Archives

Det är en nåd att få möta Jesus och få tro på honom. Våga vittna om Jesus

-Vittnesmål om vem man tror på (Jesus) är härliga att få berätta.
Men inte alla vill höra det, utan människor kan bli väldigt sura och arroganta i tonen då man berättar om tro, sin tro på Gud/Jesus.
Det ses som ‘normalt’ att häckla de troendes tro på Jesus, och den troende skall /bör tydligen/  rakt av acceptera att människor tror på evolution och på apor som blir människor? Varför blir inte aporna människor idag?
Genom alla tider har människor berättat om sin frälsning och berättat om allt gott som Jesus gör, men det är fortfarande inte populärt.
Många personer kan känna sig hotade av våra vittnesbörd för att de känner på sig att det vi säger verkligen kan vara sant. Om det då skulle vara sant så är det ju i så fall sant att Gud finns!!
Oj, ja, det kan vara sant!

-Det är sant, Gud finns, Jesus finns. Jesus dog på korset för alla människor och skall komma igen en dag! ALLA människors ögon skall se honom komma på skyarna.

-Men jag tror inte att alla människor som inte tror idag vill tänka på den tanken att Jesus faktiskt finns. Allt idag ska vara av vetenskap men icke av tro.
Man möter en hel del motstånd då man efter det man fått en fråga om man tror på Gud- sedan får en helomvändning i bemötande- en utskällning eller sarkastisk blick eller en fråga om man är ‘normal’.
Det var och är fortfarande många som tar fasta på att vara Jesu lärjungar och det kostar på men är det bästa man kan få vara. En av de stora på Jesu tid var ju Johannes Döparen, som gick före Jesus och vittnade om honom och som Johannes döpte. Joh 3:22.
_________

Johannes Döparen hade det inte lätt precis, men han gav aldrig upp sin tro. Men hans liv slutade i en tragisk död.
****Hans huvud hamnade på ett fat:****

Mark 1:4 Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse.
Mark 6:14 Jesu namn hade nu blivit känt, och kung Herodes fick höra att folk sade att Johannes Döparen hade uppstått från de döda och att det var därför dessa krafter verkade i honom.
Mark 6:24 (Herodes födelsedag) Då gick hon ut och frågade sin mor: “Vad ska jag be om?” Hon svarade: “Johannes Döparens huvud.”
Mark 6:25 Flickan skyndade genast in till kungen och bad: “Jag vill att du genast ger mig Johannes Döparens huvud på ett fat!”
Mark 6:27 Han skickade genast i väg en bödel och befallde honom att hämta Johannes Döparens huvud. Denne gick då bort och halshögg honom i fängelset.
Luk 7:20 Männen kom till Jesus och sade: “Johannes Döparen har sänt oss till dig för att fråga: Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?”
Luk 7:33 Johannes Döparen kom, och han varken åt bröd eller drack vin, och då säger ni: Han har en ond ande.
Luk 9:19 De svarade: “Johannes Döparen. Men en del säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.”

  Bild Pinterest

 

Johannes döparen. /Dagens artikel: Markus 10:29-30 Belöning, värderingar

 

Foto Maria

 

https://gospel.jesuslever.eu/?s=Johannes+d%C3%B6paren

Här kan man läsa om Johannes döparen, det finns alltså  inlägg här om honom och vem han var.

 

Dagens artikel: Markus 10:29-30 Belöning, värderingar

Världen hatar Gud och det märks  väl tydligt i våra dagar, eller vad säger du? 

Markus 10: 29-30. Jesus svarade: “Sannerligen säger jag er: Ingen som för min
och evangelii skull har övergett hus, eller bröder eller systrar,
eller moder eller fader, eller barn, eller jordagods,
30. ingen sådan finns, som inte skall få hundrafalt igen: redan här
i tiden hus, och bröder och systrar, och mödrar och barn, och
jordagods, mitt under förföljelser, och i den tillkommande
tidsåldern evigt liv.

Jesus försäkrade lärjungarna om att alla som ger upp något värdefullt för hans skull  ska få tillbaka det hundra gånger om här i livet, fast inte nödvändigtvis i samma form. Någon kan t ex ha blivit utstött ur familjen för att han eller hon tagit emot Kristus men får i gengäld en större familj av troende. Samtidigt som vi belönas på det här sättet kommer vi dock att bli förföljda, eftersom världen hatar Gud. Jesus betonade förföljelsen för att påminna oss om att vi inte kan följa honom bara för belöningens skull.

Jesus förklarar för oss att våra nuvarande värderingar kommer att ställas på huvudet i den tillkommande världen.De som strävar efter position och inflytande kommer inte att få det i himlen. Den som lever enkelt här kommer att få en position i himlen. Att tjäna andra är inte så populärt idag, man skall helst klättra väldigt högt på karriärstegen och då man gör det så spelar det ofta ingen roll vem man skadar på vägen. Så har inte Jesus sagt att människan ska göra. Håll fast vid de värderingar som JESUS lär oss, vi som lärjungar har hela tiden mycket att lära!

NamnlösMaria2

 

Jesus /Det gäller liv eller död. /Joh 3:36 Evigt liv

 

 

Joh 3:36  Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom.”

Denna bibelvers talar om människans tillstånd (utan tro), innan den är frälst.
Den människa som tror HAR evigt liv, inte sedan utan NU. Se bibelversen Joh 3:36
Den människa som inte tror, som inte känner Jesus eller har tagit emot honom, har inte valt livet. Det är ett helt felaktigt och ödesdigert beslut att välja att inte följa Jesus.

Det predikas knappt idag, det evangelium som talar om liv och död, och himmel och helvete. Det predikas ett annat evangelium, ett mer lättsmält sådant, men det är fel evangelium. Det som ska predikas är om vårt val, vår kärlek eller hat till Jesus Kristus och följderna av ett felval.


Alltså:

(JOHANNES 3:16  Evangeliet i ett nötskal)

Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.
Joh 3:17  Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.
Joh 3:18  Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.
Joh 3:19  Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,
Joh 3:20  Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade.
Joh 3:21  Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bliva uppenbart att hans gärningar äro gjorda i Gud.”

Många vill inte utsättas för Guds ljus, man är rädd att bli avslöjad. Man vill inte ändra på sig! Vi måste fortsätta att be om att människor skall upptäcka det sanna ljuset JESUS och vilja vara med honom i stället för i MÖRKER! Det gäller liv eller död.

/Maria 

Johannes döparen /Johannes tvivel

  johannes.jpg

Behöver vi ifrågasätta Jesu identitet? En bland många som gjorde så, det var Johannes döparen. Medan Johannes satt i fängelse började han tvivla på om Jesus verkligen var Messias. Om Johannes uppdrag nu var att förbereda människor på Messias ankomst (Joh 3:3) och om Jesus verkligen var Messias, varför satt då Johannes i fängelse när han kunde ha predikat för folket och förberett deras hjärtan?

Jesus besvarade Johannes tvivel med att peka på vad som hände omkring honom. Blinda, lama, döva och leprasjuka blev helade, människor uppväcktes från döden och de goda nyheterna om riket predikades. Det fanns så mycket bevis att Jesu identitet inte behövde ifrågasättas.

Om du någon gång tvivlar på om du är frälst, om din synd är förlåten, eller på Guds verk i ditt liv, påminn dig då om bevisen i bibeln och konstatera vilka förändringar som ägt rum i ditt liv.

När du tvivlar, om du tvivlar, ska du inte vända dig bort från honom, Kristus, nej, du ska vända dig TILL honom. Om Johannes tvivel och bevisen Jesus ger kan du läsa om i Matteus kapitel 11:1-18. Jesus säger oss också att vi ska komma till honom för att få ro och vila, /Matteus 11:28/ och därför denna sång:

1.Vila jag sökte i världen vid, Allt vad jag fann var blott kamp och strid. Slutligt jag kom till min Jesus blid, Han gav mitt hjärta frid.

2. Har genom tron du en gåva fått, Satan ej unnar dig denna lott. Vina omkring dig hans skarpa skott, Vila hos Jesus blott!

3. Synes dig framtiden mörk och trång, Blicka mot löftenas stjärnor mång´! Natten förbytes i soluppgång. Sjung då din morgonsång!* /L Pethrus

Johannes döparen /Kristus

jesus_034_small.jpg 

Det sanna ljuset.

Varken Johannes döparen eller vi är källan för Guds ljus- vi reflekterar det bara. Det är Kristus, som är det sanna ljuset som lyser upp vägen till Gud för oss och visar oss hur vi ska gå den. Men han har också kallat oss till att återspegla ljuset från honom till en värld som inte tror. Kanske är det för att de som inte tror aldrig skulle klara av att utsättas för ljuset från hans härlighet. Ordet vittne visar oss på vår roll att reflektera ljuset från Kristus. Vi kan aldrig låta andra tro att vi själva är ljuset. Vår uppgift är att peka på ljuset självt, på Kristus. /Handbok för livet/ Johannes 1:8 Johannes var inte själv ljuset. Han var bara ett vittne, som skulle göra ljuset känt.

Johannes döparen /Fariseer

th_awwwlily2.jpg 

Vad sade, tänkte och tyckte fariseerna om Johannes döparen?

De judiska ledarna här är fariseer (Joh 1:24). De var medlemmar av Sanhedrin- en domstol bestående av religiösa ledare med ansvar för nationens andliga välfärd.

Både Johannes döparen och Jesus Kristus kritiserade dem ofta. Många av dem lydde pliktskyldigast Guds lagar för att verka fromma, men inombords var de fulla av stolthet och girighet. Fariseerna menade att deras egna muntliga traditioner var lika betydelsefulla som Guds egna bud genom Bibeln.

Dessa ledare var nyfikna på Johannes döparen av flera olika skäl: 1.Deras uppgift var bland annat att skydda folket för falska läror, och alltså var det nödvändigt att de undersökte varje ny form av förkunnelse (5 Mos 13:1-5; 18:20-22).

2. Man ville veta om han hade en profets rätta kännetecken. 3. Det var många som slöt sig till Johannes och gruppen växte. Troligen var fariseerna avundsjuka och ville veta vad det var hos Johannes som gjorde honnom så populär.

Fariseerna hade fyra alternativ att välja på när det gällde att definiera vem Johannes var:

1) Profeten som skulle tala Guds ord (5 Mos 18:15), 2) Elia (Mal 4:5), 3) Messias, eller 4) en falsk profet. Johannes förnekade att han var någon av de tre första och presenterade sig i stället med Jesajas ord i Gamla testamentet som “rösten som ropar i öknen”. Folket väntade på Messias (Luk 3:15), och därför pressade ledarna honom på den här punkten.

 Men Johannes underströk bara varför han hade kommit: för att förbereda vägen för Messias. Fariseerna missförstod honom. de ville veta vem Johannes var, men det enda han var intresserad av var att tala om för dem vem Jesus var.

Johannes döparens uppgift var att göra människor uppmärksamma på att Jesus var den Messias de väntade på. Idag söker många människor efter någon som kan erbjuda dem trygghet i en orolig värld. En kristens uppgift är att visa på Jesus och förklara att han är den man så ivrigt söker efter.  Söker du Jesus? Han väntar på dig.

Johannes döparen

 johannes.jpg

Johannes döparen förberedde vägen för Jesus. Människor som inte känner Jesus kan behöva förberedas innan de möter honom. Vi kan förbereda dem genom att förklara att de behöver förlåtelse, visa hur Jesu undervisning har påverkat våra liv och berätta för dem hur Kristus kan ge deras liv ny mening.

Johannes döparen säger i Matt 3:3-

* Profeten Jesaja hade många hundra år tidigare berättat om Johannes uppgift och sagt: Jag hör ett rop från öknen. Bered väg för Herren. Räta ut den väg där han ska vandra.

Johannes kläder var vävda av kamelhår, och han bar ett läderbälte. Hans mat bestod av gräshoppor och vildhonung. Folk från Jerusalem och från hela Jordandalen och från alla delar av Judeen kom ut i öknen för att höra honom predika. Och när de nekänt sina synder döpte han dem i Jordanfloden. Men när han såg att också många fariséer och saddukéer kom för att bli döpta kritiserade och varnade han dem:

Ni ormyngel! Hur kan ni tro att ni kan klara er undan Guds kommande dom? Först måste ni bevisa att ni vänt er bort från er synd genom att göra det som är rätt och riktigt. Försök inte att komma undan som ni är genom att tänka: “Vi är trygga för vi är judar och Abraham är vår stamfar.” Det hjälper inte.

Gud kan förvandla de här stenarna till judar! Yxan är redan satt till roten av träfen, och vartenda träd som inet bär frukt ska huggas ner och brännas upp! Den som omvänder sig från sina synder döper jag i vatten.

Men det ska komma en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte är värdig att ens röra vid hans skor! Han kommer att döpa er i den helige Ande och i eld. Han har skyffeln i handen och han ska noga städa upp på sitt loggolv. Sedan han skilt agnarna från vetet ska han bränna upp dem i en eld som aldrig slocknar, och vetet ska han samla in i ladan.”

Johannes vill inget annat än att behaga Gud, han hade avsiktligt  dragit sig undan sin tids ondska och hyckleri, och levde annorlunda för att visa att hans budskap var nytt……

Johannes döparen

 dewyrose_af2.jpg

Johannes döparen var en unik person. Han klädde sig egendomligt, åt annorlunda mat, och predikade ett ovanligt budskap för de judar som tog sig ut i öknen för att se och höra honom.

Johannes hade inte valt sin egendomliga livsstil för sina egna syften. Hans mål var att lyda Gud. Han visste att han hade en alldeles särskild uppgift att utföra i världen, nämligen att förbereda och förkunna Messias ankomst, och han lade ner all sin energi på detta. Lukas berättar att Johannes redan befann sig ute i öknen när han fick Guds order.

Han fanns på plats, och han var förberedd. Den ängel som låtit Sakarias veta att han skulle få en son hade också gjort klart att denne skulle bli en nasir, dvs en som är särskilt avskild att tjäna Gud. Johannes blev trogen denna kallelse.

Trots att denne egndomlige man inte hade någon makt eller ställning i det judiska politiska livet talade han med en nästan oemotståndlig auktoritet. Man berördes av vad han sa därför att det var sanningen han förkunnade, när han utmanade alla att vända om från sin synd och låta döpa sig som ett tecken på om vändelse. Hundratals lydde hans uppmaning, och man trängdes omkring honom, men ändå riktade han allas uppmärksamhet på någon bortom sig själv och glömde inte för ett ögonblick sin uppgift att förbereda vägen för Messias.

Samma sanningens ord som fick vissa att vända om drev andra till motstånd och hat. Johannes uppmanade till och med Herodes att bekänna sin synd. Den kvinna som Herodes levde samman med, Herodias, beslöt att göra sig av med den besvärlige ökenpredikanten. Hon lyckades ta död på Johannes men sannerligen inte på hans budskap. Den som Johannes hade talat om var redan på väg. Johannes hade slutfört sin uppgift.

Gud har gett var och en av oss ett mål i livet, och vi kan lita på hans ledning. Johannes hade inte tillgång till den Bibel vi har idag, men han grundade sitt liv på de sanningar han kände till från Gamla testamentet. Vi kan också upptäcka vad Guds ords sanning innebär för oss. Medan sanningen arbetar i oss kommer andra också att dras till den. Gud kan använda dig på ett unikt sätt. Tala om för honom att du är villig att följa honom.

Prestationer och starka sidor:

Av Gud insatt budbärare

Predikant med ånger och bättring dom tema

Vågade konfrontera

Känd för sin speciella livsstil

Ovillig att kompromisssa

Svagheter och misstag:

Råkade i tvivel om vem Jesus egentligen var

Vad vi kan lära av hans liv:

Gud ger inga garantier för ett behagligt liv bara för att man tjänar honom. Att göra vad Gud vill är den bästa tänkbara inversteringen i livet. Att stå för sanningen är viktigare än att överleva.

Bakgrundsfakta: Plats: Judeen, Yrke: Profet, Släkt: Sakarias (far), Elisabet (mor), Jesus, (släkting)

Nyckelvers: “Av alla människor som fötts här på jorden är ingen större än Johannes döparen. Och ändå kommer de minsta i himmelriket att vara större än han är.” /Matt 11:11

Samtida: Herodes, Herodias