Archives

Går du dit Herren vill? Talande text om att söka Herrens vilja

God4

Går du dit Herren vill?

Jesaja 8:6  Och jag hörde Herren tala, och han sade: »Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?» Och jag sade: »Se, här är jag, sänd mig.»

*

Om Herren mig bjuder: gå hit eller dit,
så skynda jag villigt åstad att göra
Hans vilja med allvar och flit,
om möjligt och göra den glad!

Men säger mig Herren bliv stilla ännu,
så ville jag tryggt vid Hans ord!
Själv ovis, jag vet, o, min Jesus, att Du
till visdom och råd är mig gjord.

Jag vill icke taga ett steg utan Dig,
ej leva mig själv till behag.
Ej våga, ej lita det minsta på mig,
men se Dig i hand varje dag.
L. S.

“Trösten, trösten mitt folk, säger eder Gud.” Jes 40: 1.

NamnlösMaria

 

Himmel. Video/ Evighetens morgon. Hela evigheten lång

 

 
Sigvart Dagsland – Himmel.
Lyrics:
Det fins ein strofe som adle kan.
Den bor lengst inne bag det blå i kvert øye.
Den kvile trygt øve jordens land,
fra hav te’ fjell som sus øve lyng og vann.

Den lyde’ best onna trange kår.
Den e’ et ekko av Guds drømmer i det høye.
Den stryge mildt gjønå kongens hår,
når dagen e endt, og han kjenne om hjertet slår.

Og opp fra sultens hær av
mennesker på vandring
stige’ strofens enkle ord:

Himmel, himmel,
la meg få et glimt av himmel.
Himmel, himmel,
la meg få et glimt av himmel.

Den ligge’ gjømt i ein morders munn.
Og bag ein rynke i den rige rederens panne.
Den bor i vraget på havets bunn,
og stige’ mot Gud fra strandede hjerters grunn.
Ein strofe reise’ seg fra sygeseng og celle
og fylle jordens katedral:

Himmel, himmel,
la meg få et glimt av himmel.
Himmel, himmel,
la meg få et glimt av himmel.

Den bor i templet onna perlemor og gull.
Den fylle’ trøstens grå kapell.
Den krybe’ opp fra brente byer og mørke hull.
Den bor i oppbrudd og farvel.

Himmel, himmel,
la meg få et glimt av himmel.
Himmel, himmel,
la meg få et glimt av himmel.

************

gammal sång,   vers 3 av 4…..Evighetens morgon bräcker. Himlens portar öppna sig. Jesus handen åt mig räcker  Och i frid välkomnar mig. Där i hemmet skall jag vara Hela evigheten lång, Med den återlösta skara Sjunga Lammets nya sång. /Otto L

Ja hur blir det i himlen en gång?  Är du frälst? Det är sena tider och man måste tänka på VAR man vill tillbringa evigheten!

/name-graphics-maria-545505

Helgelse. Gå den rätta vägen. Gå med Jesus, följ honom.

036foto Maria

Varje människa som säger sig älska Jesus och vilja följa honom måste veta att det finns en väg att gå: i helgelse. Att vandra med Jesus och leva rent, att leva i sanning/sanningen. Att göra tjänst inför Jesus och vilja leva för honom. Är man uppriktig med sin tro är det inte svårt att komma fram till att man vill leva ett rättfärdigt liv. Men, vill man gå egoistens/egoismens  väg och ändå säga sig älska Jesus då kan man fråga sig vad den människan egentligen vill. Vill den leva för Jesus? Se bibelorden om vad helgelse är.

2 Tim 2:15. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som inte behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord.
1 Tim. 4:6 f. Tit. 2:7 f.
Luk 1:74,75. Han ville beskära oss att få tjäna honom utan fruktan, frälsta ur våra ovänners hand,
75. ja, att göra tjänst inför honom i helighet och rättfärdighet i alla våra dagar.
1 Petr. 1:15. 2:5.

2 Kor 7:1. Då vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.
1 Sam. 12:3. Apg. 20:33. 2 Kor. 6:11. 12:15.
2 Tim 2:21. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är.
2 Tim. 3:17.

1 Petr 1:2. utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos er.

Hebr 12:14. Far efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.
Ps. 34:15. Matt. 5:8. Rom. 12:18. 2 Tim. 2:22.
Ef 1:4. såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.
Rom. 8:29. Ef. 2:10. 5:27. Kol. 1:22. 2 Tess. 2:13. Tit. 2:11.

1 Joh 1:9. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
Ps. 32:5. Ords. 28:13. Ef. 1:7.

Ef 4:24. och att ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.
2 Kor. 5:17.

Jes 35:8
En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas
“den heliga vägen”. Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.

Matt 3:11. Jag döper er i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att bära hans skor; han skall döpa er i helig Ande och eld.
Hes. 36:25. Joel 2:28. Mark. 1:7. Luk. 3:16. Joh. 1:26.
Apg. 1:5. 2:4. 11:15. 13:25. 19:4.

name-graphics-maria-650578

 

Jesus dog för att ge oss FRIHET/ Sång

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Tänker man tillräckligt mycket på den man som försonar vår synd och ger oss ett nytt liv? Det är så många som inte bryr sig om över huvud taget att ta hans namn i sin tanke eller mun- i kärlek, men i förnedrande ordalag. JESUS gör under och mirakel, vet du det? Vill du också veta att han dog för just DIG?  Lyssna till sången:

Randi Filtvedt. TEKST :   http://youtu.be/f9iWiJ5HN70

Midt i byens larm og trengsel ble allting stilt med ett, da en mann passerte gjennom byens porter. Og da Han rørte ved en blind mann så han fikk sitt syn igjen, steg det opp et takkens rop fra vrimmelen.

Jesus, Jesus, Du er Guds egen Sønn.
Jesus, Jesus, Guds egen kjære Sønn.
For å gi oss frihet gikk Han dødens vei.
Jesus, Jesus, Du er alt for meg, ja Du er alt for meg.

Det er fotspor i sanden langs Galileas sjø,
der hvor skarene var samlet for å lytte.
Han forkynte kjærligheten, at den er en bedre vei.
Og mens folket hørte, meldte tanken seg, at :

Jesus, Jesus, Du er Guds egen Sønn.
Jesus, Jesus, Guds egen kjære Sønn.
For å gi oss frihet gikk Han dødens vei.
Jesus, Jesus, Du er alt for meg, ja Du er alt for meg.

Det ble kaldt og himmelen mørknet på høyden Golgata,
da Han døde for hvert menneske på jorden.
Denne frelse som Han vant for oss forvandler liv i dag.
Også du kan være med i denne sang, vi synger :

Jesus, Jesus, Du er Guds egen Sønn.
Jesus, Jesus, Guds egen kjære Sønn.
For å gi oss frihet gikk Han dødens vei.
Jesus, Jesus, Du er alt for meg, ja Du er alt for meg.

*

Jesus väntar på dig och ditt beslut att följa honom. /Maria

 

Kallade till frihet. Tiden är kort. Människor, så plågade idag, eller /och så omedvetna om hans godhet

 

Ros Maria

Kallade till frihet

Att lämna allt och att vara FRI i Kristus, ja det är det bästa för en människa. Människor är så plågade idag, det ser ut om om de lider mitt i sin välfärd och i sina leenden. Jag tycker mig se så många människor där blickarna slocknat, det finns inget liv, men de kallar det liv, det där ytliga, snabba…
De lever så snabbt så att de inte kan lämna till Jesus, för de HINNER ju inte reflektera.
Skulle det vara så att de HINNER reflektera över tro eller ej, då kommer personer i deras närhet med lite yoga och mindfulness i stressen över att vara människa. …
….och dagar och nätter och år går, och livet på jorden går vidare och en dag så står de vid slutet och undrar så som de gjorde då de trodde att de levde ett underbart givande och spännande liv: Var detta allt…men tron då? och vid det tillfället börjar man undra på allvar…………men finns det tid då?

*
Tänk att få lämna…..över till Jesus.

Gal 5:13 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.
“For you were called to freedom” Galatians 5:13.

1.Allt till Jesus vill jag lämna, Allt till honom glatt jag bär. Honom vill jag tro och älska, I hans sällskap vandra här.

Kör: Jag nu lämnar allt, Ja, jag lämnar allt, Allt till dig, min dyre Jesus. Jag nu lämnar allt.

2.Allt till Jesus jag nu lämnar, Ödmjukt faller till hans fot. Världens nöjen må de fara! Tag mig, Jesus, nu emot!

3.Allt till dig jag överlämnar, Gör mig, Herre, helt till din! Värm mig din helge Ande, Så att jag vet, att du är min!

4.Jesus, allt jag överlämnar, Giver helt mig själv åt dig. Fyll mig med din kraft och kärlek, Nådens regn sänd över mig!

5. Allt jag Jesus överlämnar, Helig glöd nu fyller mig. För den fulla frälsningsfröjden Pris ske Gud evinnerlig! ../ J W V

 /Maria

* * *

Hege og Odd Gunnar Bordevik. TEKST :

Du kan aldri sägra så lenge du hatar. Du kan aldri vinna över ondskan med hat.
http://www.youtube.com/watch?v=HWyUFlw79LE&feature=share&list=UU4iI1ITTu_KnISOXMjpvquA

Endast kärleken sägrar, kärleken sägrar, kärleken sägrar över ondskan och hat. Endast kärleken sägrar, kärleken sägrar, kärleken sägrar över ondskan och hat.

Hatet frettar sönder deg, binder deg i ensamhet. Övervinn din bitterhet med retta vapenslag. Rekk din hand til försoning, sluta tenka tilbaka. Våga tro på kärleken, och du skal sägra til sist, förr :

Endast kärleken sägrar, kärleken sägrar, kärleken sägrar över ondskan och hat. Endast kärleken sägrar, kärleken sägrar, kärleken sägrar över ondskan och hat.

Elska dom som hatar deg, velsigna dom som hånar deg.
Be förr dom som sårar deg och som handlar kärlekslöst.
Låt deg aldri förrbitras, förr hatet krävjer din glädje.
Lämna alt i Herrens hand, och du skal sägra til sist.

Romans1-165-180x300

 

 

Ensam? Aldrig mera ensam- Jesus är min bäste vän

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Många människor vandrar ensamma här på jorden, kanske har de inte en enda vän. Vi som tror kan vara ensamma och utan mänskliga vänner, men vi har JESUS KRISTUS till HERRE och vän. Några sånger kan vara exempel på hur vi menar:

http://youtu.be/9queR47Hc8U

 TEKST :

Vandrar du ensam
i människornas värld, utan at ega en vän ? Sök dig til Honom som prövat hur det är, gå til den endast som ser dig.

Halleluja, halleluja, Han är vägen, sanningen och livet.
Halleluja, halleluja, Han är vägen, sanningen och livet.

Kjenner du tvivlen i prövningarnas tid, tvivlen som plågar din sjel ? Sök dig til Honom som prövat hur det är,
gå til den endast som hör dig.

Halleluja, halleluja, Han är vägen, sanningen och livet.
Halleluja, halleluja, Han är vägen, sanningen och livet.

Möter du döden i hägringarnas tid, utan at ega en tro ?
Sök dig til Honom som ofrade Sitt liv, alt förr at vi skolle leva.

Halleluja, halleluja, Han är vägen, sanningen och livet.
Halleluja, halleluja, Han är vägen, sanningen och livet.

*

Randi Filtvedt Johansen. TEKST :

http://youtu.be/nT3zdL0IbpE

Halleluja, jeg er Ditt barn. Halleluja, Du er min Far. Halleluja, jeg er Ditt barn. Halleluja,
Du er min Far.

Fader, jeg vil lytte til Din røst. Fader, Dine ord, det gir meg trøst. Fader, minn meg om og om igjen, ordet om at nåden gjelder enn.

Fader, Du er full av kjærlighet. Fader, Du er stor i herlighet.
Fader, ingen annen er som Deg.
Jesus, Du er mer enn nok for meg.

Halleluja, jeg er Ditt barn. Halleluja, Du er min Far.
Halleluja, jeg er Ditt barn. Halleluja, Du er min Far.

*

Jag kan inte norska, danska eller finska, men mitt hjärta kan sjunga kärlekens melodi. Jesus är vägen, sanningen och livet.

FRID. /Maria

Foto Maria

Foto Maria

 

Kända sånger/Abide with me/Because He lives

 

*

Min hjälpare-  det är Jesus. Där ingen annan hjälp finns-  där finns Jesus. Alltid. Alltid. Där Jesus är, där är frid och ro. Ta dig tid att lära känna honom, helst idag! /Maria

*

Sång nr 1:  Abide With Me
Henry F. Lyte 1793 – 1847

“Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.” -John 14:23

*

Abide with me fast fall the eventide,
The darkness deepens Lord, with me abide;
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me!

Swift to its close ebbs out life’s little day,
Earth’s joys grow dim, its glories pass away;
Change and decay in all around I see –
O Thou who changest not, abide with me!

I need Thy presence ev’ry passing hour
What but Thy grace can foil the tempter’s pow’r?
Who like Thyself my guide and stay can be?
Thru cloud and sunshine, O abide with me!

Hold Thou Thy word before my closing eyes,
Shine thru the gloom and point me to the skies;
Heav’n’s morning breaks and earth’s vain shadows flee –
In life, in death, O Lord, abide with me

*

Sång nr 2: Because He Lives

Words and music by William J. Gaither

God sent His son, they called Him, Jesus;
He came to love, heal and forgive;
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there to prove my Savior lives!

Chorus
Because He lives, I can face tomorrow,
Because He lives, all fear is gone;
Because I know He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives!

How sweet to hold a newborn baby,
And feel the pride and joy he gives;
But greater still the calm assurance:
This child can face uncertain days because He Lives!

Chorus
Because He lives, I can face tomorrow,
Because He lives, all fear is gone;
Because I know He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives!

And then one day, I’ll cross the river,
I’ll fight life’s final war with pain;
And then, as death gives way to vict’ry,
I’ll see the lights of glory and I’ll know He lives!

Chorus
Because He lives, I can face tomorrow,
Because He lives, all fear is gone;
Because I know He holds the future,
And life is worth the living,
Just because He lives!

/Maria

Kända sånger/ Video:Great is your Faithfulness

 

Jesus för världen…

Great is your faithfulness:

http://youtu.be/nMr_D5z0J2w

Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee,
Thou changest not, Thy compassions they fail not,
As Thou hast been,Thou forever wilt be.

Refrain:
Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me!

Summer and winter and springtime and harvest,
Sun, moon, and stars in their courses above;
Join with all nature in manifold witness,
To Thy great faithfulness, mercy, and love.

(Refrain)

Pardon for sin and a peace that endureth,
Thine own great presence to cheer and to guide;
Strength for today, and bright hope for tomorrow
Blessings all mine, with ten thousand beside.

/Maria

 

Kända sånger / Att säga tack….Guds kärlek är…

 

*

Ja det är verkligen sant, att när modet sviker och när kraften tar slut- vem har vi då som hjälper? Jo, Jesus.
När vi i tro öppnar vårt hjärta då kan vi ta emot mer kraft och mer av tillgångar som vi behöver för vårt dagliga liv.

Om det vittnar sången här:

Gud ger mera nåd, när vår börda blir större. När arbetet växer, mer kraft han beter. Vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas. När prövningar möta, sin frid han oss ger.

Guds kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, Hans kraft ingen människa utforskat än, Ty av sina väldiga, eviga skatter han giver och giver och giver igen.

När allt vad vi äga av mod synes svika, När kraften är tömd, fast ej dagen är slut, När vi ha förbrukat var tillgång vi äga, Vår Fader har endast begynt att ge ut.

O Herre, för dig vill jag öppna mitt hjärta, I tro ta emot av de skatter du ger Och sedan ge ut, ty ju mera jag giver, Dess mer strömmar kärlek från dig till mig ner.

/Annie J F/

/Maria

 

Kända sånger/Video: Låt mig få höra om Jesus

 

*

Sång och musik är härligt, och vi har vänner som vi gärna träffar och sjunger och spelar med, och det brukar vara sånger om frälsning och om vår underbare Jesus.

Ni kanske känner igen rösterna och tänker, jaha! dessa känner jag igen…de är lite blyga, men det kommer snart nya videos med nya sånger med dem. Jag är amatör med filmandet men det fungerar ganska ok…vi hade en härlig eftermiddag!  varsågoda:

Sången *Låt mig få höra om Jesus*.

http://www.youtube.com/watch?v=ZkJXQcMVS_0&feature=plcp

/Maria

Jesus säger om sig själv att han är världens ljus, läs Johannes 8:12

 

 

 

Himlen, Guds plats/ Min framtidsdag är ljus och lång

 

Hoppet om   ‘Sedan’

*Min framtidsdag är ljus och lång, Den räcker bortom tidens tvång, Där Gud och Lammet säll jag ser Och ingen nöd skall vara mer.

Ett oförgängligt arv jag har. I himlen är det i förvar. Och under prövotiden här Min Fader ger vad nyttigt är.

Pris vare Gud, som ställt det så! Nu slipper jag att ängslig gå. För mig han alltid sörja vill, Evad som än må stöta till.

Så har jag frid uti min själ Och sjunger lycklig: Allt är väl. Jag vandrar trygg vid Faderns hand, han leder mig till livets strand.*/Nils F

*

Behöver inte vara rädd-  för döden. Jag är Guds barn genom frälsningen
Framtiden är utstakad-  Jag får vara med Jesus i evighet
Framtiden-  I Jesu händer
Guds löften-  Jag tror på allt han sagt och säger
Min dolda stig-  för Gud är uppenbar, han vet allt om mina steg och vart jag ska
Min själ-  han vederkvicker

Hoppet om den kommande härligheten
18 Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. 19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.* 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt,* också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. 24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.  /  / Maria 

Är du ett Guds barn?

Att bli frälst /Gör bättring! Vänd om! Jesus är vägen

 

Kan man veta om man blir gammal eller inte?   Ställ dig själv frågan.

Svaret blir ju: Nej man kan inte veta hur lång tid på jorden man får, och eftersom det är så, borde man ta tag i frågan om tro på Gud.
“ja, se Gud kan man ju tro på men man kan ju inte tro på Jesus.” Gud får man nämna men inte frälsningen i Jesus- Jesus som är vägen till Gud.

Hur kan man veta vilken väg man skall gå? Jesus talar om vägen, och människor borde få kunskap, men det får de inte….Sången nedan  säger så tydligt att det finns val att göra, Himmelen eller helvetet. Jesus säger: Kom till mig. jag vill visa dig vägen.

En sång av Lars Linderot säger så här:

*Ingen hinner fram till den eviga ron, Som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron, Varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång, och vägen heter smal, Hela Herrens nåd är ställd uti ditt val, Men här gäller tränga, ja tränga sig fram, Annars är himlen förlorad.

Hindren äro många, Gör motstånd, min själ, Satan dig nåden ej unnar. Träng dig framom allt som vill hindra ditt väl, Övergiv världenes brunar. Lyd ej hennes röst, som ropar: Följ med oss! Ty, min dyra själ, du måste då förgås. Nej, för Jesu kärlek jag råder och ber: Strid i Guds kraft för din krona.

Härlighetens himmel är värd all din flit, Värd all din bön och din längtan.
Ingen ångrar sig, som har väl hunnit dit, Kronan förtjänar din trängtan. Därför vakna upp och se dig flitigt om, Laga dig till reds till Herrens stora dom. Bröllopskläder fordras av var och en själ, Som in i den staden skall komma.

Aldrig blir du insläppt i himmelens land, Skriften det tydligen säger, Aldrig kastas ankar på himmelens strand, Om du sann tro icke äger. Tron skall rädda dig, så framt du räddas skall; Därför, käre, hör och res dig från ditt fall, Bättra dig och tro Jesu ljuvliga ord. Detta, ja, detta är vägen.

Hela vida världens Gud bjuder och ber: Kämpa för sällhetens krona. Herren dig så gärna den skatten ock ger, Sträva därefter i trona. Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, Jesus klappar på, han ömmar för ditt väl, Nådens helge Ande vill störa din sömn. Salig är du, om du vaknar.  /L Linderot
se också:

http://habackuk.blogspot.se/2011/02/lars-linderot-aret-2011.html  Här kan du läsa om L Linderot och läsa predikan /Maria