott nu, eller Godmorgon! till dig!

Kram fr Maria som behöver en tupplur nu….

“Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” Ef. 6:10-12

“Den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.” /Rom 6:23

 

Hurdan är Gud? / Kärleksord

frihet-och-frid-305.jpg

Vem kan säga att man vet allt om Gud? Ingen. Men vi kan försöka genom Jesus Kristus att få en glimt av all kärlek och omsorg han har om oss. Människan har ett begränsat intellekt och kan på inget sätt mäta sig med den Högste. Vi kan inte fatta hans palner och avsikter.

Vi kan inte utforska hans väsen. Vi kan förstå så mycket av hans sätt att handla och vi kan upptäcka en obegränsad kärlek. Han har ju en plan med vårt liv och han ordnar till allt så som han vill att vi ska ha det, i vishet och rättfärdighet.

Om vi böjer oss i vördnad inför hans storhet istället för att visa oss otillfredsställda och egoistiska kommer vi att få se mer av den Gud vi önskar att få se.

Vi måste lita på att han är den han är, att han är allsmäktig och Allenarådande. De lever sitt liv i mörker och inte vill se ljuset kommer alltid att ha frågor som de inte vill ha svar på, och det kommer alltid att finnas saker de inte vill veta.

Var inte sådan! ber jag dig. Sök honom medan han står att finna för dig! En dag är det för sent , och DU går miste om LIVET.

Bibelord / Joh 7:17

frihet.jpg

“Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud.” /Joh 7:17

Om människor tar Bibeln så som den är, som den har skrivits, så skulle ett verk utföras som skulle göra änglarna glada och som skulle bringa tusentals och åter tusentals till Kristi hjord.

Var som ett barn med barnets läraktighet och undergivenhet, det är den rätta läran för en Guds lärjunge. Om vi ger oss i kast med en filosofisk uppgift, gör vi det på ett sätt, men det sättet kan vi inte använda oss av då vi skall förstå Guds Ord.

För att förstå Guds Ord bör vi studera Bibeln under bön och med en uppriktig önskan om att få lära känna hans vilja.

Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ord. 3:5

De sista tiderna /Strid

medban.gif

Frågan om när Jesus kommer tillbaka är en fråga många ställer sig. Det vet vi inte. Men vi kan ju anta att det är rätt så snart eftersom de tider vi lever i säger oss det.

Bibeln säger att vid den tiden då Jesus kommer tillbaka kommer det att vara avgjort vem som kommer att bli frälst och vem som kommer att gå förlorad. Vilken grupp vi vill tillhöra bestämmer vi själva. Och skulle man tillhöra den gruppen som går förlorad så är det en stor sorg, både att man inte förstår vad Bibeln eller vad kristna talar om, eller att man medvetet väljer bort det enda goda: Jesus och frälsningen; räddningen.

457 f Kr kom befallningen att bygga upp Jerusalem

27 e Kr Jesus blir döpt

31 e Kr Jesus blir korsfäst

34 e Kr Stefanus blir stenad

Det har gått många år sedan detta hände. Och tiden går fortare och fortare mot sitt slut.

Människor kommer att sättas på prov i dessa sista tider. Det blir en skiljelinje mellan dem som tjänar Gud och dem som inte tjänar honom. Det kommer att finnas tecken på underdånighet mot jordiska makter och därvid tar människor vilddjurets märke , andra väljer en annan grupp och det är lojalitetstecknet på Guds auktoritet och de får därmed Guds insegel.

Denna slutstrid som skall komma, kommer att komma i framtiden. Striden beskrivs i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel.

De som då är trogna mot Biblens sanningar kommer att beskyllas för att vara fientliga mot lag och ordning i samhället.

Det blir fruktansvärda tider för dem som är kristna och det blir fruktansvärda tider för dem som inte är det. Men jag har gjort mitt val och tänker stå för det. Att vara frälst och räddad genom Jesu blod, det är den högsta lyckan.

jesus-i-love-u.jpg

Rom 5:8   Jesus dog för hela världens synd

Att bli frälst /Förlåtelse

 

 

Vi har alla olika mått av stolthet, och stoltheten kan hindra oss från att lägga fram allt vi har av synd för Jesus. Det bästa är att vi erkänner synden och får förlåtelse. Vi har inget att förlora med att vara öppna och ärliga inför Herren. Han älskar oss så innerligt och vill att vi skall vara fria.

Han är alltid villig att förlåta oss. Ingen synd, som du verkligen ångrar är för stor för Jesus att förlåta.

Han säger: “Den som kommer till mig, skall jag aldrig någonsin kasta ut.” /Joh 6:37

Tänk över ditt liv, knäpp dina händer, ös ur dig allt som du känner och vet att du felar i. Han kommer att hjälpa dig på ett underbart sätt. Du blir lättad och fri.

“Fångar du nuet för att njuta av det, faller det sönder, i dina händer.Ger du det till glädje åt någon annan får du det tillbaka förvandlat till evig diamant. Det finns stunder som får sitt värde först när de är minnen.” /Beda Wallström

“Se, HERRENS hand är inte för kort, så han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra.”

Jes. 59:1

Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. Jes. 12:3

De sista tiderna / Livsval

frihet-och-frid-305.jpg

IDAG: DIKEN och LIVSVAL Att hamna i diken är lätt. Att hamna i kvicksand och lera är också lätt. Vad än de svårigheter vi bär på består av, kan vi väl vara överens om att svårigheter måste övervinnas. De skall ej vara bestående i ens liv.

Många är dikena jag ramlat i, för längesedan var det så…. Men sedan jag blev frälst har det inte funnits många diken att ramla i.

Det har varit så härligt att se att när svårigheterna har kommit har de övervunnits och gjort mig rik på erfarenheter och på lust att leva ett underbart o värdigt liv.

Det är tron som försättter berg, och där har Jesus gjort en underbar kärleksgärning för mig. Han har helat och läkt och botat från förtvivlans sår.

Ja, jag vet att du hört detta förut av mig, men det måste gång på gång sägas för att du skall veta vem du skall vända dig till i en ohållbar situation.

Han är den bäste att få råd och stöd och kärlek utav. I dessa tider vi lever i är det makabra saker som händer nära och kära och ute i landet skriker människor av ångest och problem.

Kanske du som läser har svåra problem, det vet jag ju ej, jag ser dig ej, men jag känner att människor måste få veta att det finns hjälp att få. Psykklinikerna tampas med svårigheter i att ta hand om människors olika svåra problem, och människor går runt på våra gator, hemlösa, fattiga på kärlek, tablettmissbruk styr människor och självmorden ökar.

Då säger jag: Jesus helar och upprättar varje människa till att få ett värdigt och underbart liv. Han ger oss kärlek i överflöd och tar bort de såren man får under livets strid. Han skulle aldrig säga:

Jag har inte tid med dig. Han finns för oss, han hjälper och tittar på oss med tårar rinnande, för ALLA människor är han en frälsare. Om vi vill! Vill vi inte det, då får vi gå i de svåra omständigheter som hotar att krossa oss.

Välj LIVET NU och inte senare. Det kommer ännu svårare dagar, då är det livsnödvändigt att du gjort ditt val.

Johannes 14:6 säger till dig: Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.

vers 7: Vet ni vem jag är så vet ni också vem min Far är.

Lär känna jordens skapare och frälsare innan det är för sent. Den som förlorat modet och lever håglöst behöver få se in i Jesu ögon. Där ser du dig själv. I hans blicka blir du verklig. / H Johansson Kram fr Maria!

Jesus / Världens frälsare

gud-ar-god.jpg

Lyckan över att få vara här en kort tid är enormt stor. Om vi alla visste med säkerhet varför vi fått vårt liv och vad vi borde göra med det, då skulle vi handla annorlunda, eller hur?

Jesus föddes, dog och uppstod igen. För världen.

De var desperata i sin önskan att få se Jesus död.

“Bort med honom! skrek de, bort med honom, korsfäst honom.

“Vad menar ni? Ska jag verkligen korsfästa er kung?” frågade Pilatus?

“Vi har ingen kung utom kejsaren,” ropade översteprästen tillbaka.

*****

De judiska ledarna var verkligen dseperata i sin önskan att bli kvitt Jesus. Trots sitt djupa hat till Rom skriker de: Vi har ingen kung utom kejsaren! Det är både ironiskt och tragiskt att de ropar ut trohet mot kejsaren samtidigt som de förnekar sin egen Messias. Prästerna hade verkligen visat sig odugliga i sin uppgift- i stället för att leda människor till Gud böjer de sig för Rom och ber om hjälp att röja Messias ur vägen.

Jesu liv var inget värt för de religiösa ledarna; de var fullkomligt skräckslagna över Jesu framfart och de var rädda för sin egen existens som härskare. Jesu liv var inget värt för dem. Men Jesu liv för mänskligheten var ändå värt allt.

***** Ett liv. ***** Offrat för att vi skulle få evigt liv.

Skylten man satte ovanför Jesu huvud på korset var skriven på tre språk: Hebreiska för judarna, latin för romarna som fanns i landet, och grekiska för främlingar och judar från andra länder.

På det korset dog världens frälsare. För dig och för mig…

_ _ _ _ _ _ _

“Se, jag kommer snart, och jag kommer att ge var och en den lön han förtjänar. Jag är A och Ö, början och slutet, den förste och den siste.”

“Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt…. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.”/ Joh. 15:1-2, 5

/Johannes Uppenbarelsebok kap 22 verserna 12-13

http://www.flammor.com/

Kram från Maria! Önskar er en fin vecka; tänk över ditt liv.

Den troendes vapenrustning

jesus-is-life.jpg

Mot Satan har vi olika utrustningar att ta till. Här kommer olika användningsområden och tillämpningar vi har tillgång till.
Bältet: Satan strider med lögnen som vapen. Ibland låter lögnen som sanning. Det är bara de troende som äger den sanning som kan besegra Satans lögn.

Som kristen är man särskilt utsatt för alla Satans knep och lögner. Vi står ju inte längre på hans sida och blir förvillade, så det är klart att han vill ha oss tillbaka i otro.

Bröstpansar: Satan angriper ofta vårt hjärta – platsen för våra känslor, vår självkänsla och vår trygghet. Rättfärdigheten är Guds erkännande av oss- ett pansar som beskddar hjärtat. Han står på vår sida eftersom han älskar oss och har sänt sin son att dö för oss.

Skor: Satan vill få oss att tro att det är en meningslös och hopplös uppgift att berätta de goda nyheterna för andra människor, en uppgift för svår för oss att klara av.

De “skor” Gud har gett oss gör oss motiverade och inspirerade, villiga, att fortsätta sprida den sanna frid som finns bara hos Gud – goda nyheter som alla måste få del av.

Tro: Vi uppfattar Satans angrepp som förolämpningningar, motgångar och frestelser. Trons sköld skyddar oss från dess brinnande pilar. Med Guds ögon kan vi lära oss att leva över omständigheterna och vara säkra på att den slutliga segern tillhör oss.
Hjälm: Satan vill få oss att tvivla på Gud, Jesus och frälsningen. Frälsningens hjälm bevarar vårt sinne från att tvivla på vad Gud har gjort för vår frälsning.

Svärd: Andens svärd är det enda anfallsvapnet i utrustningen. Det finns tillfällen när vi verkligen måste gå till offensiven mot Satan.Om vi frestas ska vi lita på sanningen i Guds ord.

Satan kan bara besegras med övernaturlig kraft. Den har Gud ställt till vårt förfogande genom den helige Ande som finns i oss. Dessutom har vi tagit på oss hela stridsutrustningen.

…kasta alla bekymmer på honom, ty han sörjer för er./1 Pet 5:7