Archive | april 2016

Karins Nyhetsbrev berättar om villoläror, del 15, LÄS /Cross

 

141

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

Ett nytt nyhetsbrev:
Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg: Ännu ett NAR-nätverk och konferens… – DEL 15 >>

För Sanningen,
Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

 

Ur innehållet:  Karin:

(För att kunna läsa hänvisningspilarna tryck på DEL 15 ovan i texten och läs allt i artikeln /Maria)

Jag skrev om Anita Barkers församling Fristaden i bilaga till: Nyhetsbrevet: Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> BILAGAN: ”SISTERS & JUNIA – Gitten Thornberg och Anita Barker Andersen m.m.” Pdf >> Och Salt & Light kom med i bilaga till detta nyhetsbrev: Nyhetsbrev: Sommarkonferenser 2011 Del 1 >> Bilaga 2) Hillsong – ett Nätverk http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16_6-11/Hillsong%20-%20ett%20Natverk.pdf Vad som framkommer av denna artikel, så är Hillsongs också ett ”Nätverk”: http://www.dreems.org/?page_id=366 – Peringe Pihlström – Vertikalismens ledarskap 7

Idag förekommer tusentals apostoliska nätverk, av vilka de mer organiserade framträder som Peter Wagners nya apostoliska reformation, New Frontiers International med Terry Virgo i ledningen. Dessa är dock bara toppen på isberget. De flesta namnkunniga förkunnare som förekommer på God TV eller besöker de större konferenserna runt om i världen inklusive Sverige har idag ett nätverk av församlingar kopplade till sin apostoliska tjänst. Många av dem använder sig även av titeln ”apostel”, något som exempelvis den tidiga pingströrelsen avvisade kraftigt. U T D R A G N Y H E T S B R E V U T D R A G N Y H E T S B R E V U T D R A G N Y H E T S B R E V 8.

I Sverige uppträder idag en hel rad församlingsbildningar som passar in i det här mönstret. Kopplade till NFI, Hillsongs, Salt & Light eller andra liknande nätverk har pastorerna ett räkenskapsansvar och en mentorsrelation till ledarna för de stora flaggskeppskyrkorna som är motorn i nätverket. På flera sätt är detta efterkarismatikens samfundsbildningar, med liknande argument för deras tillkomst, men med en annorlunda beslutsprocess och inflytandemöjlighet.

9. Ett intresse av ”kolonisering” finns ibland i nätverken. Att vara ett internationellt apostoliskt nätverk är en ambition i sig och skapar församlingsplanteringar som snarare är kloning av en modell inspirerad av flaggskeppskyrkan, snarare än en kulturellt anpassad modell.

En McDonalisering av församlingsplantering, eller kanske IKEA-ideologi för församlingsstarter. I ”Urban Areas” runt om i världen finns naturligtvis en kulturell likhet som gör att samma metoder som fungerar i London kan i någon mån tillämpas i New York, Singapore och i Sydney. Samtidigt finns naturligtvis en betydande risk för den lokala församlingen i detta att bli ett brohuvud för apostoliska ambitioner i nätverket. Den 18 april 2016, kunde man se att Fristaden annonserade om möte med Livets Ord: Så jag behöver väl inte bevisa ytterligare att de förmedlar Trosrörelsens villoläror – hoppas jag! http://fristaden.nu/

*

LÄS ALL INFO i artikeln och se vad felaktigt man leveroch undervisar i många församlingar. Trosrörelsen och annat är vad man ingår i. Man borde växa med Jesus i stället och ge sig av från församlingar som lär ut detta som sker mer och mer nu. 

NamnlösMaria

 

Villoläror och förfalskningar av Guds ord. Bibelord. Minipredikan video

Antikristliga

 

Ingen kan  förneka den förfalskning och de villoläror som finns i ’kyrkan’, församlingarna och megakyrkorna’ idag. Om detta handlar en minipredikan av D Wilkerson.

Bibelord: Joh 10:27,    Joh 8:31-36,   Rom 6:18,  Apg 20:21,  Titus 1:16, 2 Tim 3:5, 1 John 2:4, 2 John 2:19

 

None can deny the truth of this important message concerning the condition of todays Church.Like counterfeit money in banks there are many counterfeit believers in Church.Fake money that looks real is still fake and worthless and America is full of fake believers who do not follow Jesus.John10:27″My sheep hear my voice and I know them,AND THEY FOLLOW ME.”Jesus said that if you practice sin you are a servant of sin still in bondage and unchanged. [John8:31-36] .Paul said in Romans6:18’Being made free from sin,ye became the servants of righteousness.” Who do we serve? Sin or Righteousness?Today few are convicted of their sinfulness before a holy God.Without conviction of sin no one will humble themselves before the Lord in real repentance and real faith.[Acts20:21]Where are the ’barking dog’ preachers who preach the whole truth and who do not seek to be popular but faithful.A ’man-centered’ gospel that tickles the ego does not produce real born again followers of Jesus who bear good fruit. Titus1:16 says,’They profess that they know God,but in works they deny Him,being abominable,and disobedient ,and unto every good work reprobate.”THAT IS A SCARY SCRIPTURE! 2nd Tim 3:5″Having a form of godliness,but denying the power thereof:from such turn away.”1st John 2:4″He that says,I know Him and keepeth not His commandments,is a liar,and the truth is not in him.”2nd John 2:19”They went out from us,but they were not of us…”

As the old Hymn says-”TRUST AND OBEY FOR THERE IS NO OTHER WAY TO BE HAPPY IN JESUS AND TO TRUST AND OBEY.”

name-graphics-maria-650578

 

 

 

Vad är ödmjukhet och vem vet mest om den? Jesus Kristus. Joh 13

 

Jesus5

VEM kan lära oss bäst om ÖDMJUKHET? Svar: Jesus. Han är den ende som vet vad sann ödmjukhet är och hur man får den och hur man använder den och visar den emot människor. Är man FRÄLST så vet man HUR mycket ödmjukhet och kärlek som Jesus visade människorna. Han visade också ren och helig vrede, men Ödmjukheten och kärleken är den som vi  ser hos Jesus och som jag vill visa på hos Frälsaren. Om du läser detta kapitel ur Johannes Evangelium kan du verkligen se/förstå hur ödmjuk Jesus är.  Jag säger ÄR, för HAN LEVER IDAG och skall komma tillbaka.

Evangelium enligt Johannes

13 Kapitlet

1
Före påskhögtiden hände sig detta. Jesus visste att stunden var kommen för honom att gå bort ifrån denna världen till Fadern; och såsom han allt hittills hade älskat sina egna här i världen, så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek.

2
De höllo nu aftonmåltid, och djävulen hade redan ingivit Judas Iskariot, Simons son, i hjärtat att förråda Jesus.

3
Och Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer, och att han hade gått ut från Gud och skulle gå till Gud.

4
Men han stod upp från måltiden och lade av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig.

5
Sedan slog han vatten i ett bäcken och begynte två lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig.

6
Så kom han till Simon Petrus. Denne sade då till honom: »Herre, skulle du två mina fötter?»

7
Jesus svarade och sade till honom: »Vad jag gör förstår du icke nu, men framdeles skall du fatta det.»

8
Petrus sade till honom: »Aldrig någonsin skall du två mina fötter!» Jesus svarade honom: »Om jag icke tvår dig, så har du ingen del med mig

9
Då sade Simon Petrus till honom: »Herre, icke allenast mina fötter, utan ock händer och huvud!»

10
Jesus svarade honom: »Den som är helt tvagen, han behöver allenast två fötterna; han är ju i övrigt hel och hållen ren. Så ären ock I rena — dock icke alla.»

(HÄR syftar Jesus på den som skulle förråda honom)

 

11
Han visste nämligen vem det var som skulle förråda honom; därför sade han att de icke alla voro rena.

12
Sedan han nu hade tvagit deras fötter och tagit på sig överklädnaden och åter lagt sig ned vid bordet, sade han till dem: »Förstån I vad jag har gjort med eder?

13
I kallen mig ’Mästare’ och ’Herre’, och I säger rätt, ty jag är så.

14
Har nu jag, eder Herre och Mästare, tvagit edra fötter, så ären ock I pliktiga att två varandras fötter.

15
Jag har ju givit eder ett föredöme, för att I skolen göra såsom jag har gjort mot eder.

16
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Tjänaren är icke förmer än sin herre, ej heller sändebudet förmer än den som har sänt honom.

17
Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.

18
Jag talar icke om eder alla; jag vet vilka jag har utvalt. Men detta skriftens ord skulle ju fullbordas: ’Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig sin häl.’

19
Redan nu, förrän det sker, säger jag eder det, för att I, när det har skett, skolen tro att jag är den jag är.

20
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tager emot den jag sänder, han tager emot mig; och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.»

21

När Jesus hade sagt detta, blev han upprörd i sin ande och betygade och sade: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: En av eder skall förråda mig

22
Då sågo lärjungarna på varandra och undrade vilken han talade om.

23
Nu var där bland lärjungarna en som låg till bords invid Jesu bröst, den lärjunge som Jesus älskade.

24
Åt denne gav då Simon Petrus ett tecken och sade till honom: »Säg vilken det är som han talar om.»

25
Han lutade sig då mot Jesu bröst och frågade honom: »Herre, vilken är det?»

26
Då svarade Jesus: »Det är den åt vilken jag räcker brödstycket som jag nu doppar.» Därvid doppade han brödstycket och räckte det åt Judas, Simon Iskariots son.

27
Då, när denne hade tagit emot brödstycket, for Satan in i honom. Och Jesus sade till honom: »Gör snart vad du gör.»

28
Men ingen av dem som lågo där till bords förstod varför han sade detta till honom.

29
Ty eftersom Judas hade penningpungen om hand, menade några att Jesus hade velat säga till honom: »Köp vad vi behöva till högtiden», eller ock att han hade tillsagt honom att giva något åt de fattiga.

30
Då han nu hade tagit emot brödstycket, gick han strax ut; och det var natt.

31
Och när han hade gått ut, sade Jesus: »Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.

32
Är nu Gud förhärligad i honom, så skall ock Gud förhärliga honom i sig själv, och han skall snart förhärliga honom.

33
Kära barn, allenast en liten tid är jag ännu hos eder; I skolen sedan söka efter mig, men det som jag sade till judarna: ’Dit jag går, dit kunnen I icke komma’, detsamma säger jag nu ock till eder.

34
Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra.

35
Om I haven kärlek inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.»

36
Då frågade Simon Petrus honom: »Herre, vart går du?» Jesus svarade: »Dit jag går, dit kan du icke nu följa mig; men framdeles skall du följa mig

37
Petrus sade till honom: »Herre, varför kan jag icke följa dig nu? Mitt liv vill jag giva för dig.»

38
Jesus svarade: »Ditt liv vill du giva för mig? Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Hanen skall icke gala, förrän du tre gånger har förnekat mig.»

*

Jag hoppas ni förstår vad jag vill visa på här. Ödmjukheten och kärleken. Genom hela nya testamentet kan du läsa om Jesu kärlek och om hans liv i ödmjukhet.

NamnlösMaria

Svenskarnas bostäder kan konfiskeras. Artikel/ Vilka tider vi lever i.

 

Jesus är Herre

Från

http://experimentlandet.blogg.se/2015/september/svenskarnas-bostader-kan-konfiskeras.
Det är till mångt och mycket en obehaglig tid vi lever i (inte minst så talar rubriken ovan om detta) men samtidigt en spännande tid på många sätt. Vi lever i en tid då Herren Jesus gör en åtskillnad mellan sitt folk, de omvända och pånyttfödda kristna, och ”kristna” som väljer att kalla sig kristna för att ligga bra till hos världen och världens barn..

Många är de som kallar sig kristna och som utnyttjar kristendomen och Herren Jesus för att kunna göra karriär i världen och nå framgång bland människorna. De ser Herren som sin frälsare men inte som sin Herre. De är kristna på sina egna villkor och uppmuntras av bedrägliga präster och pastorer som i sin undervisning bekräftar för dem att allt står väl till när det inte står väl till.

Sorgligt nog har de av dessa präster och pastorer, som själva är ofrälsta, fått lära sig att det går att bli frälst utan att ta emot Jesus som Herre. Att det räcker med att tro på Jesus och ta emot honom som sin frälsare.

Ingenstans talar bibeln om att någon kan bli frälst genom att enbart tro på, acceptera och ta emot Jesus som frälsare. Å andra sidan säger bibeln att Jesus måste vara vår frälsare om vi skall kunna bli frälsta och få evigt liv.

“Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst” (Rom. 10:9)

“Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom” (Kol. 2:6)

“Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder för Jesu skull” (2.Kor.4:5)

“Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus” (1. Tess.5:9)

“Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst” (Apg..2:21)

“Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias” (Apg. 2:36)

Ändå är det detta, att det räcker med att tro, som det kristna ledarskapet (de världsligt sinnade prästerna och pastorerna) sprider som ett gift i församlingarna. Man menar att alla som tar emot Jesus som frälsare eller som tror på att Jesus dog på korset för dem, kommer att få evigt liv.

Detta är till att presentera ett halvt evangelium och ett halvt evangelium är enligt bibeln ett främmande evangelium, ett felaktigt och falskt evangelium, i avsikt att tjäna människor och deras behov (vilka kan variera över tid). Inte Herren.

“Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl” (2. Kor.11:4).

Satans kyrkor och dess ofrälsta och hycklande prästerskap, undviker systematiskt att lyfta fram Jesus som Herre och förfalskar därmed Guds evangelium i syfte att göra det mer attraktivt och för att få in folk i kyrkorna. Det ska vara enkelt. Det ska gå fort och det ska befrämja, inte motverka, människans längtan efter att förverkliga sig själv på det sätt som passar henne.

Ingen ånger, ingen sinnesändring eller omvändelse behövs för att bli frälst enligt det falska prästerskapet som genom sin undermåliga undervisning för människor till helvetet. Att predika om synd, om Gud som domare, om omvändelse, dopet i Anden, om Kristi kropp och Guds församling, är inget som går hem.

Den Jesus som de avfälliga prästerna och pastorerna predikar om, är en Jesus som har behag till varje människa och hennes förehavanden (oavsett vad hon tror och gör) samt som står redo att tjäna alla människor på deras egna villkor. Den Gud de predikar om är en Gud som älskar allt och alla. Även dem som står emot honom (vägrar gör bättring) och som har fått ta del av evangeliet.

Det är inte konstigt att detta falska evangelium, helt utan förpliktelser, tilltalar många människor. Vem säger nej till en hjälpreda, en Jesus eller någon annan som kan komma och ordna upp allt, när livet känns motigt och besvärligt? Antagligen inte många.

Bibeln undervisar, till skillnad mot de falska prästerna och pastorerna, inte om att de troende ska inta en passiv hållning och bara ta emot allt gott Jesus vill göra för dem. Bibeln undervisar om att de troende är tjänare och att tjänare måste vara lydiga sin Herre.

För att kunna vara Herren lydig måste den troende vara villig att sätta sig i vad Guds ord säger. Han eller hon måste läsa bibeln själv istället för att lita blint på vad pastorn, prästen eller de religiösa lärarna säger. Detta är det få kristna som gör och det är inget att förvåna sig över.

Lydnad är en del av den frälsande tron och ett måste för att kunna bli frälst och få den Helige Ande boende inom sig samt evigt liv. Lydnad till Herren Jesus Kristus är en förutsättning för att kunna tillhöra Guds församling och Kristi kropp. Den som tror utan att lyda kan inte bli frälst eftersom den som tror utan att lyda inte kan göra Guds vilja. Lydnad leder till handling.

“Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja” (Matt.7:21).

Att säga Herre, Herre är ett tecken på tro men det räcker inte. Det är de som lyder, det vill säga som “gör min himmelske Faders vilja”, som kommer att ingå i Guds rike.

Jesus Kristus är källan till frälsning för alla som vill lyda honom. Inte för alla som vill ha frälsning på sina egna villkor eller som vill nå framgång och upphöjelse i världen och bland människorna i världen. Utan lydnaden faller hela evangeliet för om de troende inte behöver lyda varför skulle de då behöva göra bättring, bli födda på nytt, vara villiga att lida för Jesus, försaka allt de har, sträva efter rättfärdighet eller låta bli att ta avstånd från Jesus (när det passar dem) med mera?

När inget behov verkar finnas av att försvara den bibliska tron som apostlarna i Nya Testamentet gjorde, skapas en betoning på det som de kristna (de som kallar sig kristna) kan få från Gud och som han förväntas ge dem eftersom han är kärlek. Man blandar ihop Guds kärlek med den kärlek som finns i världen och som handlar om att på olika sätt tillfredställa köttet.

Förkunnelsen om korset, Kristi kropp, dopet i Anden, Guds församling, att försaka sig själv och att överge synden, får stå tillbaka för personlig framgång, positivt tänkande, gemenskap runt kakfaten, självkänsla, ekonomiskt överflöd, meningslös underhållning med mera.

Jesus kom inte hit för att ge människor en bättre materiell levnadsstandard eller mer pengar på banken utan för att ge dem evigt liv.

Detta tycks vara svårt för de flesta som kallar sig kristna att förstå och det beror just på att de har anammat Jesus som frälsare (en som ger) men inte som Herre (någon de behöver lyda). De ser sin i regel goda ekonomiska levnadsstandard, pengar på banken, fritidshus, båtar, bilar med mera som något självklart. Det är självklart att Herren som är deras frälsare unnar dem allt detta och ännu mer liksom han unnar alla människor detsamma.

De har totalt missuppfattat Jesus lära som talar om (vilket kanske låter extremt men som är sant) att den som vill vara en fullkomlig Jesu lärjunge skall sälja allt den äger och har och ge pengarna till de fattiga.

Herren Jesus säger så här till den unge rike mannen i Matteusevangeliet när han talat om för honom att han har följt de bud, tio Guds bud, som Jesus säger att han skall följa för att kunna ingå i livet:

“Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig” (Matt. 19:21).

Jesus säger också att det är svårt för en som är rik att komma in i himmelriket. Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än vad det är för en som är rik att komma in i Guds rike (Matt.19:23-24).

Idag har alla goda och barmhärtiga kristna verkligen chansen att göra en ordentlig insats för de fattiga som lyckas ta sig till Sverige genom att följa Jesus ord. Det väller idag in “fattiga” från hela världen som har betalat människosmugglare stora summor pengar för att få livstidsförsörjning och en bekväm tillvaro i det enda existerande landet som frikostigt delar ut bidrag till ALLA helt kravlöst.

Att ge sommarstugorna och fritidshusen eller andra fastigheter till dessa fattiga stackare (innan staten konfiskerar dem, se nedan) tömma bankkontona samt sälja allt av värde och bosätta sig i en friggebod/husvagn eller något liknade och där överleva genom att köpa den billigaste maten, de billigaste kläderna och det billigaste av allt, vore inte för mycket begärt av de “kristna” godhetsapostlarna (som totalt okritisk och utan ifrågasättande köper alla snyfthistorier) innan de lastar över kostnaderna på staten vilket alltid leder till att de fattigaste medborgarna drabbas värst.

Detta kommer de aldrig att göra frivilligt för de, “hycklarna”, förväntar sig att andra människor skall betala i form av både pengar och liv för den destruktiva mångkulturen och den helt vansinniga massinvandringen (samt allt vad detta för med sig när det gäller kriminalitet, laglöshet, avkristning/sekularisering med mera),.de stödjer och omhuldar för att få godhetsdiplom av samhällets alla ofrälsta människor. Inte minst av de med makt och pondus.

En månads Islam och mångkultur i Sverige 2015:

1992 kom hot och riskutredningen fram till att regeringen i en krissituation, skulle ges möjlighet att konfiskera svenska folkets bostäder, framför allt sommarstugor.

Trots att Sayadi begått systematisk brottslighet med bland annat tre våldtäkter och sexuellt utnyttjat flera unga flickor, slipper han utvisas från Sverige.

Husein vill ha svenskt pass för att kunna resa tillbaka till det land han säger sig ha flytt ifrån – för att “hälsa på sin mamma och etablera affärskontakter”.

“Migrationsverket har rekryterat dessa aktivister. De sitter nu som tjänstemän i myndigheten!” – Anställd på Migrationsverket.

Läs mer här på hemsidan “Bakom kulisserna“:

http://www.bakom-kulisserna.biz/news/svenskarnas-bostader-kan-konfiskeras-till-forman-for-asylsokande/

De som uppmuntrar laglöshet, förfall, söndrande av nationen, avkristning (genom ekumenik/religionsblandning), har ställt sig på Satans sida och är med om att utbreda hans rike. Allt för många som kallar sig kristna är idag med om att utbreda Guds motståndares rike här på jorden och det är ingen skillnad mellan dem och världens människor som inte är omvända och pånyttfödda troende och som saknar Guds Ande.

Detta är vad åtskiljandet som idag sker och som Herren ligger bakom, handlar om. Att skilja de sant troende på Kristus, de som ingår i lammets armé och som helhjärtat arbetar för hans tillkommelse i TRO och SANNING, från de som bär namnet kristna men som inte tillhör Herren Jesus då de inte har honom eller vill ha honom som HERRE utan bara som frälsare på sina egna villkor och som älskar världen och i synnerhet världens auktoriteter (präster och pastorer) och makthavare mer än Gud och Guds ord då de tjänar dessa. De tjänar Mamon.

Några ord från Herren:

“Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen” (Rom. 1:18-25)

 

name-graphics-maria-545505

ALLA människor kan få bli ett Guds barn. Vägen till Gud går genom Jesus Kristus

 

Foto Maria
Foto Maria                    

KORSET är tomt för JESUS LEVER!

Det finns möjlighet för ALLA människor att ta till sig Jesu budskap och vandra med honom. Det finns möjlighet för ALLA människor att bli befriade från smärta och synd. Det finns möjlighet för ALLA människor att bli frälsta troende. Ja ALLA kan få bli ett Guds barn, vägen går genom Jesus Kristus.

8

2 Tim 1:8-11

Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

9

han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus,

10

men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi Jesu, uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,

11

till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

 


I skyggen av det Kors der vil jeg stå,
der er balsam for min sjel å få.
Mange tusener står der, men der er plass for en og hver.
Så kom til Golgata med hjertets begjær.

Se, smertenes mann tok min synd og min skam.
I hjertet det høres en lovsang til Ham.
Og synden som tynget meg hver dag, hvert sekund,
bar Han på Korset, og jeg jubler hver stund.

Mitt liv er nå skjult i Hans vunder og sår.
Inn for Guds åsyn frimodig jeg står.
Om verden omkring meg i angst nu forgår :
på Golgatahøyden så sikkert jeg står.

*

 

 

2 Timothy 1:12

…I am not ashamed: for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.

12

2 Tim 1:12

Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

 

 

NamnlösMaria

OFFER. Ge ditt liv åt Gud. Vi lever i det Nya Testamentet

 

065 foto Maria

 

Jesaja 1:11-18  Texten handlar om nordriket Israel och sydriket Juda och  bägge nationerna hade syndat mycket emot Gud. Synden fortsätter i våra dagar också över hela världen precis som då och Gud säger att han vill ha bättring bland folken. Sådan bättring har ju inte kommit utan det har blivit mycket mycket värre. Gud menar också att han vill inte ha alla de OFFER som man ger honom, han vill ha ett blödande hjärta, inte ett hjärta av STEN. I dag fortsätter man att offra vid olika högtider, t ex nymånader och sabbater och fester. Hemsidor på nätet är fulla av sådana som säger att det är det rätta offret men tänker inte på att vi lever i DET NYA TESTAMENTET och människors synder kan utplånas! men man fortsätter att trotsa Gud. Då menar jag att säga såhär: VI skall OFFRA oss själva, d v s vi ska ge hela vårt liv till Gud och LEVA för honom.

*

11

Vad skall jag med edra många slaktoffer? säger HERREN. Jag är mätt på brännoffer av vädurar och på gödkalvars fett, och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag intet behag.

12

När I kommen för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av eder det, att mina förgårdar trampas ned?

13

Bären ej vidare fram fåfängliga spisoffer; ångan av dem är en styggelse för mig. Nymånader och sabbater och utlysta fester, ondska i förening med högtidsförsamlingar, sådant kan jag icke lida.

14

Edra nymånader och högtider hatar min själ; de hava blivit mig en börda, jag orkar ej bära den.

15

Ja, huru I än uträcken edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och om I än mycket bedjen, så hör jag icke därpå. Edra händer äro fulla av blod;

16

tvån eder då, och renen eder. Skaffen edert onda väsende bort ifrån mina ögon. Hören upp att göra, vad ont är.

17

Lären att göra vad gott är, faren efter det rätt är, visen förtryckaren på bättre vägar, skaffen den faderlöse rätt, utfören änkans sak.

18

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull.

 

NamnlösMaria

 

Ett nytt nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg: Ytterligare NAR-konferens! Karin Jansson

 

141

*
*

Ett nytt nyhetsbrev: OM felaktigheter!
Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg: Ytterligare NAR-konferens! – DEL 14 >>

För Sanningen,
Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

Ur innehållet

1) Rustad2016_broschyr
2) Inbjudan från ICCC_E-mail 8 mars, 2016
3) Patrik Sandberg, böneledare i Sverigebönen_Hemmes Vän 26 nov, 2015
4) Världen Idags Företagsnätverk
5) Inbj_A4_VIF_Huskvarna_Företagsnätverk_4 Mars, 2016
6) Event-ornskoldsvik_Världen Idags Företagsnätverk_27 Mars, 2015

*

NamnlösMaria

Hur skall vi förbereda oss för och vakta på den yttersta tiden?/Bibelfokus/GUD har kontrollen

 

139

 

Hur skall vi förbereda oss för och vakta på den yttersta tiden?

Jesu avsked till lärjungarna
Precis före sin himmelsfärd samlade Jesus sina lärjungar för ett sista avsked. Lärjungarna var ivriga och ville veta när han skulle upprätta Riket – alltså ett fullt synligt Gudsrike i full kraft. Han svarade då lite överraskande:

”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:7-8)

Här pekade Jesus mycket rakt på vad som är det viktiga in i det sista: att vara Jesu vittnen för att vinna människor till tron på Jesus, och därmed till evigt liv! När Jesus sedan lämnade jorden inför sina lärjungars ögon, stod de och stirrade upp mot himlen och funderade över när och hur han skulle komma tillbaka. Då dök det upp två änglar som sa till dem:

”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” (Apg 1:11)

Budskapet var glasklart: Jesus kommer inte tillbaka på något annat sätt än just uppifrån himlen, ner till Olivberget. Det blev nog även klart för lärjungarna att Jesus inte skulle komma tillbaka ner från himlen direkt. Så de gick tillbaka ner till Jerusalem och väntade på det som Jesus hade utlovat: att bli döpta i den helige Ande för att genom det bli Jesu vittnen ut till jordens yttersta gräns (Apg 1:6). De skulle alltså fokusera på det viktigaste: att vinna nya lärjungar, dvs Missionsbefallningen!

Vad gäller då för oss idag?
Vi som är lärjungar i denna tid – som många menar är den yttersta tiden, eller i vart fall inledningen till den yttersta tiden – vad gäller för oss? Nu idag? Jo, det är samma svar till oss så klart:

Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som de första lärjungarna såg honom stiga upp till himlen, alltså fullt synlig till Olivberget. Vi kan inte vänta honom på något annat sätt, dvs HUR han kommer. Och det är inte vår sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt, alltså NÄR Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt Rike. Vi skall istället förlita oss på den Helige Andes ledning och fortsätta ett troget arbete enligt Missionsbefallningen.

Låt oss även lyssna till en uppmaning från Gamla testamentet:

”Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen.” (Jer 10:2)

Man måste som kristen se upp så att ens intresse för tecken i tiden inte börjar övergå i ren vidskeplighet!

Men skall vi då inte förbereda oss för den yttersta tiden?
Jo, i viss mån, i vart fall mentalt och andligt. Jesus har ju sagt att när vi ser ”allt detta” som han beskriver i Mattesusevangeliets kapitel 24, så skall vi veta att hans återkomst står för dörren. Men den exakta dagen eller stunden är det ändå ingen som kan veta, enligt Jesus. Och ser vi inte ”allt detta” så finns ju inte heller någon anledning att tro att Jesus står för dörren. Så vi bör noga läsa Matt 24 (jämte parallelltexter) och fundera över vad vi ser och inte ser i världen. Vi skall inte bedöma tiden utifrån ny häftig undervisning, rykten, spekulationer, Internetsajter och bloggar, videos, etc. Det ärBibelns budskap som skall vara vägledande, och just en sådan bedömningsgrund ligger också i linje med dessa Jesu ord:

Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många…. Många falska profeter ska träda fram och bedra många”. (Matt 24:4-5, 11)

Att vara väl rotad i Bibelns undervisning är viktigt för att man skall klara av att ”se till att ingen bedrar er”. Och observera att dessa Jesu ord var hans svar på lärjungarnas fråga: ”Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”. Det är ett tydligt och viktigt svar som ger oss mycket vägledning!

Betänk alltså att Jesus inte sa till oss att spana på olika himlakroppar och bedöma tidsåldrar utifrån deras utseende, rörelser och placering (=astrologi). Inte heller fick vi Jesu uppmaning att kalkylera och grunna utifrån judiska högtider och judiska kalendrar osv. Det finns ingen uppmaning i Bibeln till oss kristna att spana inom dessa områden. Dock skall solen och månen förmörkas och stjärnorna missta sitt sken – samtidigt! – precis när Jesus kommer (Matt 24:29), men det är inte ett återkommande tidstecken att spana på, utan något unikt som sker precis när Ljusets Konung kommer tillbaka och lyser upp världen med sitt eget ljus. Då bryter nämligen en helt ny tidsålder in: Jesu Tusenårsrike!

Så skall vi summera Bibelns uppmaningar vad gäller vaksamheten, så kan vi säga att vi kan höja vår förväntan på Jesu återkomst när vi ”ser allt detta” som Jesus nämner i Matt 24. Ser vi det inte, då är inte hans ankomst alldeles nära. Men bara för det kan man ju inte kosta på sig att avsomna i tron, man kan ju faktiskt dö när som helst! Vi skall också se till att inte bli bedragna av falska profeter och falska messiasgestalter. Och uppdraget att vinna lärjungar är ständigt aktuellt och det viktigaste!

Skall vi bunkra förnödenheter?
Skall vi sälja av investeringar, lägga undan högar med kontanter och köpa konserver som räcker i flera år, bara för att klara oss under eventuella bankkrascher och ”vedermödan”? Nej, inte heller när det gäller detta finns det några uppmaningar i Bibeln att göra så (även om det står dig fritt som kristen att göra det). Istället ger Jesus oss flera trosstärkande löften om hjälp i nöden:

Matt 6:31-34: ”Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta sökerhedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

Petr 5:7: ”Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.”

Matt 28:20: ”jag [Jesus] är med er alla dagar till tidens slut.”

Vi tar det ganska vackert…
Vill du veta hur jag och min fru gör och tänker i detta? Jo, vi vill så klart inte oroa oss för framtiden. Varje dag har som sagt nog med bekymmer ändå. Visst kan vi bekymra oss över saker och ting, men varför lägga till ännu mer bekymmer till de som man redan har? Och de bekymmer vi möter tar vi i bön till Gud. Månförmörkelser eller solförmörkelser betyder inget för vår tro eller planering i vardagen. Vi intresserar oss inte för eventuella ”shemitah-år” eller andra judiska högtider och sabbater; vi är ju inte judar! Vi bunkrar inte konserver eller torkad mat. Vi säljer inte av något av det vi äger för att säkra oss mot eventuella bankkrascher. Vi pensionssparar inte ens. Vi vill istället hoppas på Herren i allt detta genom de löftesord som vi ser i Bibeln och genom den erfarenhet av Guds omsorg som vi har i våra egna liv. Vi vill tro att Herren Gud skall sörja för oss om det skulle komma så svåra tider att t.ex. boende och mat skulle bli ett problem.

Innebär det att vi är slappa?
Nej, jag tycker inte man kan säga att vi är slappa. Vi har två barn som vi stöttar och vägleder så gott vi kan. Vi har var sitt arbete som vi sköter. Jag tycker vi tar väl hand om det vi fått att förvalta. Vi har inte heller några bolån som är ”ansvarslöst” stora och vi lever inte ett lyxliv sett med svenska ögon. Och så klart har vi en del saker hemma som t.ex. kan användas vid långvariga strömavbrott etc. I somras försvann all ström i hela Alingsås, och det gällde alla, kristna som icke-kristna. Så bara för att man förtröstar på Gud när det gäller hans omsorg i vardagen, under exceptionella förhållanden och i den kommande yttersta tiden, behöver man ju inte vara slarvig och slapp. Judarna fick manna från himlen under sin exceptionella 40-åriga ökenvandring. Men när judarna kom till Kanaans land så sådde de och skördade. Så min fru och jag planterar våra äppleträd även om Internet skriker att Jesus kommer i morgon. Vi vill inte vara lekbollar för varje vindkast i spekulationer och lärofrågor. Vi vill vila i barnaskapet hos Gud vår Far!

Hur/vad skall du göra som är kristen?
Man skall i allt försöka leva efter Guds Andes spontana vägledning i livet. Det innebär att man knallar på i vardagen och förtröstar på att Gud är med och leder. Det innebärinte att man hör en röst som säger: ”sväng höger, sväng vänster, köp en korv, ta senap på korven”. Gud är mäktig nog att leda oss ändå, även när vi gör våra – som vi uppfattar det – egna val. Det Gud leder till kan då te sig lite olika om man jämför sig med andra kristna. Men så klart skall det liv som Gud leder oss kristna till ligga i linje med Bibelns undervisning.

Så jag vill inte säga exakt hur du skall göra med allt detta, men jag vill ändå uppmuntra dig till att inte oroas i vardagen ELLER för den yttersta tiden. Förtrösta istället på Guds omsorg och hans vägledning. Men detta är så klart under förutsättning att du tagit emot Guds fria gåva i hans evangelium och underordnat dig Gud – alltså att du blivit frälst, en sann kristen, ett Guds barn! Du kan inte vara bättre förberedd på och redo för Jesu återkomst än att du är frälst – oavsett när han kommer. Och då menar jag frälst i enlighet med evangeliets budskap. Så kanske du istället för mycket annat skall avsätta lite tid till att kontrollera om du rätt förstått och rätt tagit emot Guds gåva till dig i evangeliet. Det är då du är ett Guds barn och verkligen kan räkna med Guds hjälp. Gud har omsorg om sina barn och vägleder dem genom alla svårigheter, det är jag övertygad om!

/Lennart   http://bibelfokus.se/blogg_150913

*
Javisst ska vi lita på Gud då vi är hans barn. Han har fullständig kontroll över skeendet i världen, på jorden. Att det sedan är människor som går vilse och faktiskt bunkrar upp och förbereder på alla möjliga och omöjliga sätt, det är sant. De o-troende kommer att få panik då de tider kommer som blir mer än oroliga. Det är då vi kan tänka oss att det blir så att vi får vara med och hjälpa på speciella sätt. Många av de troende har redan nu blivit lurade av falska profeter och de behöver VAKNA.  Vi har missionsbefallningen från Jesus och den skall vi följa först och främst och sedan får vi se hur Gud leder var och en av oss som tror. Att vi talar och skriver om de sista tiderna är väl inte konstigt eftersom det är många människor som bör vakna och TA EMOT Jesus Kristus som frälsare.

name-graphics-maria-545505

 

 

A woman rides the Beast. Romersk Katolska Kyrkan. Nej till katolicism

 

Jesus är Herre

 

 

Dave Hunt, A Woman Rides the Beast, The Roman Catholic Church

På profeten Daniels tid kom profetiorna om olika riken som skulle uppstå och falla i senare tider. De är här sedan länge och kommer att komma och falla. Babylonien, Persien, Grekland och Rom. Det är en intressant video om tänkbara händelser framöver!
John 17:17,

17

Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de skola utföra vad han har i sinnet, och att de alla skola handla i ett och samma sinne, och att de skola giva sitt välde åt vilddjuret, till dess Guds utsagor hava fullbordats.

Dave Hunt about the Roman Catholic church, the pope. Här berättar man om vad som skall ske i de sista tiderna med Antikrist som regerar i världen. Ett tag.

Daniel 7:24 De tio hornen

2 Thess 2:8-9
Daniel 2:34-35
Daniel 2:44
Joh Upp 12:3, 9
Joh Upp 13:2,3,8

*
Joh 10:9
Joh 8:12
Joh 10:14 JESUS berättar klart och tydligt VEM HAN ÄR. I videon berättas om nattvarden, The Eucharist, se länk nedan också
Bara Gud kan tala om vad som ska ske i framtiden, och det gör han i bibeln, hans ord gäller.
Det finns 300 profetior om Jesus/Messias, i bibeln.
Joh Upp 17 Kvinnan och de sju kullarna, Rom är byggt på sju kullar, Rom var känt som ’Babylon’, och som också är ett kodord för Rom.
Daniel 7
Jesaja 1:21 Den heliga staden
Är Rom det nya Jerusalem frågar man sig
Ekumeniken och världsledare verkar vara påvens stora intresse, alla religioner och åskådningar tillsammans 17 minuter in i videon. Alla religioner under påven. Alltså alla religioner för FRED!
Världsreligionen bildas framför våra ögon och katolicismen är den som bestämmer detta. Detta kallas för otukt!

Vatikanen fick Mussolini till makten, sägande att han var vald av Gud. Hör om naziregimen här. Man säger att /A Haig CIA/ Vatikanens information var bättre än CIA´s

*
Se videon och repetition om Mariadyrkan m m HÄR:  http://bibelfokus.se/mariadyrkan

NamnlösMaria

Herren är min herde. Kristus mig fann. Min stora kärlek. Att klara av tåredalen

 

Herren-300x39

 

Är man ett Guds barn då fruktar man intet ont. Vem kan vara emot en när Gud är ens beskydd? Dessa tankar kan man tänka mycket om, och är man frälst så ser man Guds tankar om sina barn. Han känner dem och de gör hans vilja. Så enkelt det är egentligen. Att gå i denna tåredalen  som världen är, det är jobbigt. Att dessutom gå i denna världen/tåredalen och vara en troende, ja det  kan stundom vara mer än jobbigt! MEN då får man ju tänka på, och det gör man ju, att:  -HERREN  är min herde.

OM man har möjligheten och kärleken att tänka och VETA att HERREN är ens herde, ja då är saken klar. DÅ behöver man inte bli hysterisk över olika skeenden, men det blir man ibland ändå, jo. ! Men det är såhär: Man är ju TRYGG, Ja T R Y G G.  TRYGG i HERRENS FAMN. Man stillar sig och förstår att GUD kommer att ordna upp situationen man hamnat i. Å det är så härligt att veta! Underbare Gud.Se bibelorden i Psaltaren:

Psaltaren

23:1

En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

2

han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro,

3

han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.

4

Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.

5

Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

6

Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen

*

Lytttilmusikken

En dag gick jag utan hopp, förlorad i synd,
omgiven av ondskans makt, och av skuldbördan tyngd.
En dag ljuset lyste fram, Kristus mig fann,
och sanningen uppenbar : Han förlåtit har.

I kärlek Han mitt hjärta nått, i Hans blod har vi rening fått.
Frid fann jag vid Hans bröst, och Han gav mig Sin ljuva tröst.
I Honom finns befrielse, och, halleluja, förlåtelse.
Hos Jesus trygg jag är, Han frälste mig.

I Kristus jag blivit fri, Han kärlek mig ger.
Nu är jag Hans eget barn, och till mitt bästa Han ser.
Också du kan få ta emot denna frälsning och frid.
Allt vad Herren har gjort för mig, även är för dig !

/

 

NamnlösMaria

Han ger mera NÅD då min börda blir större. Gud är god. Erfarenhet

 

Jesus är Herre

 

Fridens Gud. 

Han är verkligen med en människa då nöden är stor och då den eventuellt blir STÖRRE! Gud lämnar inte en människa i stor nöd, nej, HAN ÄR MED DEN PERSONEN i Allt. Den erfarenheten har MÅNGA personer som vill vara HANS barn. De VET att man bara har Gud och hans NÅD att lita till då allt är svart och svårt. 

Man ser hur han hjälper och tröstar och förvandlar situationer som skulle blivit värre och tagit allt ifrån en. Man kan råka illa ut som troende, men Gud är STÖRST och vet allt och kan allt och ändrar på Allt som varit bedrövligt. han är god, Han är Gud! 

2 Kor 12:9
men han svarade mig: ”min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. /Denna bibelvers har alltid betytt mycket mycket för mig!/

Rom 11:5   På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd.

Rom 16:20   Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.

Ps 31:8
Jag vill jubla och glädjas över din nåd,att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden.
*

 

name-graphics-maria-545505

Jesus är Gud. Jesus är det bästa jag har.

069

*

Jesus is GOD! ~ Bible Verses that deals with GODhead of Christ

Bibeln är fylld med kraftfulla verser som bevisar att Jesus Kristus är GUD! Han är inte bara en människa eller profet han är GUD! Han är Gud i det Gamla testamentet och blev man för att rädda mänskligheten från bränderna i helvetet!
Vänligen dela denna film på Facebook, Twitter, forum, och låt dem veta att Jesus är Gud !!!

 

Jesus  är HERRE. Han ÄR den han säger sig vara, i evighet.

 

NamnlösMaria