Archives

Äktenskap/Äktenskapsskillnad

Herren-300x39

Äktenskap och äktenskapsskillnad m m..  vi vet att Gud har instiftat äktenskapet och gett människor regler för det- Angående äktenskapsskillnad: I Matteus 5:32 har man tolkat orden så att Jesus godkänner en skilsmässogrund, nämligen otukt. Denna tolkning grundar sig emellertid på ett missförstånd. Uttrycket syftar på en bestämmelse i den tidens judiska äktenskapslagstiftning. Där var det föreskrivet att en man var skyldig att skilja sig från sin hustru, om hon hade könsförbindelse med någon annan man. Jesu ord innebär att den äkta mannen i ett sådant fall är utan skuld till skilsmässan, eftersom gällande lag tvingade honom till den. /Detta har jag hämtat från Biblisk uppslagsbok.

Det finns frågor om detta och jag har själv vittnat här om att jag är skild, men omgift.  Det finns orsaker som bara Gud vet som inte människor vet och därför skall de hålla sin mun i styr och inte lägga bördor på människor som t ex uthärdat ett långt och svårt äktenskap med människor som slagit dem och annat och till sist orkar inte den människan längre och ber Gud om hjälp. Tror du att Gud är en sadist? Det tror inte jag och jag vet att han INTE är det. Han är min Far. Man skall akta sig för att döma människor hur som helst, men man ska döma rätt domar, om det kan du läsa här: https://gospel.jesuslever.eu/har-vi-ratt-att-doma-intressant-fraga-eller-hur-guds-ord-ar-svaret-pa-den-omtvistade-fragan/        Men.. småaktighet skall man inte ägna sig åt.

Enligt Guds ursprungliga ordning är äktenskapet oupplösligt, Matt 19:6. Bland forntidens folk var emellertid äktenskapsskillnad mycket vanlig. Både den sumeriska, den gammalbabyloniska och den gammalassyriska lagstiftningen tillät mannen att skilja sig från sin hustru utan någon orsak. På Mose tid betraktades äktenskapsskillnad  också av gammalt som tillåten i Israel.Den mosaiska lagstiftningen förbjuder den inte men inskränker den. Mannen kunde skiljas från sin hustru om mannen upptäckt något som väckt hans leda och ur moralisk synpunkt förkastligt, men han måste i så fall ge henne skiljebrev./Bibl Uppslgsbok.

Bibeln säger att man då ska förbli ogift eller också försonas med den som du har skilt dig ifrån.
Skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. (1 Kor 7:11.)

Tre giltiga skilsmässor: 1.(Romarbrevet 7:2).

Paulus uppmanar dessutom att unga änkor skall gifta om sig:

Jag vill därför att unga änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem. (1 Tim 5:14.)
Dör din man eller hustru så får du om du vill gifta om dig. Det är ingen synd. Du är då inte längre bunden till lagen.

2.”Jag (Jesus) säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” (Matteus 19:9).

Skiljs du på grund av att din man eller hustru varit otrogen mot dig så får du gifta om dig om du vill. Du begår alltså ingen synd.

Men har du inte skilt dig på grund av otukt och gifter om dig, då är det en synd.

Lägg märke till att vara otrogen är otukt. Lägg också märke till att Jesus inte säger att det är synd att skiljas, utan synden ligger där i om man gifter om sig.

3.Om den ofrälste vill skiljas

“Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans.” (1 Korintierbrevet 7:15).

Är du gift med en som inte är frälst och han vill skiljas så får han göra det. Men du som är frälst får inte ta initiativet till skilsmässan.

Eftersom du i sådana fall inte är “bunden som en slav” så får du gifta om dig, om du vill.

Skulle du skiljas av något annat skäl än dessa tre så får du alltså inte gifta om dig. Det är då en synd.

Lägg märke till att det inte är skilsmässan som är en synd, utan det är om du gifter om dig!

*

Om man inte vet vad som gäller då man ändå är frälst, och skiljer sig pga av olika orsaker, skall man dömas då? OM man gifter om sig utan att veta vad Gud säger, vad sker då? Det är ingen lätt fråga. Jag förespråkar inte skilsmässor, inte alls, men jag kan verkligen förstå dem som skiljer sig på grund av svåra omständigheter m m. Det är mellan Gud och den enskilde anser jag. Inte något som utomstående skall gotta sig i och döma. För övrigt så är den sekulariserade världen väldigt pigg på att skilja sig så fort man inte får som man vill. Det är bara att packa och gå och inte ha någon moral.Man borde veta mer innan man gifter sig än vad man gör, m m.

NamnlösMaria

Att gifta sig/ Äktenskapet

 fleurs_2294.gif

Äktenskapet. Jag har tidigare här på sidan skrivit om äktenskapet och att det är Guds idé och att äktenskapet skall hållas i renhet. På Mission XP blogg hittade jag en bra beskrivning med bibelord, som jag gärna tar in här för er att läsa och begrunda, (i dessa tider av “homovigslar”).

(1) Idén om manligt-kvinnligt: är Guds idé

1 Mos. 1:27: Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade Han dem.

Gud skapade man & kvinna för sitt eget goda syfte. Skillnaderna i manligt-kvinnligt medför kreativitet och liv med glädje in i våra liv.

 (2) Äktenskapet designades av Gud för att möta det första problemet i mänskligheten: ensamheten

1 Mos 2:18-22: Och Herren Gud sade: “Det är inte gott att mannen är ensam. Jag vill göra åt honom en hjälp…”

Se denna enda människa i sin perfekta miljö, men ensam. Gemenskap med Gud, i sällskap med fåglar & djur. Ett intressant arbete, uppgiften att se till, kategorisera och namnge allt levande. Men… han var ensam…

Gud såg att detta var inte gott. Enligt 1 Mos. 2 skapades åt mannen en hjälp. Den engelska bibeltexten översätter ‘helper’. Detta ord, hjälp, syftar på en välsignad relation där en person stöder en annan person som en vän och allierad. Det här ordet “hjälp” (på hebr. ‘ezer’) om kvinnan är identiskt med det ord som används om Gud själv i Psalt. 46:2 där Herren kallas vår hjälpare, Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. (Andra texter: Psalt. 33:20, 70:6, 115:9-11, 121:1-2) Se också: Hebr 13:6 Alltså kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare.

Äktenskapet börjar alltid med ett behov som varit där från tidernas morgon: ett behov av samhörighet. – Äktenskapet designades för att ersätta den fundamentala ensamheten.

 (3) Äktenskapet instiftades och förordnades för att skänka lycka

1 Mos 2:23: Då sade mannen: “Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta ‘maninna’, ty av man är hon tagen.”

Detta är världens första kärlekssång! Adam uttrycker sin hänförelse. Det hebr. ordet för ‘maninna’ är ‘isha’ som kan betyda ‘att vara mjuk’.

Äktenskapet var designat till vår glädje och vår lycka.

 (4) Äktenskapet börjar med att lämna alla andra relationer för att etablera en permanent relation mellan en man och en kvinna

1 Mos 2:24: Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.

Dessa 22 ord sammanfattar Skriftens hela undervisning om äktenskapet!

Dessutom skulle vi kunna tala om Äktenskapets Genesis-bud. Äktenskapet börjar med ett lämnande: lämna alla andra relationer!

Naturligtvis är banden av kärlek till ens föräldrar kvar. Men, mannen är nu inte längre under sin fars auktoritet. I det nya hushållet är det nu hans uppgift att bära detta ansvar.

Detta betyder att denna nya relation prioriteras högre än allt annat – undantag: Herren själv, förstås. Detta betyder att annat får lägre prioritet: – affärer, karriär, hus, hobbies, talang, intressen, ja, t.o.m. församlingen.

Äktenskapets Genesis-bud: betyder (1) ‘att lämna allt’!

(5) Äktenskapet förutsätter en oskiljbar förening

mellan man och hustru genom hela livet

1 Mos 2:24 … och hålla sig till sin hustru… Budet riktas till mannen, men det sägs förstås också till henne!

Äktenskapets Genesis-bud: betyder också (2) ‘att hålla samman’.

Ordet hålla sig till (hebr. dabaq = ‘hålla samman’, ‘hålla sig tätt till’). Jfr betydelsen av ‘dabaq’ i 5 Mos 10:20 “Herren din Gud skall du frukta, honom skall du tjäna, och till honom skall du hålla dig”.

“Hålla sig till” – i Guds ögon betyder ordet helhjärtad överlåtelse, först: av allt andligt, men också på varje annat område av vårt liv, så att det också innefattar intellektuell, emotionell och fysisk sammanhållning!

Det betyder: 1) en orubblig lojalitet, 2) en aktiv och följande kärlek som inte vill låta sig lämna.

Guds plan är: en oskiljaktig förening.

 (6) Äktenskapet betyder enhet i fullast möjliga mening,

inklusive intim fysisk enhet utan blygsel

1 Mos 2:24-25: … och de skall bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra.

Vi ser nu att mönstret för äktenskapet som Gud lade grunden för i skapelsen åstadkommer något mycket anmärkningsvärt, om denna grund följs. … Två ska bli ett. Det är mera än tillsammansskap! Ingen författare, lärare eller teolog har ännu förklarat allt det innebär för två individer att bli ett kött. – Vi bara vet att detta händer!

Äktenskapet är självklart monogamt. Samtidigt fördöms all otrohet och promiskuitet, vilket Jesus uttrycker med eftertryck i NT: … och de två skall bli ett. Alltså är de inte längre två utan ett. Vad Gud nu har fogat samman det får inte människan skilja åt. (:Mt 19:5f)

Ordspråksboken uttrycker det med de drastiska orden: Så är också den utan förstånd, som förför en annans hustru, ja, en självmördare är den som gör sådant (:6:32).

Äktenskapet är självklart heterosexuellt. Gud skapade en kvinna för en man. Det s.k. homosexuella “äktenskapet” är en patetisk onaturlig förvrängning av Skaparens plan för helig enhet mellan en man och en kvinna.

Det bibliska uttrycket för sexuellt umgänge är “känna” (‘iada’). Detta “känna” är samma ord som används om Guds älskande personliga kännedom om Abraham, 1 Mos 18:19. Jämför orden i Hos. 6:3 Låt oss lära känna Herren.

Summering

Utifrån Genesis-budet i 1 Mos 2:24 resulterar detta att lämna allt – att hålla samman – och att känna varandra (leaving-cleaving-knowing each other) i en ny identitet i vilken två individer smälter samman till ett, med en enhet i själ, hjärta, kropp och ande. – Se Ef. 5:31-32.

¤ ¤ ¤

Att gifta sig/ NEJ tilll “homovigslar”

Homovigsel kan splittra kyrkan…..ja så kan vi läsa i olika dagstidningar idag. Beslutet att viga homosexuella är taget, ok då. Men nej tack…till det beslutet, anser jag. Stor majoritet för dessa vigslar  – 70% för ett ja. Det skall kunna ske redan den 1 november att samkönade par skall kunna vigas. Hade jag röstat hade jag sagt ett blankt nej. AnnaKarin Hammar, stiftsadjunkt och homosexuell är väldigt glad att tillhöra svenska kyrkan nu, särskilt efter detta beslut ang vigslar.

Själv är jag glad att ha gått ur Svenska kyrkan för länge sedan. Ärkebiskopen Anders Wejryd trodde att det skulle blivit en del lägre andel ja-röster, men tycks vara väldigt lättad….

Jag är som sagt inte glad, för jag anser att man skall följa vad Gud sagt, vad han gett oss i form av sina bud. Men vem tänker på hans bud och tankar och vilja idag? 2000-talet har kommit med många väldigt stora förändringar på många vis, och nu tycker jag det är dags att sätta ner foten och säga ett kraftfullt NEJ till all smörja som bestäms.

Det är min åsikt att vi är avkristnade och sovande i detta landet, och detta, och mer, är en skymf emot Gud, Himmelen och jordens Skapare.

 

Att gifta sig/ Trohet….

 000200bf.gif

Vad är trohet? För den som är troende skall och bör troheten till Gud komma först i ens liv. Älskar man Gud vill man följa hans bud. Om man älskar Gud så vet man i sitt hjärta att han skall komma först av allt. Har man varit troende ett tag så vet man genom Guds ord vad trohet till ordet är.

Därför skall också troheten i ett äktenskap vara av samma kaliber. Har man gift sig av kärlek till en annan människa, skall kärleken få växa och vara god. Gud har instiftat äktenskapet till att vara gott och utvecklande i kärlek. Tyvärr ser man inte på äktenskapet idag så som man borde. Äktenskapet har i mycket blivit en slit- och slängvara. Passar det inte så går man.

Det är också så att man är otrogen med andra och otrogen i sina tankar, inte bara i gärningar. Vad är ett äktenskap? Fundera på det. Äktenskapet skall vördas, hållas rent och fint i kärlek och omtanke om varandra. Görs inte detta så är det något stort fel som inträffat. Älskar man någon vill man ju inte göra den personen illa, eller hur? Samtidigt som man gör en partner illa gör man Gud illa. För den som är troende är det en självklarhet, men nuförtiden är det ok att “hoppa över skaklarna” dvs vara otrogen. Om man vet vad Gud säger i sitt ord, då gör man inte sådana saker. Det skall väl ligga i en människa stora intresse att av kärlek inte såra eller göra illa. Då är det inte kärlek.

Varför skriver jag dessa rader? Jo för att jag vet att många människor lider av att befinna sig i äktenskap som inte är bra, och man behöver inte vara troende för att se vad som är fel. Det finns så oerhört många pinade människor, så många som lever ett fel liv, där otroheten ligger som ett mörkt lock över ens tillvaro, det är så förnedrande.

I vårt samhälle idag svämmar det över av olika filmer, tidningar, videos,Tv, radio där otrohet upmanas, och samhället öppnar upp för människor att söka sig ut på vägar som inte är hållbara.  Jag vill uppmana alla till att tänka till om vad ett äktenskap innebär och skall innehålla…… /Maria

Du ska inte missbruka Herrens namn….Du ska inte begå äktenskapsbrott….Du ska inte döda, Du ska inte stjäla…. Du ska inte ljuga… Du ska inte vara avundsjuk på andra…Du ska inte ha några avgudar…

Hur gör människor idag? Håller vi det som Gud bett oss hålla heligt….

Att gifta sig /Tankar..

religion-biblerings.gifAtt gifta sig. Tankar har vi alla om detta ämne och särskilt nu sedan debatten om könsneutrala äktenskap är igång. Jag hörde idag ett program på kanal 1 på radio, och det var flera som uttalade sig i detta ämne.Bland andra var det en präst som sade att hon ser Bibeln som ett kärleksbrev till oss alla, och att det bara står om godhet gentemot människan som sådan. Hon tyckte att det var helt ok att viga homosexuella par och att hon skulle vara glad åt att viga dem..

Vad hon sade mer var att det INTE FINNS ETT ENDA ARGUMENT I BIBELN EMOT DETTA. Då reagerade jag naturligtvis, för om du läser i Bibeln så står det klart och tydligt att MAN och KVINNA skall vara ett. Och du kan läsa här i denna kategori de bibelord som Gud har gett. Denna kvinna har tydligen bara tagit till sig de ord som hon tycker passar hennes ståndpunkt.

http://www.hemmetsvan.se/viewNewsCategory.do?category=Veckans%20nummer&length=5 I denna tidning läste jag också om vad KD-partiet står för och hur de borde gå ut till folket… hoppas du hittar artikeln.

Vidare var det en man som talade om vad Bibeln säger. Jag vet inte om han var kristen men han hade tydligen uppfattat Gudsordet.Han hade klart rätt i det han sade då han talade om Guds ståndpunkt och klarhet….MEN han blev väldigt fort borttagen ur etern. Och sedan var programmet slut..Ja så gör de.. Hur kan en präst som skall anses  eller VARA kristen gå emot GUDS ORD? Jag bara frågar… För jag undrar hur det står till med prästerskapet idag…

http://www.bevaraaktenskapet.nu/info/signerat07.asp

Att gifta sig/Äktenskapet

 000200bf.gif

I April 2004 skrev jag dessa kännetecken på vad äktenskapet bör innebära, hur man skall vara och vad man behöver i ett äktenskap- A-Ö…läs gärna och se orden och vad de kan betyda…

Absolut trohet… Allvar… Bibeln… Bönestunder..Barnslighet.. Delaktighet.. Diskussion..Drömmar… Erfarenhet…Förlåtelse…Frågor… Ensamhet…Gemenskap… Glädje.. Gud…Gråt.. 

 Hjälpsamhet.. Harmoni.. Intuition.. Icke skiljbara.. Jesus…  Jubel… Kramar…   Kravlöshet.. Leenden.. Mjukhet.. Musik…

Närhet.. Nykterhet.. Optimism.. Omsorg… Positivitet.. Redbarhet…Repekt… Renhet… Sammanfogade… Stimulans… Skratt… Samhörighet… Sång… Själavård…

Stöttning… Smeksamhet… Sammansvetsning…Tacksägelse… Tystnad… Tvåsamhet… Tidlöshet… Trohet… Tröst…Visioner

Vardaglighet…Värme…  Växande… Vördnadsfullhet… Ånger…Äkthet… Överseende….    

/Maria

Att gifta sig/Hedra varandra

 anihearts8.gifHur många hedrar äktenskapet idag? Hur många tänker på vad det egentligen innebär? Hur många par vill verkligen kämpa för att det skall bli så som det är menat? Hur många vill leva ett kristet äktenskap och verkligen hedra varandra och Gud?Därför vill jag också passa på att säga att Satan försöker att krossa alla de kristnas äktenskap, förstöra för barnen och krossa allt som innehåller kärlek och godhet. Han är fullständigt hänsynslös i sitt agerande mot oss människor, och de kristnas äktenskap är idag hårt ansatta. 

I dagens samhälle är det så lätt att förivra sig, och bestämma/besluta något som man egentligen inte borde. Vi lever i tider som är omvälvande på alla plan. Jag vet personligen vad stor smärta innebär, och därför finns ju mina sidor, för att jag fick uppleva mycket ont i livet och för att Gud hade en mirakelutväg för mig.

Jag citerar David Wilkerson här:  * Denna värld kommer att gå igenom ett smutsbad så intensivt, att det kommer till och med att anfäkta många innerligt  kristna.

Bibeln säger att Lot led i sin rättfärdiga själ både dag och natt på grund av synden i Sodom. Kristna kommer att bli utsatta för sådan våldsam smuts och sensualitet, att det krävs ett verkligt fast grepp om Herren för att överleva. De som sitter på gränslinjen till världen kommer att falla framstupa. De som inte söker skydd i Guds trygga ark blir bortsopade av denna smutsens flod.*  /Ur boken SYNEN.

Jag håller med David om detta. För det är ju så att Satan är mycket listig, lismande, otäck och på alla sätt genomäcklig. Därför kan han alla vägar och han kan Bibeln, och därför är han den, som ansätter människor på det grövsta sätt. Det gäller att veta på vem man tror, om man skall klara sig och sitt äktenskap. Därför säger jag till dig som vill leva i ett gott äktenskap; håll dig till Gud, lev som Gud vill, släng dig i famnen på Jesus, och be om beskydd, klokhet, vishet, och om den helige Andes hjälp.

Åter David W: *Vi befinner oss inte långt från den tid (1973 och framåt) då man kommer att visa  pornografiska filmer på bästa sändningstid. Pornografiska filmer på kabeltelevision kommer att bli så populära att de större TV-stationerna tvingas konkurrera genom att sända filmer med så mycket våld och annat som de möjligtvis kan inom lagens märken.* /D W

Så skriver David och återigen får vi hålla med om att det han säger är sant. För Tv innehåller inte bara nyheter och snälla filmer och Väder, utan det vräks ut mycket mycket smörja därifrån. Det finns ju massor av betalkanaler att välja också, och där är det inga fina saker som visas. Ett smutsbad alltså, ett utbud som får det att vattnas i munnen på många, men även ett smutsbad som visas för våra tonåringar och barn, som inte förstår vidden av vidrigheterna.

Omoralen har nu börjat att visa sig mer öppet hos många predikanter och förkunnare av Guds Ord.Många är de som lever ett ohållbart dubbelliv, “i skydd” av Guds ord.

Gud säger: *Det finns synd i lägret och den måste rensas ut.*

anihearts8.gif

Att gifta sig /Fråga Gud

Det finns oerhört många ensamma människor som söker/letar/drömmer/fantiserar om en partner. Har sett en del på programmet Ensama mamma söker… Vad tycker jag om det då? Näää skulle aldrig ställa upp på ett sådant program. Varför? För att bli känd? För att få resa? För att verkligen lära känna en man att gifta sig med?

Människor kan bli oerhört sårade i sådant här. Läste just någonstans om någon av de här som var inblandade som hade blivit förföljd efteråt… Och vad säger man till barnen man har, om detta nu inte fungerar, och hur skall de se på kärlek och äktenskap? Jag anser som troende att Gud har första och sista ordet. HAN bör se ut den partner man skall ha i livet. 

Vad är då Guds tanke med äktenskap? Är det att man skall vara ihop bara en tid och sedan gå ifrån varandra? Är det ett äktenskap på bara ens villkor? Handlar ett äktenskap möjligtvis om TROHET hela livet?

Många är frågorna och GUD har svaren.Bibelns syn på äktenskapet: Äktenskapet är en gåva. Det är inte bara en praktisk angelägenhet.  1. Man lovar varandra trohet. 2. Man förenas i ett gemensamt ansvar för varandra och lovar kärlek till varandra, för livet. 3. De två blir “en person” eller “ett kött”. Ett starkt äktenskap är grundat på alla dessa tre förutsättningar.

4. Överlåtelse, vilja och beslutsamhet är nödvändigt för ett lyckligt äktenskap. 5.Ett äktenskap skall vara präglat av glädje. Äktenskapet är livsvarigt. 6.Äktenskapet är gott och hedervärt. Det ingår i planen för äktenskapet att makarnas sexuella behov ska tillfredsställas där och frestelsen till övertramp därmed blir mindre.7.Äktenskapets grund är kärlek uttryckt i handling, inte känslor.   ….ja det finns ju många fler sätt som Gud/Bibeln ser på äktenskapet som sådant, här har jag tagit med  bara några exempel… Och det tycker jag man skall följa, och framför allt låta Gud bestämma en partner åt en.

/Maria

Att gifta sig / Relationer

 fleurs_2294.gif

Hur är det med kärleken/relationer/ äktenskap/respekt?

I 70% är det kvinnan som tar initiativet till skilsmässa.Många säger att det är så att kvinnor är mer “kvalitetsmedvetna”, mer tjatiga och mer negativa än män. Är det så tror du?

Kvinnor brukar ställa mer krav på öppen kommunikation än män,och av lyhördhet och uppskattning. Är det så?

Många skiljs, jag har själv varit där.

Och jag anser att det många gånger har med växande och  nya intryck och nya värderingar i livet att göra.

Man kan också se det så här:

inte ALLTID borde detta göra att man går i sär, man KAN glädjas, man kan följa med sin partner i utvecklandet, man KAN i stället för att se förändringar som ett hot:  Man kan Underordna sig varandra!

Som Jesus talar om kärleken mellan människor kan vi tänka till och inte vara själviska, kanske man kan rädda ett förhållande med att vara goda mot varandra?

Beda Wallström:

Att gifta sig är att plantera ett träd som aldrig har funnits förut. Allting- från rot till krona och frukt- är fullständigt unikt som deras kärlek som skapar trädet.

Endast dom två kan se till att det blir ett gott och lyckligt träd. Dess frukter ska dom leva av. Dess blommor njuta av.

Rot och stam ger balans och trygghet.

Bladen, förnyelsens symbol, måste falla och ge plats åt nya.

Måste få skrumpna och vissna och få komma igen och igen och igen.

Bara den som vårdar sitt träd får njuta av dess frukt. /Beda W

Kram ! fr Maria

Att gifta sig /Bibelns syn…

 anihearts8.gif

Att gifta sig är härligt och underbart, och många gifter sig. Men det är också skrämmande många som skiljer sig. Jag tror att det många gånger är så att man har fel uppfattning om vad äktenskap är, eller att man inte har Guds syn på äktenskapet. Lever man inte som en kristen är det lätt att välja fel partner eller att gifta sig för tidigt etc.. Därför skriver jag nu om vad Gud säger om äktenskap.

* Äktenskapet är Guds idé.    Läs i 1 Mos 2:18-24

* Överlåtelse, vilja och beslutsamhet är nödvändigt för ett lyckligt äktenskap.   Läs i 1 Mos 24:58-60

* Förälskelse är betydelsefull.  Läs i 1 Mos 29:10-11

* Ett äktenskap ska vara präglat av glädje  /Jer 7:34

* Äktenskapet är den bästa miljön för att fostra barn /Malaki 2:14-15

*Otrohet tar död på det förtroende som är grunden för varje sunt förhållande / Matt 5:32

*Äktenskapet är livsvarigt  / Matteus 19:6

*Inget annat än döden bör kunna skilja äkta makar åt /Rom 7:2-3

*Äktenskapets grund är kärlek uttryckt i handling, inte känslor  / Ef 5:21-23

* Äktenskapet är en bild på förhållandet mellan Kristus och församlingen / Ef 5:23-32

* Äktenskapet är gott och hedervärt / Heb 13:4

Det jag skrivit här ovanför är vad Gud anser, och tänk, jag håller med om detta. Jag är själv skild och sedemera omgift, men om jag vetat det jag fick veta senare i livet, och om jag hade varit en troende från första början hade jag gjort annorlunda.

Det som gör att jag förstår Guds tankar är bl a att jag bad Gud om en ny man, jag bad att han skulle vara en kristen varm människa och ta hand om mig, efter alla år av sorg. Och vad hände: Inom en månad kom denne man in i mitt liv. Gud var med och hörde bön.

I många äktenskap är det mycket slitningar och många barn far illa. De som drabbas värst är ju barnen, då föräldrar inte kan samsas. Det är en stor sorg. Och i samhället i övrigt kan vi se hur många skilsmässobarn som far illa. Därför: Om alla dessa hade varit verkligt kristna och tänkt såsom Gud gör, hade mycket av elakheter och hemskheter kunnat undvikas. Hela samhället idag är genomsyrat av otro, tragik, mord och annat. Det skulle inte vara så om människor hade haft respekt och vördnad för varandra, och velat leva ett rättfärdigt liv, såsom Gud vill.

Jag skulle vilja ändra på så mycket och jag skulle vilja se mer av lyckliga äktenskap, där det ges i stället för tas. För det går att leva utan groll och strid. Detta är ett kort inlägg och allt jag vill säga ryms inte, men har du frågor eller undrar så skriver du ett mail eller en kommentar, jag lovar att svara på dina synpunkter.

Att gifta sig/ varför så bråttom….

religion-biblerings.gif

Att gifta sig. Att leva i ett äktenskap. Det låter väl trevligt! Ja det är trevligt och underbart då det fungerar. Men dessvärre är inte alla äktenskap det som de borde vara. ?? Nej, för att många gånger har människor för bråttom, de har inte tänkt över att äktenskap är ett åtagande och ett livslångt förbund.

Men! kanske du säger… Man kan väl skilja sig om man inte trivs eller man inte kommer överens. Ja, visst, det kan man ju göra, men det är ju inte meningen att man skall ha det framför ögonen eller i tankarna redan då man planerar äktenskap. Och nu skall jag skriva något som accepteras eller inte accepteras av dig.

Gud har skapat människor till att leva som man och som kvinna i ett äktenskap. Han vill välsigna detta par med barn, som skall leva i en familj och denna familj skall vara en oas av kärlek. Så har /hade han tänkt sig det hela.

Därför att han skapat man och kvinna att leva tillsammans så hade han inte tänkt sig att han skulle få se att män gifter sig med män och kvinnor gifter sig med kvinnor. Det var inte tänkt så, och han är INTE glad.

Men, tack vare att tiderna ändras och att gudsfruktan försvinner från folket, och man tycker att man kan ändra på alla himmelska regler, så blir det fel hela vägen. Därför blir det då också fel för barnen i dessa äkenskap/partnerskap. Ville du ha två mammor då du var liten? Eller kanske två pappor?

Nej, jag tror inte att du ville det eller frågade efter det, för det var inte “uppfunnet” av lagstiftarna då. Det har kommit på senare tid, det som knäcker människor, och får dem att gå helt fel.

Ja nu kanske du är väldigt uppretad på mig och tycker att jag är ute och “cyklar”. Men jag kan inte tycka att de moderniteter vi har idag är så lämpliga. Nu var det inte min mening att tala om partnerskap eller regeringar, nej det var tänkt att tala om att man i ett äktenskap skall vårda och ära varandra.

Älska varandra och göra allt för att bägge parter skall trivas och utvecklas. När egoismen får frodas då blir det lätt fel. Då kan man efter ett tag få se att man lever ensam i tvåsamheten/tomheten.

Det är lätt att ha väldiga vyer och planer men inte så lätt att se dem gå i kras (om de nu gör det), det kan ju vara så att man har tänkt till väldigt väl i kärlek och verkligen tänkt att detta skall fungera till varje pris, och det gör mig glad då jag ser att sådant finns fortfarande.

Att prata med varandra om allt, roligt likaväl som sorgliga saker, stötta varandra i allt och ha tålamod i allt. Då går det bra. Att vara överens om att kämpa i med och motgång………Då blir det bra……Man har ansvar för varandra.

Att gifta sig/Kärlek är…

 

 

Många ser ner på dem som vill leva ett rent liv. Olika massmedier vräker ut sex och skildrar många gånger äktenskapet som trångt och instängt. Sexuell omoral har ödelagt många äktenskap, splittrat familjer, t o m fått samhällen och nationer på fall.

Gud vill hindra oss från att skada både oss själva och andra. Därför ser han äktenskapet som en trygg och stabil hamn, han har avsett att äktenskapet och det sexuella skall vara en skön, nödvändig och skapande del i äktenskapet. Sex utanför äktenskapet orsakar skada på så många sätt, och det är emot Guds vilja.

Ett ohämmat sexliv medför ofta sjukdom, och vår personlighet påverkas negativt av den ångest vi drabbas av genom att skada oss själva fysiskt, psykiskt och andligt.

De flesta anser att man får göra vad man vill med sin kropp, men tänk efter; vem skapade den?

De flesta anser att det kallas frihet då man ägnar sig åt sex med vem som helst… Om vi som kristna gör detta fel att leva ett sådant liv i sexuell omoral gör vi ett stort fel. Om du bor i ett hus som en annan äger, då är du skyldig att rätta dig efter de föreskrifter som finns. Likadant är det med ens kropp. Den har Gud skapat och den skall man inte smutsa ner. Eftersom din kropp tillhör Gud måste du rätta dig efter de lagar han stiftar för livet.
Moraltant? Jag? Nej, jag skriver bara sanningen så som Gud ser den.

Titta på samhället som det ser ut idag. Prostitutionen bland kvinnor och män är stor. Sjukdomarna blir fler och fler bland unga människor. Handeln med Trafficing är enormt utbredd och farlig. Räcker detta som skäl för att lystra till och börja begripa att samhället är på väg någonstans där inga lagar gäller?

Vad ni än gör så tänk på att er kropp är så vacker och så fin, låt den inte smutsas ner.

Låt Jesus flytta in och fylla själen med ro och glädje, låt hela kroppen fyllas av kärlek till Mästaren

dewyrose_af1.jpg