Daniel. Daniels bok

 namnlos-bibeln.jpg

Fakta om boken av Daniel i Gamla Testamentet kommer här.

Syfte:  Att ge en historisk skildring av situationen under fångenskapen i Babylon och att visa att Gud har fullständig kontroll över hela sin skapelse, både naturens växlingar, nationernas öden och sitt eget folks situation.   Författare: DANIEL.   Mottagare: De judar som levde i fångenskap i Babylon, men också Guds folk överallt i världen.  Datering: Skriven omkr år 535 f Kr. med betoning på händelser som ägde rum mellan omkring 605-535 f Kr.

Historisk situation: Daniel hade förts till Babylon av Nebukadnessar år 605 f Kr. Han tjänstgjorde där i 60 år under kungarna Nebukadnessar, Belsassar, Darejaves och Kores.  Nyckelvers: “Han avslöjar det som är dolt förmänniskor. Han är ljus, och han vet vad som gömmer sig i mörkret.” (2:22).  Nyckelpersoner: Daneile, Nebudkadnessar, Sadrak, Mesak, Abed-Nego, Belsassar, Darejevas. Nyckelplatser: Nebudkadnessars palats, den brinnande ugnen, Belsassars gästabud, lejongropen. SÄRDRAG: Daniels profetior om den yttersta tiden (kap 8-12) ger oss en glimt av Guds plan genom tidsåldrarna och en tydlig förutsägelse om MESSIAS.

Upplevelsen av en allvarlig jordbävning eller något annat utanför mänsklig kontroll kan skaka om oss i vårt inre så att vi blir osäkra och rädda för lång tid. En virvelstorm kan i ett ögonblick rasera ett livsverk. En mördares kula kan ändra historiens gång. En berusad förare kan döda en oskyldig medtrafikant. En skilsmässa drabbar hela familjen. Internationella och personliga tragedier gör att världen ser ut allt annat än säker ut.

Ondskan härskar överallt. Bombdåd, militärkupper, mord och natur katastrofer får oss att undra  om Gud har lämnat sin skapelse eller fullständigt tappat kontrollen över den. “Var är du Gud?” ropar vi i vår förtvivlan, skrämda över utvecklingen och utan möjlighet att påverka skeendet.

För 2.000 år sedan hade Daniel skäl att undra över tillvaron. Tillsammans med tusentals landsmän deporterades han till ett främmande land efter Judas kapitulation inför övermakten. Han ställdes ansikte mot ansikte med  en självisk och maktfullkomlig härskare i ett land av avgudadyrkare. I stället för att ge upp höll Daniel frimodigt fast vid sin tro på Gud. Han visste att Gud, trots omständigheterna, hade full kontroll över läget och att hans planer för både nationer och individer inte var hotade. DENNA SANNING, Guds ALLMAKT, är CENTRAL i Daniels bok.

Efter en kortfattade beskrivning av Nebukadnessars belägring av Jerusalem och stadens kapitulation förflyttas handlingen till Babylon, med Daniel och hans vänner Hananja, Misael och Asarja (Sadrak, Mesak och Abed-Nego) som huvudpersoner. Efter en tid innehade de alla viktiga positioner i den babyloniska staten. Daniel blev efter att med Guds hjälp ha tolkat Nebukadnessars profetiska drömmar en mycket mäktig person (kap 2 och 4). Den spännande berättelsen om de tre vännernas erfarenheter i de brinnande ugnen återges däremellan (kap 3). De dömdes till omedelbar avrättning när de inte ville tillbe en staty  av kungen, men Gud ingrep och räddade dem.

Belsassar efterträdde Nebukadnessar på tronen. Gud skrev ett budskap till honom på palatsets vägg mitt under en fest (kap 5). Daniel blev ditkalad och tolkade skriften. Babylon skulle falla för meder och perser. Det skedde redan samma natt och Darejaves övertog makten i Babylon.

Daniel blev en av Darejaves mest ansedda rådgivare och det skaffade honom mäktiga fiender, som var avundsjuka på hans ställning. De lurade kungen att instifta en lag som förbjöd bön och tilbedjan till någon annan än kungen själv. Daniel bad trots detta som han alltid gjort, och Darejaves måste till sin förtvivlan kasta honom i lejongropen. Gud ingrep än en gång och räddade sin tjänare (kap 6).

Boken avslutas med en serie syner som Daniel hade under Belsassars regeringstid ( kap 7-8), under Darejaves tid (kap 9) och slutligen under Kores (kap 10-12). Genom dem får vi en spännande glimt av framtiden ända in i den Yttersta Tiden. De ger oss en försmak av Guds försoning och har setts som mycket centrala när det gäller att tolka andra förutsägelser i Bibeln.

Gud är allsmäktig. Han var det i Babylon, har varit det genom hela historien och är fortfarande den som har fullständig kontroll över varje nations och folks öde. Han är densamme i dag som han var för Daniel i Babylon och ger oss trygghet och livsmod bara vi söker oss till honom. LÄS DANIELS BOK /Handbok för Livet/Bibeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.