Archive | mars 2008

Jesus /Han Längtar efter dig.

 witns013.gif

Han säger: Kom!

 

Han säger: Låt mig bli din

Vägvisare.

Han säger: Kom! och drick

av det levande vattnet!

 

Han säger: Låt mig ge dig ett nytt liv!

Han säger: Gör mig  verkligt glad genom

Att älska varandra.

 

Vem kan motstå hans ord?

 

Vem kan sopa dem under mattan

och inte göra det han ber om?

Han ber oss komma

till honom, i kärlek,

 

Låt oss tacka, och ta emot hans kärlek.
//Maria*                 jesus_198_small.jpg

 
 

Bibeln /Fariséer

 jesus_070_small.jpg

Vi läser i Bibeln om att fariséerna var emot Jesus. De var rädda för honom och de gick emot honom så mycket att de fick honom att bli dödad.Vilka var de och varför var de som de var?

Fariséerna lade hundratals egan små stadgar och bud till Guds heliga lagar. Sedan försökte de tvinga folk att följa dem. Fariséerna påstod sig känna Guds vilja in i minsta detalj. Än i dag försöker religiösa ledare lägga egna stadgar och bud till Guds ord och skapar därmed stor förvirring bland kristna.

Att hävda att din tolkning av Guds ord är lika viktig som själva bibelordet är egentligen avgudadyrkan. I synnerhet är det farligt att ställa upp utombibliska normer som andra ska följa. Lita i stället på att Kristus visar dig hur du ska leva, och låt honom sedan leda andra utifrån deras situation och förutsättningar. /Handbok för livet

Fariséerna skyllde på Gud när de ville slippa hjälpa sina närmaste, i synnerhet sina föräldrar. De ansåg att det var viktigare att lägga pengar i tempelkassan än att hjälpa behövande föräldrar. Detta trots att Guds lag uttryckligen säger att man ska hedra sin far och mor ((2 Mos 25:35-43). Visst ska vi ge pengar och tid åt Gud. Men vi får aldrig ta Gud till förevändning för att smita från vårt ansvar: att ställa upp för dem som behöver hjälp är ett av de viktigaste sätten att tjäna Gud.

Jesus sade till fariséerna: *  Orden passar in på er för ni bryr er inte om Guds bud utan ersätter dem med era egna människogjorda lagar. Ni förkastar helt enkelt Guds lagar, och för traditionens skull trampar ni dem under era fötter.* /Mark 7:8

Låt oss förstå det Jesus säger och låt oss följa Guds  Ord. Jesus tyckte inte om hycklare, han tyckte inte om fariséernas beteende, han visste att fariséerna inte tillbad Gud därför att de älskade honom, utan därför att de tjänade på det…. Jesus var den tidens rebell… Jag älskar Jesus!

Bibelord /Svag som sin andedräkt

 dsc00545.jpg

I Jesaja 2:22 kan vi läsa om människans dödlighet. Vissa människor tror att de är odödliga och har all makt över andra. Men det är ju bevisligen fel. Människan är oerhört begränsad i jämförelse med Gud. Ändå tror vissa människor att de är Gud….

Människan är opålitlig, självisk och kortsynt. Menar jag nu att alla är det? Nej, men väldigt väldigt många beter sig underligt.

Ändå föredrar många att för sitt liv och sitt framtida liv lita mer till dödliga människor än till en levande Gud. Konstigt, tycker jag. Se upp för människor som vill att du ska tro mer på deras möjligheter än på Guds.

Gud är den ende du verkligen kan lita på. Han är fullkomlig och han älskar oss med en oändlig kärlek. (Ps 100:5)

Jesaja säger: “Sätt inget hopp till en människa! Hon är lika svag som sin andedräkt! Hon är inget att lita på.”

Jesu död /Från död till liv

 jesluvsu2.jpg

Bibeln förklarar ofta i bilder vad som händer när vi väljer att låta Jesus bli herre i vårt liv. Dopet är den synliga handlingen för den process som beskrivs i Kolosserbrevet 2:12 och som i sin tur vilar på tron på Kristus. 

1. Vår onda natur dör ( korsfästs); 2. Vi görs beredda att ta emot ett nytt liv (begravs); 3. Kristus ger oss det nya livet (vi uppstår till nytt liv).

1. Eftersom Jesus har dött för oss har vi blivit korsfästa med honom. Bibelord till detta är:

Rom 6:2-13; 7:4-6 ; 2 Kor 5:14; Gal 2:20; 5:24; 6:14 Kol 2:20; 3:3-5; 1 Pet 2:24

2. Vår gamla upproriska natur har dött med Kristus. Bibelord till detta är:

Rom 6:6; 7:4-6; Kol 3:9-10

3. Jesu uppståndelse garanterar oss ett nytt liv redan nu och det gäller för evigt. Bibelord till detta är:

Rom 6:4, 11; Kol 2:12-13; 3:1, 3

Läs dessa bibelställen och du kommer att förstå hur allt detta gäller dig som vill vända om, har vänt om, till ett NYTT liv, och vad Jesus gjorde på korset för dig.

Dikter

 sunset.jpg

           Låt strömmar bryta fram

På en urgammal höjd
Står en härlighets tron
Jag vill upphöja Ditt Namn
Du Den Högste
Jag vill stå på klippan
Nära Dig
Håll Din skyddande hand
Över mig
Låt en skymt av Din skönhet
Dra förbi
Du Den Högste
I klippan finns en källa
Med levande vatten
Låt strömmar bryta fram
Du Den Högste
Låt strömmar bryta fram  //Maria T

Livskraft

 

Jag är en glad människa även om saker går mig emot…
 “Ta nya tag ”

Att vara nöjd. Ja det kan vara svårt, för
det finns ju alltid saker att klaga på,
säger de flesta, men de säger inte så ofta:
                Tänk, jag är så nöjd.
Om vi hela tiden söker efter att tillfredsställa
våra egna önskningar, då blir vi till slut missnöjda.

Jag gillar aposteln Paulus väldigt mycket, han är
så levande för mig fast han levde på Nya Testamentets tid…..
 
Tillbaka till förnöjsamheten….
Jo då vill jag säga att ; vara tillfredsställd på djupet
i stället för på ytan, där så mycket annat pockar på,det är en väsentlig skillnad.
Ta en liten stund och tänk på vad du definierar som förnöjsamhet
och titta in i ditt hjärta …. ….. så ser du snart om du
är rastlös och söker nya attraktioner eller om du är nöjd …..

Det finns bara en Gud..

Paulus säger: Var alltid fyllda av glädje i Herren! Jag säger det om igen: Var glada! /Filipperbrevet 4:4

Att lyda Gud /Tvivlare?

 flowerlarge-gul.jpg

Tvivlare i Bibeln fanns det gott om, och tvivlare i dag finns det också gott om. Varför är det så? Det kommer jag strax till… Jag vill visa dig på flera människor som tvivlade på att Gud skulle använda dem och hur de skulle orka, kunna, förstå och handla efter Guds ord och plan.

Abraham: När Gud sa att han skulle bli far trots hög ålder: läs 1 Mos 17:17

Sara: När hon hörde att hon skulle bli mor i hög ålder: läs 1 Mos 18:12

Mose: När Gud bad honom återvända till Egypten och bli folkets ledare: läs 2 Mos 3:10-15

Israels folk: När de vid olika tillfällen mötte svårigheter i öknen: läs 2 Mos 16:1-3

Gideon: När han fick veta att han skulle bli domare och ledare för folket: läs Dom 6:14-23

Sakarias: När han fick veta att han skulle bli far i hög ålder: läs Luk 1:18

Tomas: När man hade berättat för honom att Jesus hade uppstått från de döda: läs Joh 20:24-25

Många av dem som Gud har använt till att utföra stora saker började som verkliga tvivlare. Gud visade dem alla stort tålamod. Ärligt tvivel är ingen dålig utgångspunkt, bara man är villig att gå vidare. Är DU begränsad av tvivel när det gäller villigheten att tjäna Gud?

Många tvivlar alltså på att de kan göra något för Gud, och jag tror att man måste ha kommit en bit på vägen för att få drömmar och visioner för tjänande innan man kan få upp ögonen för Guds godhet och viljan i att lära känna honom och göra hans vilja. Men det är också olika hur Gud kallar folk till sig och hur han visar vad han vill med den personen.

Med nära kontakt med Gud och med Gudsordet får man en längtan och önskan att få vara Guds sändebud. Han behöver oss alla för sitt rike. Att läsa bibeln och att läsa om under och tecken ger oss en längtan att ge oss ut i hetluften och i att få göra Guds vilja. Så är det för mig, jag vill inget hellre än att komma in i den fullständiga plan Gud har för vår familj. Att be och att prisa Gud för den speciella inriktningen han har för oss, det är livet.

Var inte rädd att ha drömmar och visioner. Då det är Guds dröm och hans önskan, så kommer han att visa var han vill ha dig. Be honom om att fylla dig med längtan och drömmar om att få göra Hans Vilja. Då dina drömmar och tankar o visioner stämmer överens med det han vill så börjar den långa och härliga resan in i det övernaturliga livet med Gud. Tvivla inte på din förmåga, Herren kommer att visa dig stora ting. Man kan tyckas liten och okunnig, men Herren vet vad han vill, så stå fast i dina drömmar. Och har du inga drömmar, så ser Herren till att du får dem.

Tvivlare? Ja det finns många sådana, men Gud visar och leder en fram, han ger styrka och tro och kärlek till att orka där man tror att man skall falla platt till marken. Han ger oss det han anser att vi behöver. AMEN.

Att gråta äkta tårar.

 jesus2.jpg

Tårar är bra. Och att gråta för andra är alldeles ypperligt bra. Jag tänker då på när man är inför Gud i tillbedjan. Man kanske sitter ensam i sin bönevrå eller man är på ett möte där man berörs i sitt inre av salighet, vånda och nöd.

Varför nöd, kanske du frågar. Jo nöden är stor hos en kristen som ber om att människor skall bli berörda och frälsta. Man har säkert människor i sin närhet, kanske släktingar, som man ber för, eller goda vänner som man vill se i himmelen den dag då Gud tar oss hem.

I bönevrån händer det mycket som den som inte är troende kanske undrar över och inte vet så mycket om. I bönevrån är det många tårar som faller utmed kinden. Bönerna kan röra sig milsvida omkring, och har man tungotalet kan det bli många och långa stunder i bön.

Tungotalet har vi fått för att kunna ha en s k direktkontakt med Gud, det är Anden i oss som ber. Vi kan gråta och inte veta vad det är vi ska be om, men Anden vet. Och han manar oss att be.

I bönevrån händer det mycket, och många härliga stunder får man med Gud. Undrar du över något i min text, är det bara att du mailar mig och frågar.

Det är äkta tårar, som kommer ifrån hjärtat, som rinner på min kind…. måtte Gud hjälpa dem jag ber för. Ja, jag vet att han gör det, för han är kärleken, och han vet exakt vad han ska göra, och han är så glad då han vet att hans folk går in i bön.

Dikter /Herren behöver den

 th_b65d1.jpg

Palmsöndagen

 Herren behöver den

Varför tar ni åsnan
ropar den fattige ägaren
Varför tar ni min lilla åsna
Herren behöver den
Herren behöver en liten åsna
som sin medhjälpare
i sitt stora verk
Lärjungarna leder åsnan till Jesus
De lägger en enkel mantel på den
och hjälper Jesus upp
Så rider Jesus
ner från Olivberget
in mot Jerusalem
Folket springer före
breder ut sina mantlar på vägen
skär palmkvistar av träden
jublar och sjunger i vild glädje
Hosiannaropen skallar
Herren behöver också vår lovsång
en lovsång i vild glädje
En lovsång
som skall höras över hela nejden
Hosianna, hosianna
Om vi tystnar
skall stenarna ropa


Hosianna

/Maria T

Dikter /Kom nära Korset. /Maria T

 

 d6e3.jpg

Min skrivarvän Maria T. skriver så vacker poesi… Här kommer hon att vara med och förgylla denna sidan med texter.

         *Kom nära korset*
Dom har drivit spikar
igenom Jesu heliga händer
Maria, dom plågar ihjäl din Son
Kom nära korset
Jesus vrider sig
Ropar ut sin övergivenhet
Hela ondskans andemakter
hela världens djupa bortvändhet
bär Jesus på sitt hjärta
Han ropar, min Gud, min Gud
Kom nära korset
Jesus ropar, jag hör
Fader förlåt dem
Kom nära korset
Jesus fångar upp oss
i sin heliga blick
Kom nära korset
Jesus ber sin sista aftonbön
och går in i döden
för oss, för oss,
för mig.  /MT

 

Ett Guds Barn

 th_dove_and_hand.jpg

Gud beskyddar sitt folk och har omsorg om det, igår, idag, och i morgon. Gud handlar alltid rättvist. Eftersom det är han som är Herre över hela skapelsen kan han frälsa vem han vill.

När vårt syfte är att ära Gud för hans kärlek, kraft och fullkomlighet i allt vad vi gör så tjänar vi honom på rätt sätt. I detta tjänande förenas de troende och får möjlighet att visa kärlek och omtanke mot medmänniskor.

 Genom Guds kraft blir den som tror helgad- avskild- från synden och kan därför börja lyda Gud och bli mer och mer lik Kristus. Allt eftersom förhållandet till Kristus fördjupas hjälper den helige Ande oss att lösgöra oss från lagens krav och rädslan för domen.

Synd är dels att vägra göra Guds vilja, dels att inte göra allt Gud vill. I stället för att leva våra egna liv och bestämma allt själva, vad vi vill göra och ägna vår tid åt, så skall vi som troende göra Guds vilja.

Det räcker inte för oss att känna till Gudsordet, utan vi måste bestämma oss för att följa det.

Bön. Som ger bönesvar

 jesus-christ-txt-21.gif

Bönemöte; vad är det?

I vår grupp har vi en  härlig gemenskap.

Sju stycken var vi som fick

peppa varandra och känna att

vi stöttade och kunde be med

hjärtat för olika saker.

Mötet började med att vi sjöng;

hellre än bra, till en ensam gitarr.

En enda sång som vi tog i omgångar,

och i kärlek till Gud.
Vi diskuterade det som varit vår vardag

under veckan som gått, och om glädjeämnen

vi haft, och även om de mindre bra saker

som hänt. Det är just då vi pratar om vad

som hänt under veckan, då vi ber varandra

om stöttning i bön, som sedan blir av…

Vi tror ju allihop på en Undrens Gud, en

Gud som kan förändra allt till det bättre

och på en Gud som verkligen hör bön och som

bryr sig om och älskar oss  människor.

Därför bad vi speciellt för Sverige ikväll, För vi vet hur mörkt det är över detta landet.

Mycket elände i form av knark, sprit, alla

möjliga o omöjliga faror lurar på människor.

Prostitution, misshandel, mord….. listan

kan göras lång.

Vi bad om att människor skall få reda på vem Gud är

och verkligen få komma in i hans famn och få reda

på att de är älskade och behövda.

Männsikor har behov och de behoven är hos många inte

tillgodosedda.

Människor skriker i sitt inre av leda, och sorg.

Detta vill vi ändra på!
Mötet var ett härligt möte där vi fick stötta

och höra varandra, i olika frågor.

Sång och bön och olika frågor och glädje inför framtiden,

var vår kväll i kväll.
Sedan har min man och jag en bön innan läggdags

där vi tackar för dagen som varit och där vi

ber om morgondagens bekydd och glädje, och vi ber om

att få bli använda av den kärleksfulle Gud som är vår

Far. Använda av Gud  till förmån för andra människors glädje och lycka. Att sprida kärlek, omtanke, glädje, tro, tillit, och att hjälpa andra i deras problem, för att lösa olika knutar, det är det vi är till för. För andra…

Det är Livet.
Kram till dig som läser! /Maria
“I helgedomen är du

för att möta ditt folk

den ensammes suck hör du

och hans ordlösa längtan möter du.”
/B Karlsson