Archives

Dagens “profeter” och bibelns sanna män-Skillnad som natt och dag.Vad säger Bibeln?

 

Namnlösvadsägerbibeln

Många människor talar om hur starkt överlåtna till Gud de är. Jag säger inte att det är fel att vara överlåten till Gud, det är rätt, men skulle man se efter hur starka de är så kanske de inte skulle hålla det mått som Gud mäter med. Då tänker jag på alla de självutnämnda “profeterna” som åker land och rike kring och “talar det Gud gett dem”.

Skulle man jämföra dem och de profeter som fanns förr, som hette Elia, Jeremia, Hesekiel, David, Jesaja, Joel och många fler….så skulle/skall man finna att dagens “predikare” inte håller det mått som borde vara, och att man lär ut ett annat evangelium och andra lagar, om det nu finns några lagar längre……

Hur många skulle stå ut med att göra som Hesekiel blev tillsagd att göra:

-Vara villiga att ta emot Guds budskap

-Acceptera husarrest (inte några flotta flygplan och hotellsviter)

-Att få tala bara på Guds befallning

-Ritade en karta över Jerusalem

-Låg på sin vänstra sida i 390 dagar

-Låg på sin högra sida i 40 dagar

-Tillagade sin mat efter särskilda instruktioner

-Rakade av både hår och skägg

-Flyttade hemifrån

-Konfronterade de falska profeterna (vem gör det idag)

-Sjöng en klagosång  (har du hört någon gråta öppet över synden och sjunga en klagosång?)

-Profeterade mot Israel och Guds tempel

-Ritade en karta över babyloniernas anfall

– Fick inte sörja sin hustrus död // Alla dessa uppräknade saker som skedde finns att läsa om i Hesekiel´s bok i bibeln

___________

Då står frågan fast: Hur många självutnämnda “profeter” skulle göra som Hesekiel, d v s LYDA GUD I ALLT?

Jag har mött en del av dem och sett och trott på en del av dem…därför skriver jag…..de följde inte Gud. Lyder man Gud idag?

NamnlösMaria

 

 

 

ELIA /profeten

sunset.jpg 

Viktiga händelser i Elias liv:
Elia profeterar för kung Ahab om treårig torka.1 Kungaboken 17:1

Han gömmer sig vid bäcken Kerit, där korpar förser honom med mat.1 Kungaboken 17:2-7

När bäcken torkar ut, ger han sig av till Sarefat, där han stannar hos en änka och hennes son i tre år. Otroligt nog räcker deras lilla förråd av mjöl och olja under hungersnöden. När sonen blir sjuk och dör uppväcker Elia honom till liv igen. 1 Kungaboken 17:8-24

Efter de tre åren återvänder Elia till Kung Ahab och utmanar de falska Baalsprofeterna till tävling på berget Karmel. Herren visar att han ensam är Gud. Torkan upphör. 1 Kungaboken 18:20-46

Elia flyr för sitt liv för att undkomma Isebels, Ahabs drottnings, hämnd. 1 Kungaboken 19:1-4

På berget Sinai får han nytt mod av Gud, en ny syn och nya förhållningsorder. 1 Kungaboken 19:5-18

Elia utser Elisa till sin efterträdare.1 Kungaboken 19:16, 19-21

Ahab planerar mordet på Nabot för att kunna lägga beslag på hans vingård. Elia förkunnar Guds dom.

Ahasja, Ahabs efterträdare, blir sjuk. Elia profeterar om hans död. 2 Kungaboken 1

Elia tar med sig Elisa och ger sig ut på sin sista resa. På Jordans östra sida blir han upptagen till himlen i en vagn av eld och lämnar kvar Elisa, som skall fortsätta hans arbete som Guds profet. 2 Kungaboken 2:1-12

Läs dessa spännande och underbara böcker i bibeln.

Och här kan du läsa om:

http://www.expressen.se/debatt/1.1423210/hamas-anvander-barn-som-skoldar

ELIA. Profeten.

 

 god_is_love_25506.gif

Elia.

Genom berättelser i 1 Kon 17-19 och 2 Kon 1-2 framstår Elia som en mäktig undergörare och den kraftfullaste av GT:s profeter vid sidan av Mose (jfr Matt 17:3 med par.; Lukas 4:25 f; Jak 5:17 f)

I judisk folktro har han spelat en stor roll som de frommas hjälpare i fattigdom, nöd och fara. (jfr Matt 27:47).

Enligt Mal 4:5 f. skall han uppenbara sig i världens sista tid för att ge människorna tillfälle till omvändelse.

Denna förutsägelse ställs i NT samman med andra GT-ställen (Jes 40:3 f. Mal 3:1) och tillämpas på Johannes döparen (t ex Matt 11:14; 17:10 ff; Mark 1:2 ff; .

I 1 Konungaboken kan du läsa om: ELIA och torkan…Elia och Baals profeter…Elia och änkan i Sarefat…Slutet på torkan… Elia på berget Horeb…Elias kallelse.

Fortsättning följer…