Archive | november 2012

Gud skapade världen/bryr man sig?

 

Det förvånar mig inte alls att det ser ut som det gör i detta sekulariserade Sverige och i den övriga sekulariserade världen, eftersom den “kristne” inte lever så som Jesus sade till om. Är det konstigt att man vänder sig till avgudar och till andra”religioner”? Läs Apostlagärningarna Kapitel 2:42-47, där står det om hur man var på den tiden och hur högt man värdesatte Jesus och hans kunskap och hur man hade en verklig gemenskap med varandra. Det var inget kaffedrickande och inga bibelskolor och ingen popmusik och inget julfirande med Christmas Carolls och inga retreater på olika samlingsgårdar och inte några secondhandaffärer att sköta om, m m, nej allt var så annorlunda då mot nu. Se nedan:

*

De troendes gemenskap
42 De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43 Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44 Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 47 De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

*

Det kan vi kalla skillnad mot vad det är idag. Ok, mååånga år har gått men varför har man inte varit lydiga Gud på alla dessa år? Varför ser det så annorlunda ut idag? kanske för att man inte respekterar och älskar Gud på rätt sätt: med hela sin varelse. Kanske man har fullt upp med att räkna sina egna medaljer och företräden för att man skall kunna ha tid att böja sig för andra och vara en tjänare istället för en framgångsrik och populär predikant och pastor. Kanske man måste fila på sina böcker och sitt undervisningsmaterial så mycket att man glömmer att det är Guds klara ord man måste predika för människorna och gå UT bland folket i stället för att göra egengjorda roligare saker.

Det skulle behövas så många helanden idag och ropande på Gud om all slags hjälp, men människorna kan inte ropa så mycket för de vet inte om att man kan göra det! Det verkar som om kyrkorna i städerna har tagit över socialhjälpens ansvar, och det ser ut som om man hädar Gud mer och mer, vi har ett samhälle som koncentrerar sig på att konsumera olika dåligheter. De styrande talar om att Sverige kan konsumera sig bort från kriserna. Vilket dumt prat.

Om detta landets människor kunde förstå att vi ALLA behöver Gud, så hade det inte sett ut som det gör. Det var ett hårt liv på Jesu tid och många tiggde och många var sjuka och man hade många eländiga liv, MEN, man visste att Gud fanns och man gick i sin nöd till honom. Många många fick tro på en framtid men i vårt land och andra länder litar man på korrupta ledare som är utsugare och inte gör rätt för sig och sitter på egengjorda piedistaler. Ondskan är stor i detta landet och mord efter mord rapporteras, är det ett mord om dagen numera? Jag har tappat räkningen.  Mord och förödelse och försvinnanden och en råhet som är obeskrivlig, den verkligheten har vi idag, och då säger du kanske att ja men förr då? var det verkligen bättre då? Det var mord och skräck då också men det var inte det jag i huvudsak sade utan läs igen vad jag menar…

ALLA behöver JESUS för att få ordning och stabilitet och framförallt: NYA LIV.

Ett hjärta och en själ

32 Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. 33 Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. 34 Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen 35 och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. 36 Josef som var levit och född på Cypern och som apostlarna kallade Barnabas – det betyder Tröstens son – 37 ägde också en åker. Den sålde han och bar fram pengarna och lade dem för apostlarnas fötter.

/Maria

 

Att gråta äkta tårar/ av kärlek till Mästaren

 

*

“Efter det att han hade talat detta tog han Petrus och Johannes och Jakob med sig och gick upp på berget för att bedja. Och under det att han bad, blev hans ansikte förvandlat, och hans kläder blevo skinande vita. – då de sedan vaknade, sågo de hans härlighet.” Luk 9: 28, 29, 32.
“Om jag alltså har funnit nåd för dina ögon, så låt mig se dina vägar och lära känna dig.” 2 Mos 33: 13.

DÅ JESUS tog de tre lärjungarna avsides upp på det höga berget; bragte Han dem i nära gemenskap med sig själv. De sågo ingen utom Jesus allena. Där var dem gott att vara. Himmelen är ej fjärran från dem som med sin Herre dröja uppe på berget.

Vem har ej under stunder av stilla begrundan och bön liksom fångat en glimt av härligheten genom de öppnade portarna? Vem har icke, medan han dröjt i den fördolda kammaren i helig gemenskap med Herren, förnummit bruset av svallande sällhetsvågor – en försmak av de heligas glädje?

Mästaren hade stunder och platser för stilla samtal med sina lärjungar. En gång voro de på toppen av Hermon, oftare dock på Oljebergets heliga sluttningar. Varje kristen borde ha sitt “Oljeberg”. De flesta av oss, i synnerhet de som bo i städerna, leva under högtryck. Från tidigt på morgonen till sent på kvällen äro vi liksom, inne i virveln. Huru få tillfällen ges det icke till stilla försjunkande, läsning av Guds Ord, till bön och inre gemenskap med Gud.

Daniel behövde sitt “Oljeberg” i sin kammare mitt bland sorlet och avgudadyrkan i Babylon. Petrus ägde sitt på hustaket i Joppe, och Martin Luther fann sin avskilda plats i “den övre salen” i Wittenberg, vilken ännu bevaras som ett heligt rum.

Dr. Joseph Parker sade en gång: “Om vi ej gå tillbaka till uppenbarelser, glimtar från himmelen, och bli medvetna om en större härlighet och ett rikare liv, skola vi förlora vår religion. Vårt altare skall bli en bar sten, utan välsignade besök av himmelska gäster.” Vad världen behöver i dag är människor, som ha sett sin Herre.
Gå nära intill Honom! Han vill leda dig i dag upp till bergets topp, ty det finns intet skäl, varför Han ej skulle taga också dig ditupp, dit Han förde Petrus, med dennes misstag samt Jakob och Johannes, dessa tordönssöner, som gång på gång fullkomligt missförstodo sin Mästare och Hans kallelse. Drag dig icke undan och säg ej: “Ack, dessa underbara syner och uppenbarelser av Herren äro för utvalda själar!” De kunna vara avsedda för dig.

*

Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

 

Hälsa/Narkolepsioffer/Sverige

 

Ångestfyllt att vaccinera sig säger Annika Linde

by Rune Lanestrand

Smittskyddsinstitutets Annika Linde oroar sig nu för att det har blivit ångestfyllt att vaccinera sig. Så mycket har hon i alla fall förstått.
Men det har inte gått in att det är hennes eget svek, när hon tillsammans med ansvariga myndigheter okritiskt släppte fram det kliniskt oprövade Pandemix mot svininfluensan, som är orsaken.
Det är bra att svenska folket som har en övertro på myndigheter vaknar till och tänker själv. Det är naturligt att folk blir skeptiska när Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, och hälsominisiter Maria Larsson i skön förening med lydmedia, som oreserverat läste upp läkemedelsbolagens pressmeddelande, triggade igång en aldrig tidgare skådad landsomfattande hysteri mot svininfluenasan.
Kampanjen gav resultat. Sverige har i dag hälften av Europas samlade narkolepsioffer efter en mer eller mindre påhittade pandemi som visade sig inte vara värre än den årliga influensan.
Här kan du lyssna till Ulf Elvings intervju med Annika Linde där han belräftar att hon själv inte tar sprutor mot influensa och inte heller använder handsprit. Samtidgt gick hon ut och rekommenderade detta till allmänhten.

http://runelanestrand.wordpress.com/2012/02/25/annika-linde-tog-aldrig-sprutan/

 

/Maria

Din åsikt?


 

 

Profetiska budskap/Matt 24:4 Framtiden

 

 

 

Jesus talar om framtiden: /läs vad han säger:/

Matt 24:4  Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.*

9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

*

Slapp moral, nedbrytande åkommor, brist på kärlek till Gud och medmänniskor. Ser man att det är precis så som det är idag och har varit sedan Jesus gick på jorden och predikade om hur det skulle bli.

Slapp moral, kärlekslöshet styr vårt samhälle. Det är en synd och synden bryter ner vårt samhälle, och människor blir mer och mer själviska.

Jesus predikar i Matteus kap 24 om framtiden, d v s vi kan se vad som skett sedan dess och var vi är nu. Falska profeter finns det gott om och själviskheten flödar. Jesus förbereder sina efterföljare på att förföljelse kommer att komma, och det är sant att den har hållit på länge men kommer att bli mer allvarlig framöver.

Många har redan vänt Jesus ryggen och frågan är hur många som kommer att bli kvar till slutet, beroende på själviskhet, feghet m m.  Jesus sade att före hans återkomst så skulle de goda nyheterna om riket ( budskapet om frälsning) predikas över hela världen. Detta var lärjungarna uppdrag, och det är vårt uppdrag idag. Jesus talade om den sista tiden och den yttersta domen för att visa sina efterföljare hur viktigt det är att de goda nyheterna om frälsningen når fram till alla.

Idag har vi internet som har många sätt att visa budskap på och inte alltid är det rätt människor som predikar där, det finns många falska profeter. Vedermöda eller födslovåndor–  man har många olika uppfattningar om vad som är vad, faktum är att det blir värre och värre av katastrofer, vad kan det betyda tror du? Jag anser att bibeln är klar över de frågorna och att jorden inte kommer att bestå så länge till, var beredd på det.

*

Matt 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.*

9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.
*

*Trofast är Herren, han frälste min själ Och tog mig ur bojornas tvång. Trofast är Herren, han allt gjorde väl Och fyllde mitt hjärta med sång.* /G A/

/Maria

My soul Refuge/10 false doctrines/VIDEO

 

 

ROME: TEN FALSE DOCTRINES! /10 falska läror

Vissa har beskrivit den romersk-katolska kyrkan som den största kult i världen:
VIDEO:http://www.youtube.com/watch?v=bcn6We65MCg&feature=share&list=PL1DC0A002A5F8FB0F

1. Purgatory
2. The Catholic Mass
3. The Catholic Priesthood
4. The Pope
5. Roman Catholic Tradition
6. Mary Worship
7. Catholic Mass cards
8. 100+ Curses
9. Infant Baptism
10. Idol Worship

Från: 

/Maria

 

Hälsa/ Bantningsmedel-läkemedel /Magsjuka…..

 

Bantningsmedel innehåller läkemedel:

Varannan “naturlig” bantningsprodukt innehåller läkemedel. Det konstaterar Läkemedelsverket efter att ha analyserat 43 bantningsprodukter.
21 av dessa innehöll dock substanser som sibutramin, orlistat, fluoxetin, yohimbin och eller sildenafil.

Den senare ingår bland annat i potensmedlet Viagra. Sibutramin fanns i ett tidigare godkänt läkemedel mot fetma, som drogs tillbaka 2010, på grund av risk för hjärtinfarkt och stroke.

-Hela 19 av de analyserade produkterna innehöll sibutramin och tre av dem innehöll dubbelt så mycket sibutramin per doseringsenhet som de godkända läkemedlen gjorde, vilket är skrämmande, säger Marie Kerrtu, utredare på Läkemedelsverket./Källa/n

*
*

Vi tar magsjukan med oss hem:

Svenskar åker gärna till populära resmål utanför Europa- och riskerar allt oftare att få sällskap hem av resistenta tarmbakterier. Det visar en ny studie från Lunds universitet som Svenska Dagbladet tagit del av.
I undersökningen ingår 242 resenärer som blivit magsjuka utomlands och sökt vård i Sverige. 22 procent av dem som besökt Thailand, 50 procent som åkt till Egypten och 79 procent av Indienresenärerna bar på resistenta tarmbakterier. / (TT/Aftonbladet)

*

/Maria

 

Gud skapade../jag vet om hans beskydd..

 

Hur det än ser ut runt omkring en så hjälper Gud den troende på vägen.  Psalmen uttrycker kärlek och hopp till Gud om hans beskydd både dag och natt. Jag kan personligen aldrig växa ifrån hans hjälp eller  beskydd, det är underbart att veta att han är med i allt.Dag och natt vakar han över mig. Känner du honom och vet att han vill hjälpa dig i ditt liv?

Psalm 121 – Bible in Song
http://youtu.be/f1KYQrE2t28

*

Ps 121

Hjälpen finns hos Herren

*

1 En vallfärdssång.
Jag lyfter mina ögon upp till bergen.Varifrån skall min hjälp komma?
2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.
3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.
5 HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida.
6 Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten.
7 HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ.
8 HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

 

/Maria

 

Bön/Förtröstan /Tro….Video

 

 

Ytterligare en artikel om Förtröstan kommer här:

“Förtrösta på Honom”
Ordet “förtröstan” är trons kärnord. Det är ett gammaltestamentligt ord, givet, på trons tidiga och outvecklade stadium. Ordet “tro” uttrycker en viljeakt, “försanthållande” är ordet för en sinnets eller förnuftets yttring, medan “förtröstan” är hjärtats språk. De två förstnämnda hänsyfta på en sanning man tror på, något man hoppas och väntar. Men förtröstan innebär mer än detta. Den ser och känner och stöder sig på en person, på kärlekens stora, sann och levande hjärta. Låt oss då förtrösta på Honom, trots alla dröjsmål, svårigheter och avslag och trots allt som synes, även om vi ej förstå vägen och ej veta utgången. “Förtrösta” likväl på Honom, han skall göra det. Vägen skall öppnas och det rätta resultatet uppnås. Slutet skall bliva frid, då molnet försvinner, och den eviga dagens ljus bryter fram.

“Gud göre med mig vad Han vill, jag vill helt stilla vara. Hans maning må jag lyssna till i medgång, motgång och fara. Hur Han mig för, vad än Han gör, är allting gott, ej skada rör den i Hans händer vilar”

Från “Källor i öken” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

http://youtu.be/_mf9q6kUsfI   FAITH

Ett ord till dig/ Tro och förtröstan

För den som litar på Gud finns det alltid ett svar och hopp om en lösning. Jag tror att människor nu för tiden har svårt att lita på Gud, även om man säger att man “tror”. Då livet kommer med svårigheter är man beredd att springa ifrån Gud istället för att komma närmare honom och lyssna på hans råd och få hans stöd.

*Bekänn den synd du är medveten om. Be Gud om kraft och hjälp.

*Drabbas inte av självömkan. Be Gud om nya möjligheter och om öppnade ögon för människor i nöd.

*Ta emot hjälp från troende vänner, har du inga sådanana så be Gud om att få det. Lita alltid att att Gud vet vad han gör.

*I en syndig värld drabbas både onda och goda. Skillnaden är att den rättfärdige vet att lidandet har ett slut.

*Isolera dig inte. Bekänna din tro på Gud, påminn dig om hans kärlek och vänta på hans ingripande.

*Du kanske frågar dig om Gud straffar dig för synd,eller om satan är ute efter det kristna liv du vill leva, eller: förbereder Gud mig för en särskild uppgift?

Ja vi har många frågor och inte alltid får vi svar. Vi får vara nöjda med det…men det gör ont att inte få svar, jag vet det. Gud är inte ointresserad av oss, han älskar oss. Gud vänder alltid varje motgång och “elände” till vårt bästa. Läs Romarbrevet 8:28. När du kommer närmare Gud, för att du vill det, så kommer du att finna en Gud som väntar på att få visa dig all sin kärlek.

Låt Gud vara grunden i ditt liv. Ingenting kan skilja dig från hans kärlek.

/Maria

Den globala../FN-kontroll över Internet? Läs artikel

 

 

Skall FN-organet kunna stänga Internet? Läs artikel i länk nedan.

Det förväntas bli mor till alla cyberdiplomatiska strider: FN-kontroll!

När delegaterna samlas i Dubai i december för FN-organets möte förväntas det finnas ett intensivt förslag att skriva om globala telekomregler för att effektivt kunna ge FN kontroll över Internet. Ryssland, Kina och andra länder tar ett steg tillbaka för att placera Internet under överinseende av Internationella teleunionen, ett FN-organ som sätter tekniska standarder för globala telefonsamtal.

http://endtimeinfo.com/2012/11/theres-a-huge-plan-in-the-works-to-give-the-un-control-of-the-internet/

It is expected to be the mother of all cyber diplomatic battles.

When delegates gather in Dubai in December for an obscure UN agency meeting, fighting is expected to be intense over proposals to rewrite global telecom rules to effectively give the United Nations control over the Internet. Russia, China and other countries back a move to place the Internet under the authority of the International Telecommunications Union, a UN agency that sets technical standards for global phone.

Mera:

Amerikanska tjänstemän säger att placera Internet under FN: s kontroll skulle underminera rullning natur cyberrymden, som främjar öppen handel och yttrandefrihet, och kan ge grönt ljus för vissa länder att slå ned på oliktänkande. Observatörer säger ett antal auktoritära stater kommer att stödja flytten, och att de stora västländerna kommer att motsätta sig det, vilket innebär att utvecklingsländerna kan göra en skillnad.

U.S. officials say placing the Internet under U.N. control would undermine the freewheeling nature of cyberspace, which promotes open commerce and free expression, and could give a green light for some countries to crackdown on dissidents. Observers say a number of authoritarian states will back the move, and that the major Western nations will oppose it, meaning the developing world could make a difference.

*
*

Vi får se vad som sker, eller hur……./Maria

 

 

 

Bibeln/ Kristendom eller nykristendom? Läs Pdf-fil

 

 

I länken nedan kan du läsa en Pdf-fil om: Kristendom och nykristendom. Du kan läsa om hur kristendomen idag avviker från klassisk kristendom. Vi behöver en återgång till budskapet om Jesus Kristus som Guds Son och världens ende Frälsare. Nykristendom, vad är det? Svar får du i artikeln.

http://media.bibelfokus.se/docs/Kristendom_nykristendom.pdf

 

/Maria