Archives

We will stand on our Ground. Jesus is LORD. We know WHO Jesus is

Gud ger kraft, kraften finns i honom. Även om man inte skulle få det helande man vill till kropp och själ så tror jag att det finns att få, allt är Herrens beslut. Jag tror också att när han får regera hela ens liv, ja HELA ens liv, då kan man orka göra det HAN vill, även om man är skraltig och svag. HAN, ja bara HAN kan göra under. Allt ligger i GUDS händer!

“Lösepenningen har jag nu fått.” Job 33: 24.

GUDOMLIG helbrägdagörelse innebär gudomligt liv. Det är Kristi herravälde över kroppen, Kristi liv i densamma. Det är våra lemmars förening med Kristi kropp, varigenom Kristi liv ingjutes uti oss. Detta är lika verkligt som Hans uppståndna och förhärligade kropp är det. Det är lika naturligt som det faktum, att Han uppstod från de döda och är en levande person med en verklig kropp och en förnuftig själ och i den dag som är sitter på Guds högra sida.

Den levande Kristus tillhör oss med all sin kraft. Vi äro lemmar i Hans kropp, delaktiga av Hans kött och av Hans ben. Om vi blott kunna tro och omfatta detta, så skola vi leva av Guds Sons eget liv. Herre, hjälp mig att känna “Herren för kroppen och kroppen för Herren.”A.B. Simpson.

“Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte, som kan frälsa.” Sef 3: 17.
_________________________

“Förr jag sökte vinna hälsa,
nu Han själv min hälsa är,
fordom önskade jag kraften,
nu Han själv bor i mig här.

Jesus, Jesus, du allena
nu är vorden allt för mig.
Allt i himlen och på jorden
har jag endast uti Dig.” /Okänd
__________________________

Joh 14:27  Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

I GOT SAVED/ Jesus frälste mig, han kan frälsa dig! /Selah

Jesusiscalling1

*

I GOT SAVED

*

VEM som än är BRUTEN och NERE och alldeles slut, DEN KAN BLI FRÄLST.
ALLA BORDE BLI FRÄLSTA, MEN INTE ALLA VILL DET.

Det är så jobbigt att ta tag i sina bekymmer, tycker man. ….Men då missar man ju LIVET, för LIVET
är ju JESUS!

Man kanske inte har några bekymmer men är bekväm och lever ett BRA liv! Men utan JESUS är det ju kört!

*

Matt 9:35
Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.
Matt 10:1
Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.
Ps 27:1
Av David.Herren är mitt ljus och min frälsning,  för vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd?
Ps 13:6
Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar
över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.
Ps 20:7
Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning.
*
TACK JESUS!
*
275
NamnlösMaria

TRO. /Faith. Bön/Prayer/ Väntan/Wait …..

 

084

Pray

Trust

Wait = Be, Tro,Vänta

Det är ord som verkligen testar vem man är i Jesus Kristus, i sitt troende liv. Det finns möjligheter att man bett fel bön, och att man väntar förgäves. Men om man ber i enlighet med Gus ord och vet vad han vill, d v s man kan förstå av Guds ord vad han väntar sig av oss.

OM Gud inte vill det vi vill (önskar och ber om) då blir det ju inget bönesvar. Det är verkligen arbetsamt att vänta på bönesvar i många år, för att det är GUDS tid som gäller. Inte vår tid. Hur många gånger har jag sagt detta till mig själv då jag väntat på bönesvar. Men på ena eller det andra sättet så får man ett svar. Väntan kan vara lång och svår för inget sker genom att knäppa men fingrarna.

Många människor undrar VAD TRO ÄR, HUR är det att TRO på Gud, på att JESUS lever, och i bibeln kan vi verkligen få läsa om vad tro ÄR. Några bibelverser:

Sedan sade han till Tomas: “Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!”
Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren
Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad
Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.
Äldre män ska vara nyktra, värdiga och förståndiga, sunda i tro, kärlek och tålamod.
Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.
I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj, efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

Jeg er svak, men Du er sterk. Jesus, gjør i meg Ditt verk

Jeg er svak, men Du er sterk.
Jesus, gjør i meg Ditt verk.
Hør min bønn, nå beder jeg :
La meg alltid vandre tett ved Deg.Jeg vil vandre tett ved Deg.
Kjære Jesus, led Du meg.
Ved Din Ånd Du løste meg.
La meg alltid vandre tett ved Deg.Verden kun bedrager meg,
men Du våker over meg.
Når jeg fristes, er Du der.
Du er alltid, alltid meg nær.

Når min livstid rinner ut,
ingenting skal være mer.
Jeg hos Deg får hvile ut.
Du er alltid, alltid min Gud.

Jeg vil vandre tett ved Deg.
Kjære Jesus, led Du meg.
Ved Din Ånd Du løste meg.
La meg alltid vandre tett ved Deg.

/
name-graphics-maria-545505

Jesus är Gud. Jesus är det bästa jag har.

069

*

Jesus is GOD! ~ Bible Verses that deals with GODhead of Christ

Bibeln är fylld med kraftfulla verser som bevisar att Jesus Kristus är GUD! Han är inte bara en människa eller profet han är GUD! Han är Gud i det Gamla testamentet och blev man för att rädda mänskligheten från bränderna i helvetet!
Vänligen dela denna film på Facebook, Twitter, forum, och låt dem veta att Jesus är Gud !!!

 

Jesus  är HERRE. Han ÄR den han säger sig vara, i evighet.

 

NamnlösMaria

 

Frälsning, glädje, hopp, hjälp,trofasthet m m kommer från Herren!

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Kom till Herren i glädje. Hans trofasthet varar från generation till generation.   Vi ska vara trogna arbetare och tjäna med glädje.Var glad att tjäna Herren!

Psalm 100  Förf okänd

 

Psalm 27:1-5 & 14; The Lord is my light and my salvation . Man kan vara rädslans fångar. Sjukdom, död eller fruktan eller annat hemskt kan vara svårigheter man möter. Men fruktans mörker kan övervinnas! “Herren är mitt ljus och min frälsning!

 

Foto Maria

Foto Maria

Salig. En djup andlig glädje. Bibelverser. Förtrösta på Gud.

Trust

 

Salig. Vad betyder  ordet salig tror du? Det är ett ord som man inte hör så ofta i vardagligt tal, och det är ju mest troende som är saliga-  så säger man.   I Nya Testamentet används ordet nästan alltid om den djupa andliga glädje, som människan får del av genom frälsningen i Jesus Kristus. Den som fått förlåtelse för sina synder prisas  /Rom 4:6, 7, 8;  den som tagit emot evangelium prisar sig själv salig, Gal 4:15

Först när människan blir fattig i anden, hungrar och törstar efter rättfärdighet, kan hon ta emot frälsningen. Därför  prisar Jesus dem saliga som är fattiga i anden och hungrar och törstar efter rättfärdighet, Matt 5:3…… 

I Bibelverserna nedan kan du läsa om SALIGHET. Det finns så många fler bibelverser, dessa är bara några få…Salig är den som fått frälsningen och rättfärdigheten och kan och får kalla sig ett Guds barn. Salig är den som förtröstar /tror och litar på Gud/ och har lagt hela sitt LIV i Guds händer, genom frälsningen har fått ett NYTT LIV. Underbart! Jag är så glad över vad jag fått, ja jag är SALIG. Jag fick den stora nåden att bli frälst!

*

*Ps 40:5 Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögn-gudar.
* Ps 84:6 Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta.
* Ps 84:13 HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.
* Ps 89:16 Saligt är det folk som vet vad jubel är, HERRE, i ditt ansiktes ljus vandrar de.
* Ps 94:12 Salig är den man som du, HERRE, tillrättavisar och undervisar från din lag
* Ps 106:3 Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt.
* Ps 112:1 Halleluja! Salig är den människa som fruktar HERREN och har sin stora glädje i hans bud
*Ps 119:1 Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter HERRENS undervisning.
* Ps 119:2 Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom,
* Ords 8:32 Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar.
* Ords 28:14 Salig är den människa som alltid fruktar Gud, den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka.
* Matt 5:3 “Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
* Matt 5:4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.
* Matt 5:5 Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
* Matt 5:6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.
* Matt 5:7 Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.
* Matt 5:8 Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
* Matt 5:9 Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.
* Matt 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
* Matt 5:11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

*

Mitt navn er skrevet opp i livets bok, og da har jeg i hjertet fått glede nok 

http://www.youtube.com/watch?v=jJm75ucwBwY&feature=share&list=UU4iI1ITTu_KnISOXMjpvquA

Foto Maria

Den ljuvliga gemenskapen med Gud/Livets väg

 

 

foto Maria

foto Maria

 

Rubrik: Den frommes underbara arv

Ps 16:1-11

Text: 1 En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig.
2 Jag säger till HERREN: ”Du är min Herre, för mig finns intet gott utom dig.
3 De heliga som finns i landet, de härliga, hos dem har jag min glädje.”
4 De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar.
5 HERREN är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel.
6 En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått.
7 Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta.
8 Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla.
9 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet.
10 Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.
11 Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

*

Glädjen över att leva i gemenskap med Gud idag och inför evigheten.

name-graphics-maria-545505
   

 

Lycka – Glädje/ Den sanna glädjen är mer än lycka

 

 

Glädjens hemlighet.

Läs Psalm 16/Den sanna glädjen är mer än lycka, därför att den finns kvar mitt under och trots de svåraste problem.

Lyckan däremot är mera tillfällig, därför att den grundar sig på yttre omständigheter.

Den djupa glädjen har sin grund i Guds närvaro. När du tänker på och inser att han alltid finns hos dig blir ditt inre tillfredsställt.

Lita på Gud och inte på omständigheterna!

/Maria

 

 

Lycka-Glädje/ Bestående glädje: i Jesus

När Jesus tillkännagav att himmelriket var nära, (Matt 4:17) frågade sig folket naturligtvis vad som krävdes för medborgarskap. Jesus talade om för dem att de måste leva annorlunda än de religiösa ledarna hade lärt dem.

De måste söka utbyte och behållning av helt annat slag än det som fariséer och saddukéer erbjöd.

Många söker efter lycka, men “lyckan kommer, lyckan går”. Få söker den lycka som finns i den bestående glädjen hos Gud. Är ditt livsideal en kopia av världens själviskhet, stolthet och maktbegär? Eller letar du efter de värden som är eviga, de som Jesus kallar dig att leva efter? Jag hoppas du söker Jesus, eller tillhör Jesus.

Om du ser i texten så står det att Jesus kallar oss att leva ANNORLUNDA än prästerskapet, det gäller än idag, vi ska leva annorlunda än vissa ledare, och falska profeter m fl.

/Maria

Lycka–Glädje /Äkta glädje…

 

Glädje. Våra tiders glädje kan man kanske inte riktigt jämföra med den glädje som lärjungarna fick vara med om.  Den glädjen de kände var nog av  djupare art.   Men-  jag tror att den som är uppriktigt troende  känner GLÄDJE i sin tro, glädje i att vara frälst och att ha Jesus nära sig, ja, inom sig.

Här finns en del bibelord om just GLÄDJE, för jag tycker det är viktigt med glädje- det är bättre än LYCKA. Om man läser bibelorden i sitt sammanhang så  förstår man glädjen bättre….

Mat 13:44  Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker. Och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern.

Mat 28:8  Och de gingo med hast bort ifrån graven, under fruktan och med stor glädje, och skyndade åstad för att omtala det för hans lärjungar.


Mar 4:16  Sammalunda förhåller det sig med det som sås på stengrunden: det är sagt om dem, som när de få höra ordet, väl strax taga emot det med glädje,

Luk 10:17  Och de sjuttiotvå kommo tillbaka, uppfyllda av glädje, och sade: “Herre, också de onda andarna äro oss underdåniga genom ditt namn.”–

Luk 15:7  Jag säger eder att likaså bliver mer glädje i himmelen över en enda syndare som gör bättring, än över nittionio rättfärdiga som ingen bättring behöva.

Luk 19:37  Och då han var nära foten av Oljeberget, begynte hela lärjungaskaran i sin glädje att med hög röst lova Gud för alla de kraftgärningar som de hade sett;

Joh 15:11  Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.

Joh 16:20  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen bliva bedrövade, men eder bedrövelse skall vändas i glädje.

Joh 16:22  Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.

Joh 16:24  Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.


Joh 17:13  Nu går jag till tid; dock talar jag detta, medan jag ännu är här i världen, för att de skola hava min glädje fullkomlig i sig.


Act 2:28  Du har kungjort mig livets vägar; du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.


Act 13:52  Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande.


Act 14:17  Dock har han icke låtit sig vara utan vittnesbörd, ty han har bevisat eder välgärningar, i det han har givit eder regn och fruktbara tider från himmelen och så vederkvickt edra hjärtan med mat och glädje.”

Act 15:3  Och församlingen utrustade dem för resan, och de foro genom Fenicien och Samarien och förtäljde utförligt om hedningarnas omvändelse och gjorde därmed alla bröderna stor glädje.

Rom 12:8  är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.


Rom 14:17  Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

 /Maria

LYCKA-GLÄDJE /Han är Herre

 

Psalm 100 gör mig glad. För så borde vi troende agera…vara glada… En del människor arbetar motvilligt och under ständig klagan. De finner arbetet för Gud så fruktansvärt jobbigt, och allt annat är också jobbigt.

Medan andra gör sitt yttersta med de krafter de har. Vi bör ju vara trogna arbetare och se med glädje på varje dag vi får tjäna en stor Gud. OM vi bara klagar och jämrar oss så tappar vi den glädje som Gud lagt ner i oss. Gud är ju vår skapare, men många människor förstår inte det och de lever som om de skapat sig själva, detta läser jag just nu i bibeln.

Men Psalmen säger: *Jubla, ja, jubla inför Herren alla folk i hela världen! Tjäna honom med glädje! Sjung och ropa av fröjd, när du kommer inför honom! Försök att förstå vad det betyder att Herren är Gud! Han har skapat oss, och gjort oss till sitt folk. Han vårdar sig om oss som en herde vårdar sig om sina får.Gå in genom tempelportarna med tacksamhet. Gå in på hans förgårdar med lovsång. Tacka honom och välsigna hans namn. Herren är alltid kärleksfull och god. Och mot varje generation är han trofast.*

 Så står det i psalmen. Och jag kan säga dig att jag vaknar med glädje varje dag för att jag får vara hans barn och att han leder mig varje dag. Visst har jag plågor, särskilt i min kropp, men vadå; jag älskar honom och vill tjäna honom, han är en stor Gud. Jag är glad, ja, jag är glad. Varför då? Han är min Fader, han är mäktig och stor.

Ser du vad som står i texten? Det står: *Försök att förstå vad det betyder att Herren är Gud!* Det är precis det jag försöker få dig att förstå, Herren är Gud. Därför får du läsa här på sidan vad jag tycker, och hur mycket jag älskar Jesus, som är min Herre. Det är dags att hela Sverige får ropa ut hans namn och få frid i sina hjärtan. Det är dags att människor blir befriade från ok och sjukdomar och falska gudar. Ojoj, mitt hjärta blöder för dem som inte lärt känna denne Gud. Ja, han vårdar sig om sitt folk och det finns inget ont i honom. Han är Mästaren.

Lovsång? Ja det är klart att man sjunger lovsånger till himmelens Gud. Varje dag varje stund…..Men många håller på med ritualer, utan känsla, utan glädje… Jag älskar dig Jesus, du är Herre.

LYCKA-GLÄDJE /Nuet

 

Antingen har du semester nu eller också så kanske du jobbar…Hur det än ser ut för dig så tänkte jag berätta för dig att den glädje jag känner är: GLÄDJEN i Gud.

Jag har denna kategori som handlar om dessa frågor, och jag har inte ändrat mig sedan sist jag skrev om det. För Lycka känner jag inte i mitt liv…jag känner bara en äkta och bestående glädje.

Eftersom man sett hur så många talar om LYCKAN som det enda allena saliggörande, så backar jag där och benämner inte det jag upplever med ett sådant Lyckoord.

Nej, jag är glad, nöjd, känner glädje, trodde en gång jag var lycklig, men nej jag fick ändra det ordet till : Glädje. För: Det är så oerhört mycket det finns att vara glad åt, inte lycklig… enligt mig.

Rättelse, det stod om en konferens här—och nu är texten borta- för det var en villolära som jag gick på.

Stilla dig inför Gud, och betänk att han vill lära känna dig,  och då får du nog ändra på många av dina ord och tänka om överhuvudtaget.

“Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.” /Joh 3:1