Archive | november 2011

Hälsa/ Mat. Jord på trynet…Rune Lanestrand skriver:

 

 Efterrätt

*

Jord på trynet garanterar kvalité

Glädjande med en ökning på 20 procent av ekologiska grisar som fått gå på grönbete. Antalet KRAV-uppfödda grisar har på ett år ökat från 20 000 till 24 000. Den främsta orsaken till ökningen är större efterfrågan och att uppfödarna har fått bättre betalt.
Trots den här ökningen utgör andelen frigående grisar bara 1 procent av de cirka 2,8 miljoner grisar som föds upp i Sverige. I dessa dagar får man glädja sig åt den minsta förbättring som innebär minskning av djurfabrikernas andel av produktionen.

Det är konsumenterna det hänger på. Ska vi få ökade arealer och grundvatten som inte förgiftas av växtgifter och kemikalier så gäller det att du efterfrågar och köper ekologiska produkter. Och så närodlat som möjligt för att spara på transporterna.

Då slipper du inte bara rester av växtgifter i maten utan också farliga GMO-gener som bl a innehåller antibiotika. Tänk på det nästa gång du står vid köttdisken och håller en superbillig dansk fläskfilé i handen.

Du kanske också behöver påminnas om att Danmark med sin årliga produktion av 30 miljoner grisar har ett föga smickrande världsrekord på självdöda griskultingar. Inte mindre än 25 procent av griskultingarna dör före 4 veckors ålder. Motsvarande siffra i Sverige är 17 procent.
Detta är siffror som avslöjar helt vidriga förhållande vid uppfödningen. Djurfabrikerna har pressats fram av konsumenter som anser sig ha råd med allt annat men inte är beredda att betala vad maten kostar när den tas fram under rimliga förhållanden.

De danska grisarna är som regel uppfödda på välbesprutad GMO-soja från Brasilien. Det gäller förstås inte de ekologiska grisarna från Danmark.
Nu finns i handel svenskt Spårbart ekologiskt griskött. Varumärket är Jord på trynet.
Jag behöver väl inte skriva att ekoskinkan och dito revbensspjäll smakar ljuvligt.
Rune Lanestrand http://runelanestrand.wordpress.com/2011/11/30/jord-pa-trynet-garanterar-kvalite/

/Ta reda på vad det är du äter!  /Maria

Evangelium/ Den blinde mannens tro på Jesus

 

 

*

Luk 18:35-18:43: Den blinde mannen i berättelsen här nedan kallade Jesus för “Davids son”. Alltså begrep han att Jesus var den efterlängtade Messias. En fattig, blind tiggare kunde se att Jesus vara Messias, medan alla de religiösa ledarna som såg hans under var BLINDA för vem han var och vägrade tro att han var Guds son. Om du ropar i tro på att Jesus kan hjälpa dig så finns det ingen situation som är omöjlig.
Läs berättelsen:

*
Luk 18:35  Då han nu nalkades Jeriko, hände sig att en blind man satt vid vägen och tiggde.

Luk 18:36  När denne hörde en hop människor gå där fram, frågade han vad det var.

Luk 18:37  Och man omtalade för honom att det var Jesus från Nasaret som kom på vägen.

Luk 18:38  Då ropade han och sade: “Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.”

Luk 18:39  Och de som gingo framför tillsade honom strängeligen att han skulle tiga; men han ropade ännu mycket mer: “Davids son, förbarma dig över mig.”

Luk 18:40  Då stannade Jesus och bjöd att mannen skulle ledas fram till honom. Och när han hade kommit fram, frågade han honom:

Luk 18:41  “Vad vill du att jag skall göra dig?” Han svarade: “Herre, låt mig få min syn.”

Luk 18:42  Jesus sade till honom: “Hav din syn; din tro har hjälpt dig.”

Luk 18:43  Och strax fick han sin syn och följde honom och prisade Gud. Och allt folket som såg detta lovade Gud.

Önskar dig allt gott. /Maria

Evangelium /Gud välsigne alla dessa modiga..

 

Många av våra berömda evangelister är just vad de är: berömda . Men det betyder inte att de verkligen är utsända av Gud. Många av dessa personer rör sig bland ett visst klientel (d v s bland andra s k berömda) kan man kanske säga.  Paulus var utsänd av Gud. Paulus var ensam och fick lida mycket, och inte många ville hjälpa honom, men just därför var han den person som Gud hjälpte och Guds nåd var över Paulus liv.
Var finner man stora gudsmän idag? Var läser man om dem? och var verkar de? Var är de som vågar att verkligen lida för evangelium? Jag tror inte att många av de “stora” evangelisterna idag är så tuffa och modiga och överlåtna som Paulus var. Det finns ju också en hel drös med falska profeter och annat folk… 2Ti 4:16 säger:  “Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat”.
 
Stora gudsmän lyder Gud, de lyder ingen annan. En kristen sägs vara en dåre, javisst, och en kristen som vågar livet för evangelium är ännu mer dåraktig. Jag tror det är dags att tänka över saker och ting nu, för Gud kan ju vilja komma att använda en del av oss människor som tror. Man bör ta reda på hur villig man är att gå ut och kanske få lida för att man öppnar munnen om Jesus. Gud vet, bara han vet, vem han har kallat till att vara en lärjunge och tjänare. Våra hjärtan bör vara fulla av längtan att få sprida Guds Ord och även att ta risker för Jesu skull, han dog ju för oss.
Jag tror inte att den som verkligen älskar Gud kan skiljas från honom av faror, eller andra hemskheter. Är man ett Guds barn så lyder man.

– Coca Cola är mer känt för människor än vad Jesu ord är, och det betyder ju att människor inte fått nå frälsningen.
Torterad för Jesu skull? Ja. det är en okänd skara människor varje dag som torteras för Jesu  skull. Gud välsigne alla dessa modiga människor som bara har Jesus i hjärtat. /Maria

Evangelium/ Johannes kap 12 Varför Jesus måste dö..

 

Joh 12:23-23:50  Jesus förklarar varför han måste dö. Det är många som inte tror på Jesus som Messias. Jesus sammanfattar sitt budskap. Jesu budskap gäller alla, gå ut med Jesu ord. Jesus visste att han skulle ta på sig hela världens synd och att korset väntade, men ingenting kunde skilja honom från Fadern.  Denna text handlar också om att man inte heller då ville tro…Om detta kan du läsa här:
 

*
*
Joh 12:23  Jesus svarade dem och sade: “Stunden är kommen att Människosonen skall förhärligas.

Joh 12:24  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt.

Joh 12:25  Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen, han skall behålla det och skall hava evigt liv.

Joh 12:26  Om någon vill tjäna mig, så följe han mig; och där jag är, där skall också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så skall min Fader ära honom.

Joh 12:27  Nu är min själ i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund.

Joh 12:28  Fader, förhärliga ditt namn.” Då kom en röst från himmelen: “Jag har redan förhärligat det, och jag skall ytterligare förhärliga det.”

Joh 12:29  Folket, som stod där och hörde detta, sade då: “Det var ett tordön.” Andra sade: “Det var en ängel som talade med honom.”

Joh 12:30  Då svarade Jesus och sade: “Denna röst kom icke för min skull, utan för eder skull.”

Joh 12:31  Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas.

Joh 12:32  Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig.”

Joh 12:33  Med dessa ord gav han till känna på vad sätt han skulle dö.

Joh 12:34  Då svarade folket honom: “Vi hava hört av lagen att Messias skall stanna kvar för alltid. Huru kan du då säga att Människosonen måste bliva upphöjd? Vad är väl detta för en Människoson?”

Joh 12:35  Jesus sade till dem: “Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke var han går.

Joh 12:36  Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att I bliven ljusets barn.” Detta talade Jesus och gick sedan bort och dolde sig för dem.

Joh 12:37  Men fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de icke på honom.

Joh 12:38  Ty det ordet skulle fullbordas, som profeten Esaias säger: “Herre, vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar?”

Joh 12:39  Alltså kunde de icke tro; Esaias säger ju ytterligare:

Joh 12:40  “Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de icke kunna se med sina ögon eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig.”

Joh 12:41  Detta kunde Esaias säga, eftersom han hade sett hans härlighet, när han talade med honom. –

Joh 12:42  Dock funnos jämväl bland rådsherrarna många som trodde på honom; men för fariséernas skulle ville de icke bekänna det, för att de icke skulle bliva utstötta ur synagogan.

Joh 12:43  Ty de skattade högre att bliva ärade av människor än att bliva ärade av Gud.

Joh 12:44  Men Jesus sade med hög röst: “Den som tror på mig, han tror icke på mig, utan på honom som har sänt mig.

Joh 12:45  Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.

Joh 12:46  Såsom ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tro på mig skall förbliva i mörkret.

Joh 12:47  Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen.

Joh 12:48  Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen.

Joh 12:49  Ty jag har icke talat av mig själv, utan Fadern, som har sänt mig, han har bjudit mig vad jag skall säga, och vad jag skall tala.

Joh 12:50  Och jag vet att hans bud är evigt liv; därför, vad jag talar, det talar jag såsom Fadern har sagt mig.”

Jesu uppdrag på jorden var att visa på frälsningen och evigt liv. Nästa gång han kommer är det för att döma människorna för hur de har levt. På domens dag kommer de som har levt enligt Jesu föredöme att uppstå till evigt liv. (1 Kor 15:51-57; 1 Thess 4:15-18; Upp 21:1-8)

/Maria

Vardagen / Brända bilar. Ljumhet. Förrådd. Vaken.

¤

Tankar i vardagen.
Inte är det roligt att få veta och se att man bränt en bil på parkeringen utanför där jag bor, hmm, rena vilda västern? ja det kan man kanske säga. Det är inte heller kul att få veta att detta hände medan man sov och ytterligare en nyhet i morse var att man bränt två bilar på andra ställen i staden. Så galet, eller hör det till normaliteterna? Nää det kan det ju inte göra, för så gör man väl inte? jo nuförtiden gör man så.

Tankar i vardagen rör också denna kallhet och ljumhet bland dem som säger sig vara troende. Jag kan inte sluta att tänka på hur illa det verkligen är…..men Jesus sade ju att det skulle bli väldigt märkligt i slutet på tiden. Jag tror vi är där nu, men jag vet att man “alltid i alla tider” sagt så där. Men betyder det att jag inte behöver bry mig om vad som sker? Nej jag skall vara vaken och vakande har Jesus sagt.

Min vardag är inte som andras vardagar på grund av sjukdom, och det är ju trist att må verkligt illa, men om inte jag hade haft Gud så hade jag aldrig orkat med dessa skador i min kropp, men det är klart att det finns en viss sorg inom mig varje dag i min vardag. Men, jag är tacksam, det kunde varit värre och jag väntar ju på helande, det kanske kommer.

När alla kyrkor gått med i ekumeniken och människorna tagit biljetten till tågen mot Rom, då kommer det att ske saker minsann. Har man tänkt på att många lärjungar då kan bli förrådda av sina egna familjer? Har man tänkt på hur det kan komma att gestalta sig när EU-bygget eller EU-raset är klart och Sverige inte är det land som man trodde, utan är barrikaderat av andra eller totalt sönderfallet? Hemska tanke , kan det bli så? jo det kan det.

Kan man skriva såhär som jag gjort? jo jag antar det för det har precis skett.
**Jesus, du älskar, djup är din kärlek, Och med den kärleken älskar du mig. Herre, du fångat hela mitt hjärta, Själen har funnit sin vila i dig.**ff okänd

Jesus varnar:

Luk 21:34 Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt; ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare.
Luk 21:35
Luk 21:36Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.”
 
*

/Maria

Falska religioner …/ Falska “under” och “mirakel”

 

Falska under och mirakel

Pastorer i den kontroversiella Synagogue Church of All Nations anklagas för att ha sagt till HIV-smittade personer att de är helade och kan sluta ta sina mediciner.

Det är Sky News som avslöjar att sex personer ska ha dött efter liknande händelser. TV-kanalen skickade tre personer anonymt till den nigerianska kyrkans brittiska gren i Southwark, London.

En av församlingens pastorer sa till en av de tre reportrarna att kyrkan har haft 100-procentiga framgångar med helande. I de fall då den sjuke fortsätter ha symptom som kräkningar och diarré, så beror det på att viruset är på väg ut ur kroppen.

Det är läkare på sjukhus i London som har rapporterat om de sex människor som har dött efter påstådda helanden.

Synagogue Church of All Nations, Scoan, bildades i Nigeria av pastor T.B. Joshua. På sin webb hävdar de mirakler och under. Till exempel påstår de att T.B. Joshua profeterat om Michael Jacksons död och resultaten i flera fotbollsmatcher.

Tidigare brittikse hälsoministern, Lord Fowley, är upprörd.

– Det är dåraktiga råd och tragiska råd eftersom konsekvenserna blir att de här personerna sprider HIV vidare till andra – och att de själva kan dö, säger han till Sky News.

Från www.dagen.se

Avfallet / Ekumeniska centret…Satans mål!

 

 

Ekumeniska centret invigt av Attefall
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=286929

På fredagen invigdes Ekumeniska centret i Stockholm. Stefan Attefall, minister med ansvar för bland annat trossamfundsfrågor, klippte snörena som höll en knippe ballonger.
Satan har verkligen lyckats förblinda dem som vill kalla sig kristna! Det är obegripligt att man kan missa Satans mål som är att ena alla religioner till en enda Världskyrka, där han själv dyrkas som gud. Man skäms inte över sin villfarelse och sin lögn utan är t.o.m. stolt över vad man åstadkommer i ekumenikens namn – klipper snören och hissar ballonger! Otroligt!

Kol. 2:8 Se till, att ingen får bortföra er såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga “vishetslära”, i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens “makter” och inte till Kristus.
THE ECUMENICAL MOVEMENT

Ecumenism(together with Charismaticism) is Satan’s master-plan of deception through which He is trying to deceive the whole world in this climatic period (Rev.12:9).

BIBLE-BELIEVING CHRISTIANS SHOULD NOT SUPPORT THE ECUMENICAL MOVEMENT

There are reasons why True Believers of Christ should not support the Ecumenical Movement or be associated with it in any way. The Ecumenical Movement is built on the wrong premise which misleads sincere Christians into a counterfeit ‘unity’. Emphatically, this is certainly not the unity of the Spirit. It is not the spiritual oneness of the Body of Christ which our Saviour had prayed for. The Ecumenical Movement is an unholy organisational union of a bunch of ignoramuses! The True Church is composed of only the born-again, Blood- washed Christians whose names are written in the Lamb’s Book of Life.

We are now in the final hours of the age of grace. This is no time for ecumenical association in unholy compromise! Compromise dulls the spiritual vision. Compromise is an affront to a Holy and Righteous Saviour. THIS IS A TIME FOR TOTAL SEPARATION FROM UNBELIEF!!!

Här kan du se många av medlemskyrkorna: http://www.skr.org/

/Denna artikel fann jag hos:
http://alertsweden.bloggo.nu/  Gör ett besök där

/Maria

Jesus /Jesus är världens ljus. / Religiösa ledare.

 

“Åter talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.” /Joh 8:12
*

I denna vers talar Jesus om att han är världens ljus och att man bör följa honom, inte bara en stund, utan för alltid. Jesus berättar också att det finns falska lärare som sysslar med hyckleri/osanningar och dem skall man inte lyssna på, läs den korta texten jag vill ge dig:

*

Luk 17:1  Och han sade till sina lärjungar: “Det är icke annat möjligt än att förförelser måste komma, men ve den genom vilken de komma!
Luk 17:2  För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.

Denna varning i Lukas kapitel 17:1-2 kan ha varit riktad direkt mot de religiösa ledarna, som undervisade sina lärjungar i precis samma hyckleri som de själva levde i, (se Matt 23:15). De höll vid liv och befäste ett ont system.

*

-Det är verkligen varning för att lyssna och lära av de falska profeter som är idag också. Varje tid har sina villoläror, och nu är det verkligen bistra tider då det gäller att människor inte fördjupar sig i bibeln med den helige Andes hjälp. eller att människor inte tar sitt troendeliv på fullaste allvar! Vad vet jag om det?Det är  för att jag själv har  gjort fel, för att jag själv varit i sammanhang som gjort mig illa och lärt mig fel saker. Därför försöker jag vara extra noga att tala om sanningen som den står i Guds Ord, och jag vill fly från alla som är falska och som talar om ett evangelium som inte är det jag känner och älskar. Kan man göra så mycket mer..än att försöka berätta mer och mer om JESUS och Tro…

Luk 17:26Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:
Luk 17:27människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.
Luk 17:28Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde,
Luk 17:29men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans,
Luk 17:30alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras.

/Låt oss göra oss fria från denna tillvarons värderingar, låt oss sprida ljuset från Jesus, och ge människorna hans sanningsord./Maria

Att se på Jesus. Välj livet./Lovsångens betydelse

 

*

Lovsångens betydelse
Pris ske Gud och Lammet i himlen så Satan bävar! För det gör han. När vi prisa Herren så är detta en maktfaktor i andevärlden som djävulen har respekt för. Av barns och spenabarns mun har Gud upprättat en makt till att nedslå fienden. Psalm 8:3.

När Jesus red in i Jerusalem så tålde inte fariséerna att Jesu lärjungar prisade Gud. Luk. 19:37-40. Men Jesus sa till dem: “Om dessa tiger, ska stenarna ropa.” Kan stenarna verkligen ropa? Ja, det var just vad som skedde år 70 när Jerusalem förstördes.

När fiendens härar började omringa staden, då kom lärjungarna ihåg vad Jesus hade sagt. “Men när ni får se Jerusalem omringas av krigshärar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Då må de som är i Judéen fly bort till bergen, och de som är inne i staden må draga ut därifrån, och de som är ute på landsbygden må inte gå dit in.” Luk. 21:20-21.

När de kristna hade flytt från staden, då fanns det inte några kvar i Jerusalem som prisade Gud. Då hade lovsången tystnat i Jerusalem. Då var det stenarnas tur att ropa. Då var det ruinernas och grushögarnas tur att ropa, och vittna om för kommande tider hur det går för ett folk som förkastar Kristus. För en stad där man förföljer Guds församling och där man gör vad man kan för att tysta ned lovsången och göra slut på bönemöten.

Detta kommer snart att upprepas. Men denna gång kommer hela jorden att drabbas av Guds dom. Den mest fredsbevarande faktorn i världen idag, är att det finns människor som prisa Herren. När de har flyttat hem, då blir det katastrof! När lovsången har tystnat på jorden, då är ödeläggelsen nära. Då går den ogudaktiga världen mot sin undergång.

För den som tror på Jesus är döden en besegrad fiende. “Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!” 1 Kor. 15:55-57.

Men för den ogudaktiga världen som inte vill ha med Jesus att göra, är döden en obesegrad och oövervinnelig fiende.

Världens nationer har kastat bort miljarder på militära rustningar för att skydda sig mot fientliga angrepp och kunna överleva.

Men det kommer att bli deras död och undergång. Gud kunde mycket väl ha undanröjt faran för kärnvapenkrig och låtit det bli fred på jorden. Men världen vill inte veta av honom. Man har lämnat Gud och hans makt helt ur räkningen och litar bara på sig själva och sina vapen.

Men åt alla dem som tar emot Jesus och tror på honom, ger han makt att bli Guds barn. Joh. 1:10-13. De har övergått från döden till livet. Joh. 5:24. Den som tror på Jesus, han skall leva om han än dör. Joh. 11:25.

Det är endast JESUS som har denna makt att ge evigt liv. Förutom Herren finnes ingen frälsare. Jesaja 43:11. Den som har Sonen, han har livet; den som inte har Guds Son, han har inte livet. 1 Joh. 5:10-13.

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA9.HTM#Lovsångens

/Maria

Att förstå Jobs bok /Önskan om evigt liv

 

 Så ut Guds Ord

Job 14:5  Äro nu människans dagar oryggligt bestämda, hennes månaders antal fastställt av dig, har du utstakat en gräns som hon ej kan överskrida,
Job 14:6  vänd då din blick ifrån henne och unna henne ro, låt henne njuta en dagakarls glädje av sin dag.*

*

Job tyckte som så många andra, både då och nu, att livet var väldigt orättvist. Och vi som lever idag har ett helt annat hopp än vad Job hade. ??Vaddå? kanske du tänker….

Job hoppades på en uppståndelse från de döda. Guds svar till varje troende är hans löfte om evigt liv tillsammans med honom. Gamla testamentet har inte mycket att säga om uppståndelsen från de döda. Det är inte särskilt anmärkningsvärt eftersom Jesus ännu inte har besegrat döden. Jobs pessimism är begriplig, men hans spirande hopp är desto mer förvånande. Tänk om Gud bara ville gömma honom bland de döda och sedan kalla honom till liv igen. Tänk om det gick att dö och sedan uppstå till liv igen…

Den som idag måste utstå lidande har en tröst som Job saknade.
Nu vet vi att de  troende döda kommer att uppstå. Kristus uppstod, och han har lovat oss att vi ska leva därför att han lever (Joh 14: 19).

Var glad! Prisa Gud!
/Maria Låt inte bibeln vara en tom bok utan innehåll, läs varje dag om under och mirakel och om Guds stora kärlek till oss  och om omvändelse och tro och om evigt liv

Jul. Sanningen om Jul./Gör dig fri

 

Stoppar du också huvudet i sanden då det gäller fenomenet JUL?

Om du anser att det är rätt och riktigt att fira JUL för att man tror Jesus föddes då, och allt är i sin ordning, då bör du tänka om. Läs gärna sanningen om julen här i länken:

https://gospel.jesuslever.eu/?cat=183 

Affärerna dignar redan av “julsaker” och bråttombråttomsyndromet har börjat! Gör dig fri!

Detta veckoslutet skall väl alla adventsprydnader fram, dina också?  Göra sig  fri? Ja om man vet sanningen blir man fri. Fri från alla måsten och alla lögner.

Ta till dig sanningen och kom till förnuft. /Maria