Archives

Sodoms och Gomorra´s SYND. Last days. Now.

1 Mos 13:10Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten, som överallt var rik på vatten. Innan Herren ödelade Sodom och Gomorra var den nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land, ända till Soar.
1 Mos 14:11Så tog man all egendom och alla livsmedel som fanns i Sodom och Gomorra och tågade bort.
1 Mos 18:20Sedan sade Herren : ”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.
1 Mos 19:24Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren, över Sodom och Gomorra.
1 Mos 19:28och såg ner över Sodom och Gomorra och hela slättlandet. Då såg han rök stiga upp från landet, som röken från en smältugn.
5 Mos 29:22Hela landet ska vara förbränt med svavel och salt, det kan inte besås eller ge någon gröda och ingen växtlighet kan skjuta upp – en ödeläggelse som när Herren i sin vrede och harm ödelade Sodom och Gomorra, Adma och Sebojim.
Jes 13:19Med Babel, rikenas krona, kaldeernas vackra stolthet, ska det gå som när Gud ödelade Sodom och Gomorra.
Jer 49:18Som när Sodom och Gomorra ödelades med sina grannstäder, säger Herren, så ska ingen bo där mer och ingen människa vistas där.
Jer 50:40Liksom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades av Gud, säger Herren, så ska ingen bo där, ingen människa mer vistas där.
Amos 4:11Jag lät ödeläggelse drabba er, som när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Ni var som en brand, ryckt ur elden. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren.
2 Pet 2:6Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång och lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som väntar de gudlösa.
Judas 1:7Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

Hur korrumperad och smutsig är inte världen idag? Går det att jämföra med Sodom och Gomorra? Ja, men det är så mycket värre nu. Se video.

Antikrist´s religion är här, profetior: Solomons tempel m m och våra tider, Jesus berättar, Daniel kap 9:24, m m

Ett Guds barn. Psalm 91 och David. Sluta inte TRO!

 

-Många människor upplever att Gud sviker dem för att de inte får de bönesvar de önskar att få.
Många människor har ingen ork att gå igenom små svårigheter, så hur skall de då kunna gå igenom de stora prövningarna och LITA på Gud? Alla troende vill ha hjälp av Gud på olika vis, och Gud hjälper alla som ber honom av sitt hjärta.
-David var också en person som ville och måste ha Guds hjälp. David frågar Gud varför Gud är så långt borta, David sade: Varför gömmer du dig Gud? David slutade inte att tro. Det ska inte vi heller göra. FÖR: Gud är med den som litar på honom. Vid de tillfällen vi känner oss som mest ensamma och betryckta måste vi fortsätta att gå med Gud och låta honom få del av våra problem, för han kan och vill lösa dem.

-Tron på Gud håller hoppet levande och hjälper oss att motstå fruktan. David visste att Gud var större än allt fienden kunde hota honom med. (7:11; 16:1; 31:3-4)
Se vad som utspelar sig i psalmen:

Kapitel 10. Psalm 10
1 Herre, varför stannar du på avstånd
och döljer dig i nödens tider?
2 De gudlösas högmod
plågar den förtryckte.
Låt dem fångas i de onda planer
de har smitt,
3 för den gudlöse skryter
över sina själviska begär,
han välsignar den girige
och föraktar Herren.
4 I sitt högmod
söker han inte Gud,
i alla hans tankar
finns ingen plats för Gud.
5 Han har ständig framgång
på sina vägar,
dina domar går högt
över hans blick,
han fnyser åt alla sina fiender.
6 Han säger i sitt hjärta:
“Jag vacklar inte,
mig drabbar aldrig
någon olycka.”
7 Hans mun är full av förbannelse,
svek och förtryck,
under hans tunga
finns ondska och olycka.
8 Han ligger på lur vid gårdarna,
han vill döda den oskyldige i smyg,
hans ögon spanar
efter den olycklige.
9 Han lurar dold
som ett lejon i sitt snår,
han lurar för att gripa den svage,
han griper den svage
och drar in honom i sitt nät.
10 Han hukar sig ner, han ligger på lur,
och de olyckliga faller i hans klor.
11 Han säger i sitt hjärta:
“Gud glömmer,
han har dolt sitt ansikte,
han ser det aldrig.”
12 Res dig, Herre!
Gud, lyft din hand,
glöm inte de svaga!
13 Varför får den gudlöse förakta Gud
och säga i sitt hjärta
att du inte ställer till svars?
14 Du ser det,
du ser olycka och sorg
för att ta det i din hand.
Den olycklige lämnar sig åt dig,
du är den faderlöses hjälpare.
15 Bryt den ondes och gudlöses arm,
gör upp med hans gudlöshet
tills du inte ser den mer!
16 Herren är kung
i evigheters evighet,
hedningar försvinner
ur hans land.
17 Du hör de förtrycktas längtan,
Herre,
du styrker deras hjärtan,
du vänder ditt öra till dem
18 för att ge den faderlöse
och förtryckte rätt.
Människor komna av jord
ska aldrig mer sprida skräck.
_____

-Tro på Gud! Genom allt. Hela vägen fram.
_____

   /

Trump´s Israel Peace is NOT a fulfillment of Bible Prophecy! / 70: e veckan av Daniel var redan uppfylld

Trump’s Israel Peace Deal is NOT a Fulfillment of Bible Prophecy!

Många kristna tror att antikrist kommer att underteckna ett slags 7 års fredsavtal med Israel som han så småningom kommer att bryta efter 3,5 år. De får denna tolkning från dålig exegesis av Daniel 9:27. Medan det finns några som diskuterar om det här verkligen är en profetia om Jesus, är nog den större meningen/sanningen att denna passage inte beskriver någon form av 7 års fredsavtal med den moderna nationalstaten Israel. Man tror att vi är där nu men de flesta anser inte att det är så utan att det är en feltolkning.

I alla år har man hört denna tolkningen om ett fredsavtal men jag tror också att det är en feltolkning, läs bibeln och se kommande video nedan. Se video om de sjuttio årsveckorna; 70: e veckan av Daniel var redan uppfylld! Daniels 70-vecka kom och gick. Det finns ingen uppskjutning av den förra veckan efter den 69: e veckan. Alltså: 70 årsveckan har gått, den ligger inte i framtiden!
NEDAN I ARTIKELN och video:

The 70th week of Daniel came and went ladies and gentlemen. There is no postponement of that last week after the 69th week

70 Weeks Are Determined = Not 69 Weeks
John 19:30 = It Is Finished = Spoken By Jesus Christ [God In The Flesh]
Isaiah 53:8 = He was ‘cut off’ = out of the ‘land of the living’ for the
‘Transgression of my people’ = Jewish and Gentile
Daniel 9:26 = talks about Messiah being ‘cut off’ but NOT for himself =
similar to the language used by the prophet Isaiah
Jesus Christ himself = was ‘cut off’ for the transgression of his people =
because he was God in the flesh = and he died as a ‘substitute’ for sinners
POINT = Jesus was ‘cut off’ in the middle of the 70th week = as prophesied by
Daniel = and backed up by the prophet Isaiah.

FLER BIBELORD:

Daniel 9: 27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”
Daniel 9:24
Jes 53:8
Jes 53:12
Joh 19:30
Joh 1:29
1 Joh 3:5
1 Kor 15:3
Hebr 9:28
Rom 5:10
2 Kor 5:18
Kol 1:20
Kol 1:21
Ef 2:14
Ef 2:15
Ef 2:16
Jes 53:5
Rom 3:21
Rom 3:22
2 Kor 5:21
Luk 24:25-26
Luk 24:27
Joh Upp 19:10
Jes 61:1 Jesus is the Holy one
Luk 4:18
Mark 1:23
Mark 1:24

 

 

 

 

Europa, Bibeln och Jesu återkomst. Boken Daniel och fyra makter eller riken

Av Thorbjörn Johansen den 23 okt 2014 kl 14:57

I ett program från CNN den 4 november om “Varför enhet är så viktigt för Europa” (Bryony Jones), berättade professor John Loughlin från Cambridge University att svaret ligger i Europas historia med splittring och konflikter. Han sa att människor har försökt att finna sin “förlorade enhet” ända sedan Rom föll. Men efter 1500 års misslyckade försök att ena Europa till en gemensam ideologi försöker politikerna nu i stället ena det ekonomiskt. Loughlin drar slutsatsen att de inte har lyckats. I dagens valutakris som rikskansler Angela Merkel har kallat “Europas värsta kris sedan andra världskriget” visar sig gamla fördomar och förargelser som hotar att stjälpa allt som byggts upp i åratal, ja under flera tusen år. Hur kommer det sig att Europa är så svårt att förena?

I Daniels bok läser vi om den babyloniske kungen Nebukadnessar som får en dröm från Gud. Han får se en stor staty gjord av olika metaller.

Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera.” (Dan 2: 32-33)

Bibelns profetior, som i Daniel, ger svar på problemet. Budbäraren (ängeln) Gabriel och hans medhjälpare kom till Daniel och talade om vilken uttydningen var. (Dan 4: 20-21) Det rörde sig om fyra olika makter i de globala imperier som omtalas i Daniels bok kapitel 2.

Bibelns bildstod som Bibelns Nebudkadnessar sett i drömmen ville han få uttydning på. Han anlitade den han trodde mest på, Daniel, för att han skulle uttyda den underliga dröm som han hade haft.

När levde Daniel?

Han levde mellan 605-562 f.Kr. medan Nebudkadnessar var kung i Babylonien. I Johannes Uppenbarelse kaptel 18 beskrivs Babyloniens natur och slutliga öde. Hennes ockultism och liknas vid en sköka. Hennes ockultism och svek mot Herren beskrivs också i Jesaja kapitel 47. Skökan är judendomen som förkastar Guds Son, Jesus Kristus.

Daniel talade om de fyra makter eller riken

1. Babylonien, guldet och ockultismens högborg varifrån även judarna tog sina lärosatser och blandade dem med Toran, Talmud och Kabbalah. Och öster om Mesopotamien trädde det medo-persiska väldet fram.

2. Det medo-persiska väldet kom därefter. Mederna levde på den norra delen av platån men spred sig senare till Armenien och Kilikien. Perserna levde på sydvästra delen av platån öster om Tigris-dalen. Under kung Cyrus styre i 500-talets mitt förenades de båda rikena och bildade det medo-persiska världsväldet.

Cyrus intog Babylon år 539 f.Kr. I öst sträckte sig hans rike mot Indien. Västerut omfattade det Egypten och det som nu är Turkiet. Daniel beskrev mycket passande det medo-persiska världsväldet som en glupsk “björn” som åt “mycket kött”. (Dan 7: 5) Cyrus styre var humant och tolerant. Han delade in riket i provinser, varje provins styrdes av en satrap, vanligtvis en perser, men under honom hade en lokal härskare en viss makt. Sedan medoperserna hade erövrat Babylon använde de staden, med sina torra och heta somrar, som administrativt centrum. Susa, den tidigare elamitiska huvudstaden, var en av de kungliga städerna. Hur fick då det här världsväldet sitt slut? När Medo-Persien var som mäktigast, försökte det slå ner de uppror som anstiftats av grekerna vid den nordvästra gränsen. Grekland bestod då av stadsstater som förde krig mot varandra, men samarbetade för att besegra persiska styrkor i avgörande slag vid Marathon och Salamis. Det beredde vägen för ett enat Grekland som var överlägset Medo-Persien.

3. Hellenismen.
Alexander den store förde krig och erövrade hela området runt omkring Grekland. Hans rike beskrivs som den del av bildstoden som var gjord av silver. I nutid vet vi att filosoferna i Aten blev upphovet till olika läror, bland dem den förskräckliga humanismen, dvs. en religion utan Gud.

4. Romarriket.
Romarna var avgudadyrkare. Det var en mycket grym diktatur full av avgudadyrkan. Man ansåg att kungen var Gud. Förföljelser mot kristna utbröt och många dödades. Romarriket eller Europa har varit söndrat ända in i vår tid.

Så här beskriver Daniel bildstodens olika riken

Du, o konung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig, och den stoden var hög och dess glans övermåttan stor, och den var förskräcklig att skåda. Bildstodens huvud var av bästa guld, dess bröst och armar voro av silver, dess buk och länder av koppar; dess ben voro av järn, dess fötter delvis av järn och delvis av lera. Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven, dock icke genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som voro av järn och lera, och krossade dem.

Då blev på en gång alltsammans krossat, järnet, leran, kopparen, silvret och guldet, och det blev såsom agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man icke mer kunde finna något spår därav. Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.

Detta var drömmen; och vi vilja nu säga konungen uttydningen: Du, o konung, konungarnas konung, åt vilken himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära, och i vilkens hand han har givit människors barn och djuren på marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bo, och som han har satt till herre över allasammans, du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det skall råda över hela jorden. Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt; och såsom järnet förstör allt annat, så skall ock detta krossa och förstöra. Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn vara där, blandat med lerjord. Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera. Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen; ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock icke genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparen, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig.” (Dan 2: 31-45)

Daniel sa vidare till kung Nebudkadnessar:

Du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar [eller brons], och det skall regera över hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt.” (vers 38-40) Vi förstår härav att varje metall representerar ett välde med början i Babylon på 500-talet f.Kr.

Historiskt kan vi se den fortsatta uppfyllelsen av profetian i väldena och Rom. I stället för att erövras av ett nytt välde splittrades romarriket mellan tio germanska stammar, precis enligt profetian:

Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike.” (Dan 2: 41)

Dessa stammar bildade senare de stater vilka vi har i Europa. Bibeln säger vidare att fötterna på statyn betyder att detta splittrade romarrike (Europa) ska försöka förena sig, men att de “inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.” (v.43)

Den siste härskaren av det här slaget är Antikrist, som Jesus ska besegra med med sin blotta närvaro och det svärd som utgår ur hans mun. Att Kristus råder, vilken härlig framtid som vi har! Den sten det talas om här slår sönder all annan diktatur är Jesus och hans Herravälde. DET kommer att vara evigt!

Av Hitler finns inget kvar. Inte heller av Lenin och Stalin.

Alla tre ville ha en global diktatur. Liksom statyn är nedbruten, är de alla glömda. Har vi inte under århundradenas lopp fått bekräftelse på profeten Daniels förutsägelser? Babylons alla astrologer och spåmän påstod sig ha övernaturliga krafter, men när det kom till kritan kunde de inte tala om för kung Nebudkadnessar vad han hade drömt, och då stod det klart att de bara var bedragare.

Den Stora Skökan är judendomen med sina “heliga” skrifter Talmud och Kabbalah, vilka har förfört all världens människor från frimurare (ofta politiker) till alla ockulta sällskap, teosofin, New Age, sällskapet Thule, etc.

Mängder av politiker och ledare har försökt att skapa ett enat Europa utan att en enda har lyckats. Bibeln profetia har haft rätt i över 2500 år och vi tycks inte ha någon orsak att tro att situationen idag skulle ändra på den saken. Gud håller själv i historiens trådar.

NamnlösMaria

Nuläge i Greklandskris m m. Ekonomier. Tiden……..

 

The world

Som så många andra så undrar jag också hur det står till med världsekonomierna och hur Grekland och andra länder kommer att tycka och vilja ha det i EU- och euro-frågan. Vad ska ske framöver? Vad jag tycker är ju oväsentligt, men jag vill lämna dig några tankar om detta i nedanstående länk, för det är nog inte alltför många som förstår spelet bakom och mitt i kulisserna.

http://blueshift.nu/laget-vecka-29-ar-2015-iran-grekland-mh17/
Talking to Yanis Varoufakis (Harald Schumann On The Trail – the complete interview)

Globalister och finansoligarker och illuminati och NWO och frimurare och några till, för att inte tala om satan, styr denna världen, just nu i alla fall- innan Jesus Kristus kommer tillbaka. Läser man bibeln, vilket inte alla gör,  så kan man se vad som står på tur och det är ju en Antikrist som skall komma och ordna upp allt kaos. Tror han. —-

Sedan kommer Jesus. Så hur lång tid vi har vet vi inte men tiden går fort och det går mot slutet. Läs och begrunda och läs framförallt bibelns Johannes Uppenbarelsebok kapitel 13 och Daniel 8:17,19, 23. Daniel 11:40 handlar om den yttersta tiden, och sedan förmedlar kap 12 en profetia om tidens slut. Antikrist dyker upp vid tidens slut och JESUS KOMMER TILLBAKA.

Se video.

NamnlösMaria

Ändens tid, finns den? ja bibelns budskap är sant

 

Foto Maria

Foto Maria

Bland Bibelns gestalter intar Daniel en särställning. Han var av kunglig börd men fördes i fångenskap till främmande land redan som tonåring. Där beslutade han sig för att vara Gud trogen vad det än skulle kosta. Han fick tillbringa en stor del av sitt liv som rådgivare till mäktiga regenter och hade tidvis själv stora befogenheter. Hans vishet var känd och erkänd. Gud utvalde honom att berätta om judarnas situation under fångenskapen och gav honom också särskilda uppenbarelser om framtiden. Till sist får han på sin ålders höst höra av Gud att han ska uppstå från de döda för att få sin del av Guds arv till sina trogna. TROHET mot Gud ger rik belöning, i detta livet och med säkerhet i det kommande. Det finns evigt liv för den som tror.  Läs om ändens tid:

*

Dan 12

Ändens tid

1 “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. 2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.
4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”
5 När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. 6 En av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: “Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting?” 7 Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.
8 Jag hörde detta med förstod det inte, så jag frågade: “Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: “Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det. 11 Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. 13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände.”

*
Det kommer alltså ett slut. Ändens tid kommer och vi lever i de sista tiderna. Detta inlägget är bara ett i raden av alla de som finns här om den saken. Det är verkligen dags att hörsamma bibelns budskap, dvs vad Gud säger.
*
*

Foto Maria

Foto Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel. -Daniels bok.Profetiska budskap. Älska Gud.

Den senaste tiden har vi sett olyckor och folk gå emot folk och människor har rasat och många har varit utom sig.
Jordbävningen i Japan, och tsunamin och Kärnkraftsolyckan i Japan …man har inte ord för vad som skett, och kommer nog inte att ha särskilt många ord inför det som kommer heller….
I allt detta man ser hända så läser man ju bibeln och läser nästan exakt de ord som står om vad som skall komma att ske, och nu har en del av Daniels profetior skett?
Därför att jag med egna ögon ser vad som står i bibeln vill jag lämna denna länk till en film om just Daniels profetior.
http://www.youtube.com/watch?v=c7yiFwvGOjM&feature=related

Se den och avgör själv om hur du tycker det kan stämma…
NÄR tiden på jorden är SLUT vet vi ej-  men vi vet ATT änden kommer.

Då denna video är slutspelad kan du även se i kolumnen till höger på Youtube-sidan där  ser jag att det finns fler i liknande stil om vad som sker nu och vad som kan komma att ske. Jag säger inte att alla  filmer berättar om sanningen men en del är faktiskt sevärda, avgör själv du som har bibelkunskap och känner Jesus.. och till dig som inte har det säger jag: SÖK JESUS!

*Min käre vän, ack säg, Vart har du ställt din väg, Din evighet sig närmar visst, Var skall du bo till sist?*

___________________

Vi kan inte vara helt säkra på att vi förstår allt detta- men visst verkar det så inom oss som att vi förstår att det är en mycket speciell tid vi lever i….sluttiderna

*Och från den tid då det dagliga offret bliver avskaffat och förödelsens styggelse* uppställd skola etttusentvåhundranittio dagar förgå.*  /Dan 12:11

Daniel…och Daniels bok

 

 

Daniels bok:   Temat i Daniels bok är att Gud har makten: Gud är allvetande och har full kontroll över alla skeenden i universum. Gud griper in och flyttar undan de upproriska ledare som trotsar honom. Gud motarbetar ondskan och gör inga undantag. Han räddar alla som är trogna emot honom.      ****Idag ligger mycket makt i händerna på världens nationer, men en dag kommer all makt att utgå från Guds rike med Messias som härskare. Vår framtid är trygg så länge vi håller osss till honom. Lita på Gud. Han har hela världen i sin hand.

Ett klart mål:    Daniel och hans tre vänner är föredömen vad gäller överlåtelse och hängivenhet. De hade bestämt sig för att tjäna Gud hur omständigheterna än såg ut. De gav inte efter för trycket från ett ogudaktigt samhälle eftersom de hade ett klart mål för sina liv.***Att göra lydnaden och överlåtelsen till Gud till det viktigaste i livet är ett klokt beslut. Det ger stadga och inriktning åt livet i en värld där omständigheterna kan vara kaotiska. Vi ska inte lyda någon som uppmanar oss att svika Gud. Gud måste få första platsen i våra liv.

Uthållighet:     Daniel tjänstgjorde under 70 år i ett land som inte bekände sig till Gud utan att i något avseende göra avsteg från sin övertygelse. Han var pålitlig, uthållig i bön och ointresserad av makt och ställning för egna syften.***För att kunna nå ditt livs mål måste du vara uthållig. Låt ingenting skymma sikten. Var ivrig i bönen, håll fast vid sanningen och var villig att tjäna Gud var han än ställer dig.

Guds trofasthet:    Gud beskyddade Daniel under hela hans liv. Han befriade honom ur fängelset och räddade honom i lejongropen. Ingen av dem som hatade honom lyckades komma åt honom. Gud beskyddar sitt folk. ***Vi kan lita på att Gud är med oss i varje besvärlig situation därför att han har lovat det. Han sviker aldrig sina löften. Låt oss tjäna honom med samma trofasthet! /Bibeln

Det är så härligt att läsa om Daniel. Han fick verkligen utstå mycket, men han var trogen Gud, och han klarade av allt han skulle göra för Gud, för Gud ville det och Daniel följde Gud. Det är så vi ska vara; troende, följsamma, uthålliga, överlåtna, tjänstvilliga och låta Gud bestämma i allt.

Då har vi gjort det Gud vill. /Kram från  Maria      

Daniel..och Daniels bok i Bibeln.

 

 

Tycker du att Daniels bok i Bibeln är svår att förstå? Ja det kan den ju vara men..det finns förklaringar.Boken är ju till alla folk och till folk i alla tider. I Daneil 7:4-7 kan vi läsa om “Drömmen om fyra hemska djur.”

Daniel hade en dröm om en storm på ett mäktigt hav, och fyra stora djur steg upp ur havet, djuren hade olika utseenden och betydelser. Här kommer förklaringar till stycket så som bibeln ger dem:

Lejonet med örnvingar var Babylon, känt för sina snabba segrar. (Statyer av lejon med vingar har påträffats bland ruinerna i Babylon.) Björnen är det medo-persiska riket. De tre revbenen i munnen representerar tre fiender som besegrtas. Leoparden är Grekland. Dess vingar talar om snabbhet, och Alexander den store erövrade också en stor del av den dåtida civiliserade världen på bara fyra år.

Efter honom delades riket i fyra delar motsvarande leopardens fyra huvuden. Det fjärde djuret gör Daniel förvånad eftersom det inte var en världsmakt, och han frågar senare särskilt om det (7:19). det representerar både romarriket och den yttersta tiden. Många bibelforskare menar att de tio hornen är tio kungar som kommer att regera strax innan Gud etablerar sitt eviga rike (Upp 17:12).

 Dessa kungar hade inte kommit till makten när Johannes skrev ner sina uppenbarelser. Det lilla hornet är en framtida mänsklig härskare som kommer att sätta sig upp emot Gud (se 2 Thess 2:3-4). Och Daniel 7:9 säger: Här skiftar scenen till att beskriva den yttersta tiden. Denna rättegång påminner om den som Johannes skildrar i Upp 1:14-15. Gud, som är den som ger makt till nationerna, kommer själv en dag att döma varje nation.

.. Och Daniel 7:10 säger: Daniel såg hela mänskligheten framför Guds tron. Varje människa måste en dag göra räkenskap för sitt liv inför den Allsmäktige. Vad skulle Gud säga om ditt liv om domen ägde rum idag? Har du följt hans bud? Fråga dig hur du skulle vilja att Gud såg dig den dag det är din tur att stå framför honom, och lev så redan idag. Läs Daniels bok, den är så underbar och den visar oss på livsmod och på Guds stora kontroll.

Daniel..och Daniels bok i Bibeln

candle.gif 

Daniels bok i bibeln är en profetisk bok. Daniels profetior om den yttersta tiden (kap 8-12) ger oss en glimt av Guds plan genom tidsåldrarna och en tydlig förutsägelse om Messias. I Kapitel 7:13-14 kan vi läsa: “Sedan fick jag se någon som liknade en människoson komma på himlens moln. Han närmade sig Den gamle och fördes fram inför honom. Han hyllades och fick total makt över alla världens länder. Alla folk och nationer tillbad honom. Hans makt är evig och ska aldrig ta slut och hans rike ska aldrig gå under.”

Denne “människoson” är Messias. Jesus hänvisade till denna vers och sa att den gällde honom. Detta kan du läsa i Lukas 21:27, och Joh 1:51.

Daniel profeterar om den yttersta tidens Antikrist i kap 7:24, I kapitel 8:5-7 handlar det om Grekland och Alexander den store. I kapitel 8:25 kan du läsa om “Furstarna furste” som är Gud själv. Den sista synen som Daniel hade (536 f Kr) läser du i Kap 10:1. Denna syn ger oss ytterligare insikt om den andliga kamp som pågår i universum mellan Guds folk och de makter som vill förgöra dem. Vi får också detaljer om motsättningarna mellan “kungen från söder” (Ptolemaios) och “kungen från norr” (Seleukos). Babylon blev besegrat av Medien-Persien, som i sin tur blev besegrat av Grekland. Den grekiske härskaren Alexander den store lade på kort tid under sig det mesta av Mellanöstern och Medelhavsområdet. Efter hans död delades riket i fyra delar. Ptolemaios i Egypten tog kontrollen över södra halvan av Israel, och Seleukos i Syrien över den norra. ..(Kap 11:1) ….

Daniels bok är inte enkel att förstå, men jag ber dig ändå att läsa den.

Daniel. Daniels bok

 namnlos-bibeln.jpg

Fakta om boken av Daniel i Gamla Testamentet kommer här.

Syfte:  Att ge en historisk skildring av situationen under fångenskapen i Babylon och att visa att Gud har fullständig kontroll över hela sin skapelse, både naturens växlingar, nationernas öden och sitt eget folks situation.   Författare: DANIEL.   Mottagare: De judar som levde i fångenskap i Babylon, men också Guds folk överallt i världen.  Datering: Skriven omkr år 535 f Kr. med betoning på händelser som ägde rum mellan omkring 605-535 f Kr.

Historisk situation: Daniel hade förts till Babylon av Nebukadnessar år 605 f Kr. Han tjänstgjorde där i 60 år under kungarna Nebukadnessar, Belsassar, Darejaves och Kores.  Nyckelvers: “Han avslöjar det som är dolt förmänniskor. Han är ljus, och han vet vad som gömmer sig i mörkret.” (2:22).  Nyckelpersoner: Daneile, Nebudkadnessar, Sadrak, Mesak, Abed-Nego, Belsassar, Darejevas. Nyckelplatser: Nebudkadnessars palats, den brinnande ugnen, Belsassars gästabud, lejongropen. SÄRDRAG: Daniels profetior om den yttersta tiden (kap 8-12) ger oss en glimt av Guds plan genom tidsåldrarna och en tydlig förutsägelse om MESSIAS.

Upplevelsen av en allvarlig jordbävning eller något annat utanför mänsklig kontroll kan skaka om oss i vårt inre så att vi blir osäkra och rädda för lång tid. En virvelstorm kan i ett ögonblick rasera ett livsverk. En mördares kula kan ändra historiens gång. En berusad förare kan döda en oskyldig medtrafikant. En skilsmässa drabbar hela familjen. Internationella och personliga tragedier gör att världen ser ut allt annat än säker ut.

Ondskan härskar överallt. Bombdåd, militärkupper, mord och natur katastrofer får oss att undra  om Gud har lämnat sin skapelse eller fullständigt tappat kontrollen över den. “Var är du Gud?” ropar vi i vår förtvivlan, skrämda över utvecklingen och utan möjlighet att påverka skeendet.

För 2.000 år sedan hade Daniel skäl att undra över tillvaron. Tillsammans med tusentals landsmän deporterades han till ett främmande land efter Judas kapitulation inför övermakten. Han ställdes ansikte mot ansikte med  en självisk och maktfullkomlig härskare i ett land av avgudadyrkare. I stället för att ge upp höll Daniel frimodigt fast vid sin tro på Gud. Han visste att Gud, trots omständigheterna, hade full kontroll över läget och att hans planer för både nationer och individer inte var hotade. DENNA SANNING, Guds ALLMAKT, är CENTRAL i Daniels bok. Continue reading