Archive | augusti 2014

Guds varningar till Sverige & Så planerar Ryssland att anfalla Sverige.

The-world-300x49  DETTA INLÄGG läses av er VÄÄLDIGT OFTA NU 2022, och jag vet inte HUR det kommer att gå i det som nu sker med s k krig i Ukraina. Men jag är glad om ni gör research och kollar upp så mycket som möjligt. För denna artikel är ju lite äldre minsann.  Kram till er! /Maria

Vill säga också att NI KAN LÄSA i de senaste kommentarerna i inläggen för Februari – Mars 2022 om läget i världen i denna kategori… Tillägg: Det kan vara så att vi är några länder som inte är med i NATO, och om vi går med där  så kan det vara redo med krig. NATO är inte fredsbevarande. Kanske väntar man på ett avgörande i något kring detta. GUD vet att Sverige inte ropar o ber, d v s vi är för få som vill be för landet/länderna.

Guds varningar till Sverige & Så planerar Ryssland att anfalla Sverige

http://free-website-translation.com/ Translate my site into your language, write https://gospel.jesuslever.eu/  in the free website.

Den 12 december 1950 fick Birger Claesson en uppenbarelse från Gud. Det var ingen dröm, utan i fullt vaket tillstånd fick han en uppenbarelse som varade i 4 timmar. Han fick se Sverige i krig, och såg anfall både ifrån havet och ifrån luften. Han såg svenska städer bombas och utplånas. Och han skrev om detta i boken DOM ÖVER SVERIGE. Den 16 september 1951 fick han en ny uppenbarelse. Denna gång om övre Norrland, och en omfattande spioneriverksamhet där uppe. Han skrev om detta i boken SVERIGES ÖDESTIMME.

Enligt Anton Johanssons uppenbarelse (natten mellan den 13 och 14 november 1907), så skulle det bli krig mellan Sverige och Ryssland 1953. Men genom att många kristna har bett Gud om nåd för Sverige, så har Gud uppskjutit domen så att den inte har kommit än. Men för några år sedan flydde general Sejna från Tjeckoslovakien till USA. Han förklarade i en intervju, att han tillsammans med de andra öst-generalerna hade planerat att angripa Sverige 1953. Men det året dog Stalin, innan han hant sätta sina planer i verket.

Men detta, att Gud som svar på bön har bevarat oss från kriget i mer än 50 år, så att det inte har kommit än, det betyder ju inte att faran för krig är undanröjd. När det blir krig i Sverige, så beror det inte på att det militära försvaret är för svagt, utan det beror på att Gud tolererar inte folkets synd och ogudaktighet. Det enda fredsbevarande försvaret som Sverige har, utgöres av kristna som håller på och ber till Gud för Sverige.

Eftersom folk inte vill tro eller lyssna till Guds varningar så är de ovetande och oförberedda på vad som håller på att ske. Om det inte hade funnits någon räddning, så hade det varit meningslöst att varna. Men det är för vår räddning som Gud sänder sina varningar. Tyvärr så är människor mer rädda för hjälpen än för den verkliga faran, och de vill inte bli varnade. Djävulen, som folk egentligen borde vara rädda för, honom törs de prata om och nämna vid namn många gånger om dan. Men Jesus, som vill hjälpa dem och rädda dem, honom vill de inte veta av. Och det värsta är ändå inte själva kriget, utan det eviga helvete som följer sedan. Detta vill de inte höra talas om. Men själva pratar de gärna om både djävulen och helvetet. Så de vet ju att det finns ett helvete.

*

Om du vill läsa Birger Claessons uppenbarelser, så klicka här

***

Så planerar Ryssland att anfalla Sverige

name-graphics-maria-545505

Antikrist. Världen är i kaos. Video. /GUD har all kontroll/Translate the site

 

Maria

Maria

 

Världen i kaos. Antikrist kommer att regera för ett tag, video:  Maria

 

*

Upp 13

Vilddjuret från havet

1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Vilddjuret från jorden

11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex. //Antikrist, Kabbalah

name-graphics-maria-545505

Citykyrkan i Örebro har Alpha-kursen som INTE är från Gud. Läs om varningen för den

 

bönedag

 

Citykyrkan i Örebro har Alpha-kursen som INTE är från Gud.

De säger på sin hemsida att de “anses av många som en viktig enande kraft i svensk kristenhet”.

Tror du på det? Nej, snarare är de en splittrande kraft!

De är så okunniga, så de vet inte ens att Alpha-kursen är katolsk!

Det spelar ingen roll hur mycket “kristna” ber så länge de inte vill ha kunskap om Guds vägar utan väljer sina egna onda vägar!

De kan be sig blåa i ansiktena – Gud hör ändå inte deras bön!

Vill du tillhöra Jesus så gå ut ifrån de falska kyrkorna! Upp. 18:4 och 2 Kor. 6:16.

Jeremia 23:1. Ve över de herdar som fördärva och förskingra fåren i min hjord! säger HERREN.

http://alertsweden.bloggo.nu/

**

LÄS ARTIKEL:
Krafterna bakom Alpha-kursen /BIBELFOKUS
Den mäktiga anden

Detta är svårt för alla inblandade. Det är svårt för oss att skriva om det följande ämnet, men det kommer att vara speciellt svårt för vissa människor att acceptera det. Vissa kommer att behöva bibehålla ett mycket öppet sinne när de läser denna artikel, men vi tror att de kommer att få stor belöning om de gör det – eftersom detta förmodligen är det mest avgörande verk vi någonsin har skrivit. Vi ber att ni som läser ska ge er i kast med våra argument på ett moget sätt och noggrant ska ta alla våra uppgifter under övervägande, innan ni kommer fram till några slutsatser. Om ni är övertygade om att våra uppfattningar är felaktiga, då behöver ni uppenbarligen läsa hela artikeln för att utförligt tillrättavisa oss.

Det andliga ursprunget till den nutida Alpha-kursen kan på ett överväldigande sätt påvisas vara från ”Vineyard”-rörelsen. (1) Det hävdas ofta att Vineyards rötter i sin tur bestämt sträcker sig från personer som Carl Jung, Teilhard de Chardin och E.W. Kenyon – d.v.s. i New Age-rörelsen.

Här kan du LÄSA Bibelfokus artikel: http://www.bibelfokus.se/alpha

/Läs artikeln och du kommer att förstå att hålla dig /er ifrån allt vad Alpha-kurs heter!

name-graphics-maria-545505

 

Kokainmålet – en ny stor rättsskandal/ se artikel/Nationell polismyndighet/ TRANSLATE my Site

 

new14   http://free-website-translation.com/  Translate my site into your language

Kokainmålet – en ny stor rättsskandal

Det är den 1 juni 2010 och den så kallade “ensamseglaren” Mauritz Andersson befinner sig ute på Atlanten i sin segelbåt Solero. Vindförhållandena är bra och han ligger på akterdäck och halvsover när han tycker sig höra ett motorljud. När han sätter sig upp ser han en gummibåt med vad som ser ut att vara soldater som är på väg mot honom. Bakom dem syns ett större fartyg.

Det visar sig vara den franska kustbevakningen som närmar sig. De lägger till mot segelbåten och begär att få se Anderssons papper. Han är van vid situationen efter att under många år ha seglat på världshaven, dels som anställd på olika fartyg och dels som ensamseglare.
Dock finns det ett litet problem den här gången – han har 1,2 ton kokain i båten (i olika medier har angivits 1,4 ton men det är inklusive emballage). Andersson hade trott att han skulle kunna stuva undan kokainet här och där i båten men inte insett hur stort utrymme den mängden kokain kräver, så nu ligger en del balar helt öppet i bland annat förpiken. Se bilden nedan.
Andersson visar sina papper och allt går lugnt och artigt till. Men när han tror att det är klart och att kustbevakningen ska ge sig av, bestämmer sig befälet för att de även ska ta en snabbtitt inuti båten.
– Och därmed var det ju kört, säger Mauritz Andersson när jag träffar honom på Sollentunahäktet utanför Stockholm.
LÄS HELA ARTIKELN:Läs mer: Kokainmålet – en ny stor rättsskandal    

 

*

http://blueshift.nu/kokainmalet-varfor-svensk-polis-maste-forbli-en-lansmyndighet/

2015 läggs Sveriges alla 21 polismyndigheter ned.Istället kommer en nationell polismyndighet – något som kritiserats av flera tunga instanser, bl a JK.Nedan är ett utdrag ut en artikel som förklarar varför det är en riktigt dålig idé att centralisera den svenska polisen och förlägga högkvarteret till Sveriges mest inkompetenta landsända – Stockholm..

Brott mot Europakonventionen

  1. Jonas Falk greps i Colombia och utlämnades felaktigt till Sverige. Hade det gått korrekt till hade han inte kunnat lämnas vidare till något annat land, efter att han frikänts i Sverige.
  2. Försvaret har inte haft tillgång till samma information som polis och åklagare.
  3. Förundersökningen har pågått under förhandlingarnas gång.
  4. Bevisning har “råkat” förstöras genom att det material som funnits i datorer har raderats och samma material i utskriven form har körts i papperstuggen.
  5. Väsentlig bevisning har undanhållits försvaret med hänvisning till sekretess.
  6. I tingsrätten dömdes flera personer för ett brott som redan var utrett och avklarat i USA av FBI och DEA. Och i den utredningen fanns inte någon svensk medborgare med.
  7. Minst en olaglig brottsprovokation har genomförts.
  8. Bevisning har förvanskats.
  9. Bevisning har fabricerats.
  10. Målet skulle överhuvudtaget inte ha avhandlats i Sverige.
*
name-graphics-maria-124184

Liv eller evig död. Livets viktigaste fråga/repetition

 

Moln regn 074

Evigt Liv eller  evig  död

Vi ser varje dag hur krig skördar offer och hur militanta grupper far fram och lemlästar människor och de säger att de gör det i deras guds namn, vilket då är Allah, och inte den Gud den troende kristne tror på.
Jag hoppas att ni sett videos här på sidan i kategorin Islam, ISIS, och att man förstår det allvar som råder i världen. ISIS har vuxit otroligt på den senaste tiden och fler och fler ansluter sig till deras grupperingar. På nyheterna har vi hört vad som sker dag för dag (alla nyheter är inte korrekta och sanningen ser ofta ännu värre ut) och vi ser dem säga att de skall inte ge sig förrän världen ligger under dem, med sharia-lagar för folk att följa, m m.
Då går min tanke till vad bibeln, som är Guds ord, säger.
Sigill skall brytas och domar över världen skall komma, och skeendet går fort nu. Fortare och fortare snurrar verkligheten på. Guds dom kommer över människans synd och uppror, denna gången blir undergången i eld och svavel. Visst, jag har skrivit om detta förut men det skadar ju inte att få en påminnelse så att man kan ta till sig hur viktigt det är att ha en tro, att vara frälst i dessa tider, är man frälst är man ett Guds barn och kommer till Guds himmel. Därför, en repetition nedan:

Läs detta:

Livets viktigaste fråga
Hur blir det när vi dör?
I dödsannonser skriver man att den döde har avsomnat, eller insomnat. Men döden är inget insomnande. Den är ett uppvaknande till en verklighet som är ännu mer verklig än den verklighet vi ser här. Det som syns varar bara en tid, men det som inte syns, det varar i evighet. 2 Kor. 4:18.

När man är gammal och vet att man snart ska dö, då måste man tänka på att planera för framtiden. Att dö betyder inte att allt är slut. Den tid vi lever här är bara en förberedelsetid. 80 eller 90 år är bara som ett kort ögonblick i jämförelse med den oändliga evigheten. Det är den som är vår framtid.

Vad har du för planer för framtiden? Ingenting är ju mer säkert än att tiden fortsätter att gå. Vad som än händer med oss, och vad som än händer i världen, så kommer dagar, veckor, månader och år att fortsätta som vanligt. Tiden tar inte slut. Och vi kan inte låta bli att följa med när tiden går. Det gäller för oss att planera hur vi vill ha det i framtiden.

Människor vill ha en god sjukvård och äldreomsorg så länge de lever. Men hur går det sen? Det vet de inte. Hur de får det efter döden måste ju vara millioner gånger viktigare än all sjukvård och äldreomsorg. Denna fråga, livets viktigaste fråga, den vill människor inte ens tänka på. Hur tänker människor egentligen inför döden? Det verkar som om de flesta tänker inte alls. De för denna fråga framför sig genom hela livet utan att bestämma sig. De har möjlighet att läsa Bibeln så mycket de vill, men läser den inte. De lever hela sitt liv, kanske 70-80 år eller mer, utan att ta itu med denna fråga, hur blir det när de dör? Livets viktigaste fråga lämnar de åt slumpen. http://www.algonet.se/~allan-sv/LIVETS.HTM

 

name-graphics-maria-545505

 

The Islamic State /Video Full Length /Vänd om och tro på JESUS KRISTUS!

 

The-world-300x49

Man måste kanske förstå, eller rättare sagt försöka  förstå, VAD ISLAM är för något och hur farligt det börjar bli, en överhängande fara kan vi se i ISIS/ISLAM. Se videon och se hur de tänker, vad de bestämt och hur stora de styrkor är som vill ta över.

The Islamic State (Full Length)

 

Kommentarer?

 

 

king01

 

name-graphics-maria-545505

 

 

 

ISIS: There will be a war. WW3: ISIS to Blow up an American City

save

There will be a war.
WW3: ISIS to Blow up an American City

In today’s video, Christopher Greene of AMTV reports on warnings from a U.S. Senator.
Website: http://www.amtvmedia.com
Blog: http://www.greenewave.com

*

I do not want to scare anyone with these videos but tell you what is actually happening and what is being said  around the world..

*

 

Henry Makow säger:   Normalt jag undvika allt som luktar av rädsla.. Men för exakt ett år sedan, skrev jag artikeln nedan där filmaren Bahman Nassiri förutspådde att Illuminati skulle främja fanatiska islamistiska regimer för att provocera fram ett världskrig. ISIS passar in på denna beskrivning. Det verkar ha konstruerats av Illuminati för att skrämma världen och dra in USA i ett krig som kommer att utplåna alla fanatiska islamister och leda till WW3. – Se mer på: http://henrymakow.com/2014/08/Freemason%20Warns%20of%20BioChem%20Attack%20on%20US%20City%20.html#sthash.o5R1sotP.dpuf

Bahman N : Några månader före den 9/11 attacken, fick jag tillförlitlig information som gav förvarning om det. Jag gav informationen till FBI i Palm Springs, Kalifornien, men de ignorerade det. Min advokat baserad i Palm Desert har en kopia av min handskrivna och daterad brev till FBI.

Några år senare fick jag uppgifter från samma källa, att Osama Bin Laden var sjuk, att få sjukvård i en hemlig plats i Iran. Jag gav informationen till FBI och de berättade för mig att antiterrorist avdelning i Los Angeles skulle vara i kontakt med mig, men ingen tog kontakt med mig och jag ignorerades igen.

Strax efter det fick jag informationen att bin Ladin var död och begraven i en hemlig plats längs / afghanska gränsen i Iran. Den här gången jag inte bry rapportera det.

Jag har nu fått information från samma källa, att nästa stora attack på amerikansk mark är kemiska och biologiska, som skall genomföras inom kort. Jag har rapporterat informationen till ställföreträdande chef Michael Downing, kampen mot terrorism och Special Operations presidiet i form av e-post, men i dag  har han verkat ignorera mig för tredje gången – VARFÖR? – Jag har till och med erbjudit mig att köra i 3 timmar för att se honom i Los Angeles och gå igenom detaljerna med honom, men det finns inget svar. Jag vill be läsarna att spara denna skrift för framtida behov bör en sådan katastrof inträffar.
VARFÖR gör viktiga tjänstemän med ansvar ignorera folk liksom mig som vill hjälpa?

Mitt enda svar på den frågan är:

Dessa män är Architects of Chaos, det är dessa män som vill sådana fasansfulla händelserna äger rum. De vill inte hindra dem.
En kemisk eller biologisk terrorattack på amerikansk mark, “provocerade” av en attack mot Syrien, skulle säkert ge ursäkt för att påbörja en storskalig krig mot Mellanöstern med det yttersta målet för en fullständig invasion och massakrerade miljontals invånare.

Det är på tiden det amerikanska folket insett att det finns osynliga händer inom USA som arbetar fram dessa handlingar, för att tjäna sina dagordningar. Dessa män (The Eagles) träffas en gång i månaden i ett hemligt tempel i Washington DC, de har ritualer väldigt likt frimurare, de är inte mer än ett par hundra, och de styr våra liv.

Bahman wrote: “I have now received information from the same source, that the next big attack on U.S. soil will be chemical and biological, to be carried out soon.” Bauman’s warning last year has been repeated by ISIS last week.
– See more at: http://henrymakow.com/2014/08/Freemason%20Warns%20of%20BioChem%20Attack%20on%20US%20City%20.html#sthash.o5R1sotP.dpuf

*
Jag är inte förvånad om det smäller till och det blir en stor attack någonstans i USA eller på annan plats i världen, Världen är inte så stor numera och brottslingarna vet vad de vill nu också.

Gud hjälpe oss!

name-graphics-maria-545505

 

 

 

Världens kaos. DU är älskad av Gud. En fallen värld./Rom 8:18..

20140508_123945-1Du är älskad av Gud
Världen är i kaos, vem kan motsäga det? Falskheten och vedervärdigheterna är härskande. Det som borde härska är ju Gud, Guds Ord och kärlek, men ack nej, det blir bara mer och mer absurt! Det finns några bibelord här nedan som berättar lite om falskheten och falskspelet som världen ägnar sig åt. TV-apparaten har blivit den stora falskhetens skärm till världen och världen suger i sig osanningarna med ett sörplande och smackande ljud som gör ont att höra. Vilka är världen? Världen är de som inte lärt känna Gud eller de  som känt honom och vill förneka honom, och de som inte vill befatta sig med hans ord , det ordet som skulle kunna gjort människor verkligen sanna och utan svek!!! Antikrist samhälle har vi redan men snart kommer den verkligt otäcka personen att styra och då blir det synd om människan som tar till sig hans ledarskap. Tro på Gud i stället, ta  emot Jesus, då får man evigt liv, man klarar man av att leva i kaos , för man väntar på Jesu återkomst.
*
Vill ni försvara Gud med orättfärdigt tal och i hans sak tala falskhet?
Deras mun talar lögn och deras högra hand är falskhetens hand.
Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn och deras högra hand är en falskhetens hand.
Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig.
En fördärvlig människa, en ogärningsman, är den som går omkring med falskhet i sin mun,
De redbaras ostrafflighet leder dem, de trolösa fördärvas genom sin falskhet.
De som smider onda planer har falskhet i hjärtat, de som främjar frid får glädje.
Den som lever oförvitligt blir räddad, den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem.
Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver.
Ni säger: “Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.”
Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN.
Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN.
Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal.
*
*

När vi talar om “en fallen värld” menar vi att hela Guds skapelse från början var underbar och fullkomlig, men att den på grund av synden letts in på fel spår, bort från SANNINGEN.

*

Hoppet om den kommande härligheten

Rom 8:18 Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. 19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.* 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt,* också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. 24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

2008041802231-150x150
name-graphics-maria-545505

Videos. L Jareteg/ Falska profeter.Nigeria. Falsk karismatisk rörelse. M Enroos

Marias-238-300x225

Den falska karismatiska rörelsen i Nigeria

 *Av Lennart Jareteg

Jag vill dela några både intressanta och fruktansvärt hemska videor om den falska karismatiska rörelsen i Nigeria. Tillståndet är något alldels fruktansvärt! Det här är dock viktigt att studera, för det här är frukt av trosförkunnelsen/framgångsteologin vars store pappa man brukar säga att Kenneth Hagin var (Ulf Ekmans lärofader). Denna form av falsk karismatisk andlighet sprider som en löpeld i Nigeria och i många andra delar av världen!

Studera denna frukt noga och begrunda lärogrunden. Den är inte särskilt annorlunda från lärogrunden inom t.ex. Livets Ord och Arken. Men i Nigeria är man kanske bara lite mer ogenerad med att leva ut det som läran egentligen förmedlar. Man är helt enkelt inte uppstyrd av jantelagen på samma sätt som här.

Det går inte att säga att denna andlighet i Nigeria är bortkopplad från vår svenska “jante-hämmade” trosrörelse, för John Arnott (som startade “väckelsen” i Toronto) var själv nyligen nere i Nigeria hos T. B. Joshua för att “fylla på”. Därefter åkte han till församlingen Arken i Stockholm och delade med sig av denna “smörjelse”. T. B. Joshua är pastorn som avslöjas i video nr 2 och 3 nedan. Från denna pastor härstammar även smörjelsen i församlingen Kraftkällan i Järfälla. Tag varning!

1. Nigeria’s Millionaire Preachers
http://vimeo.com/31656466

2. Deception of the Age-The rise of a Nigerian Anti christ – i 8 delar
http://www.youtube.com/watch?v=DfMwaOevrpcI

3. The tricks behind TB Joshua’s prophecies: REVEALED!
http://www.youtube.com/watch?v=DfMwaOevrpc

 

* * Och MER:

– T. B. Joshua är pastorn som avslöjas i video nr 2 och 3. Från denna pastor härstammar även smörjelsen i församlingen Kraftkällan i Järfälla. Tag varning!

Jag som har denna blogg kan intyga att något inte står rätt till med Församlingen Kraftkällan. Det händer märkliga saker där, folk flyger över golvet i raketfart och “uppenbarelse” av Jesus visar sig plötsligt för Mikael Tarkiainen – nu Enroos.SE UPP FÖR KRAFTKÄLLAN!  /

Artikel fr alertsweden 

http://alertsweden.bloggo.nu/

*

Jag, Maria, har själv varit i Kraftkällan på besök och sett ‘knepiga’ saker! Saker som inte alls är från Gud! “Profeten” Mikael Enroos beter sig minst sagt suspekt.

Gå INTE DIT! /Maria

*

Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse.
Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.
Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.
*
Tag varning!!
name-graphics-maria-545505

Döm rätt. Läs bibeln. Fälla orättfärdiga domar.


skog 006

DÖM RÄTT!

  Döm inte, på det att ni inte må bli dömda; ty med den dom varmed ni dömer ska ni bli dömda, och med det mått som ni mäter med skall ock mätas åt er. Matt. 7:1-2.

  Jesus menar naturligtvis inte att vi helt ska avstå från att döma. Många gånger måste vi döma för att inte själva bli insnärjda i falska läror. Om vi har blivit indragna i en falsk lära så kan vi ta oss ur den och komma rätt genom att studera Guds ord i Bibeln, och göra en bedömning om vad som är rätt och fel, sanning och lögn.

  “Ta er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är rovlystna vargar.” Matt. 7:15. Hur kan vi ta oss tillvara för falska profeter om vi inte får döma dem efter deras ord? Om vi inte jämför deras förkunnelse med Bibeln och dömer dem med hjälp av Guds ord, hur kan vi då veta att de är falska?

  Jesus befaller oss att döma. “Döm inte efter skenet, utan döm en rätt dom.” Joh. 7:24. “Varför låter ni inte ert eget inre döma om vad rätt är?” Luk. 12:57.

  Paulus skriver i 1 Kor. 6:2-3, “Vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Men om nu ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar; hur mycket mer bör vi inte då kunna döma i timliga ting?” Jesus berömde Simon i Lukas 7:43 för att han dömde rätt.

  De som är mest ivriga att hänvisa till Matt. 7:1-2, och talar om att man inte ska döma, de är själva kvicka till att döma. De gör just detta som Jesus i detta bibelord säger att vi inte ska göra. De fäller orättfärdiga domar utan hänsyn till vad Guds ord säger. I stället för att ha Guds ord som grund för sin bedömning, så har de en falsk lära, och sina egna åsikter som utgångspunkt i sina domar. De försvarar obibliska kyrkotraditioner och falska läror, och fördömer sanningen.

  De har ingen undervisning om Guds församling och kan inte förklara någonting. Varför det? Därför att de har inte bett till Gud om någon sådan kunskap. De är “fullärda” och de “vet” hur det ska vara. De trivs så gott i kyrkornas andliga mörker så de känner ingen längtan efter att få veta något om Guds församling.

  De vill ha ett evangelium utan sälta. När de hittar ett “saltkorn” så slutar de att läsa, eller lyssna, och börjar “undervisa” och slänga fram frågor. Så var det med fariséerna, de trodde att de visste bättre än Jesus själv. I stället för att besvara deras frågor, så gav Jesus dem avvisande svar, eller gav dem en motfråga, eller framställde en liknelse. Det är ingen mening med att diskutera med sådana, för de är inte intresserade av att lära sig någonting.

  Vi måste döma mellan vad som är rätt och fel, sanning och lögn, vad som är Guds församling och vad som är falska kopior av Guds församling.

*

Hur många gånger har man hört att “man får inte döma”?  Jo, man  får döma det som är fel. Det kan du läsa om i bibeln, börja med bibelorden här i texten. Sanningen står verkligen  i Guds ord.  /http://www.algonet.se/~allan-sv/KARLEKEN.HTM#rätt

Påven drar sig snart tillbaka? /Händelser under 2014

Repent

Rom. Påven Franciskus har för första gången tagit upp frågan om när hans tid på påvestolen kan vara över. Under en flygresa hem till Vatikanen från Sydkorea svarade han på en fråga om den stora popularitet han åtnjuter.

– Jag försöker tänka på mina synder, mina misstag och inte bli högmodig. Jag vet ju att det bara varar en kort tid. Två eller tre år och sedan avfärd till Fadershuset, sade 77-åringen muntert.

Påven nämnde också möjligheten att han drar sig tillbaka medan han ännu är livet, liksom företrädaren Benedictus, om han känner att han inte längre kan uppfylla sina plikter. Det är något som var otänkbart för 60 år sedan, men nu är en möjlighet.

– Benedictus öppnade en dörr, säger han.

*

Och VEM? kommer att “efterträda”? Det är en fråga vi måste fundera över. Antikrist står för dörren!

*
*

Under dessa 8 månader under 2014 har det hänt så många olika hemska slags händelser, och det ligger i tiden när man tänker på olika slags katastrofer. Vulkanutbrott och jordbävningar har ökat i antal, det finns statistik på det.

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2463811-island-evakuerar-av-oro-for-vulkan

På Island har man börjar evakuera boende norr om glaciären Vatnajökul sedan en vulkan visat tecken på att vakna till liv. Det är vulkanen Bárdarbunga som haft 1400 jordskalv sedan i lördags. 

Nu återstår att se vad som sker, måste man påpeka hur farlig askan från vulkaner är? Kanske inte men jag gör det nu så kan ni undersöka fakta./Maria

*

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sprickor-i-karnreaktorer/

Två belgiska kärnreaktorer kan komma att stängas permanent, rapporterar belgisk TV.

Den belgiska kärnkraftsmyndigheten beordrade 2012 att reaktorerna Tihange 2 och Doel 3 skulle stängas efter att sprickor upptäcks i reaktorernas inre. Reaktorerna startades igen i maj 2013 men stängdes igen mars i år för fler tester.

-Det vore kanske klokt att stänga, ja /Maria

*

Polisen stoppar journalister i Ferguson
http://www.dn.se/nyheter/varlden/polisen-stoppar-journalister-i-ferguson/

Ett av många tecken på att kravallerna i Ferguson är extraordinära är sättet på vilket polisen behandlat journalister på plats.

*

name-graphics-maria-545505