Evangelium/ Johannes kap 12 Varför Jesus måste dö..

 

Joh 12:23-23:50  Jesus förklarar varför han måste dö. Det är många som inte tror på Jesus som Messias. Jesus sammanfattar sitt budskap. Jesu budskap gäller alla, gå ut med Jesu ord. Jesus visste att han skulle ta på sig hela världens synd och att korset väntade, men ingenting kunde skilja honom från Fadern.  Denna text handlar också om att man inte heller då ville tro…Om detta kan du läsa här:
 

*
*
Joh 12:23  Jesus svarade dem och sade: “Stunden är kommen att Människosonen skall förhärligas.

Joh 12:24  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt.

Joh 12:25  Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen, han skall behålla det och skall hava evigt liv.

Joh 12:26  Om någon vill tjäna mig, så följe han mig; och där jag är, där skall också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så skall min Fader ära honom.

Joh 12:27  Nu är min själ i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund.

Joh 12:28  Fader, förhärliga ditt namn.” Då kom en röst från himmelen: “Jag har redan förhärligat det, och jag skall ytterligare förhärliga det.”

Joh 12:29  Folket, som stod där och hörde detta, sade då: “Det var ett tordön.” Andra sade: “Det var en ängel som talade med honom.”

Joh 12:30  Då svarade Jesus och sade: “Denna röst kom icke för min skull, utan för eder skull.”

Joh 12:31  Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas.

Joh 12:32  Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig.”

Joh 12:33  Med dessa ord gav han till känna på vad sätt han skulle dö.

Joh 12:34  Då svarade folket honom: “Vi hava hört av lagen att Messias skall stanna kvar för alltid. Huru kan du då säga att Människosonen måste bliva upphöjd? Vad är väl detta för en Människoson?”

Joh 12:35  Jesus sade till dem: “Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke var han går.

Joh 12:36  Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att I bliven ljusets barn.” Detta talade Jesus och gick sedan bort och dolde sig för dem.

Joh 12:37  Men fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de icke på honom.

Joh 12:38  Ty det ordet skulle fullbordas, som profeten Esaias säger: “Herre, vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar?”

Joh 12:39  Alltså kunde de icke tro; Esaias säger ju ytterligare:

Joh 12:40  “Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de icke kunna se med sina ögon eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig.”

Joh 12:41  Detta kunde Esaias säga, eftersom han hade sett hans härlighet, när han talade med honom. –

Joh 12:42  Dock funnos jämväl bland rådsherrarna många som trodde på honom; men för fariséernas skulle ville de icke bekänna det, för att de icke skulle bliva utstötta ur synagogan.

Joh 12:43  Ty de skattade högre att bliva ärade av människor än att bliva ärade av Gud.

Joh 12:44  Men Jesus sade med hög röst: “Den som tror på mig, han tror icke på mig, utan på honom som har sänt mig.

Joh 12:45  Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.

Joh 12:46  Såsom ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tro på mig skall förbliva i mörkret.

Joh 12:47  Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen.

Joh 12:48  Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen.

Joh 12:49  Ty jag har icke talat av mig själv, utan Fadern, som har sänt mig, han har bjudit mig vad jag skall säga, och vad jag skall tala.

Joh 12:50  Och jag vet att hans bud är evigt liv; därför, vad jag talar, det talar jag såsom Fadern har sagt mig.”

Jesu uppdrag på jorden var att visa på frälsningen och evigt liv. Nästa gång han kommer är det för att döma människorna för hur de har levt. På domens dag kommer de som har levt enligt Jesu föredöme att uppstå till evigt liv. (1 Kor 15:51-57; 1 Thess 4:15-18; Upp 21:1-8)

/Maria

6 thoughts on “Evangelium/ Johannes kap 12 Varför Jesus måste dö..

 1. Det börjar nog bli ont om tid så vi som vill göra Herrens vilja måste vara klara över att vara ännu mer med Gud. Han säger ju att han inte vill finna oss upptagna med andra saker utan vara vakna och bedjande. Jag tror att vi i okunskap gör felaktiga saker som Gud kanske frågar oss om, men okunskap och ovilja är så olika ting. Då skulle straffet bli mildare om vi inte förstått.. sade Jesus i en texte jag läste igår
  Men att medvetet strunta i att ha gemenskap, det är fel och inte är det bra. Tiden är kort, som sagt, och vi måste verkligen vara de lärjungar vi säger att vi är.Jag har många fel- kan jag rätta till dem? Men jag är frälst det vet jag ju- Lyssna på Gud? Jaaa så klart måste vi det. /Maria

 2. När jag tänker på himlen och vilka som är där: de intill döden trogna, de som lidit och föraktats och ändå spridit Jesu kärlek, de som lyssnat till Guds röst och hoppats i till synes hopplösa situationer, de som ropat och vittnat, och jämfört med mig själv får man en aning om hur Gud tänker sig våra kristna liv.

  Alla är bjudna till festen, men då gäller det att sätta på sig fina kläder i alla fall!

  Vad säger att Gud ska tro oss, när vi kommer med våra förklaringar till varför vi inte gjorde Hans vilja under jordelivet?

  “Jag hade köpt en bit land och var tvungen att gå och se till det…” Jag var så upptagen med karriären och med familjen och TVn?

  Man skulle ju känna sig som en objuden gäst, om festen var i kväll. Helt klart.

  För Gud är det inte omöjligt att vända sitt öra till oss. Det är heller inte för sent att börja lyssna till Honom ivrigare!

 3. Jag tror att vi alla på något sätt gör olika fel, för allt handlar ju om Guds stora kärlek och förlåtelse och dom. Vi skriver om undergång och profetior och dom och helvete och allt möjligt, men vet man att man är omvänd och klar s a s?
  Man kan inte leva på att säga: en gång frälst alltid frälst, för man kan verkligen gå vilse utan att gå tillbaka till Gud.

  Gud har på många sätt genom många profeter velat visa människan vägen men människan vägrar att ge upp det som den har. Vägrar att lära känna Gud. Han delar upp oss, troende-icketroende. Ja så blir det, och nu är vi på väg mot Sodom och Gomorra igen! Ser man inte det?

  Ja vi spiller tid på att undra och mäta och fråga och se på tecken m m, men jag tror att den som verkligen älskar Jesus kan göra både det och vara i sin kammare i bön, för att vara beredd och vaken på alla vis. Men är man en kristen och går ut i världen och hänger på olika saker och vara med på så många ekumeniska konferenser som möjligt och åka land o rike kring på retreater , då får man tänka till om var man har sitt hjärta. Hoppas man vaknar. Gud välsigne dig./Maria P.S den dagen Jesus kommer på skyarna då blir det fruktansvärt för de människor som inte velat tro på den som ihärdigt vittnat, bett och gett all sin tid för Jesus eller att Jesus lever. /M

 4. Fick just en möjlig förklaring till varför Daniels 70:e vecka inte är uppfylld (vedermödan-tiden på jorden och domen).

  – Gud väntar att sitt folk ska vända åter, Att Israel ska vända om till Honom.

  Han väntar till folket har haft tid på sig att vända om/be om nåd!

  Hur länge ska Han vänta på sitt folk?

  I Daniels bok var det 7 veckor (år) – sen 70×7 år (490 år) – sen 7x-hur många år?

  Som Fadern väntar på den forlorade sonen, väntar Gud på att vi ska botgöra och vända oss till Honom.

  Hur underbart Gud ser på oss (på Israel först!) om det stämmer!!

  Han är rättvis och kommer att döma oss – men innan dess har vi haft 2000 år på oss att vända om till Honom.

  Dem som ivrigt väntar på jordens undergång (vedermödor och världskrig) och att det ska vara för sent för botgöring, missuppfattar nog Guds kärlek och Hans storsinta karaktär.

  På samma sätt säger Jesus att vi ska förlåta vår nästa: inte 7 ggr, utan 7×7 ggr.

  När evangeliet har nått alla länder och folk fått säga ja eller nej till Guds erbjudande, väntar Gud att Israel ska bli frälst och glädjen stor i himlen och på jorden.

  Israel är Guds ögonsten och vi förstår ju varför, vi som läst Bibeln och hört alla dessa fantastiska violinister!

  När Gud inte ser oss som värda att tillhöra Honom längre (hopplösa fall) kan Han hastigt göra slut på oss och den lede som viskar lögner i våra öron.

  Profetböckerna handlar om detta tema – vänd om innan det blir för sent!

  Även Syrien får tid på sig i Jonahs bok, fastän Jonah skulle njuta av att se Nineve förstört. Kan Sodom och Gomorra få tid på sig innan ridån faller, får vi i berättelsen se ungefär hur Gud ser på oss göra samma saker idag.

  När Gud fördrev människorna ur paradiset var det med kraft och dörren blockerades av ängeln. När Han vill upprätta oss skickade han först Lagen som får oss att inse att vi ÄR Syndiga i Guds ögon, och sen skickade Han Jesus som med sin förlåtelse och sitt offer är vägen tillbaka till Gud.

  Så har jag förstått Bibelns budskap hittills.

  (Han ska dela oss i får och getter)

  Kanske vi spiller tid på att undra när Jesus ska komma och se alla tecknen runt om kring oss? När Han kommer är det för sent att vända om lära känna Honom.

  Vad säger du om sista-tiden tolkningen ovan?

 5. Man kan fråga sig om man lever i NT eller GT. Jesus kom ju med NT och lagen gäller fortfarande men Jesus kom med en ny användning av det gamla. Det är många nu som firar de judiska högtiderna, lyssnar på Mark B och andra judiska predikanter……Vi ser hur Gud verkar, och förstår vi inte kan vi se på våra egna liv, där arbetar Gud OM HAN FÅR. Och går vi tillräckligt djupt in i Guds Ord förstår vi vad han vill med oss. Lydnad.
  Jesus är övertygande, vi skall följa den väg han gett oss att gå. Annars kan vi glömma vår frälsning, då är den ju inget värd, Jesus dog ju för oss och vi går med honom…är det tänkt. Men man vill hitta på egna regler- som brukar gå fel.
  /Maria

 6. Utan Jesus är vi dömda, säger Han.

  Det räcker inte med Torah-läsning och goda gärningar, eftersom 1 tempeltjänsten och 2 offerriterna (som gav förlåtelse för synd under GT) inte existerar längre.

  När Han kommer åter ska världen dömas och de döda återuppstå.

  Så mycket är klart.

  Varför oroa sig över tusenårsriket och när och hur och var och vilka? Måste alla (varenda!) profetiska uttalande i GT besannas/bli verklighet för att vi ska se att Gud verkar i historien?

  Det kan snart låta som: “Ge mig bevis på att du existerar, så ska jag tro.”

  Bibelböckerna är vittnesbörd och man hör Guds röst genom författarna. De är mycket mer är agendor och manualer!

  När man hör Jesu röst i evangeliet talar Han alltid så övertygande. Det klarnar och man får klänga sig fast. Hur ska det annars gå?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.