Archive | april 2016

Karins Nyhetsbrev berättar om villoläror, del 15, LÄS /Cross

 

141

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

Ett nytt nyhetsbrev:
Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg: Ännu ett NAR-nätverk och konferens… – DEL 15 >>

För Sanningen,
Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

 

Ur innehållet:  Karin:

(För att kunna läsa hänvisningspilarna tryck på DEL 15 ovan i texten och läs allt i artikeln /Maria)

Jag skrev om Anita Barkers församling Fristaden i bilaga till: Nyhetsbrevet: Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> BILAGAN: ”SISTERS & JUNIA – Gitten Thornberg och Anita Barker Andersen m.m.” Pdf >> Och Salt & Light kom med i bilaga till detta nyhetsbrev: Nyhetsbrev: Sommarkonferenser 2011 Del 1 >> Bilaga 2) Hillsong – ett Nätverk http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16_6-11/Hillsong%20-%20ett%20Natverk.pdf Vad som framkommer av denna artikel, så är Hillsongs också ett ”Nätverk”: http://www.dreems.org/?page_id=366 – Peringe Pihlström – Vertikalismens ledarskap 7

Idag förekommer tusentals apostoliska nätverk, av vilka de mer organiserade framträder som Peter Wagners nya apostoliska reformation, New Frontiers International med Terry Virgo i ledningen. Dessa är dock bara toppen på isberget. De flesta namnkunniga förkunnare som förekommer på God TV eller besöker de större konferenserna runt om i världen inklusive Sverige har idag ett nätverk av församlingar kopplade till sin apostoliska tjänst. Många av dem använder sig även av titeln ”apostel”, något som exempelvis den tidiga pingströrelsen avvisade kraftigt. U T D R A G N Y H E T S B R E V U T D R A G N Y H E T S B R E V U T D R A G N Y H E T S B R E V 8.

I Sverige uppträder idag en hel rad församlingsbildningar som passar in i det här mönstret. Kopplade till NFI, Hillsongs, Salt & Light eller andra liknande nätverk har pastorerna ett räkenskapsansvar och en mentorsrelation till ledarna för de stora flaggskeppskyrkorna som är motorn i nätverket. På flera sätt är detta efterkarismatikens samfundsbildningar, med liknande argument för deras tillkomst, men med en annorlunda beslutsprocess och inflytandemöjlighet.

9. Ett intresse av ”kolonisering” finns ibland i nätverken. Att vara ett internationellt apostoliskt nätverk är en ambition i sig och skapar församlingsplanteringar som snarare är kloning av en modell inspirerad av flaggskeppskyrkan, snarare än en kulturellt anpassad modell.

En McDonalisering av församlingsplantering, eller kanske IKEA-ideologi för församlingsstarter. I ”Urban Areas” runt om i världen finns naturligtvis en kulturell likhet som gör att samma metoder som fungerar i London kan i någon mån tillämpas i New York, Singapore och i Sydney. Samtidigt finns naturligtvis en betydande risk för den lokala församlingen i detta att bli ett brohuvud för apostoliska ambitioner i nätverket. Den 18 april 2016, kunde man se att Fristaden annonserade om möte med Livets Ord: Så jag behöver väl inte bevisa ytterligare att de förmedlar Trosrörelsens villoläror – hoppas jag! http://fristaden.nu/

*

LÄS ALL INFO i artikeln och se vad felaktigt man leveroch undervisar i många församlingar. Trosrörelsen och annat är vad man ingår i. Man borde växa med Jesus i stället och ge sig av från församlingar som lär ut detta som sker mer och mer nu. 

NamnlösMaria

 

Villoläror och förfalskningar av Guds ord. Bibelord. Minipredikan video

Antikristliga

 

Ingen kan  förneka den förfalskning och de villoläror som finns i ‘kyrkan’, församlingarna och megakyrkorna’ idag. Om detta handlar en minipredikan av D Wilkerson.

Bibelord: Joh 10:27,    Joh 8:31-36,   Rom 6:18,  Apg 20:21,  Titus 1:16, 2 Tim 3:5, 1 John 2:4, 2 John 2:19

 

None can deny the truth of this important message concerning the condition of todays Church.Like counterfeit money in banks there are many counterfeit believers in Church.Fake money that looks real is still fake and worthless and America is full of fake believers who do not follow Jesus.John10:27″My sheep hear my voice and I know them,AND THEY FOLLOW ME.”Jesus said that if you practice sin you are a servant of sin still in bondage and unchanged. [John8:31-36] .Paul said in Romans6:18’Being made free from sin,ye became the servants of righteousness.” Who do we serve? Sin or Righteousness?Today few are convicted of their sinfulness before a holy God.Without conviction of sin no one will humble themselves before the Lord in real repentance and real faith.[Acts20:21]Where are the ‘barking dog’ preachers who preach the whole truth and who do not seek to be popular but faithful.A ‘man-centered’ gospel that tickles the ego does not produce real born again followers of Jesus who bear good fruit. Titus1:16 says,’They profess that they know God,but in works they deny Him,being abominable,and disobedient ,and unto every good work reprobate.”THAT IS A SCARY SCRIPTURE! 2nd Tim 3:5″Having a form of godliness,but denying the power thereof:from such turn away.”1st John 2:4″He that says,I know Him and keepeth not His commandments,is a liar,and the truth is not in him.”2nd John 2:19“They went out from us,but they were not of us…”

As the old Hymn says-“TRUST AND OBEY FOR THERE IS NO OTHER WAY TO BE HAPPY IN JESUS AND TO TRUST AND OBEY.”

name-graphics-maria-650578

 

 

 

Vad är ödmjukhet och vem vet mest om den? Jesus Kristus. Joh 13

 

Jesus5

VEM kan lära oss bäst om ÖDMJUKHET? Svar: Jesus. Han är den ende som vet vad sann ödmjukhet är och hur man får den och hur man använder den och visar den emot människor. Är man FRÄLST så vet man HUR mycket ödmjukhet och kärlek som Jesus visade människorna. Han visade också ren och helig vrede, men Ödmjukheten och kärleken är den som vi  ser hos Jesus och som jag vill visa på hos Frälsaren. Om du läser detta kapitel ur Johannes Evangelium kan du verkligen se/förstå hur ödmjuk Jesus är.  Jag säger ÄR, för HAN LEVER IDAG och skall komma tillbaka.

Evangelium enligt Johannes

13 Kapitlet

1
Före påskhögtiden hände sig detta. Jesus visste att stunden var kommen för honom att gå bort ifrån denna världen till Fadern; och såsom han allt hittills hade älskat sina egna här i världen, så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek.

2
De höllo nu aftonmåltid, och djävulen hade redan ingivit Judas Iskariot, Simons son, i hjärtat att förråda Jesus.

3
Och Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer, och att han hade gått ut från Gud och skulle gå till Gud.

4
Men han stod upp från måltiden och lade av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig.

5
Sedan slog han vatten i ett bäcken och begynte två lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig.

6
Så kom han till Simon Petrus. Denne sade då till honom: »Herre, skulle du två mina fötter?»

7
Jesus svarade och sade till honom: »Vad jag gör förstår du icke nu, men framdeles skall du fatta det.»

8
Petrus sade till honom: »Aldrig någonsin skall du två mina fötter!» Jesus svarade honom: »Om jag icke tvår dig, så har du ingen del med mig

9
Då sade Simon Petrus till honom: »Herre, icke allenast mina fötter, utan ock händer och huvud!»

10
Jesus svarade honom: »Den som är helt tvagen, han behöver allenast två fötterna; han är ju i övrigt hel och hållen ren. Så ären ock I rena — dock icke alla.»

(HÄR syftar Jesus på den som skulle förråda honom)

 

11
Han visste nämligen vem det var som skulle förråda honom; därför sade han att de icke alla voro rena.

12
Sedan han nu hade tvagit deras fötter och tagit på sig överklädnaden och åter lagt sig ned vid bordet, sade han till dem: »Förstån I vad jag har gjort med eder?

13
I kallen mig ‘Mästare’ och ‘Herre’, och I säger rätt, ty jag är så.

14
Har nu jag, eder Herre och Mästare, tvagit edra fötter, så ären ock I pliktiga att två varandras fötter.

15
Jag har ju givit eder ett föredöme, för att I skolen göra såsom jag har gjort mot eder.

16
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Tjänaren är icke förmer än sin herre, ej heller sändebudet förmer än den som har sänt honom.

17
Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.

18
Jag talar icke om eder alla; jag vet vilka jag har utvalt. Men detta skriftens ord skulle ju fullbordas: ‘Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig sin häl.’

19
Redan nu, förrän det sker, säger jag eder det, för att I, när det har skett, skolen tro att jag är den jag är.

20
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tager emot den jag sänder, han tager emot mig; och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.»

21

När Jesus hade sagt detta, blev han upprörd i sin ande och betygade och sade: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: En av eder skall förråda mig

22
Då sågo lärjungarna på varandra och undrade vilken han talade om.

23
Nu var där bland lärjungarna en som låg till bords invid Jesu bröst, den lärjunge som Jesus älskade.

24
Åt denne gav då Simon Petrus ett tecken och sade till honom: »Säg vilken det är som han talar om.»

25
Han lutade sig då mot Jesu bröst och frågade honom: »Herre, vilken är det?»

26
Då svarade Jesus: »Det är den åt vilken jag räcker brödstycket som jag nu doppar.» Därvid doppade han brödstycket och räckte det åt Judas, Simon Iskariots son.

27
Då, när denne hade tagit emot brödstycket, for Satan in i honom. Och Jesus sade till honom: »Gör snart vad du gör.»

28
Men ingen av dem som lågo där till bords förstod varför han sade detta till honom.

29
Ty eftersom Judas hade penningpungen om hand, menade några att Jesus hade velat säga till honom: »Köp vad vi behöva till högtiden», eller ock att han hade tillsagt honom att giva något åt de fattiga.

30
Då han nu hade tagit emot brödstycket, gick han strax ut; och det var natt.

31
Och när han hade gått ut, sade Jesus: »Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom.

32
Är nu Gud förhärligad i honom, så skall ock Gud förhärliga honom i sig själv, och han skall snart förhärliga honom.

33
Kära barn, allenast en liten tid är jag ännu hos eder; I skolen sedan söka efter mig, men det som jag sade till judarna: ‘Dit jag går, dit kunnen I icke komma’, detsamma säger jag nu ock till eder.

34
Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra.

35
Om I haven kärlek inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.»

36
Då frågade Simon Petrus honom: »Herre, vart går du?» Jesus svarade: »Dit jag går, dit kan du icke nu följa mig; men framdeles skall du följa mig

37
Petrus sade till honom: »Herre, varför kan jag icke följa dig nu? Mitt liv vill jag giva för dig.»

38
Jesus svarade: »Ditt liv vill du giva för mig? Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Hanen skall icke gala, förrän du tre gånger har förnekat mig.»

*

Jag hoppas ni förstår vad jag vill visa på här. Ödmjukheten och kärleken. Genom hela nya testamentet kan du läsa om Jesu kärlek och om hans liv i ödmjukhet.

NamnlösMaria

ALLA människor kan få bli ett Guds barn. Vägen till Gud går genom Jesus Kristus

 

Foto Maria
Foto Maria                    

KORSET är tomt för JESUS LEVER!

Det finns möjlighet för ALLA människor att ta till sig Jesu budskap och vandra med honom. Det finns möjlighet för ALLA människor att bli befriade från smärta och synd. Det finns möjlighet för ALLA människor att bli frälsta troende. Ja ALLA kan få bli ett Guds barn, vägen går genom Jesus Kristus.

8

2 Tim 1:8-11

Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

9

han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus,

10

men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi Jesu, uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,

11

till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

 


I skyggen av det Kors der vil jeg stå,
der er balsam for min sjel å få.
Mange tusener står der, men der er plass for en og hver.
Så kom til Golgata med hjertets begjær.

Se, smertenes mann tok min synd og min skam.
I hjertet det høres en lovsang til Ham.
Og synden som tynget meg hver dag, hvert sekund,
bar Han på Korset, og jeg jubler hver stund.

Mitt liv er nå skjult i Hans vunder og sår.
Inn for Guds åsyn frimodig jeg står.
Om verden omkring meg i angst nu forgår :
på Golgatahøyden så sikkert jeg står.

*

 

 

2 Timothy 1:12

…I am not ashamed: for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.

12

2 Tim 1:12

Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

 

 

NamnlösMaria

OFFER. Ge ditt liv åt Gud. Vi lever i det Nya Testamentet

 

065 foto Maria

 

Jesaja 1:11-18  Texten handlar om nordriket Israel och sydriket Juda och  bägge nationerna hade syndat mycket emot Gud. Synden fortsätter i våra dagar också över hela världen precis som då och Gud säger att han vill ha bättring bland folken. Sådan bättring har ju inte kommit utan det har blivit mycket mycket värre. Gud menar också att han vill inte ha alla de OFFER som man ger honom, han vill ha ett blödande hjärta, inte ett hjärta av STEN. I dag fortsätter man att offra vid olika högtider, t ex nymånader och sabbater och fester. Hemsidor på nätet är fulla av sådana som säger att det är det rätta offret men tänker inte på att vi lever i DET NYA TESTAMENTET och människors synder kan utplånas! men man fortsätter att trotsa Gud. Då menar jag att säga såhär: VI skall OFFRA oss själva, d v s vi ska ge hela vårt liv till Gud och LEVA för honom.

*

11

Vad skall jag med edra många slaktoffer? säger HERREN. Jag är mätt på brännoffer av vädurar och på gödkalvars fett, och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag intet behag.

12

När I kommen för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av eder det, att mina förgårdar trampas ned?

13

Bären ej vidare fram fåfängliga spisoffer; ångan av dem är en styggelse för mig. Nymånader och sabbater och utlysta fester, ondska i förening med högtidsförsamlingar, sådant kan jag icke lida.

14

Edra nymånader och högtider hatar min själ; de hava blivit mig en börda, jag orkar ej bära den.

15

Ja, huru I än uträcken edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och om I än mycket bedjen, så hör jag icke därpå. Edra händer äro fulla av blod;

16

tvån eder då, och renen eder. Skaffen edert onda väsende bort ifrån mina ögon. Hören upp att göra, vad ont är.

17

Lären att göra vad gott är, faren efter det rätt är, visen förtryckaren på bättre vägar, skaffen den faderlöse rätt, utfören änkans sak.

18

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull.

 

NamnlösMaria

 

Ett nytt nyhetsbrev: Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg: Ytterligare NAR-konferens! Karin Jansson

 

141

*
*

Ett nytt nyhetsbrev: OM felaktigheter!
Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg: Ytterligare NAR-konferens! – DEL 14 >>

För Sanningen,
Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

Ur innehållet

1) Rustad2016_broschyr
2) Inbjudan från ICCC_E-mail 8 mars, 2016
3) Patrik Sandberg, böneledare i Sverigebönen_Hemmes Vän 26 nov, 2015
4) Världen Idags Företagsnätverk
5) Inbj_A4_VIF_Huskvarna_Företagsnätverk_4 Mars, 2016
6) Event-ornskoldsvik_Världen Idags Företagsnätverk_27 Mars, 2015

*

NamnlösMaria

Hur skall vi förbereda oss för och vakta på den yttersta tiden?/Bibelfokus/GUD har kontrollen

 

139

 

Hur skall vi förbereda oss för och vakta på den yttersta tiden?

Jesu avsked till lärjungarna
Precis före sin himmelsfärd samlade Jesus sina lärjungar för ett sista avsked. Lärjungarna var ivriga och ville veta när han skulle upprätta Riket – alltså ett fullt synligt Gudsrike i full kraft. Han svarade då lite överraskande:

”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:7-8)

Här pekade Jesus mycket rakt på vad som är det viktiga in i det sista: att vara Jesu vittnen för att vinna människor till tron på Jesus, och därmed till evigt liv! När Jesus sedan lämnade jorden inför sina lärjungars ögon, stod de och stirrade upp mot himlen och funderade över när och hur han skulle komma tillbaka. Då dök det upp två änglar som sa till dem:

”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” (Apg 1:11)

Budskapet var glasklart: Jesus kommer inte tillbaka på något annat sätt än just uppifrån himlen, ner till Olivberget. Det blev nog även klart för lärjungarna att Jesus inte skulle komma tillbaka ner från himlen direkt. Så de gick tillbaka ner till Jerusalem och väntade på det som Jesus hade utlovat: att bli döpta i den helige Ande för att genom det bli Jesu vittnen ut till jordens yttersta gräns (Apg 1:6). De skulle alltså fokusera på det viktigaste: att vinna nya lärjungar, dvs Missionsbefallningen!

Vad gäller då för oss idag?
Vi som är lärjungar i denna tid – som många menar är den yttersta tiden, eller i vart fall inledningen till den yttersta tiden – vad gäller för oss? Nu idag? Jo, det är samma svar till oss så klart:

Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som de första lärjungarna såg honom stiga upp till himlen, alltså fullt synlig till Olivberget. Vi kan inte vänta honom på något annat sätt, dvs HUR han kommer. Och det är inte vår sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt, alltså NÄR Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt Rike. Vi skall istället förlita oss på den Helige Andes ledning och fortsätta ett troget arbete enligt Missionsbefallningen.

Låt oss även lyssna till en uppmaning från Gamla testamentet:

”Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen.” (Jer 10:2)

Man måste som kristen se upp så att ens intresse för tecken i tiden inte börjar övergå i ren vidskeplighet!

Men skall vi då inte förbereda oss för den yttersta tiden?
Jo, i viss mån, i vart fall mentalt och andligt. Jesus har ju sagt att när vi ser ”allt detta” som han beskriver i Mattesusevangeliets kapitel 24, så skall vi veta att hans återkomst står för dörren. Men den exakta dagen eller stunden är det ändå ingen som kan veta, enligt Jesus. Och ser vi inte ”allt detta” så finns ju inte heller någon anledning att tro att Jesus står för dörren. Så vi bör noga läsa Matt 24 (jämte parallelltexter) och fundera över vad vi ser och inte ser i världen. Vi skall inte bedöma tiden utifrån ny häftig undervisning, rykten, spekulationer, Internetsajter och bloggar, videos, etc. Det ärBibelns budskap som skall vara vägledande, och just en sådan bedömningsgrund ligger också i linje med dessa Jesu ord:

Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många…. Många falska profeter ska träda fram och bedra många”. (Matt 24:4-5, 11)

Att vara väl rotad i Bibelns undervisning är viktigt för att man skall klara av att ”se till att ingen bedrar er”. Och observera att dessa Jesu ord var hans svar på lärjungarnas fråga: ”Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”. Det är ett tydligt och viktigt svar som ger oss mycket vägledning!

Betänk alltså att Jesus inte sa till oss att spana på olika himlakroppar och bedöma tidsåldrar utifrån deras utseende, rörelser och placering (=astrologi). Inte heller fick vi Jesu uppmaning att kalkylera och grunna utifrån judiska högtider och judiska kalendrar osv. Det finns ingen uppmaning i Bibeln till oss kristna att spana inom dessa områden. Dock skall solen och månen förmörkas och stjärnorna missta sitt sken – samtidigt! – precis när Jesus kommer (Matt 24:29), men det är inte ett återkommande tidstecken att spana på, utan något unikt som sker precis när Ljusets Konung kommer tillbaka och lyser upp världen med sitt eget ljus. Då bryter nämligen en helt ny tidsålder in: Jesu Tusenårsrike!

Så skall vi summera Bibelns uppmaningar vad gäller vaksamheten, så kan vi säga att vi kan höja vår förväntan på Jesu återkomst när vi ”ser allt detta” som Jesus nämner i Matt 24. Ser vi det inte, då är inte hans ankomst alldeles nära. Men bara för det kan man ju inte kosta på sig att avsomna i tron, man kan ju faktiskt dö när som helst! Vi skall också se till att inte bli bedragna av falska profeter och falska messiasgestalter. Och uppdraget att vinna lärjungar är ständigt aktuellt och det viktigaste!

Skall vi bunkra förnödenheter?
Skall vi sälja av investeringar, lägga undan högar med kontanter och köpa konserver som räcker i flera år, bara för att klara oss under eventuella bankkrascher och ”vedermödan”? Nej, inte heller när det gäller detta finns det några uppmaningar i Bibeln att göra så (även om det står dig fritt som kristen att göra det). Istället ger Jesus oss flera trosstärkande löften om hjälp i nöden:

Matt 6:31-34: ”Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta sökerhedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

Petr 5:7: ”Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.”

Matt 28:20: ”jag [Jesus] är med er alla dagar till tidens slut.”

Vi tar det ganska vackert…
Vill du veta hur jag och min fru gör och tänker i detta? Jo, vi vill så klart inte oroa oss för framtiden. Varje dag har som sagt nog med bekymmer ändå. Visst kan vi bekymra oss över saker och ting, men varför lägga till ännu mer bekymmer till de som man redan har? Och de bekymmer vi möter tar vi i bön till Gud. Månförmörkelser eller solförmörkelser betyder inget för vår tro eller planering i vardagen. Vi intresserar oss inte för eventuella ”shemitah-år” eller andra judiska högtider och sabbater; vi är ju inte judar! Vi bunkrar inte konserver eller torkad mat. Vi säljer inte av något av det vi äger för att säkra oss mot eventuella bankkrascher. Vi pensionssparar inte ens. Vi vill istället hoppas på Herren i allt detta genom de löftesord som vi ser i Bibeln och genom den erfarenhet av Guds omsorg som vi har i våra egna liv. Vi vill tro att Herren Gud skall sörja för oss om det skulle komma så svåra tider att t.ex. boende och mat skulle bli ett problem.

Innebär det att vi är slappa?
Nej, jag tycker inte man kan säga att vi är slappa. Vi har två barn som vi stöttar och vägleder så gott vi kan. Vi har var sitt arbete som vi sköter. Jag tycker vi tar väl hand om det vi fått att förvalta. Vi har inte heller några bolån som är ”ansvarslöst” stora och vi lever inte ett lyxliv sett med svenska ögon. Och så klart har vi en del saker hemma som t.ex. kan användas vid långvariga strömavbrott etc. I somras försvann all ström i hela Alingsås, och det gällde alla, kristna som icke-kristna. Så bara för att man förtröstar på Gud när det gäller hans omsorg i vardagen, under exceptionella förhållanden och i den kommande yttersta tiden, behöver man ju inte vara slarvig och slapp. Judarna fick manna från himlen under sin exceptionella 40-åriga ökenvandring. Men när judarna kom till Kanaans land så sådde de och skördade. Så min fru och jag planterar våra äppleträd även om Internet skriker att Jesus kommer i morgon. Vi vill inte vara lekbollar för varje vindkast i spekulationer och lärofrågor. Vi vill vila i barnaskapet hos Gud vår Far!

Hur/vad skall du göra som är kristen?
Man skall i allt försöka leva efter Guds Andes spontana vägledning i livet. Det innebär att man knallar på i vardagen och förtröstar på att Gud är med och leder. Det innebärinte att man hör en röst som säger: ”sväng höger, sväng vänster, köp en korv, ta senap på korven”. Gud är mäktig nog att leda oss ändå, även när vi gör våra – som vi uppfattar det – egna val. Det Gud leder till kan då te sig lite olika om man jämför sig med andra kristna. Men så klart skall det liv som Gud leder oss kristna till ligga i linje med Bibelns undervisning.

Så jag vill inte säga exakt hur du skall göra med allt detta, men jag vill ändå uppmuntra dig till att inte oroas i vardagen ELLER för den yttersta tiden. Förtrösta istället på Guds omsorg och hans vägledning. Men detta är så klart under förutsättning att du tagit emot Guds fria gåva i hans evangelium och underordnat dig Gud – alltså att du blivit frälst, en sann kristen, ett Guds barn! Du kan inte vara bättre förberedd på och redo för Jesu återkomst än att du är frälst – oavsett när han kommer. Och då menar jag frälst i enlighet med evangeliets budskap. Så kanske du istället för mycket annat skall avsätta lite tid till att kontrollera om du rätt förstått och rätt tagit emot Guds gåva till dig i evangeliet. Det är då du är ett Guds barn och verkligen kan räkna med Guds hjälp. Gud har omsorg om sina barn och vägleder dem genom alla svårigheter, det är jag övertygad om!

/Lennart   http://bibelfokus.se/blogg_150913

*
Javisst ska vi lita på Gud då vi är hans barn. Han har fullständig kontroll över skeendet i världen, på jorden. Att det sedan är människor som går vilse och faktiskt bunkrar upp och förbereder på alla möjliga och omöjliga sätt, det är sant. De o-troende kommer att få panik då de tider kommer som blir mer än oroliga. Det är då vi kan tänka oss att det blir så att vi får vara med och hjälpa på speciella sätt. Många av de troende har redan nu blivit lurade av falska profeter och de behöver VAKNA.  Vi har missionsbefallningen från Jesus och den skall vi följa först och främst och sedan får vi se hur Gud leder var och en av oss som tror. Att vi talar och skriver om de sista tiderna är väl inte konstigt eftersom det är många människor som bör vakna och TA EMOT Jesus Kristus som frälsare.

name-graphics-maria-545505

 

 

A woman rides the Beast. Romersk Katolska Kyrkan. Nej till katolicism

 

Jesus är Herre

 

 

Dave Hunt, A Woman Rides the Beast, The Roman Catholic Church

På profeten Daniels tid kom profetiorna om olika riken som skulle uppstå och falla i senare tider. De är här sedan länge och kommer att komma och falla. Babylonien, Persien, Grekland och Rom. Det är en intressant video om tänkbara händelser framöver!
John 17:17,

17

Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de skola utföra vad han har i sinnet, och att de alla skola handla i ett och samma sinne, och att de skola giva sitt välde åt vilddjuret, till dess Guds utsagor hava fullbordats.

Dave Hunt about the Roman Catholic church, the pope. Här berättar man om vad som skall ske i de sista tiderna med Antikrist som regerar i världen. Ett tag.

Daniel 7:24 De tio hornen

2 Thess 2:8-9
Daniel 2:34-35
Daniel 2:44
Joh Upp 12:3, 9
Joh Upp 13:2,3,8

*
Joh 10:9
Joh 8:12
Joh 10:14 JESUS berättar klart och tydligt VEM HAN ÄR. I videon berättas om nattvarden, The Eucharist, se länk nedan också
Bara Gud kan tala om vad som ska ske i framtiden, och det gör han i bibeln, hans ord gäller.
Det finns 300 profetior om Jesus/Messias, i bibeln.
Joh Upp 17 Kvinnan och de sju kullarna, Rom är byggt på sju kullar, Rom var känt som ‘Babylon’, och som också är ett kodord för Rom.
Daniel 7
Jesaja 1:21 Den heliga staden
Är Rom det nya Jerusalem frågar man sig
Ekumeniken och världsledare verkar vara påvens stora intresse, alla religioner och åskådningar tillsammans 17 minuter in i videon. Alla religioner under påven. Alltså alla religioner för FRED!
Världsreligionen bildas framför våra ögon och katolicismen är den som bestämmer detta. Detta kallas för otukt!

Vatikanen fick Mussolini till makten, sägande att han var vald av Gud. Hör om naziregimen här. Man säger att /A Haig CIA/ Vatikanens information var bättre än CIA´s

*
Se videon och repetition om Mariadyrkan m m HÄR:  http://bibelfokus.se/mariadyrkan

NamnlösMaria

Herren är min herde. Kristus mig fann. Min stora kärlek. Att klara av tåredalen

 

Herren-300x39

 

Är man ett Guds barn då fruktar man intet ont. Vem kan vara emot en när Gud är ens beskydd? Dessa tankar kan man tänka mycket om, och är man frälst så ser man Guds tankar om sina barn. Han känner dem och de gör hans vilja. Så enkelt det är egentligen. Att gå i denna tåredalen  som världen är, det är jobbigt. Att dessutom gå i denna världen/tåredalen och vara en troende, ja det  kan stundom vara mer än jobbigt! MEN då får man ju tänka på, och det gör man ju, att:  -HERREN  är min herde.

OM man har möjligheten och kärleken att tänka och VETA att HERREN är ens herde, ja då är saken klar. DÅ behöver man inte bli hysterisk över olika skeenden, men det blir man ibland ändå, jo. ! Men det är såhär: Man är ju TRYGG, Ja T R Y G G.  TRYGG i HERRENS FAMN. Man stillar sig och förstår att GUD kommer att ordna upp situationen man hamnat i. Å det är så härligt att veta! Underbare Gud.Se bibelorden i Psaltaren:

Psaltaren

23:1

En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

2

han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro,

3

han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.

4

Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.

5

Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

6

Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen

*

Lytttilmusikken

En dag gick jag utan hopp, förlorad i synd,
omgiven av ondskans makt, och av skuldbördan tyngd.
En dag ljuset lyste fram, Kristus mig fann,
och sanningen uppenbar : Han förlåtit har.

I kärlek Han mitt hjärta nått, i Hans blod har vi rening fått.
Frid fann jag vid Hans bröst, och Han gav mig Sin ljuva tröst.
I Honom finns befrielse, och, halleluja, förlåtelse.
Hos Jesus trygg jag är, Han frälste mig.

I Kristus jag blivit fri, Han kärlek mig ger.
Nu är jag Hans eget barn, och till mitt bästa Han ser.
Också du kan få ta emot denna frälsning och frid.
Allt vad Herren har gjort för mig, även är för dig !

/

 

NamnlösMaria

Han ger mera NÅD då min börda blir större. Gud är god. Erfarenhet

 

Jesus är Herre

 

Fridens Gud. 

Han är verkligen med en människa då nöden är stor och då den eventuellt blir STÖRRE! Gud lämnar inte en människa i stor nöd, nej, HAN ÄR MED DEN PERSONEN i Allt. Den erfarenheten har MÅNGA personer som vill vara HANS barn. De VET att man bara har Gud och hans NÅD att lita till då allt är svart och svårt. 

Man ser hur han hjälper och tröstar och förvandlar situationer som skulle blivit värre och tagit allt ifrån en. Man kan råka illa ut som troende, men Gud är STÖRST och vet allt och kan allt och ändrar på Allt som varit bedrövligt. han är god, Han är Gud! 

2 Kor 12:9
men han svarade mig: “min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. /Denna bibelvers har alltid betytt mycket mycket för mig!/

Rom 11:5   På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd.

Rom 16:20   Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.

Ps 31:8
Jag vill jubla och glädjas över din nåd,att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden.
*

 

name-graphics-maria-545505

Jesus är Gud. Jesus är det bästa jag har.

069

*

Jesus is GOD! ~ Bible Verses that deals with GODhead of Christ

Bibeln är fylld med kraftfulla verser som bevisar att Jesus Kristus är GUD! Han är inte bara en människa eller profet han är GUD! Han är Gud i det Gamla testamentet och blev man för att rädda mänskligheten från bränderna i helvetet!
Vänligen dela denna film på Facebook, Twitter, forum, och låt dem veta att Jesus är Gud !!!

 

Jesus  är HERRE. Han ÄR den han säger sig vara, i evighet.

 

NamnlösMaria

 

Då i Edens lustgård / Bibelfokus Artikel. /Gemenskapen med Gud, att vara hans barn

 

Då i Edens lustgård

 

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:eden.jpg

Jag har lyft fram denna tanke tidigare: att man som kristen kan göra klokt i att fundera över hur livet för Adam och Eva var i Edens lustgård före syndafallet. Helt säkert var det livet otroligt avspänt och naturligt i sin allra renaste form. Det var helt fritt från både begär och bekymmer. Det var fritt från alla metoder och åthävor vad gäller umgänget med Gud. Adam och Eva funderade t.ex. inte över sin nakenhet. Egentligen funderade de nog inte på några religiösa frågor alls där i Eden, för det var ju sådant som kom först efter syndafallet. Frukten av att äta från Kunskapens träd blev just grubblerier över vad som var rätt och fel; kunskapen blev en snara som ledde till ett slaveri under alla möjliga regler. Sedan kan vi också ana att Adam och Eva inte sysslade med frågor som rörde Gud, hans existens, vad Gud gör och inte gör, skall göra eller har gjort osv. De levde istället där i en barnaskapets ljuvliga gemenskap med Gud, i en varm och nära relation. Och de levde i ett beroende av Gud.

Det var alltså gemenskapen med Gud Fadern som var det absolut centrala i Adams och Evas liv i Edens lustgård, och det är gemenskapen med sig själv som Gud vill återupprätta med människan idag. Det är denna upprättade gemenskap som är målet med hela Guds frälsningshistoria! Detta måste vi både förstå och komma ihåg när vi traskar fram som kristna på denna jord!

Nu här i världen
Vi vet från Bibeln att vi kristna har fått Guds Helige Ande som en slags borgen/ett sigill på att vi en gång skall få ”ärva riket”. Det handlar om att vi i evigheten skall få ett underbart problemfritt liv som kommer att likna det som Adam och Eva levde i Edens lustgård. Men även om vi nu har att leva under syndafallets konsekvenser och därmed under förgängelsens nedbrytande krafter, så visar Bibeln att vi i vart fall kan få leva i ett barnaskap inför Gud redan här i denna tidsålder. Och Guds Ande vill hjälpa oss att komma in i detta barnaskap.

Rom 8:15: ”Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: ’Abba ! Far!’ ”

Vi skall läsa några mycket starka bibelord, och om man bara reflekterar en smula över deras innebörd så inser man lätt hur enormt dåliga vi kristna är på att inrätta både det egna livet och församlingslivet efter dessa. Vi gör och tycker istället nästan helt tvärt om i det mesta – eller så mixar vi. Vi vill bli stora, självständiga och präktiga kristna. Vi upphöjer de som är framgångsrika och berömda. Vi strävar efter pengar och prylar. Dessutom skaffar vi oss en mängd bekymmer både i det privata livet och i församlingarna. Men vad säger då Bibeln? Observera nu att det är Jesus själv som ger oss svaren:

Matt 18:3: “Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.

1 Joh 1:3: ”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.”

Luk 16:15: ”Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.”

Matt 6:24: ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”

Matt 6:25-30: ”Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?
Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har!”

Vad gör vi då av vår tro?
Vi kan alltså från Bibeln få aningar om hur livet i Edens lustgård var, vi kan från Bibeln ganska väl förstå vad som gäller för den troende här och nu, och vi kan också förstå vad som får dröja till det eviga livet hos Gud. Begrunda nu en liten stund vad Gud tänkt för oss troende här och nu: att vi kan få leva i en upprättad och avspänd gemenskap med honom, som hans barn som han vårdar sig om. Jag tror absolut inte på framgångsteologins falska löften, så det är inte dessa jag avser, utan jag avser helt enkelt det som Jesus sagt till oss troende och som gäller för här och nu.

Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:scientists.jpgVisst kan man då bli oerhört bedrövad över hur det står till med den så kallade kristenheten? Jag tycker det mesta idag inom kristenheten går ut på att SYSSLA med en massa saker inom trons område, istället för att i grunden leva ett enkelt liv inför Guds ansikte, tillsammans med andra Guds enkla barn. Vi sysslar med alla möjliga invecklade religiösa frågor. Vi sysslar med tolkningar av tolkningars tolkningar. Vi vrider och vänder ut och in på trosfrågor. Vi sysslar med en massa liturgi, ritual, tingel-tangel och riter. Vi sysslar med gudstjänster, verksamheter, organisationer, rörelser, planer, visioner, projekt, tillställningar, konserter, events, osv, osv. Vi sysslar med en så otrolig uppsjö av sysslor som vi kristna faktiskt själva fixat utan att Gud ens bett oss om det. Många sysslor vi har som kristna är så klart helt ok, men dessa får inte utgöra grunden för vår tro!

”Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.”

Om man mest har tron som en sysselsättning så är grunden för det vanligen åsikter, intressen, nyfikenhet, begär, plikt, prestationshets, och detta då i olika mixer. Om tron istället innebär en levande gemenskap med en levande Gud, så innebär grunden för den gemenskapen: kärlek, förtröstan, trohet, överlåtelse och beroende. Det är högst tveksamt om det alls innebär att man är frälst om man enbart sysslar med tron. Däremot är det den sanna frälsningens frukt att man allt mer kommer in i en gemenskap med Gud som i sin tur mer och mer präglas av just kärlek, förtröstan, trohet, överlåtelse och beroende. Att växa till/mogna som kristen innebär alltså inte att man växer till i styrka och storhet, och inte heller att man nödvändigtvis samlar på sig en massa kunskap. Att växa till/mogna som kristen innebär istället att man ”växer till” ilitenhet och beroende, att man allt mer kommer in i ett just avspänt barnaskap hos Gud. Och det är i detta beroendeförhållande till Gud som man som kristen kan få något uträttat i världen som har ett sant evighetsvärde.

“Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.”

Gemenskapen med Gud
Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:barnaskap.jpg

Kanske du enklare kan förstå vad jag är ute efter om vi jämför gemenskapen med Gud med äktenskapet mellan man och kvinna. Man sysslar inte med äktenskapet, utan man lever det, man lever i det. Det betyder att man delar livet med sin äkta hälft, man delar vardagen, är tillsammans, hjälps åt, äter tillsammans, hittar på saker, osv. Gemenskapen mellan man och hustru resulterar också ofta i att de får barn. Men äktenskapet skulle fungera väldigt dåligt om den ena parten mest satt och läste om äktenskap, eller ständigt var på kurser om äktenskap och kurser om hur man skaffar barn och uppfostrar barn, eller jämt spekulerade i hur äktenskapet eventuellt kommer att bli om några år, osv, osv. Eller tänk om du hela tiden frågade andra om hur din hustru/make är istället för att umgås med henne/honom.

Guds avsikter för oss troende här och nu är helt klart betydligt enklare och mer rättframma än vad vi vanligen fattat. Och det är själva enkelheten som gör det så svårt att greppa, för vi älskar att krångla till det. Ju mer invecklat det är, ju snajsigare tycker vi det är! När jag svarar på frågor om vad som kan vara rätt och fel inom den kristna tron, då brukar jag svara att saker skall ligga i linje med/harmoniera med Bibelns hela undervisning, för ”summan av Guds Ord är sanning”. Men vi bör även pröva företeelser, sysslor och läror i ljuset av barnskapet. Om vi gör båda dessa tester, då tror jag det är oerhört mycket som faller bort direkt. Böcker om t.ex. ”Effektiv bön” faller bort i en hast. All mystik faller som käglor när vi belyser den med ljuset från Bibeln och barnaskapet. Alla metoder för att finslipa det kristna livet faller också i detta ljus. Faktiskt så bleknar nog även de flesta bibelskolor bort, för i Eden fanns inga bibelskolor.

Vi borde verkligen skala ner våra kristna liv till en enklare och mer avspänd nivå och helt enkelt bara umgås med Gud mitt i vår vardag, för han är ju inte långt borta från någon av oss (Apg 17:27). Vi borde även ställa in siktet på att förtrösta mer och mer på Gud och hans omsorg om vår vardags alla bekymmer. Och vi borde verkligen försöka att leva enklare och mer sparsmakat.

“Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med.”

Så vi är alltså kallade till en mycket enkel och avspänd relation med Gud/Jesus. Genom Jesu försoningsgärning öppnas dörren till denna helade och återupprättade gemenskap – för den som vill ta emot i tro och förtröstan. Det är just GEMENSKAPEN med Gud som tro handlar om, inte att syssla med religiösa frågor. Och det är faktiskt inte enbart gemenskap med Gud som vi är kallade till, utan vi är även kallade till en enkel och uppbygglig gemenskap med trossyskon, där vi ser på varandra som ”en gemensam kropp” där alla lemmar är lika viktiga (1 Kor 12:1-30).

Hur kan då detta fungera i vardagen?
Som jag skrev ovan så har Gud tänkt att det hela skall vara mycket enkelt och helt gratis. När vi tagit emot och underordnat oss Guds fria gåva i evangeliet (blivit ”frälsta” genom Jesus), då är vi räknade som rättfärdiga och som Guds barn och vi får då del av Guds Helige Ande. Guds Ande skall stödja, vägleda och hjälpa oss att mogna som kristna. Han skall även hjälpa oss att bli vittnen för Jesus och evangeliet. I förtröstan på att man fått del av detta (som ju inte kräver enorma mängder av kunskap) så promenerar man ut i sin vardag, fullt förvissad om att man är Guds barn och att man har Guds Ande med sig. Under dagen kanske man småpratar med Gud när man spontant känner för det, eller så suckar man bara till Gud när man inte orkar att be eller när något känns tungt och motigt. Ges tillfälle så vittnar man om Jesus och evangeliet, men det är inget man skall pressa sig själv till. Kanske bubblar det lite ord av tacksägelse när tacksamheten drabbar hjärtat. Man tar också tid för ”prime time” (särskilt värdefull tid) med Gud genom att läsa Bibeln, be och försöka lyssna in vad Gud eventuellt ger för tankar. Som grädde på moset får vi dela vår kristna tro med trossyskon och tillsammans dela erfarenheter och be för varandra m.m. Min fru och jag samlas varje söndagskväll till bibelstudier, bön och gemenskap tillsammans med ett antal kristna vänner i ett privat hem. Det ser vi som vår församling. Där får vi betjäna varandra och mogna som kristna. Krångligare än så skall det inte behöva vara!

I allt detta skall vi räkna med Hjälparen, Guds Helige Ande. Sätt inte hjälpen från Hjälparen åt sidan! Det är så ofta vi söker råd i böcker och andra människoverk. Visst kan vi rådfråga trossyskon och dela erfarenheter, men vi måste inse att Gud har skänkt varje kristen en ”first line support” genom den Helige Ande, Hjälparen. Den supporten skall vi inte förringa, och vi får anlita den när som helst och så ofta vi vill!

1 Joh 1:3: ”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.”

/Lennart http://www.bibelfokus.se/sysselsattning_eller_gemenskap

NamnlösMaria