Archive | mars 2012

Chemtrail/Video chemtrail /och bilder Chemtrail /Maria

 

Chemtrail:

http://www.happysmile.se/  I denna länken kan du läsa om Chemtrail och se Video.

-Man ser tydligt i filmen att det är strimmor från plan som spyr ut barium mm i atmosfären, och jag tar med några egna bilder som jag tog en dag då jag tydligt såg dessa strimmor uppträda på en klarblå himmel en vacker marsmorgon, och sedan blir det allteftersom molnigt och som ett täcke av tjocka moln på himmelen. Man ser lite av husen på granngatan….Jämför gärna filmen med bilderna:

här börjar det bli suddigt och molnigt på himmelen

I filmen får du läsa att influensafallen var väldigt höga i mars månad, jag som inte brukar drabbas av influensa så ofta, fick en influensa med feber och värk m m sådant brukar jag inte ha, och jag brukar verkligen inte vaccinera mig. Mitt lilla bidrag i bilder hoppas jag kunde få dig att tänka till om chemtrail.  Det sker mycket konstiga saker och människor är så mycket sjukare nuförtiden…i experimenttider… /Maria

Jesus/Om folk hade trott på Jesus.Jesus skall hålla dom

 

 

Hela världen hade kunnat bli frälst /Allan Svensson

Jesu försoningsverk på korset hade varit tillräckligt för att hela världen skulle ha kunnat bli frälst. Alla krig och all nöd i världen hade inte behövt förekomma, om folk hade trott på Jesus.

Det står i Joh. 3:16-17, “Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås, utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom.”

Jesus säger att när han kommer så ska han vedergälla var och en efter hans gärningar. Matt. 16:27. 25:31-46. Upp. 22:12. De människor som inte vill tro på Jesus, och inte bryr sig om hans varningar, blir alltså dömda för sina gärningar och hamnar i helvetet. Eftersom världen inte vill ödmjuka sig inför Gud och inte vill ta emot Guds nåd till frälsning, så måste Gud först döma världen innan det kan bli fred på jorden.

Gud dömer inte någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen, för att alla ska ära Sonen såsom de ära Fadern. Den som inte ärar Sonen, han ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är redan inne, så de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska bli levande. Ty såsom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson. Joh. 5:21-27. Det är alltså Jesus som kommer att verkställa Guds vredesdom över världen.

När Jesus kommer, då är det Skaparen själv som kommer. Han hämtar alla dem som tror på honom, inte bara de som lever på jorden nu, utan först ska de i Kristus döda uppstå, sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes, och så ska vi alltid få vara hos Herren. 1 Tess. 4:13-17. Också alla dem som har trott på Gud och tjänat honom på Gamla Testamentets tid. Detta är den första uppståndelsen. Upp. 20:4-6. Därefter kommer Guds vredesdom omedelbart över världen.

Det står i Ef. 6:10-18 att den kamp vi har att utkämpa är inte mot människor, utan mot ondskans andemakter. Djävulen har aldrig tyckt om väckelse. Han ser helst att de kristna somnar, då har han minst besvär av dem.

Så är det med de flesta som kallas kristna. Kyrkor och samfund håller dem nedsövda, och de verkar inte ha någon erfarenhet av det som står i Ef. 6:10-18. De har ingen bibelkunskap att dela med sig av, och bryr sig inte om att ta reda på sanningen om Guds församling, eller vad kyrkor och samfund är för någonting. Så snart man nämner något om detta så börjar de prata om att man ska inte döma och kritisera. Men vad gör de själva, de som är så kvicka till att framhålla att man inte ska döma? Jo, det försvarar Satans kyrkor och samfund och fördömer sanningen.

De kan prata om att Jesus snart ska komma, men de gör inga förberedelser att möta honom. De är helt oförberedda. I stället slösar de bort sin tid på underhållning med sång- och musikmöten i kyrkorna.

Min hemsida har jag skrivit just för att få folk att vakna, och börja tänka. De förstår inte att de lever i slaveri under Satans kyrkor, och att kyrkorna är massmördare. Den katolska kyrkan har mördat många miljoner kristna, just för att de trodde på Jesus och lät döpa sig. Den lutherska kyrkan har också förföljt och mördat många kristna för att de vågade bryta mot kyrkans falska doplära. Och ännu fler har kyrkorna lurat till helvetet genom sin falska lära.

De kyrkor som har förföljt och mördat massor av kristna pratar nu om “kristen kärlek, enhet och gemenskap”. Deras avsikt är att lura människor bort ifrån Gud.

Men vi behöver inte bli lurade av kyrkorna. Om vi vill, så kan vi själva ta reda på sanningen genom att studera Bibeln och be till Gud. Men de flesta tror på det som präster och predikanter säger, utan att kontrollera om det stämmer med Bibeln. Präster och predikanter påstår att man måste vara med i någon kyrka, annars kan man inte bli bevarad i tron. I verkligheten är det tvärt om. Det går mycket bättre att leva i tron på Gud om man håller sig utanför alla kyrkor och samfund.

Nu har de ekumeniska möten överallt i kyrkorna. Men vad är ekumenik? Det är religiös otukt, trolöshet mot Kristus. Man blandar Guds ord med onda andars läror. Av detta blir en villolära som kallas “den stora skökans otukts vin”. Upp. 17:e och 18:e kapitel.

Nya kyrkor och samfund har kommit till genom religiös otukt. De är inte grundade på Guds ord. De är alla religiösa svartbyggen. Och det som Bibeln lär om Guds församling försöker de tillämpa på kyrkor och samfund. Det blir bara falskhet. Överallt tror de på, och praktiserar Satans falska församlingslära. De tror att kyrkor och samfund är Guds församlingar. Vill vi ha väckelse så måste vi ta upp striden mot Satans alla kyrkor och samfund. De måste avslöjas och få sin dom./Allan Shttp://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#kunnat

/Maria

Antikrist/ Laglöshetens människa ska träda fram/A.S.

 

*

Laglöshetens människa (Antikrist)
ska träda fram innan Jesus kommer   /Allan Svensson/

När ska uppbyggelsen av Guds församling ske? Naturligtvis måste den ske innan Jesus hämtar församlingen. Men det är också något annat som kommer att äga rum strax innan Jesus kommer. Vilddjuret, som också kallas Antikrist, kommer att regera på jorden. Upp. 13:e kapitel.

“Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och “Laglöshetens människa”, fördärvets man, ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud.” 2 Tess. 2:3-4. Alltså måste “Laglöshetens människa” (Antikrist) först träda fram innan Jesus kommer. Och när Jesus kommer så ska han döda Antikrist. “… honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse -.” Vers 8. Antikrists regeringstid är alltså slut när Jesus kommer.

Det är något som håller Antikrist tillbaka, så att han först när hans tid är inne, kan träda fram. Vers 6. Somliga menar att det är den helige Ande som håller tillbaka Antikrist, och att Gud ska ta bort den helige Ande från jorden när Antikrist regerar. Detta är helt omöjligt eftersom Antikrist ska träda fram innan Jesus kommer. Detta måste betyda att Guds församling kommer att vara kvar på jorden under den tid som Antikrist regerar. När Jesus kommer så ska han döda Antikrist. Han sätter eld på djävulens religiösa svartbygge, det stora Babylon, och hämtar Guds församling.

Det är helt omöjligt att den helige Ande skulle överge församlingen när Antikrist regerar. Vi har ju fått den helige Ande som ett insegel för förlossningens dag. Ef. 4:30. Om Anden överger församlingen, då skulle detta insegel försvinna och bli värdelöst, när vi bäst behöver det. Att det skulle vara Guds församling, eller den helige Ande, som utgör hindret för Antikrist, det kan vi helt utesluta, eftersom det motsäger Guds ord.

Vad är det då som måste skaffas ur vägen innan Antikrist träder fram? Antikrist kallas också ‘Laglöshetens människa’ och ‘den Laglöse’. Vad är det som måste skaffas ur vägen för att en laglös härskare ska kunna bedraga och förföra hela världen? Han kommer att väcka människornas beundran så att de till och med tillbeder honom. Upp. 13:4.

Den enda trovärdiga och hållbara förklaringen är att det måste vara Lagen som hindrar Antikrist att träda fram. Lagen måste skaffas ur vägen. D.v.s. de lagar och regler som finns för att upprätthålla ordningen och bekämpa brottslighet. Annars skulle Antikrist genast bli avslöjad som den värsta lagbrytare. Då skulle han inte kunna bedraga hela världen.

Och detta håller på att ske nu. EU:s lagar står över de olika nationernas lagar och kommer också att bestämma över deras ekonomi. EU:s lagar kommer att underordnas Antikrist och han kan manipulera med dem som han vill. Naturligtvis kommer också FN att underordnas Antikrist. När nationernas lagar är avskaffade så kan ingen beskylla Antikrist för att vara lagbrytare.

Lagen hindrar att laglösheten tar överhand, men när lagen är avskaffad så kan den Laglöse träda fram. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de ska givas i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Daniel 7:25.

I en del bibelöversättningar står det “han” istället för “den” i 2 Tess. 2:7. Men i 1917 års översättning är det rätt skrivet. Men det kunde ha stått tydligare. “…så att Antikrist, först när hans tid är inne, kan träda fram.”

Vid översättningen är det ju viktigt att återge grundtexten så noggrant som möjligt, men också att få läsaren att förstå vad grundtexten egentligen säger. Därför måste man också följa de grammatikregler som gäller i det språk man översätter till. I svenska kan man inte använda ordet “han” som pronomen när man skriver om lagen (även om det går i grekiskan), för då förstår inte läsaren vad som menas. Det grekiska ordet som betyder “han” måste därför översättas med “den” på svenska. I grekiskan står lagen i maskulinum genus.

Här har översättarna till Svenska Folkbibeln gjort en tabbe. Och i Engelska Bibeln är det samma fel, både i KJV och i NIV. Därför förstår inte folk vad som menas i 2 Tess. 2:6-7. Men i The New English Bible är det rätt. Där har de en annan formulering och undviker ordet “han”.

Det står i Rom. 13:e kapitel att vi ska underordna oss överheten, och att överheten är en Guds tjänare. Detta har ju med lagar och ordningsregler att göra. Denna överhet som tjänar Gud kommer att steg för steg bytas ut och ersättas med en “överhet” som är Antikrists tjänare.

Detta är ju vad som håller på att ske nu. Lagar och ordningsregler håller på att avskaffas. Den överhet som är en Guds tjänare, ersätts med en “överhet” som inte har något intresse av sanning och rättvisa.

Politiker som sitter i regeringen utnyttjar kreditkort och skattepengar för egen räkning, som om det var deras egna pengar.

Samtidigt som man pratar om att spara pengar överallt, och uppmanar folk att inte begära högre löner, så skyfflar man ut tusentals miljoner kronor utomlands, utan någon kontroll hur pengarna används.

Förr satte man landsförrädare i fängelse. Nu gör man dem till statsministrar och regeringsmedlemmar och låter dem styra över folket.

Vi som tror på Jesus ska inte underordna oss Antikrists diktatur. Vi ska avslöja och motarbeta denna regim så mycket som möjligt. Säg NEJ till EMU och EU! Vi får under inga omständigheter ta Vilddjurets märke på vår hand eller panna. Den som gör det är förlorad för evigt. Gud kommer aldrig att förlåta det.

Herren Jesus kommer själv att bygga upp församlingen, Guds tempel. Sakarja 4:6-10. Detta måste ske innan den första uppståndelsen. Upp. 20:4-6.

Av detta kan vi förstå att medan Antikrist regerar på jorden och tjänar Satan, så håller Herren Jesus på med att upprätta Guds församling och förbereda den för mötet i skyn. Detta måste betyda att det blir en oerhört stark väckelse, samtidigt som Antikrist regerar. Sanningen om Guds församling, och sanningen om dopet i den helige Ande, och nya födelsen måste förkunnas. Det måste bli en helrenovering av Guds tempel, som börjar med de första grundsanningarna av Guds evangelium.

När Jesus hämtar församlingen och visar upp den inför Fadern, då måste den vara perfekt, så att vi är heliga och ostraffliga inför honom. Ef. 1:4.http://www.algonet.se/~allan-sv/HELA.HTM#fram
/Maria

Bön / Vad är bön? / Artikel Tafatthet…okunskap

 

*

Vad är bön? Bön Är den största makten på jorden, men, hur använder man den? Så som Gud vill?

Ur Jakobs brev 5:16 hämtar jag:

‘Jak 5:16  Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft. ‘

En kristens starkaste vapen är gemenskap med Gud genom bön. Resultatet blir oftast större än vi trott vara möjligt. Somliga menar att bön är en sista utväg när allt annat misslyckats.

Det är verkligen en missuppfattning. BÖN är det FÖRSTA vi ska ta till. Eftersom Guds kraft är oändligt mycket större än vår egen är det verkligen förståndigt att ta den i anspråk, särskilt som han uppmuntrar oss att göra så.  

Tidningen Dagen har här en artikel angående plötslig sjukdom och bön. Ber man så ber man, men i Sverige skrivs det om bön att man “tänker på” den som är sjuk eller behöver “bön”….man förstår tydligen inte HUR viktig en troende människas bön är.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=302473

/Maria

‘Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
Mat 6:10  tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
Mat 6:11  vårt dagliga bröd giv oss i dag;
Mat 6:12  och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
Mat 6:13  och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’

Man brukar be på slutet: Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Denna vers är tillagd på senare tid, och finns inte med från början och det har jag skrivit om förut på denna sida. 

I din kammare kan du möta Gud i bön och få lära känna Skaparen.  /Maria

NWO / Skollunch och Big Brother

 

Want Lunch? Give Us Your Fingerprints

Via CamdenNewJournal

‘Big Brother’ fears at Parliament Hill School

Big Brother har tagit sig in i skolan nu! Big Brother vill ha ett fingeravtryck av barnen som skall äta lunch- inget fingeravtryck- ingen lunch, jaha, skall det vara nu? Barnen som växer upp nu förstår inte   farorna   i den världen de lever i, upplyser någon dem om de otäckheterna som kommer framöver?  LÄS Artikeln här:

http://endtimeinfo.com/2011/02/want-lunch-give-us-your-fingerprints/

/Maria

*Allenast i hopp till Gud Min själ är stilla, Han hörer min bön, ger frid, Trots världens villa. Hur satan än rasa må Och ont kan ämna, Jag känner mig trygg ändå i klippans rämna.* /JP/

Bibelord/Guds Ord. Den helige Ande. I Jesu närhet.

 

*

Den helige Ande vill leda oss in i Guds Ord och visa och stödja och leda oss. Jag vill påminna eller berätta med att visa dessa ord från Bibeln och D Wilkerson som finns i länken nedan. Det är många människor som behöver läsa vad Gud säger, kanske man inte hittar de rätta bibelställena som handlar om ens egen situation, jag hoppas att detta inlägg skall hjälpa någon idag.   /Maria

http://www.worldchallenge.org/en/node/17532?src=devo-email

Bibeln / Att ha en levande tro. Tro dig igenom..

 

Jes kap 10:20-21 Assyriernas angrepp  / Levande tro.

Jesaja skrev sin bok omkr 681 f Kr,  och då liksom nu var det så att det inte räckte att berömma sig av sitt kristna arv.

Det räckte inte att vara ättling till Abraham, Det räckte inte att leva i löfteslandet eller att då och då visa att man trodde på Gud.

Det räcker inte heller för dagens kristna att berömma sig av sitt kristna arv, att be och tillbe enligt kyrkliga regler och ritualer eller att någon gång i livet ha haft en andlig upplevelse.

Inget av det för dig närmare Gud.

För att Gud ska rädda dig och bli en del av “kvarlevan” fordras att du har en levande tro på honom.

***

Kapitel 11: Läs om..från den avhuggna roten ska ett skott växa upp, en ny gren från den gamla roten..Hans namn: MESSIAS

/Maria

 *Tro dig igenom, Hoppas på Gud! Hör ifrån Herren tröstefullt bud! Lita på Jesus, han har dig kär, Tro dig igenom nöd och besvär!* / K G Sjölin

You tube//My soul refuge: VEM DOG FÖR DIG? Jesus

 

WHO DIED FOR YOU? JESUS CHRIST OR MARY? Vem dog för dig? Jesus eller Maria? Vet du sanningen?

*

VIDEO:

http://youtu.be/5_6lkopKFTU

*

Mary played absolutely No PART in the salvation of the human soul. None! Zilch! Zero! Jesus Christ, and HE ALONE died on the cross, and shed HIS BLOOD for our sins. Come out from the deception of Roman Catholicism and her FALSE GOSPEL!

For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour; Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God, and ONE mediator between God and men, the man Christ Jesus; Who GAVE HIMSELF a ransom for all, to be testified in due time. (1 Timothy 2:3-6)

Video fr

/Maria

NWO /Varför spionage mot de egna? Sverige – utland

 

*

Varför spionage mot de egna medborgarna?
Av sign. George Orwell
2012-03-21

http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/ja-till-spionage.pdf

Varför bygger regeringar världen runt upp övervakningsochspionagesystem gentemot de egna medborgarna?  En del svar får du i länken.

VAD sker NU och vad kommer att ske i SVERIGE? Har du öppnade ögon så du kan se att vi kommer närmare och närmare ett system som är farligt för oss alla. NWO har redan kommit för att stanna i den globala byn som kallas världen, på klotet, som Gud skapade….

Vad gör människorna….emot varandra /Maria

Bibeln /Amos.Amos betyder “börda” el. “bärare”…..

 

Vårt bidrag till andra, vad består det utav? Om vi ska se på versen/erna nedan så betyder ju den att vi ska låta rättfärdighet och kärlek gå framför oss. Det kan vara i olika slags former men det handlar om att hjälpa människor.
Somliga tycker att vissa inte behöver hjälp eller att de själva förorsakat sina bekymmer och elände. Eller att man inte behöver ta hand om fattiga- de får skylla sig själva. Det är inte ett kristet tänkande.

Om vi tänker efter så kan vi faktiskt snubbla över behövande varje dag och stund, om vi öppnar våra ögon.Eller det kanske är lättare att komma med undanflykter….. Här i verserna är det Gud som är vred på människor i Israel, ett korrumperat land…utan rättsligt skydd.

(Amos 5:21  Jag hatar edra fester, jag är led vid dem, och jag finner intet behag i edra högtidsförsamlingar.
Amo 5:22  Ty om I än offren åt mig brännoffer, jämte edra spisoffer, så har jag dock ingen lust till dem, ej heller gitter jag se edra tackoffer av gödda kalvar.
Amo 5:23  Hav bort ifrån mig dina sångers buller; jag gitter icke höra ditt psaltarspel.)

Och:

Amos 5:24  Men må rätten flöda fram såsom vatten, och rättfärdigheten lik en bäck som aldrig sinar.
*

Amos var varken präst eller profet, detta visar att Gud väljer vem han vill att föra ut hans budskap! Underbart att veta! 

Här i verserna kan man också tydligt se likheterna med de tiderna som var då-  och våra tider –   idag. /Maria

Ett ord/Man kan inte gömma sig för Gud. Känd.

 

*

Det är bra tycker jag, att man inte kan gömma sig för Gud!

Det är bra och det känns skönt att man vet att Gud ser en hela tiden. Då är man trygg. För- om man inte visste att han såg en då gjorde man ju många fula fel! Ja Gud skulle se en människa som icke ansträngde sig det minsta för att göra rätt i livet, och att inte vilja följa honom.

Det är gott att vara frälst och veta att han ständigt vakar över mig och ser att jag hela tiden vill göra mitt bästa inför honom.

Psa 139:4

 

Ty förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, HERRE, det till fullo.

/Maria

Att bli frälst /Fri /Bara Jesus kan frälsa/ Apg 4:12

 

FRI.
Smaka på ordet:
FRI.
*

Fri kan man tyckas vara på många sätt, ute i naturen då man förundras över vidder och berg. Ute på havet i båten och vågornas rullande, eller vid spegelblank sjö.

*

FRI.

Jesus beskriver en annan sorts frihet och det är friheten i att veta var man hamnar då man en gång dör. Läs i APG 9 om Saulus (sedemera Paulus) som ställdes öga mot öga med evangeliets sanning. Han blev frälst och fri, han bekände Jesus som sin Herre, insåg att han var en syndare,  och gav sitt liv åt Jesus!
*

En sång har denna texten: * Jag är ung och jag är fri Ifrån syndens slaveri Och nu lever jag frigjord och glad. Tänk att jag nu vandra får Ibland dem som hemåt går Till Guds eviga strålande stad.* /John H/
I sången kommer man till himlen då man är en människa som är frälst från synden tack vare Jesus. Då kommer man till rätt plats.

*
FRI. *Vilken vän vi ha i Jesus! All vår synd och sorg han bär.* Josef S

FRI. *Frälsning i Jesus allena Nu varje syndare får, Mänskan med Fadern förena Jesus allena får./E.R*

FRI. *Var stund jag dig behöver, Så lär mig lyda dig. Låt dina rika löften Uppfyllas ock på mig! /Erik N Övers.

*

Jag blev fri, så fri, i frälsningen, och jag vill säga dig att inget annat är värt något än att vara i friheten som Jesus ger, och han öppnar ens hjärta och ögon-  så att man SER det han vill att man skall se.

FRI. Hjälp andra att bli fria i Kristus. Frälsta, omvända och fria /Maria

LÄS GÄRNA OCKSÅ:

http://www.algonet.se/~allan-sv/BIBELORD.HTM#gåva

*