Archive | april 2013

Den andliga gudstjänsten

 

Foto Maria

Rom 12:1-21

Rubrik:

Den andliga gudstjänsten

Text: 1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.
2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.
3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.
4 Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift,
5 så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.
6 Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron.
7 Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran.
8 Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta.
9 Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
10 Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.
11 Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren.
12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.
13 Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet.
14 Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte.
15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.
16 Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka.
17 Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.
19 Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den,* säger Herren.
20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud.*
21 Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.

Liksom i Bibeln  för övrigt så står  det här klart och tydligt vad den andliga gudstjänsten är och hur vi ska vara, hur vi ska sträva efter att vara och göra. Läs igen hur HERREN vill att vi ska utvecklas och lära oss att bemöta andra och hur vårt sinne ska vara.

Maria

Gud, Bibeln, Sjunkhål, eldklot och en snöig Mars ..

 

Foto Maria

Foto Maria

God, the Bible, sinkholes, fireball meteors, and snowy March 2013

http://endtimeinfo.com/2013/04/god-the-bible-sinkholes-fireball-meteors-and-snowy-march-2013/

It’s no wonder that Alexa.com tracks an article titled “Hand of God in Weather” on Weather.com as one of the most popular articles at the moment. What, with snow covering large parts of the U.S. this close to April and unseasonal weather hitting as far as the U.K., people are wondering what’s going on.
 
There are sinkholes and fireball meteors that have people searching and commenting beneath YouTube videos of the latest phenomenon if these oddities don’t seem to be recurring in more frequent fashion, even while scientists claim they are all normal, and that we’ve only been made more away of them due to news coverage of “close calls” like the Russian meteor.  READ MORE IN THE LINK ABOVE

*

SVENSKA (Googleöversättn):

I denna artikel kan du läsa om Gud, sjunkhål,  eldklot och en snöig Mars-månad. Det är inte konstigt att Alexa.com spårar en artikel med rubriken “Guds hand i vädret” på Weather.com som en av de mest populära artiklarna just nu. Vad?… med snö som täcker stora delar av USA nästan i April månad. April och det sensationella vädret/väderläget  ända till Storbritannien, och folk undrar vad som händer.

Det finns sjunkhål och meteorer, eldklot som människor kommenterar på YouTube-videor om det senaste fenomenet, om dessa konstigheter inte verkar vara återkommande i tätare sätt, även när forskarna hävdar att de är normala, och att vi har bara varit  mer borta från dem på grund av nyhetsbevakningen som undanhåller nyheter, .. liksom om den ryska meteoren.

/Endtime info/

Är det inte märkligt det som sker i världen, på jorden, som vi säger att vi älskar?  Älskar man Jesus? jag menar, älskar man VERKLIGEN Jesus, det är en fråga man måste ställa eftersom jorden vacklar i sina grundvalar och vi kan vänta oss mer än fler katastrofer framöver. Jag gillar INTE katastrofer och elände, nej, men jag kan inte undgå att veta om dem, min bibel berättar om de sista tiderna, gör  inte din det?

Min tanke handlar så mycket om evangelisation, och hur många man kan få nå med Jesu budskap, det som han bad oss om att sprida.

Uppenbarelseboken 16:18-19  plus måånga måånga fler ställen berättar för den som är angelägen, undrande, oförstående, m m   ….och troende och som  förstår dessa tider.

name-graphics-maria-545505

Uppmaning till kamp för tron

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jud 1:3-4

Rubrik: Uppmaning till kamp för tron
Text:

3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.
4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

*

Avfall. Osanning. Acceptans av falska läror. Gnostiker. SÅ var det då, och så är det nu…

Rätt lära och uppriktig tro. 

Man kan inte ifrågasätta Bibelns trovärdighet utan att därmed ifrågasätta sanningen om Jesus och frälsningen. Läs Judas brev till människor i alla tider.

Logo

 

 

The Bible. Åsikter…Förminska Jesus

 

The Bible

Kanske du såg filmen “The Bible” i Tv i helgen? Den var i flera olika avsnitt och jag såg den och jämförde med de andra filmerna man sett under en lång tid av år. Vad tyckte du om avsnitten? Du får gärna berätta din upplevelse av ett så storartat drama som de försökt att visa på bästa sätt, även om jag personligen tycker det fanns mycket att tillägga eller önska eller att förtydliga.

Den viktigaste tanken om serien som jag har, det är att den som INTE TROR på Jesus och INTE har den Helige Ande som hjälper i tron och bibelläsning och gemenskap med Gud, den människan tycker naturligtvis att filmen är så gott som “kass”, alltigenom. Tårar som av floder rinner då jag tänker på vad Jesus fick gå igenom för oss människor, han köpte mig fri. Halleluja, jag är frälst!

Saul benämndes som Paulus ända från början , man nämnde inte honom som Saulus, den som jagade de kristna, eller som blev frälst på vägen till Damaskus…. Den personen som spelade Jesus  från Nasaret kunde varit mer radikal och inte så mesig. Det jag kallar mesighet här, det var den alltigenom goda och syndfria sidan de ville visa, självklart var det så, men det fanns som sagt mer att önska i den serien om Jesus/bibeln.

Matteus kap 7:13-14   Porten till det eviga livet (Joh 10:7-9) är trång. Läs gärna Matt o Joh

name-graphics-maria-545505

 

Aldrig har någon älskat som han

 

 

Foto Maria

Foto Maria

Jesus för världen givit sitt liv

även kallad: Psalm #45
text av: Lina Sandell-Berg
musik av: Fredrik August Ekström
 
Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.
 
O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.
 
Ta mig då, Herre, upp till ditt barn,
lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.
 
*
 
Joh 6:35
Jesus svarade: “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.
 
Joh 8:12
Jesus talade åter till dem och sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
 
Joh 11:25
Jesus sade: “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,
 
Joh 14:6
Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
 
Logo
 

Tidig Vaksamhet Mot Trosrörelsen

   

Foto Maria

Foto Maria

Tidig vaksamhet mot TrosrörelsenFör ca. 30 år sedan var det en övervägande majoritet av både pastorer, präster, evangelister och vanligt kyrkfolk som förstod att framgångsteologi/trosförkunnelse och Trosrörelsen är något djupt osunt, farligt och skrämmande. Goda bibellärare som t.ex. Sven Reichmann var tidiga med att avslöja de allvarliga villoläror som utgör den falska grund på vilken hela Trosrörelsen byggt upp sitt system och imperium (storhet är aldrig ett bevis på äkthet, snarare är det tvärtom). Många rapporter kom också som visade att frukten av rörelsen många gånger var bitter och rutten. Själv såg jag sådan frukt i massor redan i mitten på 80-talet. Den som for illa av rörelsens teologi pekades ut som klen i sin tro eller i värsta fall som driven av demoner och satan. Samma förkunnelse finns än idag, men rörelsens mer kända förkunnare är lite mer strategiska nu för tiden och talar inte längre öppet på det sättet. Men grunden ligger där den ligger; inget är ångrat av förkunnelsen!

Dagsläget

Men hur är det då idag? Är kristenheten fortfarande lika rotad i Bibeln när det gäller bedömningen av framgångsteologi/trosförkunnelse och dess falska profeter? Eller har man vant sig och låtit sig fångas in av detta lärosystem? Tyvärr är det så att Trosrörelsen med hela sitt bagage av både falska läror och falsk andlighet har blivit rumsren i stora delar av vår svenska kristenhet, kanske mest bland frikyrkofolket, men även hos ”karismatiska” präster och lekmän i Svenska kyrkan. Hur i hela världen kunde det gå så här??

En förklaring

Jag tror en förklaring finns att finna i den andliga strömning som vi skulle kunna kalla ”Toronto-andligheten”. Men som du strax skall förstå är det ett missvisande begrepp då denna andlighet de facto härstammar från just Trosrörelsen och inte minst Kenneth Hagin och Kenneth Copeland. Via denna Toronto-andlighet – som de flesta tror startade i Vineyard-församlingen ”Toronto Airport Vineyard Church” år 1994 – har stora delar av kristenheten i världen långsamt invaggats i en ”andlig berusning” (från engelskans ”holy drunkness”) vilken gjort att mottagarna tappat bort både sund biblisk andlighet, sunt förnuft, allmänt gott omdöme och biblisk urskiljning. Man kan enkelt jämföra med vanlig alkoholism eller annat drogberoende som alltid åstadkommer ungefär motsvarande. För det var ju just ”andlig berusning” som Toronto-andligheten kom med, och med denna kom också alla möjliga underliga absurda fenomen som våldsamma skakningar i kroppen, sprattlande kroppar, skrik och gapskratt, djurläten och även andra beteenden som djur osv, osv. För den som såg denna Toronto-andlighet som något lite underligt eller för djärvt, har det på senare tid kommit ”Toronto Light”-varianter via förkunnare som framstår som lite mer balanserade och mjuka, men som ändå bär på samma Toronto-andlighet i originalutförande.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR:  http://bibelfokus.se/toronto_historia

 

Logo