Archive | november 2008

Bibeln. Guds insp/ I Guds vilja

 namnlos-bibeln.jpg

 

Bibliska personer…å så många visa människor det fanns förr och det finns även nu, men de som bibeln berättar om, är så intressanta pga att de  följde verkligen Gud och ville ha vishet. Skall vi se vilka några av dem var?

*Josef. Hans roll var en ledares. Hänvisn; Apg 7:10; Tillämpning: Planerade för en tid av svår missväxt. Han var Faraos närmaste man.

* Mose. Ledare. Hänvisn; Apg 7:20-22. Lärde sig all Egyptens vishet och blev sedan undervisad av Gud inför uppdraget att föra Israel ut ur Egypten.

*Besalel. Konstnär. Hänvisn;  2 Mos 31:1-5. Planerade och övervakade byggnationen av tabernaklet med alla dess inventarier och tillbehör.

*Josua. Ledare. Hänvisn;  5 Mos 34:9. Levde nära Mose och blev undervisad av honom. Lydde Gud och ledde Israel in i löfteslandet.

*David. Ledare och kung.  2 Sam 14:20. Trots allvarliga misstag glömde han aldrig att gudsfruktan var vishetens källa.

*Abigail. Hustru. Hänvisn; 1 Sam 25:3, 32.  Räddade sin man, gård och boskap genom ett förståndigt ingripande i rätt ögonblick.

*Salomo. Kung. Hänvisn; 1 Kung 3:5-14, 4:29-34. Visste vad som var rätt, men misslyckades ofta att omsätta sin vishet i handling.

*Daniel. Rådgivare. Hänvisn; Dan 5:11-12.  Levde nära Gud och räddade både sig själv och andra med Guds hjälp.

*De vise männen. Uttydare. Hänvisn; Matt 2:1-10. Visste om att Gud skulle besöka jorden och bestämde sig för TT T reda på fakta.

*Stefanos. Ledare. Hänvisn; Apg 6:8-10  Organiserade utdelningen av mat till de grekiska änkorna. Predikade det glada budskapet om Messias för judarna.

*Paulus. Apostel. Hänvisn; 2 Pet 3:15-16.  Ägnade hela livet åt att berätta om Guds kärlek för alla som ville lyssna.

*Jesus. Guds Son. Hänvisn; Luk 2:40, 52  1 Kor 1:20-25  Levde ett fullkomligt liv och offrade sig på korset för att rädda mänskligheten och ge var och en som tro ett evigt liv.

——– När du läser om dem i bibeln så ser du att de hade en verklig längtan efter att göra Guds vilja. De hade en gudsfruktan som var äkta och som förde dem fram i, och av, Guds vishet.

——–Sanning och trofasthet är två starka och viktiga karaktärsegenskaper. Dessa begrepp är meningslösa om de inte bevisas i praktisk handling. Vad vill Gud ha av oss? Vad tror du han vill ha av dig? Han vill ha dig och mig och alla som en medarbetare och en trogen sådan. Han vill kunna lita på att du och jag gör hans vilja. det är genom våra handlingar vi visar vad vi är och vad vi tror på.

 

Jesus. /Syn på himmelen

     
K Ä R L E K.  

Detta märkliga fenomen blev säkert iakttaget av mer än 50 människor i staden och omgivningen. Händelsen gjorde ett överväldigande intryck på de flesta av dem, och man var överbevisad om att man upplevt ett varsel. Någon gick in i sitt hus och bad, ja till och med omvändelser förekom som en följd av tilldragelsen.

Ett av ögonvittnena till synen i luften var dåvarande föreståndaren´i “Bönderna Salgslag” i Grimstad, Godthard M. Terjesen. Tillsammansmed ett 30 tal personer stod han på bryggan då händelsen inträffade och i följande nedteckning från den gången, skildrar han så här:

Det var vid 15-tiden fredagen den 15 juni 1934, det var fint väder,klart med blå himmel utan ett moln, och solen sken. Det blåste starkt med skumtoppande böljor på sjön. I Gundersens häck lite ovanför mig sjöng en massa fåglar med hög röst, men då Jesus visade sig på himlen , lade stormen och böljorna sig, och sjön blev blixtstilla och blank, och fåglarna höll upp att sjunga i häcken.

Det visade sig först en vacker sky i en form av en flygmaskin, och den kom närmare med hög fart. Eftersom den närmade sig, såg vi att den saknade mittpartiet. Men då den kom över fjorden, ut mot havet, steg det ut av den, där mittpartiet skulle ha varit, en Kristusbild med uppräckta händer. Så blev händerna sänkta som Thorvaldsens Kristusbild. liksom välsignande.

Jesus hade en vitglänsande mjuk fotsid mantel. De bara fötterna syntes nedanför kanten. Håret hängde böljande till skuldrorna, och hans ansiktsuttryck var lysande milt och kärleksfullt, rent och skönt. Men då han vände sig mot Rönnes, såg jag klart hur tårarna rann ned över hans kind, och någon såg till och med hans rörande ögon. Kristusgestalten var omgiven av flera vita änglar både över och under honom.Detta såg vi alla i över en kvart på himmelen. Själv sprang jag runt för att säga till så många som möjligt, och jag ringde till Grimstadspostens redaktör, Knut Dyvik, som med hustru och flera andra också fick se det.Jag sprang också till min mor och några andra troende kvinnor somhade bönemöte, och jag som inte var frälst då, ropade till Gud om nåd och att få vara med Jesus. En fotograf och några kvinnor sprang för att hämta en kamera, men då de kom tillbaka, var synen borta.

Den höll sig nästan en halvtimma, och till slut var det bara en nattvardskalk kvar (min mor såg även ett bröd). Synen blev inte upplöst, men jag såg hur Jesus gick in i den blå himlen och försvann. En mindre vit änglavarelse visade sig med armarna lyftade som till välsignelse och stod där en stund innan den försvann. Då började sjön åter att storma som förut, och fåglarnabörjade sjunga. Alla sade, detta glömmer vi aldrig!

Så var Gotthard M. Terjes berättelse.

Bjarne Berg i Grimstad adresstidning.

Att lyda Gud /Omöjligt? Nej.

pray12s1.gif

“Jag ser upp mot bergen. Kan jag vänta mig någon hjälp därifrån? Min hjälp kommer från Herren, som har skapat himmel och jord. Han kommer aldrig att tillåta att du snavar och faller, för han vakar alltid över dig. Ja, han som bevarar Israel sover aldrig.” /Ps. 121:1-4

Problem är det många som har. Just nu har en vän till oss fruktansvärda problem, och i månader har vi väntat och bett… Och vi ger inte upp vår tro. För det finns en lösning på detta hemska, och HERREN kommer att visa oss.

Det är Guds ord som gäller och det gäller att lyda honom. Just nu är det kaos, och denna dagen har varit svår. Nu kommer natten och vi kämpar på imorgon igen för att komma närmare lösningen som GUD har. Kämpa på? Nej inte i egen kraft, i den kan vi inte göra något, utan bara stilla vänta på att Herren skall leda oss på rätt väg, till rätt människor och till en lösningen på ett elände som är så svårt.  Tack Gud för att du är med oss, tack för att du inte lämnar oss, och tack för att: FÖR GUD ÄR INGENTING OMÖJLIGT!

/Maria

Jag tackar dig Herre för denna natt då vi får sova och en ny dag då vi får skåda dig igen och dina svar som är de bästa, för du vet hur du vill ha det för oss alla Du vill också att vi ska stå fast i tro, hur mycket det än stormar..

Gud i samhället / Medmänsklighet

Mina funderingar är många. Varför? Jo för att det är flera saker som jag ABSOLUT inte kan förstå-

Varför görs det inget på bostadfronten? Varför skall “Allmännyttan” säljas ut? Varför skall det bli lägenheter där som bara de som har pengar kan köpa? Vad görs åt problematiken med de hemlösas situation? Många hemlösa kommer att dö denna vinter!

Varför skall man tvingas ut på gatan och i hemlöshet för att INTE det sociala nätverket fungerar? Såg ni kvällens debatt (to 27/11) där flickan Bianca tvingas ut i hemlöshet, hon har dessutom en baby att ta hand om.

Det är klart att jag har funderingar….det har väl du med?

Och vad gör mina funderingar här då? På min kristna sida…vad har Gud med detta att göra?…

Jo, Som du kanske har läst här förut så vill Gud att vi agerar KÄRLEKSFULLT och med BARMHÄRTIGHET och GODHET emot våra MEDMÄNNISKOR! Är det så i dagens samhälle tycker du?

*Sätt människors behov före pengar* Ordspr 11:26

*Ta inte emot mutor.*  Ordspr 17:23

*Hjälp de fattiga*  Ordspr 19:17; 21:13: 22:9

Finns det politiker och andra styrande som läst detta i bibeln eller med sitt förstånd förstår att agera på rätt sätt., eller som har hört talas om medmänsklighet och kärlek?

Guds kärlek till oss. /Vishet

graphic_lady_praisingthelord.jpg

Visheten kan ta lång tid att få- eller att nå. Den som föraktar Guds lagar eller inte bryr sig om att tänka på att han vill hjälpa oss i allt, de går ofta fel vägar. Man kan ju tro att man kan allt själv, fixa och trixa..jo pyttsan. Men med visheten inom oss, eller att be om att få vishet och visshet… så kan vi gå den väg Gud  vill.

Det står i Ordspråksboken kapitel  8:14-15:

*Jag, visheten, ger goda råd och lär er sunt förnuft. * Kap 8:19:  *Vad ni får av mig är bättre än finaste guld och renaste silver!*

*Herren skapade mig för länge sedan, innan han skapade något annat. Sedan tidernas början finns jag. Jag existerade innan jorden fanns. Jag föddes innan haven blev till. Ja, jag var där innan Gud skapade jorden med dess åkrar.* Ordsp 8:22-26

Visheten är grunden för allt  skapat och en förutsättning för liv. Kanske var Johannes och Paulus påverkade av Salomos sätt att beskriva visheten när de förklarade Jesu närvaro vid världens skapelse. (Kol 1:15-17; 2:2-3; Upp 3:14).

Visheten behöver vi verkligen! Idag har jag fått veta mer om vikten av att ha sunt förnuft, det slog till i tanken… inom mig.. om hur vi ber den helige Ande om att få hjälp med olika problem, och det är ok, men vi kan i många fall använda vårt sunda förnuft och komma på lösningar som ÄR  dvs bönesvar i en viss situation från Gud……d v s Gud vill att vi handlar på ett visst sätt i en viss situation. Vishet och sunt förnuft. Lära för livet.

*Den som finner mig finner nämligen livet och blir älskad av Gud. Men den som föraktar mig skadar sig själv, och hans sår kan inte läkas. De som hatar mig visar att de älskar döden.* /Ordspr 8:35-36

Evangelium /Nåd och sanning

 image3c.gif 

 

 

Först: TACK till er alla som besöker denna min sida. Det är roligt att se att så många kommer in och läser här. Det gör mig glad. Här kommer en text som säger allt om evangelium:

*Koncentrerad saltsyra och kaustik ammoniak är två starkt frätande vätskor. Men om man blandar dem i rätta proportioner så får man en saltlösning som är helt ofarlig. (Men inte vanligt salt)

Så är det också med Guds evangelium. Det är sammansatt av två beståndsdelar. Och om Gud lät en av dessa beståndsdelar predikas enbart så skulle det få katastrofala följder för människorna.

“Och Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.” Joh. 1:14. Tänk om Jesus hade varit full av enbart sanning, utan nåd. Då skulle hansliv här på jorden ha blivit som en stor domspredikan. Då hade ingen människa kunnat bli frälst. Och om Jesus hade varit full av enbart nåd, utan sanning. Då hade han blivit den störste bedragare.Då hade heller ingen människa kunnat bli frälst. Men det står att han var full av nåd och sanning.

Guds nåd i förening med sanningen blir ett evangelium som är saltoch kan hindra förruttnelse. Matt. 5:13. Mark. 9:50. Luk. 14:34.

När sanningen blir förkunnad, då blir synden avslöjad och människor blir överbevisade om sin synd. Apg. 2:14-37. Rom. 3:20. Och när

Guds nåd blir förkunnad och människor tar emot Guds nåd, då bli de befriade från sina synder i kraft av Jesu blod.

Apg. 2:38-47, 13:38-39.* Allan Svensson //Maria

Jesus säger om sin återkomst:

*Var på er vakt! Låt inte min plötsliga ankomst överrumpla er. Låt mig inte finna er i lyx och överflöd, nöjen och dryckenskap eller upptagna med livets problem och bekymmer som resten av världen. Håll er alltid beredda. Be att ni ska få kraft att rädda er undan de svårigheter som väntar, så att ni kan möta Människosonen med frimodighet.* /Luk 21:34-36    Ja låt oss göra som Jesus ber oss att göra.

 000200bf.gif

 

Att gråta äkta tårar / Svek

dsc00064.JPG

 

http://www.svt.se:80/

Välkommen.  Hur är det med städningen på våra sjukhus? Är den acceptabel, och trivs patienterna på sjukhusen? I länken ovan kan du se och höra läkaren och patienten Björn Bragée, som tar bladet från munnen och ryter till!

Det gör han rätt i, för så illa som det har blivit på sjukhusen med städningen, …det är bedrövligt. Till ett sjukhus kommer man för att få vård, och inte för att bli sjuk av hemska baciller. Men så är det ställt med våra sjukhus idag, många avdelningar tvingas stänga p g a  icke fungerande städning. Man sparar pengar…man har ont om personal…man lägger  det billigaste budet på städning och patienterna är de som förlorar på det hela.

De säger att vi lever i ett välfärdssamhälle, och lilla Sverige går framåt..Nej det är ju inte sant. Jag undrar vad som händer då en riksdagsledamot blir sjuk? Hamnar den personen på allmän sal eller blir liggande i korridoren? Får den personen förstklassig vård…

Gud säger att vi skall ta hand om varandra, och han säger vidare att vi skall visa kärlek och omtanke om varandra. Men så är ju inte fallet, eftersom äldre och sjuka blir kränkta gång på gång. Du har väl följt med i tidningar och radio där vågorna går höga och anmälningarna duggar tätt till ansvarsnämnder och liknande..

Matteus 5:7 (Bergspredikan) säger: Lyckliga är de omtänksamma och barmhärtiga. Dem skall man visa barmhärtighet.

Matteus 5:8 säger: Lyckliga är de som har rena hjärtan! De ska få se Gud.

Gud säger vi ska vara barmhärtiga och rena i våra hjärtan. Det borde städas ordentligt även i människors hjärtan. De borde tänka till ordentligt och visa andra en större omsorg.

Har man inget rent hjärta och barmhärtighet, då blir det som det blir i ett samhälle,,liknande det vi har nu. Det handlar väldigt mycket om svekfullhet, och egoism i våra samhällen idag. Var finns protesterna? Jo de finns men de är så få. Känslokall dominans finns det mycket av…

*Lyckliga är de ödmjuka! Himmelriket tillhör dem* /Matt 5:3 .   Något att tänka på….

 

Lärjungar/ Gud lär oss….

godsword2.gif Gud ber oss människor om mycket. Han har också bett oss att bygga. Vadå bygga? Bygga upp våra inren, bygga vidare på visioner och drömmar. Gud bryr sig om oss, och han älskar varenda människa så djupt, och han har en plan för oss, varenda en av oss.

 Vi är utvalda för att tjäna honom, och han är vårt stöd, vår klippa i allt. Vi behöver inte oroa oss, utan följa honom, som har all kontroll.

Vår tro stärker oss dagligen och vi får umgås med Jesus var stund för stund för att få direktiv för våra liv.

Vi skall vara ödmjuka i vår tro på Herren. Lägg ner allt som är själviskt.

Läs  Haggai i Bibeln, läs om hur man bör sätta Gud främst, och göra Guds vilja. Haggais bok är kort men den är fylld av utmaningar och löften och påminner oss om om att Gud gör anspråk på våra liv och att vi måste sätta honom först.

Ett ord idag /Kristen

Kristen man stämmer den egyptiska staten 

Av Compass Direct

Mohammed Ahmed Hegazy är 24 år gammal. Hans ansökan om att få förändrade ID-handlingar genom att byta ut muslim till kristen blev avslaget. Därför lämnade han in en anmälan mot Egyptens inrikesminister den andra augusti.

– Jag menar att det är min rätt att gå över till den religion jag tror på. Varken jag, min fru eller vårt väntade barn ska vara tvungen att ha en dubbel personlighet, säger Hegazy som konverterade till kristendomen då han var 16 år gammal.

Tvingad till att ha muslimsk bröllopsceremoni

Även om Egyptiska lagar inte förbjuder konvertering från islam till kristendom, så saknas det ändå laglig ordning för att göra förändringarna. Vanligtvis döljer de omvända kristna sin identitet för att slippa bli förföljd av familj och säkerhetspolis.

Hegazys fru är gravid i fjärde månaden och de önskar att deras barn ska bli född som registrerad kristen. Paret tvingades till att ha muslimsk bröllopsceremoni eftersom de är muslimer enligt sina ID-handlingarna. De vet att kristen religionstillhörighet innebäratt deras barn får möjlighet att få kristendomsundervisning i skolan samt att barnet tillåts att gifta sig i en kyrka. Om man är kristen enligt ID-handlingarna har man dessutom rätt till att delta på gudstjänster utan att behöva vara rädd för trakasserier.

Mamdouh Nakhla från al Kalema Centrum för Mänskliga rättigheter försvarar Hegazys ärende. Till nyhetsbyrån Compass Direct har han sagt att denna ansökan har gett honom mycket problem.

Press och hot

Flera muslimska präster och advokater har gått emot advokaten under ledning av Sheikh Youssef el-Badry. En källa har berättat för Compass Direct att Egyptens säkerhetspolis,the State Security Investigation (SSI), hade uppmanat advokaten att dra sig ur det hela. I annat fall kan han bli mördad.

– Det har inte funnits något liknande i Egyptens rättshistoria.Detta är den första, berättade Nakhla i torsdags till Agence France-Presse (AFP).

Kristna blir muslimer Laglig konvertering från kristendom till islam sker regelbundet i Egypten. I fjol sa Egyptens översta muslimska ledare, stor-imam Sheikh Muhammad Sayed Tantawi, att ungefär 7000 kristna konverterade till islam mellan år 2000 till 2006. Men enligt egyptisk lag är det omöjligt att konvertera från islam till en annan religion.

– Så länge § 2 i grundlagen inte ändras, kommer kristna, judar, bahaier, ja, alla som inte är muslimer, vara i en olycklig situation, säger Helmy Guirguis i UK Copts Association till Compass Direct från London.Sharia är grunden § 2 i grundlagen anger att sharia, dvs. islamsk lag, är grunden för den egyptiska lagen. En vanlig tolkning av sharia är att avfall från islam är en straffbar handling i Egypten.Förra månaden tog Ali Gomaa, som är en ledande egyptisk imam, tillbaka tidigare uttalande om att muslimer skulle ha möjlighet att välja en annan religion än islam. Gomaa skrev i Washington Post-Newsweek, att det är en synd att lämna islam och att Allah kommer att straffa sådant handlande. Han skrev också att handlingen inte ger något världsligt straff. Senare publicerades dock ett klargörande från Gomaas kontor där det blev förklarat att frånfall är samhällsnedbrytande och därför borde straffas.

Under de senaste åren har tiotals kristna kopter konverterat till islam. Senare har de emellertid ångrat sig och velat vända tillbaka till sin ursprungliga tro. De har vunnit i rätten och fått ändra sin offentliga status. Nakhla är en av de advokater som har försvarar en grupp kopter, som fick sin sak behandlad i Egyptens högsta domstol den första september.

Utmaning utan någon motsvarighet Hegazy är ifrån Port Said. Han är den första med muslimsk bakgrund,som öppet utmanar regeringens restriktioner mot att konvertera från islam.

– Jag tror att det finns tusentals av omvända muslimer, säger Hegazy.Han antyder att han har deltagit på stora möten och konferenser med kristna som är före detta muslimer. Riktat till denna grupp sa han:

– Kom ut ur era getton och skapa organisationer som talar er sak och försvarar era rättigheter. Svaret är inte att rymma eller lämna landet, utan att slåss och kämpa för era rättigheter i ert eget land.

I en intervju bad Hegazy regeringen att erkänna existensen av omvända muslimer. Dessutom uppmanade han regeringen att ta bort religionstill-hörighet från det nationella identitetskortet.

2002 blev Hegazy torterad och fängslad då polisen upptäckte att han hade blivit en kristen. Han säger att han inte är optimistisk när det gäller att vinna denna rättssak.

– Det skulle vara mycket bättre att lida som martyr, än att sitta i fängelset under ett så radikalt och fundamentalistiskt styrelsesätt,sa han.

Hegazy har gjort en liten bok med 31 dikter som kallas:

Sherine’s Laugh. I en av dikterna skriver han om misshandlingen som en säkerhetsofficer gav honom. Han torterade Hegazy flera gånger föratt han hade blivit kristen.

Shaymaa Muhammad al-Sayed är en muslimsk kvinna som har tagit emot Jesus. Förra månaden torterade polisen i Alexandria henne på detgrövsta sätt. Efteråt skickade de henne till sin muslimska familj, som fortsatte misshandeln bakom polisstationen. Nu håller de henne i husarrest.

Hussein el-Akkad blev frigiven av säkerhetspolisen i april. Han hade också konverterat till kristendom och sattes i fängelset i två år utan att ha blivit dömd. Frigivningen skedde efter en brevkampanj.11 augusti 2007, Copyright: Compass Direct og Open Doors Sverige /efter tillåtelse fr Open Doors, Maria

Berätta om Gamla Testamentet /Kungar

David och Saul. En jämförelse mellan Israels två första kungar visar avgörande skillnader:

*DAVID*:  En kung efter Guds sinne. (2 Sam 7:8-16),

En man efter Guds hjärta. (Apg 13:22),

Grundade en evig kungaätt (genom Jesus).  (2 Sam 7:27)

Generös och vänlig.  2 Sam 9; 1 Krön 19:2-3)

Han kunde förlåta. (1 Sam 26)

Han kunde ångra sig. (2 Sam 12-13, 24:10)

Han var modig. (1 Sam 17; 1 Krön 18)

Han hade det rätt ställt med Gud. (Ps 37:11; 119:17)…………

*SAUL*:

En kung efter människors sinne. (1 Sam 10:23)

En man prisad av folket. (1 Sam 18:6-13)

Hans kungaätt dog ut med honom. (1 Sam 15:23)

Han var grym. (1 Sam 20:30-34; 22:11-19)

Han hade inte ett förlåtande sinnelag. (1 Sam 14:44; 18:9)

Han ljög när han konfronterades med sanningen. (1 Sam 15:10-31)

Han kände fruktan. (1 Sam 17:11; 18:9-13)

Han förlorade gemenskapen med Gud. (1 Sam 16:14)

***  ***  ***   ***

1 Samuelsboken, berättar om Israels siste domare, om den förste kungen Sauls uppgång och fall, om Guds val av David till hans efterträdare och hur Gud förbereder David för hans uppgift.

Ett ord idag / Finanser…

 namnlos-bibeln.jpg

Människor har så gott som satsat sina liv för att nå ekonomiskt oberoende. Det finns också de som inte haft någon högre utbildning eller någon stor pott pengar att satsa för att bli rik–helst fort.

Nu ser vi hur de som trott på börsfolk och regeringar  m fl, hur allting håller på att rasa och många många människor är totalt förkrossade, de får gå ifrån hus och hem. I Dokumentär utifrån sändes  ikväll 23/11 ett program om hur den stora finanskrisen började och i vilket läge som världen befinner sig i idag.

Det är ett skrämmande scenario, och vi är många som ber för Sverige och andra länder, och dess styresmän.

Jesus säger att ett gott liv inte har ett dugg med rikedom att göra.  /Lukas 12:13-21

Det är raka motsatsen till den allmänna uppfattningen i samhället. Hur värderar du pengar?

Det verkligt värdefulla är ju friden, glädjen, tacksamheten… detta som man får av Jesus då man säger ett JA till honom och till evigt liv.

Evangelium/ Maria med oljeflaskan

 image3c.gif

Kvinnan hette Maria. Hon var Lasaros och Martas syster.  Vad gjorde denna kvinna för märkligt?

 Jo det talas om henne än idag, precis som Jesus sade, kort innan han korsfästes.

Hon smorde Jesus med olja…här är berättelsen ur bibeln:   /Matt 14:1-9

*Två dagar senare började påskfirandet- en årlig festvecka då judarna helt avstår från att äta bröd som bakats med jäst. Översteprästerna och de andra judiska ledarna sökte fortfarande efter ett tillfälle att i hemlighet arrestera Jesus och döda honom.   -“Men vi kan inte göra det under festdagarna”, sa de, “för då kommer det att bli oroligheter.”

Under tiden var Jesus i Betania, i Simon den leprasjukes hus. Under kvällsmåltiden kom en kvinna dit med en flaska fylld med välluktande och dyrbar olja (nardusolja). Hon bröt sönder flaskan och hällde oljan över hans huvud. Några av gästerna vid bordet förargade sig över detta “slöseri”, som de kallade det.

“Hon kunde ju ha sålt oljan för en förmögenhet och gett pengarna till de fattiga!” mumlade de.

Men Jesus sa: “Lämna henne ifred! Varför kritiserar ni henne? Det hon har gjort mot mig är rätt och riktigt. Fattiga, som verkligen behöver er hjälp, kommer det alltid att finnas ibland er. Dem kan ni hjälpa när ni vill. Men jag däremot kommer inte att vara här länge till.”

Denna kvinna har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp med olja inför min begravning. Och jag kan försäkra er att överallt i världen där de goda nyheterna  förkunnas, där kommer man också att tala om denna kvinna och vad hon gjorde.”  ******

Ja än idag talar man om denna kvinna…och det hon gjorde för Jesus. Det är mäktigt hur allt som står i bibeln går rakt in i hjärtat. … Berättelsen kan du läsa också i Matt 26:17-19; Luk 22:7-13