Archive | januari 2008

Tro/ Guds folk / Samhälle, familj

  

Våra samhällen och dess innevånare mår inte alltid så bra. Jag är en av dem som förordar att det vore bäst om alla vore kristna, särskilt bra vore det för familjerna, för barnen. OK jag vet att det finns de som kallar sig kristna och bär sig åt som fähundar…men det var inte dem jag ville diskutera eller ta upp här, utan vad grunden i Guds ord säger.

Jag tar med en sång för att illustrera det jag skriver ovan:

1.Ett kristet hem det är förmer än rikedom och glans, Förmer än allt vad världen ger, dess like aldrig fanns, Det är en skatt på denna jord, Som ej beskrivas kan med ord. Ett kristet hem, Ett verkligt hem, En fläkt av himmelen!

2.Ett kristet hem, där Jesus själv har blivit ständig gäst, Och där hans ord är A och O, det är dock allra bäst. Det är en skatt…etc.

3.Ett kristet hem, där far och mor och barn är ett i tro, Där alla vandra samma väg och frid och kärlek bo, Det är en skatt…etc

4.Ett kristet hem, som är en mur mot världen som sig bör, Att synd och flärd, som tränger på, får stanna utanför, Det är en skatt….etc

5.Ett kristet hem, det är så stort, hur ringa det än är, Ty Guds välsignelse och nåd och välbehag där är. Det är en skatt…etc  / Daniel Hallberg

Ett hem som präglas av tro, som visar på tro, där familjemedlemmarna uppför sig och är kärleksfulla, dvs de svär inte, de gapar inte och skriker, de tackar för maten, de är inte fulla, de ber i stället för att häda Guds ord, och de har en som de alla älskar: JESUS. I ett sådant hem känns det gott och varmt att komma in i. Jag säger inte nu att de som inte är kristna inte är varma och goda, utan jag nämner dem som inte alls känner Jesus och de som inte kan uppföra sig alls emot varandra. Där skulle verkligen Jesus behöva flytta in.

Det är därför som samhället i stort borde ha Jesus som förebild, som riktmärke, som konung över sina liv. För då tror jag att mycket av våldet och fyllan och ensamheten och tragedierna skulle kunna undvikas. För det är väldigt mycket BRIST på respekt och kunskap som gör att det ser ut som det gör. En annan sak är att vi som är kristna ser att det blir värre och värre på många områden, och vi ser också att det lutar mot värre tider och mycket svårare tider. Det är bara att läsa i Bibeln och titta in i vad Jesus säger i ens hjärta, så förstår man strax vart vi är på väg.

Det finns så oerhört många hem där bara prylar och pengar är eftertraktade, men inte Gud. Bilar, resor, kläder, nöjen, mat i överflöd och fester, men ingen vill ha Gud. Förstår du vad jag menar? Titta i sångtexten ovanför;  Det talas om flärd och det talas om att ett hem kan vara ringa (litet, oansenligt , inte så rikt) MEN: Gud är där. Och då blir det gott och varmt och Rikt.

*…mina ord som jag lagt i din mun skall alltid bli kvar hos dig och dina barn och dina barns barn….*/Jes 59:21

Dikter

 namnlos-du-ar-alskad.jpg

Jag är hans barn

Halleluja! Jag är hans barn. Behöver ej frukta mer. Fader, jag får lyssna till din röst. Orden, som skall ge alla tröst.

Halleluja! Hans blickar värmer mig och hans kärlek styrker mig. Ingenting är längre svårt.

Dikter

 jesuslambindex1.gif

Kom Hem…

Jag kan inte lyfta de svaga, Bara ge dem av Herrens Ord, och torka rinnande tårar, Visa på läkande Ord.

Han visar människor Stigen, Där livets väg flyter fram. Ljuvligt och kärleksfullt kallar han oss alla.

Han lyfter de svaga, Hans famn är alltid öppen, Han säger: Kom Hem! /M

Dikter

 0979_jesusframe1.jpg

Dyrbara Ord

Det finns ett dyrbart Ord, Det från hans mun gått ut. I solljusa dagar finns det lysande, I nätters mörker, till tröst.

Det finns ett dyrbart Ord, På vilket jag förtröstar. Hans nåd är alltid ny, Även om törnen vill sarga mig.

Det finns ett dyrbart Ord; Vila i Mästarens famn. Det finns ett dyrbart ord, Som för mig är mer än nog.

Grå tristess är borta, Dagarna är fyllda utav glädje, för ur hans mun har kärleksord gått ut.

Dikter

 dsc00545.jpg

Aldrig mer tillbaka..

Inte längtar jag tillbaka till då jag inte kände Gud. Han ger mig allt vad jag behöver. Du som läser nu: Han kallar dig till sin.

Inte längtar jag tillbaka, Då livet var så tomt. Jag visste inte att han fanns, Men nu jag i Jesu fotspår följer.

Den största gåva av alla, har jag fått. Inte längtar jag tillbaka, jag har ju allt. Den rena äkta sanna kärleken, den står Jesus Kristus för. /Maria

 

Dikter

 jesus_070_small.jpg

 

Jag tror på:

Jag tror på ett härligt, ljuvligt nytt år. Jag tror på kärleken och jag tror på människors glädje i Gud. Jag tror på ett fritt Sverige, ett Sverige i Frid.

Jag tror på att med bön kan vi förändra detta landet. Jag tror på att människor skall vakna och se att landet behöver bönemänniskor och människor som står upp för Guds ord, och att de vill förändra vårt samhälle.

Jag tror på människor som i glädje ställer upp för varandra och för Gud. Jag tror på en värld som går hand i hand med ödmjukhet och kärlek.

Riktig Äkta och Sann kärlek.

666; vad betyder detta?

(Medborgarlön)  Vaccin= Märket,  Namnet = vaccinplåster (kommande), Talet- nr  = Vaccinlönen, Bilden= QR-koden, för att kunna köpa och sälja framöver.  ( nu 2023)

Det har skrivits oändligt om detta tal som vi människor undrar över. Står 666 för  kejsar Nero, eller Caligula, Dominitianus, kejsarna i allmänhet eller någon annan av de lösningar som bygger på det faktum, att det grekiska, det hebreiska och det latinska språket skrev siffror med alfabetet, så att bokstäverna i olika namn hade ett siffervärde som kunde adderas.

Talet står inte för en speciell person utan för Vilddjuret.Vi läser i Upp 13:18 följande:

*Detta är en hemlighet, som kräver noggrann eftertanke för att avslöjas. De som har förstånd och insikt kan räkna ut vilddjurets tal: det är en människas tal, och talet är 666.*

Michael Wilcock skriver: Talet 666 syftar inte på  Nero, Caligula eller det romerska imperiet. Det är en symbol för falsk religion. /NEJ/!

Vidare: Johannes i Uppenbarelseboken sa inte: Räkna ut betydelsen av talet, utan han sa: Räkna ut talet. Hans fråga sträcker sig så långt som t o m uttrycket “en människas namn”. Det följs i grekiskan av en punkt. Därefter kommer svaret. Gåtan är således: Vilken typ av tal kan vi använda för att symbolisera falsk religion?Lösning 666.= MEDBORGARLÖN

De första åhörarna kan ha fått den versen vi talade om läst för sig så här: “Den som är förståndig kan försöka räkna ut ett tal, som representerar vilddjuret – ett mänskligt tal, en kod av det slag vi redan använt för att symbolisera Församlingen och den tid som Församlingen lever på jorden. Vad kan vi föreslå? Kanske någonting som ser ut som sanning men inte är det? Ett tal som kommer så nära det riktiga som möjligt, men som ändå inte uppnår det? Om symbolen för den verkliga sanningen är 7, kanske sex skulle passa för falsk religion?  Det skulle passa alldeles utmärkt! I själva verket är det kanske så, att eftersom vilddjuret ständigt i allt som han gör missar målet, skriver Johannes här 666 och inte bara 6. Det kanske inte gick till exakt på det viset, men ett sådant sätt att närma sig problemet verkar vara mer i linje med Uppenbarelsebokens användning av symbolik än flykt ut i det blå.

Den avslutande hälsningen i Uppenbarelseboken är adresserad till alla de heliga, Guds folk, var de än kan befinna sig. Den ger oss en slutlig bild av Herren Jesus, som ligger kvar i vårt minne, när vi stänger boken (inte bara Uppenbarelseboken utan hela Skriften). Det är en trefaldig bild som påminner oss om att han är “igår och idag densamme, likaså i evighet” (Heb 13:8)

Himlen; Guds plats

 

Hur kan du komma till himlen? Och hur ska du leda andra dit? Om du önskar leda andra till himlen, försäkra dig om att du själv tagit de steg som är nödvändiga, och hjälp sedan dina vänner att ta dem.

Vi har alla gått syndens väg, borta från Gud och på väg till förtappelsen. Vi vänder oss bort från synden, beslutna att lyda Gud och gå hans ärenden. Vi ber om förlåtelse för vår olydnad.

Detta är omvändelse, det första steget mot himlen.

Vi måste erkänna det orätta som vi har gjort mot varandra och försöka rätta till felaktiga  handlingar. Vi måste förlåta våra fiender, be om förlåtelse från dem som vi handlat fel emot, och betala tillbaka till dem vi har stulit ifrån. När vi bekänner allt för Gud så kommer han att förlåta oss och hjälpa oss i allt vad vi företar oss.

*Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från orättfärdighet.* 1 Joh 1:9

2 Pet 3:9 *Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.*

Lär känna den rätta vägen. Tro på den vägkarta som Gud gett dig, Bibeln. Den säger att Jesus är vägen.

Inställning till problem/Goliat

 

David och Goliat känner ni säkert till. Davids kamp mot Goliat vanns på grund av att Gud var med David och att David kände väl till Guds storhet och kraft.. Tänk så olika två människor kan uppfatta samma sak. David såg i Goliat en människa som hånade Herren, den allsmäktige. Han visste att han inte skulle behöva slåss mot Goliat ensam. David visste att Gud skulle kämpa på hans sida.

David såg situationen med Guds ögon. Att försöka betrakta “det omöjliga” ur Guds perspektiv kan hjälpa oss till en mer realistisk syn på en “hopplös” situation.

 Varken hot eller kritik kunde stoppa David. Där han stod mitt bland alla Sauls män insåg han att det var nödvändigt att göra något. Med Gud vid sin sida fanns det ingen anledning att dröja. Det finns alltid människor som med hån och negativa kommentarer försöker slå ned modet på den handlingskraftige, men detta är inget skäl till att låta sig hindras. Den som gör det rätta behagar Gud, och det är hans uppfattning som gäller.

Man undvek ofta blodiga slag genom att låta sina starkaste krigare möta varandra. Sett ur mänsklig synpunkt hade naturligtvis Goliat en stor fördel. Men Goliat insåg inte att han förutom David också hade Gud att kämpa emot.

Ja ni som läst historien vet att David vann denna kamp. David visste att Gud var med honom, och fruktade inte. Hans inställning till problemen var att Gud hade all makt och kunde göra honom till segrare. David dödade Goliat och israeliterna jagade tillbaka filisteerna till Ekron och till Gat, Goliats hemstad.

Att bli frälst /Trygg

 

*Tag bort fruktan för att dyka in i det okända. Låt i stället upptäckandets äventyr locka dig framåt. Klamrar du dig fast vid det kändas förment trygga strand, flyter livets strida ström dig förbi. Ger du dig djärvt ut på djupet, bär den dig till nya erfarenheter, nya, större möjligheter.*/Detta skriver en okänd.

Jag vill hålla med om att man skall sträcka sig efter äventyr och ge sig själv möjligheter ett se längre än man egentligen kan. Så har jag gjort då jag fått ta emot gåvan som heter frälsning.

Genom den har jag fått tag i livet, och det som förr var okänt för mig. Jag klamrar mig numera fast vid Jesus, för att han är min kända klippa. Jag har djärvt gett mig ut på djupet och kan skåda in i evigheten från där jag befinner mig nu. Jag ger Jesus allt.

De som älskar din lag är fullkomligt trygga, inget kan få dem att falla. / Ps 119:165

Lärjungar /Välsigna Herrens namn

 jcsytf1s1.gif Heb 13:8 Jesus Kristus är densamme i går, idag och i evghet.

Om vi verkligen tror på Guds storhet kan vi inte låta bli att berätta om honom för andra. Gud har utvalt oss till den uppgiften. Han vill att hela världen ska få lära känna honom.  Lärjungar..ja det får vi vara, och vi får sprida evangelium.

 Hela skapelsen prisar honom, och det ska också våra läppar göra.

Jag får ofta frågor hur jag kan tro på en Gud “som inte finns”.

Men, jag vet ju att han finns. Han har ju gett mina läppar en ny sång att sjunga, och mitt hjärta har han förvandlat. Då är det enkelt för mig att prisa Gud i alla omständigheter. Den som inte känner Gud kan inte förstå helt enkelt. Många är orden om att han inte existerar. Den som inte fått smaka på Guds kärlek, eller fått bli frälsta av nåd och inte fått den helige Andes närhet i sina liv, kan inte förstå vad den troende pratar om.

Ps 96:1-6 talar om för oss:

*Sjung en ny sång till Herren alla jordens innevånare!  Sjung ut hans lov! Välsigna hans  namn! Berätta varje dag om hans makt att frälsa! Berätta om hans väldiga gärningar för alla som inte känner honom. Låt dem få veta om de häpnadsväckande under han gjort. För Herren är stor, ha, han kan knappast beskrivas med ord. Ära honom! Tillbe endast honom! Folkens alla avgudar är maktlösa, men vår Gud har skapat himlen! Ära och majestät omger honom, och hans styrka och skönhet uppfyller hans tempel.*

Därför talar jag om Gud, för att han är den som räddat mitt liv och gett mig nåden till frälsning. Därför talar jag om honom alltid, och skäms inte för Jesus Kristus, hans Son. Därför vill jag sprida evangelium, så som andra gjort före mig i så lång tid. Därför finns en ny sång i mitt hjärta….för att Jesus lever, han är uppstånden och lever idag. Han ger sjuka läkedom, han ger bundna själar frihet och ro, och han ger vishet och klokhet och han ger oss allt….om vi vill närma oss honom.

…tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn.  /Ef 5:20

Kända sånger /Guds godhet

dsc00545.jpg

Välkommen

Det finns så många sånger som rör mitt hjärta, och här kommer strax en till; om Guds godhet vill jag sjunga och skriva.

*1.Jag kan icke räkna dem alla, De prov på Guds godhet jag rönt; Likt morgonens droppar de falla Och glimma likt dessa så skönt. Jag kan icke räkna dem alla, De prov på Guds godhet jag rönt.

2.Likt stjärnornas glänsande skara De hava ej namn eller tal Men de stråla likt dessa så klara Jämväl i den mörkaste dal. Likt stjärnornas klara glänsande skara De hava ej namn eller tal.

3. Jag kan icke räkna dem alla, Men ack, må jag tacka dess mer. Guds kärleks bevis må jag kalla De under av nåd han beter. Jag kan icke räkna dem alla, Men ack, må jag tacka dess mer.    /Lina Sandell-Berg

/Ja Guds godhet är så stor. Jag har fått så många bevis på hans kärlek till mig och av hans kärlek till mina vänner och bekanta, min familj.

Guds godhet och alla hans bevis på att han är med mig, de är så fyllda av kärlek och omsorg. Att varje dag veta att man är buren av honom, det är stort.

Så släpp in honom i Ditt hjärta, och få ett förvandlat liv.