Tag Archive | Nyhetsbrev! Karin Jansson

Karins Nyhetsbrev berättar om villoläror, del 15, LÄS /Cross

 

141

 

Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!

Ett nytt nyhetsbrev:
Marknadsplats Rörelsen… 7 Berg: Ännu ett NAR-nätverk och konferens… – DEL 15 >>

För Sanningen,
Karin Jansson

Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

 

Ur innehållet:  Karin:

(För att kunna läsa hänvisningspilarna tryck på DEL 15 ovan i texten och läs allt i artikeln /Maria)

Jag skrev om Anita Barkers församling Fristaden i bilaga till: Nyhetsbrevet: Kvinnotidningar, Kvinnokonferenser, och en massa länkar >> BILAGAN: ”SISTERS & JUNIA – Gitten Thornberg och Anita Barker Andersen m.m.” Pdf >> Och Salt & Light kom med i bilaga till detta nyhetsbrev: Nyhetsbrev: Sommarkonferenser 2011 Del 1 >> Bilaga 2) Hillsong – ett Nätverk http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin16_6-11/Hillsong%20-%20ett%20Natverk.pdf Vad som framkommer av denna artikel, så är Hillsongs också ett ”Nätverk”: http://www.dreems.org/?page_id=366 – Peringe Pihlström – Vertikalismens ledarskap 7

Idag förekommer tusentals apostoliska nätverk, av vilka de mer organiserade framträder som Peter Wagners nya apostoliska reformation, New Frontiers International med Terry Virgo i ledningen. Dessa är dock bara toppen på isberget. De flesta namnkunniga förkunnare som förekommer på God TV eller besöker de större konferenserna runt om i världen inklusive Sverige har idag ett nätverk av församlingar kopplade till sin apostoliska tjänst. Många av dem använder sig även av titeln ”apostel”, något som exempelvis den tidiga pingströrelsen avvisade kraftigt. U T D R A G N Y H E T S B R E V U T D R A G N Y H E T S B R E V U T D R A G N Y H E T S B R E V 8.

I Sverige uppträder idag en hel rad församlingsbildningar som passar in i det här mönstret. Kopplade till NFI, Hillsongs, Salt & Light eller andra liknande nätverk har pastorerna ett räkenskapsansvar och en mentorsrelation till ledarna för de stora flaggskeppskyrkorna som är motorn i nätverket. På flera sätt är detta efterkarismatikens samfundsbildningar, med liknande argument för deras tillkomst, men med en annorlunda beslutsprocess och inflytandemöjlighet.

9. Ett intresse av ”kolonisering” finns ibland i nätverken. Att vara ett internationellt apostoliskt nätverk är en ambition i sig och skapar församlingsplanteringar som snarare är kloning av en modell inspirerad av flaggskeppskyrkan, snarare än en kulturellt anpassad modell.

En McDonalisering av församlingsplantering, eller kanske IKEA-ideologi för församlingsstarter. I ”Urban Areas” runt om i världen finns naturligtvis en kulturell likhet som gör att samma metoder som fungerar i London kan i någon mån tillämpas i New York, Singapore och i Sydney. Samtidigt finns naturligtvis en betydande risk för den lokala församlingen i detta att bli ett brohuvud för apostoliska ambitioner i nätverket. Den 18 april 2016, kunde man se att Fristaden annonserade om möte med Livets Ord: Så jag behöver väl inte bevisa ytterligare att de förmedlar Trosrörelsens villoläror – hoppas jag! http://fristaden.nu/

*

LÄS ALL INFO i artikeln och se vad felaktigt man leveroch undervisar i många församlingar. Trosrörelsen och annat är vad man ingår i. Man borde växa med Jesus i stället och ge sig av från församlingar som lär ut detta som sker mer och mer nu. 

NamnlösMaria