Archives

Kärleken från Jesus/ Sånger om frihet

 

i Kristus

En kärlek utan like, ja det får vi från Jesus och det finns ett nåderike, dörren öppen står för alla människor, ja det handlar denna sången om:

 

*Det finns en port, som öppen står Till Kristi nåderike, Och från hans kors ett budskap går Om kärlek utan like. O djup av nåd, min Gud, hos dig, Att porten öppen står för mig, För mig, för mig, Står öppen ock för mig!

Den öppen står för varje själ, Hur synden än må smärta, För ung och gammal, fri och träl, För varje nödställt hjärta. O djup av nåd . . .

Trots oväns hot, o, skynda in, Förr´n porten sluten bliver! Tag korset mot och kronan vinn, Som Kristi kärlek giver. O djup av nåd . . .

När kronan räcks, läggs korset av, Ej mer det skall betunga, Hans kärlek, som oss båda gav, Vi då för evigt sjunga. O djup av nåd . . .

*Lydia Baxter 1872 • Lilly Lundequist 1889*

*
*

*Hela vägen vill han vara Vår ledsagare så huld, Skydda i all nöd och fara Och förlåta all vår skuld.

Hela vägen vill han bära Oss och bördan, din och min, Tills han sist, sitt namn till ära, Bär oss i sin glädje in!

Löftet gäller hela vägen, O, han skall ej rygga det! Må vi då för hela vägen Lita på hans trofasthet!*

*Lina W. Sandell-Berg 1889*

/Maria

Kända sånger /Korset, kärlekens sköna symbol

 

*

*Han böjde sig ned i ödmjukhet och blev allas tjänare då, Han tänkte aldrig på sig själv, när han skulle dödsstraffet få. Kärleken kände ingen gräns när lidandets väg han fick gå.
*

Kör: Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv.

*

Korset restes för en värld förlorad i mörker och nöd. Gudasonen offret blev och vi finner liv i hans död. Jag ville gråta av tacksamhet, det var mina synder han bar.*  /Per-Olov Karlsson

*
-Jesus dog för en hel värld, ja, det gjorde han. Världen är lika smutsig nu som då han pinades och dog och många vill inte kännas vid Jesu namn eller person. Jesus har verkligen gjort allt, för dig och för mig, och han uppstod för att en gång kommer han tillbaka och hämtar hem de sina.

Jesus uppstod och han gav sina vittnen löfte om den helige Ande, en gåva från Fadern, sedan for Jesus till himmelen, och han skall komma tillbaka…….

I Bibeln finns både världens början och slut  återgivna och hela mänsklighetens historia, från syndafallet ända till försoningen genom Kristus och Guds slutliga seger över ondskan.  /Maria

Min Herre /Sjung till Herrens ära. Prisa Gud!

 

Vi kan sjunga till Herrens ära och vi kan också vara stilla och lugna i bön och i verklig tro och ro.
Vi kan vara klara över alla Guds löften och inte känna oro, han leder oss på rätta vägar om vi vill följa hans ord.
Sjung med i sångerna och var glad!

Be still/Var stilla:

http://youtu.be/QDOjXp255LI

*
*
Because He lives I can face tomorrow:

http://youtu.be/4M-zwE33zHA

*
*
Standing on the Promises:

http://youtu.be/lofNq0U2xk0

*
*

/Maria

Kända Sånger / Jesus Paid it all / Jesus loves me…

 

Jesus Paid It All


I hear the Savior say,
“Thy strength indeed is small;
Child of weakness, watch and pray,
Find in Me thine all in all.”

Refrain

Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.

For nothing good have I
Whereby Thy grace to claim,
I’ll wash my garments white
In the blood of Calv’ry’s Lamb.

Refrain

And now complete in Him
My robe His righteousness,
Close sheltered ’neath His side,
I am divinely blest.

Refrain

Lord, now indeed I find
Thy power and Thine alone,
Can change the leper’s spots
And melt the heart of stone.

Refrain

When from my dying bed
My ransomed soul shall rise,
“Jesus died my soul to save,”
Shall rend the vaulted skies.

Refrain

And when before the throne
I stand in Him complete,
I’ll lay my trophies down
All down at Jesus’ feet.

Refrain

*
*

Jesus Loves Me This I Know

Jesus loves me! This I know,
For the Bible tells me so.
Little ones to Him belong;
They are weak, but He is strong.

Refrain

Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.

Jesus loves me! This I know,
As He loved so long ago,
Taking children on His knee,
Saying, “Let them come to Me.”
Refrain

Jesus loves me still today,
Walking with me on my way,
Wanting as a friend to give
Light and love to all who live.

Refrain

Jesus loves me! He who died
Heaven’s gate to open wide;
He will wash away my sin,
Let His little child come in.

Refrain

Jesus loves me! He will stay
Close beside me all the way;
Thou hast bled and died for me,
I will henceforth live for Thee.

Refrain


 

Kända Sånger / Gör mig till din avbild. / Vänta på Gud

 

*Gör mig till din avbild, Så att världen ser, Hur ditt eget liv, Blir synligt mer och mer.

Många lever utan dig, Vet ej vem Du är, Famlar fram i Mörker, De kan inte se.

Så gör mig till din avbild. Så att världen ser, Hur ditt eget liv, Blir synligt mer och mer.

Gör mig till din avbild, Så att världen ser, Hur ditt eget liv, Blir synligt mer och mer.*

/Okänd.
*
*

Vi ska ju sträva efter att Jesus skall synas i oss, så att världen ser att vi tillhör honom, vart vi än går eller står så skall något eller mycket synas av Jesus Kristus i oss. Det är ett växande, mognande, innan man kan förstå hur viktigt det är.

*
*

Vi måste vänta, vänta, vänta på Gud, Vi måste vänta, vänta, vänta på Gud.
Lära oss förstå att bara i hans tid, kan vi verka, kan vi tala, kan vi gå.

Vi måste vänta, vänta, vänta på Gud, Vi måste vänta, vänta vänta på Gud.
Lära oss förstå att bara i hans tid, kan vi verka, kan vi tala, kan vi gå.

Vi måste vänta, vänta, vänta på Gud, Vi måste vänta, vänta, vänta på Gud. ….

*
*

Hur lätt är det att VÄNTA? Och att vänta på Gud dessutom? Det är svårt det. Vi måste lära oss att inte springa före, det går inte att göra så, för då är det inte Guds vilja som får ske, utan vår egen, och den skall vi ju lämna, eller hur.
Tålamod måste vi bygga upp för att kunna gå med Gud. Och- han har tålamod med oss- ett stort sådant och lär oss det vi behöver kunna. Han är god.

 

 /Maria

Kända sånger / L Sandell-Berg

 

http://users.abo.fi/bsarelin/LinaSandell_Sb_teolbilaga.pdf  Här i denna filen läser du  om Lina Sandell

Sånger:

Medan allting ler och blommar
text: Lina Sandell
musik: Svensk folkmelodi

Medan allting ler och blommar under livets korta vår,
tänk på honom, som så trogen än vid hjärtedörren står.

Öppna, öppna, innan hösten sopar varje blomma bort.
Öppna, medan solen skiner, levnadsdagen är så kort.

Jesus vandrar vid din sida, kanske okänd av dig än.
Månne han alltjämt skall komma dag från dag på nytt igen?

Öppna, öppna, innan hösten sopar varje blomma bort.
Öppna, medan solen skiner, levnadsdagen är så kort.

____

Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig
text: Lina Sandell
psalm 276
musik: Ur Ungdomsstjärnan

Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig.
Jag är så kraftlös och svag i mig själv.
Låt mig ej gå dit ej du kan gå med mig,
led mig till nådens och sanningens älv.

Stilla min törst med det levande vatten
varav ej världen det ringaste vet.
Var mig en skinande eldstod om natten,
var mig en molnstod när dagen är het.

Var mig ett värn emot synden och flärden,
var mig ett fäste, där trygg jag kan bo.
Låt mig ej söka min lycka i världen,
låt mig ej söka i världen min ro.

Du är den flödande salighetsbrunnen,
du är den levande källan för mig.
Du är min glädje – av dig blev jag funnen.
Allt jag behöver, det har jag i dig.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lina_Sandell-Berg

Kända sånger/ Med Gud och hans vänskap

 

 

Med Gud och hans vänskap

text: C. O. Rosenius
musik: O. Ahnfelt

Med Gud och hans vänskap,
Hans Ande och ord
Samt bröders gemenskap
Och nådenes bord
De osedda dagar
Vi möta med tröst,
Oss följer ju Herden,
Oss följer ju Herden,
Den trofaste Herden,
Vi känna hans röst.
I stormiga tider,
Bland töcken och grus,
En skara dock skrider
Mot himmelens ljus.
Dess hopp och dess härlighet
Världen ej ser,
Men Herren går för dem,
Men Herren går för dem,
Ja, Herren går för dem,
Med segerns banér.

Den korsmärkta dräkten
med smädnamn jag tar,
Om ingen i släkten
det namnet och har,
Och följer med glädje,
I kämpar med er,
Som tågen till ära,
som tågen till ära,
Till ovansklig ära
Vid korsets baner.

Den molnstod oss höljer
och leder vårt tåg,
Den klippa oss följer
med springkällans våg
Är Kristus, hans kärlek
och renande blod.
Där lever vårt hjärta,
där lever vårt hjärta,
Där fröjdas vårt hjärta,
Där livas vårt mod.

Se, här är nu grunden
för lycka och frid
I hårdaste stunden
av kval och av strid.
Om mig än försmäkta
min kropp och min själ,
När dig blott jag haver,
när dig blott jag haver,
När dig blott jag haver,
O Gud, är allt väl.

O Jesu, bliv när oss,
Bliv när oss allt fort
Och sköt oss och bär oss,
Som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet
Skall bringa oss fram.
Lov, pris, tack och ära,
Lov, pris, tack och ära,
Lov, pris, tack och ära,
Vår Gud och vårt Lamm!

/Maria,  som hittade sången här:http://www.dagensvisa.com/lina_sandell.html#jun03

Kom till mig /säger Jesus. /Jesus är Herre!

 

*

Väldigt väldigt många som skriver  på internet har förslag på olika böcker  och också  om hur olika mönster skall få människor att bli snällare och att de ska kunna tänka med hjärtat. Det vimlar av sidor där man skall söka FRIHETEN och SÅNGEN inom sig, detta, bl a för att rädda jorden.

Detta ser jag som någon slags newage-filosofi. Sången till Moder jord har börjat och kommer att fortsätta…..Människor är så väldigt förvirrade över världens tillstånd och de tror  tydligen på många olika slags religioner och annat för att få frid inom sig.  De är sökare, men kommer icke att finna friden- utom hos JESUS. Söker de inte honom går hela deras liv till spillo.

De ödslar sin tid i onödan. De går fel. De går in i felaktiga och farliga sammanhang. Ja det är farliga saker på gång, det har jag tagit upp tidigare.

Den som inte tror på Jesus- den kommer inte att klara sitt liv- den som inte tror på Jesus kommer att bli dömd och den kommer att försvinna till helvetet. Så säger Jesus. Se ett fåtal bibelverser:

*
Mat 5:22  Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: ‘Du odåga’, han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: ‘Du dåre’, han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

*

Mat 10:28  Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna.

*

Mat 23:33  I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?

*

Luk 12:5  Jag vill lära eder vem I skolen frukta: frukten honom som har makt att, sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag säger eder: Honom skolen I frukta.

*

Jas 3:6  Också tungan är en eld; såsom en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar, tungan som befläckar hela kroppen och sätter “tillvarons hjul” i brand, likasom den själv är antänd av Gehenna.

Isa 55:6Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.

*
Slutet kommer för alla människor, en del kommer till himmelen, andra kommer till helvetet ,säger Jesus. Det är mycket mycket sorgligt att man inte förstår att söka Jesus nu, innan det är för sent. En sak vet ju alla, och det är att en gång är allt detta liv på jorden slut, och vart tror man att man kommer? Många tycks tro att man bara glider över till “andra sidan” i skepnad av en hund eller katt eller mus, eller på något annat sätt blir odödlig, allt möjligt tycks man tro, utom att tro på det eviga livet som Jesus ger- vad vet de om frälsning?

Måtte människor ta chansen att vakna nu. Man vänder och vrider på begrepp som himmel och helvete och en del  säger om sången som kommer här nedan att den handlar om världsfrånvänd tro m m, och att vi måste leva NU- det gör vi ju- men denna världen är ju dålig, den är ju hemsk, varför inte längta till en ny värld tillsammans med Jesus- kanske till den himmel vi inte  sett ännu,/en ny himmel och en ny jord/ett nytt Jerusalem/, men som Jesus talar om.

1.
Snart så är vår vandring slut
uppå jorden här
och vi skall få flytta hem,
som beslutat är.
Om ej dödens bud oss når,
Jesus kommer snart,
hämtar oss, då jord förgås.
Tänk hur underbart!

Refräng.
Tänk när släkt och vänner
alla mötas där
på den gyllne stranden,
skiljas aldrig mer,
prisa Gud och Lammet,
som oss friköpt har.
Sorger flytt, morgon grytt
uti himmelen!

2.
Många kära gått förut
till vårt rätta hem,
vilar efter stridens slut,
snart vi möter dem.
Varje tår där torkas av,
sorg och nöd har flytt.
Underbara sällhetshav,
evig morgon grytt!

Tänk när släkt och vänner …

3.
Håll din klädnad ren och vit
genom Jesu blod,
om en gång du skall nå dit
bortom tidens flod.
Snart så hörs basunens ljud.
Har du allting klart?
Lyssna, hör, o Kristi brud:
“Jesus kommer snart!”

Tänk när släkt och vänner …okänd ff.

Kända sånger / 1963

 

1963-    och välkända sånger:

Synd och värld farväl

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/B7PBccTHMa8” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Från en på den tiden kontroversiell TV-sändning i Viktoriasalen 1963. Med bland andra Erik-Gunnar Eriksson (senare grundare av hjälporganisationen Hoppets stjärna), Arne Imsen samt en ung Curt Petersén på gitarr (senare Curt & Roland). Sången leds här i mötet av Erik-Gunnar.
*
*

När de frälsta tågar in

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/vdM836v4u1s” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

*
*

Vi ska prisa Gud här:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/Kh25qqo3g7A” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

*
*Ja så var det då….för över 40 år sedan  /Maria

Kända sånger/Låt allt orent dö. Kallade,utvalda,trogna

 

…kallade, utvalda, trogna…

Det är en kamp att bli ren, se t ex på sången här, vi måste också ha en VILJA att bli förändrade, bli Kristuslika. Romarbrevet 6 :1- 8:39 handlar om helgelse- den förändring Gud åstadkommer i våra liv när vi blir troende. Kap 6 förklarar för den som tror inte längre står under syndens makt. Kap 7 handlar om den fortsatta kampen om synden och kap 8 om hur man vinner seger över synden.

*1. Låt allt orent dö, Gör mig vit som snö För din eldsblick, Helige. Gör mig vit och täck, Utan minsta fläck, Att du sist din bild må se.

Kör: Låt allt orent dö, Gör min själ som snö; Himmelsk nåd kan allt förmå. O, så beder jag, Två mig vit idag, Och du helt skall äran få.

2. Skära, luttra, Låt mig stå för dig Obefläckad varje stund. Herre, du som har Makt så underbar, Helga du mitt hjärtas grund.

3. Korsets tunga stig Har du gått för mig Att mig frälsa, Jesu god. O, så beder jag, Gör mig vit idag, Tvagen i ditt dyra blod.   /JW

Jesus dog för oss, låt oss visa honom all tacksamhet, med att gå hans väg, i sanning.

/Maria

Kända sånger / Trofast. Frälst. Glad.

 

Sångerna är många, ja de handlar ju om Jesus, men så värst många sånger hör man ej numera, man kan vara glad att man har en del sångböcker och en del inspelat på band och skiva ……så att man kan sjunga och vara glad…..ja  glad att man är frälst! /Maria

Trofast är Herren, han frälste min själ Och tog mig ur bojornas tvång. Trofast är Herren, han gjorde allt väl Och fyllde mitt hjärta med sång.

Kör: Då jorden skall brinna och himlen försvinna Ej vacklar försoningens grund. Ja, bergen må falla och höjderna alla, Men fast är hans nådesförbund./ G A

*
Världen tag, men giv mig Jesus! Världens fröjder snart förgå. Allting här är ovaraktigt, Men Guds löften fast bestå.

Världen tag, men giv mig Jesus! Han mitt hjärtas glädje är. Med sin Ande han mig leder Genom strid och sorger här.

Världen tag, men giv mig Jesus! Kärleksfullt han skyddar mig På min korta pilgrimsvandring, Hur den än gestaltar sig.

Världen tag, men giv mig Jesus! Av hans kors, jag fröjdar mig. Snart skall jag hans anlet´ skåda, Då han hämtat mig till sig.   / Fanny J Crosby

Kända sånger /Allt är möjligt … Matt 19:26

 

Många kämpar för något som de tycker är en god sak, det är inte fel, och den troende kämpar för Guds Ord och  Jesu kärlek och sanningen.

*Det kriget får aldrig stanna, Som kallas för Herrens krig. Lyft upp din unga panna, Reveljen gäller dig. Här finns ingen vapenvila och inga fredsfördrag. Så länge du lever och andas, Flammar kampens dag.

Det hatet får aldrig kallna, Som gäller den Ondes sak. Vi sågo så många fallna I drabbningens dån och brak. Det svärdet får aldrig kastas, Som heter Andens svärd. Blott kärlekens blanka vapen Kan övervinna en värld.

Var trofast, du unga hjärta, Som brinner så klart och hett För orden som blev given och synen som du sett. Stå stark, släpp aldrig taget, Och du skall se till slut, Att Kristus vinner slaget Åt den som håller ut.   /Nils B

Denna sång vill jag sjunga, och jag vill aldrig ge upp. Hoppas den ger dig en ännu större kamplust att fortsätta och fortsätta att sprida evangelium, glädje och frid i en fallen värld.
Ung eller gammal, Jesus är med oss…/Maria