Tag Archive | salvation

Idag är dagen att bli frälst/Jesus varnar. /D Wilkerson- /Lyssna

Det är tid att ropa på Jesus, att vara hans lärjunge och att ta emot honom i sitt hjärta. Har du inte gjort det, du som läser nu, så LYSSNA på PREDIKAN. DU /ALLA har ALLT ATT VINNA och det betyder: EVIGT LIV.

Idag bryr man sig inte om att Gud varnar- på många vis. Man VILL inte vara så töntig så att man vänder sig till GUD, för vem är han?? han finns ju inte säger man. DÅ har man fel om man yttrar sig så, vilket de flesta faktiskt gör.

LYSSNA och BLI BERÖRD i ditt/ert hjärta nu! Ta emot Jesus! Det är snart en ände på tiden! Det finns ett helvete och det är att vara UTAN GUD.

Sleeping Christians Do not want to awake! /Video. Känner du den levande Guden?

nicubunu-Emoticons-Sleeping-face

Sleeping Christians DON’T WANT to AWAKE!    2.20

Du har väl läst om Saul, som senare hette Paulus? Han var den som hårdast förföljde de troende, men han fick MÖTA JESUS! Det kan du också få göra,  och många fler få! Gå med Jesus, det är livet som jag önskar att alla fick uppleva innan det är för sent.

Sov inte, VAKNA!

There are many Christians who are spiritually asleep, and they do NOT want to wake up. You know when Saul was killing Christians, he was on his way on the road to Damascus, and he saw a bright light and Jesus revealed Himself and He said; “SAUL SAUL WHY ARE YOU PERSECUTING ME?” Saul’s response to Jesus was a GOOD response, because Saul said; “Who ARE you LORD?” He repented; he realized he did not know the God he was following. He was persecuting the Lord GOD. Many Christians today, if the same EXACT thing happen to them, if they were walking to a town or driving to another town from work, and if Jesus spoke to them and said; “Why are you persecuting Me?” They would say; “I don’t listen to demons, I have my Bible, it’s my Word of God, I don’t listen to anything but this!” And they would totally quince the Spirit of the LIVING GOD, they would NOT listen to Jesus, they would not hear Him if they were face to face with Him. They would reject Him. Saul’s response was good because he REPENTED, he said; “Who ARE you LORD?” He realized he did NOT Know the Living GOD. But most Christians will not wake up, they love their sleep and if you try to wake them up, they’ll just toss in their sleep. Are you a Christian who is spiritually asleep? Or when Jesus reveals Himself to you, will you see JESUS and come to the LIGHT! Will you live in holiness and righteousness? Will you start testifying for Jesus? OR do you love being asleep? Do you love the darkness? Do you love being spiritually dead? May the grace of Jesus be with you.

*
NamnlösMaria

Jesus erbjuder HOPP. Joh 15:25-27.Video. Det finns tröst och kraft

NamnlösJesusärherre

Det var många som hatade Jesus då han gick på jorden och det är många många fler idag som hatar honom nu. I dessa rader nedan erbjuder Jesus HOPP. Den helige Ande ger kraft att stå emot HAT och ONDSKA i världen och den FIENDSKAP många har emot Kristus. Det är en tröst särskilt för dem som möter förföljelse.

Joh 15:25. Men det ordet skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras lag:
‘De har hatat mig utan sak.’
  Ps. 35:19. 69:5.
26. Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända er ifrån
Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han
vittna om mig.
  Luk. 24:49. Joh. 14:26. 16:7.
27. Också ni kan vittna, eftersom ni har varit med mig från
begynnelsen.”
  Apg. 1:8, 21. 5:32.

*

Vad är tröst? TRÖST innebär hjälp, uppmuntran och kraft.  Det får vi från Jesus, den helige Ande, bibeln…. Vi är inte ensamma, det finns HOPP.

NamnlösMaria

 

Frälsning, glädje, hopp, hjälp,trofasthet m m kommer från Herren!

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Kom till Herren i glädje. Hans trofasthet varar från generation till generation.   Vi ska vara trogna arbetare och tjäna med glädje.Var glad att tjäna Herren!

Psalm 100  Förf okänd

 

Psalm 27:1-5 & 14; The Lord is my light and my salvation . Man kan vara rädslans fångar. Sjukdom, död eller fruktan eller annat hemskt kan vara svårigheter man möter. Men fruktans mörker kan övervinnas! “Herren är mitt ljus och min frälsning!

 

Foto Maria

Foto Maria

The way of salvation/Hur blir man frälst.. audio video

 

Bild Maria

Bild Maria

 

A.W. Pink – The Way of Salvation (audio reading) Hur blir man frälst

http://youtu.be/rHHD3bk68YA

 

Luk 13:3
2 Kor 6:2
Apg 16:31

Videon är mycket tydlig och klar över varför man bör bli frälst och hur det går till. Vill du vara förlorad för alltid och vara fast i synden? eller att vara tillsammans med Gud för alltid—

/Maria

Bild Maria

Bild Maria

 

 

Omvändelse. En gåva! ..ta emot frälsning

APG5

Att få bli omvänd, att FÅ bli frälst, det är en gåva! Att få hålla sig till Gud och göra hans vilja, kan det bli bättre? Detta kan få ske idag, men man vill inte?….. få veta om frälsning. Visar dig denna text ur Apostlagärningarna:

 

Apg 11:19-30

Rubrik:
Evangelium kommer till hednavärlden

Text: 19 De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar.
20 Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus.
21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.
22 Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiokia.
23 När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta.
24 Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren.
25 Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus.
26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.
27 Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiokia.
28 En av dem som hette Agabus trädde fram, och genom Anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. – Den kom också under Claudius regering. –
29 Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judeen.
30 Detta gjorde de också, och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste.

*Budskapet spreds som en explosion över hela den då kända världen! Antiochia blev den stora basen för världsmission, och tittar vi på missionen idag så finns det en hel del att önska, vi lever i olika tider och för många är Jesus en fantasi eller en gestalt som man kan driva med eller förneka, precis som förr. Det händer goda saker också men de är tyvärr alltför få….men vi ber att människor skall få komma till tro!*/

logo  Maria