Archive | december 2020

Gud är god/Mirakel

Himlaljusens fader
Solens, månens och stjärnornas skapare, dvs Gud.

Himlen
Guds “boning”. Användes även som omskrivning för Gud (exempelvis i “himmelriket”, dvs gudsriket) eftersom man av vördnad inte ville uttala gudsnamnet.

Himlens härskaror / Himmelens här
Änglarna. Även solen, månen och stjärnorna som israeliternas grannfolk dyrkade som gudomligheter.

Himmelriket
Eftersom judarna undvek att nämna Guds namn, sa man “himmelriket” i stället för “Gudsriket” då man talade om det världsomfattande rike som fredsfursten Messias enligt Bibelns profetior skulle upprätta på jorden.

Himmelrikets hemlighet
Kunskapen om det himmelrike som Messias ska upprätta på jorden, en kunskap som är fördold för alla utom för dem som Gud kallar och ger förmågan att förstå den.

Himmelrikets nycklar
Den auktoritet som Jesus gav åt apostlarna att öppna dörren till himmelriket för dem som beslutar sig för att följa Guds vilja, och att stänga den för dem som väljer att gå sin egen väg.

Himmelsfärden
Bibeln berättar att Jesus en och en halv månad efter sin uppståndelse fördes bort från jorden av ett “moln”. I Gamla testamentet nämns hur profeten Elia flyger iväg med en “vagn av eld”, men det rörde sig bara om en färd till en annan plats där han fortsatte sin verksamhet.

Maria: Jag hoppas att man på det nya året kommer att vara sökande Gud! Jag hoppas att människor ser nöden och förljugenheten och att man vill vara en himmelrikets tjänare i allt. Jag hoppas att man förstår att lögnerna som vräkes ut varje dag inte är ok och att enbart GUD har svar och hjälp i ALLT!

Under och mirakel är otroligt och det har jag fått uppleva i mitt liv. Jag är otroligt tacksam och vill gärna att människor skall förstå att då man TROR på att Gud kan göra allt för alla som ROPAR på honom, ja då är det mirakel i människors livssituation!

Under / Underverk
Mirakel. Någonting överväldigande och ovanligt – ofta uppfattat som “övernaturligt – som väcker förundran och ses som en verkan av Guds makt och ett tecken på att Gud är närvarande.

Vänta dig mirakel, tro på mirakel i ditt liv, Lova Herren och tro.

Hälsn Maria

Faith like a child

Tro som ett barn

Jon-Are Pedersen

Jon-Are: Jag fick en fråga på Messenger:

 ”Den som inte tror som ett barn kommer inte in i himmelriket ”… OM man nu inte tror enkelt som ett barn, utan som jag , krånglar till allt jag läser.. är det kört då?? Jag har nog svårt egentligen att förstå den trygghet ett barn ska känna gentemot sina föräldrar , och tillit och förtröstan .. har inte vuxit upp i ett tryggt hem med två föräldrar . Aldrig träffat min pappa, och inget jag känner sorg över direkt ( men svårt att relatera hur en far ska vara) och det har funnits många olika män när jag växte upp som barn och ingen av dom har visat mig kärlek . Har nog svårt att sätta mig in i hur det känns att vara omsluten av en förälder som älskar en oavsett .. har alltid känt att jag måste bevisa att jag är värd kärlek eller bara att bli bekräftad och sedd. Finns ju fler ställen där Jesus pratar om att inte vara värdig att vara hans lärjunge .. om att se sig om efter man satt handen vid plogen , att inte älska sina barn etc mer än Jesus ..

Jesus pratar om att bli född på nytt, och det är vad Paulus också talar om när han skriver att vi måste bli dårar för att bli visa. Att tro på korset är en dårskap, det är barnsligt, infantilt, simpelt, för hur kan man tro att en annan kan bära mina synder, och att jag kan blir rättfärdig genom en annans verk. Hur kan man tro att man blir född på nytt genom en annans offer? Vad är ett kors för den här världen? Det är en dårskap.

Vi som kommer från trosrörelsen har fått vår enfaldiga tro förstört. När vi hör ordet tro då kopplar vi det till nåt enormt som trons nådegåva, lägga händerna på de sjuka, kasta ut onda andar, att bekänna Guds ord, att få allt vi begär, etc. Vi fick allt om bakfoten. ”Jag talar därför tror jag”.

Men jag fick lära mig den hårda vägen den barnsliga, enkla tron, t.ex. att om jag inte tror att det är Gud som gett mig en ny dag som en gåva, eller att jag får vara frisk är en gåva, eller nåt så simpelt som att jag får låna ett paket mjölk av grannen när jag behöver det, kan jag inte tro för större ting. För vi prövas i det lilla, och om vi befinns vara trofasta i det lilla så kommer Han sätta oss över större ting.

Tro är också trofasthet. Du visar din barnsliga tro genom att hålla fast vid det Jesus har gjort. Du visar din barnsliga tro när du lägger ut ett inlägg på din facebooksida som handlar om Jesus. Du är då en dåre i den här världens ögon, men du är vis inför Gud. Du bekänner din tro på den ”dårskap” som Gud har bestämt ska bli till frälsning och som världen tycker är idiotiskt och simpelt och enfaldigt.

Jesus talar till församlingen i Filadelfia i Upp. 3:8 ”Jag vet om dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig och ingen kan stänga den. För din kraft är liten och du har hållit mitt ord och har inte förnekat mitt namn.”

Han berömmer församlingen för att de är så svaga, för det var genom svaghet Han övervann synden, och det är också genom svaghet vi övervinner i Kristus. Genom att vi är svaga blir vi starka, men inte i världens ögon. De stora och starka, de lyckosamma och framgångsrika har oftast kommit dit genom hårdhet, styrka eller svek. De har haft ”stor kraft”, inget som Herren har behag till. De stora predikanterna, de starka ”kristna”, de som ”härskar” här och nu, som tror de är ”kungar” här och nu, behagar inte Honom (1 Kor. 4:8). Vi ska inte vara som dem.

Han säger en till sak: ”Du har hållit mitt ord.” Den här, som hade liten kraft, hade däremot hållit fast vid Hans ord vilket är det stora i Guds ögon. Att vi som inte är starka i oss själva ändå bekänner, eller erkänner som ordet också kan betyda, oss till Guds ord, vi behagar Herren. Hur korkade är vi inte i världens ögon när vi trots allt som sker håller fast vid och talar Guds ord?

Och sist säger Han: Du har inte förnekat mitt namn. Och DET är stort. Försök uttala namnet Jesus inför dina arbetskamrater, i affären eller bussen, så får du se vilken märklig reaktion det blir. Det namnet sätter igång många reaktioner. Och det är stort att den svage, som har liten kraft i sig själv, INTE förnekar Hans namn.

Barnslig tro är det samma som att bli en dåre, och är vi dårar i världens ögon blir vi visa inför Gud. Är vi svaga i världens ögon, är vi starka inför Gud. För när vi är svaga då är Han stark. 

Det finns egentligen inga perfekta familjer. Antingen är föräldrarna för dominanta eller så är de för slapphänta. Många, eller de flesta av oss är skadade på nåt sätt av vår uppväxt. Men det ingår i livet i den här världen och det är vad Gud räknat med. Så, för Honom är det inget hinder att du har svåra minnen. Gud kan upprätta ändå. Han är faktiskt expert på att upprätta människor. Och Han visste om att världen skulle förstöra människan, och därigenom skulle vi förstå att söka oss till Honom.Barnslig tro är också att hålla det för sant att vi faktiskt får förlåtelse om vi erkänner att vi gjort synd, och att Han är så trofast att Han både förlåter oss vår synd och även renar oss från all orättfärdighet vi gjort. Det är här vi börjar i vår tro. Och det är det här som är det centrala i den kristna tron. Och tror vi på det här kommer vår tro växa sig allt starkare. Vi blir då allt starkare i Herren och Hans nåd. (2 Tim. 2:1)

Tack Jon-Are för denna text. /Maria

Gud skapade….. Människor förstörde

Bilden kan innehålla: text där det står ”History is a lie Religion is a control system Money is a hoax Debt is a fiction Media is manipulation Government is a corporation The system is a lie Wake Up”

Historien är en lögn.

Religion är ett kontrollsystem. /Men tron på Jesus är Guds vilja

Pengar är en lögn

Skuld är en lögn/skapad i samband med pengar. Utsugning av fattiga människor

Media är manipulation, d v s hjärntvätt av påhittade s k sanningar

Government, d v s staten är ett företag med anställda, väldigt förmögna personer som får stora s k ‘fallskärmar’, och de ramlar mjukare än de fattiga!

Det s k systemet vi lever i med företag och statsägande, politik mm är en lögn

Gud skapade människor som fick förmågan att kunna tänka ut bra saker och kunna förmedla sanningar, men människorna valde bort Gud och gick en annan väg. En väg som dryper av folkmord, lögner, sjukdomar, folkmord, död i massor och hunger/svält. Mer? ja det finns mer som skedde fram tills nu- men nu är det snart slut! Jorden kommer att brinna! Guds dom kommer.

TRO på JESUS! NU.

TRO PÅ JESUS och du går fri från att hoppa på vilka dumheter som helst! TRO PÅ JESUS och gå fri från att falla i de många gropar som står ÖPPNA NU!

TRO PÅ JESUS och förstå att tiden är kort på jorden! TRO PÅ JESUS och BEGRIP att HAN och BARA HAN är DIN RÄDDNING!

JESUS är din väg, Jesus är din sanning och Jesus är ditt liv!

Hjärntvättade människor finns det gott om!

Antikrist o världen

I väntan på ANTIKRIST

En del verkar tro att odjuret är en person, en antikrist, som skall framträda utan att några förberedelser har gjorts och först efter det börja att bygga upp sitt imperium. De förstår inte att det antikristliga systemet snart är färdigt för att tas i bruk och attdet är ett världsrike som genom en jättelik kontrollapparat kommer att tvinga alla människor till lojalitet med en satanisk världsordning, ett antikristligt ekonomiskt, socialt, religiöst och andligt system under vilket majoriteten av världens befolkning kommer att vara slavar.

Så länge det förkunnas att odjuret/vilddjuret i uppenbarelseboken är en personlig antikrist som saknar medhjälpare på jorden, samt att han skall träda fram efter “brudens” (församlingens) uppryckning, så märker man inte vad som sker idag och att de ogudaktiga gör sig beredda på att utplåna en stor del av mänskligheten. Det är satans plan. Satans plan har alltid varit att förgöra Guds skapelse.

Under tiden som de kristna (och alla andra) slumrar, befinner sig i djup dvala, ägnar sig åt att träta med varandra eller glor på sinnesförslöande tv program, erövrar den ateistiska antigudsrörelsen, hela världen. Man förstår inte att Guds och mänsklighetens fiende redan är här och dominerar denna världen”.

Ni kan läsa hela artikeln här:  

https://experimentlandet.blogg.se/2013/june/det-antikristliga-systemet.html

Det är alltså snart sju år sedan som jag skrev detta och nu har det börjat på allvar.

Dock väntar de ”kristna” antingen på att ANTIKRIST (den antikrist som bibeln talar om) skall framträda och erkänna att han är antikrist (vad de då skall göra när han redan har fått dem och majoriteten av mänskligheten i sitt grepp kan man fråga sig) alternativt att de skall bli uppryckta till skyarna tillsammans med Jesus innan antikrist framträder och den STORA VEDERMÖDAN börjar.

Att det handlar om (alltid har handlat om) ett Antikristligt system med många inblandade och som majoriteten av de ”kristna” tyvärr har accepterat sedan lång tid tillbaka utan att vända sig emot borde stå klart för dem idag men det gör det tydligen inte.

De verkar inte ens reagera när ogudaktiga myndigheter/regeringen/regeringar och övriga antikrister (d.v.s motståndare till Jesus/Gud) börjar styra och ställa över deras så kallade kyrkor och församlingar och bestämmer om dessa skall bommas igen eller om de kan ha öppet med endast ett litet antal besökare med tanke på Corona påhittet.

Jag pratade för någon dag sedan med en ”kristen” som sa att den dag det blir ”förbjudet” att predika evangeliet ”DÅ KOMMER INTE JAG ATT HÅLLA TYST”. Okej sa jag men tänkte att är det inte det som sker som ett första steg när världsliga myndigheter (regeringen/regeringar) gör det omöjligt för Guds/Jesus barn att träffas annat än på nätet och de accepterar och går med på denna, ja vad skall man kalla det, KOMPROMISS?

Detta att vi som Guds/Jesus barn måste tänka på att inte smitta andra och att inte bli smittade själva av ett förkylningsvirus (Corona) var kommer det ifrån?

Kommer det från Jesus/Gud som älskar sina barn och som månar om dem (skyddar dem) eller kommer det från Satan och hans tjänare? Vad är OTRO i biblisk bemärkelse och vad innebär det att lyda Gud mer än att lyda världen?

Samtidigt så är det bra att detta sker eftersom avskiljandets tid snart är över och vi då (vi som vill följa Jesus/Gud och sanningen/”han är vägen, sanningen och livet”) vet var vi har alla som kallar sig för ”kristna”, för Jesus/Guds lärjungar/barn och som påstår att dom är födda på nytt och drivs av Jesus/Guds Ande. När de leds av och följer den antikristliga anden blint så går det att förstå att de inte drivs och leds av Jesus/Guds Ande hur mycket de än påstår det och DÅ ÄR DE INTE BARA JESUS/GUDS FIENDER UTAN ÄVEN VÅRA FIENDER (om vi vill vandra med Jesus/Gud i sanningen)

Det finns ”kristna” som menar att presidenter, statsministrar, media, förespråkare för läkemedelsindustrin etcetera och som tjänar världen och ytterst sätt Satan (Mamon/pengarna, det antikristliga systemet) som är herre över världen inte är de ”kristnas fiender” utan att fienden är Antikrist och Satan och möjligtvis den falska profeten (eventuellt några genuint ondskefulla personer).

Att det endast är tre fiender de som ”kristna” har att kämpa emot och att om de (dessa fiender) inte erkänner att de är vad de är, då är allt lugnt.

Deras övriga tjänare/hantlangare eller rättare sagt majoriteten av mänskligheten behöver de inte bry sig det minsta om för alla människor är i grunden fina och bra människor, anser de (har de inte blivit frälsta till Jesus/Gud så kommer de att bli det förr eller senare) även om de tjänar och står upp för det antikristliga systemet och för självaste Satan.

De ”kristnas” brist på ”kärlek” till ”sanningen”, till Jesus/Gud är vad som har lett hela den samlade kristenheten till där den befinner sig idag. De ”kristna” fruktar världen (de ofrälsta) mer än de ”fruktar” Jesus/Gud vilket kommer att stå dem dyrt.

Kompromisser och samarbeten har varit och är fortfarande parollen för dem då dessa kräk och Gudsmotståndare inte vill att Satan och hans tjänare skall behandla dem (deras nära och kära) illa som ”människor” eftersom de får sin näring från världen och från Satan (hans tjänare).

Många ”kristna” får sitt levebröd från/av världen (sina positioner och allt vad de trånar efter) och därför är det viktigt att hålla sams med världen. Att kompromissa och att samarbeta med världen är viktigt vilket de gladeligen gör i ”DESSA TIDER” och vilket avslöjar dem för vad de är. Att de är Satans och världens tjänare som har lämnat sin Herre om de har blivit frälsta av honom överhuvudtaget och in till Jesus/Guds rike.

_________________________________________________

Maria: Vi väntar naturligtvis på JESUS KRISTUS! ,,,men,,, Vi lever i ett Antikristligt system och vi har gjort det sååååå lääänge! Vi lever i avslutningstiderna nu och det är bäst att vara påläst och att ha den helige Ande som berättar för oss och leder våra steg. Allvarstider! Gud har kontrollen över allt, även om människor tror att han är långt bort och inte bryr sig!

Följ JESUS

Om en kristen s a s efterföljare av Jesus inte kan klara av att släppa traditioner och religiositet NU, HUR skall den då kunna följa JESUS i den tid som kommer runt hörnet nu? Med FÖRFÖLJELSE och HAT och DÖD?

HUR skall man då kunna stå ut med diverse hårda tag om man griper efter traditioner och ljummet liv? Det kan ju inte fungera eller hur!

Människor lever i den största bubblan någonsin. När ska de vakna? Hela världen är uppochner och man varken ser eller förstår problemen.

Så här säger Guds ord:
Kol 2:8Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus.
VAR FRI! FÖLJ JESUS!
Bilden kan innehålla: text där det står ”"Ara till Gud höjden, och frid pajorden den, till dem som hans välvilja vilar över." Lukas 2:14”
Lånad bild

Loveless Churches/ Kärleken?

I denna video tar denne man upp de kärlekslösa kyrkorna, deras beteende inför den kommande avslutningen av vår tid och Jesu återkomst. Är det VI själva som kan bestämma över HUR STOR vår kärlek till nästan är? GUD bestämmer och vet vad som finns för mått av kärlek hos oss individer.

Något att tänka på? Ja, verkligen.

Joh Uppenbarelsebok Kapitel 2

Brevet till Efesos

1 Skriv till ängeln för församlingen i Efesos:Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna.4 Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. 5 Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. 6 Men den fördelen har du: att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar.7 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.

Brevet till Smyrna

8 Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:Så säger den förste och den siste, han som var död och som lever igen: 9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! – och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. 10 Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.11 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.

Brevet till Pergamon

12 Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon:Så säger han som har det skarpa tveeggade svärdet: 13 Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig, inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.14 Men jag har en sak emot dig: att du har några där som håller fast vid Bileams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. 15 På samma sätt har också du några som håller fast vid nikolaiternas lära. 16 Vänd därför om! Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd.17 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten, och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det.

Brevet till Tyatira

18 Och skriv till ängeln för församlingen i Tyatira:Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons: 19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första.20 Men jag har en sak emot dig: att du tolererar kvinnan Isebel, hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudaoffer. 21 Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. 22 Nu lägger jag henne på sjukbädden, och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. 23 Jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar.24 Men till er andra i Tyatira, ni som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag: Jag lägger inte på er någon annan börda. 25 Men håll fast vid det ni har tills jag kommer.26 Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. 27 Han ska styra dem med järnspira som man krossar lerkärl,✱28 liksom jag har fått den makten av min Far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. 29 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Hälsn Maria

The Bible. Dagligt bruk

Bilden kan innehålla: text där det står ”THE BIBLE IS MEANT TO BE BREAD FOR DAILY USE, NOT CAKE FOR SPECIAL OCCASIONS”

Matthew 4:1-4 📖1 Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God….

📖John 6:31-36📖31 Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.32 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.33 For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.34 Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.35 And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.36 But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not.🔥🔥🔥

ÖVERSÄTTNING:

Matthew 4:1-4 📖1 Då leddes Jesus upp av Anden in i vildmarken för att frestas av djävulen.2 Och när han hade fastat fyrtio dagar och fyrtio nätter, var han efterhängsen.3 Och när frestaren kom till honom, sade han: ′′ Om du är Guds Son, befall att dessa stenar ska göras till bröd.4 Men han svarade och sade: ′′ Det är skrivet: Människan skall inte leva av bröd allenast, utan av varje ord som går ut ur Guds mun….

📖 John 6:31-36 📖31 Våra fäder åt manna i öknen, som det står skrivet, Han gav dem bröd från himlen att äta.32 Då sade Jesus till dem: ′′ Sannerligen säger jag till dig: Mose gav dig icke det brödet från himlen, men min Fader ger dig det sanna brödet från himlen.33 För Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger liv åt världen.34 Då sade de till honom: Herre, ge oss detta bröd för evigt.35 Och Jesus sade till dem: ′′ Jag är livets bröd: den som kommer till mig skall aldrig svälta; och den som tror på mig skall aldrig törsta.36 Men jag sade till eder: ′′ Att I också haven sett mig, och tror icke.

Den som har en bibel och kan läsa den, den har en skatt!

Hälsn Maria

Den stora dagen, Antikrist,vedermöda m m

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Guds tid

Here’s a chart of what to expect in the coming months ahead leading up to the coming of the Son of man 🔥🔥🔥We have less than 40 months before the Great Persecution of the saints by the BEAST. Get prepared folks, this is not a joke and it’s most certainly not a game 💥💨. Don’t wait until it’s too late!!!🕊️ SELAH 🕊️

Denna text och bild vill beskriva vad som väntar framöver de kommande 40 månaderna innan Jesus kommer tillbaka, allt är enligt Guds ord. Framräknade dagar. Kristnas lidande som det står om i Gudsordet, mark of the beast, D Trump, Israel………….

Our Blessed Hope returns after the opening of the 6th seal in the second half of the 70th of Daniel.The false pre-trib doctrine originates from a Freemason called John.N.Darby in the 1800 century.We will all be here through seals 1,2,3,4,51= White Horse, CONQUERThis occurred on September 2020 with the Abraham accord signed by coadjutor Trump, Israel and the United Arab Emirates.2=Red Horse WAR of Gog and Magog.This is brewing up as we speak, Turkey has declared Jerusalem is theirs, this will incite WW3. This took place on October 20203= Black Horse FAMINEThis is also in the works for quite some time. Rumors Truckers Unions are told to park their trucks on November 29th, along with many other deliberate agendas halting the worlds food supply.4=Pale Horse DEATH also known as the Abomination of Desolation.This is when the Antichrist of Revelation sets himself up as King 👑of Israel in Jerusalem. The Moderna Pfizer Fauci Gates vaccines will be decreed with a quantum dot tattoo using an enzyme called Luciferace. Mark of the BEAST.5=MARTYRDOMThis is the Great persecution of the saints by the BEAST and will start immediately after the Mark is decreed by the man of sin.6=RESSURECTION DAY and the Great and Terrible Day of the Lord.This is your RAPTURE⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡✨✨✨7=WRATH of GODThe 7Bowl and Trumpet Judgements on a BEAST following world.Ressurection Day and the Wrath of God all occur on the same DAY!!!!!⚡🔥🔥🔥

DENNA Text från Gud tål verkligen att tas på största allvar, och är man religiös och tror att det är Pretib som gäller och INTE vedermöda på g, då är man direkt dum för då har man inte förstått bibelns/Guds ord.

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, text där det står ”IMAGINE A VACCINE so SAFE YOU HAVE TO BE THREATENED TO TAKE IT FOR A DISEASE so DEADLY YOU HAVE TO BE TESTED TO KNOW YOU HAVE IT”

Guds himmel

Vill du komma till himlen?

Bibelstudium av Samuel Thomas

https://midnattsropet.se/midnattsropet/vill-du-komma-till-himlen/

– Om du dör idag, kommer du till himlen då?
Min söndagsskollärare ställde ofta den frågan till mig för att jag skulle omvända mig. Som barn gav det mig mardrömmar om att missa uppryckelsen. Nu när jag tänker efter så frågar jag mig själv: Om kristendom enbart handlar om himmel och helvete, på vilket sätt är det då olikt någon annan religion?
Innan jag börjar, låt mig försäkra dig om att jag tror på att både himmel och helvete existerar. Himmel är Guds närvaro och helvete är evig skilsmässa från Gud, och på den yttersta dagen kommer Gud att frälsa oss (som tror på Jesus) från syndens närvaro genom att ta oss till sin eviga härlighet.

Men frågan kvarstår; handlar kristendom enbart om himmel, helvete eller domens dag? Om det är så, drivs inte då hela vår tro av fruktan? Är detta det Kristus predikade? Fokuserar evangelium verkligen på livet efter detta?
På något sätt så är evangelium och Jesu undervisning i slutändan likställt med att komma till himlen i livet efter detta. Vi tar några referenser som exempel:
1) … den väg är smal som leder till livet (Matt 7:14).
En allmän tolkning är ”smal är den väg som leder till himlen”.
2) … var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).
En allmän tolkning är ”den som tror på honom går till himlen”.
3) Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6).
En allmän tolkning är ”Jesus är vägen till himlen”.

Jag säger inte att vår allmänna förståelse är helt fel men vi har definitivt urvattnat djupet av budskapets verkliga betydelse.

Vad förkunnade Jesus?
Han talade om Guds rike och evigt liv. Men jämställde han dessa med ’himlen’ som en plats efter döden?
– Jesus sa: Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3).
Evigt liv beskrivet av Jesus är att känna honom och Fadern. Den viktiga frågan är inte om du vill gå till himlen, men däremot om du känner Jesus. Det är sant att vi en dag helt och fullt ska lära känna honom när vi ser honom såsom han är (1 Joh 3:2), men under tiden vi lever på den här jorden så har vi här och nu fått detta tillfälle att lära känna honom såsom han bor i oss.
Guds rike är mitt ibland er (Luk 17:21).
Du och jag är Guds rike eftersom Gud regerar i oss (1 Kor 3:16). Gud upprättar sitt rike på jorden genom oss. Han samarbetar med oss i den här missionen. Vilken stor uppgift vi har tillsammans! Ja, vi ska gå till himlen efter döden men successivt så är vi kallade att upprätta hans rike på jorden.  Skapelsen går under men också den längtar efter att Guds barn ska uppenbaras (Rom 8:19-20).
Om himlen handlar om ’Guds närvaro’, är det inte då mer lämpligt att säga att himlen är i oss? Om vi verkligen är bärare av himlen och ambassadörer för det himmelska riket, varför ser vi då endast de fördelar himlen har att erbjuda som något som hör framtiden till? Erfar vi verkligen himmel på jord eller går vi och väntar på en efter-döden-upplevelse?

Det största av under är att Gud kallat oss att vara redskap i hans närvaro (1 Kor 3:18). Kristus i oss är verkligen ett härlighetshopp (Kol 1:27). Vänner, livet handlar inte om att göra eller inte göra något till himlen. Inte heller handlar det om att stå inför dom. Det är ENDAST om att känna, och tro på Jesus Kristus, den ende som gett oss evigt liv. Och eftersom Gud har tagit sin boning i oss, så upprättar han också genom oss sitt rike på jorden. Den verkliga avsikten för ett kristet liv är att predika och upprätta Guds rike; evangelium – de goda nyheterna.

/Midnattsropet.

Medan tid finns: Sök HERREN

Bilden kan innehålla: text där det står ”YOU THINK I'MCRAZY BECAUSE I QUESTION EVERYTHING. I think you're crazy because you question NOTHING.”

Människor tycker att speciellt vi kristna är på något sätt knepiga och tokiga för att vi IFRÅGASÄTTER olika handlanden/skeenden som vi naturligtvis UNDRAR över, då det oftast är totalt emot vad GUD säger!

Javisst gör vi så, för vi vet ju att Guds ord är sanningen (protester emot det ja). Ja vi vet att Jesus är vår väg och vår sanning och vårt liv. Allt annat är inte från Gud. Bibelns ord och uppbyggnad är ju för oss människor att ta vara på, inte slänga bort och inte avsky.

MÅNGA MÅNGA avskyr bibeln, p g a att de känner sitt liv och EGO hotat, de känner sig RÄDDA för Gud, vad bra!! För då har de inom sig någon slags respekt över att han kanske faktiskt finns!

Bilden kan innehålla: mem, text där det står ”THIS BOOK WILL EITHER KEEP YOU FROM SIN HOLY BIBLE JESUS DAILY OR SIN WILL KEEP YOU FROM THIS BOOK.”
Ps 39:9Rädda mig från alla mina synder, låt mig inte bli hånad av dårar.

Ps 41:5
Jag säger: Herre, förbarma dig över mig! Bota min själ, för jag har syndat mot dig.

Ps 51:4
Tvätta mig ren från min skuld, rena mig från min synd,

Ps 79:9Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för ditt namns äras skull! Rädda oss och försona våra synder för ditt namns skull!

Ps 46:2
Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Människosonen kommer

Matt kap 24:29 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.

Digitalisering! SMART, smartare, smartast, människan och chip och robotar.

Smarta telefoner har funnits ett bra tag men nu är det dags att på allvar börja göra maskiner (av alla de slag) liksom bostäder, alla elnät med mera, smarta för att slutligen ”SMARTA” städer (där allt är jättesmart utan människorna) skall kunna torna upp sig.

Detta att kunna göra alla föremål/saker/prylar smarta har varit omöjligt tidigare men är idag möjligt tack vare 5G (den femte generationens internet) och nu kör man på för fullt med att göra ALLT/alla döda föremål smarta i det som kallas för ”Internet of things” (IoT) eller ”Sakernas internet” (med målet ”smarta städer”, en ”smart värld”) som vi skrev om i det tidigare inlägget (se länk nedan), samtidigt som människan/människorna blir allt dummare och får nöja sig med sina ”SMARTPHONES” (som de kan byta ut när det titt som tätt kommer ännu smartare smartphones) i hopp om att få kunna känna sig åtminstone ”LITE” smarta för att de är ägare av en smartphone (kanske av en alldeles ny och supersmart smartphone).

Suck vad människor har varit dumma/är dumma som av ren bekvämlighet (det går ju att göra så mycket med en smartphone har det hetat och heter!) har bett om den utveckling vi har idag och som kommer att leda dem själva och resten av mänskligheten in i ett fullskaligt DIGITALT SLAVERI UTAN ÅTERVÄNDO och på alla plan!!

De smarta telefonerna har agerat (agerar) likt lockbeten i syfte att få in människor (mänskligheten) i det digitala slaveriet och nu tvingas de, VI ALLA, ta konsekvenserna av att vi har varit naiva/dumma och dyrkat och dyrkar en AVGUD som vi (som ingen) numera inte kan klara oss utan.

För vilken människa (som vill kunna leva ett normalt liv) kan idag göra det I ETT MODERNT SAMHÄLLE utan en ”smartphone” eller en dator och utan någon chans att kunna koppla upp sig till Internet då och då?

Att kunna VÄLJA INTERNET och om och när man vill bli uppkopplad till nätet är en sak. Värre (mycket värre) blir det när NÄTET VÄLJER (det vill säga de som styr och kontrollerar nätet) att koppla upp allt och ALLA oavsett de vill eller ej för att sedan hålla dem (hålla allt) uppkopplade DYGNET RUNT under resten av deras liv vilket är målet med den nya tekniken ”Internet of things” eller med andra ord ”Sakernas internet” och den pågående digitaliseringen.

Frågan om det är människan som skall (bör) betjänas av tekniken eller om det är tekniken som skall (bör) betjänas av människan har de som ligger bakom den nya ”SMARTA” tekniken/som stödjer den (ligger bakom Internet of things, digitaliseringen etcetera) och som arbetar för att skapa smarta städer i vilka många människor kommer att ersättas med maskiner/robotar, svarat på och svaret som visar sig (har visat sig) i handling är att människan skall tjäna ”den smarta tekniken” och med det på sikt göra sig själv överflödig..

För att deras drömsamhälle/drömvärld skall kunna bli verklighet (INGET FÅR KOMMA IVÄGEN!) så är det massorna (människor) som måste anpassa sig och formas efter det fåtal bland mänskligheten som kontrollerar och styr samt äger tekniken.

Så är även fallet när det gäller människor/massan kontra dem som äger bankerna i det kommande ”kontantlösa samhället” som är på G!.

Detta REGIMSKIFTE, kan man kalla det för något annat?, som kommer att och som redan har förändrat hela samhällen/hela världen till nackdel för den samlade mänskligheten, har man från politiskt (demokratiskt) håll inte tillfrågat medborgarna om de ställer upp på (vill ha) vilket man borde ha gjort för länge sedan.

Nu ställs vi alla inför val som inte är några egentliga val utan där det i vanlig ordning handlar om att välja mellan pest eller kolera (två lika dåliga val) eller att göra motstånd så gott det går.

Innan Corona låg fokuset på invandringen och huruvida medborgarna var positiva eller negativa till invandring/massinvandring. Detta ämne har nu mer eller mindre fallit i glömska då Corona och allt som har med detta påhitt att göra, har tagit över.

Men precis som idag är fallet gällande utvecklingen av smarta samhällen (robotiserade samhällen med allt vad det innebär och där människan/människorna gör sig själva överflödiga) så var det inget som de svenska medborgarna fick vara med och tycka till om innan invandringen blev ett faktum.

Nu (liksom då gällande invandringen det vill säga för eller emot den) handlar det om att vara för eller emot vacciner/vaccineringar när allt redan har gått så långt att det inte finns någon återvändo och ingen kan se vad som är sant eller falskt eftersom allt har blivit ett stort kaos.

Det finns en teori som kallas för en konspirationsteori och som handlar om att 5G leder till att människor drabbas av Corona. Det är ingen hel sanning utan endast en halv sanning.

Ingen kan få det som kallas för Corona (det man har döpt till Corona och som är ett påhitt) av 5G men 5G eller rättare sagt strålningen från 5G gör människor MOTTAGLIGA för sjukdomar vilket är bevisat även om många forskare och kunniga inom området väljer att hålla tyst om det för att de inte vill riskera sina positioner.

När människor utsätts för denna massiva strålning (från 5G) så reagerar deras kroppar med sjukdomar och diverse åkommor som en följd av det. Har ni tänkt på att 5G verkar parallellt med det så kallade Corona? Är det en slump?

5G är inget levande väsen (varelse) som likt en människa kan hosta upp viruspartiklar och sedan sprida smittan i luften och därför kan man inte ge 5G skulden för Corona, utan 5G eller med andra ord strålningen försvagar människors immunförsvar så att de lättare kan drabbas av sjukdomar, virus, bakterier och dylikt.

Detta vet de så kallade ”EXPERTERNA” och detta vet även våra lamslagna landsförrädarpolitiker inom regeringen samt de högt uppsatta inom de olika myndigheterna (FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN bland annat) men att för dem gå emot utvecklingen som är på gång vore lika med att underteckna sin egen dödsdom.

De lyder blint sina hussars order och vilka är det? En del väljer att kalla hussarna för ”den djupa staten” som bara tycks bli djupare och djupare allt eftersom tiden går men jag väljer att kalla dem för Satans lakejer/tjänare, Satans synagoga då de verkar direkt under Satan som hatar mänskligheten och vill förgöra den men som omskapar sig till att likna ljusets änglar (precis som det står att Satan gör i bibeln) för att få mänskligheten att falla till föga för allt vad han vill åstadkomma/ta sig för..

Vad Satans lakejer/tjänare är medvetna om (och som även har spridits bland massorna) är att det finns alldeles för många människor på vår jord. Resurserna räcker inte till, menar de, och de vill inte heller dela med sig av några eventuella resurser som de har lyckats att tillförskansa sig.

Varför skall det finnas så många människor som inte gör någon nytta i världen utan som kanske bara äter och finns till frågar de sig.

Behövs verkligen alla dessa människor (och speciellt de äldre som bor på boenden) i det framtida samhälle de drömmer om och där det går att ersätta människor med ”SMARTA” maskiner/med robotar som de inte behöver betala någon lön till och som inte kräver mat, vatten, någon direkt omvårdnad och som inte tär på klimatet genom att andas eller genom att trilskas med att vilja RESA eller genom att använda sig av plastpåsar eller annat som inte är ”KLIMATSMART? ”VI MÅSTE ALLA TÄNKA PÅ KLIMATET/PÅ MILJÖN och hör sen”!!

Klimathysterin pågår (även om den har tonats ner) samtidigt med utvecklingen av 5G och samtidigt med Corona, Vacciner och annat men ”SYSTEMSKIFTET” som syftar till att få människor med sig in i en fullskalig digitalisering av samhällena och av människorna själva (Internet of things eller sakernas internet), talas det inte om trots att detta UTGÖR ROTEN TILL DET ONDA.

Det handlar sålunda inte om att vara för eller emot vacciner/vaccineringar, invandring, det kontantlösa samhället med mera med mera och som kan ses som SYMPTOM utan om att vara för eller emot att människor/mänskligheten blir DIGITALA SLAVAR och tar emot allt som erbjuds av Satan och hans tjänare för att de skall kunna bli det, bli som Satan och hans tjänare vill.

Här följer ett utdrag från en artikel som talar om hur 5G, Coronaviruset och de kommande DNA vaccinerna som alla kommer att uppmanas att ta eller rent av TVINGAS till att ta, hänger ihop:

5G and Electroporation DNA Vaccines – Both Producing Pulsed EMF Waves

Consider the implications of this for a moment. The technology exists to use EMFs to open your very skin pores and inject foreign DNA into your bloodstream and cells. This is an extreme violation of your bodily sovereignty, and it can have long-term effects, because of genetic mutation – changing your very DNA which is the biological blueprint and physical essence of who you are.

What if 5G mimics electroporation? What if 5G can do on a large scale what electroporation does on a small scale? We already know that 5G has the potential to be mutagenic (DNA-damaging). The frequencies that 5G uses, especially 75-100GHz, interact with the geometrical structure of our skin and sweat ducts, acting upon them like a transmission reaching an antenna, and fundamentally affecting us and our mood.

What if 5G is being used to open up the skin of those in Wuhan so as to allow the new bioweapon coronavirus to infiltrate more easily?

Mandatory Vaccines, Depopulation and Transhumanism

So, what’s at the bottom of the coronavirus-5G connection rabbit hole? I would suggest we find mandatory vaccine agenda, the depopulation agenda and transhumanist agenda (via DNA vaccines). The key figures and groups who appear to have planned this already have the vaccine in place, just as they did for the other epidemics that fizzled out (SARS, ebola and zika). Weiner even has links to HIV/AIDS, and if you dive into that as Jon Rappoport did, you find gaping holes in that story.

It’s the same epidemic/pandemic game played out every 2-3 years. There’s a couple of versions. In the first version, you invent a virus, hype it up, get people scared, do ineffectual and inconclusive tests (e.g. like the PCR test which measures if a viral fragment is present but doesn’t tell you the quantities of whether it would actually causing the disease), inflate the body count, justify quarantine/martial law and brainwash people into thinking they have to buy the (toxic) vaccine and introduce mandatory vaccination.

You don’t even need a real virus or pathogen for the version. In the second version, you create a virus as a bioweapon, release it as a test, pretend it was a natural mutation, watch how many people it kills (which helps with the eugenics and depopulation agendas), again justify martial law, again justify the need for mandatory vaccines and even pose as the savior with the vaccine that stops it.

As a variation on this second version, you can even develop a race-specific bioweapon so as to reduce the population of rival nations or enemy races as a geopolitical strategy. This article suggests that the coronavirus targets Chinese people/Asians more than others, and certainly the official death count attests to that, although it’s always hard to trust governmental statistics. Annie Logical gives her take:

“The con job goes like this.
Step 1) poison the population purposely to create disease that does not and would never occur naturally
Step 2) parlay the purposely created disease as being caused by something invisible, outside the realm of control or knowledge of the average person
Step 3) create a toxic vaccine or medication that was always intended to further poison the population into an early grave
Step 4) parlay the vaccine or medication poisoning as PROOF the disease, which never existed, is much worse than anticipated
Step 5) increase the initial poisoning, which is marketed as a fake disease, and also increase the vaccine and medication poisoning, to start piling the bodies into the stratosphere
Step 6) repeat as many times as possible upon an uninformed population because killing a population this way (the art of having people line up to kill themselves with poison……known as a “soft kill” method) is the only legal way to make sure such eugenic operations can be executed on mass and in plain sight.“

DNA vaccines are a disturbing new advancement for transhumanism. After all, the objective of the transhumanist agenda is to merge man with machine, and in doing so, wipe out what fundamentally makes us human, so we can be controlled and overtaken by a deeply sinister and negative force. It’s all about changing us at the fundamental level, or attacking human sovereignty itself. DNA vaccines fit right in with that – literally changing your DNA by forcefully inserting foreign DNA to change your genetics, with consequences no one could possibly fully foresee and predict.

One Last Coronavirus-5G Connection

Finally, I will finish with another coronavirus-5G connection. The word coronavirus itself refers to many kinds of viruses by that name, not just COVID-19. Guess who owns a patent for a coronavirus strain (not SARS CoV2 or COVID-19) that can be used to develop a vaccine? The Pirbright Institute. And guess who partially owns them? Bill Gates!

As you can read here Pirbright is being supported in their vaccine development endeavors by a British company Innovate UK … who also funds and supports the rollout of 5G. Innovate UK ran a competition in 2018 with a £15 million share out to any small business that could produce vaccines for ‘epidemic’ potential.

The Motivation to Hype and the Motivation to Downplay

History has shown that in cases of epidemics (or fake epidemics) there is almost always a morass of conflicting reports and contradictory information. In such situations, it can be very difficult to get to the bottom of the matter and find the truth. The conflict stems from the different motivations of nations, governments and other interested groups. Essentially, there are 2 main motivations: the motivation to hype (exaggerate and use fear to grab attention, sell something, make a group look bad/incompetent, make people scared, make the public accept mandatory vaccination and martial law) and the motivation to downplay (cover up and hide the true extent of the damage, morbidity or mortality so as to appear competent and in control, to lessen possible anger, backlash or disorder).

Sometimes, these 2 motivations may drive the behavior of the same group, e.g. in the case of the Chinese Government, it has the motivation to hype (to get people afraid so they easily follow its draconian quarantine rules) and the motivation to downplay (so as to appear in the eyes of its people and the rest of the entire world to have the situation under control, to ensure saving face, credibility and a good reputation).

Final Thoughts on the Coronavirus 5G Connection

Governments around the world have experimented with bioweapons both on their own citizens and foreign citizens, and even sold that research to other governments for their own benefit (e.g. Japan’s notorious Unit 731 which developed bioweapons in China, only to hand over that research to the US after losing World War 2). See Bioweapons: Lyme Disease, Weaponized Ticks, Plum Island & More for a brief history of the USG’s usage of weaponized ticks which resulted in Lyme Disease. The evidence that COVID-19 is a bioweapon is overwhelming – and so is the evidence that 5G is involved to either cause the flu-like symptoms/pneumonia people have been experiencing, and/or to exacerbate the virulence of the virus by weakening people’s immune systems and subjecting them to pulsed waves of EMF to open up their skin to foreign DNA fragments (including viruses).

Remember, there are many NWO agendas accompanying the coronavirus. Remember too there was Chinese Government foreknowledge.

In this kinds of story, there are no major coincidences – only connections and conspiracies waiting to be uncovered.

Läs hela artikeln här:

/Maria HÄMTAT FRÅN: https://experimentlandet.blogg.se/2020/december/en-smart-varld-med-dumma-manniskor.html