Archive | november 2007

Evangelium / Jesus predikar..

 jesus-apostles-18.jpg

Matteus evangelium berättar om Jesu liv och tjänst, precis som de andra evangelierna gör. I Kapitel 4 kan vi läsa om Jesu undervisning och predikan. Från  kap 4 vers 23-24 vill jag visa på den undervisning Jesus  gav.

*Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen och undervisade i de judiska synagogorna, och vart han än kom predikade han de goda nyheterna om himmelriket och botade alla slags sjukdomar.

Ryktet om hans under spreds långt utanför Galileens gränser och snart kom sjuka människor ända från Syrien för att bli botade. Och oavsett vilken sjukdom de led eller plågades av, om de var besatta av onda andra, mentalt sjuka eller handikappade, så botade han dem.” (Här står det klart och tydligt att han helade människor.)

Jesus undervisad, predikade, och botade. Detta var de tre huvudlinjerna i hans tjänst. Med sin undervisning visar Jesus hur angelägen han är att lära oss att förstå vad det handlar om. Genom predikan betonar han överlåtelse och hängivenhet och genom botandet hur angelägen han är om att vi ska vara hela människor. Underverken var en bekräftelse på att det han undervisade och predikade om verkligen kom från Gud.

Jesus lät snart tala om sig som en krfatfull predikant och fick ofta tala i synagogorna. De flesta byar med tio eller fler hushåll hade en egen synagoga. Byggnaden var ortens möteslokal på sabbaten och tjänade som skola under veckorna. Den ansvarige för synagogan var snarare administratör än predikant. Det var hans uppgift att bjuda in rabbiner för att undervisa pch predika. Det var vanligt att rabbiner som besökte orten blev inbjudna att tala.

Jesus predikade de goda nyheterna för alla som ville höra att himmelriket hade kommit, att Gud finns nära oss och att han bryr sig om alla människor.

 Han kan hela oss, inte bara från kroppsliga sjukdomar, utan också från andliga. Det finns ingen synd och inget problem som är för stort eller för smått för Jesus. Hans ord var goda nyheter därför att de gav löfte om frihet, hopp, frid och evigt liv med Gud.

Hör ni, detta gör Jesus även idag, NU. Han lever idag för att vi ska få ta emot de goda nyheterna just nu.

Är du inte troende, men funderar på vad dessa ord säger, så ta kontakt med en  kristen du känner och red ut begreppen. Du kommer att få ett svar om att Jesus lever idag och att han vill förändra din livssituation.

Dikter / Saligt—

 

 roda-rosor.jpg

Ja det är saligt att få ett sorgset hjärta i ro.

 

Ja det är saligt att på Jesus få tro.

 

Han visar oss orden, han visar oss vägen,

 

inget mörker finns mera, för hos honom är man

 

Trygg.

 

Ja det är saligt att få lägga sin hand i hans,

 

Och veta att inget kan få livet svart igen.

 

Ja det är saligt att på gröna ängar få gå,

 

Och en dag är resan här nere slut,

 

Då får jag möta den som jag älskar så.

 

**Maria**

 

Livskraft /Gud ger….

 jesus-is-life.jpg

Livet.   Vi kan fundera på vad livet egentligen handlar om och hur det ska levas…

Livet på jorden är inte i något i detalj förutbestämt som vi måste genomföra, däremot har Gud en plan för alla som vill följa honom. Livet— det är en tid, när vi bestämmer om vi vill leva för Gud eller inte och sedan gemomför vårt beslut i praktisk handling.

Eftersom Gud kommer att bedöma vad för slags arbetare för honom vi varit bör vi bygga våra liv på hans ord och bygga in det ordet i oss- det är bara på det sättet vi kan veta hur vi ska leva för honom och tjäna honom. Den troende som inte fäster något avseende vid Bibeln kommer att få skämmas vid domen. Regelbundna och flitiga studier av Bibeln är livsviktiga för att vi inte ska vaggas in i en falsk säkerhet och glömma bort Gud och meningen med livet.

Därför att Gud vill ha gemenskap med alla som han skapat så vill han ju också att alla skall få höra evangelium. Därför är det den kristnes uppgift att sprida evangelium till alla. Nu kan vi ju inte nå alla, men vi kan göra vårt bästa för att nå så många som möjligt.

När vi ger evangelium ger vi också möjligheten till människor att få förändrade liv. Detta ger livskraft och glädje. Glädjen i att vara Guds barn är annorlunda än världens glädjeämnen som består i helt andra saker.

Se dig omkring i din stad, känner du många kristna? Hur ser det ut i din stad? Är det mycket möten i kyrkorna som förkunnar glädjen i frälsningen? Går människor omkring hemlösa eller finns det plats för alla? Det är många frågor att fundera över, och jag säger då att hade vi haft fler kristna medarbetare som gick ut mer med evangelium så skulle fler få bli räddade till ett evigt och underbart liv, redan nu.

Så till dig som är kristen säger jag: Arbeta arbeta för att andra skall få kännedom om Jesus Kristus och få ett nytt liv.

Evangelium / Helgelse

 dsc00051.JPG

Jesus ber för sina lärjungar, han ber att de ska bli rena och helgade. Vad är då detta och hur blir man det?

En människa blir helig och ren genom att tro och lyda Guds ord (Heb 4:12), och genom att ta emot förlåtelse för synd och tro på Jesu död i människans ställe (Heb 7:26-27). I den process som behöv s för att göra mig helig och ren är Guds “yrkeskunskap” utslagsgivande. Han arbetar med mig  med hänsyn både till mitt förflutna, min nuvarande situation och hans avsikt med mig för framtiden.

Genom Kristus har vi blivit lösta från synden; genom den helige Ande växer vi till och mognar som kristna, och enligt Guds plan kommer vi att bli fullkomliga när Jesus återkommer (Heb 9:24-28)

“Bevara dem rena och heliga och undervisa dem i sanningens ord.” Matt 17:17

Det onda och det goda

 

Vi ser en hel del våld i samhället, eller hur? Inte bara våld, utan också gemena elakheter mellan människor. Jesus förklarar hur han menar att det ska vara mellan människor, hur man skall bemöta varandra. Ett bibelställe med förklaring kommer här om att:

ÄLSKA SINA FIENDER:

Matteus 5:43-48

*Det finns ett ordspråk som säger: “Älska era vänner och hata era fiender.” Men jag säger: Älska era fiender! Be för dem som förföljer er! Då visar ni att ni verkligen är barn till er Far i himlen. För han låter solen skina på både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Vad är det för märkvärdigt med att bara älska dem som älskar er? Till och med brottslingar gör ju det. Om ni bara hälsar på dem som hälsar på er, vad är det för märkvärdigt med det? Till och med den som inte känner Gud gör ju det. Ni ska vara fullkomliga liksom er Far i himlen är fullkomlig.”

Förklaringen till dessa rader lyder:

När Jesus ber oss att inte hämnas hjälper han oss att inte ta lagen i egna händer. Genom att i stället älska och be för våra fiender kan vi bekämpa det onda med det goda. Fariseernas tolkning av 3 Mos 19:18 va att de skulle älska bara sådana som i sin tur älskadedem, och Ps 139:19-22 och 140:10-12 betydde enligt dem att man ska hata sina fiender.

Men Jesus säger att vi ska älska våra fiender. Om du gör det och behandlar dem väl, visar du verkligen att det är Jesus som är Herre i ditt liv.

Så kan bara den handla som har gett sitt liv helt till Gud, eftersom det bara är han som kan befria oss från vår naturliga själviskhet. Vi måste lita på att den helige Ande hjälper oss att älska dem som vi inte själva känner för att älska.

         Detta är en härlig text, som borde sitta i varje människas ryggrad och klia.

Jag hade själv detta svåra själviska beteende en gång, att inte gilla mina fiender. MEN jag lärde mig på vägen med Jesus. Han lärde mig att man skall be för de man inte gillar eller de som är elaka och dumma. Det går alldeles utmärkt att ändra på detta och att börja be för dem man kanske är fiende med eller osams med. Vänd dig till Gud och han ska visa dig…..

*Vi älskar därför att han först älskade oss.* /1 Joh 4:19

Jesus / Livet

 sann-gladje.jpg

Många känner Jesus Kristus som sin personlige frälsare och vän, och många gör det inte.  Vi kan dö andligen och känslomässigt om vi går ett helt liv utan att få lära känna Jesus. Vi kan bygga vårt eget fängelse och inte veta att det är ett fängelse. Så lever många människor.

Men det finns ju en räddning och det är att låta Jesus komma in i våra härtan.  Om vi ställer oss till förfogande i tjänst för Kristus kommer vi verkligen att få uppleva livets mening.

Om vi inte känner Kristus handlar vi som om det här livet är allt vi har, medan det i själva verket bara är inledningen till evigheten.

Men det sätt vi som vi lever vårt korta liv på är avgörande för vår ställning i evigheten. För det vi samlar på jorden kan vi inte köpa evigt liv. Inte ens under högsta tänkbara sociala ställning kan vi förvärva åt oss evigt liv.

Därför borde människor värdera allt utifrån ett evighetsperspektiv.

 

Att bli frälst /Att få liv..

 

Att ta ett beslut kan vara svårt, men att göra ett beslut för att få evigt liv, det är det viktigaste man kan få göra. Frälsningen är en gåva från Gud till dig. Den största och vackraste och mest underbara gåva man kan få- glädjens festmåltid på Herrens direktiv börjar.

*Alla mina ord och tankar, Jesus, låt behaga dig!* /J Arrhenius

Ja att få vara med Gud i en evig gemenskap, det kan man ju inte tacka nej till. Jag beklagar fortfarande att jag inte blev frälst förrän jag var 30 år. Men: jag blev det! Och jag tackar Gud.

*Genom tron på Jesu namn fann jag vägen till Faderns famn. Nu hans ord mig glädje ger, och var dag jag hans ledning ser.*/ B Eriksson

Önskar så att människor skall få ett förvandlat liv, för det får man då man söker och tar emot Gud i sitt liv.

Att ha ett helhjärtat förhållande till Gud, det är så härligt. Han ger oss allt och han vill ha allt av oss.

….ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning…Ef 5:9

Brev som riktar sig till…TID

 

Väkommen

Alla har vi fått en utmätt tid av Gud av år, månader, veckor, dagar, timmar, minuter och sekunder. Har du tänkt på det?

Eller tror du att livet är en slump?

Jag känner en person som på en månads tid blev räddad till livet 2 ggr! Hennes tid är ej ute, för hon skall göra något speciellt för Gud. Det vet hon, och är tacksam för allt han gör och hon väntar ivrigt på att bli mer använd av honom.

Mitt eget liv har också räddats ett antal gånger, och kanske har du som läser blivit viss om att din tid är dyrbar och att Gud råder över den.

Om du inte vet detta, eller känner att det är så, så ta en funderare över ditt liv. Tänk på olika tillfällen då den kanske hänt dig något som du kan se att “någon” varit med dig. Jag skulle vilja säga att det var Gud som var med dig i olika stunder då du hade det svårt och kanske var illa ute.

Det är dags för de flesta av oss att börja tänka efter vad våra dagar här på jorden är till för.

Han vill visa oss vägen, och i den värsta stormen är han med oss.

KRAM fr Maria!

*Allting som jag har jag fått det av min fader,
allting som jag är jag är det för min Gud,
allting som jag gör jag gör det för min Herre,
allt vad jag behöver jag nu får och mycket mer. *

 
                                                                Okänd

Berätta om Gamla Testamentet

 

Gud visar sig på olika sätt. Så gjorde han på Gamla testamentets tid och så gör han idag…

Vid foten av Sinai berg visade sig Gud fö folket i rök och eld. Här är några andra tillfällen när Gud uppenbarade sig i synlig gestalt för människor.

1 Moseboken 16:7  “Herrens ängel” visar sig för Sarais tjänsteflicka Hagar att hon ska föda Abraham en son, Ismael.

1 Moseboken 18:1-11 Herren visar sig för Abraham genom “tre män” som berättar att Isak ska födas.

1 Moseboken 22:11-12 “Guds ängel” hindrar Abraham  från att offra Isak.

2 Moseboken 3:2  Herrens ängel visar sig som “en eldslåga” i en brinnande buske.

2 Moseboken 13:20  Gud leder Israel i öknen genom ett moln på dagen och en eld på natten.

2 Moseboken 33:11 Herren talar “ansikte mot ansikte” med Mose

Daniel 3:25 Gud visar sig som en fjärde man i elden tillsammans med Sadrak, Mesak och Abed-Nego.

Läser du Moseböckerna? Gör det och förundras över vad Gud gjorde, och förundras över att han är samme starke Gud i dag.

Psaltaren i Bibeln /Ropa och tacka

 dsc00021.jpg

Psaltaren kan man läsa vid alla tillfällen. Där finns alltid en psalm att läsa då man behöver tröst eller uppmuntran eller inte vet alls vad man ska säga eller göra.

Därför tar jag med psalm 28, där står om att ropa till Gud. Det är många som skulle vilja ropa till Gud, om de visste att han finns. Det är många som faktiskt ropar till Gud, bara för att de VET att han finns.

“Jag ber dig om hjälp, Herre, för du är min trygghets klippa. Om du vägrar att svara mig, så kan jag lika gärna ge upp och dö. Herre, jag lyfter mina händer mot himlen och ropar till dig om hjälp. Lyssna Herre!”

Vad ligger det i denna bönen:  Jo, stark längtan att Gud skall höra bön, svara  på bön och göra allt bra. Jag har själv så många gånger ropat och ropat, i tårar, i förtvivlan och ångest.  OCH: han har svarat!

Kanske han inte alltid svarat så som JAG ville, men dock svarar han då vi ropar och tror.

Då kan en glädjerop låta så här: (Ps 28:6)

“Prisa Heren, för han har lyssnat till mitt rop på hjälp! han har gett mig ny kraft, och han skyddar mig för varje fara. Jag litade på honom och han hjälpte mig. Glädjen bubblar nu i mitt hjärta, och jag brister ut i lovsånger till honom.”

Detta vill jag säga: att komma till Herren i alla livets omständigheter är vad varje människa bör göra. Han är stor och mäktig att göra under. Alltid.

*Då skall du inse att jag är Herre. De som hoppas på mig blir inte besvikna.”  /Jes 49:23

Evangelium. Under och mirakel

 dsc00158.jpg

Evangeliernas författare har bara återgett en bråkdel av alla de under Jesus gjorde, men det är ändå mer än tillräckligt för att vi ska kunna lära känna honom och bli hans lärjungar idag. De under Jesus gjorde visar Guds kärlek till oss. De var uttryck av kärlek från honom som själv är kärleken.

Jesus driver ut en ond ande ur en man: Mark 1:21-28

Jesus botar Petrus svärmor                   Mark  1:29-31

Jesus botar en lam man vid Betesdadammen

                                                              Joh 5:1-18

Jesus botar en man med vanställd hand Mark 3:1-6

Jesus helar en handikappad kvinna        Luk 13:10-17

Jesus helar en man med vatten i kroppen Luk 14:1-6

Jesus helar en man som fötts blind           Joh 9:1-16

 

Sjukdom är inget ovanlig i vår fördävade värld. Orsakerna kan vara många- för lite näring, infektioner,sänkt immunförsvar, och till och med  direkta attacker från djävulen. Vad det omedelbara skälet än är kan vi härleda den djupare orsaken till djävulen, all ondskas upphovsman här i världen. De goda nyheterna är att Jesus är starkare än någon demon eller sjukdom. Han erbjuder helande här i livet, och när han kommer tillbaka ska han göra slut på varje sjukdom, skada och handikapp.

Att lyda Gud / Ögonblick

 dovec2.gif

Att lyda Gud kan vara svårt. Ibland krävs det en längre vandring och svåra erfarenheter för att man skall förstå att man verkligen ÄR buren och älskad. Och att plötsligt börja lyda Gud då man inte känner honom så bra…det är svårt.

Vi har ofta gått på vägar då vi inte sett eller förstått de möjligheter vi fått att ändra på saker och ting,,,eller inte velat förstå. När Gud talar då bör man lyssna och gå i den riktning han visar.

Men om vi nu inte lyssnar, eller inte lärt oss att lyssna, då blir det svårt. Då kan det finnas tillfällen som går oss ur händerna och saker och ting bli ogjorda. Det kan ju också vara så att man grämer sig senare i livet över det som man fått ogjort.

Gör inte det!

Gå istället vidare på den väg han stakat ut och var tacksam över att du förstått hans handlande med ditt liv. Skärp din inre blick och titta med hans ögon ut över samhället och världen och du ser snart vilken väg han menar. Skärp också ditt hjärtas blick så att du ser den ensamme, den utslagne, den missanpassade, den fattige, den sorgsne, den ofärdige, den som ensam är.

Stärk din föresats att gripa fatt i tillfällen nästa gång som livet räcker fram en gåva…för dig att ta fatt i.