Archive | oktober 2009

Att lyda Gud /Hebreerbrevet

 

  Usa Resan 473

Fanns det ett färdigt manuskript som Jesus följde? Eller valde han att göra Guds vilja?

Jodå, han valde det livet av fri vilja, och om detta kan du läsa i Joh 10:17-18.

 Jesus valde att lyda trots att denna lydnad ledde till lidande och död! Eftersom han klarade av att lyda trots de stora påfrestningarna han utsattes för kan han också hjälpa oss när vår lydnad till Gud prövas. Vi kan inte ha en bättre lärare än Jesu, ÄNDÅ misslyckas vi ofta att följa det som är rätt.

Jesu moraliska liv var alltid utan anmärkning. Är våra moraliska liv utan anmärkning? Nej, det vore underligt om man kunde hitta en felfri människa…I sin lydnad bevisar Jesus för oss att han är fullkomlig.

I Bibeln betyder fullkomlighet att något är färdigt eller moget. Vi kan nog inte säga att VI är fullkomliga, färdiga och helt mogna. Nej vi har mycket kvar att lära oss.

Jesus ställde upp totalt på människans villkor eftersom han gick i döden för oss, och han ställer fortfarande upp på oss alla. Han ger frälsning till alla som lyder honom. Men varför skall det då vara så svårt att lyda?

Det gör en människa väldigt ledsen när hon gör fel saker och inte alltid kan eller vill följa det som är rätt. Men det är ju ganska naturligt att göra fel? Ja det är det ju eftersom vi lever i en värld som inte riktigt vet vad gott och ont är, det är ibland svårt att skilja dessa olikheter åt.

Satan finns här på jorden och styr den, och därför blir människor inte alltid god människor utan ägnar mycket av sin tid att smida elaka planer och göra andra, sina medmänniskor, illa. De har nog inte hört om att KORSET kan förvandla dem.

Överlåtelsen till Kristus kan vara svårt att bestämma sig för, men då vi väl gjort det vet vi att vi måste satsa allt på att lyda, även om det är tufft. I Hebreerbrevet kan du läsa mycket om de första grunderna i att vara en kristen, och du kan läsa mycket om hur den ANDLIGA mognaden kan få växa, och du kan läsa om Jesus och lydnaden.

I början av sin tid som kristen kan man vara såsom i denna bibelvers i Hebr 5:12-13 *Ni har varit kristna ganska länge nu och borde kunna undervisa andra, men i stället har ni gått bakåt och behöver själva någon som än en gång undervisar er om de grundläggande sanningarna i Guds ord.Ni är som spädbarn, som bara tål mjölk och inte är gamla nog för fast föda. Den som fortfarande lever på mjölk kan inte avgöra vad som är rätt och orätt. Ni är fortfarande barn!/

Låt oss mogna som kristna och titta på Jesus och vad han vill med oss och våra liv. Låt oss mogna och låt oss be för Sverige, Låt oss be att människor hittar den enda sanna Vägen att gå: Med och för Jesus.

Kärleken från Jesus/Hopp. Joh 14:6

 

  th_b65d1.jpg  Ta hans hand! Lev i frid.

Man kan gå på Hopplöshetens Väg och inte finna någon annan väg att gå, man finner inte den som leder till ro….

Jodå, man kan, för Jesus vill ta oss i från allt som heter hopplöshet och otro. Han finns och han vill ge oss livet tillbaka. För dem som inte har gått på den vägen som gör ont, den vet inte vad det vill säga att ständigt vara förtvivlad.

Jag har gått där många gånger och varit utom mig av sorg och skrik. Tysta skrik har jag skrikit, och våndan var stor. MEN Jesus visste att jag behövde honom mer än allt annt, och jag fick komma till honom för att få ett nytt liv.

Därför berättar jag för dig på denna sidan att jag älskar Jesus, och att jag vet att han gjort allt för att jag skall få ro. Sorgerna kommer inte att ta över ditt liv om du kommer till Jesus.

Och sorgerna och våndan tar Jesus bort, för han vet hur människor har det. Med detta inlägg vill jag säga att jag vet att livet kan vara mer än tufft!

Men det finns en som kan hjälpa dig om du just nu har problem, eller har haft det en tid, och inte vet vart du ska vända dig. Om du har det så svårt nu, så vänd dig till Jesus, han lyssnar på dig och vill hjälpa dig. Han hjälpte mig och han HJÄLPER mig i livets alla skeden. Så gör han också för dig.

Han är vägen och sanningen och livet /Joh 14:6/ och han vill oss väl. Läs gärna mer om Jesu kärlek här på sidan. Kram Maria

Dikter /Jag är rik /Videos

 

jesus_198_small.jpg 

Jag är rik. Jaa, jag är rik.

När det gäller ekonomi är jag faktiskt fattig, men Ok, det går runt…

Men, när det gäller min andliga status är jag faktiskt rik, för där har jag ju allt!

Jag är rik. Ja, för jag har Guds ledning varje dag.

Han visar mig hur jag ska leva, han visar mig

vad han vill med mitt liv.

Han visar mig vad jag ska rikta blicken på, och att jag ska föra ut hans ord.

Jag är så glad att han för mig framåt,fastän jag är plågad av värk och elände.

Han ser ju mig! Han älskar mig! Han vet vad just jag behöver!

Vet du vart du är på väg, vet du vad din rikedom består av?

 /Maria/

http://www.youtube.com/watch?v=VwLR1BGmZSw&feature=related

He has risen

http://www.youtube.com/watch?v=ltwq4rfBwls&feature=related

A love so Amazing

http://www.youtube.com/watch?v=rlBAf_SKwPQ&feature=related

Jesus Messiah

Islam/Anpassning till islam?

 

Jag fann denna nedanstående text idag och jag funderar över vad som är på gång……….texten i sin helhet har jag med nedan… jag är inte författaren, se länk, artikel från Newsmill.se

http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/28/sjalvklart-ska-sverige-anpassas-efter-muslimer

 

Såhär står det i artkeln:
Självklart ska Sverige anpassas efter muslimer

 

 Publicerad: 2009-10-28, Uppdaterad: 2009-10-28

“Vi kan inte ha ett svenskt samhälle där offentlig verksamhet är anpassad efter att alla har svenska som modersmål, är medlemmar i Svenska Kyrkan, firar de kristna högtiderna och äter fläskkött vid varje måltid. Så ser inte verkligheten ut.

 Anders Wallner (MP) har tidigare varit integrationspolitiskt ansvarig i Miljöpartiets partistyrelse. Var politiskt verksam i Malmö i början av mandatperioden och kandiderar nu till kommunfullmäktige i Stockholms Stad för att arbeta med integrations-, likarätts- och jämställdhetsfrågor.

De senaste åren har många danskar valt att flytta till Malmö. Inflyttningen har ökat markant sedan 2000-talets början och danskarna är idag stadens största “utländska” grupp. Många av de nyinflyttade bor i närheten av Öresundsbron, för att de arbetspendlar till den danska sidan av sundet. Migrationen av danskar till Malmö är något som det svenska samhället aktivt medverkat till, bland annat genom kampanjer för att få fler danska studenter på Malmö högskola.

När kommunen började se fenomenet i sin årliga statistik över inflyttning valde man att inte reagera med panik. Inte ens de lokala Sverigedemokraterna fruktade en urvattning av den svenska kulturen eller hot om att danskarna skulle “ta över” staden. Inget av de etablerade partierna reagerade med rädsla och letade sätt att stänga gränser.

Tvärtom så inledde staden en dialog med de nya malmöborna. För några år sedan berättade Malmö Stad i medierna om hur nyinflyttade danskar fått svara på enkäter om varför de valt att flytta och hur de ser på sina nya liv i staden. Många av danskarna uppgav att de tyckte att Malmö var en trygg och bra stad att bo i. De önskningar och behov som uppgavs var framför allt att man gärna tog emot anpassad samhällsinformation, att deras barn fick möjlighet till dansk hemspråksundervisning och att Malmöborna generellt skulle känna till lite mer om den danska kulturen. De här resultaten skulle sedan användas för att anpassa Malmö efter sin nya invånare.

Jag gillar den här metoden. Men jag tycker att det är synd att Malmös undersökning bara riktades till danskar. De andra stora grupperna i Malmö, som irakier och människor från före detta Jugoslavien hade antagligen svarat ungefär samma saker. För Jimmie Åkesson har rätt i sin omdebatterade Aftonbladet-artikel när han, ur sitt perspektiv, varnar för att invandring av vissa grupper kan påverka det svenska samhället.

Det handlar om integration när inte bara danskarna förväntas anpassa sig till Malmö – utan Malmö också anpassar sig till danskarna. Ett mångkulturellt samhälle har sin grund i att samhället är levande och utvecklas i takt med sin demografi. På samma sätt borde också till exempel irakier och araber kunna förvänta sig att Sverige anpassas efter att vi inte är en homogen kristen etniskt svensk befolkning.

De stora invandrargrupperna har inga krav på religiös särlagstiftning eller att “slippa” komma in i samhället. Tvärtom vill de allra flesta, tillsammans med det nya landet, hjälpas åt att skapa ett så integrerat samhälle som möjligt. En anpassning till att många muslimer lever i Sverige handlar inte om att Sverige ska bli islamskt, utan tvärtom om att Sverige ska vara mer sekulariserat och inte anpassat efter en etniskt svensk och kristen norm.

Vi kan inte ha ett samhälle där offentlig verksamhet är anpassad efter att alla har svenska som modersmål, är medlemmar i Svenska Kyrkan, firar de kristna högtiderna och äter fläskkött vid varje måltid. Så ser inte verkligheten ut.

Det är inte obehagligt eller hotfullt att anpassa Sverige efter mångfald.Det innebär mer frihet för oss alla”.  

//????? Maria

 

Aposteln Paulus /Gal 1:11-12 Frihet

 

 paulus.jpg

Många blir fria från drogmissbruk, Halleluja.. En del människor har noga planerat sin flykt, undan terror och förtryck. En man kommer ut ifrån fängelset efter att ha sonat sitt bott. Det är Herrens verk i människorna.

Vad har dessa människor gemensamt? jo, de har friheten gemensamt.

De är fria. De kan börja leva igen, ha förhoppningar och de kan kanske få börja planera sin framtid, åtminstone vill de det. Vad betyder det de uppnått? FRIHET.

Och FRIHET är det vi får i Jesus Kristus. Alla människor längtar efter FRIHET. I Galaterbrevet kan du läsa om den kristna trons frihetsdeklaration. I detta brev förklarar Paulus vad friheten i Kristus innebär: Frihet från lagen och syndens makt och friheten att tjäna en levande Gud.

Alla människor borde tjäna en levande Gud, och därför är det så viktigt att den troende går ut med evangelium.

Det första århundradets konflikter stod mellan lag och nåd, tro och gärningar. Det finns paralleller även i vår tid. Vi får göra som Paulus för att fatta vad allt detta rör sig om. Vi får försvara evangeliets sanning och stå emot dem som vill lägga till något till den eller förvränga den. Du är fri i Kristus. Gå ut i ljuset och gläd dig åt din frihet!

Paulus säger:

 *Kära vänner,Jag försäkrar er att den väg till himlen som jag predikar om inte är byggd på människors idéer eller drömmar. Mitt budskap kommer nämligen från ingen mindre än Jesus Kristus, som har talat om för mig vad jag ska säga. Ingen annan har undervisat mig.* /Gal 1:11-12/

Detta gäller ju även idag. De troende idag, som älskar Jesus Kristus, har samma källa till tro: JESUS. Och de människor som är troende idag har fått den kallelsen på sina liv: Förkunna evangelium. Detta är vad vi gör, vad vi borde göra, och vad som väntas av oss.

 

Jesaja bok i bibeln/Överstepräst

 September

Meningslöst? Frågan om det är, eller var meningslöst i att sprida evangelium och vara Guds tjänare kan vi tänka på då vi läser orden i JESAJA 49:4. Texten lyder:

* Men mitt arbete för dem tycks vara alldeles förgäves, svarade jag. (Jesaja) Jag har slösat med mina krafter på dem utan något gensvar. Men jag överlämnar allt åt Gud, och min lön finns hos honom.* /

Hur upplevde egentligen Jesus det arbete och uppoffrande han gjort? Kände han att allt han gjort var meningslöst? Säkerligen inte. I versen före säger Gud:

*Du är min tjänare, en Guds furste med makt, och du ska förhärliga mig.*/Jes 49:3/

Jesus gjorde precis allt som Fadern hade befallt honom. Och Jesus var den som kände förtvivlan över männniskors handlande, över deras trolöshet, över deras sjukdomar, deras vilsenhet. Jesus känner samma sorg idag, och gråter över människor idag.

Satan frestade Jesus, och inte litet heller, Satan sade till Jesus att han var misslyckad, att hans liv var misslyckat och att var en lögnare. Satan försökte på alla sätt att “sänka” Jesus, vår Frälsare. Ja Jesus var frestad som vi, han visste vad sjukdomar var, men han har övervunnit allt detta och han är en Segrare.

Gud hade ju utvalt honom till att vara en tjänare, och Jesu uppfyllde allt som Gud bett honom om. Vad jag vill säga med dessa ord är att har du tänkt på vilket uppdrag och vilket ansvar Jesus hade? Har du tänkt på hur hans liv egentligen var? Vilken kamp, vilken strid!

I Hebreerbrevet 4:15 kan du läsa om Jesus som överstepräst: *Han är en överstepräst, som förstår våra svagheter, eftersom han har blivit frestad på samma sätt som vi, även om han inte en enda gång föll för frestelserna och syndade.* Kristus kom till världen för att uppfylla Guds vilja genom att återuppliva Israel. Och han gjorde precis som han hade befallt. Men Israel avvisade honom: “Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom ” (Joh 1:11). Nej de egna tog inte emot honom….

Tar DU emot världens Frälsare? Inser du att han är Vägen, Sanningen och Livet?

 

 

 

Jesu död/Vad betyder Jesu blod för dig

   O, det dyra Jesu blod
 

Tårar. ….Jag hade aldrig uthärdat att ens för en sekund att gå igenom det Jesus fick utstå.

Jesus talade om sitt förestående lidande och lärjungarna försökte förstå. Men i mångt och mycket missförstod de vad han ville säga dem och förbereda dem på.

Döden är inte vacker, och Jesu död var inte heller vacker att se. Jag var inte där, men att bara tänka på vad han fick utstå, det gör ont.

Ja mänsklighetens Jesus fick en grym död, och alla förstår inte att den var planerad av Gud. Fariseer och sadduckkeer var så nöjda med att ha tänkt ut hur de skulle bli av med Herrars Herre.

De visste inte att Gud redan planerat både Jesu död och uppståndelsen.

Jesus fick utstå så mycket grymheter. Skulle jag kunna utstå ETT ENDA piskrapp? Nej, definitivt INTE. Skulle du?

Inte ens att se en av piskorna de använde på min Herre, det skulle skrämma ihjäl mig. Men Han, Min Kung, han fick utstå det och mer därtill.

Människor som inte förstår vad han fick utstå, de har nog inte Jesus i hjärtat, i frälsningen. Människor tror ju inte heller på att han lever i dag!

MEN: den helige Ande uppenbarar Guds ord, och i frälsningens vetskap tränger orden in i mitt hjärta. Jag har precis haft en bönestund, och läser om och om igen  … och Jesu lidande är verkligen lidande.

Visst har Jesus uppstått från döden, och visst lever han i dag, men jag tror att vi måste förstå lidandet på korset för att förstå Jesu uppståndelse korrekt.

Petrus var klippan som Jesus ville bygga församlingen på, men Petrus ville ju inte/kunde inte förstå att Jesus skulle dö. Jesus hade gång på gång (tre gånger) talat om sin förestående död, men lärjungarna fattade inte vad Jesus sade.

När Jesus talade med Petrus om sittt kommande lidande drog Petrus Jesus åt sidan och sade: “Gud är nådig mot dig, Herre. Detta skall aldrig hända dig.” Nådig! Vad visste Petrus om nåd om han inte kunde förstå att detta skulle ske?

Kunde han förstå Guds plan, eftersom han säger detta till Jesus. …. Vad svarar Jesus? jo: “Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.” /Matt 16:21-23/ Människotankar och människors okunskap finns även idag och de är i mångt och mycket riktigt farliga.

Här säger Jesus i ovanstående text till Petrus att Petrus inte förstå Guds tankar. Förstår du som läser hur ensam Jeus måtte ha känt sig? Hur många förstod vad han skulle gå igenom?

Förstod de att Jesus var en lidande tjänare? De kunde inte förstå på grund av att de missuppfattat VEM JESUS VAR. Han var inte en militär ledare, han var (och är)JESUS.

Denna delen av Jesu liv visar på Jesu tillkännagivelse om himmelriket! En vändpunkt, för alla.

De tog Jeus tillfånga, de tog Jesus och förnedrade honom så grovt, de hånade honom, de piskade honom, de dödade honom. MEN HAN UPPSTOD! HAN UPPSTOD!

Förstår du undret med döden och uppståndelsen? Förstår du inte lidandet och inte tror på det som hände, så förstår du kanske inte heller undret med att Jesus Kristus, Herren, lever IDAG.

Ditt hjärta måste fyllas av smärta (och glädje över uppståndelsen) och ditt hjärta måste vara i samklang med den helige Ande för att du ska förstå vad som hände för ca 2000 år sedan, och vad som sker idag.

Jesu död och förföljelsen av de troende stämmer med Daniels profetior. Messias skulle dödas, (Dan 9:25), en tid av svårigheter skulle följa (Dan 9:27) och sedan skulle kungen komma i ära och glans (7:13-14). Lärjungarna skulle få möta samma lidande som sin kung, men också så småningom bli belönade på samma sätt som han.

Jesus lever.  Lärjungen Petrus försökte skydda Jesus, övertyga honom om motsatsen, men Jesus visste redan allt, från begynnelsen visste han vad som komma skulle.

De svåraste frestelserna kommer ofta från dem som bara försöker skydda oss från obehag. Detta visste Jesus och han visste mycket klart vem Satan är.

Det måste komma tider då människor kan förstå fullt ut vad Jesu död och uppståndelse betyder, det måste predikas, eller ropas! ut från taken VEM Jesus är.     BE FÖR SVERIGE!

Att gifta sig/ Äktenskapet

 fleurs_2294.gif

Äktenskapet. Jag har tidigare här på sidan skrivit om äktenskapet och att det är Guds idé och att äktenskapet skall hållas i renhet. På Mission XP blogg hittade jag en bra beskrivning med bibelord, som jag gärna tar in här för er att läsa och begrunda, (i dessa tider av “homovigslar”).

(1) Idén om manligt-kvinnligt: är Guds idé

1 Mos. 1:27: Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade Han dem.

Gud skapade man & kvinna för sitt eget goda syfte. Skillnaderna i manligt-kvinnligt medför kreativitet och liv med glädje in i våra liv.

 (2) Äktenskapet designades av Gud för att möta det första problemet i mänskligheten: ensamheten

1 Mos 2:18-22: Och Herren Gud sade: “Det är inte gott att mannen är ensam. Jag vill göra åt honom en hjälp…”

Se denna enda människa i sin perfekta miljö, men ensam. Gemenskap med Gud, i sällskap med fåglar & djur. Ett intressant arbete, uppgiften att se till, kategorisera och namnge allt levande. Men… han var ensam…

Gud såg att detta var inte gott. Enligt 1 Mos. 2 skapades åt mannen en hjälp. Den engelska bibeltexten översätter ‘helper’. Detta ord, hjälp, syftar på en välsignad relation där en person stöder en annan person som en vän och allierad. Det här ordet “hjälp” (på hebr. ‘ezer’) om kvinnan är identiskt med det ord som används om Gud själv i Psalt. 46:2 där Herren kallas vår hjälpare, Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. (Andra texter: Psalt. 33:20, 70:6, 115:9-11, 121:1-2) Se också: Hebr 13:6 Alltså kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare.

Äktenskapet börjar alltid med ett behov som varit där från tidernas morgon: ett behov av samhörighet. – Äktenskapet designades för att ersätta den fundamentala ensamheten.

 (3) Äktenskapet instiftades och förordnades för att skänka lycka

1 Mos 2:23: Då sade mannen: “Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta ‘maninna’, ty av man är hon tagen.”

Detta är världens första kärlekssång! Adam uttrycker sin hänförelse. Det hebr. ordet för ‘maninna’ är ‘isha’ som kan betyda ‘att vara mjuk’.

Äktenskapet var designat till vår glädje och vår lycka.

 (4) Äktenskapet börjar med att lämna alla andra relationer för att etablera en permanent relation mellan en man och en kvinna

1 Mos 2:24: Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.

Dessa 22 ord sammanfattar Skriftens hela undervisning om äktenskapet!

Dessutom skulle vi kunna tala om Äktenskapets Genesis-bud. Äktenskapet börjar med ett lämnande: lämna alla andra relationer!

Naturligtvis är banden av kärlek till ens föräldrar kvar. Men, mannen är nu inte längre under sin fars auktoritet. I det nya hushållet är det nu hans uppgift att bära detta ansvar.

Detta betyder att denna nya relation prioriteras högre än allt annat – undantag: Herren själv, förstås. Detta betyder att annat får lägre prioritet: – affärer, karriär, hus, hobbies, talang, intressen, ja, t.o.m. församlingen.

Äktenskapets Genesis-bud: betyder (1) ‘att lämna allt’!

(5) Äktenskapet förutsätter en oskiljbar förening

mellan man och hustru genom hela livet

1 Mos 2:24 … och hålla sig till sin hustru… Budet riktas till mannen, men det sägs förstås också till henne!

Äktenskapets Genesis-bud: betyder också (2) ‘att hålla samman’.

Ordet hålla sig till (hebr. dabaq = ‘hålla samman’, ‘hålla sig tätt till’). Jfr betydelsen av ‘dabaq’ i 5 Mos 10:20 “Herren din Gud skall du frukta, honom skall du tjäna, och till honom skall du hålla dig”.

“Hålla sig till” – i Guds ögon betyder ordet helhjärtad överlåtelse, först: av allt andligt, men också på varje annat område av vårt liv, så att det också innefattar intellektuell, emotionell och fysisk sammanhållning!

Det betyder: 1) en orubblig lojalitet, 2) en aktiv och följande kärlek som inte vill låta sig lämna.

Guds plan är: en oskiljaktig förening.

 (6) Äktenskapet betyder enhet i fullast möjliga mening,

inklusive intim fysisk enhet utan blygsel

1 Mos 2:24-25: … och de skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra.

Vi ser nu att mönstret för äktenskapet som Gud lade grunden för i skapelsen åstadkommer något mycket anmärkningsvärt, om denna grund följs. … Två ska bli ett. Det är mera än tillsammansskap! Ingen författare, lärare eller teolog har ännu förklarat allt det innebär för två individer att bli ett kött. – Vi bara vet att detta händer!

Äktenskapet är självklart monogamt. Samtidigt fördöms all otrohet och promiskuitet, vilket Jesus uttrycker med eftertryck i NT: … och de två skall bli ett. Alltså är de inte längre två utan ett. Vad Gud nu har fogat samman det får inte människan skilja åt. (:Mt 19:5f)

Ordspråksboken uttrycker det med de drastiska orden: Så är också den utan förstånd, som förför en annans hustru, ja, en självmördare är den som gör sådant (:6:32).

Äktenskapet är självklart heterosexuellt. Gud skapade en kvinna för en man. Det s.k. homosexuella “äktenskapet” är en patetisk onaturlig förvrängning av Skaparens plan för helig enhet mellan en man och en kvinna.

Det bibliska uttrycket för sexuellt umgänge är “känna” (‘iada’). Detta “känna” är samma ord som används om Guds älskande personliga kännedom om Abraham, 1 Mos 18:19. Jämför orden i Hos. 6:3 Låt oss lära känna Herren.

Summering

Utifrån Genesis-budet i 1 Mos 2:24 resulterar detta att lämna allt – att hålla samman – och att känna varandra (leaving-cleaving-knowing each other) i en ny identitet i vilken två individer smälter samman till ett, med en enhet i själ, hjärta, kropp och ande. – Se Ef. 5:31-32.

¤ ¤ ¤

Ett ord idag /Föredöme/Be…

 

  Låt Jesus vara HERRE i ditt liv.

 

Ser du Paulus som ett föredöme? Han borde vara ett föredöme för alla som vill kalla sig kristna.

Paulus mål vara att lära känna Kristus, på djupet och att hela sitt liv vara nära Kristus. Så borde vi alla som tror, göra. Paulus hade gett upp allt, både släktingar och vänner, för att följa Kristus. Jodå jag har skrivit det förut och jag gör det igen, för att påminna om det stora ansvar vi har som troende.

Paulus säger:

 *Kära bröder, ta mig som en förebild och lär er också av dem som lever efter mitt exempel. Jag har ju ofta sagt er, och säger det nu igen under tårar, att det finns många som är kristna till namnet men som i verkligheten är fiender till Kristi kors.* Fil 3:17-18/

Ja så ser det ut än idag, och Sverige behöver människor som liksom Paulus ger allt för Kristus. Vi har inte tid att vara själviska och tänka på bekvämlighet, vi skall läsa Ordet och högakta Gud.

Vi lever också med att vi har varit sådana vi inte vill vara ,  och vi är i många stycken inte de vi VILL vara,precis som Paulus, men liksom  Paulus så får vi nåden av Gud att vara villiga att ändra på felaktigheter i våra liv.

Visst, det är svårt, men det är nödvändigt, för att komma dit Kristus vill ha oss. Vi är i hans plan, men vi måste kämpa för att kunna kalla oss troende. Det är ingen lek, det är allvar, för vi har ju ansvar för dem som kommer efter oss.

Vi kan inte nå fullkomning i oss själva. Det är bara Gud som kan arbeta genom oss tills hans verk “till sist är färdigt, den dag när Jesus Kristus återvänder” (Fil 1:6)

*Gud,min GUd! Vad jag längtar efter dig! Jag behöver dig! Jag törstar efter dig i detta förtorkade och plågade land, där det inte finns en droppe vatten. Vad jag längtar efter att finna dig!* /Ps 63:1-2/

Detta är en psalm av David och han skrev den då han var i Judeens öken. Det finns de av oss som går i öken idag, i detta land, som inte har öknar men själslivet kan vara som en öken. Vi borde ropa och be, be och ropa efter Gud, så att han kommer och hjälper detta andligt förtorkade land!

BE FÖR SVERIGE!

En värld../Nyhetskanaler/Länkar/vaccin

Nyheter är bra att lyssna på, men vi vet ju inte alltid vad som är sant och inte. Min erfarenhet från då jag var i USA var att FOX NEWS var s k neutrala, CNN var Obama-vänliga, och de övriga kanalerna var blandade i sitt framförande.Jag har hittat en länk där världens nyheter är samlade, och jag vill ge dig länken här:

http://www.tvnewsradio.com/webb-tv/nyhetskanaler.htm Och här kommer en länk till en film om en man som berättar om vaccin, och om en man som blev förlamad utav vaccinet. Titta gärna….

http://www.youtube.com/watch?v=-QMzhfWnRRQ

 

Gud är god och han vill att vi ska förstå vad som händer i världen. Han har omsorg om oss, han är kärleken.

OCH här under i länkarna /Pressklipp/ kan du läsa om Kyrkomötet och “homovigslar” och kommentarer…

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5652&Itemid=98

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190717

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5649&Itemid=98

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190671

 

 

Jesus /Att älska Jesus

 cb030210.jpg

Jesus Kristus, jag älskar dig. Alla dagar är olika, men i alla dagar finns Jesus med.

En sång om livet med Jesus kommer här:

*Du och jag Jesus*    De sade: det håller aldrig, det är ingenting för dig! Att jag menade allvar,de tänkte aldrig sig..

Du är snart tillbaka, fick jag höra jämt, Men Jesus, jag är ännu kvar, och det är allmänt känt.

Du och jag, Jesus, Vad vi har det bra! Inte kan jag tvivla, på glädjen som jag har! Jag är inte felfri, det vet vi båda två, Jag får vara den jag är, Jag vet, du mig förstår.

En del av mina vänner, tar avstånd från mig nu, När jag känner saknad, min tomhet fyller du. Andra kritiserar mig, för den väg jag går, Men Jesus, jag vet: Utan dig har livet inget mål.

Du och jag, Jesus, Vad vi har det bra! Inte kan jag tvivla, på glädjen som jag har. Jag är inte felfri, det vet vi båda två, jag får vara den jag är, Jag vet, du mig förstår. Du och jag, Jesus….*/Linda Hutchens

Det är inte alltid roligt i livet, men livet blir så mycket bättre och roligare i att GÅ MED JESUS. Han gör ju varje dag underbar trots bekymmer, värk, och annat elände. Han har fortfarande segrat och han är fortfarande min Mästare, min Herre, Min kung! Han är min stora och eviga kärlek.

Vi är fria i Kristus att älska och tjäna.

 

Den helige Ande / Galaterbr 5:17

 

 dove2.jpg Lev i den helige Andes kraft

Ingen människa tycker nog det är helt lätt att leva. Alla har sina problem. Problem har den troende också, och har ständigt en kamp mot satan.

Paulus beskriver i Galaterbrevet 5:17 de två krafter som kämpar om herraväldet inom oss – den helige Ande och våra egna onda begär.

Han påstår inte att krafterna är jämbördiga. Den helige Ande är alltid starkast, men vi är svaga. Utlämnade åt synden fattar vi fel beslut.

Enda vägen till befrielse ut ur onda begär är att vi öppnar för den helige Andes kraft (se Rom 8:9; Ef:23-24; Kol 3:3-8). Alla bär vi på naturliga onda begär som vi inte får överse med.

För att kunna bli ledda av den helige Ande måste vi ta itu med dem mycket bestämt (spika fast dem vid korset- Gal 5:24) Bl a gäller det sådan uppenbar synd som sexuell synd och ockultism.

Men det finns också annat som vi ofta accepterar, till exempel ärelystnad, ilska och avundsjuka. Att strunta i synd eller vägra ta itu med den hindrar oss från att ärva Guds rike.

Detta är allvarsamma ord och ord som vi måste förstå på djupet, för att komma vidare i vårt Gudsliv. Låt den helige Ande visa och leda var dag, och ta herraväldet över sådant som den troende inte ska ha i sitt liv.

Var inte rädd för den helige Andes kontroll. Han tvingar oss aldrig till något mot vår vilja. Men vi ska veta att det som han ber oss göra är det rätta.