Archive | juli 2013

Jesus Kristus är enda vägen till himmelen/Bibliska bevis. Artikel.

 

 

SVouet

Biblical Proof:

Jesus Christ is the Only Way to Heaven!

Does it really make a difference what a person believes? Will all religions take us to the same place in the end?

What could be any more important than knowing where you are going to spend eternity? Perhaps the thought of what will happen to your soul after you die has crossed your mind over the years but somehow you manage to squash the thought whenever that happens. Today I would like you to consider that thought and follow it through as I address the question of whether Jesus Christ is the only way to heaven. Of course this article will be answering that question in the affirmative and I will be using the Bible, which I believe to be the Word of God, to defend my position.

Jesus Declared That He Was The Only Way

Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. (John 14:6)

This is a very well known verse of scripture and this is the verse where Jesus makes the claim that He is the only way to the Father. I would like to go to some other scriptures in the Bible where Jesus mentions the Father, and heaven, in the same breath so that you can see the point that I am trying to make. I am doing this because Jesus did not mention heaven in John 14:6 and I know that there will be some that will try to twist the scriptures to say something that they do not say. I want to emphasize the point that Jesus Christ is absolutely the only way to heaven and that there is NOT an alternate route to get there.

Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. (Matthew 7:21)

Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. (Matthew 10:32-33)

In the verses above we can see that the Father is in heaven. Given the fact that Jesus said that He was the only way to the Father, then it can also be said that Jesus is also the only way to heaven where His Father resides.

READ THE ARTICLE HERE: 

http://soulrefuge.org/2013/07/29/incredible-bible-proves-that-jesus-christ-is-the-only-way-to-heaven/

/Maria

Peace with God

 

 

 

Aposteln Paulus. Apostelns uppdrag och resplaner.Tålamod och endräkt.

 

 

Foto Maria

Foto Maria

Rom 15

Uppmaning till tålamod och endräkt

1 Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 2 Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. 3 Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter, så som det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig.* 4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. 5 Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, 6 så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

7 Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. 8 Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löftena till fäderna, 9 och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: Därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn.* 10 Vidare heter det: Gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk.* 11 Och på ett annat ställe: Lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk.* 12 Och vidare säger Jesaja: Ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom skall hedningarna hoppas.* 13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Apostelns uppdrag

14 När det gäller er, mina bröder, är jag för min del övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. 15 Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, 16 att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige Ande.

17 Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. 18 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning, 19 genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. 20 Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. 21 Jag handlade som det står skrivet: De som inte har fått budskapet om honom skall se, och de som inte har hört skall förstå.*

Apostelns resplaner

22 Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. 23 Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er, 24 vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit, sedan jag först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er.

25 Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. 26 Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. 27 Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. 28 När jag har fullgjort detta och på ett säkert sätt överlämnat denna gåva* till dem, skall jag resa till Spanien och besöka er på vägen. 29 Och jag vet att när jag kommer till er, så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått.

30 Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden väcker, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. 31 Be att jag blir räddad från dem i Judeen som inte tror och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. 32 Då skall jag komma till er med glädje, om Gud vill, för att vila ut tillsammans med er. 33 Fridens Gud vare med er alla, amen.

Fotnot      Svenska folkbibeln online

3. Ps 69:10.
9. Ps 18:50.
10. 5 Mos 32:43.
11. Ps 117:1.

12. Jes 11:10.

21. Jes 52:15.

28. denna gåva Ordagrant: “denna frukt”. Dvs resultatet av insamlingen.

/
kap 15:17 Paulus speciella uppdrag:
Paulus var inte stolt över sig själv utan för vad Gud hade gjort genom honom. Det är inte fel att glädjas och vara stolt över det Gud har gjort- det kan med ett annat ord kallas tillbedjan. Om du är osäker på grunden för din stolthet kan du bara fråga dig om du är lika stolt över vad Gud gör genom andra som vad han gör genom dig.
15:31: Paulus hade fått flera profetior under resans gång och visste vad som väntade honom i Jerusalem (se Apg 21:4, 10-14)
Illurien var romerskt territorium och låg vid Adriatiska havet, mellan det som i våra dagar är Italien och Grekland. I stort sett är det  samma område som våra dagars Jugoslavien.
Paulus kom så småningom till Rom och där blev han fånge under husarrest (Apg 28). Han blev frigiven under en tid innan han på nytt fängslades och han hann då besöka Spanien, men det står inget om detta i Apostlagärningarna.
Foto Maria

Foto Maria

93 miljoner arbetslösa inom G20 länderna. Artikel

 

Det finns 93 miljoner arbetslösa inom G20 länderna www.rense.com

Michael Snyder, on July 19th, 2013

Visste du att det totala antalet arbetslösa inom G20 länderna är nu uppe i 93 miljoner och att de ökar för varje dag?

Som du säkert förstår, är sanningen att USA inte är den enda som arbetar med en systemisk arbetslöshetskris. Detta sker bokstavligen över hela planeten. Vad är det som förorsakar denna kris? Finns det något hopp om att det kommer att vända? Ja, tyvärr finns det flera långsiktiga trender som har utvecklats under årtionden och som har spelat en viktig roll för att föra oss till denna punkt.

Först av allt, har de storföretag som nu helt dominerar den globala ekonomin räknat ut att de kan förtjäna mycket mer pengar genom att byta ut dyra arbetare som lever i stora industriländerna med arbetare som lever i länder där det är lagligt att betala slavlöner .

Så egentligen är det inte ett stort mysterium varför det är ett så stort problem med arbetslösheten i västvärlden. Om du basar för ett storbolag, varför skulle du då vilja anställa arbetstagare som kommer att kosta dig 10 till 20 gånger så mycket som andra arbetstagare?

En arbetare är en arbetare, och under det senaste årtiondet har vi sett en massiv förflyttning av arbetstillfällen till länder där arbetskraften är billigare. Dessutom försöker också stora företag att helt eliminera så många jobb som de kan med hjälp av teknik.

Om ett företag kan få en dator, en maskin eller en robot att utföra en uppgift billigare än en mänsklig arbetare kan göra det, så varför skulle detta bolag då fortsätta att förlita sig till mänskligt arbete? Och naturligtvis har vi också sett en generell försvagning av ekonomierna i västvärlden under de senaste åren. Detta har varit särskilt märkbart i USA. Eftersom dessa långsiktiga trender intensifieras, kommer den globala arbetslöshetetskrisen att bli ännu värre.

I själva verket är generaldirektören för den internationella arbetsorganisationen helt övertygad om att arbetslösheten kommer att fortsätta stiga inom G20-nationerna. Bara att kolla vad han sade till CNBC i fredags …

“Arbetslösheten kommer sannolikt att stiga ytterligare i den grupp som består av de 20 ekonomiska stormakterna utan omedelbara åtgärder”, säger Guy Ryder, generaldirektör för Internationella arbetsorganisationen till CNBC på fredagen. “Det är som att jämföra jobbkrisen med finanskrisen mellan åren 2008-2009 och varnar för att något måste åtgärdas omgående”.“Vi har gått bakåt. Det är ganska oroväckande att se … att arbetslösheten inte har gått ner, utan i själva verket har den gått upp,” sade Ryder till CNBC på G20: s finansministrarnas möte i Moskva.

 

Han sade att 93 miljoner människor var för närvarande arbetslösa inom G20.

Och när de som bor i G20 nationerna förlorar sina jobb, tenderar de att hålla sig borta från arbetet under en mycket lång tid. I själva verket har 30 procent av de arbetslösa inom G20-länderna varit utan arbete i ett år eller längre.

Stora industrialinationer över hela planeten kan inte längre producera tillräckligt med jobb för sina folk. I många “rika länder” har arbetslösheten redan stigit upp till tvåsiffriga tal. Tänk bara på följande siffror …

-Arbetslösheten är över 25 procent i Sydafrika.

-Arbetslösheten i Frankrike har varit i 15 år hög .

-Arbetslösheten i Italien är upp i  12,2 procent , vilket är den högsta på 35 år.

-Arbetslösheten i euroområdet som helhet är uppe i 12,2 procent .

-Arbetslösheten i Polen är 13,2 procent .

-Arbetslösheten på Irland är nu 13,6 procent .

-Arbetslösheten i Portugal har skjutit i höjden med upp till 17,7 procent .

-Arbetslösheten i Grekland är för närvarande på 26,9 procent och det projiceras att den snart kommer att drabba 30 procent.

-Arbetslösheten i Spanien är ännu värre än i Grekland. Arbetslösheten i Spanien är uppe i svindlande 27,2 procent .

Tyvärr ser det ut som den inte går att få bättre snart. I själva verket är de globala företagens förtroende nu nere på den lägsta nivån som den har varit sedan den senaste lågkonjunkturen .

Så hur är det med USA?

Tja, är det sant att våra officiella siffror inte ser riktigt så dåliga ut som i stora delar av resten av världen. Men den officiella arbetslösheten i USA har legat på 7,5 procent eller högre i  54 månader i rad . Det är den längsta tiden i USA: s historia.

Men den är åtminstone inte ännu uppe i två siffror.

Saker kunde vara värre.

Men det betyder inte heller att vi mår bra .

De traditionella medierna försöker övertyga oss om att allt är bara bra eftersom arbetslösheten har “gått ner”, men när du tar dig en djupare titt på de siffrorna är de inte exakta eller ger en korrekt bedömning av vår situation.

Som  New York Times nyligen påpekade, kan nedgången i arbetslösheten nästan helt förklaras av en nedgång i arbetskraftsdeltagande …

Låt oss ta ett steg tillbaka. Massor av människor förlorade sina jobb under den stora recessionen. I efterdyningarna har den stora överraskningen varit i hur få som söker nya jobb. Arbetskraftsdeltagandet, andelen vuxna som arbetar eller försöker hitta arbete, har stagnerat på omkring 63,5 procent, nästan tre procentenheter under den nivå som var före recessionen.Arbetslösheten har sjunkit nästan helt på grund av nedgången i arbetskraftsdeltagandet. Med andra ord har den inte minskat för folk får jobb. Den har fallit eftersom färre människor söker jobb .

För att få en mer korrekt bild av vad som verkligen händer med jobben i Amerika, måste du titta på sysselsättnings/befolkningskvoten. Den är ett mått på hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som faktiskt arbetar. Som ni kan se, har andelen amerikaner i arbetsför ålder, som faktiskt har ett jobb, minskat sedan år 2000 …

Som ni kan se har det inte funnits någon anställningsåterhämtning.

När mainstream media talar om att antalet anställda för juni var “stort”, är de inte ärliga. Sanningen är att arbetslösheten ökade i 28 amerikanska delstater och att den sjönk i bara 11 stater under juni, och som jag nämnde  igår , har den amerikanska ekonomin faktiskt förlorat240.000 heltidsarbeten under förra månaden.

Så nej, saker och ting blir inte bättre, och arbetslöshetesproblemen i USA och i Europa kommer sannolikt att fortsätta att bli värre under de kommande åren.

Det är mycket dåliga nyheter för de flesta av oss, eftersom det enda som de flesta av oss har att erbjuda på marknaden är vårt arbete. Om värdet som är placerat på vårt arbete ständigt minskar, då försätter de oss i en mycket svår situation.

Det är nästan som om vi alla leker med en omgång musikaliska stolar. Varje gång musiken stannar, dras fler stolar (jobb) ut ur leken.

Du kanske känner att det är okey för tillfället, men vad kommer sedan att hända när musiken plötsligt stannar en dag och din stol får dras ut ur leken?

Det är något som du kanske borde börja fundera över.

http://www.nyapolitiken.biz/int_politik/93-miljoner-arbetslosa.html

 

 

/Maria

 

Trons brygga.Trosviss vandrare. Gud har kontrollen.

 

Trust

“När du går, skall din väg öppnas för dig steg för steg.” Ordspr 4: 12, fri övers.

HERREN bygger trons brygga blott under den trosvissa vandrarens fot. Om Han byggde den ett stycke längre fram, upphörde den att vara en trons brygga. Det synliga hör icke tron till.

Det finns ett slags grind, som öppnas av sig själv. Den användes ibland ute på den engelska landsbygden. Den står där stadig och fast och avspärrar vägen. Om den resande stannar, innan han kommit ända fram till grinden, öppnas den ej. Men om han kör rakt emot den, pressa vagnshjulen ned fjädrarna, som äro placerade under vägen, och grinden öppnas för honom. Han måste gå rakt mot den stängda grinden, annars förblir den tillsluten.

Detta åskådliggör för oss, huru vi kunna övervinna varje hinder på pliktens väg. Antingen det nu är en flod, en port eller ett berg i vägen, så gäller det för gudsbarnet att gå rakt emot hindret. Om det är en flod, så torkar den ut, när du stiger ner i vattnet. Om det är en grind, så öppnas den, när du kommit den tillräckligt nära och stadigt går framåt. Om det är ett berg, skall det häva sig upp och kasta sig i havet, då du utan att rygga tillbaka kommer till den plats där du menade, att det var beläget.

Finns det för dig i detta ögonblick något stort hinder på pliktens väg? Gå rakt emot det i Herrens namn, och det skall ej mera finnas där.

Fåfängt sitta vi och gråta. Den Allsmäktiges röst sade: “Stå upp och drag vidare.” Låt oss modigt gå framåt, även om det vore natt, så att vi knappast kunna se vägen. Då vi göra det, skall den öppna sig för oss liksom det sker i skogen eller i alperna, där man ser blott några få meter av stigen eller passet framför sig. Gå vidare. Om det är nödvändigt, skall du till och med få se moln och eldstoden angiva vägen för dig genom öknen. Det finns vägvisare och viloplatser vid sidan av vägen. Vi komma att finna föda, kläder och vänner vid varje hållplats på vår färd, och slutligen skall den trötte vandraren mötas av ett glatt “välkommen hem”.

*
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

Natten kommer då ingen kan verka.Jesus kommer! / Måttet är snart rågat….

 

Bild Maria

Bild Maria

Tidens i särklass största sensation!

Tal av Arne Imsen

Jag har en känsla av att hela den västerländska kulturen står i lågor. Det finns ingenting som kan rädda den. Den går emot sitt totala kaos. Men vi vet att Jesus kommer. Den här veckan har sanningen om Jesu tillkommelse varit som en eld i mitt bröst. Jesus kommer – Jesus kommer! Måtte vi ropa ut att Jesus kommer, älskade vänner! Ska vi vinna människor för Jesus, går det inte med halvdana insatser, utan vi måste överlämna oss helt åt Jesus. Vi ser hur allting förbereds i den stora världen. Kina – Sovjet – Amerika.

Vi ser Ordet gå i fullbordan. Allt förbereds på alla områden. Politiskt, militärt, ekonomiskt, kulturellt och religiöst förbereds för övermänniskans framträdande, då en mänsklighet så terroriserad och sönderkörd av sataniska krafter, i sin djupaste förvillelse ska böja knä och ge antikrist sin hyllning som befriare och frälsare. Och i den kören som ger honom sin hyllning, ska det finnas hundratusentals avfälliga kristna, som hörde evangelium men förföll i ljumhet, slöhet, likgiltighet, materialism eller någonting annat. De ska vara med där och bedragas.
Jag har en känsla av; jag säger nästan i desperation det här: Vi har så kort tid, jag tror vi kan räkna den i år. Förmodligen är det fråga om månader, innan möjligheterna för oss att verka definitivt är slut. Det behöver inte innebära att vi kommer att få ett politiskt, totalitärt system som lägger hinder för oss att ha möten. Men Jesus sa så här: ”Natten kommer då ingen kan verka”. Därför att läget i mänskligheten är precis som det var på Sodoms och Gomorras tid. Det fanns ingen möjlighet till räddning och befrielse. Måttet var rågat, det återstod endast dom.

Tiden kommer då vi inte kan verka. Och jag tycker det är så allvarligt. Vi vet att Jesus kommer. Vi sitter inne med tidens i särklass största sensation. Ty förmodligen lever vi i den generation som kommer att få vara med om detta bokstavligt.
Och ändå kan människor ägna sig åt något sådant spegelfäkteri som politiskt arbete och social verksamhet, som inte är någonting annat än ett utanpåverk, när Jesus kommer!
Gud, hjälp oss så att vi inte gör oss skyldiga till förräderi på det sättet att vi lojalt underordnar oss världens ande och förtiger denna sanning, som behöver ljuda som ett midnattsskri genom hela världen: JESUS KOMMER!

http://www.midnattsropet.se/2013/07/tidens-i-sarklass-storsta-sensation.html

vinter  ljus 014                                                                                  Brinner du för JESUS?

/Maria

Synden i homosexualiteten. Guds Ord.

 

Foto Maria

Foto Maria

En ny form av hjärnhinneinflammation har skördat sju liv i USA sedan 2010. Hittills har bara män som har sex med män drabbats. Nu varnar Smittskyddsinstituten även i Sverige efter att flera fall upptäckts i bland annat Berlin och Paris.

Meningokock C upptäcktes i New York 2010 och har smittat 22 personer under de tre år den varit känd. Samtliga har varit män som har sex med män och hälften av de smittade HIV-positiva. Sjukdomen sprids dock inte genom sex utan är luftburen. Varför endast homosexuella män drabbats än så länge gäckar smittskyddsinsitut i flera länder.
LÄS resten av artikeln här:
************
Det är inte så konstigt egentligen att förstå varför sådana här saker sker, det sker för att Gud sagt att människan  skall vara tillsammans som man och kvinna inte som man och man eller kvinna och kvinna.
1 Mos 1:27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, OBS!  till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”
Gud sade aldrig att han ville att man och man eller kvinna och kvinna skulle vara ETT. Men så tror man idag och det är faktiskt fel, även om det låter korkat och förlegat, men GUD är inte korkad! Man kan inte ha vilken partner som helst. /Man kanske kan men det är inte bra/.
OBS!  3 Mos 20:13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.
Vad kan den döden bestå utav? Sjukdom? Som inte går att bota…..
 22 Och HERREN Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. 23 Mannen sade:

“Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött
Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits.”
24 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.
Läs för övrigt här nedan en predikan av Åke Green som kan förklara detta på djupet och där finns alla bibelorden som Gud gett oss som lag och som vi skall följa.
/Maria

..Inte längre syndens träl. FRIHET i KRISTUS

 

Foto Maria

Foto Maria

Man kan ha haft en dålig jordmån att ha vuxit upp i, men man kan ha klarat av att få det inre vackert ändå. Kanhända man känt av fångenskap men kommit ut i FRIHET- hos Jesus.

Man är inte längre syndens träl. Synden och du kan ha levt i en mörk natt som nu har flytt och solljus och en ny dag har grytt.

*Du kan ropa då du känner Jesus: ” Jesus håll mig vid ditt kors, Där en dyrbar källa, På Golgata synes fritt, För envar uppvälla.*/ Fanny Crosby/

Den härlighet som finns i Jesus kommer att stråla ut till världen genom alla hans lärjungar. Jesus gläder sig över dig och alla de troende som har ett brinnande hjärta för honom och som sprider hans härlighet omkring sig.

Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.
Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida.
Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Frälsningens gåva. /Med glädje trampa korsets törnestig. Jesus är HERRE.

 

Foto Maria

Foto Maria

Att leva nära Gud och att vara i hans närvaro ständigt, det är livet! Och planen för en troendes liv är att TJÄNA Gud. Underbart är det att veta att han valt oss, vi har inte valt honom. Han har valt oss för att vi ska tjäna honom och gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. Johannes  ev 15:16 /      Mitt hjärta brinner av tacksamhet och kärlek för frälsningen, jag kan aldrig någonsin tacka tillräckligt för frälsningens gåva, som jag fick av nåd!

*

**Vad är som gör att nu mitt hjärta brinner, Av tacksamhet och himmelsk salighet? Vad är som gör att sorgen snart försvinner, Som trängt till hjärtat, låt mig säga det!

Vad är det som gör att jag kan framåt ila, Fast mänskor städse söka  hindra mig? Hur kan jag mitt i nöden njuta vila, Med glädje trampa korsets törnestig?** / 2 verser av 4 av Okänd

/Maria

Foto Maria

Foto Maria

TRO. Jesus kommer! Kristuskärleken. /Predikan Arne I

 

 

Faith
JESUS kommer- Snart är vi hemma!


Under de senaste åren har budskapet om Jesu tillkommelse blivit oerhört aktuellt. Skeendet utvecklar sig med en nästan automatisk precision emot det vi har läst så mycket om i de heliga skrifterna, men kanske inte förstått.

Jag har alltid haft en oerhörd längtan i mitt hjärta att få förverkliga Guds plan, så att vi inte får en samling kyrkliga spöken i församlingen. Jag är allergisk mot kyrkligheten; den förfärliga uppstyltade och tillgjorda fromhet som tar sig uttryck på olika sätt i olika sammanhang. Och det av den enkla anledningen att vad jag tror och upplever som en absolut nödvändighet är att synliggöra Jesus. Jesus måste målas på ett så tydligt sätt att han känns igen. Vi måste få in det här som är så innerligt förunderligt och hemlighetsfullt, detta att han går omkring, gör väl och hjälper alla. Det gäller att vara rörlig; att inte bli instängd och fixerad, vare sig i traditioner eller verksamhetsmönster, utan att vara mobil, rörlig.
I sin förunderliga missionsbefallning drar Herren själv upp riktlinjerna; ger visionen och manar till efterföljelse och lydnad. Han befullmäktigar sina lärjungar att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Att fortplanta detta gudomliga liv, det är det största som över huvud taget finns i tiden. Det finns ingenting som är större och det finns heller ingenting som är jämförbart med detta. Därför har jag alltid haft denna dröm och bön: Gud i himlen, bevara oss från kyrklighet, försoffning, sömnaktighet, jargong och alltsammans det där som gör församlingen till en fågelskrämma i tiden istället för en Kristusgestalt.
Det har varit en väldig glädje att äga den visionen. Det har också varit en fruktansvärd smärta, för det går inte bevara den utan att det blir en väldig smärta. Uppgörelsen måste börja i ens eget hjärta, och handlar egentligen om en enda sak: att bevaras i den första kärleken, Kristuskärleken. Då faller man aldrig för frestelsen att bli verksamhetsfrälst, traditionsfrälst eller något i den stilen, utan man är ständigt nyfrälst!
Vissa saker i Nya testamentet har gripit mig mer än andra. Det står att kunskapen om Honom gick ut över hela området. Och alla i provinsen fick höra… Det förstår vi ju att detta kan inte vara en fritidshobby, det är en omöjlighet. Det måste bli ett heltidsengagemang för var och en. Ju mindre dödkött församlingen är plågad av, dess större förutsättningar har församlingen att komma ut med, och in i, detta heliga uppdrag.

Det sägs att vi är få. Jag vet inte vad man har fått det ifrån. Jag har alltid känt att vi är i majoritet. Och det beror på att de som är med oss är flera än dem som är i världen. Jag har alltid upplevt det så. Även när jag kommit ensam mot en ganska stor grupp, har jag en känsla av att jag och Gud är i majoritet! Om det varit förhandlingar med myndighetspersoner eller något annat som gällt Guds verk, så har jag alltid känt att vi är i majoritet. Det har i realiteten inneburit att denna styrkedemonstration har förts på två plan. Först är det fråga om den psykologiska krigföringen då man använder alla till buds stående medel för att psyka, sänka ned i missmod. Man blir kanske litet ängslig och upplever hånet, föraktet och idiotstämpeln. Blir man upptagen av detta, då blir man fullständigt oduglig. Men lämnar man det där, låter det vara och bara ser på Jesus, då har man övertaget. Vi måste ha det andliga övertaget, så att människor upplever att vi har fullmakter och det bevisar vi genom vår frimodighet.

Under de senaste åren har budskapet om Jesu tillkommelse av naturliga orsaker blivit oerhört aktuellt. Det är som om händelserna talar sitt mäktiga språk om tidens slutfaser. I en värld där allting inträffar så snabbt, där skeendet utvecklar sig med en nästan automatisk precision emot det vi har läst så mycket om i de heliga skrifterna, men kanske inte förstått. Vi har inte haft förutsättningar att förstå det. Varje dag klarnar det i sanning. Och det är uppenbart att vi i mycket stor utsträckning har missförstått budskapet om Jesu tillkommelse, därför att det har blivit en sorts teknisk, teologisk, eskatalogisk problematik.
Det finns något som heter den eskatologiska paradoxen. Det är skenbara motsägelser. Människor har blivit så upptagna av dessa skenbara motsägelser, att de inte upptäckt storheten i det Gud gör. De har fixerats negativt. Det har hänt att man dragit fram exempel på människor som tagit detta så bokstavligt att de praktiskt demonstrerat sin vilja att möta Jesus. De har klätt sig i vitt och gått upp på bergstoppar där de stått och viftat med armarna och lovat Gud och väntat på Herren Jesus. Detta har man tagit fram som avskräckande exempel på, kanske inte övertro, men uttryck för en fullständig miss då man handlar på det här sättet. Man tycker att det är något förfärligt. Man har dessutom talat om och räckt lång näsa åt de gamla predikanterna som åkte omkring med sina plancher. De ritade och berättade om skapelsen, de ritade och berättade om de olika hushållningarna; nådesepokerna i den heliga historien. De berättade vad som hände, hur de började och hur de avslutades, ända fram till den sista, den oerhörda och dramatiska historien. Detta har man löjliggjort. Man har sagt att det var förskräckligt hur man åkte omkring med planscher, hur man sa att Jesus skulle komma 1914 och en del sa att han kom 1718, och man har nämnt flera årtal att Jesus skulle komma. Det har varit alldeles förfärligt. Men det spelar väl ingen roll? Att människor kan ta miste på en och annan bibelvers, och tolkar in något av sin längtan och sin vision i bibelversen, det är väl inget konstigt.
När det gäller talet om Jesu tillkommelse, har man varit mån om att ge en avskräckande bild om hur människor varit alltför fanatiska. Men vad sker om människor får en felaktig uppfattning om dopet? Om de istället för att låta döpa sig som bibeln lär, börjar begjuta sina barn, vad sker då? Det är väl en mycket värre och allvarligare sak. Eller andra ting som uppenbarligen är helt fruktansvärt. När man lär att man genom sakramenten får evigt liv. Vad är det för något? Det är ju långt allvarligare. Om Jesus inte kom det årtal man trodde, då är ju det problemet ur världen. Men barnbegjutningen fortsätter generation efter generation. Vad innebär det exempelvis att generationer av unga människor släpas fram till nattvardsbordet? Och vad är nattvardsbordet i det här sammanhanget annat än onda andars bord, om vi ska se det precis som bibeln säger? Jag tror inte vi riktigt fattar hur vidrig förkunnelsen har varit då man har försökt psyka ner de här enkla människorna som väntar på Jesus. Om det var fel, och de greps av den här fanatiska känslan att Jesus kommer, vad innebar det?

Jag ska berätta en sak för dig: Jesus kom igår! Jesus kom idag! Jesus kommer imorgon! Vad är det jag talar om? Jag talar om hoppet och hoppets fullbordan. Hoppet är levande. Det är så levande att man har en alldeles bestämd känsla av att man är alldeles i närheten av Hans tillkommelse.
Då man är fylld av anden, sprängs alla timliga gränser, och man upplever oändligheten på ett så påtagligt sätt, att en dag blir såsom tusen år. I tre betydelser kan vi läsa om Jesus som kom igår – han kommer idag och han kommer imorgon. Vet du varför? Jesus Kristus är densamme; igår, idag, så ock i evighet. Men hur vill du då förklara att han kom igår? Det kan Paulus och apostlarna hjälpa mig med. Är det någon av er som kan tala om var Petrus är? Kan någon säga mig var Paulus är? De är hos Herren, för Herren har hämtat dem. Paulus längtade efter att få följa med, och han trodde att Jesus skulle hämta honom. Han talade om att avklädas och överklädas. Han hoppades att han skulle få lyftas upp Herren till mötes i sin egen generation. Så gick det inte till, men Herren hämtade honom. Nu är han bland de avsomnade. Inte bland de döda, utan bland de avsomnade som nu vilar till uppståndelsens morgon, då Han hämtar hela sin församling. Herren har under hela denna tidsålder hämtat sina heliga. Han har hämtat dem. Ingen av dem har dött, för döden har ingen makt över dem. De har avsomnat. Det säger bibeln klart och tydligt. De har hämtats, den ene då och den andre då. Och så har de tagits hem. Vem har hämtat dem? Det är Herren Jesus Kristus. Och hos honom finns en längtan som han har gemensamt med sina egna lärjungar. En förunderligt stark längtan, som bryter igenom allt annat: Jag vill att där jag är, där skolen I och vara. Vill han det, så gör han det. Vill du det, så är också du snart där. Då blir du hämtad på det ena eller andra sättet.
Herren kom – Herren kommer. Han kom igår. Han hämtade Paulus, som längtade hem till Jesus. Han längtade så, att han inte önskade något annat än att få gå till Honom. Men han funderade om det inte möjligen trots allt var bättre för församlingen att han stannade kvar. Och om han skulle stanna kvar i tiden fastän han kände sig så nära himlen, att bara ett steg återstod för honom att komma innanför förlåten, då var det bara ett enda motiv – det var för syskonens skull. De behövde honom. Därför ville han stanna kvar hos dem.
Detta är så utomordentligt och enastående, att det är en fullständig omöjlighet för en opånyttfödd människa med oomskuret hjärta och oomskurna öron att fatta och begripa. Vad kan vi säga om Paulus? Han levde i tillkommelsen och så visste han att Jesus skulle komma på det ena eller andra sättet. Och han såg fram emot den dagen, fastän han hoppades att det skulle ske utan att han behövde avkläda sig. Utan att han skulle bli överklädd och iklädd och ryckas upp i luften, Herren till mötes. Men det visste han, att det må gå hur som helst, så kommer Jesus och hämtar mig. Detta levde han i. Han kallade det för hoppet. Det levande hoppet. Framtidshoppet. Och så sa han till sina syskon: Mina vänner, om vi i Herren Jesus Kristus har haft vårt hopp, och därav intet bliver – hör här argumenteringen: Då är vi de mest ömkansvärda av alla människor.
Det blir något till slut. Något storslaget och enastående. Något ojämförbart och ursprungligt. Om vi i Jesus Kristus har haft vårt hopp, och därav intet bliver, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Men nu vet vi: Jesus Kristus har uppstått ifrån de döda. Alltså är vi de lyckligaste av alla människor. Är detta sanning, då har vi evigt liv! Hörde du vad jag sa? Evigt liv, barnaskap hos Gud, då har vi frid. Antingen vi är här eller där, antingen vi lever eller dör så hör vi Herren till. Förstår du vad det handlar om? Paulus utvecklar detta på många ställen i sina brev, och på många sätt. Det finns liksom ingen gräns för hans lycka. Så fort han börjar tala om Jesus, så sväller allt. Det får sådana oerhörda dimensioner och det närvarande tonas bort så till den milda grad, att man upptäcker att man med hans förkunnelse lyfts upp på det plan där han rörde sig. Han var redan i himlen.

Hur ska man kunna förklara det? En sak är säker, Jesus är inte i graven. Söker du honom där, så finner du honom inte. Han är inte i död religion eller död tradition. Söker du honom på fel plats, så finner du honom inte. Var är han då? Han är hos sina lärjungar. Där två eller tre är församlade i hans namn, är han mitt ibland dem. Upphöj och tacka och prisa Jesus! Han som var, han är och förbliver till evig tid. Han går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna, för han vill utföra sitt uppdrag: Att befria, rena och lyfta sin församling i sitt gudomliga ämbete. Continue reading

Kreditkort, sedlar och mynt värdelösa inom snar framtid. Ny betalmetod! Profetiska tider.

 

 

Foto: Uniqul 

Foto: Uniqul

 

Finskt företag lanserar ny betalmetod

http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article17151311.ab

De vill göra kreditkort, sedlar och mynt värdelösa.
Finska företaget Uniqul hävdar att de snart lanserar en metod där man betalar med sitt ansikte.
– Jag har svårt att tro att någon handlare skulle våga lita på den här metoden, säger Peter Pettersson, Aftonbladets teknikexpert.

Än finns bara en hemsida och en youtube-video som ytligt illustrerar hur tekniken ska fungera. På videon ses en man springa till en check in-disk på en flygplats, och en annan gå och handla i mataffären. Deras ansikten kommer sedan upp på skärmar med texten ”authorized” (godkänd), och en röst säger ”allt du behöver göra är att trycka på ok”. Finska Uniqul påstår att deras teknik, där man betalar med hjälp av sitt ansikte, i princip är färdigutvecklad.

Först i Helsingfors

I ett pressmeddelande hävdar de att betalmetoden snart rullas ut i Helsingfors, men inte vilka butiker det kommer att ske i eller i vilken omfattning. Där sägs också att det hela bygger på militära algoritmer där ens konto hos Uniqul länkas till ett betalkort, och att själva betalningen kan ske inom fem sekunder i samband med att ansiktet scannas av.

LÄS RESTEN AV ARTIKELN I LÄNKEN OVAN

*

Upp 13:16 

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Har du läst i Uppenbarelseboken om just detta med betalningssätt? Har du läst om att det kommer nya tider där ingen som inte har “märket i handen eller på pannan” kan köpa eller sälja? Är du en frälst människa som kan se vad som är på gång? Det är dags att söka JESUS, inför evigheten. Är du vaken inför tider som kommer? Vi kan kalla dem profetiska tider, ja.

/Maria

 

 

Syndiga Sverige, när kommer domen? Naturkatastrofer, se videos och tänk till

 

Marias-2737

Hur reagerar man när hela samhällen försvinner i orkaner, översvämningar, jordbävningar, och annat hemskt? Är Sverige ofta drabbat av sådana saker? Nej.  Lever vi ett gott liv? Ja de flesta gör det, man har sluppit att vara med om hemska naturkatastrofer i alla fall. Men det dröjer nog inte länge förrän Gud fått nog av syndiga Sverige och vill visa oss sin vrede för att  man  inte följer honom.

*

Jag vill visa dig några videos från den senaste tiden från USA, KINA, m fl ställen där de har drabbats så fruktansvärt illa av olika svåra saker. Man kan ju ta och tänka på hur Gud har skonat detta landet från sådana bedrövliga händelser, och vi vet att det också är mord på människor vara och varannan dag- är det NORMALT? Nej. Se videos och tänk på hur vi är skonade-   ännu.

*

Signs Of Change The Past Week Or So July 2013 Part 1
http://youtu.be/tWdvHGzQJ7Y

*

 

Signs Of Change The Past Week Or So June 2013 Part 2
http://youtu.be/25WXBTK_jG4

*

 

Signs Of Change The Past Week Or So June 2013 Part 3
http://youtu.be/GYmgWnBGNJk

*

Det står i Uppenbarelseboken om sju slutliga domar, Ljungeldar, dunder och torndön, jordbävningar och naturkatastrofer av olika slag som skall inträffa. Vi är snart där och värre blir det. Då gäller det att veta att man känner Gud och att han är räddningen. Är man frälst så är man räddad även om man dör i förföljelse eller katastrofer, vet man att man måste söka Gud av många olika orsaker, men mest för att få evigt liv och slippa dö i sina synder?

Foto Maria

Foto Maria

/Maria

Cancer och läkemedel. Dr Burzynski, cancerläkare men inte betrodd

ljusrödJesus lever

http://youtu.be/lBENXUhRfhk

Burzynski är en polsk-amerikansk cancerläkare i Houston som utvecklat en cancerterapi som utgår ifrån kroppens egna försvarsmekanismer. Det rör sig om förekomsten av peptider, en slags aminosyra. FDA (amerikanska läkemedelsverket) tillät Burzynski göra tester på patienter, barn med snabbväxande dödlig cancer, och hans medicin botade flera hopplösa fall som redan blivit avskrivna av läkarna. Burzynski är sedd som en kvacksalvare och ingen cancerläkare vill ha något med honom att göra av rädsla för sina karriärer. 25% eller mer av alla hopplösa fall blev helt botade. Helt fantastiskt! Vanliga cancerterapier som strålning och medicin tar nästan död på, eller dödar  barn med cancer.

*

Det finns mycket att säga om sjukdomar och  mediciner och om tro på Gud som helar människor idag. Se filmen och se andra vinklar av sådant man inte får tala om.

Herren är vår läkare och det finns även läkare i  världen som kan mer än andra läkare kan….se  video

/Maria