Archive | maj 2009

Hjärtats inställning /Renhet

 th_100_3888whiteroses.jpg 

Ren i hjärtat. Ja vi borde vara rena i våra hjärtan, och det står ju så i Matt 5:8 *Saliga äro den renhjärtade, ty de skola se Gud.*

Man tvättar sig och man ser så hel och ren ut, men i hjärtat kanske det är mörkt och smutsigt…

 Bibeln kallar det synd, då man inte hörsammar denna text i Matteus 5. Vad är det då som är synd i hjärtat, eller synd mot Gud? Det är tankar och ord som vi tänker och säger som rimmar dåligt mot Guds ord, det är det han inte tycker om hos oss människor.

Det finns en sak till som Gud menar med att vara renhjärtade och det är den yttersta meningen: Det handlar om den djupa dimensionen i vårt förhållande till Gud. Det handlar om att vara alltigenom ÄKTA!

 Inte blandad av olika slags fulheter. Om vi är rena och äkta då gör vi Guds vilja utan att förställa oss eller ljuga för Herren. Då betyder det att våra motiv måste granskas av oss själva och att de granskas av Gud. Därför har Gud sagt att vi kan få frigörelse från synd: Förlåtelse för de fel vi gjort med våra oärliga hjärtan. Vi har ett inre öga och det är hjärtat. Gud ser våra hjärtan och vad som finns däri. Det finns mycket i ett hjärta, och han har skapat varje människa och känner den väl.

Därför känner han också varje synd som vi bär på. Han vill att vi ska vara ärliga och rena i våra tankar, ord och gärningar. Han vill LEDA OSS GENOM LIVET och LÄRA OSS att göra rätt, Att Tänka rätt. Du finner orden i Psaltaren 51:12: *Skapa i mg ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.* Tänk att få vara så frmodig att man kan vittna om Jesus när som helst och var som helst. Tänk att ha ett rent hjärta och ha en underbar relation med Gud!…Det kan alla få! Kom till mig säger Gud,lär av mig, jag ska ge dig ett nytt liv!

Kärleken från Jesus /FRID

  th_b65d1.jpg  Ta hans hand! Lev i frid.

Vi är alla beroende av varandra på ena eller andra viset. Vi är beroende av varandra i den mänskliga gemenskapen. Det finns gemenskap som vi tycker om, eller hur? och det finns gemenskap som vi måste vara i utan att vi tycker om den. Känns det igen? Ja jag trodde väl att du vet vad jag talar om nu.

 Det finns neutrala zoner och det finns zoner som gör ont. Men vad som finns i allt detta är faktiskt också att vi förlåter varandra! Förlåter för misstag, för fel, för likgiltighet och annat. Vi tar ofta ställning, ibland för fort, och säger NEJ till gemenskap, kanske för att vi är rädda för att komma för nära eller för att någon skall se vem vi verkligen ÄR.

Små människobarn! Jesus skrev ett budskap i sanden till en äktenskapsbryterska, och det var ett förlåtelsens budskap.

Kvinnan han skrev till var en kvinna som var tyngd av skuld, som inte såg någon utväg ur sin situation och som var nära att bli stenad. De som anklagade henne, de tyckte de var utan skuld.

Men var de det? Var de så goda att de inte hade gjort några fel? Bara Jesus visste hur de människorna var i sitt inre.

Därför vet han också vad VI ALLA har att kämpa med.

Han VET vad vi går igenom, precis som han kände kvinnan som gjort fel . Men vad gjorde Jesus? Han förlät och bad henne att gå vidare.

Han sade också att de som var utan fel skulle kasta första stenen mot henne. Gjorde någon det? Kastade de en sten? NEJ. För de visste att de hade fel.

…..

Jesus skrev i sanden två gånger, han skrev också till dem som var anklagare. Han skrev om ett evangelium, som består i att vi skall älska varandra!

Han ger oss, var och en av oss, ett evangelium som består av KÄRLEK och FÖRLÅTELSE. Han ber oss öppna vårqa hjärtan och rannsaka oss själva och han ber oss att inte sätta oss på några höga hästar!

De som vile kasta stenar på kvinnan, de fick gå därifrån utan att ha gjort det de ville. De fick i sina hjärtan uppleva förlåtelsen. Jag undrar vad som hände med dem sedan….. Förlåtelse är vägen till ett annorlunda liv. Kanske har du någon som du måste förlåta. För vet du; när du förlåter den som gjort dig illa, då får du FRID.

**Jesus, o, jag längtar, Efter mer av dig, Ropar, beder, trängtar: Rena, helga mig. Låt nu slagget brinna, Låt allt orent dö. Låt mitt hjärta finna Renhet, vit som snö. /Mildred Säwe

Den helige Ande /KRAFT…Pingst

 

PINGST:

*Om någon törstar, så komme han till mig och dricke. Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom Skriften säger.* /Joh 7:37-38

Erfarenhet av den helige Ande i vårt personliga liv kan vi ge olika namn, men ett är för oss gemensamt: vi behöver en ständig förnyelse av vår andeupplevelse för att leva ett friskt andligt liv.

Det är något otillräckligt över de minnen som långt tillbaka markerar andliga genombrott om de inte följs av fortsatt andlig förnyelse.

När Jesus beskriver Anden i sin förkunnelse på den stora vattenösningens högtid i Jerusalem får han en bra bild genom att jämföra med den ceremoni man där högtidlighöll. Dit får man gå om och om igen för att renas och få sitt andliga behov tillfredsställt. Den som blir fylld av Anden får en källa i sitt eget inre, säger Jesus.

 Det är inte vatten man öser upp i bestämda mått, detta är strömmar av levande vatten som springer upp. Så är andefyllt liv beskrivet i Jesu tanke. Ingen knapphet råder, inget gammalt vatten bjuds. Rikt får vi leva på nya välsignelser därför att den helige Ande bor i vårt inre.

 Kring källor blir det odlingsbar mark, och detta är avsikten med vårt liv./ Andakt av Birgit Karlsson i Pingsttider.

Jesus Kristus lever och ger oss kraft och mod att gå ut med evangelium!

Att gråta äkta tårar /Lidande

  

Folk är ganska maktlösa idag eller hur? De rika snor åt sig så mycket de kan och människor lider i Sverige av dålig ekonomi och neddragningar i vård och annat. Det är ju verkligen dags att protestera, men vem vill lyssna?

 De rika blir rikare och de fattiga fattigare. *En härskare som inte bryr sig om Gud är lika farlig som ett lejon eller en björn som går till anfall. Foket är maktlöst.* Ordspr 28:15.

 Detta bibelord stämmer väl ganska bra…Det ser illa ut i värden idag. Den sjuke har det verkligen besvärligt, eftersom den i många stycken anses frisk, och den som inte kan jobba för sin försörjning har det inte lätt. Den anses ju i många fall frisk… Ja det går utför med detta landet. Om alla befattningshavare och människor i regeringsställning skulle leva ett vanligt “Svenssons-liv” skulle de kanske förstå svårigheterna och arbeta för ett annat slags samhälle.

Om vi läser bibeln och förstår den och Gudsordet så kan vi se vad Gud varnar för. Men människor stänger sina hjärtan och vill varken se eller höra. Det är ju uppenbart något som är fel. Solen skiner och allt ser bra ut på ytan, men det gör ont i människors inren.

Eftersom Gud är rättfärdig kommer den som följer honom att behandla sina medmänniskor rättfärdigt. Rätt och rättvisa utgår från omtanken om andra människor. Den som tror på Gud kan inte vända sig bort från mänskligt lidande – det gör inte Gud. Och den troende ska naturligtvis inte bidra till problemet genom att handla själviskt i affärssammanhang eller fatta godtyckliga beslut. En människa ska vara mer angelägen om rättfärdighet än personlig framgång.

*Och ondskans makt ej skada kan En själ som blodköpt är. Frimodig är jag, fruktar ej, Ty Jesus är mig när* /Göte Strandsjö

Jesus/Vem är han i Bibeln?

 

Jesus, Guds Son och tillika Gud. En mening som kan vara svår att förstå. Därför kommer jag att säga följande om Jesus:

Jesus är Guds Son, (Luk 1:35, Dan 3:25). Jesus finns i Bibelns 66 böcker.

1.) I Första Moseboken är han kvinnans säd; det första evangeliet. 1 Mos 3:15

2.) I Andra Moseboken är han påskalammet. 2 Mos 12:21

3.) I Tredje Moseboken är han vår överstepräst. 3 Mos 21:10

4)I Fjärde Moseboken är han molnstoden om dagen och eldstoden om natten. 4 Mos 14:14

5) I Femte Moseboken är han vår profet. 5 Mos 18:15

6) I Josua är han vår frälsningshövding. Josus 4:14

7) I Domarboken är han domare och laggivare. Dom 2:18

 8) I Ruts bok är han vår återlösare. Rut 4:13

 9) I Första och Andra Samuelsboken är han vår betrodde profet. 1 Sam 3:20

 10) I konungaböckerna och Krönikerböckerna är han vår regerande konung 1 Krön 16:31

11) I Esra är han återupprättaren av vårt livs raserade murar. Esra 4:12

 12) I Ester är han vår Mordokai.

 13) I Nehemja är han vår förebedjare och förespråkare. Neh 1:4, 1 Joh 2:2.

 14) I Job är han vår förlossare. Job 19:25

15) I Psaltaren är han vår herde. Ps 23:1

 16) I Ordspråksboken och Predikaren är han vår visdom Ordspr 3:13, Pred 1:16

17) I Höga Visan är han vår vän och brudgum. Höga Visan 5:10

18) I Jesaja är han fridsfursten. Jes 9:6.

19) I Jeremia är han vår rättfärdighet. Jer 23:6, Jer 33:16

20) I Klagovisorna är han vår gråtande profet. Klag 1:16.

Nu har du fått läsa om vem Jesus är i Bibeln. I följande inlägg kommer jag att ta med tjugo stycken ställen till där du kan läsa om vem Jesus är i Bibeln. För mig är Jesus allt. VEM är han för DIG?

Gud skapade världen / Sök honom

 

 

Hej, nu ar jag redo att skriva igen…om tro, och nu ar det ordning på bokstäverna igen! Jag har haft en underbar resa och jag vill ge dig lite tankar därifrån och dem kan du läsa på: http://livet.bloggagratis.se (börjar skriva där igen imorgon)  

 och nu vill jag ge dig av Gudsord:       Många drar sig för att komma till Gud, och det är verkligen tråkigt att veta att det förhåller sig så. De ser att det finns en värld av onda människor och förstår inte att Gud kan och vill ändra på det.

 Många människor tycker också att kyrkan är full av hycklare, och vill därför inte gå dit. De ser inte i sitt oförstånd att Gud i sitt tålamod ger de troende utsträckt tid att berätta för tvivlarna om sin kärlek till dem och om sin godhet.

Och så har vi det här med domen som Gud skall komma med. Människor vet inte heller att det kommer en dom över jorden. Det har jag skrivit om så många gånger och jag gör det igen, för att varna. Gud kommer inte att lämna någon synd ostraffad! Och man kan ju fråga sig: Varför straffar inte Gud ondskan omedelbart? Den frågan får jag ofta, och jag svarar:

Därför att ingen i så fall skulle överleva särskilt länge! Alla ska vara tacksamma över att Gud ger oss människor tid att söka honom.

Söker Du honom? Jag skulle vilja att Du gör det, för det är det som är ditt liv. Livet i gemenskap med Herren!

INGEN männniska på jorden som smädar Gud, han som är allsmäktig, kommer att komma undan sitt straff. Gud har skapat oss, Universum, solen, vintergataorna, ja allt som du kan se. En gång kommer inget annat att bestå mer än Guds ord. Jesus kommer att komma tillbaka och han kommer att döma människorna.

*Gud vakar omsorgsfullt över dem han älskar. Därför hämnas han på alla som skadar dem han äslakr, och han utrotar deras fiender. Det tar lång tid innan han blir arg, men när han blir det är hans styrka enorm, och han ser inte mellan fingrarna med synden. Då går han fram som en storm, och molnen är dammet efter hans fötter. På hans befallning blir hav och floder torr mark.* / Nahum 1:2-4 Här kan du läsa i Nahums bok om hur invånarna i Nineve och Juda hade det och hur det uttalades en dom över Assyrien…

Gud är densamme som han alltid har varit, och han vill att just DU upptacker VEM han är och att DU vill erkänna hans son som är Frälsaren!   KRAM f Maria000200bf.gif 

Ett ord till dig/ Hem fran USA

witns013.gif 

Hej pa er!  Nu reser jag jag hem fran USA och ar redo att skriva mer, och med storre Text och pa svenska! pa ONSDAG! Lite slut kanske  jag ar efter resan men kommer att lagga in ord fran Gud till dig sa snart jag kan! Gud valsigne er alla som laser, 340 lasare hade jag idag och jag hoppas det blir mer nu da jag kommer hem igen!

Tack for att ni varit denna sidan trogen under denna tid jag varit borta fran Sverige!

Kram f Maria!

Jeremia, den gråtande profeten/Budskap

 

 

Hej!     Jeremia bok..den ar verkligen fin och det finns mycket att ta till sig i texten. Hur skulle det vara om du skulle predika samma budskap som i kap 23 och for ovrigt i hela Jeremia bok? Ingen ville lyssna till Jeremia da han profeterade for folket.

En sann profet ar som ett veteax. Han ger mat och naring. Av halm kan man inte leva, men av mat fran Gud som ar Guds ord. Vi har ett stort ansvar, vi som ar troende. Vi maste dela med oss av Guds ord! Vare sig vi talar i en talarstol, undervisar som larare eller samtalar med manniskor i vardagen, har vi ett ansvar att predika Guds ord!

Man retades mycket med Jeremia darfor att han aldrig tycktes komma med annat an sorgliga nyheter om dom och straff. Vad ar det for konstigt med det han talade om? Inget, bara sanningen.

Det var sanning han formedlade till folket. Sanningen vill man oftast inte ta till sig. Om de hade tagit till sig Jeremias budskap hade de varit tvunga att ta till sig Gudsordet! och bli de som Gud vill att vi ska vara och be Gud forlata dem.

Det finns fyra varningstecken att lagga marke till nar det visar sig dyka upp falska profeter. Jag tar med dem:

1. Budskapet kan verka som om det kommer fran Gud, men profeten lever inte som en gudsman.  2. Budskapet ar urvattnat for att man ska kunna acceptera det.  3. Budskapet innehaller ofta en mer eller mindre dold uppmaning att INTE lyda Gud.  4. En falsk profet upptrader sjalvsakert och ar mer angelagen att fa fram sin egen uppfattning och sin syn och sin talang an att tala Guds klara budskap! /Detta kan man tydligt se i manga kyrkor idag.

Om du tittar pa de fyra varningstecknen kanske du kommer att se att du sjalv har  hort en falsk profet predika. Sodom och Gomorra var  de stader som Gud maste forstora pa grund av invanarnas syndiga liv. (1 Mos 19:23-24). I Bibeln ar de en symbol for det allra varsta vad galler synd och uppror mot Gud. Att sjunka djupare an Sodom och Gomorra ar knappast mojligt!

Gud sade till Jeremia att HELA Guds BUDSKAP skulle framforas. Inte ett ord skulle Uteslutas.   Jeremia kanske var frestad att hoppa over saker och ting i ordet, och ta bort sadant som folket inte skulle gilla, men Gud hade BEFALLT att inget skulle ulamnas! Gud tog ingen hansyn till vare sig Jeremia eller folket.

Du kan ocksa folja Jeremias exempel och foredome om du hamnar i samma situation som han.

“Stall dig framfor Herrens tempel och tala till alla som kommer dit fran olika delar av Juda for att tillbe. Lat dem fa orden fran Herren och hela hans budskap och utelamna inte ett ord av det jag vill att de ska…..” Jeremia 26:2

Kram f Maria! Jesus alskar dig.

Bibelord/ 2 Kor 4:8

  

Hej.   Jesus lever idag, det ar fantastiskt. Han sade inte att det skulle bli bara solsken i att folja honom, nej…   Psalm 100 i bibeln ar en tacksagelsepsalm. Den talar om att Gud verkligen ar  Gud, Skaparen. Detta har jag tagit med forut och det ar viktiga ord. Och vi kan prisa honom for hans godhet och sanning.

Psalmen talar om att vi skall vara glada som kan prisa Herren. Hur manga ar verkligen glada varje dag att fa prisa honom? Ber vi utan att tacka och prisar vi honom som en slags plikt, utan gladje? Fundera over hur du prisar honom.

“Jubla, jubla infor Herren, alla folk i hela varlden!” En del manniskor gor allt under stor klagan, och en del gor sitt yttersta for att visa Gud hur mycket de alskar honom. Gud ar allas Skapare och darfor ar det bara han som vi ska tillbe.

Vilken ar din installning till att prisa Herren? Gor du det villigt och av stor karlek? Vill du vara i hans narvaro? eller foljer du bara en ritual? Vi maste alla lagga bort den giriga sjalviskhet som vill styra, om allt skulle tas ifran oss, sa har vi ingenting kvar, Gud ser oss och vet om alla de tankar vi har och han vet att vi behover honom mest av allt.

Vi kan alltid vara med Gud, varje dag ar ett under, en mojlighet att kanna honom pa ett djupare vis. Vi behover inte dolja de djupa sorger vi har eller inte visa honom den oro vi kan ha. Nej, vi kan alltid lita pa att han vill vara med oss.

Om vi ar glada eller ledsna, det spelar ingen roll for Gud lyssnar lika garna pa de djupa fragor vi har,och han vill hjalpa oss i allt, genom allt. Han ar styrkan, han ar livet! Man kommer till honom likt ett barn som vill ha mjukhet och karlek. Vi ska alltid ha en attityd av tacksamhet och gladje infor Herren.

“Vi ar pa alla sidor omgivna av svarigheter, men inte nedbrutna eller utslagna. Vi ser ofta ingen utvag, men vi ger for den skull inte upp.” 2 Kor 4:8

Bibeln, om tidens slut..del 4

 

Hej! Nar klockan ar 21.00 hos dig ar det eftermiddag hos mig, sa vantar du pa inlagg ar de alltid lite sena…/ Det ar mojligt att jag ej kan skriva pa nagra dagar for jag ar pa resande fot, men sa snart jag kan sa kommer jag igen med inlagg dar jag vill tala om Jesus och tro. ! 

  De saker jag namner nu kommer att ske inom en period av sju ar (year).

 1. Rättelse: här hade jag skrivit bortryckandet men måste ändra det och säga att  vi lever nu i de sista tiderna och det är oroligt överallt i världen, och vi troende

kommer att vara med om vedermödan, inte bortryckandet!!

 och det vi kan vänta oss är tre krig:  2. Ryssland och dess allierade invaderar Israel och besegras pa ett overnaturligt satt  3. Antikrist tar herravaldet over varlden.  4. Guds fruktansvarda domar utgjutes over varlden.  5. Nationerna forsamlas till slaget vid Harmagedon.  6. Kristus och hans heliga framtrader i UPPENBARELSEN och tillintetgor de gudlosa krafterna. Satan binds i 1000 ar och Kristi tusenariga regering borjar.  7. Vid slutet av de 1000 aren slapps Satan los, (free), han vilseleder manga- och leder dem i ett sista uppror.  8. Gud tillintetgor upprorsmakarna och Satan kastas slutligen i sjon som brinner av eld och svavel.  9. Domen infor den stora vita tronen.   10. En ny himmel och en ny jord. /Ur boken Uppenbarelseboken och var tid. Forfattare W R Goetz.

Du kanske fragar dig om inte Antikrist ar pa jorden redan? Antikrists ande ar pa jorden men ingen har annu framtratt som Antikrist med person och namn. Men vi vet att det ar i de sista tiderna vi lever, och vi vet vad som hander i varlden.  Jesus sade: “Nar ni ser hur fikontradet och alla andra trad borjar knoppas, da forstor ni att sommaren ar nara”. /Luk 21:29-33/  (I Bibeln har fikontradet alltid symboliserat nationen Israel.)Jesus menar hur nationen Israel far liv och hur Israel blir ett land dar alla de som varit utan sitt land kommer tillbaka. Det kommer ocksa att komma en falsk fred i Israel.

Allt detta kommer att ske som du last om och ar du bekant med Uppenbarelseboken kan du finna detta att lasa och du kan se pa profetiorna i Uppenbarelseboken, Joel, Daniel, m fl stallen. Las bibeln, ha kontakt med din fralsare Jesus och du kommer att inse att det finns sa oerhort mycket som du kan gora for att hjalpa manniskor att forsto.

 

En varld i brand / Vad sager Bibeln..

 

Hej.   Politik. De folkvalda ledarna… Manniskor tror att de valt precis den ledare som skall ge dem frid och ro..den som deras land skall ha. Kan det vara mojligt att nationer har fel ledare? Ja naturligtvis. Om vi tittar pa fenomenet B Obama sa kan jag saga att jag mott manniskor i USA som talar om for mig att det ar otroligt manga bland de otroende som ar emot Obama, och de kanner sig radda for honom. De tycker inte om honom och de tycker att man valt fel president. Manniskor har till och med borjat kopa (buy) overlevnadssaker, for att de tror att B Obama kommer att visa sig vara en som kommer att satta USA i en stor knipa.

Inte nog med att manga, manga av de troende inte gillar honom, utan aven de som inte tror eller vet nogot om bibeln..om den nya varldsordningen eller annat, de borjar att bli obkvama i sin varld.

Vi hade i garkvall ett bonemote som var underbart. Vi diskuterade framtiden och vad som sker nu. I det forra inlagget skrev jag om “lagloshetens manniska”, och man kan forsto att det drar ihop sig till nagot som sedan lange ar planerat av Illuminati och Bilderbergergruppen. (Se tidigare inlagg pa sidan), Jag vill uppmana dig till att ta itu med ditt ndliga liv, din kontakt/relation med Gud, och ar du inte en troende sa tycker jag att du ska bli det!

-Detta for att fa manniskor fralsta och radde ur elande. Det galler din familj, dina arbetskamrater, dina vanner, dina grannar, och dem du inte kanner. Gud vill att manniskor skall ga helskinnade fran det helvete som kommer pa jorden.

Jag tanker inte sla dunster i ogonen pa manniskor utan jag tanker tala om vad jag lart mig fran Gud. Pa denna resan i USA har min familj blivit sa enormt fint emottagna, och ikvall vantar vi pa underbara saker i den forsamlingen vi gar till. Tala om att vi ser otroliga skillnader pa detta landets forsamlingar och hur det ar i Sverige.

Fundera over: Joel 3:2…Joel 12-14… Upp 16:12-16 “Och de samlade alla varldens arm’eer nara en plats som pa hebreiska kallas Harmagedon..”  Det kommer tider da Gud skall doma nationerna. Det kommer att bli krig och de stora landerna Ryssland och Kina ar troligtvis de som i de absolut sista tiderna har manga miljoner man som kommer att ga till anfall…vad sags om 200 miljoner man… Aterkom till denna sidan och jag vill ge dig mer informaton.  Kram f Maria!

Jesaja bok i Bibeln / Gud har skapat..

3583f32a.jpg

Hejsan. Det finns en himmel och en jord som Gud har skapat. Alla tror ju inte pa det, men jag anser att det ar ett faktum. Jesaja skriver i sin bok: *Himlen ar min tron och mitt fotstod. Hur skulle du kunna bygga ett tempel at mig, som gar upp emot detta? Min hand har gjort bade himmel och jord, och de tillhor mig. Men ando(but still) ar jag glad och tacksam for varje manniska som med odmjukhet lyder mitt ord.* /Jesaja 66:1-2 /  Det underbara templet i Jerusalem ar totalt otillrackligt for att kunna rymma den Gud som ar narvarande overallt.

Vi kan inte se hur stor Gud ar, bara fornimma hans storhet. Vi ar begransade till manniskors mojligheter, (se 2 Kron (Chronicles) 6:18, Apg 7:49-50.) Detta kapitel i Jesaja ar en passande avslutning pa hans bok.

Gud kommer att upphoja de odmjuka, doma alla manniskor, utplana de ogudaktiga, forena alla troende och skapa nya himlar och en ny jord. Lev i detta hopp varje dag!

*Jag kan komma till dig, Gud, och fa av din karlek, varje dag tar du emot mig, Du vet vad jag behover, och du lamnar mig aldrig. Bara Du ar Herre, och Du vet att jag alskar dig. Dra alla manniskor till dig, och visa dem din storhet och Din godhet.*    Jag onskar dig allt gott, och jag onskar att du vill komma nara JESUS KRISTUS. Han vill visa dig vad livet ar.  Kram f Maria!  Se http://www.flammor.com/ Du kan lasa om vilka tider vi lever i nu och att Jesus kommer tillbaka, du kan lasa om den NYA varldsordningen och vad som vantar oss alla.