Archive | december 2012

År 2013/Ingen årskrönika.Bli ett Guds barn 2013/Video

Nytt År 2013,

 


och här kommer ingen årskrönika, men en vädjan till människor att vilja lära känna Jesus. Jag anser att det borde vara den viktigaste längtan i en människas liv, och inte människans nöjen och flärd. Det viktigaste är att följa Jesus på färden.

Se, han säger till oss: Matt 11:28-30 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” /Han tar våra bördor och hjälper oss ur svårigheter! Lär ur sången (VIDEO) här nedan:

Take Your Heart To The Lord
http://www.youtube.com/watch?v=vUGqW-oU_gc&list=PLB36B0365349F0A1A

Som får utan herde
Matt 9:35-38 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 37 Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor, men arbetarna är få. 38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

*

Folkskarorna idag är så stora, de som inte känner herden som har omsorg, bli därför en lärjunge och kom till Jesus. Gå sedan ut och gör folk till lärjungar. Låt något nytt komma in i ditt liv: JESUS

 

Att lyda Gud/ A Tender Heart, Video / Send me!

 

*

Den ärlige sökare som kommer till Gud i tro får ett ovillkorligt löfte om att bli väl emottagen….och får tjäna Honom, den Högste. Kan det bli bättre?

10 Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. 11 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet.

*Video:
A Tender Heart

http://www.youtube.com/watch?v=vtnXmJj4mTs&feature=share&list=PLB36B0365349F0A1A

I Jesaja kap 6:8 kan du läsa om hur Jesaja ville bli sänd för att arbeta för Gud: “Herre, jag vill gå!” “Sänd mig!”

/Maria

 

Jesus /Är du redo när han kommer?Är Jesus ditt allt?

 

Se jag står vid dörren och klappar

”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” (Upp 3:20)
Det här Bibelordet kommer i mina tankar ganska ofta. Har jag verkligen släppt in Honom, eller har jag bara öppnat dörren lite på glänt, ”med säkerhetskedjan på”?
Är Jesus mitt allt? Han är min Frälsare, men är han också ”Herre” i mitt liv? Kan jag säga som Paulus:
”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” (Gal 2:19-20)

Får Han verkligen vara Herre i mitt liv? Kan jag säja ”Ja, amen!” när jag läser de följande Bibelorden:
”Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill bli min efterföljare, måste han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv, han skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.
Ty vad gagnar det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?” (Matteus 16:24-26)
Ett Bibelord till med stort stort allvar:
”Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg, vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.” (Upp 3:1-3)

Är jag verkligen redo när Han kommer, eller bedrar jag mig själv?
”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud — er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar Honom.” (Rom 12:1-2)

”Lever du idag min vän, säg är väl Jesus ditt allt?
Fråga var dag och lever jag, livet som Kristus befallt?”
GL

*  Från: http://www.midnattsropet.se/2012/12/se-jag-star-vid-dorren-och-klappar.html
*

Den frågan vill jag ställa till alla jag möter ….. lever man så som HAN önskar?

/Maria

Hälsa/ NWO. Tvångsvaccinationer i Sverige 2013???

 

OBS!A Clip Art Of A Syringe With A Drop Of Blood clipart

Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination i Sverige

26 december, 2012 By Torbjörn Sassersson

Den 1 januari 2013 införs en ändring av smittskyddslagen. Beslut om att ta in nya vaccin i nationella vaccinationsprogram fattas i fortsättningen av regeringen.

Den nya vaccinationspolicyn innebär att:
â– Regeringen ger det praktiska ansvaret till Socialstyrelsen att bedöma och styra upp det nationella vaccinationsprogrammet.
â– Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket ska samarbeta närmare om att ta fram en vaccinationspolicy och se till att den genomförs i Sverige.
â– Ett vaccinationsregister inrättas där det registreras vem som vaccinerat sig och med vilka vaccin, samt vilka som inte vaccinerat sig.
â– Hälsovården ska utföra vaccinationerna samt rapportera in till vaccinationsregistret hur barn, ungdomar och vuxna är vaccinerade.
â– Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret.
â– Vaccinationsregistret ligger till grund för bedömningen av ”vaccinsäkerheten” i Sverige.

Vaccinsäkerhet är en nyckelfaktor. Lägg till att Socialstyrelsen även vill registrera hur sunda svenskar är i ett annat register som nyligen debatterades i DN. Slutsatsen blir att de som inte vaccinerar sig inte bara kan registreras av Socialstyrelsen som ”osunda” utan även kan klassas som ”riskindivider” av Smittskyddsinstitutet.

Läs mer i NewsVoice och kommentera

/Läste du detta och reagerade??  Men 2013 är ju nu strax…! Och de kör över oss…..är man en riskindivid om man inte vaccinerar sig?  TYCK TILL!

/Maria

Hjärtats inst/ Förhärdade hjärtan! Död./Bibelord

 

 

Man ska ju inte döda, men man gör ju det- man ska inte hata men man gör ju det, man skall älska sin nästa, men man gör inte det…..

 

http://www.expressen.se/nyheter/eritreas-regim-skakar—diktatorn-holl-langt-tal/

Fängslade Dawit Isaak nämndes inte.

*

http://www.expressen.se/nyheter/kvinnan-dod-efter-brutal-gangvaldtakt/

Kvinnan dog.

*

Två artiklar och man ser att det är inte bättre i världen nu än förr. Det finns fortfarande fruktansvärda tillstånd där man faktiskt fortfarande  mördar med berått mod, för alla förstår väl att man inte kan slåss med järnrör eller tortera människor utan att de faktiskt kan dö. Vad säger Gud om den saken? Den tydligaste meningen han kan säga är ju : Du skall icke döda!  men man gör ju det! Nedan kan du läsa olika bibelord om mördande och otukt och mer som Gud avskyr!

*
Job 24:14 Så snart det dagas stiger mördaren upp, han dödar den nödställde och fattige, och om natten blir han tjuvars like.

1Joh 3:15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig

Matt 15:19 Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.

Upp 9:21 Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.

Rom 1:24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.

Rom 1:27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

Rom 13:13 Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund.

1 Kor 5:1 Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.*

1 Kor 7:2 Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.

Ef 5:3 Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.

Kol 3:5 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.

1 Tess 4:3 Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt,
1 Tim 1:10 för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran –

Hebr 13:4 Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

Jud 1:7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

Upp 9:21 Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.
Upp 14:8 Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.”

/Maria

 

Hälsa /Hemlagad vitaminrik nyponsoppa

 

Idag vill jag påminna om hälsa och hemlagad vitaminrik nyponsoppa. Ja du ser på bilden vad man ska ha för ingredienser, de är få….. I flaskan finns det 12 dl- men jag gjorde i 2 omgångar för jag kan inte lyfta tunga kastruller….

Recept:

6 dl kallt vatten

1/2 dl Risenta nyponskalmjöl

1 msk potatismjöl

2-3 msk rårörsocker     /Tillägg i recept: 1 st 1 cm riven färsk ingefära,  ca 1 struken tsk kanel, lite koriander i blandningen/

Gör så här:

Häll vattnet i en kastrull. Blanda de olika mjölsorterna med rårörsocker. Vispa ner blandningen i det kalla vattnet. Koka upp under omrörning. Serveras varm eller kall. Förvaras i kylskåp upp till 4 dagar. Mums!

TIPS:

Använd nyponskalmjöl i matbröd för extra bra jäsning. Smaksätt din musli med nyponskalsmjöl. Strö nyposkalsmjöl direkt på fil eller youghurt. 

/Maria

 

Ett Guds barn /får lida. Bli Starka människor….

 

Tänk om man skulle ta sig tid att skriva ner alla under i bibeln….under inträffar på varje tänkbart område i livet!

27 December

Hans själ blev slagen i järn.” Ps 105: 18 eng övers.

Kan man ej omskriva detta och säga: “Järnet inmängdes i hans själ”? Är det ej sant, att sorg och förluster, det ok man burit i sin ungdom och de bojor, som påtvingats själen, fostra till järnhård seghet och målmedvetenhet, uthållighet och mod, vilka egenskaper utgöra en oumbärlig grundval för en ädel karaktär?

Rygga ej tillbaka för lidandet! Bär det stilla, tålmodigt och undergivet, och var viss om, att det är Guds sätt att stärka ditt andliga liv. Världen behöver starka människor. Gud behöver starka heliga och emedan endast lidandet förmår stärka karaktären, låter Gud människorna lida.

Svinna de bästa åren i ditt liv hän i tvungen enformighet? Möta motstånd, förakt och missförstånd dig, liksom den täta underskogen spärrar vägen för skogsröjaren? Fatta mod! Tiden är ej förspilld! Gud tillämpar på dig järnregimen. Lidandets järnkrona föregår härlighetens gyllene krona. “Järnet inmänges i din själ” för att göra dig stark och tapper.
– F. B. Meyer.
“Hemma hos Jesus, när du Honom ser,
ej någon börda skall dig trycka mer!
Hemma hos Jesus ej en sorgens ton
skall blandas i din lovsång vid Guds tron.
Nej, aldrig mera bördor som här,
när du för evigt hemma är.
Aldrig en prövning, ej en frestelse,
då skall dig Herren segerkronan ge.
Trons guld ej mer i elden sänkes ner,
nu Mästaren sitt verk fullkomnat ser.
Nej, aldrig mera prövad som här,
när du för evigt hemma är.”
*
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

Bibelord/ Varför varför varför/ Därför därför därför

 

Framdeles
Det händer mycket ofattbart i livet, i stort som smått. I Johannes evangeliets 13:de kapitel berättas det, hur Jesus före den sista måltiden tvådde sina lärjungars fötter. Petrus kunde inte alls fatta något sådant. “Aldrig någonsin skall du två mina fötter!” sade han till Herren Jesus. Jesus svarade honom: “Vad jag gör förstår du icke nu, men framdeles skall du fatta det.”

Ordet “framdeles” är ett underbart ord.
Herren handlar många gånger med oss på ett alldeles ofattbart sätt. Han för oss in på en sådan väg, som vi själva aldrig någonsin skulle ha valt.
Hans ord är vår tröst: “Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro och mina vägar högre än edra vägar, och mina tankar högre än edra tankar” Jes 55: 8-9.
I vårt liv besannas ofta orden: “Jag vet det, Herre: människans väg beror ej av henne, det står icke i vandrarens makt att rätt styra sina steg” Jer 10:23. Herren leder oss efter sin egen plan och inte efter våra planer.
Då frågar vi många gånger: “Varför, varför, varför?” Och svaret lyder: “Framdeles skall du få veta det.”

Petrus lärde sig senare förstå, varför Jesus tvådde sina lärjungars fötter den där sista kvällen på jorden. Också du får, när tiden är inne, veta varför du just nu måste ligga på sjukbädden. Du tycker, att det har inträffat vid en synnerligen oläglig tidpunkt, men enligt Guds mening har det varit den lämpligaste tiden. Finn dig i Guds vilja och reta inte upp dig mot honom, så kommer du en gång att med glädje tacka honom för denna svåra tid.
Vi bär vår börda mycket lättare, då vi är övertygade om att vi en gång kommer att förstå, varför det har gått just så här, fastän vi inte för ögonblicket begriper det. Herren kommer inte heller i detta avseende att lämna oss i mörker, trots att han inte just nu anser det nödvändigt att låta oss förstå hemligheten med sin ledning. Men det kommer en dag, då han förklarar den för oss, och då står vi igen undrande inför hans förutseende och stora kärlek.

Fråga därför inte ständigt: “Varför, varför, varför?” utan nöj dig med att vänta på den dag, då Herren säger till dig: “Därför, därför, därför.”
Han säger det inte nu i dag, han tiger till ditt bästa. Men han kommer att säga det till dig den dag, då det är bäst för dig. Ditt bästa söker han också, då han tiger. Tystnaden är också hans kärlek. “Han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel” Sefa 3:17.
Vi är alltid så färdiga att fråga: “Varför?” Men Herren svarar oss så ofta: “Framdeles skall du få veta det.”

Låt nu ditt hjärta bli stilla inför Gud och lita på honom. Han är klokare än du. Han är mycket kärleksfullare, än du någonsin tror. Han vill bara ditt bästa, när han sänder dig dessa svåra stunder.

Sluta upp med att streta emot honom. Vila i honom och i hans vilja, så får du frid.

Herre, jag vill sluta mina ögon och
lita blint på din kärlek. Jag kan göra
det, därför att ditt Ord vittnar om
att du leder de dina underbart.
Led också mig efter din vilja, för då
vet jag, att allt kommer att lända till
mitt bästa.
Bibelord: Rom 11: 33-36. 1 Petr 1: 6-9.

*

Från “Tröstens Gud” av Urho Muromaa.

/Maria….tänkvärt eller hur!

 

Att gråta äkta tårar /över sina fel. Bekänn…vänd om

 

Bekännelse av våra fel…

Vi upphör aldrig att göra misstag och handla fel. Därför är vi i ständigt behov av att bekänna. Men bekännelsen är inte möjlig om vi inte lyssnar till Gud och är medvetna om vår synd. David bekände sin synd och bad;

“Herre, rena mig från dessa hemliga synder som jag själv inte är medveten om”, (Ps 19:12-13).

Om vi vägrar att be om förlåtelse för den synd som vi inte vill skiljas ifrån, kommer en mur att resa sig mellan oss och Gud. Det kanske inte är möjligt att bekänna varje synd vi gjort i livet, men vi ska vara snara till bekännelse och lydnad.

Bekännelse av vad? Man kanske tänkt något fel om någon, eller velat göra något som man vet är fel…vad finns det som man gör som är fel? Varje dag gör man något man måste be om förlåtelse för. Vad kan du tänka dig att du har för fel i ditt sätt att handla– inför Gud?  Bekänn, ångra, och vänd om!

/Maria

 

Lycka – Glädje/ Den sanna glädjen är mer än lycka

 

 

Glädjens hemlighet.

Läs Psalm 16/Den sanna glädjen är mer än lycka, därför att den finns kvar mitt under och trots de svåraste problem.

Lyckan däremot är mera tillfällig, därför att den grundar sig på yttre omständigheter.

Den djupa glädjen har sin grund i Guds närvaro. När du tänker på och inser att han alltid finns hos dig blir ditt inre tillfredsställt.

Lita på Gud och inte på omständigheterna!

/Maria

 

 

År 2012 / Julstress? Gudsförgätet land,,,

 

Min insändare finns med i tidningen idag…

Överallt. Överallt! Vaddå…jo reklam om något de kallar “jul”. Jag är ganska trött på det ordet och vad människor försöker göra det till. Anders Wejryd kallar det för “en tid då vi ska mötas i kärlek och omtanke”. Jaha? Och det viktigaste : Jesus är fortfarande INTE född den 24/12. Men bryr man sig om honom i detta gudsförgätna land? Man gör narr av världens frälsare.

En tid då frosseriet är som på avgudarnas tid och små barn blir skrämda av någon som kallas “tomte”, människors avgud.
Små barn blir också traumatiserade av föräldrar och andra närstående som inte kan hålla sig ifrån alkolholen, utan bälger i sig och blir otäcka och skrämmande.

Överallt finns reklamen om appar och skinkor och klappar som man kan köpa nu och betala i mars 2013. Det är ju långt dit…
Appar och iphone och i dem mindfullness- och:  det vet man inte vad det är…..

Varje år..likadant och folk blir sjuka av…vaddå? Julstress. Vad är det? jag har inga sådana känningar. Har du?/Jag “firar” ju ingen jul….

/Maria