Archive | april 2013

Krig. Profetior. Förintelse/ Lita på Gud i allt.

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Vapen .. bomber. Krig. Profetior i bibeln….så är väl läget för jämnan verkar det som. Det är långt till Damaskus och övriga länder där man mejar ner människor men icke desto mindre hemskt.

Man skryter om sin makt eller man är i avsaknad av makt-  då sker det som sker. Pengar och makt genomsyrar allt.

Riken och kungadömen når olika höjder  och ära, men lika ofta:  Förintelse.

Genom alla tider har Gud varit med och han ser och hör allt. Men det tycks man inte ta någon notis om, han finns ju tydligen inte och har inte skrivit några lagar att hålla?
Jag behöver inga frågetecken ty jag vet att han är helig och evig. Vet du att han är det?

Det beror inte på hur man hanterar vapen  då man mäter styrka utan som David i Psaltaren visste: Det beror på hur man TILLBER Gud. Allt beror på Guds kraft hur man kan och ska klara sitt liv.

Sätt din tillit till Gud som kan ge dig seger för evigheten. Evigheten kan vara det som kommer snart och därför måste man vara viss om att man gjort rätt val: Jesus för frälsning.

Lita på Gud och inte på din egen kraft.

Light

 

 

Kontraster.Jesus eller satan. När Jesus kommer…

 

Bild Maria

Bild Maria

Paulus beskriver helvetet som evig skilsmässa från Gud. Där finns inte längre något hopp om frälsning. Dömd till helvetet blir var och en som inte vill lära känna Gud och vägrar ta emot hans frälsning.
Man får som man vill och skiljs från Gud för alltid. Se bibelorden:

2 Tess 1
Hälsning
1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 2 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
När Herren Jesus kommer
3 Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er.
4 Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.
5 Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för.
6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er
7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar,
8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.
9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt,
10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.

11
Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron,
12 så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.
*
*
Varför är vi troende så envisa med att förkunna evangelium? Jo det är för att vi inte vill och kan inte tänka oss att någon skulle vilja välja bort Gud då man vet hur det går i så fall.
Varför vi troende gör som vi gör kan du läsa massor om här på sidan. Jag ber dig som läser här att verkligen tänka över detta och be någon om hjälp att hitta rätt, vi är många som vill förklara vad Guds ord säger. Det är stor skillnad mellan Liv och Död.
Lita på Gud i allt, han sviker inte, och han vill att alla kommer till honom.
Lita på att han leder dig i rätt riktning och att han har en PLAN för ditt liv.

Logo

 

 

 

Att ändra sig. Att räddas och formas av Jesus./Jan O

 

ros Maria2012

Att ändra sig  (Gospel Chart 3)
 
Vända om
Ångra sig
Ta tillbaka ett hårt ord
Be om förlåtelse
Inse att man gjort fel
Ödmjuka sig
Öppna sig
Låta sig ledas
Få tänka om
 
Att tro

Att känna att Gud öppnar ens hjärta
Lust att ta reda på om det som står är sant
Kan det vara så här?
Älskar Gud oss?
Varför såg jag inte det här förut?
Allting stämmer
Världen är ju sjuk
Vad ska rädda den?
 
Bara Gud kan försona oss – Jesu blod är nog för våra synder
Bara Jesu kors kan göra ogjort – vi är ju mycket krokigare än krokig
Bara Gud kan rätta till oss – vi är ju helt sneda och på kontrakurs med Gud 24h om dygnet
 
Jag vill förlita mig på att Gud vet vad han gör
Jag förstår att det är Gud som öppnar en människas hjärta så hon får tro
Det är ju en gåva att få fäste i sitt liv och inte sitta fast i sig själv och gräma sig
 
Jesus går att lita på 100%
Jag får låta honom forma mig
Hur stort är hans förlåtande sinne
 
Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande,
Som det var från början, nu är, och ska vara i evighet. Amen.
 
 
Några Bibelverser
 
Omvänd er och tro, Guds Rike är nära – Vänd om – Tro på Jesus
 
 
Matthew 4:17 – From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand
 
James 4:8-10 – Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse [your] hands, [ye] sinners; and purify [your] hearts, [ye] double minded
 
Acts 3:19 – Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord
 
1 John 1:9 – If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness
 
Länkar
 
Folkbibeln
 
http://www.folkbibeln.net/vers/search?offset=12&text=omvänd
 
King James Version
http://m.kingjamesbibleonline.org/Matthew-4-17/
 
http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-Repentance/
 
Janne O (28/4)

*********

Vi tackar Gud av hela vårt hjärta för frälsningen!

/Logo

 

 

Varningar från bibeln om Antikrist. Se video!

 

Jesus or Antichrist 

 

THE SPIRIT OF ANTICHRIST, ISRAEL AND THE CHURCH!

http://www.youtube.com/watch?v=qtoidZJishI&feature=share&list=PL1DC0A002A5F8FB0F

Ordet antikrist visas fyra gånger i Bibeln (som listas här nedan), och det ger oss en klar definition av vad det innebär. Moderna Nationella Israel för det mesta fortsätter att avvisa Jesus som Kristus (Messias). Kristna sionister arbetar hand i hand med Nationella Israel, som uppenbarligen inte tror att Kristus (Messias) har kommit i köttet! De ignorerar helt de varningar som kom fram från aposteln Johannes! Kan du ta hänsyn till de varningar eller stanna kvar i bedrägeri? Du måste göra valet!
Se bibelorden!
1 Joh 2:22;  2 Joh 1:7;  1 John 4:3;  1 John 2:18

*

ENGLISH:
The word antichrist appears four times in the Bible (listed here below), and it gives us a clear defintion of what it means. Modern day national ISRAEL for the most part continues to REJECT Jesus as the Christ (MESSIAH). Christian Zionists work hand in hand with national ISRAEL, who clearly do not believe that CHRIST (Messiah) has come in the flesh! They totally IGNORE the warnings which came forth from the apostle John! Will YOU take heed to the warnings or remain in deception? YOU have to make the choice!

1] Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son. (1 John 2:22)

2] For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. (2 John 1:7)

3] And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world. (1 John 4:3)

4] Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time. (1 John 2:18)

FRÅN: MYSOULREFUGE

*

Låt oss stå fasta i tron, arbeta flitigt och samtidigt vänta på Jesu återkomst!

Logo

 

 

 

Hälsa. Vaccin Pandemrix, tungmetaller/ Jesus botar

 

Jesus ser och vet och hör allt och han vet allt om influensavaccinet……..hans ögon ser hela jorden och alla de stackars människor som blivit oskyldigt drabbade….Kom till Jesus!

min-god-sad-over-earth

 

DEBATT. En svensk läkare vid Karolinska Institutet (KI) i samarbete med KTH gjorde ett skrämmande fynd när de undersökte Pandemrix injektionslösning. Mycket höga halter på nanopartikelnivå av de giftiga tungmetallerna arsenik och tenn fanns i vaccinet.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Wikimedia Commons

NewsVoice fick ett tips om att en svensk läkare sommaren 2011 försökte väcka uppmärksamhet för orsakssammanhanget mellan Pandemrix och narkolepsi. LMV la locket på. Två år senare i april 2013 annonserade Ingemar Persson på LMV via ”Läkemedelsvärlden” att de inte vet varför många fick narkolepsi efter massvaccineringen. Att problemet förblir ”en gåta” verkar nämligen vara mycket praktiskt. En ”gåta” leder varken till orsakssammanhang eller ansvar. Det betyder att myndigheterna kan begå samma misstag igen, bara ytan ser bra ut.

KI-läkaren larmade i juli 2011 Socialstyrelsen som skickade ärendet till Läkemedelsverket (LMV). Myndigheten engagerade sig påfallande långsamt. Först efter 2-3 månader gick LMV till vaccintillverkaren GlaxoSmithKline (GSK) som gjorde egna tester på ”referensprover” och då hittades inga halter av tungmetallerna. LMV lät även ett laboratorium i Polen undersöka Pandemrix som fann tungmetallerna, men i låga halter.   

Läs hela artikeln här:  http://newsvoice.se/2013/04/16/svensk-ki-lakare-och-kth-hittade-hoga-halter-av-arsenik-och-tenn-i-pandemrix/

*
*

Matt 4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.

Ryktet om honom gick ut över hela Syrien*, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka* och lama, och han botade dem.
 

När han steg ur båten, fick han se en stor folkskara, och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem.
 
Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många andra, som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem.
 
Foto Maria-- skog

Foto Maria– skog

 

Maria

En vankelmodig person. Guds Ord…

 

Islossning/Foto Maria

Islossning/Foto Maria

 

En “double-minded person”, en vankelmodig person, hur är den? Följande minipredikan av D Wilkerson visar hur personer kan vackla mellan tro och otro, m m. Läs bibelorden som berättar och varnar, och se vad Gud säger om hur han vill att vi ska vara och hur vi ska göra. Gud hjälper oss alltid med allt då vi kommer till honom med det som bekymrar oss, det vi har svårigheter med.
http://www.worldchallenge.org/en/node/22572?src=devo-email

Luk 8:13 De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.

Matteus 26:41 Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.”

2 Pet 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,

1 John 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.

1 John Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig.

 

logo  Maria

 

 

 

Dopet – en angelägen fråga!

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Dopet till Kristus – en angelägen fråga!

Undervisning: Robin Vidén
 

Dopet till Kristus ifrågasätts många gånger: – Är det verkligen nödvändigt? Om man bör döpas, när ska det ske? Hur länge ska man vänta? Ska man komma till en viss nivå av kunskap och lärdom innan man döps, eller till en viss ålder innan man har rätt att döpas till Kristus? Frågorna är angelägna och har sin grund i Jesus Kristus själv som säger: Låten döpa eder!
 
Då du föds blir du också ett barn med alla rättigheter som följer. I Galaterbrevet kap 4 står det, att då vi var barn under träldom så hölls vi under världens makter, men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa alla dem som var under denna lag, för att vi skulle få söners rätt. Eftersom vi nu är söner så har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar; Abba Fader. Tack pappa!
Genom Guds Andes inneboende i våra liv så har han givit oss allt detta. Han upplyser våra hjärtan och gör oss medvetna om arvet, rikedomen, ja, om allt det han är och allt det han har gjort för oss. Det upplyses i våra hjärtan genom den helige Ande.
I kapitlet innan skriver Paulus att vi alla är Guds barn genom… ja, genom vadå? Genom kunskapen, bokstaven, förståndet eller medvetenheten? Nej, det står att vi är Guds barn genom tron! Det är genom tron som vi föds på nytt och blir rättfärdiggjorda. Det står vidare att alla ni som blivit döpta till Kristus, har iklätt eder Kristus. Här ger Paulus en bild av iklädande av Kristus.
Det står i Kolosserbrevet om omskärelsen som stadgades i det gamla förbundet, att den ägde rum genom ett fysiskt ingrepp. Det var ett ingrepp som gällde då, för den tiden. Men hjärtats nya omskärelse, Andens liv, verk och nyskapande i våra hjärtan, äger rum invärtes och är bestående. Tron på Jesus försätter oss i en helt ny situation.  Det här är inget som din pappa, mamma, fadder eller någon annan kan åstadkomma i ditt liv. Dock är det personligt, nära och påtagligt;  har du tagit emot Jesus i ditt hjärta så vet du på vem du tror. Du behöver ingen annan som säger: – Nej vänta lite, du vet nog inte på vem du tror. Du vet på vem du tror! Du är en ny födelse och en ny skapelse i Jesus Kristus – rättfärdiggjord genom en hjärtats omskärelse.
Vi är barn, men också arvingar, och som en bekräftelse på det har Guds egen Ande tagit sin boning i våra hjärtan, och det ropar Abba Fader. Vi kan inte vittna om vad någon annan här förstår eller har upplevt i sitt hjärta av detta frälsningsunder. Bokstaven dödar men Anden gör levande. Det är ingen annan som kan säga hur jag känner eller hur jag har upplevt Jesus i mitt hjärta. Men jag vet att då jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta, så vill jag också lyda honom i vad han säger: – Den som tror och bliver döpt, han ska vara frälst!
Hjärtats tro, munnens bekännelse, och som en direkt konsekvens får vi genom dopet ikläda oss Kristus.
 
I Sverige fanns tidigare allmän värnplikt. Då man kom till tjänstgöringen fick man lägga av sig sina egna paltor och ikläda sig rikets kläder, vilket blev en yttre proklamation och bekräftelse på att någon annan nu var min ledare och härförare. När man först kommer till tjänstgöringen vet man väldigt lite vad det handlar om att vara soldat. Kunskapen är så gott som obefintlig. Sedan får man lära sig mer och mer successivt. Till en början vet man i stort sett ingenting, dock är man iklädd Rikets kläder. Här är förebilden på att ikläda sig Kristus. Du kanske inte har omfattat vad det innebär, men det är ett verk utav Honom som du har tagit emot i ditt hjärta – genom tron!
Genom dopet så förstår vi en sida av vad det innebär att ikläda sig Kristus. Det är en lydnadshandling att låta sig döpas. Annars skulle det handla om den egna rättfärdigheten, att uppnå en viss status, innan man tycker sig vara värdig att få begrava den gamla, döda människan. Det är ju förfärligt att man enligt kyrkans tradition först ska befinnas vara värdig, ha uppnått vissa steg, för att få döpa sig. Den gamla människan är allt annat än för Kristus.

Det är angeläget att du så fort som möjligt efter att du har tagit emot Jesus i ditt hjärta, låter begrava den gamla människan i vattenmassorna. Vänta inte på att någon som tycker sig vara mer förståndig än du ska avgöra när du är färdig. Då blir det ett hyckleri. Det finns ingen som i sig själv är värdig! Ingen äger heller den fulla kunskapen om dopets egentliga innebörd. Du kanske har varit frälst i trettio år och varit undervisad i Bibeln, men frågan är; hur långt har vi kommit för att förstå höjden, bredden, djupet och vidden av vem Jesus Kristus är. Han säger: – Mina tankar är högre än era tankar, och mitt hjärta är långt vidare och mer kärleksfullt, mer uppsökande och fyllt av barmhärtighet.
Kom ihåg att det är genom tron som du har kommit in i barnaskapet. Du är barn, son och arvinge, och den helige Ande i ditt hjärta medvetandegör arvet. Jag kan försöka måla upp rikedomen. Titta exempelvis på den här boken. Den har en bild på en bil. Det är ingen bil, men en bild på en bil. Jag försöker att genom bilden beskriva bilen. Gamla testamentet är full av förebilder som aldrig kan framställa Kristus i dess fulla härlighet och rika mått.
 
Skriften säger att lagen var försvagad genom köttet. Den framställde människan i en dager som säger att hon är en överträdare som misslyckats på alla punkter. Hon var fördärvad och ägde inga möjligheter att i sig själv ta sig ur denna situation. Vi har förebilder på Honom som skulle komma, men verkligheten är i Kristus Jesus.
 Att ikläda sig Kristus är en proklamation men samtidigt en yttre identifikation, ja, en sanktion som vittnar om att jag iklätt mig en annans klädnad. Jag står inte längre under mig själv. Jag är inte längre min egen herre. Jag har en annan härförare och ledare och tillhör ett annat rike; nämligen Kristi rike. Nu är han Herre över mitt liv. Det gamla livet är begravt i vattenmassorna och jag står under Kristus. Även om jag inte förmår något i mig själv så vet jag dock att jag som var blind nu kan se. Jag som var sjuk är nu helad. Synden som plågade min kropp har han gjort om intet på förbannelsens trä en gång för alla. Där och då öppnades vägen rätt in till Fadern; genom hjärtats tro blev jag född på nytt, och som en direkt konsekvens säger han till mig: – Låt dig döpas, dröj inte! Begrav den gamla människan i vattenmassorna. Det slutar inte där utan du uppstår som en ny skapelse i Kristus Jesus. Det är den gamla människan som är begravd.
 De som döptes till Mose, den person Gud hade utsett till att leda folket ut ur Egyptens land, hade på ett sätt iklätt sig proklamationen att de hade en ledare genom vilken Gud uttryckte sin vilja. Mose är också en förebild på Kristus, men verkligheten har vi i Jesus! Vi kan på olika sätt få vara med om att måla denna verklighet för människor, men inget går att jämföra med den personliga upplevelsen, när han medvetandegör Kristi rikedomar, härlighet och liv, i ditt eget liv.

Det är angeläget att begrava den gamla människan och att få ikläda sig Kristus. När det gäller omskärelsen var den under Gamla testamentets tid ett fysiskt ingrepp för Guds folk, och den hade sin timliga, tidsbestämda innebörd. Men när Bibeln i Kolosserbrevet skriver om hjärtats omskärelse, så får vi veta att den inte skedde med händer och att den bestod däri att vi blev avklädda vår köttsliga kropp och iklädda Kristus. Vi har ju genom Honom blivit begravna i dopet. Vi har ock i dopet blivit uppväckta med Honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte Honom från de döda. Ja, också eder som voren döda genom edra synder, också eder har han gjort levande genom honom, ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Och han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bli till skam inför alla i det att han i Honom har triumferat över dem.
 
Allt detta gjorde han i sin mänskliga utsatthet, i sin svaghet och i sitt lidande; som Guds offerlamm blev han människa för att förlossa, befria och föra alla dem som är födda av människor, fram till sann gemenskap med den evige Skaparen, förlossaren och vår Herre Jesus Kristus. Dopet är ingen liten sak. Det är sannerligen angeläget.
I Romarbrevet kapitel 6 står det att alla som blivit döpta till Kristus, har blivit döpta till hans död, och att vi genom detta dop till döden blivit begravna med honom, för att såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi ska vandra i ett nytt väsende i liv.
Helt plötsligt kan man från sitt eget hjärta få uppleva en kärlekens röst inifrån som möter ett underbart gensvar. Det är inget jag kan åstadkomma, men det är en röst som säger: Tack Jesus! Tack Jesus! Om jag inte kan göra mycket så kan jag säga: Tack Jesus! Det hörsammas i höjden, ty det är ett verk av Honom; han har sänt sin Ande in i våra hjärtan som ropar: Abba Fader. Det är inte mina försök eller vad jag har lärt mig, utan det finns där nedlagt genom ett skapande under som ingen av trons gestalter i Gamla testamentet lyckades uppnå i sina liv. De trånade och sökte och de hade sett Staden i fjärran och förstått, att lida smälek med Honom var långt mer värt än att erövra världen och jordens alla skatter. Men de uppnådde inte vad du äger i ditt hjärta: Pånyttfödelsens verkliga under genom Jesu fullbordade verk på Golgata. Bara tanken borde fylla ditt hjärta av tacksamhet.
Jesus älskar dig, och det gjorde han innan du ens hade en tanke på att i ditt liv vända dig till honom. Så högt älskade han oss att han ordnade allt för att vägen skulle bli helt klar till Faderns hjärta. När Jesus skulle påbörja sin jordiska tjänst så kom han till Johannes. Vi möter här något av en vanlig problematik, då Johannes säger till Jesus att han inte är värdig att döpa honom i Jordans vatten. Johannes menade sig inte ens vara värdig att komma vid Jesu skosnören. Men Jesus sa att det måste ske, för all rättfärdighets skull.
Jesus skulle också prövas som människa i allt, trots att han var utan synd. Det var angeläget att Jesus skulle döpas. I floden Jordan sänks en duva ned över Honom och en röst från himmelen säger: – Denne är min älskade Son i vilken jag har funnit behag.
Samma förunderliga kärlek uttrycks av Anden förmedlad i våra hjärtan: – Du är min älskade!

Från: http://www.midnattsropet.se/2013/02/dopet-till-kristus-en-angelagen-fraga.html

Maria

 

 

 

 

 

Uppehåll med skrivande ca 14 dgr

 

Maria Ros

 

Den troende blir inte befriad från vardagens omständigheter. Vare sig vi tror på Gud eller inte så drabbar oss livet  ibland med lidande och svårigheter.

Denna sida gör ett uppehåll på cirka fjorton dagar,  beslut som kommit i samråd med Gud. Men du är naturligtvis välkommen att kommentera artiklar…

 

Ps 7:18   Jag vill tacka HERREN för hans rättfärdighet
och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.

Ps 105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

 

Det går att nå mig på mail.

På återseende!

name-graphics-maria-124184

 

 

Den ljuvliga gemenskapen med Gud/Livets väg

 

 

foto Maria

foto Maria

 

Rubrik: Den frommes underbara arv

Ps 16:1-11

Text: 1 En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig.
2 Jag säger till HERREN: ”Du är min Herre, för mig finns intet gott utom dig.
3 De heliga som finns i landet, de härliga, hos dem har jag min glädje.”
4 De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar.
5 HERREN är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel.
6 En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått.
7 Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta.
8 Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla.
9 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet.
10 Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.
11 Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

*

Glädjen över att leva i gemenskap med Gud idag och inför evigheten.

name-graphics-maria-545505
   

 

Sjuka blir friska!

 

Ros Maria

 

Matt 14:34-36

Rubrik:

Sjuka förs till Jesus

Text: 34 När de hade farit över sjön, lade de till vid Gennesaret.
35 Männen på platsen kände igen honom och skickade ut bud i hela trakten, och man förde till honom alla som var sjuka
36 och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev friska.

   

I bibeln kan vi läsa om många under och mirakelhelanden, och det är underbart att vi VET att Jesus kan och vill hela. Vi är många som kommer med våra bördor till honom. Eftersom jag varit sjuk så länge så längtar jag också efter befrielse från smärta och annat –  att få bli frisk. Det är en glädje att veta att Jesus hjälper varje dag och stund- han är bara en bön bort. Man lär sig att bära smärta och sjukdomar- fast man vill vara frisk får man ändå lära sig att ha tålamod- även om det är svårt.  MEN allt blir lättare  för att JESUS är med.

Idag fick jag komma till min husläkare som konstaterade eksem i ansiktet- och det var ju inte särskilt kul! Det ser verkligen INTE bra ut!  MEN han hjälpte mig med en annan sak också som jag BAD om i morse att Gud skulle hjälpa mig med, ÅH vad Gud är god, och det hade inte med mitt hälsotillstånd att göra….Det kommer jag att berätta vid tillfälle- då saken löst sig. För Gud gör sådant som är omöjligt.

name-graphics-maria-545505

 

De som inte hört och inte tror- de är många

 Foto Maria/stad

 

HE MADE YOU NEW! 

Han har gett oss nytt liv i frälsningen. Här nedan kan du läsa en minipredikan av Gary Wilkerson om nödvändigheten och glädjen i att FÖRSTÅ vad Jesus gjort för den som  blivit frälst.

VARJE dag är en gåva och varje dag får vi tacka för Guds Barmhärtighet och Nåd över våra liv! Tänker Du på vad det nya livet egentligen innebär?  Det är inte en dans på rosor att vara en kristen men det är ett nytt liv att ta vara på, i medgång och motgång. Många människor är kvar som INTE  hört Evangelium.

 Läs Gary´s predikan. http://www.worldchallenge.org/en/node/22281?src=devo-email

Matt:10:22
Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
Mark 16:16
Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
Joh 10:9
Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.
Apg 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”
Rom 5:9
När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.
 
name-graphics-maria-545505
 

 

 

 

China´s underground Churhes

 

gul

 

China’s Underground

Churches #1

http://youtu.be/wX9OqTgVIH0

Despite severe persecution, Christians in China are flourishing and churches are growing.

China is a magnificent country, full of history, mystery and captivating beauty. But behind the wall lies a terrible truth, a truth about which many Westerners are unaware. Chinese Christians suffer unimaginable brutality and suffering because of their faith. Meet first-hand those who live, work, and sacrifice daily for their belief in Christ.

Underground Christians report brutal beatings and other torture, including a method seemed designed for Christians that entails crushing the ankles of victims while they are forced to kneel–this “Christian” torture was applied to Liu Zhenying, one of the eight arrested in Henan in March, breaking his ankle.  …see videos

/Jesus lives, Jesus saves.Maria